Развионица, праћење огледа - Ј. Марковић

 • 624 views
Uploaded on

Излагање Јасминке Чекић-Марковић на консултативном састанку са начелницима и саветницима из школских управа и саветницима из Завода за унапређивање образовања и васпитања, одржаном у београдском …

Излагање Јасминке Чекић-Марковић на консултативном састанку са начелницима и саветницима из школских управа и саветницима из Завода за унапређивање образовања и васпитања, одржаном у београдском хотелу "Москва", 11. октобра 2013.

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
624
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
12
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • 11.10.2013. Ј. Чекић-Марковић: Развионица, систем праћења огледа Развионица - пројекат финансира Европска унија
 • 11.10.2013. Ј. Чекић-Марковић: Развионица, систем праћења огледа Развионица - пројекат финансира Европска унија

Transcript

 • 1. Јасминка Чекић-МарковићЈасминка Чекић-Марковић:: Подршка развојуПодршка развоју људског капитала и истраживању -људског капитала и истраживању - Опште образовање и развој људског капиталаОпште образовање и развој људског капитала „„РАЗВИОНИЦА“РАЗВИОНИЦА“ -- Систем праћења и вредновања огледаСистем праћења и вредновања огледа -- Београд, хотел Москва, 11. октобар 2013.
 • 2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОГЛЕДАПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОГЛЕДА • Праћењем се обезбеђују систематичне, доследне и поуздане информације о напретку кроз поређење стварног учинка наспрам плана и стварних резултата према очекиваним резултатима • Праћење и вредновање огледа треба да почну када буде обучен довољан број наставника и када буду имали прилику да резултате своје обуке преточе у дело • Као подршка ће бити припремљени приручник, пакет за обуку за просветне саветнике и пакет за самостално праћење за школе 2
 • 3. Циљеви и очекивани исходи огледа • Примена Националног оквира курикулума – Основе учења и наставе • Развијање и успостављање школа вежбаоница као наставних база високошколских установа 3
 • 4. • Унапређење и осавремењивање општег предуниверзитетског образовања и васпитања • Унапређење и осавремењавање педагошке праксе наставника • Оспособљавање школе и наставника за нове приступе учењу и настави засноване на остваривању исхода и стандарда постигнућа и развијању компетенција • Успостављање процедура и смерница за ефикасно функционисање и праћење рада школа и примену документа Национални оквир курикулума – Основе учења и наставе у изабраним школама Примена Нац. оквира курикулума - циљевиПримена Нац. оквира курикулума - циљеви 4
 • 5. Шта очекујемо као резултат пилота?Шта очекујемо као резултат пилота? • Успостављено и оспособљено 165 школа за примену Националног оквира курикулума – Основе учења и наставе • Обучено и оспособљено 13.000 наставника за нове приступе учењу и настави (развијене трансверзалне и ИКТ компетенције и компетенције за истраживања шк. праксе) • Образовно-васпитни рад је заснован на Националном оквиру курикулума – Основе учења 5
 • 6. Шта одликује образовно-васпитни рад?Шта одликује образовно-васпитни рад? Заснован на НОК – основама учења и наставе 1.нови приступи учењу и настави засновани на остваривању исхода и стандарда постигнућа и развијању компетенција 2. коришћење разноврсних наставних метода и начина оцењивања 3.наставници активно и континуирано доприносе школском развоју кроз кооператвно развојно планирање, редовно самовредновање, иновирање и унапређивање сопственог рада 6
 • 7. Шта очекујемо као резултат пилота?Шта очекујемо као резултат пилота? • Изабране школе припремају школски развојни план, школски програм и годишњи програм рада у складу са Нац. оквиром курикулума – Основе учења и наставе • Развијени приручници за наставнике на основу примера добре праксе у примени Националног оквира курикулума – Основе учења и наставе • На основу вредновања резултата примене у изабраним школама, ревидиран документ НОК – Основе учења и наставе у изабраним школама • Ревидирани документ НОК – Основе учења и наставе упућен НПС на разматрање и мишљење 7
 • 8. Развијање и успостављање школа-вежбаоницаРазвијање и успостављање школа-вежбаоница - циљеви- циљеви • Успостављање везе између примарног образовања будућих наставника и њиховог будућег практичног рада у школи • Успостављање и развијање школа-вежбаоница као наставно-истраживачких база високошколских установа и центара за стручно усавршавање на локалном нивоу • Успостављање процедура и смерница за ефикасно функционисање и праћење рада школа вежбаоница укључујући именовање координатора студентске праксе у школи • Опремање школа вежбаоница савременом опремом и наставним средствима 8
 • 9. Шта очекујемо као резултат пилота?Шта очекујемо као резултат пилота? • Успостављене и развијене школе вежбаонице – 41 • Развијене вежбаонице као изузетне иновативне модел школе и модел центри за професионални развој наставника • Развијене вежбаонице као установе у којима се обавља пракса студената - будућих наставника • Опремљена 41 школа савременом опремом (у складу са потребама наставе и савременог менторисања и супервизије) 9
 • 10. Основ за праћењеОснов за праћење Пројекат у сарадњи са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања • Развијен оквир за праћење и процену резултата Програма у огледу – (индикатори и динамика) • Развијени инструменти за праћење и процену • Развијена упутства за процес прикупљања података (инструкције за то како, када и шта се прикупља) • Развијени формати за извештавање 10
 • 11. Актери у процесу праћења и вредновањаАктери у процесу праћења и вредновања резултата огледарезултата огледа • Просветни саветници • Стручњаци пројекта • Стручњаци Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања • Независни експерти (независна евалуација огледа) 11
 • 12. Улога и активности саветникаУлога и активности саветника • Праћење реализације огледа • Просветни саветници из школских управа су у обавези да најмање два пута у току полугодишта посете школе у којима се оглед реализује • Припрема извештаја који се достављају Министарству просвете, науке и технолошког развоја и пројекту Подршка развоју људског капитала и истраживању • Подршка наставницима и школама 12
 • 13. 13 Јасминка Чекић-Марковић Стручњак за основе учења и наставе за средње стручне школе (опште предмете) „РАЗВИОНИЦА“ ОШ Карађорђе Јове Илића 2 11040 Београд 011 / 39 12 667 jasminka.markovic@razvionica.edu.rs