Gaming Onderwijsdagen Surf

1,043 views

Published on

Presentatie gaming 'Zelf een cursus ontwerpen'

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,043
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Gaming Onderwijsdagen Surf

  1. 1. Ontwerpen van games Renée Filius & René van de Kraats
  2. 2. <ul><li>Aanleiding & achtergrond </li></ul><ul><li>Opzet van cursus ‘Ontwerpen van games’ </li></ul><ul><li>Bevindingen </li></ul><ul><li>Discussie over andere toepassingen </li></ul>In deze workshop
  3. 3. Vraag: <ul><li>Wie speelt er wel eens een game? </li></ul><ul><li>Wie heeft er wel eens een game ontworpen? </li></ul>
  4. 4. Aanleiding & achtergrond
  5. 5. Vooronderstelling <ul><li>Het zelf ontwerpen van een educatieve game is minstens zo leerzaam als het spelen ervan. </li></ul>
  6. 6. <ul><li>Groep van 14 talendocenten van de lerarenopleiding van de Universiteit Utrecht (IVLOS) </li></ul><ul><li>Verplicht onderdeel (mentorbijeenkomsten) </li></ul><ul><li>Gedurende acht weken een uur per week met huiswerkopdrachten </li></ul>Achtergrond
  7. 7. <ul><li>Deelnemers kennis laten maken met educatieve games </li></ul><ul><li>Deelnemers kennis laten maken met de voor- en nadelen van het zelf ontwerpen van educatieve games </li></ul><ul><li>Ideevorming over de nieuwe toepassingen van gaming binnen het onderwijs </li></ul><ul><li>Visievorming over toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gaming binnen het onderwijs </li></ul>Doelstellingen van de cursus
  8. 8. Waarom zelf games ontwerpen? <ul><li>Het vraagt een helikopterview: je moet boven de stof staan én de stof vanuit het perspectief van de leerling kunnen benaderen </li></ul><ul><li>Je moet samenwerken, plannen, reflecteren </li></ul><ul><li>Het stimuleert creativiteit en vernieuwingsdrang </li></ul><ul><li>Er zijn nog heel weinig games voor talenonderwijs in het vo </li></ul>
  9. 9. Wat is een game? <ul><li>Duidelijk doel </li></ul><ul><li>Regels en/of beperkingen </li></ul><ul><li>Competitie </li></ul><ul><li>Context (bepaalde omgeving/ figuren) </li></ul>
  10. 10. Waarom educatieve games? <ul><li>Passend bij leren volgens het sociaal-constructivisme </li></ul><ul><li>Passend bij het leren van de ‘nieuwe Einstein-generatie’ </li></ul><ul><li>Goed inzetbaar voor vormen van leren die jongeren het meest aanspreken, maar die binnen het onderwijs weinig aandacht krijgen: vooral participerend leren , ontdekkend leren en combinaties van verschillende leervormen </li></ul>
  11. 11. Voorbeelden <ul><li>Jij voor de Klas </li></ul><ul><li>Leraar Wannabe Show </li></ul><ul><li>Galgje </li></ul>
  12. 12. Meer voorbeelden <ul><li>http :// www .games2learn. nl / wiki /Hoofdpagina : kijk onder ‘games’ </li></ul><ul><li>http :// www .leerspellen. nl / en http :// www .leerspellen. nl /meervakken. php ?catto2=Taal& sort =titel&volg=ASC : taalgames voor BO </li></ul><ul><li>http :// www . tvgame . nl /10voortaal/?a= tradedoubler & affid =39 : 10 voor taal (betaald) </li></ul>
  13. 13. Voorbeelden van games
  14. 14. Succesfactoren <ul><li>voor het leereffect van de game voor de leerling: </li></ul><ul><li>Educatieve aanwijzingen en ondersteuning; </li></ul><ul><li>Beschikbaarheid relevante achtergrondinformatie; </li></ul><ul><li>Een duidelijke bijdrage leveren aan het behalen van de leerdoelen; </li></ul><ul><li>Feedback die gerelateerd is aan de eigen handelingen; niet alleen aan de resultaten daarvan. </li></ul><ul><li>Realistische en uitdagende probleemsituaties en scenario’s; </li></ul><ul><li>Realistisch ogende techniek; </li></ul><ul><li>Een hoog interactieniveau; </li></ul><ul><li>Plezier (intrinsieke motivatie). </li></ul>
  15. 15. Criteria voor de docent <ul><li>Voor het gebruik van de game: </li></ul><ul><li>Inhoudelijke relevantie; </li></ul><ul><li>Inbedding van de game in groter geheel; </li></ul><ul><li>Mate waarin docent invloed kan uitoefenen op het verloop en de duur van de game; </li></ul><ul><li>Technische eisen aan de computer. </li></ul>
  16. 16. Opzet van de cursus
  17. 17. Opzet cursus ‘gaming’ <ul><li>1: Introductie </li></ul><ul><li>2: Voorbeelden </li></ul><ul><li>3: Grof ontwerp eigen game </li></ul><ul><li>4: Detailontwerp eigen game </li></ul><ul><li>5: Ontwikkeling eigen game </li></ul><ul><li>6: Presentatie & Evaluatie </li></ul><ul><li>7: Presentatie & Evaluatie </li></ul>
  18. 18. Eindopdracht <ul><li>Maak een eindverslag waarin je het ontwerp van je game </li></ul><ul><li>weergeeft (zowel schriftelijk als visueel). </li></ul><ul><li>Beschrijf daarin minimaal: </li></ul><ul><li>Doelstellingen </li></ul><ul><li>Doelgroep en doelgroepomschrijving </li></ul><ul><li>Randvoorwaarden en eisen waarmee rekening moest worden gehouden </li></ul><ul><li>Rol van de docent, eisen aan de docent </li></ul><ul><li>Rol van het game binnen het onderwijs </li></ul><ul><li>Verschillende stappen binnen het game </li></ul><ul><li>Per stap: ‘critical events’/ doelstellingen/ ervaringen </li></ul><ul><li>Toetsing en beoordeling </li></ul><ul><li>Ideeën over de technische ontwikkeling </li></ul><ul><li>Feedback van medestudenten en docent en jouw commentaar daarop </li></ul>
  19. 19. Formuleer leerdoel zo helder mogelijk <ul><li>Wat moeten deelnemers aan de training na afloop weten ? Bijvoorbeeld: Deelnemers weten hoe het verhaal van koning Arthur verloopt. Deelnemers kennen een aantal cultuurhistorische aspecten van de middeleeuwen. Deelnemers kennen een groot aantal Engelse woorden. </li></ul><ul><li>Wat moeten deelnemers na afloop begrijpen ? Bijvoorbeeld: Deelnemers begrijpen hoe je verschillende tijden (verleden tijd, tegenwoordige tijd) kunt toepassen in het Engels . Deelnemers begrijpen de betekenis van uitdrukkingen en gezegdes. </li></ul><ul><li>Wat moeten deelnemers kunnen toepassen ? Bijvoorbeeld: Deelnemers kunnen een Franse sollicitatiebrief schrijven. Deelnemers kunnen uitdrukkingen en gezegdes toepassen in het dagelijkse taalgebruik. </li></ul><ul><li>Welke houding moeten ze (verder) ontwikkelen? Bijvoorbeeld: Deelnemers zijn zich bewust van de invloed die cultuur heeft op de verhalen uit de Middeleeuwen. </li></ul>
  20. 20. Scenario <ul><li>Hoe plan je een verhaal en/of een ervaring? </li></ul><ul><li>Feel (bepaal emoties) </li></ul><ul><li>Flow (bepaal stappen) </li></ul><ul><li>Critical incidents (bepaal keuzemomenten)            </li></ul>
  21. 22. Bevindingen
  22. 23. Resultaat : <ul><li>Veel originele ideeën (vooral veel role-playing games) </li></ul><ul><ul><li>MacBeth </li></ul></ul><ul><ul><li>Het grote gruwelijke grammaticaspel </li></ul></ul><ul><ul><li>Goed gebekt </li></ul></ul><ul><ul><li>Escape from jail </li></ul></ul><ul><ul><li>Cluedo </li></ul></ul><ul><ul><li>Snake-dictee </li></ul></ul><ul><ul><li>Walewein en het zwevende schaakbord </li></ul></ul><ul><li>Deelnemers bouwden vaak voort op bestaande lesmethodes </li></ul><ul><li>Deelnemers gaven opvallend weinig aandacht aan de rol van de docent (‘hier hoeft de docent niets bij te doen’) </li></ul>
  23. 24. Evaluatie: <ul><li>Meeste deelnemers hadden geen of zeer weinig ervaring met educatieve games en vonden de kennismaking waardevol </li></ul><ul><li>Algehele opvatting dat studenten dit als zeer motiverend zullen ervaren </li></ul><ul><li>Meerwaarde: leren te denken vanuit de leerling: wat hij/ zij moet leren en hoe hij/ zij gemotiveerd wordt </li></ul><ul><li>Deel van de deelnemers gaf aan ‘niets met games te hebben’ en had tijdens het begin van de cursus moeite om het te zien als leermiddel. Later ontdekten ze dat game-affiniteit niet nodig is om plezier te beleven aan de inzet van de vakkennis </li></ul><ul><li>Deelnemers gaven aan dat ze in deze fase van hun opleiding andere prioriteiten hadden </li></ul><ul><li>Meer tijd voor discussie en reflectie: hier wordt het meeste door geleerd! </li></ul>
  24. 25. Is zelf ontwerpen van games geschikt? <ul><li>Voordelen: </li></ul><ul><li>Helikopter-view </li></ul><ul><li>Activerend en motiverend </li></ul><ul><li>Sluit goed aan bij doelgroep </li></ul><ul><li>Nadelen: </li></ul><ul><li>Tijdrovend </li></ul><ul><li>Technische beperkingen op scholen </li></ul><ul><li>Docenten moeten wennen aan andere rol (vinden het vervelend dat leerlingen/studenten sneller zijn) </li></ul><ul><li>Opmerkingen: </li></ul><ul><li>Binnen de lerarenopleiding wellicht alleen als keuzevak, niet verplicht. Bij andere opleidingen zou het wel verplicht kunnen zijn. </li></ul><ul><li>Gaming als aanvulling op de andere, bestaande leermiddelen </li></ul><ul><li>Is er verschil tussen jonge/ oudere generaties deelnemers aan de cursus? </li></ul><ul><li>Op basis van deze cursus krijgen we de indruk dat onze vooronderstelling juist is, verder onderzoek (pilot) gewenst </li></ul><ul><li>Uitbreiding naar samenwerking tussen meerdere disciplines wenselijk </li></ul>
  25. 26. Discussie over toepassingen
  26. 27. Discussie <ul><li>Is het zelf ontwerpen van een game zinvol? Waarom? Voor wie wel/ niet? </li></ul><ul><li>Toekomst van educatieve games </li></ul><ul><li>Make-a-game-wedstrijd voor HO? </li></ul>
  27. 28. Vragen?
  28. 29. Thank you  Renée Filius René van de Kraats R.M. Filius @ uu . nl R. vandeKraats @ uu . nl

  ×