Presentatie10 juni 2013
QuickTime™ en eenH.264-decompressorzijn vereist om deze afbeelding weer te geven.(Introductievideo)
Gedeputeerde Jaap Bond presenteerde op 10 juni 2013 het duurzame energiebeleid in Noord-Holland. Eenstand van zaken na twe...
Waar het begon. In april 2011 zijn in het Coalitieakkoord afspraken over het klimaat- en duurzameenergiebeleid van Noord-H...
Dit uitgangspunt hebben we vertaald naar afspraken om minder afhankelijk te worden van fossielebrandstoffen.Dan doen we on...
En om meer sturing te kunnen geven aan de dynamiek in deze sector in Noord-Holland richten weeen Energyboard op.En we will...
De afgelopen twee jaar hebben we hard gewerkt om mensen met elkaar te verbinden, initiatieven te versterken enintensief sa...
PS hebben aanvullend besloten om met Amendement A 9-5, zonne-energie als vierde speerpunt toe te voegen.Zo hebben we nu vi...
En ook dit jaar hebben we weer Energieafspraken kunnen maken met alle Noord-Hollandse gemeenten.De Provincie Noord-Holland...
We werken daar waar mogelijk ook nauw samen met het rijk. Recent hebben GS een regeling vastgesteld waarbijrijkssubsidie v...
Hier volgen de vier beleidsspeerpunten van Noord-Holland op een rij. We beginnen met zonne-energie.Noord-Holland is de pro...
Omdat burgers de hoogste prijs voor stroom betalen, is zonne-energie voor hen het eerst rendabel. Maar ook voororganisatie...
Met het zonne-energie programma heeft de provincie een 10-tal projecten en instrumenten benoemd waarmee zij hetaandeel zon...
Zonne-lening (combinatie van 8 en 10)In het zonne-energie programma staat dat er een subsidieregeling komt voor zonnepanel...
Zon op Noord-Holland (9)Zon op Noord-Holland is een project waarbij burgercoöperaties zonne-energie-installatie realiseren...
Naast zonne-energie in de gebouwde omgeving is duurzaam bouwen een apart speerpunt. Want hier valt veel winst tebehalen. C...
Gemeentelijk spoor:Zoals aangegeven hebben we met alle Noord-Hollandse gemeenten energieafspraken hebben gemaakt.Zij kunne...
Bedrijvenspoor:Voor het Noord-Hollandse MKB in deze sector bouwen we aan integrale ketensamenwerking om nieuwe businessin ...
• In Uitgeest wordt een energie neutrale woning gebouwd volgens een uniek bouwconcept voorzienvan glasverwarming;• In Mede...
We geven zelf ook graag het goede voorbeeld en zijn inhoudelijk betrokken bij provincialeprojecten en beleid. Daarnaast bi...
Over biomassavergassing. In de regio Alkmaar hadden verschillende partijen elkaar al gevonden om de kansendie er zijn voor...
In dit filmpje ziet u beelden van het geplande expertisecentrum biomassavergassing en de werking van een demo-installatie ...
Hoe ver zijn we met dit speerpunt. Er zijn twee concrete initiatieven voor een biomassavergasser inAlkmaar, nl de MILENA-O...
Tot slot het laatste speerpunt, offshore windenergie. Noord-Holland biedt een uitstekendeuitvalbasis voor het realiseren, ...
Met bedrijven zoals ECN, WMC, TNO en TUDelft in de provincie Noord-Holland, kan er gebouwdworden aan een sterk kennisclust...
Een consortium van negen partijen doet de komende vier jaar onderzoek naar verlaging van de kostprijs van windenergie door...
Er is nog meer ontwikkeling. Dit jaar zal het Rijk opnieuw besluiten over de Structuurvisie Windenergie op Zee, voornieuwe...
Naar aanleiding van die bestuurlijke conferentie hebben gedeputeerde Jaap Bond en zijn Groningse collega Yvonnevan Mastrig...
Dit jaar zal de Offshore windbeurs, georganiseerd door de European Wind Energy Association inFrankfurt plaatsvinden en zal...
Kenniscentrum Wind op ZeeHet Kenniscentrum Wind op Zee is opgericht om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen vaneen ...
Deze monitor is ontwikkeld door het Servicepunt Duurzame Energie.Doel van de monitor is het inzichtelijk maken van project...
Noord-Holland heeft geen eigen productiedoelstelling geformuleerd, maar is wel in overleg met minister Kamp en bijde SER t...
Deze kaart geeft per gemeente de relatieve opbrengst van zonnestroomprojecten weer. Zo is tezien dat in de gemeente Amster...
Hoe is dit nu per project in de monitor terug te vinden?Een voorbeeld. In 2012 zijn via de subsidieregeling Zonne-energie ...
De provincie had €1 miljoen in de regeling beschikbaar. De regeling was binnen één dag overtekend door scholen.Dit was de ...
Bij duurzaam bouwen staan energiebesparingsmaatregelen centraal (anders dan energieproductie).Met name in de bestaande bou...
In het Opdrachtenfonds van de Gemeente Haarlem kunnen bewoners zelf met initiatieven komen. Zij worden doorde gemeente ges...
Naast energiebesparing kennen de projecten ook een grote sociale component.Voorbeeld Garenkokerskwartier:Een communicatieb...
• Propositie zorg voor elkaar heeft geleid tot tweeontmoetingsruimtes voor ouderen en eenmaandelijkse soepmaaltijd in een ...
• Collectieve pv-inkoop• Woningverbetering (isolatie, comfortverbetering,woningaanpassing) obv Haarlems Maatwerkadvies• Me...
De productie van duurzame energie door middel van biomassavergassing vormt een groot aandeel in de totaleduurzame energiep...
Stortgasinstallatie Schoteroog. Uit stortgas dat vrijkomt uit de voormalige stortplaats Schoteroog en uit overtolligbiogas...
Deze kaart betreft zowel windenergie op land, als windenergie op zee.Voor wind op zee zijn twee grote windparken meegereke...
Warmte is geen speerpunt, maar we hebben het wel in beeld. Zo zijn we betrokken bij projectenmet warmtenetten en smart gri...
Dit zijn alle projecten in een oogopslag, om een indruk te krijgen wat er allemaal in Noord-Hollandspeelt. Het geeft een b...
Links is de verdeling van de duurzame energieproductie per categorie te zien op basis van alleoperationele projecten in de...
Voor co2-reductie is ook de sterke inzet op windenergie in het linker diagram terug te vinden.Voor het beleid vanaf 2012 i...
De jaarlijkse duurzame energie productie in Noord-Holland is op dit moment 13,3PJ. Wanneer wind op zee wordtmeegerekend ko...
Pres PNH 10 juni 2013 voorb
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pres PNH 10 juni 2013 voorb

353 views
278 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
353
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pres PNH 10 juni 2013 voorb

 1. 1. Presentatie10 juni 2013
 2. 2. QuickTime™ en eenH.264-decompressorzijn vereist om deze afbeelding weer te geven.(Introductievideo)
 3. 3. Gedeputeerde Jaap Bond presenteerde op 10 juni 2013 het duurzame energiebeleid in Noord-Holland. Eenstand van zaken na twee jaar coalitieakkoord in Noord-Holland.Het duurzame energiebeleid wordt mede vormgegeven en aangescherpt door onze partners Energy Valley (www.energyvalley.nl), Energyboard (www.energyboard.nl) en het Servicepunt Duurzame Energie(www.servicepuntde.nl).
 4. 4. Waar het begon. In april 2011 zijn in het Coalitieakkoord afspraken over het klimaat- en duurzameenergiebeleid van Noord-Holland.Daarbij was het uitgangspunt dat we ‘duurzame energie benaderen vanuit de wisselwerking tusseneconomie, ecologie en de wensen uit de samenleving’.
 5. 5. Dit uitgangspunt hebben we vertaald naar afspraken om minder afhankelijk te worden van fossielebrandstoffen.Dan doen we onder meer door de gebouwde omgeving in Noord-Holland verder te verduurzamenen vooral in te zetten op renovatie.We zijn daarnaast kritisch op de ruimtelijke en maatschappelijke impact van plannen voorwindenergie op land en zien daarom vooral kansen voor windenergie op zee.We kiezen ook voor het stimuleren van innovatie omdat we zien dat innovatie leidt tot productie.
 6. 6. En om meer sturing te kunnen geven aan de dynamiek in deze sector in Noord-Holland richten weeen Energyboard op.En we willen zelf natuurlijk ook het goede voorbeeld geven. Begin 2012 is het verduurzaamdenieuwe provinciekantoor geopend en we werken aan het verduurzamen van het provinciaalwagenpark door bij vervanging over te schakelen op gas en elektrisch.
 7. 7. De afgelopen twee jaar hebben we hard gewerkt om mensen met elkaar te verbinden, initiatieven te versterken enintensief samen te werken met partners.Maar we zijn ook direct gestart met het omvormen van het beleidskader voor Wind op Land, dat Provinciale Staten indecember 2012 definitief vastgesteld hebben (www.noord-holland.nl/duurzameenergie).Tegelijkertijd is nagedacht over andere duurzame energietechnieken die er ‘energetisch’ maar zeker ook economisch toedoen in Noord-HollandZo hebben de Staten in maart 2012 het Koersdocument Duurzame Energie Noord-Holland vastgesteld.In het Koersdocument hebben we speerpunten benoemd die in Noord-Holland kansrijk zijn om verder te stimuleren.
 8. 8. PS hebben aanvullend besloten om met Amendement A 9-5, zonne-energie als vierde speerpunt toe te voegen.Zo hebben we nu vier speerpunten. Dat zijn zon, duurzaam bouwen, offshore-wind, en biomassavergassing.We hebben geconstateerd dat wij dit niet alleen moeten doen. Vanwege de aanwezige kennis in het noorden vanNederland, een relevant publiek-privaat netwerk en de bovenregionale en internationale samenwerking hebben wij onzesamenwerking met Energy Valley flink geïntensiveerd. Gedeputeerde Jaap Bond is sinds kort ook voorzitter van hetbestuurlijk overleg in Noord-Nederland.Vorig jaar juni is ook de EnergyBoard opgericht. Het doel van de Energy Board is de versterking van de regionaleeconomie, als onderdeel van de bredere clusteraanpak voor Noord-Holland Noord.
 9. 9. En ook dit jaar hebben we weer Energieafspraken kunnen maken met alle Noord-Hollandse gemeenten.De Provincie Noord-Holland zorgt ervoor dat de gemeenten worden gesteund bij hun duurzaamheidsambities door hetServicepunt Duurzame Energie.Naast de samenwerking met onze partners bieden we vanuit Noord-Holland ook financiële mogelijkheden om concreteprojecten net dat duwtje in de rug te geven. Provinciale Staten hebben dit voorjaar het Participatiefonds DuurzameEconomie vastgesteld en op die manier kunnen wij de markt straks echt substantieel verder helpen.Daarnaast werken we aan een zonne-lening die het straks mogelijk maakt om heel veel zichtbare locaties zoals scholenen publieke gebouwen te voorzien van zonne-installaties.
 10. 10. We werken daar waar mogelijk ook nauw samen met het rijk. Recent hebben GS een regeling vastgesteld waarbijrijkssubsidie voor asbestverwijdering ook in NH wordt gecombineerd met de aanleg van zonnepanelen (1,4 mio).Daarnaast werken we met een Green Deal voor het windplan Wieringermeer, maar ook in de MRA regio rond elektrischrijden.Ook hebben we ervoor gezorgd dat er een Green Deal is gesloten rond MCN, de Maritime Campus Netherlands.
 11. 11. Hier volgen de vier beleidsspeerpunten van Noord-Holland op een rij. We beginnen met zonne-energie.Noord-Holland is de provincie met het meeste aantal uren zon. Er liggen dus kansen om het percentage duurzaamopgewekte energie in Noord-Holland met zonne-energie te vergroten.Kansen liggen vooral in de kleinschalige toepassing vanPhoto Voltaïsche panelen (PV) voor de productie van elektriciteit in bestaande bouw en nieuwbouwprojecten.De afgelopen jaren is de prijs voor PV-panelen sterk gedaald. Of het aantrekkelijk is om in zonnestroom te investerenhangt onder andere af van de geschiktheid van het dak en of men kan salderen
 12. 12. Omdat burgers de hoogste prijs voor stroom betalen, is zonne-energie voor hen het eerst rendabel. Maar ook voororganisaties die tot ca. 4 maal de elektriciteit van een gemiddeld huishouden verbruiken kan het aantrekkelijk zijn.Op dit moment is grootschalige toepassing van zonne-energie, bijvoorbeeld in de vorm van zogenaamde zonne-akkerszonder subsidie niet rendabel.Omdat het Rijk heeft aangegeven te onderzoeken of onder bepaalde voorwaarden ook bij zonne-akkers mag wordengesaldeerd, is nu toch al wel een toename van het aantal zonne-akker initiatieven te zien.Het installeren en onderhouden van zonnestroominstallaties creëert veel werkgelegenheid. Geschat wordt dat iedereMegaWatt aan zonnepanelen ongeveer 42 arbeidsplaatsen oplevert.
 13. 13. Met het zonne-energie programma heeft de provincie een 10-tal projecten en instrumenten benoemd waarmee zij hetaandeel zonne-energie in Noord-Holland vergroot.Een toelichting op een kleine selectie:Herman zonnestroomverdeler (nr 4)Voor bewoners van een appartementencomplex is het wel rendabel om zonnestroom op te wekken met één groteinstallatie, maar niet rendabel als iedere bewoner stroom opwekt met zijn/haar eigen kleine installatie. Tot voor kortwas er echter geen goede oplossing om de collectief opgewekte zonnestroom eerlijk te verdelen over alle bewoners.Herman de zonnestroomverdeler lost dit probleem op. De provincie ondersteunt 9 pilotprojecten van Herman in Noord-Holland.
 14. 14. Zonne-lening (combinatie van 8 en 10)In het zonne-energie programma staat dat er een subsidieregeling komt voor zonnepanelen. We hebben een onderzoekgestart om te kijken of een subsidie het juiste instrument is voor de doelgroep (veelal scholen). Hieruit blijkt dat eenlening beter aansluit. Bovendien realiseren we met een lening meer (waarschijnlijk het dubbele) vierkante meterszonnepanelen dan met een subsidie, omdat banken hebben aangegeven mee te willen doen. Als PS akkoord gaan met demotie Duurzame Economie op 24 juni a.s., willen we het bedrag voor de lening verdubbelen.
 15. 15. Zon op Noord-Holland (9)Zon op Noord-Holland is een project waarbij burgercoöperaties zonne-energie-installatie realiseren op bijvoorbeeld hetdak van gemeenten of bedrijven. De burgers investeren in de installatie en verdienen hun investering terug door verkoopvan de opgewekte stroom aan de eigenaar van het dak voor een prijs die hetzelfde is als de stroom die men van hetenergiebedrijf afneemt. Binnen het project werken het Servicepunt Duurzame Energie, Zon op Nederland en deMilieufederatie samen bij de werving en advisering van deelnemers aan de projecten.
 16. 16. Naast zonne-energie in de gebouwde omgeving is duurzaam bouwen een apart speerpunt. Want hier valt veel winst tebehalen. Circa 40 % van het energieverbruik vindt namelijk plaats in de gebouwde omgeving. Alleen al door in debestaande bouw te isoleren kan minimaal 30 % worden bespaard.De nieuwbouw moet vanaf 2020 energieneutraal zijn en dat betekent dat dit in potentie veel werkgelegenheid kanopleveren voor de bouwsector. Maar het vraagt wel om een andere werkwijze. Wij willen ons daarvoor inzetten.In dit beleidspeerpunt hebben we dan ook twee sporen benoemd, het spoor waarlangs we gemeenten kunnen helpen enhet spoor waarlangs we bedrijven kunnen helpen.Gemeentelijk spoor:
 17. 17. Gemeentelijk spoor:Zoals aangegeven hebben we met alle Noord-Hollandse gemeenten energieafspraken hebben gemaakt.Zij kunnen allemaal gebruik maken van het Servicepunt Duurzame Energie. Daarnaast maken zij gebruik van deUitvoeringsregeling Duurzame Energiemaatregelen bestaande bouw.Onderdeel van het Servicepunt Duurzame Energie is het ESCO Service Centre. Wat we willen bereiken is dat wegemeenten adviseren over alternatieve financiering van duurzame energiemaatregelen. Dit project is in april 2013gehonoreerd voor subsidie van de Europese Commissie.
 18. 18. Bedrijvenspoor:Voor het Noord-Hollandse MKB in deze sector bouwen we aan integrale ketensamenwerking om nieuwe businessin verduurzaming te ontwikkelen.Een andere manier waarop we het MKB willen steunen is door het project Innovatiesnelweg van het ServicepuntDuurzame Energie. Voorbeeldprojecten:
 19. 19. • In Uitgeest wordt een energie neutrale woning gebouwd volgens een uniek bouwconcept voorzienvan glasverwarming;• In Medemblik zijn 5 woningen van corporatie De Woonschakel gerenoveerd door volledigevervanging van het buitenblad van de gevel;• In Westwoud zijn passiefhuizen gebouwd in opdracht van corporatie Het Grootslag;• In Ursem worden energiezuinige woningen gebouwd in opdracht van Koggenland
 20. 20. We geven zelf ook graag het goede voorbeeld en zijn inhoudelijk betrokken bij provincialeprojecten en beleid. Daarnaast bieden wij verschillende projecten ook direct steun. Een greep:- Compacte warmteopslag (Icoonwoning, Heerhugowaard)- 17 energie neutrale woningen (Texel, via co-financiering Waddenfonds)- Regeling op Texel voor energiebesparing en duurzame energie woningen
 21. 21. Over biomassavergassing. In de regio Alkmaar hadden verschillende partijen elkaar al gevonden om de kansendie er zijn voor biomassavergassing nader te definiëren en een extra impuls te geven. De aanwezigheid vanpartijen als ECN, HVC, TAQA spelen hierbij een cruciale rol. En ook de gemeente Alkmaar ziet deze kansen enheeft een faciliterende rol op zich genomen.Er is duidelijk behoefte aan kennisontwikkeling, innovatie en R&D om de dynamiek die er al was te latenontkiemen.Het beleid van de provincie is door de aanwezigheid van de relevante partijen en initiatieven in Noord-Hollanddan ook gericht op biomassavergassing en het vergroten van de markt voor Groen Gas
 22. 22. In dit filmpje ziet u beelden van het geplande expertisecentrum biomassavergassing en de werking van een demo-installatie van een biomassavergasser in Alkmaar.Het vergassen van biomassa levert zogenaamd Syngas op. Een waardevol product voor de chemische industrie.Om een idee te geven wat je hiermee kunt maken:• Groengas• Biobrandstoffen• Warmte en elektriciteit• Methanol- een van de meest gebruikte grondstoffen in de chemische industrie)
 23. 23. Hoe ver zijn we met dit speerpunt. Er zijn twee concrete initiatieven voor een biomassavergasser inAlkmaar, nl de MILENA-OLGA en Torrgas. De vergunningen zijn al verleend.Daarnaast zijn er al vijf partijen geïnteresseerd in vestiging in het expertisecentrum Alkmaar.Naast de ontwikkelingen rond Alkmaar zijn er meerdere initiatieven op het gebied van energie uitbiomassa. Hier ziet u enkele voorbeelden waar de provincie en de Energy Board bij betrokken zijn.
 24. 24. Tot slot het laatste speerpunt, offshore windenergie. Noord-Holland biedt een uitstekendeuitvalbasis voor het realiseren, onderhouden en beheren van windparken op Zee. De havens vanAmsterdam, IJmuiden en Den Helder bieden allen hun eigen kwaliteiten.IJmuiden en Amsterdam bieden bijvoorbeeld ideale locaties van waaruit parken kunnen wordenaangelegd (wellicht Q10 parkLuchterduinen, maar zelfs ook voor de kust van Groot-Brittannië), Den Helder heeft op zijn beurtweer jarenlange expertise en ervaring met de logistieke afhandeling van offshore energie.Ook het Rijk ondersteunt het potentieel voor windenergie op zee; o.a. door de GreenDeal metNoord-Nederland, waarvoor o.a. het kenniscentrum Wind op Zee gefinancierd zal worden.
 25. 25. Met bedrijven zoals ECN, WMC, TNO en TUDelft in de provincie Noord-Holland, kan er gebouwdworden aan een sterk kenniscluster offshore wind.Als provincie kunnen we bijdragen aan de economische structuurversterking van de offshorewindsector, door bijvoorbeeld markt & onderwijs beter te koppelen, de havens internationaal op dekaart te zetten en door invloed op de nationale besluitvorming.
 26. 26. Een consortium van negen partijen doet de komende vier jaar onderzoek naar verlaging van de kostprijs van windenergie door ontwikkeling van eeninnovatieve elektriciteitsinfrastructuur op de Noordzee.Wind op zee is onmisbaar voor het behalen van de rijksdoelstelling 16% duurzame energie. Een verlaging van de kostprijs van windenergie op zee ishiervoor noodzakelijk omdat windenergie nu niet concurrerend is.Het consortium wordt geleid door Grontmij en bestaat verder uit Nuon/Vattenfall, Liandon, ECN, RoyalHaskoningDHV, Groningen Centre of Energy Law vande Rijksuniversiteit Groningen, TU Delft, DC Offshore, Energy Solutions.Het consortium kijkt naar technische oplossingen, aanpassing van internationale wet- en regelgeving en nieuwe financieringsmodellen.Op dit moment heeft elk land een eigen onafhankelijke elektriciteitsinfrastructuur. Door deze infrastructuur met elkaar te verbinden via één kabeltracé, eenzogenaamde Interconnector, of stopcontact op zee, is de verwachting dat de kostprijs naar beneden gaat. Door de Interconnector is de energie flexibelinzetbaar in het land dat het op dat moment nodig heeft. Door ontwikkeling van deze innovatieve elektriciteitsinfrastructuur op de Noordzee kunnenoffshore windparken direct worden aangesloten op het internationale elektriciteitsnet.Dit is een voorbeeld waarbij de provincie Noord-Holland kan helpen d.m.v. lobby richting Den Haag. Niet alleen voor het behalen van de kostprijsreductie,maar ook omdat de realisatie van een stopcontact op zee tot minder aanlandingspunten in de Noord-Hollandse Kust zal leiden. De ruimtelijke impact van
 27. 27. Er is nog meer ontwikkeling. Dit jaar zal het Rijk opnieuw besluiten over de Structuurvisie Windenergie op Zee, voornieuwe locaties van windmolenparken op zee.Het kabinet laat ook apart nog onderzoeken of er binnen de 12 mijlszone (23 kilometer uit de kust) geschiktelocaties zijn voor nieuwe windmolenparken. Dit proces parallel daaraan. Naar verwachting zullen de eersteuitkomsten van deze studie rond de zomer worden gepresenteerd aan de Tweede Kamer.Anders dan voorgaande keren, heeft het Rijk deze keer actief contact gezocht met provincies en kustgemeenten; deprovincie Noord-Holland heeft hier een faciliterende en adviserende rol in genomen; zoals bij de bestuursconferentieop 13 februari hier in Haarlem.De provincie Noord-Holland heeft begin mei een zienswijze ingediend. Daarbij hebben we onder andereaangedrongen op een zorgvuldig proces, waarbij kustgemeenten en provincie actief betrokken moeten worden.
 28. 28. Naar aanleiding van die bestuurlijke conferentie hebben gedeputeerde Jaap Bond en zijn Groningse collega Yvonnevan Mastrigt het verzoek aan het Ministerie van Economische Zaken gedaan een bijeenkomst met havengemeentente organiseren om te bezien of de Nederlandse havens meer kunnen samenwerken om voor (buitenlandse)investeerders aantrekkelijk te zijn als offshore windhaven. Het Ministerie van Economische Zaken heeft dit verzoekaangenomen en is aan de slag.Gelet op het belang van de havenbedrijven om alle buitenlandse acquisitiekansen aan te grijpen, wordt eraangedacht een bidbook te maken waarin alle Nederlandse offshore windhavens zich gezamenlijk kunnen presenterenals Hollandse kracht en waarin juist ook helder wordt gemaakt waarin zij onderscheidend zijn ten opzichte vanandere havens, de Unique Selling Points.
 29. 29. Dit jaar zal de Offshore windbeurs, georganiseerd door de European Wind Energy Association inFrankfurt plaatsvinden en zal er weer een Holland Paviljoen staan, zoals voorgaande jaren inKopenhagen, Brussel en Marseille. De provincie Noord-Holland heeft hier altijd een actieve rol ingehad als mede-financier en organisator omdat de provincie het belang van dit paviljoen ziet voormet name het MKB in Noord-Holland om zich internationaal neer te kunnen zetten. Dit jaar hebbenwe besloten de uitvoering van de organisatie over te dragen aan de bedrijvensector en onzejaarlijkse bijdrage terug te brengen, in het vertrouwen dat de bedrijvensector zélf een aantrekkelijkHolland Paviljoen kan organiseren.
 30. 30. Kenniscentrum Wind op ZeeHet Kenniscentrum Wind op Zee is opgericht om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen vaneen sterke offshore windenergiesector in Nederland door te werken aan voldoende gekwalificeerdpersoneel in de offshore windenergie.Het Kenniscentrum Wind op Zee is onderdeel van een Green Deal en is daarnaast verbonden aanEnergy Academy Europe/ E-College.
 31. 31. Deze monitor is ontwikkeld door het Servicepunt Duurzame Energie.Doel van de monitor is het inzichtelijk maken van projecten in Noord-Holland op het gebied van duurzame energieen welke effecten dit oplevert. Hoewel er veel projecten in de monitor zijn opgenomen, zal het beeld nog nietcompleet zijn.In de motie 10-1 van Papineau-Salm vorig jaar december werd gevraagd welk percentage duurzame energie er opdit moment in Noord-Holland wordt opgewekt. In percentages kunnen we dit niet beantwoorden. Wel in PJ’s. HetCBS geeft aan dat landelijk zo’n 4% van de energie duurzaam wordt opgewekt. Maar regionaal zijn dezecijfers/percentages niet beschikbaar.We kunnen met de monitor dus weergeven wat het provinciaal beleid oplevert in termen van PJ’s en besparing. Gaeens kijken op www.co2-monitoring.nl!
 32. 32. Noord-Holland heeft geen eigen productiedoelstelling geformuleerd, maar is wel in overleg met minister Kamp en bijde SER tafels om te bezien welk rol provincies kunnen spelen bij de rijksdoelstelling.Op dit moment staan er voor Noord-Holland 1400 projecten in de monitor, waarvan 56 in voorbereiding (4%). Perproject of per speerpunt geeft de monitor- de productie van duurzame energie in PJ’s,- de opgeleverde besparing van energie en- de co2-reductie weer.Een nieuwe ontwikkeling is dat ook investeringscijfers worden meegenomen in de monitor, waardoor er volgend jaarook iets gezegd kan worden over totale investeringen, de uitgelokte private investeringen in duurzame energie,maar ook de werkgelegenheid die het oplevert en de kosteneffectiviteit van projecten.Een belangrijke kanttekening is dat de monitor niet een totaalbeeld geeft van de duurzame energie productie in
 33. 33. Deze kaart geeft per gemeente de relatieve opbrengst van zonnestroomprojecten weer. Zo is tezien dat in de gemeente Amsterdam relatief veel zonne-energie wordt opgewekt.Alle (operationele) zonnestroom projecten leveren totaal een duurzame energie productie van 0,7PJper jaar op en zorgen voor een co2-reductie van 38.000 (38 duizend) ton.
 34. 34. Hoe is dit nu per project in de monitor terug te vinden?Een voorbeeld. In 2012 zijn via de subsidieregeling Zonne-energie op overheidsgebouwen 104 scholen vanzonnestroominstallaties voorzien. Eén van die scholen in Basisschool Schoter Duijn te Den Helder.- In totaal leveren de scholen nu een jaarlijkse zonne-energie productie van 2700 GJ (0,002PJ) op en een jaarlijksvermeden co2-uitstoot van 147 ton.- De bouw en installatie van deze zonnestroomsystemen leverde een werkgelegenheid van 11,2FTE op.- Naast energie en werkgelegenheid kent deze regeling ook een maatschappelijk effect, doordat er een lespakketvoor de leerlingen aan is gekoppeld. (maar ook ouders die in aanraking komen met de kansen van zonne-energie)Voor basisschool Schoter Duijn valt een duurzame energieproductie van 27GJ af te lezen.
 35. 35. De provincie had €1 miljoen in de regeling beschikbaar. De regeling was binnen één dag overtekend door scholen.Dit was de eerste tranche van de regeling, waardoor overheidsgebouwen toen geen gebruik van de regeling hebbenkunnen maken. Er wordt gewerkt aan een nieuwe regeling waardoor ook publieke gebouwen weer kans maken. Intotaal zijn in de loop van 2011 en 2012 op 104 scholen zonnestroominstallaties geplaatst.De scholen kregen een subsidie van €7.000,- per zonne-energiesysteem (van 3,5kWpiek). De installaties kostten indie periode rond de €11.000,-. De scholen hebben circa €4.000,- zelf bijgedragen of als subsidie bij de gemeenteaangevraagd.
 36. 36. Bij duurzaam bouwen staan energiebesparingsmaatregelen centraal (anders dan energieproductie).Met name in de bestaande bouw valt nog veel aan energiebesparing te winnen.
 37. 37. In het Opdrachtenfonds van de Gemeente Haarlem kunnen bewoners zelf met initiatieven komen. Zij worden doorde gemeente gesteund, door een werkbudget en een maatwerkadvies, waarbij collectieve inkoop van zonnepalen, ofwoningverbetering wordt gerealiseerd. Het doel van het fonds is om in 3 jaar 750 woningen uit 10 wijkinitiatieven inde gemeente Haarlem minimaal 2 labelsprongen te laten maken.Een aantal initiatieven zijn dit voorjaar gestart. Naar verwachting levert dit fonds een jaarlijkse energiebesparing van21.000 PJ op en een CO2-reductie van 1.063 ton. Ook is hierbij te berekenen hoeveel aardgas (en dus fossieleenergie) met deze maatregelen wordt vermeden: zo’n 600.000m3.
 38. 38. Naast energiebesparing kennen de projecten ook een grote sociale component.Voorbeeld Garenkokerskwartier:Een communicatiebureau verbouwt zijn eigen pand van G naar A-label, ze dagen de buurt uit om dit ook te doen. Zois de Community of Practice Garenkokerskwartier ontstaan.Een jaar lang is er intensief overlegd met 20 bewoners en dit heeft tot proposities geleid. Er is een bewonerscoöperatie opgericht. De proposities worden via de coöperatie gedeeld met de bewoners:• Propositie collectieve pv-inkoop heeft geleid tot eenreservering van 300 zonne-panelen voor de wijk• Propositie woningverbetering heeft geleid tot 20Haarlemse maatwerkadviezen en tweeverbouwingen van G naar A-label• Propositie meer groen(te) in de wijk heeft geleid tot
 39. 39. • Propositie zorg voor elkaar heeft geleid tot tweeontmoetingsruimtes voor ouderen en eenmaandelijkse soepmaaltijd in een buurt.)Het opdrachtenfonds is onderdeel van het ‘Programma duurzame particuliere woningverbetering Haarlem’, wat isgelieerd aan Blok voor Blok. Centraal in het programma is de bottom-up benadering, waarbij initiatieven vanbewoners ondersteund worden, met een klein budget en een advies.De provincie Noord-Holland heeft €80.000,- bijgedragen aan het fonds als subsidie.In Haarlem zijn er nu zo’n 10 wijkinitiatieven. In iedere wijk is een initiatiefnemer (met een communicatie- ofbouwkundige achtergrond). Deze krijgt werkbudget van de gemeente Haarlem. De initiatiefnemer kan vaak 20wijkbewoners aan zich binden. Deze wijkbewoners storten zich op thema’s die ze belangrijk vinden, bijna altijd zijn
 40. 40. • Collectieve pv-inkoop• Woningverbetering (isolatie, comfortverbetering,woningaanpassing) obv Haarlems Maatwerkadvies• Meer groen(te) in de wijk• Zorg voor elkaarDe gemeente Haarlem geeft 50% korting op maatwerkadviezen, zodat op basis van goede kennis de juistemaatregelen kunnen worden genomen. Bewoners die op basis van het Haarlemse maatwerkadvies kiezen vooruitvoering van de maatregelen, kunnen dit laten doen via het ‘Opdrachtenfonds’. Het is een zoveel mogelijkrevolverend fonds dat marktpartijen en uitvoerders onafhankelijk van de gemeente maakt. Het fonds zorgt ervoordat steeds nieuwe initiatieven kunnen worden ontwikkeld.Uitvoering door het fonds garandeert voor de woningeigenaar een hoge kwaliteit en een lage prijs doordat partijengoed samenwerken.
 41. 41. De productie van duurzame energie door middel van biomassavergassing vormt een groot aandeel in de totaleduurzame energieproductie. Maar liefst 5,9 PJ per jaar leveren de operationele projecten uit de monitor op. Het draagtook sterk bij aan co2-reductie, namelijk 277.000 ton per jaar. Uitschieter op het gebied van biomassa is Alkmaar(biomassavergassingscluster)De verschillende maatregelen die duurzame energie binnen de categorie biomassa opwekken bestaan uit: installatieszoals AfvalVerbrandingsInstallaties, covergistingsinstallaties, biowarmtecentrale (stadsverwarming purmerend),Rioolwater Zuiverings Installaties, maar ook de demo-vergasser Milena/Olga).
 42. 42. Stortgasinstallatie Schoteroog. Uit stortgas dat vrijkomt uit de voormalige stortplaats Schoteroog en uit overtolligbiogas van de naastgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt door middel van cryogene scheiding groen gasgeproduceerd.Dit levert een jaarlijkse duurzame energieproductie van 0,02 PJ op. Er is sprake van een Co2-reductie van ruim1.000ton en een vermeden hoeveelheid aardgas van een kleine 700.000m3.Totale kosten van het project: €1.207.000,- waarvan €450.000,- subsidie van provincie Noord-Holland)
 43. 43. Deze kaart betreft zowel windenergie op land, als windenergie op zee.Voor wind op zee zijn twee grote windparken meegerekend voor de gemeenten Velsen en Bergen.In totaal leveren zij een jaarlijkse duurzame energieproductie van 8,8PJ. Zij vallen buiten de provinciegrenzen, maardragen wel sterk bij aan de landelijke doelstelling om in 2020 16% van de energie duurzaam op te wekken.Windenergie op land, wat geen speerpunt meer is van de provincie, wordt nog wel gemonitord, omdat dit welbijdraagt aan de totale productie van duurzame energie in de provincie Noord-Holland. De projecten die zijn ingevuldvoor Windenergie op land leveren jaarlijks een energieproductie van 5,8PJ op.Totaal wind op land / wind op zee: 14,6PJ
 44. 44. Warmte is geen speerpunt, maar we hebben het wel in beeld. Zo zijn we betrokken bij projectenmet warmtenetten en smart grids.Ook vinden in Noord-Holland 4 Rijksprojecten plaats voor geothermie. Deze zijn op de kaartomcirkelt. Een mooie cross-over van het cluster energie met het cluster agri (agriboard).
 45. 45. Dit zijn alle projecten in een oogopslag, om een indruk te krijgen wat er allemaal in Noord-Hollandspeelt. Het geeft een beeld van wat er met het provinciale beleid op het gebied van duurzameenergie gerealiseerd wordt.Het CBS houdt de totale productie van duurzame energie in Nederland bij.
 46. 46. Links is de verdeling van de duurzame energieproductie per categorie te zien op basis van alleoperationele projecten in de monitor. Zo is te zien dat er windenergie werd gestimuleerd en datbiomassa een grote bijdrage levert.Rechts is dezelfde verdeling te zien maar dan op basis van alle operationele én gepland projectenvanaf 2012, toen het Koersdocument Duurzame Energie in werking trad, met een nieuwe focus opduurzame energie. Zo is te zien dat biomassa een zeer groot aandeel vormt, windenergie eenbijdrage levert, maar ook is zonne-energie in dit taartdiagram terug te vinden. Zonne-energie is als4espeerpunt toegevoegd aan het Koersdocument.
 47. 47. Voor co2-reductie is ook de sterke inzet op windenergie in het linker diagram terug te vinden.Voor het beleid vanaf 2012 is te zien dat met name energiebesparing, ofwel het speerpuntDuurzaam Bouwen, veel co2-reductie oplevert. En dat zonne-energie meer invloed heeft op de co2-reductie in Noord-Holland.
 48. 48. De jaarlijkse duurzame energie productie in Noord-Holland is op dit moment 13,3PJ. Wanneer wind op zee wordtmeegerekend komt het totaal op 22,1PJ! Dit toont aan dat wind op zee een groot aandeel vormt.- 5,9 biomassa- 0,7 zon- 0,9 warmte- 5,8 wind op land- 8,8 wind op zee)Wanneer de projecten die in voorbereiding zijn ook worden meegerekend, komt Noord-Holland op een jaarlijkseduurzame energieproductie van 23,6PJ (inclusief wind op zee), excl. wind op zee: 14,8PJ (exclusief wind op zee)

×