Risikoanalyse

467 views
206 views

Published on

WEB basert risikoanalyse

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
467
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Risikoanalyse

 1. 1. Consafe er ett Web basert risikoanalyse verktøy, med beregning av SIL nivå (safety integrity level) og PLr verdi (performance level, r=påkrevd nivå). Programmet er basert på standarden NS-EN ISO 14121-1:2007 (utgått), som nå inngår i NS-EN ISO 12100:2010
 2. 2. Hvike regelverk gjelder for maskiner som er kjøpt før 19 august1994 (ikke CE merket) ? Det er ikke krav til risikoanalyse i henhold dette maskindirektivet, men man skal dokumentere at alle sikkerhetskrav er oppfyllt.
 3. 3. Hvike regelverk gjelder for maskiner som er kjøpt etter 14. august1994, men før 29. desember 2009 ? Det er ikke krav til risikoanalyse i henhold dette maskindirektivet, men man skal dokumentere at alle sikkerhetskrav er oppfyllt.
 4. 4. Hvike regelverk gjelder for maskiner som er kjøpt etter 1. januar 2010 ? Maskindirektiv 2006/42/EF Her er det krav til at det skal utføres risikoanalyse.
 5. 5. Forskrift om maskiner Utdrag fra Lovdata, FOR 2009-05-20 nr 544: Forskrift om maskiner Vedlegg I: Krav til vern mot skade på liv og helse ved konstruksjon og bygging av maskiner Generelle prinsipper 1. Maskinprodusenten eller dennes representant skal sørge for at det blir gjennomført en risikovurdering for å fastslå hvilke krav til vern mot fare for liv og helse som knytter seg til den aktuelle maskinen. Det skal tas hensyn til resultatene av risikovurderingen når maskinen konstrueres og bygges. I den gjentakende prosessen med risikovurdering og valg av risikoreduserende tiltak skal produsenten eller dennes representant: - bestemme maskinens grenser, både tilsiktet bruk og feilbruk som med rimelighet kan forutses - kartlegge de farer maskinen kan være opphav til og de farlige situasjoner som kan oppstå i tilknytning til maskinen - beregne risiko ved å ta i betraktning alvorlighetsgraden av en mulig skade på liv og helse og sannsynligheten for at dette kan inntreffe - vurdere beregnet risiko i forhold til de grunnleggende helse- og sikkerhetskrav i denne forskriften, for å avgjøre om det er nødvendig å redusere risikoen - fjerne farene eller begrense risiko i forbindelse med farene ved å bruke vernetiltak i den rekkefølge som er angitt i nr. 1.1.2.b.
 6. 6. Noen viktige punkter Dette er det mange som ikke er klar over.
 7. 7. Beregning av påkrevd Performance Level
 8. 8. Dette er matrisen som ligger til grunn.
 9. 9. Forholdet mellom SIL og PLr verdier
 10. 10. Forholdet mellom SIL og PLr verdier
 11. 11. Her er noen viktige forkortelser man må forholde seg til. Beregninger gjort før valg av utstyr Risikoanalyse med beregning av SIL nivå og PLr verdi Beregninger etter valg av utstyr
 12. 12. Oppgaver som Consafe tar seg av i en risikoanalyse • Livssykluser • Oppgaver • Faretype eller gruppe • Opprinnelse • Konsekvens • Egendefinerte valg i overstående grupper • Vurdering av fare før tiltak • Vurdering av fare etter tiltak • Beregning av SIL nivå (1, 2 og 3) • Beregning av PLr verdi (a,b,c,d, og e) • Risikomatrise (med grønn, gul og rød angivelse samt tallindex i henhold til matrise) • Valg av språk • Rapporter i PDF format
 13. 13. Fremtidige funksjoner som skal implementeres i Consafe • Mal for utarbeidelse av brukerveiledninger • Dokumentere CE merking av maskiner • Samsvarserklæringer • Utregning av MTTF verdier etc. • Flerspråklig • Tiltaksplan • Generell risikoanalyse • Bildehåndtering • HMS del • Tilrettelagt for iPad løsning
 14. 14. Hvorfor benytte Consafe ? • Tilfredsstiller NS-EN ISO 12100:2010 sine krav til risikoanalyse • Tilgang på analysene fra hvilken som helst PC tilknyttet internett. • Holdes oppdatert i forhold til gjeldene direktiver og forskrifter • Ingen programinstallasjon, USB nøkkel eller annen form for lisenslås • Flerspråklig • Consafe har backup av alle dine analyser • Alle rapporter kan lagres på lokal PC • Rask kundetilpassning • Lav brukerterskel • Lett gjenkjennelig for myndigheter da vi forholder oss til utgitt standard
 15. 15. Oversikt over vurderte farer
 16. 16. Generering av rapporter Slik ser rapporten ut fra vårt eksempel på risikovurdering. Rapporten er ikke endelig og vil være gjenstand for endringer en tid fremover, uten varsel.
 17. 17. Maskinparken
 18. 18. Tre punkter for reduksjon av risiko 1 – Design / redesign 2 - Sikkerhetstiltak 3 - Informasjon
 19. 19. Noen uttaleser •Risikoanalyse er et verktøy for å forebygge skader og uhell. •Et sikkerhetssystem er satt sammen av sikkerhetskomponenter •Risikoanalyse er etterpåklokskap i forkant.

×