08 stajer libor
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

08 stajer libor

on

 • 878 views

 

Statistics

Views

Total Views
878
Views on SlideShare
877
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
6
Comments
0

1 Embed 1

http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

08 stajer libor 08 stajer libor Presentation Transcript

 • 15.11.200726.dubna 2007
    • CENY A ÚHRADY
    • aneb
    • Systém na rozcestí nebo na zhroucení?
    • Jdeme správným směrem?
  25. 05. 2010
 • 15.11.200726.dubna 2007 Reklamní právo v praxi DISKUSE
  • Jak dál …? Záplaty nebo vše znovu a lépe?
  • Hrozí další tzv. Janotův balíček? Vítán či odmítán?
  • Výhody a nevýhody stávajícího systému …
  • Nutné a očekávané změny ….
  •   
  25. 05. 2010
 • 15.11.200726.dubna 2007 Reklamní právo v praxi ÚVOD
  • Shrnutí procesu stanovení cen, podmínek a výše úhrad
  • Protikrizová opatření pro rok 2010 = Janotův balíček
  •   
  25. 05. 2010
 • 15.11.200726.dubna 2007 Reklamní právo v praxi PRÁVNÍ ÚPRAVA
  • Zákonná úprava:
  • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
  • zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
  •   
  25. 05. 2010
 • 15.11.200726.dubna 2007 Reklamní právo v praxi PRÁVNÍ ÚPRAVA
  • Vyhlášky MZ:
  • a) úhrady:
  • vyhláška č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin
  • vyhláška č. 385/2007 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek určených k podpůrné a doplňkové léčbě
  • úhradová mega vyhláška = vyhláška č. 92/2008 Sb., o stanovení seznamu zemí referenčního koše, způsobu hodnocení výše, podmínek a formy úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) a náležitostech žádosti
  •   
  25. 05. 2010
 • PRÁVNÍ ÚPRAVA
  • b) Oblast cenové regulace:
  • cenový předpis MZ č. 2/2009/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely – ve znění novel provedených cenovým předpisem 4/2009/FAR a cenovým předpisem 1/2010/FAR
  • cenové rozhodnutí MZ č. 2/10-FAR, kterým se stanoví seznam deregulovaných ATC skupin léčivých přípravků a PZLÚ
  • – účinné od 15.04.2010;
  • Právně nezávazné dokumenty pro praxi:
  • metodiky, pokyny a stanoviska MZČR a SÚKL
  25. 05. 2010
 • CENOVÁ REGULACE Cenová regulace platí pro léčivé přípravky nebo PZLÚ: plně či částečně hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění; dosud nehrazených, od podání žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady či probíhá řízení o jejím stanovení; 25. 05. 2010
 • CENOVÁ REGULACE Cenové regulaci podléhá: cena původce = cena, za kterou jsou regulovaná léčiva a PZLÚ dodávána původcem první osobě oprávněné je distribuovat či vydávat (bez obchodní přirážky a DPH) obchodní přirážka 25. 05. 2010
 • CENOVÁ REGULACE
  • Cenové regulaci podléhá:
  • Cena původce
   • maximální cena
   • přípravky, jejichž ATC skupina je uvedena v cenovém rozhodnutí, nejsou regulovány max. cenou; původci jsou však povinni ohlašovat cenu původce ;
    • věcně usměrňovaná cena:
     • závazný postup při tvorbě a kalkulaci ceny původce a stanovení max. rozsahu možného zvýšení ceny ve vymezeném období. Týká se připravovaných léčiv, radiofarmak a transfůzních přípravků vyráběných v zařízeních transfůzní služby.
  25. 05. 2010
 • CENOVÁ REGULACE
  • CENU PRO PACIENTA TVOŘÍ:
  • Maximální cena původce
  • Maximální obchodní přirážka distributora
  • DPH
  • Regulační poplatky – více zákon o veřejném
  • zdrav. pojištění a metodický pokyn MZČR
  25. 05. 2010
 • STANOVENÍ VÝŠE A PODMÍNEK ÚHRADY Základní úhrada se v referenčních skupinách stanoví ve výši: a) nejnižší ceny pro konečného spotřebitele připadající na denní terapeutickou dávku léků zařazených do referenční skupiny (cena v EU pro lék dostupný v ČR); b) denních nákladů jiné terapie , je-li srovnatelně účinná a nákladově efektivní ve srovnání s užitím léku; zohledňuje se potřebná doba terapie lékem nebo PZLÚ a potřebná doba srovnatelné léčby; 25. 05. 2010
 • STANOVENÍ VÝŠE A PODMÍNEK ÚHRADY Základní úhrada se v referenčních skupinách stanoví ve výši: c) ceny pro konečného spotřebitele, která je výsledkem cenové soutěže , je-li tato cena nižší než cena podle předchozích bodů; d) nejvyšší ceny pro konečného spotřebitele obsažené v písemném ujednání uzavřeném ve veřejném zájmu zdravotní pojišťovnou s držitelem registrace, výrobcem nebo dovozcem, je-li tato cena nižší, než cena podle předchozích bodů a je-li ujednání uzavřeno pro všechny dodávky léků na trh ČR. 25. 05. 2010
 • STANOVENÍ VÝŠE A PODMÍNEK ÚHRADY
  • Generika:
  • držitel registrace přípravků, které jsou prvním nebo druhým generikem (tedy generikem se sníženou úhradou podle § 39b odst. 4 zákona), povinen se v rámci správního řízení zavázat, že bude přípravek dodávat na český trh po dobu 12 měsíců ode dne účinnosti stanovené výše a podmínek úhrady. V opačném případě SÚKL úhradu nestanoví;
  • zvýšeno povinné snížení základní úhrady celé referenční skupiny v případě vstupu prvního generika (stejně tak snížení ceny, z 20 na 25%), snížení úhrady i u 2. generika (cena se nově snižuje o 10%).
  25. 05. 2010
 • SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
  • Zahájení
  • SÚKLem z moci úřední
  • 2. na žádost oprávněné osoby
  25. 05. 2010
 • SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
  • zahájené SÚKLem z moci úřední:
  • a) pravidelná revize úhrad - SÚKL hodnotí min. 1x ročně soulad stanovené výše a podmínek úhrad léčivých přípravků a PZLÚ s podmínkami stanovenými zákonem;
   • o změně max. ceny nebo výše a podmínek úhrady , jestliže vyšly najevo nové nebo dříve neznámé skutečnosti, které jsou způsobilé ovlivnit stanovenou max. cenu nebo výši a podmínky úhrady - neprodleně v případě, že úspora je vyšší než 50.000.000 Kč ročně;
   • o snížení úhrady, popř. o změně podmínek úhrady , je-li toto snížení součástí opatření schválených vládou k zajištění finanční stability systému zdravotního pojištění.
  25. 05. 2010
 • SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ OD 01.01.2010 25. 05. 2010
 • SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ OD 01.01.2010
  • Správní řízení:
    • zkrácené řízení – v rámci revize základní úhrady je stanovena úhrada ostatním v zásadě zaměnitelným přípravkům ve zkráceném řízení – rozhodnutí SÚKLu musí být vydáno do 30 dnů; účastníci mohou činit návrhy do 7 dní od zahájení řízení;
    • doručování - veškeré písemnosti v řízeních se doručují pouze veřejnou vyhláškou, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup;
    • revize se provádí ve společném řízení .
  25. 05. 2010
 • SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
  • 2. zahájené na žádost, kterou podává:
   • držitel rozhodnutí o registraci;
   • dovozce nebo výrobce;
     • zdravotní pojišťovna:
  25. 05. 2010
 • SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
  • 2. zahájené na žádost, kterou podává:
  • zdravotní pojišťovna:
  • a) v případě řízení o stanovení výše a podmínek úhrady kdykoliv ;
     • b) v případě max. ceny:
     • max. cena stanovená SÚKLem je vyšší než podle zákona vypočtená max. cena
      • max. cena dosud nebyla stanovena.
  25. 05. 2010
 • 15.11.200726.dubna 2007 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
  • Doplnění k žádosti:
  • žadatel může vzít svou žádost zpět kdykoliv v průběhu správního řízení (i v odvolacím řízení) s výjimkou doby od vydání rozhodnutí v I. stupni řízení do zahájení odvolacího řízení;
  • SÚKL je při rozhodování vázán návrhy žadatele uvedenými v žádosti;
  • veškeré argumenty k podkladům pro rozhodnutí vznést a uplatnit před vydáním rozhodnutí, ne až v odvolacím řízení;
  • je pravomocně stanovena cena nebo úhrada, je možné ihned podat novou žádost
  • převod rozhodnutí o registraci léku – je možný převod max. cen a výše a podmínek úhrady na nového držitele rozhodnutí o registraci.
  25. 05. 2010
   • PROTIKRIZOVÁ OPATŘENÍ = JANOTŮV BALÍČEK - PŘEHLED
  25. 10. 2010   Hrazené léčivé přípravky a PZLÚ Snížení o 7 % základní úhrada před první revizí ANO základní úhrada po první revizi NE úhrada stanovená před 1. 1. 2008 před první revizí (nebo s probíhající revizí) ANO úhrada stanovená před 1. 1. 2008 po první revizi NE úhrada stanovená po 1. 1. 2008 před první revizí (nebo s probíhající revizí) NE úhrada stanovená po 1. 1.2008 po první revizi NE max. cena stanovená před 1. 1. 2008 před první revizí (nebo s probíhající revizí) ANO max. cena stanovená před 1. 1. 2008 po první revizi NE max. cena stanovená po 1. 1. 2008 před první revizí (nebo s probíhající revizí) ANO max. cena stanovená po 1. 1. 2008 po první revizi NE deregulované léčivé přípravky - ohlášená cena původce před první revizí ANO deregulované léčivé přípravky - ohlášená cena původce po první revizi NE
   • PROTIKRIZOVÁ OPATŘENÍ = JANOTŮV BALÍČEK
  • Úsporná opatření - PŘEHLED
  • od 0 1. ledna 20 10 , platí max. 365 dní
    • snížení základní úhrady referenční skupiny o 7%:
    • vztahuje se na základní úhradu stanovenou před provedením revize úhrad a současně na úhradu stanovenou před 01.01.2008;
    • maximální ceny a výše úhrady všech léčiv , u kterých prozatím nebyla provedena revize úhrad, se do provedení první revize jejich úhrad sníží o 7 %; snížení úhrady se netýká úhrad, které byly změněny po 01.01.2008;
  25. 05. 2010
   • PROTIKRIZOVÁ OPATŘENÍ = JANOTŮV BALÍČEK
  • Úsporná opatření - PŘEHLED
  • od 0 1. ledna 20 10 , platí max. 365 dní
  • ohlášená cena původce se snížila o 7%:
  • platí pro hrazené léky, které nepodléhají cenové regulaci před revizí - SÚKL provede změnu v seznamu hrazených léčivých přípravků; lze uvádět na trh nejvýše za tyto snížené ceny.
  25. 05. 2010
 • PROTIKRIZOVÁ OPATŘENÍ = JANOTŮV BALÍČEK
  • Vynětí z úsporných opatření:
    • na odůvodněnou žádost držitele rozhodnutí o registraci; a
    • jedná se o léčivý přípravek, který je nezbytný k zajištění dostupnosti účinné a bezpečné zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotní pojištění; a
    • nelze spravedlivě požadovat, aby byl lék dodáván na český trh za sníženou cenu; a
    • při rozhodování o snížení max. ceny musí být snížená cena nejnižší z
  • cen takového léčivého přípravku zjištěných v členských státech
  • EU podle zákona.
  25. 05. 2010
 • 15.11.200726.dubna 2007 HODNOCENÍ SYSTÉMU
  • snaha o transparentnost;
  • přezkoumatelnost procesů;
  • spojení cenotvorby a úhrad.
  • dosud žádná reflexe neduhů;
  • výkladové nejasnosti při účinnosti nových předpisů
  • zdlouhavost a nedodržování lhůt;
  • nekonsistentnost rozhodování;
  • vše v jednom domě (hodnocení i rozhodování).
  25. 05. 2009 Negativa Pozitiva
 • 15.11.200726.dubna 2007 DALŠÍ DISKUSE … 25. 05. 2009 Přínosy … Průšvihy … „ Perly“… Přestavba/posuny Prostředky …