RCB 2010 parskats

1,134 views
1,018 views

Published on

Slaidrāde par Rīgas Centrālās bibliotēkas darbu 2010. gadā.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,134
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

RCB 2010 parskats

 1. 1. Rīgas Centrālā bibliotēka 2010. gadā Rīgā, 24 .0 2 .2011. Rīgas Centrālā bibliotēka www.rcb.lv
 2. 2. RCB skaitliskie rādītāji <ul><li>vienotajā RCB lasītāju datubāzē reģistrēto lasītāju skaits – 67 563 (t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem – 21 313) </li></ul><ul><li>apmeklējumu skaits – 1 044 107 </li></ul><ul><li>izsniegumu skaits – 2 074 046 </li></ul><ul><li>datoru izmantošana – 267 988 </li></ul><ul><li>krājums 2010.gada beigās – 847 250 </li></ul><ul><li>komplektēšanai izlietotie RCB budžeta līdzekļi - 131 080.82 (jaunieguvumi), 28 913.95 (periodikas abonēšana) </li></ul>
 3. 3. Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) darba aktualitātes 2010. gadā <ul><li>izmaiņas vadībā; </li></ul><ul><li>RCB tīkla attīstība; </li></ul><ul><li>RCB pakalpojumu pilnveidošana; </li></ul><ul><li>dokumentu sagatavošana; </li></ul><ul><li>darbs pie krājuma, tā komplektēšanas un atklāsmes; </li></ul><ul><li>darbs ar dažādām lasītāju grupām, publicitāte; </li></ul><ul><li>RCB un trīs filiālbibliotēku akreditācija. </li></ul>
 4. 4. Personāls <ul><li>Darbinieku skaits 2010.gada beigās - 292: </li></ul><ul><li>no kuriem 210 bija bibliotekārie darbinieki (199 – pilna laika slodzes darbinieki, 10 strādāja pusslodzi, bet 1 bija cita slodze); </li></ul><ul><li>208 bibliotekārie darbinieki RCB strādāja pamatdarbā. </li></ul>
 5. 5. Personāls <ul><li>Direktoru maiņa </li></ul>Dzidra Šmita Doloresa Veilande
 6. 6. Personāls <ul><li>Rīgas Austrumu izpilddirekcijas Pateicības balva RCB Daugavas fil. vad. Annai Dunajevskai un RCB Ķengaraga fil. vad. Intai Mežeckai </li></ul>
 7. 7. Personāls <ul><li>Apmācības: </li></ul><ul><li>RCB tālākizglītības programmas ietvaros (3 nodarbības sadarbībā ar LNB BAI Bērnu literatūras centru) ; </li></ul><ul><li>komandējumi (starptautiskas konferences, mācību braucieni uz Helsinkiem un Stokholmu, realizējot projektus); </li></ul><ul><li>publisko bibliotēku attīstības projektā 3td </li></ul>
 8. 8. Akreditācija <ul><li>Trīs RCB filiālbibliotēku vadītājas saņēmušas akreditācijas apliecības </li></ul>
 9. 9. RCB tīkla optimizācija un attīstība <ul><li>RCB tīkls 2010.gada beigās: </li></ul><ul><li>CB </li></ul><ul><li>27 filiālbibliotēkas, </li></ul><ul><li>3 ārējie apkalpošanas punkti </li></ul>
 10. 10. RCB tīkla optimizācija un attīstība <ul><li>RCB jaunās filiālbibliotēkas “Pārdaugava” atvēršana 2010. gada 14. maijā </li></ul><ul><li>atrodas bijušajā Kurzemes rajona izpilddirekcijas ēkā Dzirciema ielā 26 </li></ul><ul><li>apvienotas trīs 2009. gadā reorganizētās RCB filiālbibliotēkas - Nordeķu, Mārtiņa un Zasulauka filiālbibliotēkām </li></ul><ul><li>telpu platība – 1200 m 2 </li></ul>
 11. 11. RCB tīkla optimizācija un attīstība <ul><li>RCB filiālbibliotēka “Pārdaugava” </li></ul><ul><li>vairāk nekā 80 lasītāju vietas </li></ul><ul><li>26 datori bibliotēkas apmeklētājiem </li></ul><ul><li>tematiskais krājuma kārtojums </li></ul><ul><li>īpaša telpa pusaudžiem </li></ul><ul><li>pirmais stāvs pieejams cilvēkiem ratiņkrēslos </li></ul><ul><li>speciāla datoriekārta ar tekstu palielinošu monitoru </li></ul>
 12. 12. RCB filiālbibliotēka “Pārdaugava”
 13. 13. RCB filiālbibliotēka “Pārdaugava” <ul><li>Bērnu literatūras nodaļa </li></ul>
 14. 14. RCB filiālbibliotēka “Pārdaugava” <ul><li>Nozaru literatūra </li></ul>
 15. 15. RCB filiālbibliotēka “Pārdaugava” <ul><li>Telpa pusaudžiem </li></ul>
 16. 16. RCB filiālbibliotēka “Pārdaugava” <ul><li>Ģeogrāfijas tematiskais kārtojums </li></ul>
 17. 17. RCB filiālbibliotēka “Pārdaugava” <ul><li>Bibliotēkas atklāšana 2010. gada 14. maijā </li></ul>
 18. 18. RCB Biķernieku filiālbibliotēka
 19. 19. RCB Biķernieku filiālbibliotēka
 20. 20. RCB Jaunciema filiālbibliotēka
 21. 21. RCB tīkla optimizācija un attīstība <ul><li>RCB ārējais apkalpošanas punkts </li></ul><ul><li>„ Saulaino dienu bibliotēka” BKUS </li></ul><ul><li>11. martā atvērtas telpas jaunajā daudzfunkcionālajā korpusā </li></ul><ul><li>lasītājiem draudzīga informācijas un saskarsmes telpa </li></ul><ul><li>pieejama bērniem ar kustību traucējumiem </li></ul><ul><li>pacientiem, kuri nevar apmeklēt bibliotēku, grāmatas tiek piegādātas nodaļā </li></ul>
 22. 22. “ Saulaino dienu bibliotēka”
 23. 23. “ Saulaino dienu bibliotēka”
 24. 24. “ Saulaino dienu bibliotēka”
 25. 25. RCB tīkla optimizācija un attīstība <ul><li>RCB ārējais apkalpošanas punkts Brasas cietumā: </li></ul><ul><li>RCB grāmatu dāvinājums </li></ul><ul><li>Preses abonēšana </li></ul><ul><li>Projekts &quot;Rīgas Centrālās bibliotēkas ārējā apkalpošanas punkta izveide Brasas cietumā“ ( kopīgi ar biedrību „Prison Fellowship Latvia” ) </li></ul><ul><li>RCB Imantas filiālbibliotēkas pārbūve </li></ul><ul><li>RCB Vecrīgas filiālbibliotēkas apvienošana ar CB </li></ul>
 26. 26. RCB dokumenti <ul><li>„ Rīgas Centrālās bibliotēkas stratēģiskais plāns 2010-2015” (apstiprināts 2010.gada 16.jūlijā); </li></ul><ul><li>RCB un tās filiālbibliotēku tīkla optimizācijas plāns 2010. gadam (apstiprināts RD 2010.gada 9.martā ) ; </li></ul><ul><li>jauni RCB struktūrvienību nolikumi; </li></ul>
 27. 27. RCB dokumenti <ul><li>izstrādāti un RD atbildīgajām institūcijām iesniegti jauni RCB lietošanas noteikumi </li></ul><ul><li>RCB drošības politikas dokumenti, kur o s skaidrota darbinieku rīcība dažādās situācijās </li></ul>
 28. 28. Pakalpojumu attīstība <ul><li>automatizētā apkalpošana visās RCB nodaļās un filiālbibliotēkās </li></ul><ul><li>RCB mājaslapas jaunā versija (no 2010. gada aprīļa) </li></ul><ul><li>atsevišķa mājaslapa bērniem http ://www.rcb.lv/ kids / </li></ul><ul><li>pieteikums budžetā par bibliobusu </li></ul>
 29. 29. Darbs ar krājumu <ul><li>jaunieguvumu skaits - 38 860 </li></ul><ul><li>RCB Biķernieku filiālbibliotēkas krājuma izveide </li></ul><ul><li>darbs ar 2009.gadā reorganizēto struktūrvienību krājumiem: </li></ul><ul><ul><li>atlase un nodošana citām RCB struktūrvienībām, </li></ul></ul><ul><ul><li>dāvinājums Latvijas bibliotēkām </li></ul></ul>
 30. 30. Darbs ar krājumu <ul><li>11 RCB Komplektēšanas padomes sēdes </li></ul><ul><li>RCB elektroniskā kataloga papildināšana – 38 199 eksemplāri, 10 447 nosaukumi; </li></ul><ul><li>izslēgts no RCB elektroniskā kataloga - 131 317 vienības </li></ul><ul><li>No vienas RCB struktūrvienības nodots citai - 43 807 vienības </li></ul>
 31. 31. Darbs ar krājumu <ul><li>RCB grāmatu maiņas punkts Doma laukumā </li></ul><ul><li>RCB grāmatu maiņas punkts Rīgas svētkos </li></ul>
 32. 32. Darbs ar krājumu <ul><li>Pilotāžas automatizētā krājuma inventarizācija (RCB Bibliotēku dienesta krāj.) </li></ul>
 33. 33. Uzziņu un informāciju darbs <ul><li>Individuālas konsultācijas informācijas prasmju apguvei; </li></ul><ul><li>Bibliotekārās stundas; </li></ul><ul><li>Jaunieguvumu saraksti sadarbības partneru telpās vai nosūtot elektroniski; PowerPoint prezentāciju veidā; </li></ul><ul><li>Jaunieguvumu apskati RCB filiālbibliotēkās un sadarbības iestādēs </li></ul>
 34. 34. Uzziņu un informāciju darbs <ul><li>RD Pilsētas attīstības departamenta informācija </li></ul><ul><li>tematiski tīmekļa vietņu adrešu apkopojumi </li></ul><ul><li>bibliogrāfiskie saraksti, veltīti rakstniekiem, aktieriem, ārstiem </li></ul><ul><li>bibliogrāfiskais rādītājs „P.Jurjāna mūzikas skola (1946-2010)” </li></ul>
 35. 35. SBA Pieprasījumu skaits Izpildītie pieprasījumi 1 207 1 122
 36. 36. Lasītāju grupas <ul><li>Sociāli mazaizsargātie lasītāji </li></ul><ul><li>informācija par RCB struktūrvienībām sociālajās iestādēs; </li></ul><ul><li>grāmatu piegāde; </li></ul><ul><li>pasākumi (koncerti, rokdarbu izstādes u.c., latviešu val. un datornodarbības); </li></ul><ul><li>jaunieguvumu apskati; </li></ul>
 37. 37. Lasītāju grupas <ul><li>Sociāli mazaizsargātie lasītāji </li></ul><ul><li>informācija par darba meklēšanas iespējām (bibliogrāfiskie saraksti, tematiskas mapes) </li></ul><ul><li>tematisks informācijas resursu kārtojums “Darbs. Karjera” </li></ul><ul><li>datornodarbības </li></ul><ul><li>interešu klubi </li></ul>
 38. 38. Datornodarbības <ul><li>Apmācības Dienas centra apmeklētājiem </li></ul>
 39. 39. E-prasmju nedēļas informatīvie semināri
 40. 40. Lasītāju grupas <ul><li>Bērni un jaunieši </li></ul><ul><li>Telpu labiekārtošana </li></ul><ul><li>2010.gads – bērnu lasītprieka veicināšanas gads (konkursi, akcijas, skaļās lasīšanas, kopīgi pasākumi visai ģimenei) </li></ul><ul><li>Bibliotekāro stundu programmas+praktiski uzdevumi/spēles vai prezentācijas </li></ul>
 41. 41. Lasītāju grupas <ul><li>Bērni un jaunieši </li></ul><ul><li>Interešu izpēte (zēnu iecienītākā lasāmviela; lasāmviela, ko bērniem iesaka tēvi; interesējošā, taču trūkstošā lasāmviela; aptauja par datorlietošanas biežumu un mērķi, mīļākā vieta bibliotēkā) </li></ul><ul><li>Pētījums par RCB struktūrvienību sadarbību ar izglītības un sociālajām iestādēm </li></ul>
 42. 42. Lasītāju grupas <ul><li>Bērni un jaunieši </li></ul><ul><li>Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa (RCB un 17 filiālbibliotēkas) </li></ul><ul><ul><li>pasākumu vada rūķis kas lasa un runā, sēžot stāstnieka pozā (Iļģuciema fil.); </li></ul></ul><ul><ul><li>iepazīšanās ar Ziemeļvalstīm, pētot atlantus un enciklopēdijas, filmas skatīšanās sveču gaismā, tikšanās ar vienu no līdzautoriem Ivaru Sīli un stāstījuma par Grenlandi noklausīšanās (fil. “Strazds”) </li></ul></ul>
 43. 43. Lasītāju grupas <ul><li>Bērni un jaunieši </li></ul><ul><li>Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa (RCB un 17 filiālbibliotēkas) </li></ul><ul><ul><li>Grāmatas lasīšana+Lāču un roņu spēle+kustību rotaļa “Ledus kūst” (2.kl. skolēniem) un fragmentu lasīšana+kopīga apcerējuma “Mans baisais sapnis” rakstīšana+zīmēšana aizsietām acīm (pusaudžiem)(Šampētera fil.) </li></ul></ul>
 44. 44. Lasītāju grupas <ul><li>Bērni un jaunieši </li></ul><ul><li>Bērnu žūrija: </li></ul><ul><ul><li>Ekspertu viesošanās dažādās RCB filiālēs+kopīgi pasākumi (RCB BLN un Pļavnieku fil.); </li></ul></ul><ul><ul><li>Speciālo skolu audzēkņu dalība (Daugavas fil.); </li></ul></ul>
 45. 45. Lasītāju grupas <ul><li>Bērni un jaunieši </li></ul><ul><li>Net-Safe Latvijas akcija par drošāku interneta lietošanu: </li></ul><ul><ul><li>zīmējumu konkurss ”Fona attēls tavam datoram”, sienas avīze ”Bērnu drošība internetā”, literatūras izstāde ”Internets un es”, 9. klases skolnieces prezentācija ”Personas datu aizsardzība internetā”, diskusijas, virtuāla ekskursija www.drossinternets.lv , viktorīna un anketas - ”Ko nedrīkst darīt internetā?”, ”Ko tev vislabāk patīk darīt internetā?” (fil. “Strazds”) </li></ul></ul>
 46. 46. Lasītāju grupas <ul><li>Bērni un jaunieši </li></ul><ul><li>Net-Safe Latvijas akcija par drošāku interneta lietošanu: </li></ul><ul><ul><li>informatīvā bukleta ”Dators-veselība-drošība” izstrāde un izplatīšana; plaša informatīvi izglītojoša izstāde ”Tīmekļa upuri”; PowerPoint prezentācija ”Dators-veselība-drošība”; aptauja par jauno tehnoloģiju atkarību izplatību jauniešu vidū (Daugavas fil.) </li></ul></ul>
 47. 47. Lasītāju grupas <ul><li>Bērni un jaunieši </li></ul><ul><ul><li>RCB akcija “Uzmanību! Džeki lasa” sadarbībā ar Latvijas Grāmatnieku ģildi </li></ul></ul><ul><ul><li>Mērķis – veicināt zēnu un tēvu lasīšanu </li></ul></ul><ul><ul><li>” Lasi grāmatas un kļūsti par grāmatas bruņinieku” – akcija, kurā bērniem bija jāveido bruņinieka attēlu no septiņām detaļām Katru no bruņojuma detaļām varēja pievienot tikai tad, kad bija izlasīta grāmata (fil. “Zvirbulis”) </li></ul></ul>
 48. 48. “ Uzmanību! Džeki lasa” <ul><li>RCB Ķengaraga filiālbibliotēkā </li></ul>
 49. 49. Lasītāju grupas <ul><li>Bērni un jaunieši </li></ul><ul><ul><li>RCB akcija “Uzmanību! Džeki lasa” </li></ul></ul><ul><ul><li>pasākumi ”Kurš kuru?: Pļavnieku zēnu nedarbi pret G.Holca- Bauerta grāmatas varoņa Alfona Trīcvaidziņa nedarbiem” un ”Ja es būtu Mazais Princis”, kuros bērni varēja piedalīties stāstu rakstīšanas konkursos (Pļavnieku fil.) </li></ul></ul>
 50. 50. Lasītāju grupas <ul><li>Bērni un jaunieši </li></ul><ul><ul><li>RCB akcija “Džeki lasa” </li></ul></ul><ul><ul><li>” Ballīte pirātu stilā” - rotaļas, spēles, viktorīnas un… pirātu gardumi (fil. ”Vidzeme”); </li></ul></ul><ul><ul><li>” Kā noķert lielo zivi?”: interaktīva izstāde (rokasgrāmatas, enciklopēdijas un daiļliteratūra par makšķerēšanu un zivju sugām), iespēja izgatavot savu dekoratīvu makšķeri (Daugavas fil.) </li></ul></ul>
 51. 51. Lasītāju grupas <ul><li>Bērni un jaunieši </li></ul><ul><ul><li>RCB akcija “Džeki lasa” </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>” Zēni iesaka zēniem”: grāmatu grozs, kurā zēni varēja ielikt grāmatu, iesakot izlasīt to citiem, un uzrakstīt, piestiprināt grāmatai lapiņu ar savu vērtējumu, kāpēc šī grāmata patīk (Čiekurkalna fil.). </li></ul></ul></ul>
 52. 52. “ Uzmanību! Džeki lasa” <ul><li>RCB filiālbibliotēkā “Pārdaugava” </li></ul>
 53. 53. Lasītāju grupas <ul><li>Bērni un jaunieši </li></ul><ul><ul><li>RCB Vasaras lasīšanas akcija </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>notika trešo reizi pēc lasītāju un vecāku atzinīgajām atsauksmēm </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>sponsoru piesaiste </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>~300 dalībnieku </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>pasākumi un programmas akcijas dalībnieku piesaistei </li></ul></ul></ul>
 54. 54. Lasītāju grupas <ul><li>Bērni un jaunieši </li></ul><ul><li>Pasākumi pirmsskolas bērniem: </li></ul><ul><ul><li>” Slavenākie celtnieki pasaku pasaulē – trīs sivēniņi”(pārrunas un viktorīna par profesijām, skaļā lasīšana mūzikas pavadījumā ar teātra elementiem), ”Mūsu vecāku un vecvecāku spēles” (jautras spēles, rotaļas un konkursi ”Pasaku istabā”), ”Mazais draudziņ, pulkā nāc : Mācīsimies tautas dziesmas rotaļājoties!” u.c. (Sarkandaugavas fil.) </li></ul></ul>
 55. 55. Lasītāju grupas <ul><li>Bērni un jaunieši </li></ul><ul><li>Pasākumi pirmsskolas bērniem: </li></ul><ul><ul><li>” Ziņkārīgo kāpēcīšu” kluba nodarbības - ”Putnu māte putnus sauca”(putnu vērošanas mēnesis), ”Atvadas no vasaras”(pasākums filiālbibliotēkas dārzā), Daugavgrīvas cietokšņa apmeklējums u.c. (Bolderājas fil.) </li></ul></ul>
 56. 56. Lasītāju grupas <ul><li>Bērni un jaunieši </li></ul><ul><li>Pasākumi pirmsskolas bērniem: </li></ul><ul><ul><li>” Oliņ, boliņ, cālis ārā”(tematisks pasākums), ”Lauku sētas stāsti” (lasīšanas pēcpusdiena), ”Plaukstošais pavasaris” (zīmējumu konkurss) u.c. (Pļavnieku fil.); </li></ul></ul><ul><ul><li>Lasīšanas darbnīca (CB BLN) </li></ul></ul>
 57. 57. Lasītāju grupas <ul><li>Bērni un jaunieši </li></ul><ul><li>Pasākumi bērniem un vecākiem: </li></ul><ul><ul><li>” Dzīvo zaļi un esi priecīgs!”: ekostunda vecākiem ar bērniem (fil. ”Rēzna”); </li></ul></ul><ul><ul><li>Ziemassvētku eglīte ar pasaku varoņiem (Ķengaraga fil.) </li></ul></ul>
 58. 58. Lasītāju grupas <ul><li>Bērni un jaunieši </li></ul><ul><li>Pasākumi bērniem un vecākiem: </li></ul><ul><ul><li>” Skripu skrapu, dipu dapu Ziemassvētki brauc”: Ziemassvētku sarīkojums ģimenēm ar bērniem, 121 apmeklētājs. Bibliotekāru teatralizēts uzvedums, kurā tika iesaistīti visi apmeklētāji, kopīga dziesmu dziedāšana, jautras spēles un konkursi, cirka studijas ”Jaunība” priekšnesumi. (Sarkandaugavas fil.). </li></ul></ul>
 59. 59. Lasītāju grupas <ul><li>Bērni un jaunieši </li></ul><ul><li>Pasākumi vid. un vec. skolas vecuma bērniem: </li></ul><ul><ul><li>” Kastaņu maratons” (aicinājums uzdāvināt bibliotēkai kastani, kas ir kā simpātijas apliecinājums bibliotēkai - BLN </li></ul></ul><ul><ul><li>lasīšanas spēle zēnu un meiteņu komandām BBB (Brīnišķīgās Brīvdienas Bibliotēkā) -Bišumuižas fil. </li></ul></ul>
 60. 60. Lasītāju grupas <ul><li>Bērni un jaunieši </li></ul><ul><li>Pasākumi vid. un vec. skolas vecuma bērniem: </li></ul><ul><ul><li>” Es būšu bibliotekārs jeb bibliotekāra ēnas” - Torņakalna fil.; </li></ul></ul><ul><ul><li>” Atstāj savus pirkstu nospiedumus!” (bērni mērcēja krāsās gan plaukstas, gan pēdas, lai to nospiedumus atstātu uz papīra lapas) –fil. ”Pārdaugava” </li></ul></ul>
 61. 61. Lasītāju grupas <ul><li>Bērni un jaunieši </li></ul><ul><li>Pasākumi vid. un vec. skolas vecuma bērniem: </li></ul><ul><ul><li>” Pabeidz dzejolīti! Pats sev dzejnieks” -Čiekurkalna fil. </li></ul></ul><ul><ul><li>” Pinu, pinu, sapinu: vainagu pīšanas konkurss” - Pļavnieku fil. </li></ul></ul><ul><ul><li>dzejas konkurss „Saules mūžu Latvija!” -Ķengaraga filiālbibliotēkā </li></ul></ul>
 62. 62. Lasītāju grupas <ul><li>Bērni un jaunieši </li></ul><ul><li>Pasākumi vid. un vec. skolas vecuma bērniem: </li></ul><ul><ul><li>tematiskas ballītes aktīvākajiem un čaklākajiem bibliotēkas lasītājiem: karaokes ballīte, salsas deju nodarbība, pirātu saiets - fil. ”Vidzeme”; </li></ul></ul><ul><ul><li>informācijas dienas ”Es dzīvoju Pārdaugavā”, kurās varēja iepazīties ar novadpētniecības materiāliem un digitāliem ceļojumiem no cikla ”Īss ieskats Pārdaugavas vēsturē” Imantas fil.; </li></ul></ul>
 63. 63. Lasītāju grupas <ul><li>Bērni un jaunieši </li></ul><ul><li>Pasākumi vid. un vec. skolas vecuma bērniem: </li></ul><ul><ul><li>” Ciemos lasītprieka pilī” - klases skolēni tika sadalīti 3 komandās, katra komanda saņēma bibliotēkā kāda konkrēta autora grāmatas un, izlasot tās, gatavoja prezentāciju: stāstīja par rakstnieku, zīmēja un iepazīstināja klases biedrus ar rakstnieka darbiem jebkurā veidā </li></ul></ul>
 64. 64. Pusaudžiem <ul><li>Tikšanās ar jaunsargu RCB fil. “Zemgale” </li></ul>
 65. 65. Novadpētniecība <ul><li>RCB Gadagrāmatas 2009 izdošana un darbs pie Gadagrāmatas 2010 (jauna nodaļa – “RCB atmiņu grāmatas lappuses”); </li></ul><ul><li>RCB fotoalbūma izveides darbs </li></ul><ul><li>Fotoarhīvu papildināšana un digitalizēšana </li></ul><ul><li>Bibliotēku vēstures prezentāciju izveide/papildināšana </li></ul><ul><li>Izstāde “Manas bērnības mīļākās grāmatas” (fil. “Zvirbulis”) </li></ul>
 66. 66. Novadpētniecība <ul><li>RCB Gadagrāmatas 2009 atvēršanas svētkos </li></ul>
 67. 67. Novadpētniecība <ul><li>Novadpētniecības datubāzes papildināšana (+1 400 ierakstu) </li></ul><ul><li>Pasākumi kopā ar sadarbības partneriem: “Kaimiņu dienas”(Daugavas fil., Pļavnieku fil.), “Vasarsvētki Grīziņkalnā” (Grīziņkalna fil.); dalība raidījuma “Ielas garumā” tapšanā (Sarkandaugavas fil.) </li></ul><ul><li>Reālas un virtuālas ekskursijas pa bibliotēku apkārtni; </li></ul>
 68. 68. Novadpētnieciskas ekskursijas <ul><li>Ekskursijā pa Atgāzeni (vada: Ērika Liepiņa, organizēja: RCB fil. “Zemgale” ) </li></ul>
 69. 69. Bibliotēku jubilejas <ul><li>RCB filiālbibliotēkai “Zvirbulis” - 60 </li></ul>
 70. 70. Novadpētniecība <ul><li>Iedzīvotāju atmiņu pierakstīšana (Grīziņkalna, Čiekurkalna fil.) </li></ul><ul><li>Konkursi, viktorīnas: </li></ul><ul><ul><li>„ Interesanti fakti no daiļliteratūras par Rīgu –CB BLN; </li></ul></ul><ul><ul><li>„ Mans dzimtas koks” –fil. “Rēzna” </li></ul></ul><ul><ul><li>„ Novads pie Daugavas – Daugavas fil. </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Mūsu mikrorajons Pļavnieki” – Pļavnieku fil. </li></ul></ul>
 71. 71. Novadpētniecība <ul><li>„ Rīgas Centrālās bibliotēkas novadpētniecības darbs” – referāts Latvijas bibliotekāru 14.konferencē </li></ul>
 72. 72. Projektizstrāde <ul><li>Sagatavoti 6 projekta pieteikumi </li></ul><ul><li>Atbalstītie projekti: </li></ul><ul><ul><li>„ Starpbibliotēku abonements un bibliotekārie pakalpojumi slimnīcās. Somijas pieredze” </li></ul></ul><ul><ul><li>„ Publiskās bibliotēkas darbs ar multikulturālu sabiedrību un iedzīvotāju marginālajām grupām” </li></ul></ul><ul><ul><li>„ Vēsturiski literārā pastaiga pa Vecrīgu” </li></ul></ul><ul><ul><li>&quot;Rīgas Centrālās bibliotēkas ārējā apkalpošanas punkta izveide Brasas cietumā&quot; </li></ul></ul>
 73. 73. Projektizstrāde <ul><li>Neatbalstītie projekti): </li></ul><ul><ul><li>„ Live Reading System – Information for All (BMGF) </li></ul></ul><ul><ul><li>„ Literārie lasījumi” (VKKF) </li></ul></ul>
 74. 74. Automatizācija <ul><li>Metodiska vēstule automatizētas inventarizācijas veikšanai BIS ALISE (izstrādāja RCB Automatizācijas nodaļa); </li></ul><ul><li>Testa versijas izstrādāšana datoru rezervēšanas datubāzei </li></ul><ul><li>Problēmas ar datoriem, kuri 2005.gadā tika saņemti no v/a KIS </li></ul>
 75. 75. Kopdarbība ar pašvaldību <ul><li>RCB filiālbibliotēku telpu remonti; </li></ul><ul><li>RCB pakalpojumu popularizēšana starptautiskā līmenī; </li></ul><ul><li>Jauna auto iegāde; </li></ul><ul><li>Budžeta pieprasījums bibliobusa iegādei un nodrošinājumam </li></ul>
 76. 76. Brēmenes zemes kultūras jomas speciālistu delegācija <ul><li>RCB ārējā apkalpošanas punktā Dienas centrā </li></ul>
 77. 77. RCB dalība Caddies projektā <ul><li>CADDIES konferences delegāti viesos pie </li></ul><ul><li>RCB Grīziņakalna fil. sadarbības partnera </li></ul><ul><li>sieviešu biedrībā “Aspazija” </li></ul>
 78. 78. RCB dalība Caddies projektā <ul><li>Kaimiņu dienas (aktīvi piedalījās RCB Pļavnieku un RCB Daugavas filiālbibliotēka) </li></ul>
 79. 79. Publicitāte <ul><li>1 319 pasākumi; </li></ul><ul><li>27 724 interesentu apmeklējumi </li></ul><ul><li>2 853 literatūras un mākslas izstādes </li></ul>
 80. 80. RCB sagatavotās izstādes <ul><li>„ Rīga. Latviešu daiļliteratūra vācu valodā” Brēmenē </li></ul>
 81. 81. RCB sagatavotās izstādes <ul><li>„ Rīga. Latviešu daiļliteratūra vācu valodā” Brēmenē </li></ul>
 82. 82. RCB sagatavotās izstādes <ul><li>„ Iepazīsim Kazahstānu – Centrālās Āzijas valsti” </li></ul>
 83. 83. Baltā nakts RCB <ul><li>Brēmenes izstādes “Brēmene – attēli, vēsture, arhitektūra” atklāšanā </li></ul>
 84. 84. Baltā nakts RCB <ul><li>Brēmenes izstādes “Brēmene – attēli, vēsture, arhitektūra” atklāšanā </li></ul>
 85. 85. Virszemes TV dekoderu dāvinājums RCB
 86. 86. Preses konference Par kompānijas „Microsoft Corp . ” jauno programmatūras dāvinājumu Latvijas publiskajām bibliotēkām
 87. 87. Umea delegācija RCB
 88. 88. Sadarbība ar v/a KIS <ul><li>BMGF pārstāve Dženeta Savaja RCB ārējā apkalpošanas punktā Dienas centrā </li></ul>
 89. 89. ASV dokumentālo filmu demonstrēšana <ul><li>ASV vēstniecības Latvijā  diplomāts Leons Lauders </li></ul>
 90. 90. “Stāstu bibliotēkas” <ul><li>Pasākums RCB Svešvalodu fil. (projektā piedalījās arī RCB Bišumuižas fil.) </li></ul>
 91. 91. <ul><li>BMGF Globālo bibliotēku programmas publisko bibliotēku attīstības projekta pārstāvji no Bulgārijas viesojas RCB Grīziņkalna fil. </li></ul>
 92. 92. Konference „Itālijas kultūras aspekti Latvijā” <ul><li>Konferences norises vieta – RCB Svešvalodu filiālbibliotēka </li></ul>
 93. 93. Tikšanās ar populāriem cilvēkiem <ul><li>Andrejs Kivinovs RCB </li></ul>
 94. 94. Tikšanās ar populāriem cilvēkiem <ul><li>Agris Daņiļevičs RCB filiālbibliotēkā “Kurzeme” </li></ul>
 95. 95. Mākslas izstādes <ul><li>RCB Ķengaraga filiālbibliotēkas organizētās izstādes </li></ul><ul><li>t/c „Galerija Azur” </li></ul>
 96. 96. Jura Visocka fotoizstāde RCB
 97. 97. Porcelāna darbnīca <ul><li>RCB Vecrīgas filiālbibliotēkā </li></ul>
 98. 98. RCB informatīvie bukleti
 99. 99. RCB informatīvie bukleti
 100. 100. Paldies par uzmanību! Doloresa Veilande, Rīgas Centrālās bibliotēkas direktore

×