HAK-HAK ISTERI DALAM ‘IDDAH MENURUT ENAKMENUNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI JOHOR)          2003    RAWAI...
ABSTRAKKajian ini dijalankan untuk menjawab persoalan berkaitan hak-hak isteri selepas berlakuperceraian, hak nafkah yang ...
LATAR BELAKANG KAJIANPerkahwinan pada hari ini suatu perkara yang sering dilakukantanpa persediaan yang secukupnya bagi me...
PERNYATAAN MASALAHSeringkali bagi pihak suami lupa akan tanggungjawab lebih berat yang perlumereka tanggung selepas melafa...
OBJEKTIF KAJIAN•  Mengenalpasti hak-hak isteri selepas berlaku perceraian  menurut Enakmen Undang-undang Keluarga Islam...
PERSOALAN KAJIAN•  Apakah hak-hak isteri selepas berlaku perceraian menurut  Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Nege...
BATASAN KAJIAN Kajian ini tertumpu pada hak wanita dalam ‘iddah iaitu nafkah          ‘iddah dan nafkah anak. ...
SOROTAN KAJIANDefenisi perceraian dan ‘iddah.Hak-hak isteri selepas perceraian yang boleh dituntut diMahkamah Syariah se...
SOROTAN KAJIANPeruntukan-Peruntukan Enakmen Undang-Undang KeluargaIslam (Negeri Johor) 2003 yang digunapakai dalam penyel...
METODOLOGI KAJIANMENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF
ANALISIS KAJIAN KES Berdasarkan kelima-lima kes tuntutan nafkah ‘iddah dan nafkah anak yang dianalisissewajarnya dituntut...
RUMUSANMENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF
SARANAN Jabatan Agama Islam Johor - Kursus-kursus persediaan perkahwinan yang sedia ada    perlulah dikemaskinikan de...
MENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Psm

659 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
659
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Psm

 1. 1. HAK-HAK ISTERI DALAM ‘IDDAH MENURUT ENAKMENUNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI JOHOR) 2003 RAWAIDA BINTI HAMZAH @ AHMAD AP070144 PENYELIA USTAZ ABDUL HALIM BIN ZULKIFLI SESI 2010/2011 FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF
 2. 2. ABSTRAKKajian ini dijalankan untuk menjawab persoalan berkaitan hak-hak isteri selepas berlakuperceraian, hak nafkah yang boleh dituntut dalam ‘iddah dan kejayaan daripada tuntutannafkah ‘iddah dan nafkah anak berdasarkan kes-kes tuntutan yang dibuat di MahkamahSyariah Johor Bahru. Penyelidik telah menggunakan kajian perpustakaan sepenuhnya.Hasil kajian mendapati yang pertama, berkaitan hak-hak isteri selepas berlakuperceraian terdapat padanya tujuh hak yang diperuntukan di dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003 iaitu hak tuntutan mutaah, tunggakanhutang, nafkah ‘iddah, harta sepencarian, hak jagaan anak (hadhanah), nafkah anakdan perintah tegahan. Manakala yang kedua, bahawa hak nafkah yang boleh dituntutdalam ‘iddah adalah hak nafkah ‘iddah dan nafkah anak. Seterusnya yang ketiga,berdasarkan kes-kes tuntutan yang dibuat di Mahkamah Syariah Johor Bahru yangberjaya dianalisis menerangkan bahawa kesedaran kaum wanita yang bercerai jelasdengan haknya dan sedar dan berani untuk tampil ke muka pengadilan bagi menuntuthaknya. Di akhir kajian, beberapa cadangan telah dikemukakan kepada pihak-pihaktertentu untuk meningkatkan lagi kesedaran kaum wanita yang bercerai dalam menuntuthaknya bagi melindungi dirinya dan anak-anak di bawah jagaannya agar menjalanikehidupan dengan selesa serta terjamin masa depan anak-anaknya dengan keperluanhidup yang sesuai dan mencukupi. MENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF
 3. 3. LATAR BELAKANG KAJIANPerkahwinan pada hari ini suatu perkara yang sering dilakukantanpa persediaan yang secukupnya bagi mengharungi kehidupanketika berumahtangga. Ramai golongan muda yang mudahmembuat keputusan berkahwin dan mudah juga membuatkeputusan untuk bercerai.Menurut Zaini Nasohah (2002:iii), bahawa perceraian sebenarnyabukanlah bererti segala-galanya telah berakhir.Antara yang perlu diberi perhatian khusus, tentang perolehan hakatau tuntutan selepas perceraian daripada suatu perkahwinanyang sah. MENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF
 4. 4. PERNYATAAN MASALAHSeringkali bagi pihak suami lupa akan tanggungjawab lebih berat yang perlumereka tanggung selepas melafazkan talaq pada si isteri.Tanggungjawab yang perlu ditunaikan adalah memenuhi hak-hak tuntutanisteri selepas perceraian seperti : 1) hak nafkah 2) hak mutaah 3) hak penjagaan anak (hadhanah) 4) harta sepencarian 5) mahar (mas kahwin) tertunggakWalaupun hak-hak tersebut telah peruntukan oleh Mahkamah Syariah tetapikaum wanita yang bergelar ibu tunggal sesetengahnya tidak jelas dengan hak-hak yang boleh dituntut serta kurangnya keberanian untuk membuat tuntutan.Pengkaji memikirkan perlunya satu kajian dilaksanakan dalam mengkajipermasalahan ini dengan lebih dekat. MENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF
 5. 5. OBJEKTIF KAJIAN• Mengenalpasti hak-hak isteri selepas berlaku perceraian menurut Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003.• Mengenalpasti hak nafkah yang boleh dituntut dalam ‘iddah menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003.• Menganalisis kes-kes tuntutan nafkah ‘iddah dan nafkah anak berdasarkan kes-kes tuntutan yang dibuat di Mahkamah Syariah Johor Bahru. MENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF
 6. 6. PERSOALAN KAJIAN• Apakah hak-hak isteri selepas berlaku perceraian menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003?• Apakah hak nafkah yang boleh dituntut dalam ‘iddah menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003?• Adakah berjaya tuntutan nafkah ‘iddah dan nafkah anak berdasarkan kes-kes tuntutan yang dibuat di Mahkamah Syariah Johor Bahru seperti yang diperuntukan dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003? MENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF
 7. 7. BATASAN KAJIAN Kajian ini tertumpu pada hak wanita dalam ‘iddah iaitu nafkah ‘iddah dan nafkah anak. Setelah berlaku perceraian dan berada dalam tempoh ‘iddahmaka hak yang telah dianugerahkan seperti yang telah dinyatakan dalam buku Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003 perlulah dituntut. MENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF
 8. 8. SOROTAN KAJIANDefenisi perceraian dan ‘iddah.Hak-hak isteri selepas perceraian yang boleh dituntut diMahkamah Syariah seperti yang diperuntukan di dalam bukuEnakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003:  Mutaah  Tunggakan Hutang  Nafkah ‘Iddah  Harta Sepencarian  Hak Jagaan Anak (Hadhanah)  Nafkah Anak  Perintah Tegahan MENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF
 9. 9. SOROTAN KAJIANPeruntukan-Peruntukan Enakmen Undang-Undang KeluargaIslam (Negeri Johor) 2003 yang digunapakai dalam penyelidikan.Hak nafkah dalam tempoh ‘iddahSyarat-syarat mendapat nafkah bagi isteriNafkah ‘iddahNafkah anak Hak untuk hidup, keselamatan anggota dan kehormatan Hak untuk memiliki harta Hak nasab Hak nafkah, pendidikan, perubatan dan tempat tinggal Hak anak-anak selepas ibu bapa bercerai MENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF
 10. 10. METODOLOGI KAJIANMENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF
 11. 11. ANALISIS KAJIAN KES Berdasarkan kelima-lima kes tuntutan nafkah ‘iddah dan nafkah anak yang dianalisissewajarnya dituntut oleh isteri bagi menampung perbelanjaan untuk meneruskankehidupannya di samping anak-anak. Setiap peruntukan pada Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor)2003 tentang nafkah ‘iddah dan isteri bertepatan dengan hukum Syarak Menurut Sayyid Sabiq para ahli fiqih sepakat bahawa perempuan yang ditalaq raj’imasih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal (Fiqih Sunnah Jld 3, 2004: 235). Tindakan dalam menuntut hak nafkah tersebut perlu dilakukan dengan kadar yanglebih segera. Sekiranya, nafkah tersebut tidak dibayar dan dituntut oleh isteri selepasbertahun-tahun jarak masanya dengan perintah mahkamah bagi bayaran nafkah ke atassuami menyebabkan satu kerugian yang besar . Apabila tuntutan dibuat dengan kadar masa yang segera, kemungkinan sifatseseorang bapa itu boleh berubah dan sedar akan kewajipan dia terhadap bekas isteridan anak-anaknya. MENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF
 12. 12. RUMUSANMENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF
 13. 13. SARANAN Jabatan Agama Islam Johor - Kursus-kursus persediaan perkahwinan yang sedia ada perlulah dikemaskinikan dengan program serta sukatan yang lebih sistematik. - Hukuman yang lebih standard dan berkesan perlulah diperkenalkan bagi memastikan pihak suami akan mematuhi tentang perlaksanaan hak tersebut. Badan Bukan Kerajaan (NGO) - Perlulah mengambil tindakan yang khusus bagi memastikan perlaksanaan hak berjalan dengan sempurna Masyarakat - Pendidikan undang-undang perlu dilaksanakan di kalangan masyarakat. MENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF
 14. 14. MENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF

×