Fiets Informatie En Tijdsindicatie Systeem (F.I.E.T.S.) - ppt

406 views
337 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
406
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fiets Informatie En Tijdsindicatie Systeem (F.I.E.T.S.) - ppt

 1. 1. Fiets Informatie En Tijdsindicatie Systeem (F.I.E.T.S.)
 2. 2. F.I.E.T.S. SamenvattingHet “Fiets Informatie En Tijdsindicatie Systeem” is eenmultidisciplinaire innovatie bedoeld om de aantrekkelijkheid vanhet snelfietspad RijnWaalpad direct en indirect te verhogen. Dedirecte stimulatie vindt plaats door communicatie met degebruikers en de indirecte stimulatie door het verzamelen vangegevens zodat het beleid op het daadwerkelijke gebruik kanworden afgestemd. Fiets Informatie En Tijdsindicatie Systeem (F.I.E.T.S.)
 3. 3. WerkingOp strategische plaatsen langs het RijnWaalpad wordeninformatieschermen en uitleesstations geplaatst. Gebruikers vanhet RijnWaalpad kunnen een RFID-sleutelhanger verkrijgen diebij het passeren van de stations wordt geregistreerd. De stationszijn onderling verbonden en de gegevens worden centraalverwerkt. De verwerkte gegevens worden gebruikt ominformatie voor de stadsregio te verzamelen en voor degebruiker. De gebruikersinformatie is in te zien via een specialewebsite, maar wordt ook gebruikt om –naast algemeneinformatie– op de stations te tonen. Fiets Informatie En Tijdsindicatie Systeem (F.I.E.T.S.)
 4. 4. Functies (1 van 2)Verzamelen en ontsluiten van gegevens: Gebruiksregistratie van RijnWaalpad voor stadsregio (bijv. aantal fietsers, belasting per fietsvlak, gemiddelde snelheid, seizoensschommelingen); Hulpmiddel om fietsgebruik te registreren voor gemeenten (bijv. in project Slim Prijzen Waalbrug); Hulpmiddel voor werknemers om aan fiscale eisen voor “fiets van de zaak” te voldoen (door aan te tonen dat de fiets minimaal 109 dagen per jaar wordt gebruikt); Leukigheid om persoonlijke statistieken bij te houden (bijv. gemiddelde snelheid, maximum snelheid, bespaarde CO2). Fiets Informatie En Tijdsindicatie Systeem (F.I.E.T.S.)
 5. 5. Functies (2 van 2)Communiceren met gebruikers: Algemene mededelingen (bijv. opening van nieuw fietspad of geplande werkzaamheden); Huidige omstandigheden op het fietspad (bijv. windsterke, “regen over 3 km”, tijdsindicatie rekening houdend met de wind); Persoonlijke, actuele informatie (bijv. verwachte reistijd op basis van gemiddelde snelheid, afgelegde afstand). Fiets Informatie En Tijdsindicatie Systeem (F.I.E.T.S.)
 6. 6. Informatieschermen De voorgestelde plaatsing van de informatieschermen is in de afbeelding links weergegeven (blauwe stippen). Tussen de informatieschermen zijn uitleesstations (rode stippen), die geen scherm bevatten maar wel de passerende RFID sleutels registreren. Fiets Informatie En Tijdsindicatie Systeem (F.I.E.T.S.)
 7. 7. Voorbeeld (1 van 3)Gerrit Jansen fietst dagelijks van zijn huis, in Malburgen-West,naar zijn werk, in hartje Nijmegen. Gerrit heeft een RFID sleutelvan het RijnWaalpad ontvangen (promotioneel of besteld) enheeft op de RijnWaalpad een persoonlijke pagina aangemaaktonder het pseudoniem “PapaGerrit”. Op maandag 3 januarivertrekt hij om 7:30 thuis. Enkele minuten later passeert hij(zonder dat hij het merkt) het eerste uitleesstation (bij defietsbrug van het Gelredome). Om vijf over half acht ziet hij bijhet oversteken van de N325 het eerste informatiescherm (zievolgende pagina). Fiets Informatie En Tijdsindicatie Systeem (F.I.E.T.S.)
 8. 8. Voorbeeld (2 van 3)Het systeem heeft Gerritautomatisch en draadloosherkend door de RFID sleuteldie aan zijn fiets hangt. In dehistorische gegevens ziet hetsysteem dat de bestemmingmeestal Nijmegen centraal isen daarom berekent hetsysteem op basis van het weer,de wind en gemiddelde,historische, persoonlijkesnelheid de verwachte reistijd. Fiets Informatie En Tijdsindicatie Systeem (F.I.E.T.S.)
 9. 9. Voorbeeld (3 van 3)Als Gerrit ‘s avonds is thuisgekomen logt hij in op zijn eigenpersoonlijke pagina op www.rijnwaalpad.nl.Daar ziet hij zijn eigen gegevens: Fietsrittenoverzicht. Hierin is bijvoorbeeld te zien dat hij hetafgelopen werkjaar op bijna alle dagen met de fiets het woon-werkverkeer heeft afgelegd en dus voldoet aan de fiscalevoorwaarden voor de fiets van de zaak. Statistieken. Hierin is bijvoorbeeld te zien dat zijn CO2besparing even groot is als vier volwassen bomen uit de luchtkunnen halen. Highscores. Hierin zijn bijvoorbeeld de snelste rit,langste rit, vroegste rit en laatste rit te zien. Fiets Informatie En Tijdsindicatie Systeem (F.I.E.T.S.)
 10. 10. Programma van EisenHet Fiets Informatie En Tijdsindicatie Systeem (F.I.E.T.S.) adresseert alle punten uit het programma van eisen: Werkelijke situatie op de route. => Een voorstel van plaasting van de F.I.E.T.S. Elementen aan de daadwerkelijke route isgepresenteerd. Verbetering van de kwaliteit van het RijnWaalpad voor de gebruikers. => F.I.E.T.S. verbetert de kwaliteit van het RijnWaalpadvoor de gebruikers door elementen toe te voegen die het huidige fietspad niet heeft, zoals weer op de route (handig om te wetendat het vijf kilometer verderop hard regent, dan kan het regenpak nog worden aangetrokken), betrouwbare reistijdsindicatie enrelevante mededelingen. Bijdrage aan een hoog kwaliteitsimago van het RijnWaalpad en geeft het fietsen status. => De informatieschermen roepen deherinnering op van de matrixborden die op diverse plaatsen boven de autosnelwegen rondom Arnhem en Nijmegen hangen.Hierdoor wordt de associatie met fietssnelweg gemaakt (in plaats van een regulier fietspad). Tevens worden er op hetRijnWaalpad faciliteiten geboden door F.I.E.T.S. die op geen enkel ander fietspad nu beschikbaar zijn, waardoor de snelfietsroutezich in een klasse apart bevindt. Het idee draagt bij aan een verhoging van het fietsgebruik op het RijnWaalpad. => F.I.E.T.S. verhoogt het fietsgebruik door hetaantrekkelijker te maken om van de fiets gebruik te maken in plaats van een ander vervoersmiddel, onder meer door het dienenals fiscaal hulpmiddel voor registratie van “fiets van de zaak” en door de leukigheden die worden geboden, zoals persoonlijkehighscores, ranking ten opzichte van andere fietsers en motivatie door de besparing in CO2 uitstoot te tonen. Het idee heeft een multidisciplinaire insteek. => F.I.E.T.S. omvat expertise uit diverse expertises, waaronder technisch ontwerpen realisatie van innovatief product (meetstation en informatiescherm), ontwikkeling van software architectuur (centraleverwerking en website) en human interface design. Communicatieve elementen zijn gekoppeld aan fysieke elementen die de fietser waarneemt of ervaart. => De fietser neemt deweerselementen waar, zowel direct (zien) als indirect (sneller of langzamer dan normaal het traject afleggen). F.I.E.T.S. verzameltdeze elementen en gebruikt deze mede om te communiceren middels de informatieschermen. Daarnaast zijn de fysiekefietsinspanningen die een gebruiker zich troost terug te zien op de persoonlijke webpagina, zowel op ritniveau of geaggregeerd alsde besparing in CO2 uitstoot. Fiets Informatie En Tijdsindicatie Systeem (F.I.E.T.S.)

×