• Save
Seminarium: Effektivare digital närvaro 23/2
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Seminarium: Effektivare digital närvaro 23/2

on

 • 627 views

 

Statistics

Views

Total Views
627
Views on SlideShare
623
Embed Views
4

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 4

http://www.linkedin.com 4

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Seminarium: Effektivare digital närvaro 23/2 Presentation Transcript

 • 1. EFFEKTIVAREDIGITAL NÄRVARO
 • 2. Johan Bergelin Fredrik Gille Joakim JerringSenior rådgivare Senior rådgivare Creative director
 • 3. Block 1§  Brand experience§  Ett historisk perspektiv§  Beteenden idag§  Designutveckling§  Ett case: SEBBlock 2§  Social media§  Upplevelser§  Design thinking
 • 4. BLOCK 1
 • 5. VARUMÄRKESUPPLEVELSENUR ETT DIGITALT PERSPEKTIV
 • 6. INNEHÅLL IDENTITETOCH DESIGN BRAND EXPERIENCE KOMMUNIKATION REKLAM
 • 7. INNEHÅLL IDENTITETOCH DESIGN BRAND EXPERIENCE KOMMUNIKATION REKLAM
 • 8. INNEHÅLL IDENTITET BRANDOCH DESIGN EXPERIENCE KOMMUNIKATION REKLAM
 • 9. INNEHÅLL IDENTITETOCH DESIGN BRAND EXPERIENCE KOMMUNIKATION REKLAM
 • 10. FÖRVÄNTNINGAR
 • 11. ETTH ISTOR ISKTPE RSPE KTIV
 • 12. V KT PERSPEK TIET T HISTORISINFORMATION KOMMUNIKATION TRANSAKTION ? 1995–2000 Webb närvaro •  Innehålls driven •  Ingen identitet/branding •  Svag strategi and integration •  Svag implementation •  Teknik fokus •  Opportunistisk •  .coms
 • 13. 1995–2000
 • 14. 1995–2000
 • 15. 1995–2000
 • 16. 1995–2000
 • 17. 1995–2000
 • 18. V KT PERSPEK TIET T HISTORISINFORMATION KOMMUNIKATION TRANSAKTION ? 2000–2005 Brand alignment •  Varumärkesdriven •  Integrerad kommunikation •  Koordinering online and offline identitet •  Digital branding •  Content Management System •  Design system •  Samlad digital plattform
 • 19. 2000–2005
 • 20. 2000–2005
 • 21. 2000–2005
 • 22. 2000–2005
 • 23. 2000–2005
 • 24. V KT PERSPEK TIET T HISTORISINFORMATION KOMMUNIKATION TRANSAKTION ? 2005–2010 Funktionalitet och användarfokus •  Relevant användarupplevelse •  Komplext online beteende •  Användargenererat •  Transaktionsdrivet •  Interaktion & direkt respons •  Relationship Management •  Affärsintegration, ekonomisk modell •  Sociala medier
 • 25. 2005–2010
 • 26. 2005–2010
 • 27. 2005–2010
 • 28. 2005–2010
 • 29. 2005–2010
 • 30. ? GO NDAGEN UTHU R SER MORINFORMATION KOMMUNIKATION TRANSAKTION ?
 • 31. BETEENDEN IDAG
 • 32. UTMANING
 • 33. §  Skapa samma upplevelse oavsett kanal eller gränssnittANVÄNDAREN §  Erbjuda tydlig nytta §  Visa på strukturerat och tillgängligt innehåll §  Tydlig och enad syn internt på alla kanaler och gränssnitt §  Göra kanalen än mer affärsdriven INTERNT §  Strukturer för att hantera och synkronisera ett växande antal kanaler §  En flexibel och kostnadseffektiv designUTVECKLING & som alla gränssnitt kan delaFÖRVALTNING §  Tillgängliggöra design och riktlinjer
 • 34. INTEGRERAAFFÄREN
 • 35. KRAVBILD 1 4UTVECKLING SYFTENPER GRÄNSSNITT OCH MÅL 2 3 STRATEGIER
 • 36. INNEHÅLL IDENTITETOCH DESIGN BRAND EXPERIENCE KOMMUNIKATION REKLAM
 • 37. TRADITIONELL DESIGNPROCESS
 • 38. PROBLEM GRAFISKA FÄRGVAL ELEMENT KONTRASTER ANVÄNDARBARHET EJ FLEXIBLA FÖR LITEN PALETT LOGOTYP TYPSNITT STORLEK SVÅRKOMBINERAT FRIZON DETALJER BILDER FORMAT
 • 39. DESIGNPROCESS MED ALLAKANALER I FOKUS
 • 40. DESIGNENS ROLL §  Attraktion §  Sammanhang ochFUNKTIONELL DESIGN mening för besökaren §  Stöd till affären §  Flexibel ochEFFEKTIV DESIGN ÖVER TID anpassningsbar §  Systematiserad §  Dokumenterad
 • 41. VI KALLAR DET FÖRKOMPONENTBASERADDESIGN!
 • 42. Digital designutformning1)  För att skapa ordning krävs ett system, manualer och monteringsanvisningar
 • 43. Digital designutformning1)  För att skapa ordning krävs ett system, manualer och monteringsanvisningar
 • 44. CASE SEB
 • 45. §  TYDLIGARE IDENTIFIKATION OCH AVSÄNDARBILD§  ETT MER SOFISTIKERAT SÄTT ATT ANVÄNDA SEB GRÖNA FÄRGEN§  FLEXIBELT DESIGNSYSTEM
 • 46. FRAMTAGANDE AV DESIGNSTRATEGIOCH EN KANALOBEROENDEDESIGNPLATTFORM SOM GRUND FÖREN UPPDATERAD VISUELL IDENTITET
 • 47. DESIGNUTVECKLING FÖRDEN ANALOGA KANALEN
 • 48. ferf erspersped Volutatque per t rehentem Cross Assets Aliquiasit plau i Eos ilicipi endanit erging Marketsspe volupta tiatium nt Banking is part of MerchaEm imet magnisqua Emerging markets Date Month Yea r mn Endit voluptiis co 12.05 2011-02-15 1 rapport.indd2775 Omslag
 • 49. DESIGNUTVECKLING FÖRDIGITALA GRÄNSSNITT
 • 50. DESIGNUTVECKLING FÖRRUMSLIGA GRÄNSSNITTPÅGÅR
 • 51. SAMMANFATTNING
 • 52. 1 Säkerställ att affärsmålen är tydligt kopplade till alla aktiviteter (bidrar till ökade affärer och minskade kostnader)2 Säkerställ en kanaloberoende design (minskade kostnader, starkare varumärke, ökade affärer)3 Systematisera och dokumentera all design (minskade kostnader)4 Säkerställ att designen guidar besökaren att hitta rätt och förstå vad som är viktigast (ökade affärer)
 • 53. BLOCK 2
 • 54. SOCIAL MEDIA, UPPLEVELSER OCH DESIGN THINKING
 • 55. LÅT MIG BÖRJA MEDNÅGRA HISTORIER
 • 56. UPPLEVELSER VERKARDRIVA KONVERSATION
 • 57. Manualen  Marknadsföring   Paketeringen   Varumärket   Opera:ons   Kundservice   Affären  
 • 58. VARUMÄRKESKONSULTERKALLAR DET HÄR “TOUCHPOINTS”
 • 59. ALLA ANDRA KALLAR DETFÖR VAD DET VERKLIGENÄR FÖRETAGET
 • 60. OM SOCIAL MEDIA DRIVSAV UPPLEVELSERNA SOMFÖRETAG SKAPAR …
 • 61. …BORDE VI VERKLIGENPRATA OM SOCIALAMEDIA STRATEGIER?
 • 62. …BORDE VI VERKLIGENPRATA OM SOCIALAMEDIA STRATEGIER?ELLER BARA STRATEGIER?
 • 63. Social Företags-media strategier Upplevelser
 • 64. FRÅGAN:VILKET SÄTT ATT STYRAOCH SKAPA STRATEGIERSKAPAR RÄTTUPPLEVELSER?
 • 65. MIN HYPOTES:INTE DAGENS SÄTT!
 • 66. HUR DE FLESTA STYR Hantera Styra effektivitetlönsamhet Hantera kvalitet Styra Marknadsföring kärlek
 • 67. VI SEPARERARSTYRNINGEN AVKUNDKÄRLEK FRÅNSTYRNINGEN AVLÖNSAMHET
 • 68. ETT TYPISKT RESULTATSouce:  Wake  Up  Call:  Call  Centers  Hold  Enormous  Poten:al  For  Brands,  Forrester  
 • 69. VÅRT ÖVERGRIPANDEMODUS OPERANDI FÖRALLT HANDLAR OMEFFEKTIVITET
 • 70. MEN SKAPAR DET KÄRLEK?
 • 71. EFFEKTIVITET ETTNÖDVÄNDIGT MEN INTETILLRÄCKLIGT KRAV I ENINTERAKTIV VÄRLD
 • 72. PARADIGMSKIFTESDAGS!
 • 73. ATT ANVÄNDA ENDESIGNERS VERKTYG FÖRATT STYRA OCH LEDAFÖRETAG
 • 74. BALANSERA HÖGER OCHVÄNSTER“Design thinking begins withintegrative thinking: ability to exploitopposing ideas, using constraints tocreate solutions” Tim Brown, CEO of design and innovation firm IDEO
 • 75. VIABILITY:
 • 76. FEASIBILITY:
 • 77. DESIRABILITY:
 • 78. INNOVATION, SÅ KLART
 • 79. HEJ DÅ, VATTENFALL Fungerar när resultatet är förväntat
 • 80. HEJ, ITERATION! Understand Observe Synthezise Fungerar när resultatet är osäkert Ideate Prototype Iterate
 • 81. DESIGN THINKING SKAPARÅTRÅVÄRDA UPPLEVELSER
 • 82. ÅTRÅVÄRDA UPPLEVELSERSKAPAR KÄRLEK
 • 83. NÅGRA EXEMPEL
 • 84. EN PIZZA FRÅN ZAPPOS
 • 85. EN FÖRETAGSMYT? NEJ!
 • 86. WONDERFUL VIRGIN!
 • 87. THEDESIGNTHINKER
 • 88. quarterly“In a world in which corporate leaders increasingly let themselves be ruled byprofits, quantitative customer research,competitor benchmarking and cost-reduction,Mr. Jobs demonstrated that you could become the most valuable company in the world byrefusing to pay attention to any of these things. Roger Martin, Dean of the University of Toronto’s Rotman School of Management.
 • 89. NÅGRA AVSLUTANDE ORD§  Social media handlar om upplevelser§  Ledarfilosofi påverkar förmågan att skapa dem§  Effektivitet ≠ upplevelser§  Design thinking = upplevelser§  Implementera!§ 
 • 90. BTW, BTB