Nieuwe ontslagregeling arbeiders/bedienden van 01/2014

5,238 views

Published on

Nieuwe regels ontslag arbeiders/bedienden vanaf 1 januari 2014: wat betekent dit concreet voor uw bedrijf?

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,238
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,584
Actions
Shares
0
Downloads
52
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nieuwe ontslagregeling arbeiders/bedienden van 01/2014

 1. 1. Themavoormiddag Nieuwe ontslagregels arbeiders/bedienden vanaf 1 januari 2014 Claeys & Engels November 2013
 2. 2. Overzicht 1. 2. 3. 4. 5. 6. Verschillende behandeling van arbeiders/bedienden op het vlak van... Eerste arresten van het Arbitragehof Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 7 juli 2011 Ter herinnering: de huidige ontslagregels Het finaal compromisvoorstel van de Minister van Werk op 5 juli 2013 Het (voor)ontwerp van wet Opzegging door de werkgever Opzegging door de werknemer Tegenopzegging door de werknemer Aanvang opzeggingstermijn Afwijkingen? Anciënniteit Opzeggingsvergoeding Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd / duidelijk omschreven werk 2
 3. 3. Overzicht Sollicitatieverlof Willekeurig ontslag ~ ontslagmotivering Ontslag en arbeidsongeschiktheid Proefbeding afgeschaft Overgangsbepalingen Outplacement Inzetbaarheidsverhogende maatregelen Sectorale complementen Bijzondere compenserende bijdrage op de verbrekingsvergoeding Ontslagcompensatievergoeding Ontslaguitkering Terugbetaling inschakelingsvergoeding Fiscaliteit 3
 4. 4. 1 Verschillende behandeling van arbeiders/bedienden op het vlak van... Opzeggingstermijnen Carenzdag Duur proeftijd Vakantiegeld Gewaarborgd loon bij ziekte Economische werkloosheid Willekeurig ontslag Concurrentiebeding Tijdstip betaling loon Arbeidsduur Sociale zekerheidsbijdragen Paritaire comités Sociale verkiezingen Vakbondsafvaardiging Samenstelling arbeidsgerechten Aanvullende pensioenen 4
 5. 5. 2 Eerste arresten van het Arbitragehof Arbitragehof 8 juli 1993: • verschil tussen arbeiders en bedienden is een verschil in behandeling dat – indien het in 1993 zou zijn ingevoerd – niet objectief en redelijk kan worden verantwoord • maar geen schending van het gelijkheidsbeginsel! • eerste aanzet tot het dichten van de juridische kloof geleidelijk Arbitragehof 21 juni 2001: geen “willekeurig ontslag” voor bedienden geen discriminatie want bijzondere regeling voor arbeiders ter “compensatie” van kortere opzegtermijnen 5
 6. 6. 3 Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 7 juli 2011 “prejudicieel” arrest verschil in behandeling tussen arbeiders en bedienden op vlak van: • opzeggingstermijnen (art. 59 AOW) • carenzdag (art. 52, §1, 2de-4de lid AOW) strijdig met grondwettelijk gelijkheidsbeginsel (ongrondwettig) IPA-wet van april 2011 slechts stap naar een verdere harmonisatie... MAAR: • gevolgen van beide ongrondwettige wetsbepalingen worden gehandhaafd tot wetgever nieuwe bepalingen aanneemt • uiterlijk tot 8 juli 2013 6
 7. 7. 4 Ter herinnering: de huidige ontslagregels Vóór 1 januari 2014 – arbeiders Arbeidsovereenkomst aangevangen vóór 1 januari 2012 CAO 75 – algemene opzeggingstermijnen: • 6 maanden - < 5 jaar anciënniteit: 35 dagen • 5 jaar - < 10 jaar anciënniteit: 42 dagen • 10 jaar - < 15 jaar anciënniteit: 56 dagen • 15 jaar - < 20 jaar anciënniteit: 84 dagen • >= 20 jaar anciënniteit: 112 dagen Sectorale opzeggingstermijnen • Afhankelijk van sector tot sector • Indien geen sectorale termijnen: CAO 75 7
 8. 8. Vóór 1 januari 2014 - arbeiders Arbeidsovereenkomst aangevangen vanaf 1 januari 2012 Opzeggingstermijnen vermenigvuldigd met 1,15 8
 9. 9. Vóór 1 januari 2014 - bedienden Arbeidsovereenkomst aangevangen vóór 1 januari 2012 • Jaarloon < 32.254 EUR (2013) = ‘lagere’ bedienden – Wettelijk minimum = 3 maanden per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit • Jaarloon > 32.254 EUR (2013) = ‘hogere’ bedienden – Minstens het wettelijk minimum – Doch: extra duur Vastgesteld: 1) bij overeenkomst 2) door rechter – Criteria: Anciënniteit Vinden soortgelijke betrekking afhankelijk van loon, functie, leeftijd Nieuw : rechterlijke beperking voor knelpuntberoepen! • Jaarloon > 64.508 EUR (2013) = ‘hoogste’ bedienden – Opzeggingsclausule vóór indiensttreding 9
 10. 10. Vóór 1 januari 2014 - bedienden Arbeidsovereenkomst aangevangen vanaf 1 januari 2012 ‘hogere’ bedienden (jaarloon > 32.254 EUR (in 2013)): • in geval van opzegging door de werkgever: anciënniteit bediende Opzeggingstermijn < 3 jaar 91 dagen ≥ 3 jaar en < 4 jaar 120 dagen ≥ 4 jaar en < 5 jaar 150 dagen ≥ 5 jaar en < 6 jaar 182 dagen ≥ 6 jaar 30 dagen per begonnen jaar anciënniteit 10
 11. 11. Samenvatting situatie van 1 januari 2012 tot 31 december 2013: Arbeidsovereenkomst aangevangen vóór 1/1/2012: • Arbeiders: opzeggingstermijnen uit Arbeidsovereenkomstenwet, CAO 75 en sector-CAO’s • Bedienden: – ‘lagere’ bedienden: wettelijk minimum – ‘hogere’ bedienden: overeen te komen tussen partijen (richtsnoer: Formule Claeys) – ‘hoogste’ bedienden: opzeggingsclausule (vóór indiensttreding) Arbeidsovereenkomst aangevangen vanaf 1/1/2012: • Arbeiders: opzeggingstermijnen vermenigvuldigd met 1,15 • Bedienden: – ‘lagere’ bedienden: wettelijk minimum – ‘hogere’ bedienden: vaste termijnen (30 dagen per jaar anciënniteit met minstens wettelijk minimum) 11
 12. 12. 5 Het finaal compromisvoorstel van de Minister van Werk op 5 juli 2013 12
 13. 13. Drie luiken 1 • ONTSLAGREGELING 2 • CARENZDAG 3 • “ANDERE ELEMENTEN” 13
 14. 14. LUIK 1: ONTSLAGREGELING – 8 aspecten in het compromisvoorstel: • • • • • • • • Opbouw opzeggingstermijn Regeling van het verleden Sectorale complementen Outplacement ‘Breuk’: inzetbaarheidsverhogende maatregelen Uitzonderingen voor bepaalde “activiteiten” Compensaties Motivering van het ontslag 14
 15. 15. 6 Het (voor)ontwerp van wet 15
 16. 16. Opzegging door de werkgever • Met ingang van 1 januari 2014 (ook voor ‘oude contracten’) • Opzegging door de werkgever: – Geleidelijke opbouw gedurende eerste vijf jaren – Vanaf het 5e jaar: 3 weken per begonnen anciënniteitsjaar – Op 20 jaar anciënniteit wordt de opbouw vertraagd (‘scharnierjaar’) 16
 17. 17. anciënniteit opzeggingstermijn < 3 maanden 2 weken tussen 3 maanden en < 6 maanden 4 weken tussen 6 maanden en < 9 maanden 6 weken tussen 9 maanden en < 12 maanden 7 weken tussen 12 maanden en < 15 maanden 8 weken tussen 15 maanden en < 18 maanden 9 weken tussen 18 maanden en < 21 maanden 10 weken tussen 21 maanden en < 24 maanden 11 weken tussen 2 jaar en < 3 jaar 12 weken tussen 3 jaar en < 4 jaar 13 weken tussen 4 jaar en < 5 jaar 15 weken vanaf 5 jaar 3 weken per begonnen jaar anciënniteit tussen 20 jaar en < 21 jaar 2 weken per begonnen jaar anciënniteit vanaf 21 jaar 1 week per begonnen jaar anciënniteit 17
 18. 18. Anciënniteit Opzeg Anciënniteit Opzeg Anciënniteit Opzeg Anciënniteit Opzeg 0-3 mnd 2w 5j 18w 16j 51w 27j 69w 3-6 mnd 4w 6j 21w 17j 54w 28j 70w 6-9 mnd 6w 7j 24w 18j 57w 29j 71w 9-12 mnd 7w 8j 27w 19j 60w 30j 72w 12-15 mnd 8w 9j 30w 20j 62w 31j 73w 15-18 mnd 9w 10j 33w 21j 63w 32j 74w (+ 1w/j) 18-21 mnd 10w 11j 36w 22j 64w 33j 75w 21-24 mnd 11w 12j 39w 23j 65w 34j 76w Vanaf 2j 12w 13j 42w 24j 66w ... ... 3j 13w 14j 45w 25j 67w 4j (+3w/j) 15w 15j 48w 26 j 68w 18
 19. 19. Opzegging door de werknemer ½ opzegtermijn van de werkgever - afgerond op de laagste eenheid maximum 13 weken uitz.: ‘wedertewerkstellingsprogramma’ (max. 7 dagen) 19
 20. 20. anciënniteit opzeggingstermijn < 3 maanden 1 week tussen 3 maanden en < 6 maanden 2 weken tussen 6 maanden en < 12 maanden 3 weken tussen 12 maanden en < 18 maanden 4 weken tussen 18 maanden en < 24 maanden 5 weken tussen 2 jaar en < 4 jaar 6 weken tussen 4 jaar < 5 jaar 7 weken tussen 5 jaar en < 6 jaar 9 weken tussen 6 jaar en < 7 jaar 10 weken tussen 7 jaar en < 8 jaar 12 weken vanaf 8 jaar 13 weken 20
 21. 21. Tegenopzegging door de werknemer Dezelfde termijnen als voor de opzegging door de WN (maar: plafond max. 4 weken) anciënniteit opzeggingstermijn < 3 maanden 1 week tussen 3 maanden en < 6 maanden 2 weken tussen 6 maanden en < 1 jaar 3 weken vanaf 1 jaar 4 weken 21
 22. 22. Aanvang opzeggingstermijn Behoud van vormvereisten en verplichte vermeldingen in de opzeggingsbrief Aanvang opzeggingstermijn: maandag volgend op de week waarin de opzeggingstermijn betekend werd (dus: te verzenden ten laatste op woensdag (of dinsdag indien er een feestdag volgt)) Aanvang tegenopzegging door WN: idem 22
 23. 23. Afwijkingen? (1) Sectorale CAO • niet toegelaten (ongeacht gunstiger/minder gunstig voor de WN) (2) Ondernemingsregeling/individuele regeling • niet uitdrukkelijk verboden (voor zover niet minder gunstig voor de WN) 23
 24. 24. Afwijkingen? (3) Pensioenleeftijd: Einde AO onbepaalde tijd vanaf 1ste dag van de maand volgend op de maand waarin de werknemer de wettelijke pensioenleeftijd bereikt Dezelfde opzeggingstermijn als voor de opzegging door de werkgever (cf. supra), maar plafond max. 26 weken 24
 25. 25. Afwijkingen? (4) Tijdelijke werkloosheid WN kan AO beëindigen zonder opzegging: - gedurende periodes van volledige schorsing van de uitvoering van de AO en van gedeeltelijke arbeid wegens economische oorzaken - Na schorsing wegens slecht weer > 1 maand 25
 26. 26. Afwijkingen? (5) SWT In geval van opzegging door de WG met het oog op SWT: verkorting opzeggingstermijn tot minimaal 26 weken indien: onderneming erkend als: onderneming in moeilijkheden of onderneming in herstructurering Modaliteiten en voorwaarden bij KB 26
 27. 27. Anciënniteit Verworven op het ogenblik dat de opzeggingstermijn ingaat = periode gedurende welke de werknemer ononderbroken in dienst is gebleven van dezelfde onderneming Gelijkstelling periode van uitzendarbeid bij de WG-gebruiker ! Opgelet: afwijkende regeling in geval van aanwerving na uitzendarbeid in het kader van het motief ‘instroom’ (Uitzendarbeidswet 24 juli 1987 en CAO nr. 108, sinds 1 september 2013) 27
 28. 28. Opzeggingsvergoeding Behoud van begrip ‘lopend loon’ Variabel loon: gemiddelde van de 12 voorafgaande maanden Omzetregel voor WN betaald met maandloon: maandloon x 3 = weekloon 13 28
 29. 29. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd / duidelijk omschreven werk Behoud van de mogelijkheid tot verbreking: - loon verschuldigd tot einde termijn - maar maximum 2 x opzeggingstermijn indien AO voor onbepaalde tijd Opzegging/verbreking tijdens eerste helft van de overeengekomen duurtijd (maar maximum 6 maanden) + enkel voor de 1ste overeenkomst 29
 30. 30. Sollicitatieverlof - ½ dag per week - tijdens laatste 26 weken van de opzeggingstermijn: 1 of 2 x / week, max. 1 volledige arbeidsdag Indien WN geniet van outplacement: tijdens volledige opzeggingstermijn 1 of 2 x / week, max. 1 volledige arbeidsdag Deeltijdse WN: afwezigheid in verhouding tot de duur van zijn arbeidsprestaties 30
 31. 31. Willekeurig ontslag ~ ontslagmotivering Art. 63 WAO houdt op van toepassing te zijn vanaf: - inwerkingtreding van NAR-CAO (alg. verb. bij KB) betreffende de motivering van het ontslag door de werkgever - inwerkingtreding van vergelijkbare ‘regeling’ voor werkgevers die niet onder het toepassingsgebied van de CAO-wet vallen (contractuele tewerkstelling in publieke sector) 31
 32. 32. Ontslag en arbeidsongeschiktheid (1) Arbeidsongeschiktheid na kennisgeving opzegging door de werkgever Werkgever kan de AO tijdens opzeggingstermijn verbreken met een verbrekingsvergoeding = saldo niet gepresteerde termijn, onder aftrek van gewaarborgd loon betaald in het begin van de arbeidsongeschiktheid tijdens dewelke de WG overgaat tot onmiddellijk ontslag 32
 33. 33. Ontslag en arbeidsongeschiktheid (2) Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minder dan drie maanden Indien arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval meer dan 7 dagen duurt: WG mag de arbeidsovereenkomst zonder vergoeding beëindigen nà verstrijken van periode waarin opzegging mogelijk is (zoals bedoeld in art, 40 §2, 1ste lid WAO) 33
 34. 34. Ontslag en arbeidsongeschiktheid (3) Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van ten minste drie maanden Indien arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval van meer dan 6 maanden: WG kan de arbeidsovereenkomst steeds beëindigen met vergoeding: - loon dat nog moest worden uitbetaald tijdens de overeengekomen tijd - maximum 3 maanden loon - onder aftrek van wat betaald werd sedert het begin van de arbeidsongeschiktheid 34
 35. 35. Proefbeding afgeschaft - Nieuwe arbeidsovereenkomsten vanaf 1 januari 2014: geen proefbeding mogelijk - Uitzonderingen: • studentenarbeid • tijdelijke arbeid en uitzendarbeid de eerste drie werkdagen = proeftijd (automatisch, dus geen beding vereist) tijdens proeftijd mag elke partij de arbeidsovereenkomst beëindigen zonder opzegging noch vergoeding - Gevolgen voor scholingsbeding en concurrentiebeding 35
 36. 36. Overgangsbepalingen (1) Opzeggingen betekend vóór 1 januari 2014 Behoud van al hun gevolgen (2) Opzegclausule arbeiders < 6 maanden anciënniteit Indien uitvoering AO is aangevangen vóór 1 januari 2014: behoud van gevolgen van beding tot het verstrijken ervan (3) Ontslag tijdens proeftijd 36
 37. 37. Overgangsbepalingen (4) Dubbele berekening Principe: optellen opzegtermijn bepaald in stap 1 en in stap 2 Stap 1: berekend op basis van de anciënniteit verworven op 31 december 2013 • opzeggingstermijn vastgesteld op basis van de wettelijke, reglementaire en conventionele regels die gelden op 31 december 2013 Dus: ‘foto’ op 31 december 2013 van: - statuut arbeider of bediende - anciënniteit - ontslagregels alsof opzeggingstermijn berekend had moeten worden op 31 december 2013 37
 38. 38. Overgangsbepalingen • Maar: bedienden met jaarloon op 31 december 2013 > 32.254 EUR bruto: - indien WG opzegt: 1 maand per begonnen jaar anciënniteit, met een minimum van drie maanden - indien WN opzegt: - 1,5 maand per begonnen periode van 5 jaar - max. 4,5 maand indien jaarloon op 31 december 2013 ≤ 64.508 EUR bruto - max. 6 maand indien jaarloon op 31 december 2013 > 64.508 EUR bruto ! Belang voor de WG om loonbedrag op 31 december 2013 bij te houden. 38
 39. 39. Overgangsbepalingen Stap 2: berekend op basis van de ononderbroken dienstanciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014 (‘nieuwe anciënniteit’) • opzeggingstermijn vastgesteld volgens de wettelijke of reglementaire regels die gelden op ogenblik van de opzegging • opzegging door WN: stap 2 is niet van toepassing indien op 31 december 2013 plafond van art. 82, § 2, 3de lid WAO (1,5 maand of 3 maanden indien ≤ 32.254 EUR) en nieuwe maxima reeds bereikt werden Indien niet stap 1 + stap 2 = max. 13 weken 39
 40. 40. Overgangsbepalingen Dubbele berekening Voorbeelden: (1) - Bediende met jaarloon in 2013 ≤ 32.254 EUR - Aanvang arbeidsovereenkomst: 1 juli 2010 - Ontslag in september 2016 Stap 1: 3 maanden Stap 2: 12 weken (2) - Arbeider PC 116 (Chemie) - In dienst op 1 januari 2010 - Ontslag in november 2017 Stap 1: 42 dagen Stap 2: 13 weken 40
 41. 41. Overgangsbepalingen Dubbele berekening Voorbeelden: (3) - Bediende met jaarloon in 2013 ≤ 32.254 EUR - Aanvang van de arbeidsovereenkomst: 1 juli 2004 - Neemt ontslag in september 2016 Stap 1: 3 maanden Stap 2: / (want plafond art. 82, § 2, 3de lid is bereikt in stap 1) 41
 42. 42. Overgangsbepalingen Dubbele berekening Voorbeelden: (4) - Bediende met jaarloon in 2013 > 32.254 EUR maar < 64.508 EUR - Aanvang van de arbeidsovereenkomst: 1 juli 2012 - Neemt ontslag in september 2016 Stap 1: 1,5 maand Stap 2: 6 weken (want nieuw plafond is niet bereikt in stap 1) 1,5 maand en 6 weken < plafond van 13 weken 42
 43. 43. Overgangsbepalingen (5) Uitzondering voor bepaalde sectoren Indien KB op 31 december 2013 met opzeggingstermijn voor WG < CAO nr. 75 (zie tabel hieronder): - Opzeggingen door WG tussen 1 januari 2014 en 31 december 2017: anciënniteit opzeggingstermijn < 3 maanden 2 weken tussen 3 maanden en < 6 maanden 4 weken tussen 6 maanden en < 5 jaar 5 weken tussen 5 jaar en < 10 jaar 6 weken tussen 10 jaar en < 15 jaar 8 weken tussen 15 jaar en < 20 jaar 12 weken minstens 20 jaar 16 weken 43
 44. 44. Overgangsbepalingen (5) Uitzondering voor bepaalde sectoren - Opzeggingen door WN tussen 1 januari 2014 en 31 december 2017: anciënniteit opzeggingstermijn < 3 maanden 1 week tussen 3 maanden en < 5 jaar 2 weken tussen 5 jaar en < 10 jaar 3 weken tussen 10 jaar en < 15 jaar 4 weken tussen 15 jaar en < 20 jaar 6 weken minstens 20 jaar 8 weken - Dit geldt niet: - wanneer het KB enkel een lagere termijn bepaalt voor een anciënniteit beperkt tot 1 jaar - voor de bij KB vastgelegde opzeggingstermijnen in het kader van herstructurering, met het oog op rustpensioen, of in het kader van SWT 44
 45. 45. Overgangsbepalingen (5) Uitzondering voor bepaalde sectoren - Vanaf 1 januari 2018: algemene opzeggingstermijnen (snellere evolutie naar algemene opzeggingstermijnen kan bij sector-CAO) - Uitzondering: Voormelde termijnen zijn van toepassing op de werkgevers en de werknemers, indien cumulatief aan de volgende voorwaarden is voldaan : 1. Ze vallen op 31 december 2013 onder KB op basis van art. 61 of 65/3, § 2 WAO dat in lagere termijnen voorziet dan de hoger vermelde termijnen 2. de werknemer heeft geen vaste plaats van tewerkstelling 3. de werknemer voert gewoonlijk op tijdelijke en mobiele werkplaatsen één of meer van volgende activiteiten uit: a) b) c) d) graafwerken; grondwerken; funderings- en verstevigingswerken; waterbouwkundige werken; 45
 46. 46. Overgangsbepalingen (5) Uitzondering voor bepaalde sectoren e) f) g) h) i) wegenwerken; landbouwwerken; plaatsing van nutsleidingen; bouwwerken; montage en demontage van, inzonderheid, geprefabriceerde elementen, liggers en kolommen; j) inrichtings- of uitrustingswerken; k) verbouwingswerken; l) vernieuwbouw; m) herstellingswerken; n) ontmantelingswerken; o) sloopwerken; p) instandhoudingswerken; q) onderhouds-, schilder- en reinigingswerken; r) saneringswerken; s) afwerkingswerkzaamheden behorende bij 1 of meer werken bedoeld in a) tot r) 46
 47. 47. Overgangsbepalingen (6) Collectief ontslag betekend vóór 1 januari 2014 Toepassing van de wettelijke, reglementaire en conventionele regels die gelden op 31 december 2013 indien (cumulatieve voorwaarden): - Opzegging door de WG vanaf 1 januari 2014 - WN is voorwerp van collectief ontslag betekend vóór 1 januari 2014 - WN valt onder toepassingsgebied van een CAO-sociaal plan neergelegd vóór 1 januari 2014 47
 48. 48. Outplacement Wijziging hoofdstuk V van de Wet 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad. Behoud regeling outplacement voor werknemers van minstens 45 jaar ( afdeling 2 Wet van 5 september 2001) Nieuwe regels (afdeling 1) gelden voor: - WN ontslagen door WG met opzeggingstermijn/-vergoeding van minstens 30 weken - Niet voor: • WN onder toepassingsgebied van hoofdstuk V van titel IV Wet van 23 december 2005 (Generatiepact) • WN ontslagen wegens dringende reden 48
 49. 49. Outplacement Optie 1: WN ontslagen met een opzeggingsvergoeding van min. 30 weken: - recht op ‘ontslagpakket’: (1) 60 uren outplacementbegeleiding, waarde = 1/12 jaarloon van het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat, min. 1.800 EUR en max. 5.500 EUR. Gewaardeerd op 4 weken loon (proratisering voor deeltijdsen). (2) opzeggingsvergoeding = minstens 30 weken waarop vier weken worden aangerekend Tot 31 december 2015: WN heeft keuze 49
 50. 50. Outplacement - gedurende een maximumperiode van 12 maanden: - max. 2 maanden vanaf aanvangsdatum programma: 20 uren, behalve indien WN de WG verwittigt dat hij een betrekking bij nieuwe WG of zelfstandige activiteit heeft en outplacement niet wenst aan te vatten - voortzetting gedurende daaropvolgende max. 4 maanden (20 uren) behalve indien WN de WG verwittigt dat hij een betrekking bij nieuwe WG of zelfstandige activiteit heeft en outplacement niet wenst voort te zetten - Voortzetting gedurende daaropvolgende max. 6 maanden (20 uren) behalve indien WN de WG verwittigt dat hij een betrekking bij nieuwe WG of zelfstandige activiteit heeft en outplacement niet wenst voort te zetten - indien WN de WG verwittigd heeft, en nieuwe betrekking verliest binnen 3 maanden, wordt outplacement aangevat of hervat (maar max. 12 maanden na aanvatting) 50
 51. 51. Outplacement - schriftelijk aanbod door WG binnen 15 dagen na uitdiensttreding (WN beschikt over 4 weken om schriftelijk instemming met het aanbod te geven; mag ten vroegste op tijdstip van opzegging; moet in document dat enkel betrekking heeft op outplacement) - kennisgevingen uitgaande van de WN: aangetekend of door de WG ondertekend voor ontvangst; kennisgevingen uitgaande van de WG: aangetekend - WN herwint recht op opzeggingsvergoeding indien geen (geldig) aanbod ontvangen, of als de WG aanbod niet uitvoert 51
 52. 52. Outplacement Optie 2: WN ontslagen met een opzeggingstermijn van min. 30 weken: - recht op ‘ontslagpakket’: (1) 60 uren outplacementbegeleiding, tijd van afwezigheid met behoud van loon wordt aangerekend op sollicitatieverlof (2) opzeggingstermijn = minstens 30 weken - indien WN de WG verwittigd heeft dat hij een nieuwe betrekking heeft, en deze verliest binnen 3 maanden, wordt outplacement aangevat of hervat (saldo uren, max. 12 maanden) 52
 53. 53. Outplacement - in geval van tegenopzegging: behoud tot 3 maanden na einde AO (saldo, max. 12 maanden) - schriftelijk aanbod door WG binnen 4 weken na aanvang opzeggingstermijn (WN beschikt over 4 weken om schriftelijk instemming met het aanbod te geven; mag ten vroegste na de betekening van de opzeggingstermijn; moet in document dat enkel betrekking heeft op outplacement) - kennisgevingen uitgaande van de WN: aangetekend of door de WG ondertekend voor ontvangst; kennisgevingen uitgaande van de WG: aangetekend 53
 54. 54. Inzetbaarheidsverhogende maatregelen • Uiterlijk op 1 januari 2019 CAO in elke bedrijfstak • Recht op een ‘ontslagpakket’ voor WN met opzeggingstermijn/vergoeding van minstens 30 weken: - 2/3 termijn/vergoeding (min. 26 weken) - 1/3 inzetbaarheidsverhogende maatregelen • Sanctie: bijzondere SZ-bijdrage op loon betaald tijdens 1/3-periode (1% WN en 3% WG) 54
 55. 55. Sectorale complementen • Doel: verhoging ontslagkost door nieuwe regeling beperken via inrekenen van sectorale aanvullende vergoeding bovenop werkloosheidsuitkeringen (niet voor sector-SWT) • Vanaf 1 juli 2015: check van sectorale CAO en vergelijking tussen oude ontslagkost met nieuwe ontslagkost 55
 56. 56. Bijzondere compenserende bijdrage op de verbrekingsvergoeding Verschuldigd door de WG op de verbrekingsvergoeding die is opgebouwd op basis van de geleverde prestaties vanaf 1 januari 2014 (in functie van jaarloon): bijdrage jaarloon 1% tussen 44.509 EUR en 54.508 EUR 2% tussen 54.509 EUR en 64.508 EUR 3% hoger dan 64.508 EUR Specifieke berekening van het jaarloon (+ ook te bepalen bij KB) Bestemd voor het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen 56
 57. 57. Ontslagcompensatievergoeding RVA betaalt aan werknemers met een anciënniteit als arbeider vóór 1 januari 2014 het verschil tussen de opzeggingsvergoeding en het bedrag waarop de arbeider volgens de nieuwe wetgeving recht heeft Gelijkgesteld met een gewone opzeggingsvergoeding (opent recht op werkloosheidsuitkering) - maar: niet cumuleerbaar met werkloosheidsuitkering noch inschakelingsvergoeding = nettobedrag zonder fiscale of sociale bijdragen of inhoudingen 57
 58. 58. Ontslagcompensatievergoeding Modaliteiten bij KB: • Werknemer voldoet gelijktijdig aan de volgende voorwaarden: 1) AO voor arbeider met begindatum vóór 1 januari 2014 2) Ontslag door de WG na 31 december 2013 3) Anciënniteit van de WN: - minstens 30 jaar op publicatiedatum in B.S. van de nieuwe wet - minstens 20 jaar op 1 januari 2014 - minstens 15 jaar op 1 januari 2015 - minstens 10 jaar op 1 januari 2016 - minder dan 10 jaar op 1 januari 2017 • Berekeningsmodaliteiten 58
 59. 59. Ontslaguitkering Arbeiders behouden het recht op de ontslaguitkering indien nog geen recht op de ontslagcompensatieregeling Niet voor de WN die voldoet aan één van de volgende voorwaarden: 1) AO met begindatum na 31 december 2013 2) AO met begindatum vóór 1 januari 2014, ontslag na 31 december 2013, en de WN heeft de volgende anciënniteit: - minstens 30 jaar op publicatiedatum in B.S. van de nieuwe wet minstens 20 jaar op 1 januari 2014 minstens 15 jaar op 1 januari 2015 minstens 10 jaar op 1 januari 2016 minder dan 10 jaar op 1 januari 2017 59
 60. 60. Terugbetaling inschakelingsvergoeding Wijziging van art. 38, 1ste lid Wet 23 december 2005 (Generatiepact) Voortaan voor alle werknemers (en niet enkel de arbeiders) 60
 61. 61. Fiscaliteit Afschaffing gedeeltelijke vrijstelling loon tijdens opzeggingstermijn en vergoedingen Uitz.: (1) WN ontslagen vóór 1 januari 2014 (2) WN ontslagen in collectief ontslag betekend vóór 1 januari 2014 en met CAO-sociaal plan neergelegd vóór 1 januari 2014 Invoering vrijstelling voor ontslag compensatievergoeding Nieuwe vrijstelling van winsten/baten voor ‘sociaal passief’ (WN met 5 dienstjaren bereikt in het eenheidsstatuut aanslagjaar 2020) 61
 62. 62. 62
 63. 63. 63
 64. 64. Contact Claeys & Engels Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel.: +32 2 761 46 24 E-mail: info@claeysengels.be www.claeysengels.be 64

×