Randstad - 25 jaar wet op de uitzendarbeid - Olivier Wouters

1,473 views

Published on

Uitzendarbeid ontstond in België kort na de Tweede Wereldoorlog. Na een sluimerend bestaan in de marge van de arbeidsmarkt ontwikkelde de sector zich heel snel in de jaren '80 en '90. Intussen neemt uitzendarbeid een belangrijke plaats in op de arbeidsmarkt.

Voor veel werkgevers is het een onmisbaar flexibiliteits- en selectieinstrument. Voor veel werknemers is het een ideale opstap voor een succesvolle integratie op de arbeidsmarkt. Voor de arbeidsmarkt als geheel is het een een belangrijk middel om transities te bevorderen. Dit succesverhaal neemt niet weg dat de sector sinds het ontstaan ook constant onder vuur heeft gelegen. In deze visie leidt uitzendarbeid tot meer onzekerheid en slechtere arbeidsomstandigheden.

Naar aanleiding van het 25 jarig bestaan van de wet op de uitzendarbeid wou Randstad, in samenwerking met Claeys & Engels, even stilstaan bij de grote ontwikkelingen van de voorbije halve eeuw en vooruitkijken naar de toekomst van uitzendarbeid.

Published in: Career
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,473
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
349
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Randstad - 25 jaar wet op de uitzendarbeid - Olivier Wouters

 1. 1. 25 JAAR WET OP DEUITZENDARBEIDOlivier WoutersAdvocaat-VennootRandstad, 1 oktober 2012
 2. 2. Overzicht 1. Een beetje wetsgeschiedenis... 2. Vier principes voor toegelaten uitzendarbeid 3. Enkele discussiepunten 3.1 Voorafgaande toestemming van de vakbondsafvaardiging van de gebruiker : unanimiteit ? 3.2 Ook uitzendarbeid met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? 3.3 Users pay 3.4 Anciënniteit van de uitzendkracht 3.5 Proefperiode 3.6 Uitzendkrachten en staking 3.7 Uitzendarbeid in de openbare sector: „Waiting for Godot‟? 3.8 Uitzendarbeid „gelijkgesteld‟ met andere werknemers 4. Uitzendarbeid in een vernieuwd kleedje? 2
 3. 3. 1. Een beetje wetsgeschiedenis... Rechtspraak van het Hof van Cassatie: band van ondergeschiktheid tussen uitzendbureau en uitzendkracht CAO‟s tussen enkele uitzendbureaus en representatieve werknemersorganisaties RSZ-KB 28 november 1969: uitzendkracht onderworpen aan het sociale zekerheidsstatuut van werknemers 3
 4. 4. 1. Een beetje wetsgeschiedenis... Wet 28 juni 1976 („voorlopige regeling‟) Wet 24 juli 1987 CAO‟s KB 15 december 2010 (welzijn) Wet 9 juli 2012 (omzetting Richtlijn 2008/104/EG) NAR-Advies nr. 1807 (17 juli 2012) 4
 5. 5. 2. Vier principes voor toegelaten uitzendarbeid 1) Bescherming van de vaste werknemer - Slechts drie motieven (binnenkort: vierde motief „instroom‟) - Users pay 2) De uitzendkracht is een werknemer 3) Bescherming van de gebruiker 4) Strikte sancties 5
 6. 6. 3. Enkele discussiepunten3.1 Voorafgaande toestemming van de vakbondsafvaardiging van de gebruiker: unanimiteit? Wet bepaalt niets over beslissingswijze CAO nr. 5 betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging? Sectoriële CAO‟s Gewone meerderheid? 6
 7. 7. 3.2 Ook uitzendarbeid met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? Artikel 2 Wet: - bepaalde tijd - duidelijk omschreven werk - ter vervanging van een vaste werknemer Parlementaire voorbereiding: “de Minister meent evenwel dat arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur zouden ingaan tegen de filosofie van dit wetsontwerp” 7
 8. 8. 3.2 Ook uitzendarbeid met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? Quid: tijdelijke vervanging van vaste werknemer tijdens schorsing (ongeval, ziekte, ...): arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd? Voordelen: - meer investering, opleiding en ervaring uitzendkracht („pool‟) - grotere werkzekerheid voor uitzendkracht - continuïteit voor gebruiker Wetsvoorstellen 8
 9. 9. 3.3 Users pay Artikel 10 Wet 1987 “Het loon van de uitzendkracht mag niet lager zijn dan datgene waarop hij recht zou hebben gehad, indien hij onder dezelfde voorwaarden als vast werknemer door de gebruiker was in dienst genomen.” Uitz.: gelijkwaardige voordelen toegekend door CAO PC uitzendarbeid Parlementaire voorbereiding: ruim loonbegrip Premies, maaltijdcheques, eindejaarspremie, ... loon van de vaste werknemer die vervangen wordt Quid indien geen aanknopingspunt bij de gebruiker? 9
 10. 10. 3.3 Users pay Artikel 10 bis Wet 1987 (via Wet 9 juli 2012 – omzetting Richtlijn): recht op toegang tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten (kantines, kinderopvang- en vervoerfaciliteiten), tenzij objectieve rechtvaardiging Concurrentie vanuit onderaanneming? • Versoepeling verbod terbeschikkingstelling in 2000 (Artikel 31 § 1, 2de lid): geldt niet als uitoefening van gezag: – Verplichtingen welzijn op het werk – Instructies inzake arbeidstijden en rusttijden – Uitvoering van het overeengekomen werk • Verschillende wetsvoorstellen tot afschaffing: opportuun? 10
 11. 11. 3.4 Anciënniteit van de uitzendkracht Artikel 13 Wet 1987 Ononderbroken periodes van activiteit bij het uitzendbureau Geen onderbreking: • In geval van schorsing – Uitzendkracht onderworpen aan de sociale zekerheid; en – Tijdens schorsing niet tewerkgesteld bij andere werkgever • In geval van inactiviteit van maximum één week Anciënniteit bij de gebruiker? • Rechtspraak arbeidsgerechten • Check sectoriële CAO‟s • IPA-Wet 12 april 2011 voor opzeggingstermijn • Motief van „instroom‟ (cf. infra) 11
 12. 12. 3.5 Proefperiode Artikel 5 Wet 1987 “Behoudens strijdige overeenkomst, worden de eerste drie dagen als proeftijd beschouwd” Welke afwijkingen zijn mogelijk? Eenmalige proefperiode (CAO 30 juni 1995) • Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid • Dezelfde functie, dezelfde arbeidspost, bij dezelfde gebruiker Proefperiode in arbeidsovereenkomst met gebruiker? • Rechtspraak arbeidsgerechten • Motief van „instroom‟ 12
 13. 13. 3.6 Uitzendkrachten en staking Verbod om uitzendkrachten bij een gebruiker tewerk te stellen ingeval van staking of lock-out → Vz. Arbeidsrechtbank Brussel 2005 (Generatiepact) Sancties voor het uitzendkantoor Gevolgen voor gebruiker na kennisgeving door het uitzendkantoor m.b.t. terugtrekking „Staking‟: - ruim begrip - langzaam-aan-acties, stiptheidsacties - beperkt aantal stakers, andere categorie, plaats? Stakersvergoeding? 13
 14. 14. 3.7 Uitzendarbeid in de openbare sector: ‘Waiting for Godot’? Richtlijn 2008/104/EG: verbod of beperking gerechtvaardigd door het algemeen belang Regeerakkoord Leterme I (maart 2008): uitzendarbeid in overheidsbestuur voor uitzonderlijke en tijdelijke behoeften Vervanging van contractuele werknemers ↔ statutair personeel Artikel 48 Wet 1987: bij KB andere procedures voor openbare diensten die niet vallen onder CAO-Wet. Maar: nog geen KB... Verschillende wetsvoorstellen... 14
 15. 15. 3.8 Uitzendarbeid ‘gelijkgesteld’ met andere werknemers ≠ vervanging van werknemer waarvan AO geschorst is Sociale verkiezingen • Drempel personeelssterkte voor organisatie verkiezingen • Aantal mandaten (Cassatie 2009) • Verdeling mandaten: Arbeidsrechtbank Brussel vs. Arbeidsrechtbank Dendermonde (momenteel hangende voor Hof van Cassatie) Vakbondsafvaardiging Tewerkstellingscel collectief ontslag • Niet-verlenging tewerkstelling UZ bij de werkgever-gebruiker in herstructurering • Mogelijkheid deelname tewerkstellingscel Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2012 (IPA-Wet 12 april 2011): anciënniteit als uitzendkracht telt mee: • Maximum één jaar • Identieke functie • Aanwerving volgend op uitzendarbeid (max. 7 dagen inactiviteit) 15
 16. 16. 4. Uitzendarbeid in een vernieuwd kleedje? Wet 9 juli 2012: omzetting Europese Richtlijn 2008/104/EG Advies NAR nr. 1807 van 17 juli 2012 16
 17. 17. 4.1 Wet 9 juli 2012: omzetting Europese Richtlijn 2008/104/EG van 19 november 2008 • Omzetting vereist op 5 december 2011 → uitstel door Europese Commissie tot 26 mei 2012 • - inlichting over vacatures bij de gebruiker - toegang tot bedrijfsvoorzieningen of bedrijfsdiensten - discriminatie, gelijke behandeling man-vrouw, moederschapbescherming, ... 17
 18. 18. 4.2 Advies NAR nr. 1807 (17 juli 2012) • Regeerakkoord di Rupo I: maatregelen voor verbetering kwaliteit en jobkansen in de uitzendarbeid • 23 januari 2012 principieel akkoord NAR: (1) Invoering van „motief van instroom‟ (2) Regeling van de dagcontracten (3) Aanpassing van de regeling inzake informatie en controle (4) Gefaseerde afschaffing 48-urenregel • Advies NAR nr. 1807 van 17 juli 2012: 1), 2), 3) via: - nieuwe CAO (inclusief regeling CAO nr. 36 en nr. 58) - wijziging Wet 24 juli 1987 18
 19. 19. 1) Invoering van ‘motief van instroom’ - Uitzendkracht ter beschikking van gebruiker voor invulling vacante betrekking - Na afloop in dienst van gebruiker met AO onbepaalde tijd (uitz. gebruik bevestigd in sector-CAO) “Officialisering van de praktijk?” Quid met aanwervingsvergoeding (art. 18 Wet)? Anciënniteit: voor alle wetten en overeenkomsten die steunen op anciënniteit = alle periodes van activiteit als uitzendkracht bij gebruiker (inclusief schorsing; voor zelfde betrekking; ongeacht latere functiewijzigingen bij gebruiker) → maar: anciënniteit voor opzeg berekend volgens IPA-Wet van 12 april 2011 Proefperiode in AO met gebruiker: ingekort met volledige duur instroom- uitzendarbeid voor zelfde betrekking (incl. schorsing) 19
 20. 20. 1) Invoering van ‘motief van instroom’ Procedure Informatie + raadpleging vakbondsafvaardiging gebruiker (≠ toestemming): - motivering - werkpost en functie (duidelijk beschreven) Modaliteiten (1) - Maximum drie pogingen per werkpost - Per poging minstens één week en maximum zes maanden per uitzendkracht (sanctie: gebruiker verbonden door AO onbepaalde tijd) - Per werkpost maximum negen maanden (≠ ontslagname UZ of ontslag van UZ wegens dringende reden)  Informatieplicht aan VA 20
 21. 21. 1) Invoering van ‘motief van instroom’ (2) Informatieplicht gebruiker aan uitzendbureau: 1ste, 2de of 3de tewerkstellingspoging instroom  In de uitzendarbeidsovereenkomst: hoeveelste poging (sanctie: gebruiker verbonden door AO onbepaalde tijd; geen aansprakelijkheid voor uitzendbureau) (3) „Tewerkstellingsgarantie‟  I.g.v. beëindiging ovk door uitzendbureau vóór het verstrijken van de termijn (en zonder dringende reden): vervangingswerk met zelfde loon en gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden (of vergoeding = loon tot einde tewerkstellingsgarantie) 21
 22. 22. 1) Invoering van ‘motief van instroom’ Duur: - indien voordien AO onbepaalde tijd: 1 maand - anderen: minimumduur nieuwe proefperiode (wetswijziging na arrest Grondwettelijk Hof 07.07.2011) - of gunstigere CAO‟s Recht op informatie voor uitzendkracht waarom niet in dienst genomen door gebruiker (mondeling; of schriftelijk op verzoek) 22
 23. 23. 2) Opeenvolgende dagcontracten - Arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid bij zelfde gebruiker - Elk maximum 24 uur - Onmiddellijk opvolgen (hooguit gescheiden door feestdag en/of gewone inactiviteitsdagen bij gebruiker voor de betrokken werknemerscategorie) Bewijslast gebruiker: nood aan flexibiliteit voor het gebruik van opeenvolgende dagcontracten = Werkvolume gebruiker: - grotendeels afhankelijk van externe factoren of - werkvolume fluctueert sterk of is gekoppeld aan de aard van de opdracht Sanctie: Uitzendkantoor is loon + loon voor AO van 2 weken verschuldigd Paritair comité: verdere verduidelijkingen of eigen modaliteiten 23
 24. 24. 2) Opeenvolgende dagcontracten Informatieverstrekking, raadpleging en betwistingen • OR (of bij gebreke VA) van gebruiker: - Elk trimester geïnformeerd en geraadpleegd over gebruik dagcontracten - Indien bezwaar: PC gebruiker - Indien vaststelling oneigenlijk gebruik: PC 24
 25. 25. 2) Opeenvolgende dagcontracten • Gebruiker zonder OR/VA - Uitzendbureau  Fonds bestaanszekerheid UZ: namen van gebruikers (uiterlijk einde kalendermaand volgend op maand van aanvang) - Namen van gebruikers  binnen 6 weken na elke maand meegedeeld aan vakorganisaties in raad van beheer Fonds BZ - Indien flagrant misbruik: PC gebruiker - Indien vaststelling oneigenlijk gebruik: PC • Beroep bij rechtbank pas na voormelde procedure • Evaluatie systeem door sociale partners om de twee jaar 25
 26. 26. 3) Informatieverstrekking en controle Voor alle toegestane motieven: - Vervanging vaste werknemer - Tijdelijke vermeerdering van werk - Uitzonderlijk werk - Instroom OR (of bij gebreke VA) van gebruiker - Globale informatie om de zes maanden - Uitgesplitst per motief - Aantal uitzendkrachten en prestaties per semester Gebruiker zonder OR/VA - Uitzendbureau  Fonds bestaanszekerheid UZ: • Naam, adres, PC, KBO-nummer van gebruiker • Overzicht opdrachten per motief (uitz. vervanging wegens schorsing) • Uiterlijk op 20ste van de maand 26
 27. 27. Besluit 27
 28. 28. ContactOlivier WoutersAdvocaat-VennootVorstlaan 2801160 BrusselEmail: olivier.wouters@claeysengels.bePhone: +32 2 761 46 24 www.claeysengels.be 28

×