Развионица, праћење огледа - Ј. Марковић

1,014 views
866 views

Published on

Излагање Јасминке Чекић-Марковић на консултативном састанку са начелницима и саветницима из школских управа и саветницима из Завода за унапређивање образовања и васпитања, одржаном у београдском хотелу "Москва", 11. октобра 2013.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,014
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
93
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 11.10.2013. Ј. Чекић-Марковић: Развионица, систем праћења огледа Развионица - пројекат финансира Европска унија
 • 11.10.2013. Ј. Чекић-Марковић: Развионица, систем праћења огледа Развионица - пројекат финансира Европска унија
 • Развионица, праћење огледа - Ј. Марковић

  1. 1. Јасминка Чекић-МарковићЈасминка Чекић-Марковић:: Подршка развојуПодршка развоју људског капитала и истраживању -људског капитала и истраживању - Опште образовање и развој људског капиталаОпште образовање и развој људског капитала „„РАЗВИОНИЦА“РАЗВИОНИЦА“ -- Систем праћења и вредновања огледаСистем праћења и вредновања огледа -- Београд, хотел Москва, 11. октобар 2013.
  2. 2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОГЛЕДАПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОГЛЕДА • Праћењем се обезбеђују систематичне, доследне и поуздане информације о напретку кроз поређење стварног учинка наспрам плана и стварних резултата према очекиваним резултатима • Праћење и вредновање огледа треба да почну када буде обучен довољан број наставника и када буду имали прилику да резултате своје обуке преточе у дело • Као подршка ће бити припремљени приручник, пакет за обуку за просветне саветнике и пакет за самостално праћење за школе 2
  3. 3. Циљеви и очекивани исходи огледа • Примена Националног оквира курикулума – Основе учења и наставе • Развијање и успостављање школа вежбаоница као наставних база високошколских установа 3
  4. 4. • Унапређење и осавремењивање општег предуниверзитетског образовања и васпитања • Унапређење и осавремењавање педагошке праксе наставника • Оспособљавање школе и наставника за нове приступе учењу и настави засноване на остваривању исхода и стандарда постигнућа и развијању компетенција • Успостављање процедура и смерница за ефикасно функционисање и праћење рада школа и примену документа Национални оквир курикулума – Основе учења и наставе у изабраним школама Примена Нац. оквира курикулума - циљевиПримена Нац. оквира курикулума - циљеви 4
  5. 5. Шта очекујемо као резултат пилота?Шта очекујемо као резултат пилота? • Успостављено и оспособљено 165 школа за примену Националног оквира курикулума – Основе учења и наставе • Обучено и оспособљено 13.000 наставника за нове приступе учењу и настави (развијене трансверзалне и ИКТ компетенције и компетенције за истраживања шк. праксе) • Образовно-васпитни рад је заснован на Националном оквиру курикулума – Основе учења 5
  6. 6. Шта одликује образовно-васпитни рад?Шта одликује образовно-васпитни рад? Заснован на НОК – основама учења и наставе 1.нови приступи учењу и настави засновани на остваривању исхода и стандарда постигнућа и развијању компетенција 2. коришћење разноврсних наставних метода и начина оцењивања 3.наставници активно и континуирано доприносе школском развоју кроз кооператвно развојно планирање, редовно самовредновање, иновирање и унапређивање сопственог рада 6
  7. 7. Шта очекујемо као резултат пилота?Шта очекујемо као резултат пилота? • Изабране школе припремају школски развојни план, школски програм и годишњи програм рада у складу са Нац. оквиром курикулума – Основе учења и наставе • Развијени приручници за наставнике на основу примера добре праксе у примени Националног оквира курикулума – Основе учења и наставе • На основу вредновања резултата примене у изабраним школама, ревидиран документ НОК – Основе учења и наставе у изабраним школама • Ревидирани документ НОК – Основе учења и наставе упућен НПС на разматрање и мишљење 7
  8. 8. Развијање и успостављање школа-вежбаоницаРазвијање и успостављање школа-вежбаоница - циљеви- циљеви • Успостављање везе између примарног образовања будућих наставника и њиховог будућег практичног рада у школи • Успостављање и развијање школа-вежбаоница као наставно-истраживачких база високошколских установа и центара за стручно усавршавање на локалном нивоу • Успостављање процедура и смерница за ефикасно функционисање и праћење рада школа вежбаоница укључујући именовање координатора студентске праксе у школи • Опремање школа вежбаоница савременом опремом и наставним средствима 8
  9. 9. Шта очекујемо као резултат пилота?Шта очекујемо као резултат пилота? • Успостављене и развијене школе вежбаонице – 41 • Развијене вежбаонице као изузетне иновативне модел школе и модел центри за професионални развој наставника • Развијене вежбаонице као установе у којима се обавља пракса студената - будућих наставника • Опремљена 41 школа савременом опремом (у складу са потребама наставе и савременог менторисања и супервизије) 9
  10. 10. Основ за праћењеОснов за праћење Пројекат у сарадњи са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања • Развијен оквир за праћење и процену резултата Програма у огледу – (индикатори и динамика) • Развијени инструменти за праћење и процену • Развијена упутства за процес прикупљања података (инструкције за то како, када и шта се прикупља) • Развијени формати за извештавање 10
  11. 11. Актери у процесу праћења и вредновањаАктери у процесу праћења и вредновања резултата огледарезултата огледа • Просветни саветници • Стручњаци пројекта • Стручњаци Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања • Независни експерти (независна евалуација огледа) 11
  12. 12. Улога и активности саветникаУлога и активности саветника • Праћење реализације огледа • Просветни саветници из школских управа су у обавези да најмање два пута у току полугодишта посете школе у којима се оглед реализује • Припрема извештаја који се достављају Министарству просвете, науке и технолошког развоја и пројекту Подршка развоју људског капитала и истраживању • Подршка наставницима и школама 12
  13. 13. 13 Јасминка Чекић-Марковић Стручњак за основе учења и наставе за средње стручне школе (опште предмете) „РАЗВИОНИЦА“ ОШ Карађорђе Јове Илића 2 11040 Београд 011 / 39 12 667 jasminka.markovic@razvionica.edu.rs

  ×