Laanboomlounge 18 juli 2013

349 views

Published on

Terugblik op de laanboomlounge 18 juli 2013

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
349
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Laanboomlounge 18 juli 2013

 1. 1. LAANBOOMLOUNGE 18 JULI 2013
 2. 2. Programma laanboomlounge: AFZET Doelstelling: nieuwe ideeën en suggesties om de afzet te bevorderen. • Ontvangst met koffie en thee • 2 sprekers over afzet: • Peter Duijvestijn, een succesvolle ondernemer uit de glastuinbouw geeft zijn visie over afzet • Henk Folkerts, programmamanager Laanboompact over afzet in de praktijk • Samen in gesprek over afzet en de toekomst • Evaluatie en sluiting
 3. 3. Presentatie Peter Duijvestijn, eigenaar tomatenkwekerij • Kenmerken van de huidige tomatenwereld: • Volume stijgt, waarde daalt • Gewend om naar productie en productiekosten te kijken; knijpen op de kostprijs wat ten koste gaat van de kwaliteit van het product • De nieuwe beweging: kostprijsverlaging is geen strategie want het buitenland is altijd goedkoper, dus: • Kosten wegsnijden in de keten; schakels eruit • Goede relaties met de afnemers opbouwen en vasthouden • Denken vanuit de consument. Wat wil de consument? • Geen maximale prijs willen, maar de optimale prijs die door het jaar heen geldt Hierna volgt de volledige presentatie
 4. 4. STAPpen vooruit zetten! - Versterken afzet glasgroente - Peter Duijvestijn Laanboomlounge juli 2013 1. Aanleiding 2. Kern van het probleem 3. Visie op afzet 4. Stappenplan 5. Wat hebben we bereikt 6. Hoe gaan we verder
 5. 5. 1. Aanleiding 2011 1. Slechte resultaten 2. Geen regie meer 3. Positie kalft af (schap, concurrentie, keten, EU) 5 2007 ₊ ₋2011 (bron: PT) Tomatenaanbod gestegen en EU bevolking stijgt niet. Local for Local trend in Duitsland en VK. Paprika-aanbod NL en Turkije gestegen. Concurrentie Spanje en Israel in voor en na-seizoen. Komkommer NL produktie stabiel. Stijgende lijn in export vanuit Spanje en Turkije naar EU.
 6. 6. 2. Kern van probleem 6 Ca.15 retailers EUCa.250 handel Vechten met elkaar i.p.v. luisteren naar de markt Ca. 1000 telers Ca. 50 TV’s 1. Versnippering afzet 2. Toename EU concurrentie Local for local zet stevig door Concurrentie bij productie neemt toe bijv. Marokko. (bron: Rabobank) Productie stijgt, consumptie stabiel tot lager Product goed, imago slecht (bron: Greenhouse Farming Germany, AC) 3. Gedrag Gericht op korte termijn Altijd zoeken naar centje meer Focus op kostprijs i.p.v consument Geen tijd voor afzet
 7. 7. 3. Visie op afzet 1.Consument (retailer) aan het roer (vraagsturing) 2.Vraag en aanbod EU moeten meer in balans 3.Partijen/schakels die niets toevoegen er tussenuit 4.Geen speculatie met basisproduct 5.Prijs voor bestemd product vooraf bekend 7
 8. 8. 4. STAPpenplan 2011 - 2013 8 Wat Waarom STAPpen Keten versterken Korter, efficiënter, gesloten Contact met consument Informatie uitwisseling Ontwikkelen kennis , gedrag afzet Uitvoeren workshops Inrichten nieuwe ketens Afzet samenvoegen Verlaging kosten Meer kennis en kwaliteit Betere onderhandeling Vooronderzoek samenvoeging afzetorganisaties Uitwerken en realiseren samenvoeging Horizontaal bundelen Retail vraagt kritische massa Onderhandelingskracht Optimaliseren logistiek Uitwerken horizontale bundeling Aanpassen Logistieke stromen Landelijk overleggen Monitoring vraag/aanbod EU Kostprijzen/Consumentprijs Internationalisatie Inrichten landelijk platform Versterken promotie Internationale vestigingen Onderscheid maken Minder uitwisselbaar Consument wil betalen Gecontroleerde afzet Versterken marktinnovatie Ombuigen toeslagen naar markt Is dit voldoende? Nee, want het gaat ook om professioneel gedrag Zwak: Korte termijn Tijd voor afzet Geduld Oud zeer Sterk: Kennis Vakmanschap Innovatie Schaal Professionalisering
 9. 9. Wel bereikt 1. Analyse STAP wordt gedeeld 2. Zeven bouwstenen afzet 3. Bewustwording in sector 4. Kennis (15 workshops) 5. Erkenning (telers, overheid, banken, retail) 6. Belang ketensamenwerking als oplossing (nog) Niet bereikt 1. Samengaan afzetorganisaties 2. Meer horizontale bundeling 3. Voldoende kennis bij volgers 4. Grip op banken/accountants etc. 5. Structurele aanpak: (financiën, organisatie, overleg) 6. Voldoende medewerking brancheorganisaties 9 5. Wat hebben we bereikt in 1,5 jaar?
 10. 10. 6. Hoe verder? Wat moet er gebeuren? • Toepassen kennis versnellen • Besef transitie vergroten • Meer integrale aanpak • Afwachtende houding doorbreken • Internationalisatie versnellen • Ondersteuning dienstverleners verbeteren Hoe gaan we dat doen? Ondernemers Platform Kennis Platform Beleids Platform Zeven bouwstenen STAP Procesbegeleiding en communicatie Board
 11. 11. 7. Succesfactoren 1.Oud zeer aan de kant 2.Op nul willen beginnen 3.Ondernemerschap koesteren 4.Respecteren andere schakels 5.Doorzettingsvermogen 11 Gaat dat lukken? Ja zeker, Want we hebben de sleutel zelf in handen (product, kennis etc.). Dus we hoeven hem alleen maar om te draaien!
 12. 12. Presentatie Henk Folkerts, programmamanager Laanboompact Het verdienmodel in de afzet is groot. Om dit te bereiken zijn er 7 bouwstenen van belang: • Consument volgen • Afnemer ontzorgen • Onderscheid maken • Partners selecteren • Risico spreiden • Aanbod bundelen • Ketenstrategie kiezen Hierna volgt de gehele presentatie
 13. 13. Zeven bouwstenen voor versterking afzet (samenvatting) Henk Folkerts Laanboomlounge juli 2013 1.Bewustwording 2. Drijvende krachten voor ketensamenwerking 3. Zeven bouwstenen 4. Kenmerken succesvolle ketens
 14. 14. 1. Bewustwording: Waar verdien ik de kost? Domein Kosten Opbrengsten 1 Eigen bedrijf Efficiency Schaalgrootte …. Kwaliteit product Onderscheidend ……. 2 Keten (verticaal/hor.) Doorlooptijd Activiteiten afst. Just in time ……….. Ketenconcept Bundeling Assortiment Vraag/aanbod Informatieuitw. ….. 3 Cluster (publiek/privaat) Regelgeving Herstructurering Bereikbaarheid ……….. Ruimte Haven Horeca/toerisme Beleving, historie Kringloop ………. 4 Sector (landelijk) Quota Tarieven Arbeidskosten ………. Arbeidsmarkt Scholing Innovatieklimaat ……….
 15. 15. 1. Hogere snelheid van de productstroom en het belang van beschikbaarheid 2. Betere afstemming vraag en aanbod 3. Beter kunnen volgen van en inspelen op wensen afnemer/consument (responsiviteit) 4. Streven naar waardebehoud en waardevermeerdering in de keten 5. Kostenreductie (productie, verwerking, logistiek, transactiekosten) 6. Toenemend belang van snel kunnen vermarkten van innovaties 7. Garanties voor voedselveiligheid, herkomst, traceerbaarheid 8. Risicobeheersing 9. Toenemende schaarste aan grondstoffen , voorkomen verspilling etc. 10. Mogelijkheden om duurzame concepten te vermarkten 15 2. Drijvende krachten voor ketensamenwerking
 16. 16. 16 consument handel teler consument retail Naar: • volgen/verleiden • eerst verkopen • ketenbenadering • plannen aanbod • betalen prestatie Van: • voorspellen • eerst produceren • schakelbenadering • verkopen aanbod • betalen gemiddelde handel teler retail Ketenomkering Bouwsteen 1: Consument volgen (vraagsturing) 1. Op welke consument? 2. Op welke afnemer? 3. Welke functie heeft je product?
 17. 17. Decorum plants LemkesOBI 1.Keteninformatiesysteem 2. Ketentransactiesysteem 3. Ketenkwaliteitssysteem 4. Multi Media Marketing systeem Ketenomkering Een voorbeeld: in de sierteelt
 18. 18. 18 Bouwsteen 2: Afnemer Ontzorgen Tijd Product Prijs/Kwaliteit Onderscheidend Veilig Category Logistiek Leverbetrouwbaarheid Kritische massa Just in time Snelheid etc. idem Service After sales Informatie Traceerbaarheid Vernieuwend etc. idem idem Beleving Productie methode Herkomst Historie Footmiles etc. idem idem idem
 19. 19. 19 Zeven manieren om te komen tot hogere prijs 1. Zet uw angst voor hogere prijzen opzij 2. Formuleer een prijsdoelstelling 3. Verminder concurrenten door positionering 4. Maak van je klant een relatie 5. Lever toegevoegde waarde 6. Verlaag het risico voor uw klant 7. Verkoop uw prijs beter (bron: Burgers) Stelling: we kunnen ketenbreed meer aandacht schenken aan prijsvorming
 20. 20. Bouwsteen 3: Onderscheid maken 20 1. In product (bijvoorbeeld smaak) 2. In productie techniek 3. In herkomst, regio 4. In kwaliteit 5. In duurzaamheid 6. In betrouwbare leveringen 7. In afzetkanaal 8. In concept (maaltijden,internet etc.) of categorie 9. In authenticiteit (natuurlijk, origineel, uitzonderlijk, refereren, bijdragen)
 21. 21. 21 Bouwsteen 4: Partner(s) selecteren Laag Hoog HoogUniciteit van product Belang Product Voor afnemer Winkel Volume Riskant Partner
 22. 22. Flk 22 Een voorbeeld: Vlees sector Australië Goal Improve profitability wool production Doel Versterken marktpositie vleessector Australia, beef 2004 Key supplier (ca. 80%) Biologisch (ca.15%) Eigen winkels (ca. 5%)
 23. 23. 23 Afnemer 1 (Retailer, foodservice etc. ) Key supplier (60%) Main supplier(s) (30%) Spotmarkt (10%) Retailer 2 (20%) Foodservice 2 (20%) Key customer (70%) Handel 2 (15%) Overig (15%) Verwerkingen/of Handel 1 Producent 1 (of groep) (boer, tuinder, visser) Bouwsteen 5: Risico spreiden
 24. 24. Bouwsteen 6: Aanbod bundelen 24 Vanuit: 1. Kritische massa wens afnemer 2. Logistieke voordelen 3. Verlaging transactiekosten 4. Betere onderhandelingspositie 5. Zelfde kwaliteit, smaak 6. Leveren category 7. Beleveren zelfde afnemer 8. Regionaal concept
 25. 25. Bouwsteen 7: Ketenstrategie kiezen Model (Enkele) kenmerken/accenten 1 Merk keten • lange termijn focus (meer dan 5 jaar): commitment • intensieve ketensamenwerking van veredeling tot consument • hoge prijs door onderscheid, beschikbaarheid, smaak etc. 2 Gesloten keten • middenlange termijn focus (enkele jaren): overleg • goede ketensamenwerking, weinig schakels • faire prijs, seizoensafspraken , transparantie, kostprijs+ 3 Open keten • korte termijn focus (maanden, weken): onderhandeling • ketensamenwerking voornamelijk beperkt tot logistiek, ICT • prijsfluctuatie, maand-/weekcontracten, matige transparantie 4 Vrije keten • zeer korte termijn focus (dagbasis): macht • soleren: geen samenwerking tussen schakels, • spotmarkt, sterk fluctuerende , afgedwongen, versnipperde prijzen 25 Ontwikkeling
 26. 26. Flk 26 Een voorbeeld: Versterken marktpositie tomaten Netherlands- Europe, Fruit & vegetables 2012 Doel Concept Vraagsturing Ketenintegratie Onderscheid (merk) Internationalisatie Resultaten Groei marktpositie, marktaandeel, marge Onderscheidend vermogen bij consument Betere afstemming vraag/aanbod Koppeling producent en consument en… Plezier en passie Versterken van de beleving, continuïteit en winstgevendheid van de tomatenketen Keten merk Tommies
 27. 27. 4. Kenmerken succesvolle ketens 1. Consumentgestuurd 2. Ordening van bovenaf 3. (Afzet)strategie op elkaar afgestemd 4. Onderscheidend (concept, win win, aanpak, communicatie) 5. Bandbreedtes in prijs/kwaliteit/volume/levermoment 6. Regelmatig alle schakels samen aan tafel 7. Dilemma’s delen en… 8. Juiste oriëntatie: wetten van de natuur: De tijd moet er rijp voor zijn Besef van verwevenheid Groei vraagt tijd 27
 28. 28. Vraagstukken van kwekers • Hoe maak ik van partners van mijn afnemers? Daarbij gaat het om het organiseren van een goede afzetstructuur. Het kiezen van ketenpartners. In contact komen met afnemers, gemeenten. • Hoe komen we af van de verdeeldheid onder boomkwekers? Voorkomen van het laten uitspelen door afnemers. Elkaar de opdracht gunnen • Hoe kunnen we onze marktpositie/marktaandeel vergroten? • Hoe komen we aan goede, feitelijke marktinformatie? Aantallen en maten bomen, aanplant, plantplekken • Teruglopende vraag. Minder vraag en het volgen van de vraag is lastiger dan vroeger. Kleiner assortiment • Hoe kunnen wij ketenverkorting realiseren? Hoe categoriseer je klanten in a,b,c? Waar doe je wat? • Is productiebeperking de oplossing?
 29. 29. Deelnemers Wim Crum, boomkwekerij Crum Henk Mauritz, combinatie Mauritz Gijsbert van Setten, C. B. & P. Handelskwekerijen Albert Huibers, Huverba boomkwekerijen Henk Jonker, boomkwekerij Roelofse-Jager BV Theo jonker, boomkwekersvereniging Opheusden Jan…, boomkwekerij Crum
 30. 30. De laanboomlounge is een initiatief van het Laanboompact.

×