AV&Stage, issue 2-2013
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

AV&Stage, issue 2-2013

on

 • 558 views

 

Statistics

Views

Total Views
558
Views on SlideShare
558
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  AV&Stage, issue 2-2013 AV&Stage, issue 2-2013 Presentation Transcript

  • 319 MILJOEN EURO SMS-Alert meldpunt preventie winnaar ijzeren twee extra avondenA &ST GE VOOR ONDERZOEK belastingdienst gehoorschade podiumdier 2013 amstel live 2014 V AV&STAGE A Het brede vakmagazine voor zaken en techniek in AV, theater, stage en enter tainment ALGEMEEN ‘Pukkelpopwet’ om slachtoffers te vergoeden LED de verlichting van de toekomst! AV&CREATIE LED-special BROADCAST&AV-TECHNIEK CES 2013, veel nieuws, héél veel!editie 2 2013 PODIUM&TECHNIEK Truss-special JJ a a r g a n g 3 23 , ee d t t ee 1 2 2 0 1 3 aargang 3 , di ii i 0 2012 “In God we truss” P. 48
  • AV ALGEMEEN REDACTIONEELVoorwoordVoor u ligt weer een vers exemplaar van de AV&Stage. Nieuwe ronde,nieuwe kansen. Interviews, nieuws, achtergrond en productinformatie.We kunnen er lang of kort over zijn, maar verreweg het belangrijkstenieuws dat de afgelopen weken in media domineerde was natuurlijk hetnieuws dat Koningin Beatrix haar abdicatie aankondigde.Ook in het kader van broadcasting een uitermate interessante aankon-diging: de boodschap van de majesteit was rechtstreeks te volgen opNederland 1, 2 en 3 en RTL 4. Ruim 7,4 miljoen mensen keken op maan-dagavond 28 januari 2013 om 19.00 uur naar de drie minuten durenderechtstreekse tv-uitzending.De zenders hadden een extra uitzending ingelast voor de toespraak.Op Nederland 2 (350.000 kijkers) en Nederland 3 (453.000) was alleende toespraak te zien. Op Nederland 1 (1.758.000) en RTL 4 (1.621 miljoen)stond de programmering de rest van de avond in het teken van Beatrixen Willem Alexander. Het hoogtepunt van 7,4 miljoen kijkers werd bereikttijdens de drie minuten durende toespraak van de koningin, aldus StichtingKijkOnderzoek.Op een normale maandagavond in januari zitten volgens de woord- Wat houd je bezig?voerster 5,4 miljoen mensen voor de buis; een absoluut record waaraanafgelezen kan worden dat een boodschap bedoelt voor een groot publieknog wel degelijk een grote impact kan hebben in een verregaande ge-ïndividualiseerde maatschappij. Zoals u ziet is saamhorigheid een basis- Tijdlijnwaarde van alle tijden. Een prettige en verwarmende gedachte in de tochwat kille maanden van het nieuwe jaar! @AV_Stage: Leuk zo’n LED-special! Ik zou zeggen: LED it be! #SpecialVeel leesplezier!Joris KroezenColofonEen uitgave van: Buzzfacts Publishers & Mediagroup Exploitatiemaatschappij B.V., voor einddatum schriftelijk opzegt. Copyrights: Het auteursrecht van dit tijdschriftPostadres: Postbus 155, 6500 AD Nijmegen, Tel. 024-3722900, Fax. 024-3886017 en op de daarin verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. HetHoofdredactie: Joris Kroezen, Eindredacteur: Joris Stortelder Redactie: Marieke van verlenen van toestemming tot publicatie in dit tijdschrift houdt in dat de auteur deDam Vaste medewerkers: René van Eijden, Dorothee Verdaasdonk, Paulus Veltman uitgever, met uitsluiting van ieder ander, onherroepelijk machtigt de bij of krachtensSalesmanager: Ralph Brinkman Media adviseur: Diego Teunissen, Vormgeving: de Auteurswet door derden verschuldigde vergoeding voor kopiëren te innen en datDries van Zuylen, Anouk Smeets-Philipsen, Sandra Elzinga Backoffice: Marsha Laijan de auteur alle overige rechten overdraagt aan de uitgever. Niets uit deze uitgave magAbonnementen: Abonnementsprijs: € 75,- per jaar. Inclusief Event&Showbizz, Pro worden overgenomen, vermenigvuldigd of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestem-Audio&Video en Stage&Theatre. Abonnementenservice: De abonnementen­ ervice s ming van de uitgever. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden Bankgegevens:is telefonisch bereikbaar van ma t/m vrij van 9.00 uur tot 12.00 uur. Kies in het keuze Rabobank Nijmegen 1700.97.811 / IBAN: NL91RABO0170097811 /menu ‘abonnementen’. Telefoon: 024-3722900. U kunt ons ook faxen: 024-3886017. BIC: RABONL2UAfdeling abonnementen Postbus 155, 6500 AD Nijmegen. Een abonnement kan iedermoment ingaan en wordt automatisch verlengd tenzij de abonnee twee maanden AV ALGEMEEN n 3
  • INHOUD 10 ALGEMEEN‘Pukkelpopwet’ omslachtoffers te vergoeden“Organisatoren van openluchtevenementenzoals Pukkelpop moeten objectief aansprakelijk En verder…worden voor schade aan deelnemers die wordtveroorzaakt door een natuurramp, een brand of Algemeen 6een ontploffing..” Accounts 8 Agenda 9 Identiteitsfraude 14 AV&Creatie 24 LED in New York 15 LED-special AV&Creatie 17 Led staat voor Light Emitting Diodes 25 Jaar IDFA 18 (lichtuitstralende diode) en wordt dan ook in Go Short Filmfestival 30 het Engels als de afkorting LED geschreven. BROADCAST& Broadcast & AV Techniek 31 32 AV-TECHNIEK Interview Peter Dokman 36CES 2013, veel nieuws, héél veel! Cam-a-lot 38Op de vraag om een verslag te schrijven van wat ik Twaron-spinproces 39gezien heb op de Consumer Electronics Show,die jaarlijks wordt georganiseerd in Las Vegas, was Sound & Techniek 41 het antwoord eenvoudig en snel gegeven: ja. Geluidsopnamen 44 SOUND&TECHNIEK 42 PODIUM & Techniek 47 Nieuwe beeldschermen PSV 52 Eurosonic Noorderslag 2013 Gedurende vier dagen presenteerden 304 Show & Techniek 55 veelbelovende Europese acts en bands zich in Lagotronics Projects b.v. 56 Groningen aan een publiek van 35.000 Portret: Nico Lewis, RTS TELEX 65 muziekliefhebbers en professionals. 48 PODIUM&TECHNIEKTruss-special CROWD CARE LOYALIS BIEDT STRATEGISCHE DWZ-SERIE DIGITALE FREE PUSSY RIOT! A ST GE CONSULTANCY INKOMENSVANGNET PARTNERSHIP DRAADLOZE MICROFOONS VVan een kade naar een andere kade: een brug, AV&STAGE Aof zoals in de theaterwereld overspanningenwaarin onder andere allerlei AV-materiaal Olympics engehangen kan worden. Paralympics SHOW&TECHNIEK 58 25 jaar ‘live entertainment’ op één plek editie 8 2012 Een drankje drinken met Henny Highdisc. Je weer even kind voelen bij ballonkunstenaar Jaargang 32, editie 8 2012 Tijn Mandarijn. Geef slechthorenden het theaterplezier terug P. 40 AV ALGEMEEN n 5
  • = AV ALGEMEEN NIEUWSALGEMEEN‘Van-werk-naar-werktraject’ helpt 60 procent met ontslagbedreigde werknemers aan nieuwe baanIn negen proeven waarbij bedrijven samen met de vakbond werknemers Twee jaar geleden zijn negen experimenten van start gegaan om tenaar ander werk hebben begeleid, heeft 60 procent van de met ontslag onderzoeken of werkgevers en werknemers een directe rol kunnenbedreigde werknemers ander -vaak tijdelijk- werk gevonden. Dit blijkt uit spelen bij het van-werk-naar-werk helpen van werknemers. Effectievede Eindrapportage Experimenten Van Werk Naar Werk, die minister Asscher bemiddeling naar nieuw werk levert een belangrijke bijdrage leverenvan Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag presenteert op de werkge- aan het voorkomen van langdurige werkloosheid. Werkgevers en werk-versbijeenkomst ‘Mobiliteit en ontwikkeling op de regionale arbeidsmarkt’ nemers kregen daarom een financiële bijdrage van maximaal 2.500 euroin Arnhem en naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In totaal hebben 680 per werknemer voor de begeleiding naar nieuw werk en moesten zelfwerknemers deelgenomen aan de projecten, het gaat vooral om oudere minimaal net zoveel investeren als ze aan subsidie kregen. Het kabinetwerknemers. Een belangrijke succesfactor blijkt de actieve betrokkenheid wil in verdere gesprekken met sociale partners over de sociale agendavan de vakbond. Die geeft vertrouwen door onzekerheid weg te nemen bij nadere afspraken te maken over de begeleiding van overtollige werkne-werknemers én werkgevers en biedt toegang tot werknemer en werkgever mers in de sector naar ander werk. Als dat lukt is het kabinet bereid datvanwege de nauwe betrokkenheid bij reorganisaties en faillissementen. onder voorwaarden te cofinancieren.Verder is de kans van slagen is het grootst bij bestaande, goedlopendesamenwerkingsverbanden, zoals sectorfondsen en de samenwerking tus-sen sociale partners. Zij werkten samen door bijvoorbeeld werknemers tescholen voor een andere baan. Een medewerker die op de ene plek boven-tallig is kan zo ergens anders een vacature vervullen. Minister Asschervindt de resultaten hoopgevend: ‘Een resultaat dat laat zien dat er genoegmogelijkheden zijn voor werk mits we blijven investeren om gezond,gemotiveerd en goed geschoold aan het werk te zijn en blijven. En mochter sprake zijn van dreigend ontslag, dat er succesvol bemiddeld kan wordennaar ander werk. Daarmee voorkom je dat mensen langdurig thuis komente zitten met een uitkering. De stap terug naar de arbeidsmarkt blijkt danerg lastig. Zeker voor ouderen.’Ruim 1.500 bedrijven steken 319 miljoen euro in onderzoek Ruim 1.500 bedrij- teel onderzoek, met name onderzoek uitgevoerd door universiteiten”, ven gaan samen zo schrijft Kamp in de brief. met onderzoeksin- stellingen als NWO, Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) DLO, TNO en uni- De afgelopen maanden hebben ondernemers en wetenschappers in versiteiten onder- zogenaamde Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) gekeken welk zoeken doen in de onderzoek, van fundamenteel tot dicht bij de markt staand, zij in 2013 topsectoren. De samen gaan doen en hoeveel geld ze er aan willen besteden. bedrijven trekkenvoor die onderzoeken €319 miljoen uit. Op de inleg van de bedrijven legt Ook voor kleine bedrijvenhet kabinet €83 miljoen bij. Dit schrijft minister Kamp van Economische Wanneer bedrijven geld steken in gezamenlijk onderzoek met kennisinstel-Zaken (EZ) aan de Tweede Kamer. “Het bedrijfsleven draagt niet alleen lingen, doet het kabinet daar 25% bovenop. Om dit ook voor kleine bedrijvenbij aan onderzoek dat dicht bij de markt staat maar ook aan fundamen- aantrekkelijk te maken is die toeslag zelfs 40% over de eerste €20.000.6 n AV ALGEMEEN
  • = AV ALGEMEEN NIEUWSSms-alert Belastingdienst voor Brainport regio Eindhovenstartende ondernemers voorbeel voor andere regio’s Dankzij een traditie van nauwe samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven kan de regio Eindhoven een belangrijke rol spelen bij het aanpakken van het tekort aan technisch personeel in Nederland. Dat zei minister Kamp van Economische Zaken (EZ) 21 januari 2013 tijdens een bezoek aan High Tech Campus Eindhoven, waar hij het ‘Technologiepact Brainport’ overhandigd kreeg. Goede samenwerking bedrijfsleven en onderwijs In het pact doen onderwijs, bedrijfsleven en de overheid uit de Brainport regio Eindhoven gezamenlijk voorstellen om het tekort aan personeelStartende ondernemers worden door de Belastingdienst geholpen om aan te pakken. Zo wordt in zowel het basisonderwijs als voortgezethun administratie goed in te richten en om hun betalingsverplichtingen onderwijs de aandacht voor techniek vergroot. Ook zorgen bedrijven uitbeter in de gaten te houden. Zo kunnen startende ondernemers een de regio voor meer stage- en opleidingsplaatsen en komt er een proef omgratis sms-alert aanvragen om hen te helpen herinneren dat zij de btw- te kijken of mensen die een technische opleiding doen een werkgarantieaangifte en betaling tijdig verrichten. kunnen krijgen.‘Vergeet niet uw aangifte omzetbelasting over het vierde kwartaal Landelijk techniekpactin te dienen en te betalen voor 1 februari.’ In januari ontvingen 8.000 ‘Eindhoven is een van de slimste regio’s ter wereld, mede dankzij destarters dit sms’je van de Belastingdienst op hun mobiele telefoon. goede samenwerking tussen bedrijfsleven en het onderwijs’, aldus minis-Sinds 4 maanden wordt deze mogelijkheid geboden. Medewerkers van ter Kamp. ‘Ik ben blij met het aanbod van de regio om deze ervaring inde Starterteams van de Belastingdienst bezoeken starters en brengen te zetten voor een landelijk techniekpact. Hopelijk inspireert dit anderede service onder de aandacht. Maandelijks komen er 2.000 abonnees regio’s om hetzelfde te doen’.bij. Door het versturen van een e-mail met telefoonnummer en BSN-nummer naar smsalert@belastingdienst.nl is de aanmelding een feit. In Tekort technisch geschoolde vakkrachtende proeffase bleken de resultaten veelbelovend. Door de sms-attendering Het bedrijfsleven verwacht de komende jaren een tekort van 150.000daalde de groep zware verzuimers (meer dan 3 keer te laat geweest) met technisch geschoolde vakkrachten. Daarom werken de ministeries van40%. Op het YouTubekanaal van de Belastingdienst is een instructievideo EZ, SZW en OCW samen met het bedrijfsleven, het onderwijsveld ente bekijken. vertegenwoordigers uit de regio aan een nationaal Techniekpact. In april moet het pact klaar zijn.Verder is de Belastingdienst op 23 en 24 januari te vinden op deWebwinkel Vakdagen in de Utrechtse Jaarbeurs. Dit is de belangrijkstebeurs voor E-commerce in de Benelux. Webwinkels moeten aan voor-waarden voldoen om een betrouwbare administratie te kunnen overleg-gen aan de Belastingdienst. Medewerkers van de Belastingdienst kunnende startende ondernemers daarover informeren. Er zal ook een presenta-tie worden gegeven waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:‘Welke regels gelden er voor het starten van een webwinkel?’, ‘Wat zijn debelangrijkste juridische valkuilen en fiscale regels?’. De bezoekers wordenook gewezen op het speciale Twitteraccount voor startende onderne-mers van de Belastingdienst: @BDstarters. Er worden meer dan 10.000bezoekers verwacht op de beurs. AV ALGEMEEN n 7
  • AV ALGEMEEN Account Samenwerking Controllux en Licht&Zo Controllux BV en Licht&Zo hebben de handen ineen geslagen en zijn een samenwerking aangegaan. Directe aanleiding is dat Willem Verhaar ongeveer een jaar geleden werd opgeschrikt met slecht nieuws over zijn gezondheid. Aan de ene kant wil hij absoluut blijven werken zolang zijn gezondheid het toelaat, aan de andere kant had hij het gevoelsmatig moeilijk met after sales en financiële verplichtingen aangaan. Besloten is daarom dat Willem vanaf 1 januari 2013 de markt zal benaderen uit naam van Controllux BV. De twee partijen zien dit als de beste oplossing om de klanten, nu en in de toekomst, zo goed mogelijk te helpen en de service te bieden die men van Licht&Zo gewend is. De garantie en continuïteit is hiermee ook op de lange termijn gewaarborgd.8 n AV ALGEMEEN
  • AV ALGEMEEN AGENDA Japanse tv zendt vanaf 2014 uit in 4k De Japanse publieke omroep zendt in juli 2014 voor het eerst een pro- gramma uit in de veel geprezen 4k-resolutie. Japan is daarmee naar alle waarschijnlijkheid het eerste land dat een televisieprogramma in ultrahoge resolutie op de buis brengt. 4K-tv’s kunnen beelden tonen van 3840 bij 2160 pixels. Dat is vier keer zo veel als de full-hd standaard van 1920 bij 1080 pixels. Inmiddels wordt 4k ook weer ingehaald door 8k. Bedrijven ontwikke- len tv’s met deze 8K-resolutie, die nog weer vier keer zo scherp zijn als 4K-tv’s. De eerste uitzending in 8K-resolutie zou inmiddels gepland staan voor 2016.EvenementContact 201314 Maart 2013 ADVERTENTIELocatie: Expo HaarlemmermeerEvent 1327 en 28 maart 2013Locatie: Jaarbeurs UtrechtNAB8 tot 11 april 2013Locatie: Las Vegas, Nevada, USAPro Light + Sound10 tm 13 april 2013Locatie: Messe FrankfurtAV-Manifestatie 201315 tm 16 mei 2013Locatie: Rondom Studio 22, Hilversum AV ALGEMEEN n 9
  • AV ALGEMEEN ACHTERGROND‘Pukkelpopwet’ om slachtofferste vergoeden“Organisatoren van openluchtevenementen zoals Pukkelpop moeten objectief aansprakelijk wordenvoor schade aan deelnemers die wordt veroorzaakt door een natuurramp, een brand of eenontploffing. De slachtoffers moeten alleen hun aanwezigheid en hun letsel bewijzen.”Dat willen de christendemocratische kamerleden (CD&V / België) Lies- Deze regeling zal ook gelden voor slachtoffers van branden en ontplof-beth Van der Auwera en Jef Van den Bergh. Hun wetsvoorstel wordt in fingen tijdens openluchtevenementen. De organisatoren zullen daarvooroverweging genomen in de Kamer. een verzekering moeten aangaan. Bij brand en ontploffing worden deVolgens de Kamerleden zijn er twee problemen: deelnemers onmiddellijk vergoed, ze moeten niet meer wachten.Bij een natuurramp, zoals de Pukkelpopstorm, kunnen de slachtoffersgeen geld krijgen van de verzekering van de organisator. Want die heeft Tentenimmers geen fout gemaakt. Organisatoren zouden zich natuurlijk kun- Het voorstel geldt voor evenementen in open lucht of in ‘niet-permanentenen laten verzekeren voor natuurrampen, maar waarom zich verzekeren constructies’ (zeg maar: tenten) voor minstens 1.000 personen, waarvoorvoor iets waarvoor je toch niet aansprakelijk bent? Toch heb je sinds 1993 inkomgeld wordt gevraagd.per jaar gemiddeld vijf erkende natuurrampen in België. Organisatoren die de wet niet naleven kunnen tot 6.000 euro boete enBij een brand of een ontploffing moet eerst worden uitgemaakt wie aan- tot zes maanden cel krijgen. De burgemeester kan evenementen die dezesprakelijk is. Dat kan soms jaren duren en in die tijd moeten de slachtof- wet niet respecteren verbieden.fers op hun geld wachten.Van der Auwera en Van den Bergh willen dat organisatoren aansprakelijk Bron: HBVL 13/12 via Reprocopy - 14-12-2012zijn voor de schade die door natuurrampen tijdens hun evenement werd Er zijn minstens vijf doden en een zeventigtal gewonden (waarvan elfveroorzaakt. De slachtoffers moeten enkel bewijzen dat ze er waren en ze zwaargewonden) gevallen op Pukkelpop door het noodweer, zo melddemoeten hun letsel aantonen, meer niet. het Belgische tv-journaal. Eerder berichtte dagblad De Standaard op10 n AV ALGEMEEN
  • AV ALGEMEEN ACHTERGRONDgezag van de brandweer dat het om zes doden zou gaan. Meerdere ten-ten op Pukkelpop zijn ingestort. Ook zijn enkele bomen omgewaaid,waarvan zeker eentje op een eettent is gevallen. Volgens Studio Brus-sel reden ambulances af en aan. Er waren 60.000 mensen op Pukkelpopaanwezig, media rapporteren dat velen al naar huis vertrokken zijn.In eerste instantie zou het festival op de tweede dag hervat worden,maar later is het volledig afgeblazen. De organisatie laat weten: “Puk-kelpop is in diepe rouw. We voelen erg mee met de families en vriendenvan de slachtoffers. Woorden schieten te kort. We kunnen ons er dan ookniet mee verzoenen om het festival verder te laten plaatsvinden. Daaromhebben wij besloten om Pukkelpop 2011 voor de rest van het weekendstop te zetten.”Wat gebeurde er?Onder meer Skunk Anansie en Smith Westerns moesten de show staken,door het korte onweer dat even voor 19.00 uur over het terrein raasde.“Storm trekt langzaam weg. Alle optredens voorlopig gestopt”, twitterdeStudio Brussel om 18.40 uur. Een bezoeker twitterde dat “de Chateau-tent, een eettent en de Humo-stand omver zijn gewaaid” en een anderfotografeerde een omvergeblazen geluidstoren. Een filmpje op YouTubelaat de instorting van een van de tenten zien.De Amerikaanse indieband Smith Westerns maakte het van nabij mee Veel bezoekers zouden het terrein al verlaten hebben. Ook zouden deen frontman Cullen Omori twitterde: “Stage collapsed max almost got zij-openingen van het terrein geopend zijn om het vertrek van hetcrushed by the tress. I hope pukkelpop has insurance bc all our shit is publiek te vergemakkelijken. Volgens Studio Brussel vertrokken velen enbroke. Praying no one got hurt. Wtf.” wachtten anderen een officiële verklaring van de organisatie af.Ook een aangeslagen zangeres Skin van Skunk Anansie doet op Facebook StuBru doet nu live verslag van het festivalterrein, dat is veranderd “inverslag van de gebeurtenissen. “Still at Pukklepop festival after a burning een grote modderpoel”. Bewegende beelden van de ramp zijn te vindenhot sunny day turned into a mini hurricane which hit the stage during op YouTube en bij onder meer de NOS.our set, a tower fell onto our truck, we had to run for our lives mid-set ashail hit the stage and the wind began to tear it to pieces, we were unable Reactie Lowlandsto continue to play, this was the scariest moment I have ever seen or felt Middels een persbericht liet de Lowlandsorganisatie weten geschokt tein my 20 years of being an artist. The rumour is 5 people died today, my zijn door de gebeurtenissen op Pukkelpop.heart goes out to all their families, very sad time. Skin.” ‘Donderdagavond viel ook op Lowlands in Biddinghuizen een zwareStudio Brussel heeft reacties van diverse acts op het festival verzameld. regenbui die gepaard ging met onweer. Hoewel het festival morgenmid- dag van start gaat, zijn er inmiddels wel enkele tienduizenden bezoekersPaniek op de campings aanwezig. De regenbui heeft niet voor grote overlastDe Standaard rapporteerde dat er paniek uitbrak onder een deel van het gezorgd en het festival vindt normaal doorgang. De weersvoorspellingenpubliek, omdat tijdens het tien minuten durende onweer “in de tenten voor de komende dagen zien er gunstig uit. Het zal niet volledig droogal snel nog nauwelijks plek om te schuilen was”. Ook zou in de kleinste blijven maar noodweer wordt niet voorspeld.’tent (de chateau) de draagconstructie gebroken zijn en andere tent (deboiler-room) deels ingezakt zijn. De Standaard-journalist Peter Vantyg- ‘De Lowlandsorganisatie heeft geen contact opgenomen met haar Belgi-hem is zelf lichtgewond geraakt en vertelt de krant: “De chateau lag plat sche collega’s om de druk aldaar niet verder te vergroten. Op dit momentin een minuut, terwijl Smith Westerns aan het spelen was. Alles stortte zijn er nog geen afzeggingen van acts die vandaag op Pukkelpop optra-in of waaide weg.” den en later deze week op Lowlands staan.’ n12 n AV ALGEMEEN
  • AV ALGEMEEN ACHTERGRONDVoorkom fraude met een kopievan identiteitsbewijzenSteeds meer organisaties vragen om een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs ofverblijfsdocument. Bijvoorbeeld als u een huurcontract of telefoonabonnement afsluit. Er zijn mensendie misbruik maken van deze kopieën. U kunt dit misbruik tegengaan. Ook als bedrijf loopt u, of uwmedewerkers risico!Wat is identiteitsfraude? Gevolgen ID-fraudeIdentiteitsfraude betekent dat iemand anders dan uzelf gebruik maakt Identiteitsfraude kan ernstigevan uw identiteitsgegevens. Dit gebeurt vaak met een kopie van uw iden- gevolgen hebben: iemandtiteitsbewijs. Hiermee kan iemand op uw naam bijvoorbeeld een lening maakt misbruik van de identi­aanvragen of een telefoonabonnement afsluiten. Het gevolg is dat u teitsgegevens van een ander,rekeningen ontvangt voor zaken die u niet heeft aangeschaft. Als u die vaak met een kopie van eenniet betaalt krijgt ú met de deurwaarder te maken en niet de fraudeur. identiteitsbewijs. Hiermee kan iemand bijvoorbeeld een leningHoe vaak komt identiteitsfraude voor? aan­ ragen of een telefoonabonnement afsluiten. Het slachtoffer krijgt de vIedereen die een identiteitsbewijs heeft kan met identiteitsfraude te rekeningen en vervolgens de deurwaarder aan de deur. In 2011 had vijfmaken krijgen. In 2011 was vijf procent van de Nederlanders het slachtof- procent van de volwassen Nederlanders in de jaren daarvoor te makenfer van identiteitsfraude. Omgerekend zijn dat een paar honderdduizend gehad met identiteitsfraude. Omgerekend zijn dat een paar honderd-mensen. duizend mensen. Tips om identiteitsfraude te voorkomen staan op www.overheid.nl/identiteitsfraude. nWie mogen een kopie van uw identiteitsbewijsmaken?Een klein aantal organisaties mogen een kopie van uw identiteitsbewijsmaken, zoals uw werkgever en uw bank. In de praktijk vragen ook veel Schrijf op de kopie dat het een kopie is, voor wie of welk product deandere organisaties om een kopie. U bent echter niet wettelijk verplicht kopie bedoeld is, de datum waarop u de kopie afgeeft, streep uw burger-om die aan hen te geven. Als u lid wordt van een sportschool of een servicenummer door; in het document, maar ook in de strook nummerstelefoonabonnement afsluit, hoeft u bijvoorbeeld geen kopie af te geven. onderaan. Organisaties en bedrijven mogen het burgerservicenummerOp de website van het College bescherming persoonsgegevens vindt alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald. Dit geldt bijvoorbeeld vooru meer informatie over wie een kopie van uw identiteitsbewijs mag zorgverleners, zoals uw huisarts, apotheek en zorgverzekeringmaken. Waar staat wat?Hoe voorkomt u fraude met een kopie? 1. Schrijf groot op de kopie dat het een kopie is, voor wie de kopie isGeef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil bedoeld en de datum.maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Registratie van het soort 2. Streep uw burgerservicenummer door. Hotels enzovoort hebben ditidentiteitsbewijs en het documentnummer is meestal voldoende. Bijvoor­ nummer niet nodig.beeld: ‘Paspoort, NWLFR3706.’ Geeft u een kopie af? Help dan misbruik 3. Het burgerservicenummer staat ook in de strook onderaan. Streep hette voorkomen. ook daar door.14 n AV ALGEMEEN
  • AV ALGEMEEN PROJECTTimes Square New Year’s Eve Ballwordt verlicht met 32.256 LED’sMet het verlichten van de wereldberoemde Times Square New Year’s Eve Ball gaat wederom eenNederlands voort met het brengen van innovatieve LED-technologie in de levens van miljoenenmensen. Nieuwjaar 2013 markeert het 13de achtereenvolgende jaar dat Philips optreedt als de officiëleverlichtingspartner voor de iconische Times Square Ball in New York. De verlichting laat hetallernieuwste op het gebied van LED-innovatie zien, die energiebesparing, hogere lichtkwaliteit,langere lamplevensduur en dimbaarheid oplevert voor bestaande verlichtingsarmaturen. “De Times Square Ball is een wereld- de jaarwisseling. Daarnaast verklaarde 60% dat verlichting belangrijk bekend icoon om naar te kijken, maar is voor het verbeteren van iemands algemene stemming. Van de onder- belangrijker, het is ook een realistisch zochte mensen is 30% zeer vertrouwd met LED-verlichtingsoplossingen. voorbeeld van de manier waarop in- Gevraagd naar de voordelen van de LED-technologie noemde 71% van de novatie onze levens verbetert en een respondenten energie-efficiëntie, en 61% was het ermee eens dat LED’s duurzamere maatschappij creëert”, langer meegaan dan traditionele gloeilampen. zegt Ed Crawford, CEO van Lamps, Dezelfde innovatieve technologie die in de Times Square Ball wordt ge- Lighting Electronics and Controls bruikt, is ook beschikbaar in LED-lampen voor gebruik door consumen- North America bij Philips. “Hoewel ten in hun woningen, en is op weg de nieuwe standaard in verlichting te dit voor ons de ‘gelukkige’ 13de keer worden. Als bijvoorbeeld iedereen in de USA overstapte op ener­­ gie- is dat we de Ball verlichten, weten we efficiënte verlichting thuis, zouden consumenten de uitstoot van dat er voor het leveren van zinvolle 87,5 miljoen ton kooldioxide voorkomen en $15,8 miljard aan energieinnovaties meer nodig is dan alleen geluk. Via gerichte en volhardende besparen.inspanningen gaan we voort met het uitbreiden van ons productenassor-timent en maken we het voor steeds meer consumenten mogelijk in hun Over het onderzoek:woningen gebruik te maken van energiezuinige, economische en lang Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met Opinion Researchmeegaande LED-lampen van hoge kwaliteit.” Corporation (ORC) onder een nationale steekproef van 1003 volwassenen,Volgens een recent Amerikaans onderzoek* is bijna 60% van de on- 503 mannen en 500 vrouwen van 18 jaar en ouder, die in het continentaledervraagden het ermee eens dat licht een belangrijke rol speelt in het deel van de Verenigde Staten wonen. De interviews voor dit onderzoekoproepen van de juiste stemming voor een speciale gelegenheid zoals werden afgenomen op 15-18 november 2012. n AV ALGEMEEN n 15
  • Laundry Day 2012 Church of Harder Styles ZUIDELIJK GELOOF IN TRUSS www.interal.nl1-2 Interal nov12.indd 1 08-11-2012 15:10:41
  • NIEUWSAV&CREATIEEA onthult nieuwe Sims producten voor 2013 Of je nu een feestje premium materiaal via De Sims 3 Store, zijn we heel benieuwd wat voor wilt bouwen met nieuwe verhalen spelers hiermee gaan maken en online met anderen zul- studiegenoten of len delen,” aldus Scott Evans, General Manager van The Sims Studio. Hij de wijde zee wilt vervolgt, “We zijn toegewijd aan het maken van games van hoge kwaliteit verkennen, met De met unieke thema’s en spannend nieuw materiaal voor De Sims 3 die Sims™ kun je dit jaar enorm veel diepte toevoegen aan de spelbeleving van De Sims 3.” Vanaf alle kanten op. De maart zal De Sims 3 Studententijd spelers de kans geven om zich in te release van de nieu- schrijven voor de universiteit waar ze lessen volgen, diplomas verdienen we uitbreidings- en en knotsgekke capriolen uithalen. Van SapVat-feestjes tot nieuwe soci-accessoirespakketten voegt nog meer diepte, afwisseling en nieuwe ale groepen, demonstraties op het universiteitsplein en prille liefdes, er ismanieren om met het leven te spelen toe aan De Sims 3 voor PC/Mac. Het zoveel meer te beleven op de universiteit dan alleen maar ploeteren voorMaxis Label van Electronic Arts heeft vandaag aangekondigd bezig te zijn een goed cijfer. Sims zullen een gloednieuwe universiteitstad ontdekkenmet de ontwikkeling van de uitbreidingspakketten De Sims 3 Studententijd met tal van locaties om te bezoeken zoals de bowlingbaan en SimBurgeren De Sims 3 Exotisch Eiland*, plus een nog ongetiteld nieuw uitbreidings- en verborgen talenten ontdekken via buitenschoolse activiteiten zoals heten accessoirespakket, die in 2013 beschikbaar zullen zijn. Vanaf 22 janu- maken van muurschilderingen, het spelen van balletje hooghouden op hetari is tevens het De Sims 3 70s, 80s, & 90s Accessoirespakket verkrijgbaar universiteitsplein en nog veel meer!waarmee spelershun Sims de hoogtijdagen van het verleden kunnen laten ADVERTENTIEbeleven met de hipste retro kleding, kapsels en meubels. “Met de releasevan drie nieuwe uitbreidingspakketten, een nieuw accessoirespakket enDe traditionele nieuwjaars-wensen zijn tijdens de jaar-wisseling minder vaaktelefonisch overgebracht KPN, T-Mobile en Vodafone noteerden een flinke stij- ging van het dataverkeer, wat duidt op meer berich- ten via social media en dien- sten als Whatsapp. Er werd ongeveer evenveel ge-sms’t. Vodafone telde zeven mil-joen telefoongesprekken, acht procent meer dan vorig jaar, maar dat kanvolgens een woordvoerder komen door een stijging van het aantal klan-ten. T-Mobile registreerde een daling van het belverkeer met 29 procent.KPN spreekt van een lichte daling. De grootste providers zagen wel alledrie een forse stijging van het dataverkeer: bij Vodafone en KPN was dateen verdubbeling, bij T-Mobile een toename met 78 procent. AV&CREATIE n 17
  • AV&CREATIE FESTIVAL25 Jaar IDFAMet een meer sober programma, rond 320 films, een dagkrant die iedere twee dagen op papieruitkwam en zonder verhoging van de entreeprijzen lukte het IDFA in haar jubileumjaar een gelijkaantal bezoeken (meer dan 200 duizend) te krijgen.Dorothee VerdaasdonkDe verkoop van kaartjes leverde dan ook meer dan 1 miljoen euro op. het feit dat men steeds meer op zoek is naar aanvullende financiering. DeKenmerkend was de nadruk op evenementen die gratis waren, zoals de 24 gebruikelijke businessmodellen met een omroep en nationale fondsenkorte films in een aparte ruimte op het Rembrandtsplein, de tentoonstel- zijn vaak onvoldoende, en het wordt ook steeds moeilijker een film voorlingen in de Brakke Grond en de High Tea met directeur Ally Derks in de een redelijk bedrag aan omroepen te verkopen. Digitale platforms leverenVIP-ruimte van Tuschinski waar zij met filmmakers informeel gesprekken of geen of weinig geld op. Er moeten via alle distributiekanalen meer ver-voerde. Dat het aantal professionals niet terugliep, lijkt te verklaren uit kopen gerealiseerd worden om de winsten enigszins op peil te houden.18 n AV&CREATIE
  • AV&CREATIE FESTIVALMet 3600 films uit bijna ieder land in de wereld had de selectiecommis-sie opnieuw een ruime keuze om een interessant festival samen te stel-len. Zoals de laatste jaren gebruikelijk koos het festival voor een prag-matisch raamwerk met verschillende categorieën die vooral te makenhad met de status van de film. De bezoeker volgde zijn eigen plan ookal werden sommige films extra aangeprezen zoals The Queen of Versail-les van Lauren Greenfield, die met een bilboard overal in Amsterdamgepromoot werd door de VPRO die coproducent van de film was. In decompetities waren vooral wereldpremières en internationale premièresgeprogrammeerd.Net als op andere festivals in het afgelopen jaar waren Rusland en Chinamet grote officiële delegaties aanwezig om aandacht te vragen voor deeigen films maar ook om informatie te verstrekken over de mogelijkhe-den van coproductie. Chinese en Russische televisiestations willen meerbuitenlandse films programmeren. Dit geldt ook voor Chili en Zuid-Afrika.Chili won met MAFI.tv (Filmic Map of a Country) de digitale Storytelling Filmsprijs. 15 korte docs van twee minuten vertellen wat er op diverse plaatsen Er waren 16 films in de competitie van de lange documentaire uit 17 lan-in het land gebeurt. Het zijn belangrijke sociale, politieke en culturele ge- den. 7 films waren coproducties. De Nederlandse film Wrong Time, Wrongbeurtenissen die een nationaal publiek bereiken. Zuid-Afrika is ook bezig Place van John Appel over de moord van tientallen jongeren in Noorwe-om een coproductieverdrag met het Nederlands Filmfonds af te sluiten. gen door een schutter was de openingsfilm. Acht films waren wereldpre-Op die manier kunnen coproductie films bijdragen aanvragen voor fond- mières, zes internationale premières en twee Europese premières. De di-sen uit beide landen. versiteit van thema’s en aanpak was buitengewoon groot waardoor het voor de jury best lastig was om de beste film te kiezen. Gekozen werd hetDe gebruikelijke talkshows werden dit jaar ingewisseld voor uitgebreide portret van de dichter, vertaler en intellectueel Honig, First Cousin OnceQ&A bij films waarbij makers en/of andere betrokkenen uitgebreider in- Removed van de Amerikaan Alan Berliner, gefilmd over een periode vanformatie verstrekten. Hierdoor kon het publiek meer inzicht krijgen in vijf jaar. Het ziektebeeld van Alzheimer vertroebelt enerzijds de herin-het concept, het doel en mogelijke problemen tijdens het realiseren van neringen van Honig aan zijn verleden maar toont soms ook een scherperde film. Alle professionals konden op vijf dagen deelnemen aan industrie inzicht in dit verleden waar de vroege dood van zijn broer veroorzaaktpanels die zich op verschillende aspecten van het documentaire maken door Honings onachtzaamheid een katalysator blijkt. De zorgvuldigheidconcentreerden. Daarbij werd ook extra aandacht besteed aan korte do- waarmee Berliner het proces volgt laat de kijker meeleven. De actualiteitcumentaires die tegenwoordig vaak goedkoop en soms met een Iphone van het Israëlisch/Palestijnse conflict werd op een verrassende manierworden gerealiseerd, waarbij het wel moeilijk is om een juist distributie- vorm gegeven in The Gatekeepers van de Israëli Dror Moreh, die een no-platform te vinden waardoor de film ook te zien is (gevonden kan wor- minatie kreeg. Hij voelde vijf voormalige directeuren van de Geheimeden op internet) en waardoor er een kans is dat een financier mogelijk Dienst aan de tand over hun diverse strategieën. De volgende, meest op-geld in een nieuw project van de maker wil steken. Vineo, Cinelan’s Focus merkelijke uitspraak is tekenend is voor de zinloosheid van geweld: “WeForward en de New York Times Op-Doc zijn sites voor documentaires. will win every battle, but we can not win the war”. Solar Mama van Mona Eldaief en Jehane Noujaim, een film gesteund door het IDFA Fonds toontAlly Derks ontving op de openingsavond de Frans Benninck Cocq Penning het succes van een vrouwenproject waar vrouwen uit derde wereldlan-van de stad Amsterdam. Gezien de bezuinigingen heeft het festival voor den op de Indiase Barefoot College worden opgeleid om zonne-energiedrie jaar de financiering van het IDFA Fonds veilig gesteld. De Londonse op te wekken die hun dagelijkse leven en dat van hun dorpsgenoten radi-Bertha Foundation is bereid om het fonds voor ten minste drie jaar te caal zal veranderen. Een van de deelnemers, een Betuinen vrouw die veelondersteunen waardoor IDFA in ieder geval 600 duizend euro per jaar weerstand thuis moet overwinnen staat in de film centraal.beschikbaar heeft. De naam van het fonds is nu IDFA Bertha Fonds. AV&CREATIE n 19
  • Samenwerkende Theaterspecialisten Podium voor kennis en advies ONAFHANKELIJK ADVIES Beheer Theatertechniek Organisatie Elektrotechniek Energie Projectmanagement en bouwbegeleiding RISICO MANAGEMENT Machineveiligheid Fysieke belasting Taak Risico Analyse RI&E Vluchtwegcertificering OPLEIDINGEN EN TRAININGENVOP Hijsen en heffen NEN3140 Arbo en preventie PRIE Hoogwerkers Teach the teacher KEURINGEN EN INSPECTIES Elektrische arbeidsmiddelen Portaalbruggen Grid Trekkeninstallaties Ongevallenrapportage www.samenwerkendetheaterspecialisten.nl Sniep 95A - 1112 AJ Diemen - (085)2733563
  • AV&CREATIE FESTIVALDe 15 films in de competitie voor de middenlange documentaire kwamenuit 12 landen. Acht films waren wereldpremières, zeven internationalepremières. Twee films waren van Nederlandse makers. De animatiefilmPoor Us-An Animated History Of Poverty van Ben Lewis geeft verschil-lende inzichten in dit thema. De opvolger van Kakiemon van SusanneRaes verhaalt de geschiedenis van dit Japans porselein met zijn dynastievanaf de zeventiende eeuw. Zeer emotioneel en ook beangstigend wa-ren de beelden van Stephanie Lamorre in Bahrein: The Forbidden Countrywaarin jonge vrouwen ondanks gevaar voor hun leven bereid waren omte getuigen van hun onvrede met de huidige situatie die politiek noggeen enkele vrijheid heeft opgeleverd. De internationale gemeenschapnegeert het protest vanwege militaire belangen in de regio maar de be-volking heeft genoeg van de dictatuur van het establishment. Lamorredie als toerist het land binnen kwam filmde de protesten maar vond haartaak minder gevaarlijk omdat zij in staat was te vertrekken.16 films uit 15 landen telde de competitie van de debuutfilm met negenwereldpremières, zes internationale premières en een Europese pre-mière. De Nederlandse Soldier On The Roof van Esther Herzog won nietalleen de debuutprijs maar ook de prijs van de Nederlandse competitie.De film vertelt de dagelijkse confrontatie van de Joodse gemeenschap inHebron met de Palestijnse omgeving rond om hun settlement. Juist doorde pure registratie wordt de dreigende situatie, waarvoor beide kampenverantwoordelijk zijn, duidelijk. Eenzelfde soort registrerende aanpakgebruikte Jakeb Anhvu bij het portret van de schrijnende toestand inhet particuliere weeshuis in Vietnam in Blush of Fruit. Hier worden debaby’s geterroriseerd door zwangere meisjes die op de geboorte van hunkind wachten omdat zij als alleenstaande moeders door hun familie zijnverstoten. Met de film hoopt de filmmaker dat de corrupte eigenaar zalworden aangepakt. De Engelse Harry Freeland volgt een albino in zijnwanhopige kruistocht door Afrika in In the Shadow of the Sun. Deze wildorpsgemeenschappen laten beseffen dat albino’s gewone mensen zijnmet een bijzondere huidaandoening wier botten geen enkele magischewerking hebben. Onderwijs en kennis zijn belangrijk alsmede communi-catie en informatie om de moord op albino’s uit te dammen. Deze filmwerd door het publiek hoog gewaardeerd.15 films deden mee in de studentencompetitie waarin slechts vier filmseen wereldpremière hadden. De film Pablo’s Winter van de Spaanse Chi-co Pereira won de prijs voor de beste film. Ook hier was sprake van eenminutieuze registratie van de dagelijkse beslommeringen van Pablo enzijn buurtgenoten wat een eigen wereld met een eigen ritme oplevert.Er waren twee Nederlandse films: Eigen Baas van Esra Pike en A Twistin the Fabric Space van Morgan Kribbe die eerder bekroond was met deVPRO prijs op de Nederlandse Filmacademie.
  • AV&CREATIE FESTIVALVan de 16 films in de Nederlandse competitie waren er vijf die ook in is het onbedoelde zelfportret van Leo de Boer die in I Want My Moneyandere competities waren geprogrammeerd. Zo’n dubbele programme- Back een eenzaam gevecht aangaat tegen de waardevermindering vanring is niet echt handig ook omdat een film in twee competities prijzen beleggingen die hij voor zijn zoon in bewaring heeft.kan krijgen. Geen van de films was met een ander land in coproductie Twee Nederlandse films draaiden in het competitieprogramma voor mu-gemaakt. Kennelijk zijn er in Nederland op dit moment nog voldoende ziekdocumentaires met in totaal 15 films die in samenwerking met Defondsen om films gefinancierd te krijgen. Dat zal anders worden indien Melkweg werden vertoond. De Zweedse Searching for Sugar Man overhet plan voor de opheffing van het Mediafonds doorgaat. Het Media- een vergeten Amerikaanse zanger uit de jaren 70 en 80 kreeg de com-fonds was bij 43 films betrokken, ondersteunde de Masterclasses, de in- petitieprijs en de publieksprijs. Het competitieprogramma voor digitaledustrie panels en de conferentie en gaf een bijdrage voor Kids&Docs en Storytelling DocLab telde eveneens 15 projecten. De jongerenjury kon uitIDFA Junior. De Mediafonds Prijs van de Mediaworkshop die ieder jaar op twaalf films een prijswinnaar kiezen. Dit werd Mon Petit van de SpaanseIDFA wordt uitgereikt, werd dit jaar gewonnen door Tomas Kaan met het Marcel Barrena, een debuut waarin de achtergrond en drijfveren van deproject Wij zijn 18 verwijzend naar het fotoboek van Johan van der Keu- gehandicapte Albert openbaar worden zonder afbreuk te doen aan diensken Wij zijn 17. In de competitie presenteerde Het geheim van de Hema immense vechtlust zich te handhaven. De meeste films waren onderge-waarin Yan Ting Yuen een specifiek Nederlands onderwerp. De filmmaker bracht in de verschillende secties van Reflecting Images.lijkt het alle vrijheid te hebben gekregen om de problemen van de Hemain de internationale concurrentiestrijd uit de doeken te doen. Ontroerend22 n AV&CREATIE
  • AV&CREATIE FESTIVALDe ProfessionalsDe 295 deelnemers van Docs for Sale, de distributiemarkt voor films, be-keken dit jaar iets meer films met als topfilm Wrong Time, Wrong Placemet 80 vertoningen. De films zijn uiteraard ook nog te bekijken via DfSOnline waar ook de premières van festivals als Cannes, Berlijn en Torontozijn opgenomen. 210 professionals zijn voor de online service geregi-streerd. Ongeveer 2250 professionals waren aanwezig waarbij sommi-gen in verschillende hoedanigheid als filmmaker, festivalorganisator endistributeur. Meer dan 168 deelnemer, vooral beginnende filmmakers enstudenten namen deel aan het vierdaagse intensieve programma vanIDFA Academy waar inhoud, financiering, pitching en marketing aan deorde kwam. Zulke bijeenkomsten vinden de deelnemers ook heel belang-rijk om informeel mensen te leren kennen en ervaringen uit te wisselen.Het Forum dat 20 jaar geleden startte en meteen het festival onmisbaarmaakte voor de internationale documentaire wereld is inmiddels uit-gegroeid tot een markt waar alle belangrijke commissioning editors enkopers van televisieprogramma’s aanwezig zijn. De coördinator van heteerste uur Adriek van Nieuwenhuijzen meende dat in de toekomst meerproducenten die geïnteresseerd zijn in het maken van een coproductie sen moeten voldoen zoals Nick Frazer in zijn betoog aanbeval. Volgensbij het Forum betrokken zullen worden. 58 projecten werden gepresen- hem dienen de eigen nieuwsgierigheid, de kleine verhalen interessantteerd waaronder 20 voor de centrale pitch. Deze projecten hebben al te voor iedereen te zijn. De films moeten iets vertellen over de wereldminste 25% van de financiering rond. De andere projecten werden in ron- waarin wij leven, zij moeten urgent zijn, de mening kunnen beïnvloe-detafel sessies besproken waarbij projecten met als onderwerp kunst en den over armoede of oorlog met een brede focus. Zij moeten een missiecultuur of cross media projecten apart werden behandeld. Ook waren er hebben die iedereen verstaat. Hiertegenover stelde Victor Kossakovsky,dit jaar voor het eerst vijf projecten onder de noemer “Work in Progress” . de eregast van dit festival, dat juist het persoonlijke verhaal dat je zelfDeze projecten konden een deel van het reeds gedraaide materiaal laten hebt doorgrond uitgangspunt is. Intuïtief moet de filmmaker dit met zijnzien en waren verder op zoek naar extra financiering of coproductie om eigen talent invullen, hij moet verrassen. Zijn passie, improvisatie en cre-de film af te maken. Gezien de huidige economische situatie duurt het ativiteit zijn de enige drijfveren om publiek en financiers te overtuigen.bij alle projecten langer voordat er een positief besluit wordt genomen. In hetzelfde betoog relativeerde Kossakovsky zijn uitspraken want ma-Commissioning editors zijn veel meer gehouden aan vaststaande bud- kers moeten niet naar leraren luisteren maar naar hun eigen intuïtie. Ergetten waarover programmadirecteuren de uiteindelijke zeggenschap zijn verschillende manieren en iedereen moet zijn eigen unieke manierhebben. van aanpak vinden.De conferentie Dutch Docs Conquer the World kreeg een wat wrange Het lijkt daarop, dat beide makers gelijk hebben indien men de prijswin-bijsmaak ook al werd er niet over financiën gesproken. Zonder meer zul- nende en andere opmerkelijke films van het festival bekijkt. Mogelijk islen, indien de bezuinigingen en fusies bij de omroepen verder doorgaan het leidmotief van het festival: “love, cry, fall in love, learn something”en het Mediafonds wegvalt, Nederlandse makers veel meer aangewezen nog een beter uitgangspunt: niet alleen aan te bevelen voor het publiekzijn op buitenlandse financieringsbronnen en daarmee ook aan hun ei- maar ook als start van een documentaire. n ✔ Leveringen ✔ Bekabeling Reeweg 12-6, 1394 JD ✔ Installatie ✔ Kabelatelier Nederhorst den Berg - The Netherlands ✔ Infra ✔ Advies Tel +31-(0)294-252500 ✔ Reparaties ✔ Maatwerk ✔ Onderhoud ✔ Engineering Fax +31-(0)294-251122 ✔ Modificaties www.serviceconnection.nl
  • AV&CREATIE SPECIALLEDde verlichting van de toekomst!Led staat voor Light Emitting Diodes (lichtuitstralende diode) en wordt dan ook in het Engels als deafkorting LED geschreven. De Russische wetenschapper Oleg Vladimirovich Losev vond al omstreeks1927 het basisprincipe voor de led lamp uit. Hij had ontdekt dat diodes licht uitstralen wanneer erstroom doorheen wordt gestuurd. Ondanks het feit dat hij dit idee publiceerde en er patent opaanvroeg, werden hij en zijn uitvinding jarenlang vergeten. Pas in 1962 ontwikkelde de Amerikaansnatuurkundige Nick Holonyak een werkend Led en brak de lamp door.Hoewel Led pas sinds 1962 wereldwijd doorbrak, was het de Russische Zo werkt ‘ie danwetenschapper Oleg Losev die al halverwege de jaren twintig ontdekte In een led-lamp zit een halfgeleider. De halfgeleider straalt licht uit alsdat diodes (led staat voor Light Emitting Diode) licht uitstralen wanneer er er elektriciteit doorheen gaat. Led is een Engelse afkorting, die staatstroom doorheen gestuurd werd. Inmiddels hebben de ontwikkelingen op voor light emitting diodes.Led-gebied zich in een rap tempo opgevolgd. Een enkel ledje geeft relatief weinig licht. Daarom staan ze altijd inHet grootste voordeel op de milieubelasting van led-verlichting komt voort groepjes. Welke kleur een led-lampje geeft, hangt af van het materiaal.uit de elektriciteit die de lamp gebruikt. Elektriciteitscentrales verbranden Er zijn led-lampen met rood licht, blauw licht, groen en wit licht.fossiele brandstoffen en die zijn niet oneindig beschikbaar. Doordat er veelCO2 bij vrijkomt draagt elektriciteitsproductie bij aan klimaatverandering. Watt... en lumenDaarnaast levert het ook schadelijke stoffen op, zoals zwaveldioxide en Een led-lamp heeft net als elke andere lamp natuurlijk een vermogenkwik. (in watt). Dat geeft aan hoeveel energie (in de vorm van elektriciteit) de lamp per seconde gebruikt. Aangezien een led-lamp zijn elektriciteitLager energiegebruik meestal erg efficiënt omzet in licht, heeft die per seconde veel minderLed-verlichting kan zeer efficiënt werken: de zuinigste led-lampen gebrui- energie nodig dan een gloeilamp, om dezelfde hoeveelheid licht te ma-ken bijna 80 procent minder energie dan een gloeilamp met vergelijkbare ken. Daarom is het aantal watt van een lamp niet handig om verschil-lichtopbrengst. Er bestaat echter grote variatie in led-lampen: de minst lende soorten lampen mee te vergelijken.efficiënte led-lamp geeft minder dan tien lumen lichtopbrengst per watt,de zuinigste meer dan tachtig lumen. Ter vergelijking: een gloeilamp levert Door te kijken naar de lichtopbrengst kun je diverse lampen wel metongeveer tien lumen licht op per watt. Let daarom bij led-lampen extra op elkaar vergelijken. Je kunt voor elke lamp bepalen hoeveel licht de lampde hoeveelheid lumen en het wattage. per seconden uitzendt, dat meten we in lumen.Led-lampen zijn over het algemeen niet alleen efficiënt met energie, ze Een ledlamp bestaat uit een groep lichtuitstralende diodes (diodeshebben ook een zeer lange levensduur. Vaak geven fabrikanten waarden zijn elektronische onderdelen die elektrische stroom in één richtingrond 25.000 uur op; een led-lamp gaat daarmee zo’n vijfentwintig keer geleiden). Er zijn veel verschillende ledlampen die variëren in kleur,langer mee dan een gloeilamp.24 n AV&CREATIE
  • AV&CREATIE SPECIALlichtstroom, lichtsterkte en stralingshoek. Als eerste werd de witte Duurzaamheidled ontwikkeld, maar inmiddels kan het hele RGB-spectrum worden De groeiende wereldbevolking, vergrijzing en een toename van chroni-gemaakt door de ontwikkeling van de blauwe led. De lichtsterkte, sche zieken, en een stijgende vraag naar energie, voedsel en water: hetde helderheid, wordt bepaald door de stralingshoek. Hoe kleiner de stra- houdt veel wereldburgers en politici bezig. Met een groot aantal innova-lingshoek, hoe groter de lichtsterkte, terwijl de lichtstroom (de hoeveel- ties laten verschillende bedrijven zien hoe een reële bijdrage kan wordenheid licht die van de lamp af komt) hetzelfde blijft. geleverd aan een betaalbare, betere gezondheidszorg, veilige en leefbare steden en een beter leven.Niet alleen zijn er veel verschillende kleuren beschikbaar, er zijn ook veelverschillende ledmodellen. Modellen met Edison-fitting, met een Bipin Een leuk voorbeeld is het zogenaamde Cityfarming. Hoe krijgen we ge-voet en ook met een Bajonetvoet. Led-screens, Led-balls, Led-gordijnen makkelijk een gezonde maaltijd op tafel waarbij de ingrediënten duur-en ga zo maar door. Mede door de verschillende modellen, kleuren zaam zijn geteeld? Voedsel verbouwen in sttedelijke gebieden, oftewelen intensiteit wint de ledlamp steeds meer aan populariteit; zowel in Cityfarming, is nu mogelijk met speciale Leds van onder andere Philips enconsumentengebruik als in professioneel gebruik. het Amerikaanse LedEngin. CLS-LED, toegepast als fotografie verlichting voor premières van Theater & film 100% Nederlands ontwerp & fabrikaat voorstellingen. Reden is het lage stroomverbruik in combinatie met de CLS is een zusterbedrijf van Fairlight en is een 100% Nederlandse fabri- bijzonder goede kleurweergave. kant, de focus ligt met name op functionele LED verlichting voor een groot scala aan in en –outdoor toepassingen. De producten worden met name ingezet in de retail, kantoren, conferentiecentra, hotels & welness centra, maar inmiddels ook meer en meer in Theaters wereld- wijd. Met name de Ultima serie spreekt enorm aan, vanwege de hoge lichtopbrengst, de goede dim mogelijkheden en de mogelijkheid om de behuizing in nagenoeg elke RAL kleur te verkrijgen. Zo is de grote zaal met een hoogte van maar liefst 15 meter in het Chassé theater voorzien van de DMX dimbare Ultima Bracket. De producten van CLS kunnen op talloze manieren toegepast worden. Zo wordt de Ultima Trackrail, die eigenlijk voor retail & gallerijen toepassingen is ontworpen, succesvol Fairlight, extreem compacte horizonverlichting, als wall washer en als floodlight. Pionier op het gebied van LED toepassingen Middels het CLS Camlock systeem is het product snel en eenvoudig op trus- Fairlight biedt een zeer uitgebreid pakket LED producten aan voor de sen te monteren. Kleurenmenging is bijzonder homogeen dankzij een entertainment markt. uniek reflector systeem. CLF LED videoschermen worden door Naast de bekende topproducten van Martin Professional, zoals de een groot aantal Nederlandse verhuurbedrijven ingezet. Aura en de Mac 101. Met een Pixelpitch van 6 tot 40 mm Ook levert men voor het middensegment de CLF producten. Deze is er voor elke toepas- kenmerken zich door een bijzonder goede prijs kwaliteit verhouding. sing een geschikte Naast een aantal LED Parren heeft Fairlight onlangs de LED Wash versie leverbaar. serie uitgebracht. De LED Wash is verkrijgbaar in een RGBW en een CW/WW versie. Het product is op vele manieren toepasbaar; als AV&CREATIE n 25
  • AV&CREATIE SPECIAL Leddux brengt professionele LED-verlichting binnen bereik Amper tien maanden onderweg, maar het Osse bedrijf Leddux heeft al flinke stappen gemaakt in de markt van professionele LED-verlich- ting voor entertainment, retail, architectuur en utiliteit. “We kennen de praktijk én de producten. Daardoor kunnen wij deskundig en on- afhankelijk adviseren over de beste LED-oplossing,” vertelt commerci- eel directeur Martijn van de Wetering. In de eerste maanden van haar bestaan, realiseerde Leddux al bijzondere LED-projecten door het hele land. Want hoewel het bedrijf nog jong is, herbergt de organisatie een de bomen het bos niet. Welk product is geschikt voor hun specifieke schat aan ervaring met vakmensen die jarenlang in de lichttechniek ge- situatie? Wat geeft de beste lichtopbrengst, welke verlichtingssterkte werkt hebben, door heel Europa. Martijn van de Wetering: “Onze core wordt gevraagd en hoe behalen we een optimale energiebesparing? business is professionele LED-verlichting, waarbij we het hele traject bij Daar helpt Leddux.“ Ook op het gebied van verlichting voor de enter- een opdrachtgever betrokken zijn. Dus niet alleen de producten leveren, tainment branche zit Leddux niet stil en word er momenteel hard ge- maar ook het voortraject met advies en het ontwerp van lichtplannen. werkt om een serie betaalbare maar vooral professionele en krachtige LED is enorm in trek, maar tegelijkertijd zien veel opdrachtgevers door LED producten op de markt te brengen.ControlluxControllux is sinds 1968 actief als totaalleverancier op het gebied vanlichttechniek voor Studio, Theater, Evenementen en Architainment. Onzediensten (verkoop, installatie, service, technische ondersteuning en trai-ning) zijn gericht op de oplossing. En met ons complete producten pakket,een uitgebreide technische dienst en jaren van ervaring kunnen wij zowelstandaard webshop orders tot TurnKey projecten verwerken. Ook als het omLED verlichting gaat!Al geruime tijd zijn de ontwikkelingen op het gebied van LED modules enLED armaturen niet te stuiten. In razend tempo worden nieuwe modellen opde markt gebracht, vaak van wisselende kwaliteit. Aan Controllux de taak om Rolandde gebruiker goed te informeren. Naast voor live toepassingen in het alge-Controllux werkt met betrouwbare partners zoals Robe, Anolis, ARRI, ADB, meen, zijn de video mixers van Rol-Desisti, Quartz Color, BB&S (led modules voor bestaande ETC en Robert Juliat and ook bijzonder geschikt voorschijnwerpers), Teclumen, Rosco, etc. Allemaal merken die met vervangende gebruik in combinatie met eenen vernieuwende LED producten zijn gekomen. Naast het pakket met stan- LED-wall.daard oplossingen bieden we ook custom made oplossingen aan in de vorm Zo kan door de standaard aanwezige in-van strips, panelen en armaturen, bijna alles is mogelijk met LED! put- en outputscalers op hun complete lijn digi-Naast LED armaturen biedt Controllux ook de benodigde sturingen aan. tale HD videomixers de outputresolutie tot op de pixelZonder de juiste sturing komt het potentieel van een mooi installatie niet nauwkeurig worden ingesteld. In de praktijk komt het er daardoor vaaktot z’n recht. Bijvoorbeeld Avolites heeft een nieuwe reeks lichtregeltafels op neer dat er geen aparte scaler meer ingezet dient te worden tussen deuitgerust met de vernieuwende Titan Software en de AI Media server die op video mixer en de LED-wall. Naast de besparing van een apparaat zorgtde Olympische Spelen in Londen zijn gebruikt. Ook draadloze DMX systemen dat tevens voor aanzienlijk minder vertraging.behoren tot de standaard opties. Het feit dat de SDI-uitgangen ook 3G-SDI (1080p) kunnen uitsturenControllux is dus klaar voor de toekomst waarin LED een grote rol speelt. maakt het mogelijk om ook bij lange afstanden de hoogste kwaliteit teWij weten het, onze leveranciers weten het en misschien nog wel belangrij- behouden. Een 3G-SDI-naar-HDMI-converter vertaalt het signaal bij deker, de gebruiker weet het! LED-wall weer keurig naar DVI. AV&CREATIE n 27
  • AV&CREATIE SPECIAL Barco Pixelscreen Barco (een acroniem dat oorspronkelijk voor Belgian American Radio COrporation stond) is een internationaal bedrijf gevestigd in Pixelscreen (onderdeel van DIS3BUTION NV) is momenteel al 10 jaar het Belgische Kortrijk. actief in de droge verhuur & productie van VIDEO LED schermen voor Barco levert visualisatie- en display-oplossingen voor professionele de Europese markt,  en reeds bijna 20 jaar actief in de verhuur van AV markten. Barco ontwerpt en ontwikkelt oplossingen voor groot- installaties.  schermvisualisatie, visualisatiesystemen voor levenskritische toepas- singen en systemen voor visuele inspectie. Gezien deze ervaring en de eigen ontwikkeling van LED tegels in Het bedrijf is eveneens actief in displays voor cockpits van vliegtui- China,  garanderen ze de meest up to date producten.  Niet alleen gen en controlesystemen voor het vliegverkeer. Barco is genoteerd scherpe prijzen maar ook lichtgewicht, brightness, color perfect of op Euronext Brussel. Barco focust zich sinds 2008 op vier kernmark- touring qualificaties zijn een must.  Nieuw is de integratie van high ten met name “Media & Entertainment”, “Security & Monitoring”, power LED’s met SMD5050 LED’s. (zie foto!) “Medical Imaging” en “Avionics & Simulation”. www.pixelscreen.be Tijdens de Olympische Spelen gooide Barco onder andere hoge ogen met de LED-displays die door het publiek werden vastgehouden en zodoende zorgden voor een spectaculair lichteffect. Hierover kunt u meer lezen in een volgende AV&Stage. www.barco.com/nl28 n AV&CREATIE
  • AV&CREATIE SPECIAL Faber-AV LED is VET Faber Audiovisuals is een toonaangevend bedrijf op de Europese ver- InventDesign is jong, ambitieus én specialist in de wereld van de huurmarkt van LED-schermen en in de realisatie van audiovisuele creatieve LED verlichting. Opererend vanuit Amsterdam levert In- totaalproducties. ventDesign een breed assortiment LED producten en custom-made Wij zijn actief in de wereld van tv, sport, muziek en corporate events LED oplossingen aan uiteenlopende bedrijven uit de horeca, retail, bij producties van iedere omvang. Onze werkzaamheden variëren van theater, stand en interieurbouw. het leveren van crew en materialen tot aan, wat meestal het geval is, Niets is onmogelijk tot het tegendeel is bewezen. InventDesign gaat de organisatie en uitvoering van een volledig geïntegreerde audiovi- tot het uiterste om aan de vraag van de klant te voldoen. Wij bieden suele productie. zowel voorraad producten als complete Plug & Play LED oplossingen Op dit moment beschikt Faber Audiovisuals over een LED vloot van en nemen het werk uit handen door de LED installatie geheel op maat ongeveer 2.500 m2. Dit betreft niet alleen outdoor LED en SMD scher- aan te leveren. Het streven is een optimale samenwerking met zowel men, maar ook veel creatieve LED producten en indoor SMD scher- klanten, als fabrikanten. Onze LED producten zijn uitsluitend van hoge men met hoge resoluties. De creatieve en indoor schermen worden kwaliteit en alleen de beste componenten worden geselecteerd tegen in Nederland veel voor TV en concerten ingezet. de juiste prijs. De producten worden geproduceerd door fabrikanten Door onze jarenlange (internationale) ervaring, een grote eigen voor- die met de hoogste zorg worden geselecteerd. Op frequente basis wor- raad apparatuur van de nieuwste generatie, eigen transportmidde- den deze fabrikanten bezocht om kwaliteitsnormen te controleren. len en een team van 40 gedreven vakmensen met een no-nonsense Door creativiteit en flexibiliteit maakt InventDesign het mogelijk in te mentaliteit, zorgen wij voor een probleemloze uitvoering van uw spelen op de specifieke wensen van de klant. Er is geïnvesteerd in rui- opdracht, ongeacht de omvang van de productie. me voorraden zodat de producten snel kunnen worden geleverd. Team Een volledig overzicht van referenties, projecten en apparatuur is te InventDesign gaat graag voor je aan de slag waardoor je nooit lang op vinden op onze website. een levering hoeft te wachten. InventDesign heeft het afgelopen jaar de LED verlichting geleverd voor vrijwel alle theatershows zoals Ice Age, Saturday Night Fever, Rolight Shrek en de Oudejaarsconference. Daarnaast is InventDesign ook op Rolight levert al vele ja- retail een bekende speler, zo zijn onze LEDs te vinden in onder ande- ren led-oplossingen voor re de Cool Cat winkels en op verkooppunten van oa. Nike, Adidas, LG diverse markten zoals en Samsung. Ook in het nachtleven maken wij deel uit van de main verhuurbedrijven, thea- acts in veel binnen en buitenlandse clubs. Op onze website zijn vele ters, scholen, tv studio’s projecten te bekijken. en de ‘architainment’. Er zijn tegenwoordig al led armaturen verkrijgbaar die zich kunnen meten met conventionele ver- mogens van 2000W. U kunt kiezen uit armatu- ren met ingebouwde RGBkleurmenging witte led’s of armaturen met een automatische zoom, panen tilt. Voor u is er keuze genoeg.Wat is de beste oplossing voor uw toepassing? Vaak blijkt dat lastigerdan gedacht. Rolight adviseert u graag en helpt u tevens bij de keuzevoor de juiste sturing. En voor de installatie bent u tevens aan het juisteadres. AV&CREATIE n 29
  • AV&CREATIE FILMFESTIVALGo Short viert vijfde editie! Hét korte-filmfestival van Nederland blikt terug en kijkt vooruit tijdens eerste jubileum Van 13 tot en met 17 maart vindt de vijfde editie plaats van Go Short – International Short Film Festival Nijmegen. In vijf jaar tijd groeide Go Short uit tot hét Nederlandse festival voor de korte film. Het festival heeft de korte film terug op de kaart gezet, en is niet meer weg te denken uit het Nederlandse filmlandschap. Dit eerste jubileum is een moment om terug te Shave (Scorsese, 1967) en World of Glory (Anderson, 1991). Ook de Neder- blikken, maar zeker ook om naar de toekomst landse mijlpalen mogen niet ontbreken. In samenwerking met filmmu- te kijken. Go Short trapt deze speciale editie seum EYE geeft Go Short in Dutch Milestones een bloemlezing van de af met een groots evenement, waarin onder Nederlandse korte film. n andere filosoof Rob Wijnberg en cross-me- diale filmmaker Floris Kaayk hun visie op de toekomst geven.ToekomstKorte film is de plek voor experiment en vernieuwing, en levert eenblauwdruk voor ontwikkelingen in de filmwereld. Tijdens de InspirationTalks geven verschillende sprekers hun visie op de toekomst vanuit huneigen veld van expertise. Floris Kaayk, wiens Human Birdwings projecteen viraal succes werd, verkent de nieuwe mogelijkheden die interacti-viteit biedt aan filmmakers. Strawberry Earth oprichtster Mette te Veldemaakt zich sterk voor een duurzame toekomst. Bart Rutten, curator vanhet Stedelijk Museum Amsterdam, bekijkt wat we in de nabije toekomst Go Short - International Short Film Festivalkunnen verwachten van de interactie tussen beeldende kunst en film. NijmegenFilosoof Rob Wijnberg laat zijn licht schijnen op de koers van onze maat- - Jaarlijks internationaal filmfestival voor de korte filmschappij. - In en rondom arthouse LUX, Nijmegen - Vierde editie: 13 t/m 17 maart 2013Terugblikken - Korte film, alle genres, EuropaGo Short blikt tijdens de 5e editie uitgebreid terug. Zo viert het festival - verwacht aantal bezoekers: > 15.000haar eerste mijlpaal met een selectie van festivalfavorieten uit de eersteedities. Daarnaast blikt Go Short terug op de geschiedenis van de korte Competities:film in het programma Milestones in Short Film History, dat is samen- - European Competition: Fiction, Documentary, Animation, Art Filmgesteld in samenwerking met het Internationaal Kortfilmfestival Leuven. - Dutch CompetitionDit programma biedt een uitgebreid overzicht van de ijkpunten uit de - Student Competition: Breaking Shortskorte filmgeschiedenis, met onder andere Le Voyage dans la Lune (Me- - Online Competitionlies, 1902), Un Chien Andalou (Buñuel, 1929), Les Mistons (Truffaut, 1957), - JongerenjuryTwo Men and a Wardrobe (Polanski, 1958), La Jetée (Marker, 1962), The Big30 n AV&CREATIE
  • NIEUWSBROADCAST&AV-TECHNIEKKabinet maakt flexibel cameratoezicht mogelijkGemeenten mogen straks ook mobiele camera’s inzetten om de openbare handhaving van de openbare orde, bijvoorbeeld een plein of enkele straten.orde in de publieke ruimte te handhaven. De maatregel ondersteunt de Borden moeten het publiek informeren over het toezicht met camera’s. Deaanpak van tijdelijke, maar hardnekkige overlast door hangjongeren, burgemeester trekt de gebiedsaanwijzing in als het cameragebruik nietdrugsdealers, straatrovers en zakkenrollers. Gebleken is dat gemeenten meer nodig is. De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstelbehoefte hebben aan een meer flexibele inzet van cameratoezicht om voor advies naar de Raad van State te sturen. De tekst van het advies en vantegen ordeverstoringen in probleemgebieden effectiever en gerichter op het wetsvoorstel worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.te kunnen treden. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Opstelten vanVeiligheid en Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd. 4G als eerste in Amsterdam Amsterdam wordt als eerste de plek van Nederland waar een 4G-netwerkVast of mobiel wordt aangeboden. KPN biedt vanaf volgende maand als eerste daarvoorNu mogen gemeenten alleen nog vaste camera’s plaatsen. Ze worden abonnementen aan. In de loop van volgend jaar moet in heel Nederlandgebruikt voor statisch en langdurig toezicht op plekken met een verhoogde 4G beschikbaar zijn, zegt KPN. De andere aanbieders volgen waarschijnlijkkans op verstoringen van de openbare orde, bijvoorbeeld winkelstraten deze zomer. 4G is de opvolger van 3G. Mobiel internet kan daardoor vrijwelof uitgaansgebieden. De vaste camera’s, die aan gevels of dakranden van net zo snel zijn als de vaste internetverbinding thuis. Eind 2012 leverde degebouwen hangen, zijn nuttig maar niet snel inzetbaar voor bestrijding frequentieveiling, waar onder meer frequenties voor 4G werden geveild, 3,8van zich verplaatsende overlast. Daarom heeft het kabinet besloten de miljard euro op. KPN betaalde ruim 1,4 miljard euro.huidige regeling uit te breiden en ook het gebruik van mobiele camera’stoe te staan. Gemeenten kunnen dan zelf bepalen welke vorm van camera- Ondersteunentoezicht - vast of mobiel - wenselijk is. Het ligt voor de hand dat gemeenten KPN is nu het eerste telecombedrijf dat daadwerkelijk 4G-abonnementenop plaatsen waar doorlopend toezicht nodig is, kiezen voor vaste camera’s. gaat aanbieden. In Amsterdam, Alphen aan den Rijn, Amstelveen, Beverwijk,Als tijdelijke inzet volstaat, ligt mobiel cameratoezicht meer voor de hand. Haarlem, Purmerend en Zaandam is er vanaf 4 februari dekking. VeelOp deze manier is maatwerk mogelijk en kan de veiligheid in de publieke huidige telefoons zijn niet geschikt voor 4G. KPN gaat daarom vanafruimte verbeteren. volgende maand meer smartphones aanbieden die de techniek wel ondersteunen. Het bedrijf verwacht dat mensen met 4G meer data gaanTijdwinst verbruiken en dat klanten daardoor grotere databundels kopen. Op dieFlexibel cameratoezicht levert ook tijdswinst op, omdat niet meer voor elke manier hoopt KPN de gemaakte kosten terug te verdienen. T-Mobile,verplaatsing een aparte procedure hoeft te worden gevolgd. De burgemees- Vodafone en nieuwkomer Tele2 komen later met hun plannen voorter wijst, nadat de gemeenteraad hem die bevoegdheid heeft verleend, een 4G-abonnementen. T-Mobile en Vodafone willen deze zomer starten metgebied aan waarbinnen mobiele camera’s kunnen worden geplaatst of de abonnementen, maar hoeveel die kosten en waar er dan dekking is,verplaatst. Dat gebied mag niet groter zijn dan strikt noodzakelijk voor de is nog onbekend. BROADCAST&AV-TECHNIEK n 31
  • BROADCAST& AV-TECHNIEK BEURSCES 2013,veel nieuws, héél veel!Op de vraag om een verslag te schrijven van wat ik gezien heb op de Consumer Electronics Show,die jaarlijks wordt georganiseerd in Las Vegas, was het antwoord eenvoudig en snel gegeven: ja.Na zes dagen intensief de ‘fair-grounds’ afgelopen te hebben – ik schat dat de totaal afgelegde wegeen marathon in lengte overschrijdt – is de invulling toch een stuk lastiger…Theo WubboltsGa maar na. Het totale oppervlak van de CES bedraagt 37 ‘football fields’ de CES bezoek vanuit verschillende disciplines– zie mijn publicitaire ‘drif-– en je mag zelf uitrekenen hoe groot dat is, okay, bijna 18 ha. – waar 3.250 ten’ – en is het maken van keuzes onvermijdelijk. Vandaar een selectie.exposanten proberen de ruim 150.000 bezoekers zinnenprikkelend tetrakteren op nieuwe producten, trends en ontwikkelingen. Trends… Naast de onmetelijke rijen standaard standjes van Aziatische komafNaast het immens grote LVCC, Las Vegas Convention Center met drie – waar de standbemanning kijkt of ze een taakstraf uit moeten zitten –gigantische hallen, is er tentoonstellingsruimte te vinden in het aanpa- en waarbij alles ‘blinkt’ en ‘glittert’, is de CES het domein van de grotelende Hilton en het iets verderop aan de Strip gelegen Venetian. Goede jongens, die elk niet altijd overeenkomstig hun marktpositie vloeropper-busverbindingen – de organisatie zet zo’n 140 bussen hiervoor in – verzor- vlak inkopen.gen het transport van en naar de diverse locaties. Op de persdag – dit jaar voor het eerst gehouden in een nieuw complexJe zult begrijpen dat dit voor één mens teveel is, temeer daar ik jaarlijks áchter Mandalay Bay aan de zuidkant van de Strip – bijt inmiddels tradi-32 n BROADCAST&AV-TECHNIEK
  • BROADCAST& AV-TECHNIEK BEURS Een ‘hot’ item is 3D. Nu vrijwel alle verkochte vlakke beeldschermen deze feature hebben – 40 miljoen verkochte exemplaren in 2012, waarvan een kwart in China – is het natuurlijk leuk om te vertellen dat het een succes is… maar kijkt de consument wel in 3D? Nee, dus. Domweg omdat hij of zij geen brilletje op de neus wil zetten. Met de ‘Ultra-D’-technologie van het bedrijf StreamTV komt hier een eind aan, ik bedoel dan: geen bril en toch 3D! Op alle beeldschermen en met 1080p content. Ultra-D maakt er 2160p van. Met overtuigend resultaat; een bedrijf dat we in de gaten moeten blijven houden, omdat heel knappe koppen – onder ander op ons ‘eigen’tiegetrouw LG ’s ochtends om acht uur het spits af. “Touch the Smart Life”, HighTech Campus in Eindhoven – bij de ontwikkeling betrokken zijn.is hun motto en zetten dit kracht bij in zowel wit- als bruingoed. In de laat-ste categorie zijn alle schermen inmiddels uitgevoerd in LED-technologie,maakt de ‘Magic Remote’ de bediening nóg eenvoudiger en zet LG grootsin op OLED en in resolutie op UltraHD, oftewel 4k. LG toonde een 84 inch4k scherm, met verwachte prijs van $ 12.000. Om even terug te komen opdie ‘Magic Remote’. Met de nieuwe Magic Remote-afstandsbediening hebje vanaf nu nog maar één afstandsbediening nodig voor je Smart TV, ge-luidssysteem, DVD- of Blu-ray player en set-topbox. Om naast je Smart TVandere apparaten te bedienen, verschijnt op de tv een virtuele afstands-bediening op het scherm die je kunt besturen via het handige ‘point-and-click’-systeem van de Magic Remote. Ook voor de installatie heb je nietlanger een ingewikkelde code of pc nodig. Met een paar simpele stappen Het lukte deze keer wél om een plekje te vinden bij Samsung. Prachtigkies je het merk en model van je geluidssysteem, Blu-ray-speler of set- om te zien hoe dit bedrijf de massa in beweging weet te zetten, of hettopbox. (In de Central Hall kon je de stand van LG met geen mogelijkheid nu queuing is om een drinkbeker te bemachtigen of om binnen te mo-over het hoofd zien, ook al had je geen 3D-bril op.) Op het terrein van gen in de immens grote zaal voor de persconferentie. Twee dagen laterwitgoed doet WiFi haar intrede – denk aan bediening en monitoring van kreeg ik een bijzonder informatieve booth tour van de vaderlandse dele-je wasmachine, koelkast – lees ook food management – en… stofzuiger. gatie. Samsung speelt ook in op de toenemende vraag naar grote televi-Vergun mij verder te gaan zoals de persdag was geprogrammeerd… sieschermen, een nóg hogere beeldkwaliteit, stijlvol design én optimaal gebruikersgemak. De nieuwe generatie Smart TV’s van Samsung zijn zoMarktleider in de V.S. op het gebied van hoofdtelefoons – een ‘hot’ item – slim, dat ze weten waar jij het liefst naar kijkt… of als je tegen je TV zegt:is Monster. Ik kon niet opmaken uit de getoonde chart op welke voet de “Ik wil een film zien met Brad Pitt”, brengt je Smart TV alle films met dieconcurrentie volgt en in welk prijssegment, maar laten we deze fabrikant acteur in beeld en kun jij de film waar je zin in hebt, direct start.dankbaar zijn dat het lukt om het prijsniveau hoog te houden en bij monde Samsung heeft zich niet aangesloten bij de SmartTV Alliance (waar van ‘head monster’ Noel Lee is “Headphone is LG, TPVision, Toshiba en Panasonic in deelnemen). Wanner en of dit zal fashion, and fashion is headphone.”. Om gebeuren is nog niet bekend. Voorts toonde Samsung een gebogen voornoemde stelling kracht bij te zetten, OLED-scherm! betrad een heel cohort prominenten uit de wereld van de mode en de sport het podium. Wegens ontberen van de mogelijkheid om op twee plaatsen tegelijk te “Let’s give them a hand!” Grappig om te zien zijn, moest ik Panasonic ‘laten lopen’, maar trof op de stand Rob de Klijn dat een enkel model – ik bedoel dan hoofd- general manager consumer products van de Nederlandse vestiging aan, telefoon – door te lussen is, zodat luisteren die me – terecht – wees op de nieuwe Z-serie plasmabeeldschermen van weer een sociale bezigheid wordt. Hoe zal uitzonderlijk hoge kwaliteit. Volgens mij ‘Kuro2.0’. Ook qua design heeft dat uitpakken in bus, tram, trein of metro? Panasonic een inhaalslag gemaakt. Toppers! BROADCAST&AV-TECHNIEK n 33
  • BROADCAST& AV-TECHNIEK BEURS achteruitkijkspiegel van je auto, draagbare powerpacks om je device snel bij te kunnen laden en… 3D-printers. Van deze laatste categorie is de kwaliteit enorm goed. Vooral Taiwanese en Chinese fabrikaten doen je vergeten dat je die mooie vaas uit de periode van de Ming-Dynastie hebt laten vallen. Je laat gewoon een nieuwe uit de printer komen… De komende CES wordt gehouden van 7 t/m 10 januari 2014 www.CESweb.orgDat geldt trouwens ook voor de beeldkwaliteit in het algemeen dat ikaantrof op de CES. Zowel bij Sharp, Sony en Toshiba, zeg de meer traditio- Theo Wubboltsnele fabrikanten, als bij de nieuwkomers als Huawei, Hisense en Haier. Hoofdredacteur Hifi Video TestIn de bioscoop van Sony op de stand in de Central Hall werd ik getrak- HifiRetailteerd op een paar minuten ‘Skyfall’ in native 4k met 9.1 geluid. Alle ap- SmartHomesMagazineparatuur is dan natuurlijk van Sony, inclusief het filmfragment (laterdit jaar ook in 4k in de IMAX te zien), exclusief het scherm van Stewart.De STR-DA5800ES stuurde de luidsprekerset-up met het grootste gemakaan en verhoogde de ‘kick’ met een veelvoud. Wow!Noviteiten en gadgets zijn vooral te vinden op de zogenaamde side-shows. Zo is er aan het begin van de beurs de ‘CES Unveiled’, een dag later‘PepCom’ en weer en dag later ‘ShowStoppers’. De laatste twee zijn lou-ter toegankelijk voor de geaccrediteerde pers. Tijdens deze shows kun jemeer een-op-een in contact treden met de wat kleinere fabrikanten enbeginners. …trends Tsja, tot slot van dit verslag heb ik wat trends en zo opgetekend. Op deze CES doet de nfc-tech- niek (Near Field Communicati- on) duidelijk haar intrede. Je legt je smartphone op een daartoe geschikt apparaat, bijvoorbeeld een klokradio of dockingstation, en de muziek speelt gewoon verder. Dan de GoPro-achtigen; je kent ze wel. Camera’s op je fietshelm en crossen maar. Ac- cessoires voor tablets, iPhone’s – al dan niet met eigen foto of design – WiFi-gestuurd speel- goed, navigatiesystemen op de34 n BROADCAST&AV-TECHNIEK
  • BROADCAST& AV-TECHNIEK BEDRIJFDe drie pilaren van Videolink BV: de satellietwagen, speciale projecten en verhuur‘Wat er niet is, maken we gewoon zelf’Je ziet ze niet zo vaak op de aftiteling, maar ze zijn er vaker dan je denkt: we hebben het over detechnici van Videolink BV. Bijna dagelijks zijn er beelden te zien op de Nederlandse televisie die via deverbindingen van Videolink de huiskamer binnen komen. Het bedrijf is gespecialiseerd in draadlozevideoverbindingen en meer. In gesprek met technisch directeur en oprichter Peter Dokman.“We mogen niet klagen”, zegt Dokman. “Natuurlijk voelen we ook degevolgen van de crisis, maar als we terugkijken op 2012 ben ik niet onte-vreden. Ik ben er trots op dat we weer mooie projecten hebben kunnendoen. Zoals bijvoorbeeld Koninginnedag in Veenendaal en Rhenen, waarwe wederom alle schermen langs de route draadloos van videosignalenhebben voorzien met onze Digitenne zender. Deze zender kunnen we opeen hoog punt plaatsen, bijvoorbeeld op een kerk of flatgebouw. Op diemanier kunnen we draadloze videosignalen versturen naar alle schermenin de stad. Dit hebben we ook gedaan bij het concert van André Rieu ophet Vrijthof, waarbij alle cafés in de omgeving van het plein eenvoudigmee konden kijken via een kleine consumenten-ontvanger. Dit systeemhebben we o.a. ook ingezet op de Open Dagen van de Landmacht en op De satellietwagen is een van de weinige SNG-wagens in Nederland diede Open Dagen van de Marine in Den Helder.” full-redundant is en een volwaardige AVID-montageset aan boord heeft.Dokman vertelt verder over de zomerperiode. Videolink had een aan- Ook is de wagen uitgerust met diverse VTR’s en een beeldmenger, zodattal mooie opdrachten. “Mede dankzij de Olympische Spelen en het EK- de wagen voor verschillende soorten evenementen ingezet kan worden.voetbal. Op beide evenementen waren draadloze camerasystemen van “We werken bijna dagelijks voor de nieuwsrubrieken van NOS en RTL,Videolink ingezet. Op de Olympische spelen heeft Videolink de nieuwste maar we doen ook medische live operaties of live congressen. En wat jeGigawave HD set ingezet, die door de host-broadcaster in een van de misschien niet meteen zou verwachten is dat we ook regelmatig uitvaar-stadions is ingezet. In Nederland hebben we ons draadloze systeem voor ten van faciliteiten voorzien. Onze opdrachtgevers zijn dan uitvaarton-steadycams veelvuldig in kunnen zetten bij diverse show programma’s.” dernemers die met een overvolle kerk te maken hebben. Wij zorgen dan voor een straalverbinding naar een kerk verderop, waar het publiek dan ‘Ik heb de mooiste op een scherm de uitvaart live kan meebeleven.” SNG-wagen van Nederland’ Drie pilaren Het Culemborgse bedrijf Videolink BV steunt op drie pilaren. De verhuurSatellietwagen van de draadloze camerasystemen, de satellietwagen en de zogenaamdeHet absolute hoogtepunt van de zomer was de oplevering van de nieuw- speciale projecten. Dokman: “Deze laatste tak is vaak het meest uitda-ste satellietwagen. “Zo’n flinke investering is altijd een grote uitdaging, gend. Een project kan bijvoorbeeld bestaan uit de live-registratie van eenmaar ik heb er absoluut vertrouwen in,” aldus Peter Dokman. “Ik heb de marathon, waarbij de verbindingen vanaf een motor worden gerealiseerdmooiste SNG van Nederland! We hebben de wagen volledig in eigen be- of een straalverbinding vanaf een rijdende tank zoals we dat bij defensieheer gebouwd, zodat we zeker weten dat alles volgens onze eigen hoge doen. We kregen recentelijk een aanvraag van een leverancier van eennormen wordt geïnstalleerd. Ik zit al bijna twintig jaar in het satellietvak drone. Deze drone moest in de woestijn van Qatar boven een kamelen-en al die ervaring heb ik in deze wagen gestopt.” race vliegen en wij moesten de HD-straalverbinding leveren. De ontvan-36 n BROADCAST&AV-TECHNIEK
  • BROADCAST& AV-TECHNIEK BEDRIJF Het komt ook steeds vaker voor dat bedrijven die met hun filialen ver uit elkaar liggen een eigen vaste IP-structuur hebben tussen die bedrijven. Wij kunnen dan zorgen voor een broadcast kwaliteit HD-videoverbinding via hun bestaande IP-structuur, zodat er geen satellietwagen meer voor de deur hoeft te worden gereden. Ook hebben we geïnvesteerd in een hoogwaardige IP point-to-point straalverbinding. Dit kun je zien als ‘een hele lange cat5 kabel door de lucht’, waarbij de klant zijn eigen netwerk tijdelijk met een ander filiaal kan verbinden. Toekomstger werd geplaatst in een rijdende auto waar de bestuurder van de drone Het komende jaar ziet Dokman met plezier tegemoet. “We zijn het jaar alin zat. Vanaf de auto werd het signaal weer doorgestuurd naar de OB-van. goed begonnen met de inzet van een straalverbinding tijdens de jaarwis-Dat zijn leuke opdrachten waar we graag aan meewerken. Ook mochten seling op De Efteling en op Nieuwjaarsdag voor de ZDF bij de schans vanwe afgelopen jaar weer de verbindingen verzorgen van het NK roeien, Garmisch-Partenkirchen. We zijn nu een van de grootste van Nederlandwaarbij we een camera op een boot hebben geplaatst en een camera in op het gebied van de verhuur van draadloze camera’s en wat ons betrefteen rijdende auto. Ook hebben we faciliteiten geleverd aan Q-music Bel- gaan we ook komend jaar weer flink investeren. We hebben inmiddels 2gië die de hele zomer live heeft uitgezonden vanaf het Belgische strand. HD systemen voor op een LDK8000 studio camera in de verhuur.Aan het begin van het jaar heeft Q-music voor een live uitzending van- Een sterk punt van Videolink is dat men deze apparatuur op voorraad opuit Zell Am See met een draadloos systeem van ons gewerkt. Op satel- de plank heeft staan, zodat ook op zeer korte termijn geleverd kan wor-lietgebied kunnen we behalve de uplinkwagen ook de downlink en de den. Ook bij eventuele storingen kan er binnen no-time een reserve setsatellietcapaciteit leveren, oftewel een complete verbinding in SD of HD. op locatie staan. Dokman: “Er zijn collega verhuurbedrijven die de appa-Zo verzorgen we een paar keer per jaar een congres via de satelliet voor ratuur uit het buitenland moeten halen. Dat brengt natuurlijk een hoopeen groot Nederlands bedrijf dat een filiaal in Amerika heeft. Wij regelen nadelen, waaronder extra kosten, met zich mee.”dan behalve de uplink in Nederland ook de uplink wagen en camera’s in Dokman vertelt verder: “De komst van MPEG4 HD is een belangrijke ont-Amerika en het omzetten naar NTSC. Men kan dan vergaderen in hoog-waardige broadcast kwaliteit.” ‘Videolink heeft altijdConcurrentie apparatuur op voorraad’Is Dokman niet bang voor de concurrentie van bijvoorbeeld WiFi en 4G? wikkeling. MPEG4 had tot voor kort de grote vertraging als nadeel. De“Daar houden we zeker rekening mee, ik houd nauwgezet de ontwik- huidige MPEG4-systemen hebben een vertraging tot minimaal 1 frame,kelingen in de gaten. De verbindingen via de huidige UMTS en HSDPA dat biedt weer grote mogelijkheden voor het leveren van hoogwaardigenetwerken zijn naar mijn mening nog niet betrouwbaar genoeg. Deze HD verbindingen. Door de relatief lage bandbreedte van MPEG4 kunnenverbindingen worden nu al experimenteel ingezet door de Nederlandse we grotere afstanden overbruggen met een hoogwaardige full HD kwa-omroepen, maar zijn op dit moment nog niet optimaal. Vooral bij grote liteit. Dit is vooral voor draadloze camera’s een groot voordeel. Dus on-evenementen waarbij veel publiek aanwezig is (en dus veel smartpho- danks dat de huidige MPEG2-systemen prima voldoen, zullen we vanafnes), wordt zo’n netwerk erg zwaar belast. En als iedereen straks over nu alleen nog maar in MPEG 4-systemen gaan investeren. Er zijn eigenlijkis gegaan op HD, zullen de betrouwbare verbindingen van SNG’s zeker maar drie à vier grote merken in de wereld die draadloze camerasyste-blijven. Ik denk dat echter in de toekomst wel steeds meer verbindingen men leveren en wij verhuren apparatuur van de drie grote. Zo heeft iedervia IP zullen gaan. Of dat nu via glas of draadloos via 4G is maakt niet merk z’n specifieke eigenschappen: het ene merk heeft hele kleine zen-uit, maar het gaat gebeuren. Het wordt nu al vaak ingezet. We hebben dertjes, het andere merk kan zeer grote afstanden overbruggen. En als dedus ook moeten investeren in Video-over-IP-verbindingen en zullen zeker klant iets wil wat onze leveranciers niet kunnen leveren. Dan maken weinspringen op deze ontwikkelingen. Het voordeel van een IP-verbinding het gewoon zelf!”is dat die bi-directioneel is en dat we over een netwerk behalve meer-dere videosignalen ook intercom en uiteraard data kunnen vervoeren. Meer informatie vindt u op www.videolink.nl BROADCAST&AV-TECHNIEK n 37
  • BROADCAST& AV-TECHNIEK PRODUCTCam-a-lot bestelt als eerste inNederland de PMW-F5 en de PMW-F55Cam-a-lot is het eerste verhuurbedrijf voor professionele AV-apparatuur in Nederland die de nieuwsteSony CineAlta™ 4K-camera’s in het assortiment heeft opgenomen. De PMW-F5 en de PMW-F55beschikken over een grote sensor en zijn met name geschikt voor het opnemen van commercials,dramaseries en films. beeldresolutie en biedt een breed scala aan operationele mogelijkheden voor materiaalproductie. Volgens Vié zal met de komst van de nieuwe XAVC-codec, 4K-materiaal sneller en breder toegepast worden. “4K is de toekomst. Sony speelt hier slim op in door een toekomstbestendige codec te ontwikkelen met een brede ondersteuning. Hierdoor breidt het gebruik van 4K uit van films naar genres als tv-drama, entertainment- shows, documentaires en commercials.” Prijzen en leverbaarheid Cam-a-lot heeft van beide camera’s twee exemplaren aangeschaft. De nieuwe camera’s zijn leverbaar vanaf midden februari 2013.Beide modellen zijn uitgerust met een nieuw type 4K Super 35 mm-beeld-sensor met een resolutie van 4096 x 2160 (in totaal 11,6 miljoen pixels). Over Cam-a-lotDe nieuwe aanwinsten vullen het gat op tussen de F3, die voornamelijk Na jaren van ervaring in verschillende verhuur- en productiebedrijven richt-wordt gebruikt voor broadcast, en de F65 die ingezet wordt voor grotere ten Philippe Vié en Bernd Lesscher in 1997 het professionele videoverhuur-speelfilms. Met deze camera’s beschikken nu zowel film- als tv-makers over bedrijf Cam-a-lot op. Cam-a-lot levert camera’s en videorecorders, verlich-creatieve mogelijkheden voor opname en productie in HD, 2K of 4K met ting, grip en audio. De genres waar het bedrijf voornamelijk voor werkt zijngrote sensor. fictie, documentaires, muziekvideo’s en commercials. www.camalot.nlSpeciaal voor digitale cinematografie Over Sony ProfessionalPhilippe Vié, directeur en eigenaar van Cam-a-lot: “De F5 en de F55 voor- Sony Professional, een afdeling van Sony Europe, is een toonaangevendezien in veel behoeftes van cameramensen. Waar veel van de huidige (grote leverancier van AV-/IT-oplossingen. Deze oplossingen zijn gericht op orga-sensor) camera’s niet heel handzaam zijn, zo klopt de ergonomie van deze nisaties die werkzaam zijn in de mediabranche, netwerkvideobewaking,camera’s helemaal. En wat betreft de opslag van data zijn deze camera’s detailhandel, gezondheidszorg en de evenementen- en transportsector.de ‘lightversie’ van de F65.” Dat maakt ze uitermate geschikt voor digitale Al meer dan 25 jaar biedt Sony Professional producten, systemen en ap-cinematografie. Vié gelooft dat de camera’s in de toekomst veel gebruikt plicaties om de creatie, bewerking en distributie van digitale audiovisuelegaan worden. “Dit zijn camera’s waarin ongeveer alles zit: een hoog con- content mogelijk te maken.trastbereik, uitstekende kleurdiepte én een hoge resolutie. Hierdoor zijn ze Sony’s Professional Services afdeling, die systeemintegratie verzorgt, biedterg toegankelijk voor een breed publiek.” zijn klanten toegang tot de deskundigheid en lokale kennis van profes- sionals uit heel Europa. Samen met een netwerk van gevestigde techno-Multi-codecondersteuning logiepartners levert Sony consultancy en oplossingen waar de behoeftenDe nieuwe XAVC-codec van Sony wordt toegepast in beide camera’s en van klanten centraal staan. Hierbij wordt de jarenlange expertise en statemaakt gebruik van MPEG-4 AVC (H.264) level 5.2, de meest geavanceerde of the art technologie van Sony en zijn partners ingezet om de klantcodec voor videocompressie op de markt. Deze codec levert de hoogste optimaal van dienst te zijn. n38 n BROADCAST&AV-TECHNIEK
  • BROADCAST& AV-TECHNIEK PRODUCTScience publiceert onderzoek over koolstofnanovezels methoge elektrische en thermische geleidbaarheidTwaron-spinproces sleutel totdoorbraak in koolstofnanovezelsOnderzoekers van Teijin Aramid (Nederland) en Rice University (VS) hebben vandaag hun onderzoeks-resultaten over een nieuwe generatie supervezels gepubliceerd in het toonaangevende wetenschap-pelijke tijdschrift Science. Voor het eerst in de geschiedenis is het mogelijk om koolstofnanobuizen(carbon nanotubes, CNT’s) te spinnen tot een supervezel met een zeer hoge thermische en elektrischegeleidbaarheid en goede textiele eigenschappen. Koolstofnanobuizen, de bouwstenen van de vezeldie zo klein zijn als een streng DNA, combineren de beste facetten van thermische en elektrischegeleidbaarheid, sterkte, modulus en flexibiliteit.Al jaren werken toonaangevende onderzoekers van Rice University, waar- wetenschappers die de mogelijkheden van de CNT-vezels voor operaties enonder Nobelprijswinnaar Richard Smalley (scheikunde, 1996), en onderzoe- andere medische toepassingen verkennen”, zegt Marcin Otto. Teijin Aramidkers van Teijin Aramid Arnhem samen aan de productie van koolstofnano- verwacht dat koper in de lucht-, ruimtevaart- en auto-industrie in data- enbuizen en het opbouwen ervan tot nuttige macroscopische objecten met lichte elektriciteitskabels vervangen kan worden om de vaartuigen en exclu-nieuwe, ongekende prestaties. Om een hoogwaardig textiele draad (vezel) sieve auto’s lichter en tegelijkertijd robuuster te maken. Andere mogelijkevan koolstofnanobuizen te spinnen, moeten de nanobuizen perfect langs toepassingen zijn bijvoorbeeld de integratie van lichtgewicht elektronischede as van de vezel gestapeld en georiënteerd zijn. De efficiëntste manier om onderdelen zoals antennes in composieten of de vervanging van koelingendeze hoogwaardige vezels te maken, is het oplossen van de CNT’s in zwa- in elektronica, waarbij de koolstofnanovezels met hun hoge thermische ge-velzuur, gevolgd door natspinnen. Dit gepatenteerd proces wordt sinds de leidbaarheid de warmte zullen verspreiden.jaren zeventig gebruikt voor de productie van de Twaron-supervezel van Teijin Aramid test de CNT-vezel momenteel op kleine schaal met de actief-Teijin Aramid. ste potentiële klanten. Het opzetten van een sterke toeleveringsketen staat“Onze koolstofnanovezels combineren goede geleidbaarheid van elektrici- hoog op de prioriteitenlijst van het project. Naast haar koolstof-, aramide-teit en warmte zoals bij metalen met de flexibiliteit, robuuste hanteerbaar- en polyethyleen tape kan Teijin met deze nieuwe koolstofnanovezel naarheid en de sterkte van textielvezels”, zegt Marcin Otto, business development verwachting een nog breder portfolio aan high performance materialenmanager bij Teijin Aramid. “Met deze nieuwe combinatie van eigenschappen aanbieden.is het mogelijk om CNT-vezels te gebruiken op veel gebieden, zoals lucht- en Teijin Aramid voert dit project uit in samenwerking met de onderzoeks-ruimtevaart, auto’s, medisch en (smart) kledingindustrie.” groepen van professor Matteo Pasquali en professor Jun Kono aan de RiceDe medewerking en betrokkenheid van Teijin bij dit project was cruciaal. University (Houston, VS) en verbonden onderzoekscentra van het Techni-De Twaron-technologie zorgde voor verbeterde prestaties on-Israel Institute of Technology (Haifa, Israel) en het US Airen een industrieel schaalbare productiemethode. Dit Force Research Laboratory (Dayton, VS). Deze perfectemaakt het mogelijk om toepassingen te vinden voor de combinatie van experimentele vaardigheden,CNT-vezels in een groot aantal (commerciële) producten. kennis en expertise zorgt voor een suc-“Dit onderzoek en de lopende testen geven ons een glimp cesvol team. Dit onderzoek is gefinan-van de toekomstige mogelijkheden van deze nieuwe vezel. Zo zijn cierd door Teijin Aramid BV en hetwe heel enthousiast over de belangstelling van innovatieve artsen en moederbedrijf Teijin Limited. n BROADCAST&AV-TECHNIEK n 39
  • Your DRY hire VIDEO LED stationFOTO: TOMORROWLAND - ID-T BELGIË INFO@PIXELSCREEN.BE WWW.PIXELSCREEN.BE
  • NIEUWSSOUND&TECHNIEKNieuwe audioapparatuur Jabra sluit naadloos aan opCisco JabberDe nieuwe audioapparatuur van Jabra werkt optimaal samen met Jabber, samenwerken en verhoogde productiviteit. Door de introductie van dede Unified Communications-toepassing van Cisco voor Windows en virtu- kwalitatieve audio-oplossingen voor de desktop, hebben gebruikers nuele omgevingen. Het gaat om een compacte office speakerphone en een meer mogelijkheden om effectief samen te werken op thin clients endraadloze DECT-handset. Windows PC”, zegt Phil Sherburne, VP Engineering bij Cisco EnterpriseMet de Jabra Speak 450 kunnen gebruikers van Cisco Jabber van hun werk- Smart Solutions.plek een conferentieruimte maken. Ook wordt de productiviteit verhoogd Als oplossingsontwikkelaar heeft Jabra nauw samengewerkt met Ciscodankzij de goede geluidskwaliteit en de mogelijkheid om hands-free te om verbeterde oplossingen te leveren die het klanten mogelijk maakt ombellen. De Jabra Speak 450 bevat de laatste Bluetooth-technologie voor snel en efficiënt de samenwerkingsoplossingen van Cisco te implemen-additionele connectiviteit. Denk aan smartphones, tablets en ‘gewone’ teren. Jabra deelt tevens Cisco’s sterke betrokkenheid op het gebied vanmobiele telefoons met een Bluetooth-functie. De twee nieuwe Jabra- klantenservice.producten combineren het gemak en de flexibiliteit van een draadlozeDECT-handset met de vertrouwde gebruikerservaring van een traditionele Over Cisco Jabbertelefoon. Zowel de Speak 450 als de Handset 450 zijn onderdeel van het Cisco Jabber is een Unified Communications-toepassing die InstantCisco Solutions Plus Program en kunnen worden aangeschaft via Cisco’s Messaging (IM), communicatie via spraak en video en desktop sharing bijGlobal Price List. elkaar brengt. Het maakt daarbij niet uit of een pc, Mac, tablet of smartp-“Jabra heeft audio-apparatuur ontwikkeld die onmisbaar is voor een hone wordt gebruikt. Jabber biedt werknemers een makkelijke manier omcomplete werkplekoplossing. Hierbij hebben we gekeken naar de behoef- snel en eenvoudig de juiste mensen te vinden, te zien of en via welk appa-ten van de mensen die het werkstation gebruiken en niet andersom”, raat ze beschikbaar zijn, en samen te werken via hun favoriete apparaat, opzegt Mogens Elsberg, CEO bij Jabra. “Deze samenwerking is een kroon de door hun gewenste manier. Cisco Jabber is vanaf april 2011 beschikbaarop Jabra’s langdurige relatie met Cisco die het belang van kwalitatieve voor Mac-gebruikers en voorziet gebruikers van een uniforme client dieaudio end-points erkent door een serie producten samen te brengen die te gebruiken is op kantoor en in de cloud. Met Jabber kunnen gebruikersde gebruikerservaring verbeteren met volledige interoperabiliteit van de eenvoudig en naadloos switchen van een chatsessie naar interactie viaapparatuur.” de telefoon, video of het delen van een desktop. Bovendien hebben ze“Cisco is verheugd om de nieuwe Jabra audio-accessoires te mogen direct toegang tot deze mogelijkheden of ze nu op kantoor zijn of onder-ondersteunen die de gebruikerservaring verbeteren op het gebied van weg. Nieuw Meldpunt Preventie Gehoorschade De Nationale Hoorstichting heeft een Meldpunt Preventie Gehoorschade opgericht voor klachten of zorgen over het risico op gehoorschade door lawaai. Het Meldpunt Preventie Gehoorschade biedt een landelijk punt voor klachten of zorgen over het risico op gehoorschade door lawaai. Vanaf 10 december kan iedereen met klachten of zorgen over het geluidsvolume in bijvoorbeeld theaters, sportscholen of de werkplek terecht bij dit meldpunt.  De meldingen worden door de Nationale Hoorstichting niet alleen gebruikt om het probleem in kaart te brengen, maar ook om overkoepelende organisaties aan te spreken en samen naar oplossingen te zoeken. SOUND&TECHNIEK n 41
  • SOUND&TECHNIEK EVENEMENTRecordaantal buitenlandseconferentiebezoeker stijdensEurosonic Noorderslag 2013In de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 januari 2013 is de 27e editie van Eurosonic Noorderslagafgesloten. Gedurende vier dagen presenteerden 304 veelbelovende Europese acts en bands zich inGroningen aan een publiek van 35.000 muziekliefhebbers en professionals. Het aantal internationaledeelnemers aan de muziekconferentie steeg van 1.100 naar 1.500 ten opzichte van vorig jaar.Muziekliefhebbers uit de hele wereld konden via radio, televisie en internet Europa’s belangrijksteconferentie en showcasefestival volgen. Festivals Eurosonic Noorderslag De media prees Eurosonic Noorderslag voor de sterke samenstelling Eurosonic Noorderslag is Europa’s belangrijkste showcasefestival van het programma, dat bestond uit 204 Europese en 100 Nederlandse voor Europese muziek. Vier dagen lang krijgen hier de meest actuele en acts. Ondanks het groeiende internationale karakter van Eurosonic Noor- veelbelovende acts de kans zich aan een publiek van muziekliefhebbers derslag lijkt het evenement ieder jaar meer verankerd in de Groninger en internationale professionals te presenteren. Het event bestaat uit stad. Voor het eerst waren ook in het Groninger Museum acts te beluis- een muziekconferentie en twee festivals. teren en speelden Finse acts, als onderdeel van de focus op Finland, op openbare plaatsen zoals de bioscoop en winkels. Festivals Traditiegetrouw werd de Popprijs op Noorderslag uitgereikt. Dit jaar ging Eurosonic. Op woensdag-, donderdag- en vrijdagavond, staat Gronin- de prijs naar Racoon. Op de openingsavond op woensdag 9 januari, werd gen in het teken van nieuw Europees talent. De nieuwe artiesten uit heel het tienjarig jubileum van de European Border Breakers Awards (EBBA Europa. De meest veelbelovende acts in hun thuisland, maar vaak nog Awards) gevierd, met een tv-show gepresenteerd door Jools Holland en onbekend buiten hun landsgrenzen. Eurosonic is het grootste showcase- Birgit Schuurman. Minister Bussemaker reikte een EBBA Award uit aan de festival van Europa. Het wordt ondersteund door de European Broadcas- Nederlandse winnaar Dope D.O.D. ting Union (EBU) en Yourope. Noorderslag. Op zaterdagavond vindt Noorderslag plaats, de belang- Media rijkste staalkaart van de Nederlandse popmuziek. Ieder jaar treden op dit Muziekliefhebbers uit de hele wereld konden via radio, televisie en inter- festival de nieuwste en beste Nederlandse artiesten in De Oosterpoort op, net de nieuwste aanstromende acts ontdekken. Naast de uitzendingen variërend van snoeihard en overdonderend tot lieflijk en intiem. van 3FM, 3voor12 zonden 9 Europese publieke omroepen ruim 30 uur De conferentie Het doel van de conferentie is het creëren van een platform voor de Europese en Nederlandse muzieksector en het stimuleren van de uitwisse- ling van ideeën. Met meer dan 3.000 professionals en meer dan 150 panels, keynote speeches, awardshows, discussies en presentaties over de stand van zaken in de nationale en internationale muziekindustrie, biedt de conferentie hét businessplatform voor de Europese muziekmarkt.42 n SOUND&TECHNIEK
  • SOUND&TECHNIEK EVENEMENT Awards Traditiegetrouw worden tijdens Eurosonic Noorderslag verschillende nationale en internationale awards uitgereikt. Doel is de bestempeling van succes binnen de muziekindustrie. • EBBA Awards: een prijs van de Europese Commissie en de European Broadcasting Union (EBU) voor tien debuterende Europese artiesten, die succesvol zijn buiten de eigen landsgrenzen. • De Popprijs: een prijs voor de artiest die in het afgelopen jaar de be- langrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. De Popprijs is een initiatief van BV Pop en wordt uitgereikt door Buma Cul- tuur. • European Festival Awards, presented by Yourope and Virtual Festivals Europe: een prijzenreeks voor de beste Europese festivals met als doel het stimuleren van de grote diversiteit van de Europese festival.live radio uit vanaf Eurosonic Noorderslag. Noorderslag was weer live op • Interactive Awards: een prijs van <theFactor.e> en Buma Stemra voorNederland 3 (NOS/NTR) te zien. De EBBA Awards werden live uitgezonden Europese bands die zichzelf via het internet op bijzondere en originelevia Youtube. Ook werden ze op zaterdag 19 januari, door de NTR, tijdens wijze ‘in the picture’ hebben gezet.een avond over Europese muziek op Nederland 3 uitgezonden. • Ijzeren Podiumdieren: Sinds 1997 reikt De VNPF jaarlijks de IJzeren Po- diumdieren uit in de categorieën beste directeur, beste programmeur,Conferentie beste podium en beste festival. In 2012 werd deze prijs voor het eerst tij-Opvallend op de uitverkochte conferentie, was de groei van het aantal dens Eurosonic Noorderslag uitgereikt.internationale conferentiegangers. Terwijl muziek de kern van het veel- • Pop Media Prijs: een initiatief ter stimulering van de Nederlandse pop-omvattende programma blijft, behandelt de conferentie steeds meer journalistiek. De Pop Media Prijs wordt uitgereikt voor het geheleonderwerpen uit andere sectoren, zoals cultureel industriebeleid, nieuwe oeuvre van een popjournalist, waarbij vooral wordt gekeken naar detechnologie en interactiviteit. bijzondere prestaties in het afgelopen jaar. De Pop Media Prijs wordt aangeboden door Hogeschool InHolland.Bezoekersaantallen • De Veer: een prijs voor een persoon binnen de Nederlandse muziekin-De officiële cijfers van Eurosonic Noorderslag 2013 zijn als volgt: dustrie die een bijzondere prestatie heeft geleverd ten behoeve van hetTotaal aantal bezoekers (uitverkocht):..... 35.000 nationaal muziekproduct.Conferentiebezoekers (uitverkocht):............3.250Nationaliteiten:....................................................... 45Acts:..........................................................................304Media & journalisten:......................................... 404EBU radiostations:................................................... 31 .ETEP festivals:........................................................... 78Internationale festivals:.......................................417Aantal podia Eurosonic:.....................................36Aantal podia Noorderslag:................................ 12 SOUND&TECHNIEK n 43
  • SOUND&TECHNIEK PRODUCTGeavanceerde geluidsopnamenen een ongekend gebruiksgemakNu is het nog gemakkelijker om kwalitatief uitstekende geluidsopnamen te maken. Met de LS-12 enLS-14 lineaire PCM-recorders biedt Olympus nu twee modellen die niet alleen opvallen door hunprofessionele functies en mogelijkheden – waaronder een tuner, metronoom en overdubopties –maar ook door een zeer eenvoudige bediening.Met de handige menuknop kiest u tussen de tuner, de handmatige pro- tionele microfoons met een frequentierespons van 60-20.000 Hz. De LS-14gramma’s en de innovatieve Smart-modus. Deze laatste zorgt voor een in- is zelfs uitgerust met een Tresmic-systeem dat nog een derde, centraal ge-telligente geluidsanalyse binnen een bepaalde interval en kiest vervolgens plaatste microfoon bevat. Het resultaat is een zeer breed frequentiebereikde optimale instellingen zodat u zeker bent van een professioneel resul- tot maar liefst 20 Hz zodat ook bastonen heel getrouw worden vastgelegd.taat. Ook de twee uitstekende directionele microfoons dragen bij aan een Beide modellen ondersteunen geluidsopnamen tot een geluidsdruk vangeweldige opnamekwaliteit. De LS-14 is voorzien van een Tresmic-systeem 130 dBspl zodat zelfs harde geluiden feilloos en zonder vervorming wordendat zijn waarde bewijst bij de opname van natuurlijke basgeluiden. Ver- geregistreerd.der klinken de opnamen net zo puur als het oorspronkelijke geluid: beidemodellen registreren feilloos geluid tot een geluidsdruk van 130 dBspl. Muzikale meesterDe Olympus LS-12 en LS-14 recorders zullen vanaf januari 2013 verkrijgbaar De LS-12 en LS-14 met chromatische tuner zijn bij uitstek geschikt voor mu-zijn. zikanten. Zij kunnen er zelfs voor kiezen om de golfvormen weer te geven op het ingebouwde display. Zo kan makkelijk worden bekeken of er bin-Slim en eenvoudig nen een bepaalde tijdspanne sprake is van een constante toonhoogte. EenZet ‘m aan, draai aan de knop en begin met opnemen. Met de fraaie Olym- handig hulpmiddel is ook de metronoom die de maat aangeeft met behulppus LS-12 en LS-14 is het wel heel gemakkelijk om opnamen te maken van een knipperende led. De overdubfunctie maakt het mogelijk om tijdens heteen professionele kwaliteit. Met de keuzeknop kunnen gebruikers kiezen luisteren over een bestand of bepaald fragment heen op te nemen, en hettussen de tuner en drie opnamestanden – Quick, Manual en Smart. In de resultaat op te slaan als nieuw bestand. Tot slot kunnen de sporen wordenQuick-modus hoeft u dankzij AGC (Automatic Gain Control) geen volume- gesplitst en aangepast om precies het resultaat te krijgen wat u wilt. Bij deaanpassingen te maken en dat is ideaal wanneer u snel iets wilt opnemen LS-14 kunt u zelfs direct op de recorder wijzigingen aanbrengen.dat u niet mag vergeten. In de Manual-modus hebben gebruikers juist De Olympus LS-12 heeft een ingebouwd geheugen van 2 GB en de LS-14de volledige controle over alle niveaus, zelfs tijdens het opnemen. En de van 4 GB. Beide modellen zijn daarnaast voorzien van een geheugenslothandige Smart-modus kiest automatisch de juiste niveaus voor een pro- voor SD/SDHC-kaarten (van max. 32 GB). Verder kunnen beide units metfessioneel resultaat. Deze modus meet het maximale volume binnen een de statiefaansluiting aan de achterzijde worden bevestigd op een statief ofbepaalde interval en optimaliseert het opnameniveau. Vervolgens wordt standaard, zoals de CL2 die met de LS-14 wordt meegeleverd. nna deze interval automatisch met opnemen begonnen. Tot slot beschik-ken beide modellen over een gebruiksvriendelijke interface met intuïtievesymbolen die goed te zien zijn op het verlichte display van 4,45 cm.Helder en krachtig geluidSuperieur geluid is wat u verwacht van Olympus, en de LS-12 en LS-14stellen zeker niet teleur met opnamen in de professionele, niet-gecompri-meerde 96-kHz/24-bit lineaire PCM-structuur die vele malen beter is dande 44,1-kHz/16-bit kwaliteit van cd’s. Ook kan er worden opgenomen in hetpopulaire mp3-formaat. De LS-12 is voorzien van twee hoogwaardige direc-44 n SOUND&TECHNIEK
  • Stage Building ’s-Hertogenbosch
  • NIEUWSPODIUM&TECHNIEKOrangerental lanceert nieuwe Directeur Doornroosje voorwebsite de derde keer winnaar IJzeren Podiumdier 14 januari 2013Er is de afgelopen 2 jaar veel gebeurd bij Orangerental. In 2010 zijnPartytime Rentals Amsterdam, Ledrental en Movingheadquaters Hollandsamengegaan tot één nieuwe veelomvattende speler in de markt:Orangerental. Zo’n transformatie gaat niet over 1 nacht ijs. Er is stap voorstap gewerkt aan de overgang naar en implementatie van deze nieuwenaam, een nieuwe huisstijl en de merkbelofte die u terugvindt in depay-off ‘We bring emotion to your event’. Een van de laatste stappen indit proces is nu ook afgerond. Vol trots maakt Orangerental haar nieuwewebsite www.orangerental.nl wereldkundig in AV&Stage!RondleidingEen belangrijke pijler van Orangerental is de webshop. Hier vindt u eenveelomvattend assortiment licht- en geluidsapparatuur voor kleine engrote evenementen, dj-sets, LED-effecten, podia, truss, confetti, verlichtedansvloeren, Pipe & Drape en special effects. Daarnaast treft u nog 3belangrijke bedrijfsfundamenten aan, te weten ‘Complete Producties’,‘Theater’ en ‘Podia & Catwalks’. Deze pijlers geven de brede inzetbaarheidvan Orangerental weer. Van de verhuur van een bellenblazer tot het vul-len van de Heineken Music Hall met licht en geluid, van een spraakset ophet Westergasterrein in Amsterdam tot de complete audiovisuele invul- Afgelopen zaterdag werden tijdens Eurosonic Noorderslag de IJzerenling van een congres in de Jaarbeurs in Utrecht. Een ogenschijnlijk nieuwe Podiumdieren 2012 uitgereikt, de peer to peer vakprijzen in de poppo-tak in het bedrijf is Theater. Bij het samengaan van alle bedrijven is deze dium en -festival industrie. Doornroosje directeur Toine Tax won de prijsexpertise toegevoegd. Een deskundigheid die bestaat uit maar liefst 10 in de categorie ‘beste directeur’. Hij won deze prijs al eerder namelijk injaar theaterervaring. De theaterprofessionals van Orangerental zijn u 2004 en in 2008. Vorig jaar nog won Doornroosje een Podiumdier in degraag van dienst in zowel de ontwikkeling als de uitvoering. categorie ‘beste podium’.Orange team Uit de motivatie:Wat niet is veranderd, is de service en expertise van het trouwe team “Tax stelt heldere, ambitieuze en haalbare kaders binnen en buitenprofessionals van Orangerental. Het bedrijf hoopt u snel te mogen ont- de eigen organisatie. Zodoende is hij promotor van de popcultuur invangen op de nieuwe website www.orangerental.nl en u bent uiteraard Nijmegen, intendant en zelfs ‘organisatie-dokter’ van de stad. Zijnvan harte welkom op de Stoombootweg 98 C-D te Amsterdam. ketenbenadering maakt inmiddels school elders in het land.” De betrok- kenheid van Tax houdt niet op bij de stadsgrenzen. Zo was hij jaren lang bestuurslid van de VNPF en is hij voorzitter van de WNPF (de werkgevers- vereniging van de sector). Vanuit die rollen was hij een drijvende kracht bij het realiseren van de CAO voor de poppodia en het bereiken van een belastingconvenant voor de sector. PODIUM&TECHNIEK n 47
  • PODIUM&TECHNIEK SPECIALIn God we trussDe rol van vakwerken in de entertainmentwereldTruss is een afgeleide van het oude Franse trousse, wat zoiets betekent als: een verzameling van losseelementen met elkaar verbonden. Het heeft niets met trust - in de betekenis van vertrouwen of eeneconomisch-juridisch constructie - te maken, maar met lastdragende overspanningen. Van een kadenaar een andere kade: een brug, of zoals in de theaterwereld overspanningen waarin onder andereallerlei AV-materiaal gehangen kan worden.Dat de overspanningsliggers die in het entertainment gebruikt worden standaard, welke gebaseerd is op de genoemde steigerbuis-afmetingen.vakwerkconstructies zijn, is niet voor niets: de eigenschappen van zo’n Die belangrijke reductie van het eigengewicht van de liggers is in deligger zijn ook bijzonder. Een gering eigen gewicht gaat gepaard met een entertainmentindustrie nog eens verder doorgevoerd door het toepas-grote en sterke draagkracht. De eis dat aan zo’n constructie op een ge- sen van aluminium als constructiemateriaal. Aluminium is een lichtmakkelijke manier lichtarmaturen, luidsprekers of andere AV-materialen metaal met een soortelijk gewicht van bijna 1/3 van dat van staal (2,8 resp.gehangen kunnen worden, brengt als gevolg met zich mee dat er ten- 7,8 kg/dm3). In praktijk is een ligger van aluminium ca. 50% lichter danminste 1 of 2 buizen van 48-50 mm buitendiameter gebruikt worden. In een stalen ligger van gelijke sterkte.principe kunnen vakwerken van allerlei andere profielen of doorsnedenworden samengebouwd. Die vallen echter niet binnen de entertainment-standaard, welke gebaseerd is op de genoemde steigerbuis-afmetingen. Arthur VierendeelDe reductie van het eigengewicht van de liggers is in de entertainmentin- Een ander bekend type vakwerk is het zogenaamde Vierendeeltype.dustrie nog eens verder doorgevoerd door het toepassen van aluminium Het zorgde voor een revolutie in de bruggenbouw.als constructiemateriaal. Aluminium is een licht metaal met een soorte- De Scheepsdalebrug is een draaibrug met liggers van hetlijk gewicht van bijna 1/3 van dat van staal (2,8 resp. 7,8 kg/dm3). In prak- Vierendeeltype. Arthur Vierendeel (1852-1940) was de eerstetijk is een ligger van aluminium ca. 50% lichter dan een stalen ligger van hoofdingenieur-directeur van de Provinciale Technische Dienstgelijke sterkte. West-Vlaanderen (1885-1927) en hoogleraar aan de Katholieke Uni- versiteit te Leuven (1889-1935). Slechts weinig Bruggelingen ken-Vakwerken nen Arthur Vierendeel en weten dat hij gedurende het grootsteVakwerkconstructies zijn te herkennen op tal van plaatsen, zoals in de deel van zijn loopbaan een inwoner van de stad Brugge was.bouw, bruggenbouw en natuurlijk de entertainmentwereld., waarbij een Vierendeelbruggen betekenden een revolutie in de bruggenbouw.driehoeksconstructie het bekendst is. Dat de overspanningsliggers die in Ze worden gekenmerkt door liggers met verticale stijlen en stijvehet entertainment gebruikt worden vakwerkconstructies (moeten) zijn, knooppunten maar zonder diagonalen. Dit laatste leidde toen totis gebaseerd op de essentiële eigenschappen van zo’n constructie: een heel wat tegenstand in de ingenieurswereld. Om de weerstand tegering eigen gewicht dat gepaard gaat met een grote stijfheid en hoge overwinnen voerde Vierendeel in 1897 op eigen kosten een groot-weerstand tegen buiging. schalig experiment uit. Hij liet een brug volgens het Vierendeel-Verder is er natuurlijk de eis dat aan zo’n constructie op een gemakkelijke principe bouwen en deed belastingstesten om de betrouwbaar-manier lichtarmaturen, luidsprekers of andere scenische elementen ge- heid van zijn berekeningen te bewijzen.hangen kunnen worden, brengt als gevolg met zich mee dat er tenminste Bron: Arthur Vierendeel (1852-1940), Hoofdingenieur-directeur van1 of 2 buizen van 48-50 mm buitendiameter gebruikt worden. In principe de Provinciale Technische Dienst West-Vlaanderen, Hoogleraar aankunnen vakwerken echter ook van allerlei andere profielen of doorsneden de Katholieke Universiteit Leuven, een uitgave van het Provinciebe-worden samengebouwd. Die vallen echter niet binnen de entertain­ ent- m stuur van West-Vlaanderen en de K.U.Leuven, 1989.48 n PODIUM&TECHNIEK
  • PODIUM&TECHNIEK SPECIALVakwerken worden in principe opgebouwd uit stelsels van driehoe- grootte (hoogte) van een vakwerk heeft een directe relatie met de sterkteken. Deze worden gevormd door telkens 3 staven die in de uiteinden en dus de belastbaarheid ervan.aan elkaar verbonden zijn. De verbinding wordt als scharnier beschouwd De buitenste ‘vezels’, in de onder- en bovenrand van de ligger dienen deen de plaats waar de staven samenkomen knooppunten of vakwerkkno- kracht op te nemen, die ontstaat als gevolg van de buiging. De trek- ofpen. De driehoek heeft de eigenschap dat het de enige geometrische drukkrachten treden op in de staven, waarbij dus een verlenging respec-figuur is die niet kan vervormen zonder dat er een lengteverandering tievelijk verkorting optreedt. Elk materiaal wordt gekenmerkt door eenoptreedt in een van de zijden. Als er in de knooppunten krachten uitge- bepaalde waarde die de verhouding aangeeft tussen de uitgeoefendeoefend worden, treden er in de staven alleen normaalkrachten (= parallel kracht en de lengte toe- of afname die onder invloed daarvan plaats-aan de as van de staaf) op. Een vakwerkligger is dus niets anders dan een vindt: de elasticiteit, de maat voor uitrekbaarheid of samendrukbaarheid.reeks van driehoeken waarbij onder en boven de hoofdbuizen en daartus- Deze is bijvoorbeeld bij rubber zeer groot en bij diamant zeer klein.sen de zig-zag lopende wandstaven - ‘druk- en trekstaven- zitten. Op basisvan deze eigenschappen is te berekenen wat de effecten in zo’n vakwerk Het principe van een truss is eigenlijk klein en eenvoudig, maar juistzullen zijn van krachten, die in één van de hoekpunten aangrijpen. daardoor heeft de truss een onvervangbare plek verworven in de enter-In liggers die op buiging worden belast, treedt in de onderrand van de tainmentwereld. Met dank aan Rinus Bakker van Argh!ligger een trekkracht op en in de bovenrand een drukkracht. De bouw- Interal TC Interal TC is de derde Nederlandse fabrikant van aluminium trusssys- werk bij ons in Venray in de fabriek. Onze voorraad half-materialen is temen. Groot geworden door klein te blijven. Net als de andere fabri- ruim te noemen; ook dit is voorwaarde om zo te kunnen werken. En kanten maken wij trussen en toebehoren in alle maten en alle vor- uiteindelijk moet hier nog eens de saus van passie en gedrevenheid men, van buis, ladder, driehoek, vierkant, rond, recht, enzovoorts. Circa overheen. We hoeven niet de grootste te worden, maar kwalitatief de helft van de omzet bestaat uit custom made trusselementen. Kwa- willen wij ons graag meten met de top in de wereld van de truss. liteitsproducten met alle benodigde keuringen en certificeringen. Een ander onderscheidend punt is dat Interal TC ook beschikt over een Waar wij ons met name op onderscheiden is het vermogen om heel verhuurdivisie. Wij verhuren truss systemen en truss producten. Onze snel te kunnen schakelen. Klanten komen gemiddeld te laat met hun verhuurvloot behoort tot de 3 grootste van Nederland. Als het gaat om vragen, zeker als het gaat om specials. Om daar mee om te kunnen verhuren van cirkels en van pre rigg trussen en towersystemen beho- gaan beschikt Interal TC over korte lijnen. Veelal op dezelfde dag krijgt ren we tot de top van Europa. Verhuur gaat op basis van dry rental en de klant een aanbod op de gestelde vraag en vervolgens beschikken wij verhuren alleen maar trussen. Al het anderen is het werk van onze we over een productieapparaat dat heel snel werkt. Tekenwerk ge- klant, wij gaan en willen niet op de stoel van onze klanten zitten. beurt in eigen huis, constructieberekeningen veelal extern, het maak- Omdat wij zowel verkoop, productie en verhuur doen is er natuurlijk ook veel synergie. De een leert van de ander, de een springt bij de ander bij, ons netwerk kan op 2 manieren bediend worden. En dat gekoppeld aan de genoemde passie en inzet, maakt dat wij voor velen in de wereld van de glitter en glamour, niet alleen onder T van trussen in het boekje staan, maar ook onder de S van capital Service, 24/7, 52 weken per jaar. www.interal.nl Foto: Jan Smit, 15 jaar hits in de AHOY 2012 Project: Frontline Trussen: Interal tc Foto: Jorrit Lousberg PODIUM&TECHNIEK n 49
  • PODIUM&TECHNIEK SPECIAL Eurotruss balans. Daarnaast heeft Eurotruss sinds de beginjaren altijd een Eurotruss is eind 1993 opgericht door de huidige directeur / eigenaar persoonlijke benadering gekend van de dealers en hun eindklanten. Martyn Kuyper. Eurotruss was een van de eerste bedrijven die een truss Iedere dealer heeft een eigen aanspreekpunt binnen de firma, waar- vervaardigde met het conische verbindingssysteem. Een oplossing die door snel schakelen bij projecten en/ of speciale aanvragen mogelijk uiteindelijk een belangrijke innovatie bleek in de trussmarkt. Deze wordt gemaakt. Door de relatief kleine organisatie op het gebied van verbinding stelde Eurotruss in staat om de trussen lichter en compac- verkoop, techniek en marketing is het voor de klant erg prettig om te ter te maken hetgeen een “key issue” is daar trussen ingezet worden werken met Eurotruss omdat de lijnen erg kort zijn. Daarnaast is Euro- in mobiele set-up’s; aldus is transport en handeling essentieel. truss uiteraard in staat om een volledig totaalpakket aan te bieden op Na de introductie van dit systeem heeft Eurotruss gekozen voor de in- het gebied van truss en rigging. vestering in een ‘state of the art’ machinepark waarmee de productie van een hoogwaardig kwaliteitsproduct gewaarborgd bleef, dit bleek Productie een voorbode voor succes. Alle aluminium producten die Eurotruss in het productgamma heeft De groei van Eurotruss zette zich in de loop der jaren spoedig voort, worden vervaardigd in Nederland. De productiefaciliteiten zijn ge- wat uiteindelijk resulteerde in een uitbreiding van de productiefa- huisvest in Leeuwarden, waar Eurotruss de beschikking heeft over ca ciliteit in Nederland, een ‘branche office’ in Dubai en sinds 2012 een 10.000m2 productiefaciliteit. Het verhaal dat alle trussen uit dezelfde eigen vestiging in Hövelhof, Duitsland. Deze laatste twee faciliteiten fabriek komen, of alles uit China, dus het allemaal niet uitmaakt is een zijn voorzien van een aanzienlijke voorraad van de standaard product fabeltje en slechts een marketingtruc voor diegene die inferieure truss range, de nodige technische kennis en een aanzienlijk sales team. merken proberen te verkopen. Project Afgelopen jaar heeft Eurotruss zeer veel materiaal geleverd voor het prestigieuze Eurovisie Songfestival in Baku, Azerbeidzjan. Circa 8.000 mtr FD34, GS en Maxibeam truss werd door Cape Cross GmbH ingezet om deze mega-productie mogelijk te maken. Een goed voorbeeld van een project waar ‘motion’ en ‘rigging’ op hoog niveau gecombineerd worden; een tendens die steeds meer zichtbaar wordt in de entertain- ment branche en waar Eurotruss met nieuwe producten en een prima Onderscheiding technische ondersteuning perfect weet in te spelen op de wensen van Eurotruss biedt in de eerst plaats een hoogwaardige aluminium truss klant. van Nederlandse bodem. De prijs / kwaliteit verhouding is prima in www.eurotruss.nlFairlight: compleet in Rigging! klimtakels volgens de strengste Duitse veiligheidsnormen,Fairlight levert een compleet pakket producten maar De Chainmaster producten zijn een absolute must voor ver-ook diensten op het gebied van Rigging. Naast het huurbedrijven, die evenementen in Duitsland willen uitvoeren.ondervermelde productenpakket kan Fairlight ook VMB Pro Lift, is al jaren marktleider in Nederland op het gebiedkeuringen verzorgen voor een aantal producten, tech- van wind up statieven. Het merk is superieur qua ontwikkeling in inno-nische berekeningen maken voor truss constructies en vatieve oplossingen en staat borg voor een gedegen kwaliteit tegen eenverzorgt het bedrijf trainingen en cursussen. bijzondere reële kostprijs.Fairlight is de exclusieve distributeur van Eurotruss; een Onder de merknaam CLS levert Fairlight een uitgebreid pakket clamps,van de wereldwijde leiders op hetgebied van truss syste- couplers en veiligheidskettingen. De producten kenmerken zich doormen, tower systemen en mobiele podia systemen. perfecte prijs/kwaliteitverhouding en worden wereldwijd toegepastAndere merken waarvoor Fairlight de exclusieve distribu- door verhuurbedrijven.teur is ondermeer Chainmaster: Een uitgebreid pakket elektrische www.fairlight.nl50 n PODIUM&TECHNIEK
  • PODIUM&TECHNIEK SPECIAL H.O.F. Alutec Tour-Frame H4. In de Tour-Frame H4 kunnen standaard trussen t/m 40cm H.O.F. Alutec is een zeer gerenom- breedte geplaatst worden met armaturen na keuze. De ideale oplossing meerde naam in de evenementen- voor o.a. een clubtour. branche. Als het om truss of om speci- ale aluminium constructies gaat, bent Specials u bij H.O.F. Alutec aan het juiste adres. H.O.F Alutec is zeer innovatief, werkt Vooral voor speciale contructies is H.O.F. Alutec niet alleen een begrip in klantgericht, heeft vele praktische oplossingen en is competitief geprijsd. Duitsland, dat komt door de vele constructies die we geleverd hebben of aan meegewerkt hebben, denk o.a. hierbij aan het Olympisch stadion in Efficiency en ontwikkeling Berlijn, het Bolshoi theater in Moskou en de New Opera in Oslo. H.O.F. Alutec is 1 van de leading container truss producenten in Duitsland. HOFFORK 350MLT is al talloze keren ingezet bij diverse grote producties Maar ook standaard truss hebben wij in grote getallen beschikbaar en zoals: Rammstein, Nightwish,Deep Purple e.v.a. HOFFORK 350MLT is in kunnen wij dus onze levertijden klein houden. grote getallen beschikbaar in het Dry-Hire bereik in Duitsland. Naast deze Vraag vrijblijvend een offerte aan en maak ook kennis met de H.O.F. Alutec grote container truss hebben we ook een kleinere variant ontwikkeld nl. factor. www.hof-alutec.comProlyte Group – speler van wereldformaat Vind onze partners met de Veiligheid en Kennis-Truss pionier Prolyte Group is de afgelopen 25 jaar uitgegroeid tot fabrikant overdracht vooropvan wereldformaat voor aluminium truss, staging en oplossingen voor tij- In het hoofdkantoor van de Prolyte Group in Leek komt het complexe pro-delijke constructies. Als internationaal bedrijf, met meerdere vestigingen en ces van ontwerp, engineering, productie en verkoop bij elkaar. Hier werktproductielocaties heeft Prolyte Group zowel de flexibiliteit als de middelen een gedreven team ervaren specialisten aan innovatie, service, veiligheidom optimale kwaliteit voor minimale kosten te kunnen leveren. Ons net- en kennisoverdracht. Onze klanten zijn een bron van inspiratie om continuewerk van distributiepartners biedt, waar ook ter wereld, optimale techni- voor het hoogst haalbare te gaan.sche ondersteuning en service. Ons unieke initiatief de Prolyte Campus is hiervan een goed voorbeeld. Foto: Interstage, Festival Classique, Den Haag. Alles onder één dak Met de acquisitie van Litestructures en Brilliant Stages is de Prolyte Group de ultieme one-stop-shop. Zowel de Prolyte Group productlijnen voor podia, roofsytems, hijsinstallaties en crowd barriers, als de complexe turn-key pro- jecten, zoals voor de Olympische Spelen, Muse of Nissan worden succesvol ingezet in installaties, evenementen en producties over de hele wereld. www.prolyte.com Quinty’s Crew Wij zijn Quinty’s Crew, een allround uitzendbureau in de concert- & evenementenbranche. Al enkele jaren leveren wij crew op onder andere het gebied van licht, video, rigging en stagehands voor de op- & afbouw van alle grote evenementen in binnen- en buitenland. Het personeel dat wij leveren sluit aan op de behoefte van de klant en het betreffende project. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Wij willen kwaliteit leveren en doen dit ook, waar- bij we nooit de langetermijn uit het oog verliezen. Dit waarborgen wij door met onze klanten mee te denken en ervoor te zorgen dat ons personeel over de juiste kennis beschikt (o.a. door middel van opleidingen). Mede door onze goede bereikbaarheid (24/7) en flexibiliteit mogen wij meewerken aan veel mooie verschillende producties. Wij zien elke klus als een nieuwe uitdaging waar we voor onze opdrachtgevers wat moois van willen maken met onze crew. Ons personeelsbestand proberen wij zo all-round mogelijk te houden zodat we aan verschillende disciplines kunnen meewerken. Dat dit werkt zien we terug op de werkvloer waar wij bij grote prodcuties vaak voor verschillende opdrachtgevers aan het werk zijn: licht, video en rigging is een bij ons veel voorkomende combinatie. Voor verschillende opdrachtgevers mogen wij regelmatig de rigging verzorgen, van het inhangen van de takels tot het in elkaar tikken van de trussen. Dit doen wij niet alleen voor grote evenementen maar ook in diverse tv-studio’s. www.quintycrew.nl PODIUM&TECHNIEK n 51
  • PODIUM&TECHNIEK PRODUCTNieuwe LED-schermen voor PSVTer ere van het PSV’s 100-jarig jubileum, en daarmee van de unieke band tussen Philips en devoetbalclub nu al 100 jaar, heeft Philips vandaag tijdens de Nieuwjaarsreceptie van PSV vier nieuweLED-schermen aangeboden.Honderd jaar geleden werd de Philips Sport Vereniging opgericht, een Als primeur werd daarnaast tijdens de nieuwjaarsreceptie in het Philipsvereniging speciaal voor Philips personeel. Pas na 1928 werden er ook Stadion een uniek LED-verlichtingssysteem voor het veld getoond; kij-mensen van buiten het bedrijf toegelaten. Sindsdien is PSV uitgegroeid kersvriendelijke verlichting op het voetbalveld, die veel nieuwe mogelijk-tot een topclub, winnaar van vele landstitels, KNVB bekers en Europese heden biedt tot direct licht, dynamiek en flexibiliteit. ntitels.“PSV en Philips zijn samen een sterk team, nu al 100 jaar met elkaarverbonden,” zei Frans van Houten, CEO van Philips in zijn speech. “Beidezijn internationaal vermaard en succesvol. Succes dat voortkomt uit inspi-ratie, ondernemerschap, inzet en de wil om samen te winnen.”Om het jubileumjaar feestelijk in te zetten, heeft Philips vier nieuweLED-schermen geschonken. Het zijn innovatieve schermen met bijnatwee keer zoveel pixels als de oude, dus met een veel scherper beeld enscherpere kleuren. Ze zijn ook veel duurzamer want de LED-schermenverbruiken ongeveer 50% minder energie.52 n PODIUM&TECHNIEK
  • NIEUWSSHOW&TECHNIEK Drama op Braziliaanse evenement: 230 doden Door een brand in een nachtclub in Santa Maria, in het zuiden van de. Volgens brandweercommandante Sivlia Fucks is “verstikking de Brazilië, zijn in de nacht van zaterdag op zondag 232 mensen om belangrijkste doodsoorzaak, omdat de jongeren, die in paniek waren, het leven gekomen. Dat heeft de plaatselijke politie gemeld, aldus elkaar vertrapten”. Pas tegen 7 uur ‘s morgens was de brand onder Braziliaanse media. Er vielen ook meer dan 200 gewonden, meldden controle. de autoriteiten. Bij de brand zouden 232 mensen zijn omgekomen, meldden lokale Het vuur zou rond 2 uur ‘s nachts ontstaan zijn in de nachtclub Kiss, media op basis van de politie. Er vielen ook meer dan 200 gewonden. toen een zanger van een groep een show opvoerde met Bengaals vuur. Het plaatselijke ziekenhuis heeft medische hulpverleners en artsen Hoeveel mensen toen in de club aanwezig waren, is nog onbekend. die niet aan het werk zijn opgeroepen te komen helpen. De stoffelijke Sommigen spreken van wel 2.000 bezoekers. Er was een feest van overschotten zijn overgebracht naar een gemeentelijk sportcentrum. studenten van de universiteit in Santa Maria aan de gang. De discotheekbrand die er plaatsvond is een van de dodelijkste sinds Er zijn berichten dat nooduitgangen van de discotheek op slot zaten. 2000. Op 25 december 2000 kwamen 309 mensen om bij een brand Iedereen probeerde daarom door één uitgang naar buiten te komen. die een commercieel complex en discotheek in het Chinese Luoyang in Brandweermannen en omwonenden probeerden met grote hamers de as legde. Vier jaar later, op Oudejaar, maakte een brand 194 doden gaten in de muur van de discotheek te slaan om bij de slachtoffers en 375 gewonden in Buenos Aires. Bijna 2.000 jongeren woonden daar te komen. een rockconcert bij. Een derde grote brand eiste op 5 december 2009 Er ontwikkelden zich zeer giftige dampen, en onder de feestgangers 155 levens in een nachtclub in de Russische stad Perm. Ook daar was de kwam het tot een grote paniek. “Het was vreselijk. De nooduitgan- brand te wijten aan vuurwerk. gen waren onvoldoende”, zei een jongeman die de brand overleef- Bron: HLN 28/01 via ReproCopy - 28-01-2013Twee extra avonden Amstel Live 2014Bierbrouwer Amstel heeft besloten twee extra avonden toe te voegen aan speciale Nederpop piano die 150 meter door Ahoy zweefde en het duet opDe Vrienden van Amstel LIVE! 2014. Na de zeer positieve reacties op de hui- de tweede ring van de zaal tussen Dinand Woesthoff en Ilse DeLange. Erdige show is er nu al een ware stormloop ontstaan op kaarten voor de editie waren diverse gastoptredens van onder meer Jeroen van Koningsbrugge,van volgend jaar. De grootste Amstelkroeg van Nederland zal daarom naast Nielson en Rowwen Heze. Marco Borsato debuteerde door de avond tede reeds vorige week aangekondigde shows op 22, 23, 24 en 25 januari 2014, openen in duet met Paskal Jakobsen. Verder gaven ook Ilse DeLange, Acdaook op zaterdag 18 en zondag 19 januari haar deuren openen in Ahoy. Het en de Munnik, BLØF, Rob de Nijs, Nick & Simon, De Dijk, Xander de Buisonjé,programma zal traditiegetrouw later dit jaar bekend worden gemaakt. DI-RECT, VanVelzen en Sandra van Nieuwland acte de préséance tijdens deAfgelopen weekend startte op indrukwekkende wijze de 15e jubileum editie 3,5 uur durende show.van De Vrienden van Amstel LIVE!. Hoogtepunten waren onder meer de SHOW&TECHNIEK n 55
  • SHOW&TECHNIEK BEDRIJF‘Resultaat omgebouwdestudio21 verbluffend’In december is er een nieuwe show van Studio21 in première gegaan; ’21 On Air’. In navolging vande Dinnershows ‘Novomundo’ en ‘DreamsLive’ brengt RTL Wentink Events deze show in een compleetverbouwde Studio21 in Hilversum. Lagotronics Projects bv leverde onder andere drie videowalls vanverschillende grootte en met verschillende pixelafstanden. AV&Stage sprak met Mark Beumers.Beumers: “Op 5 Juli 2012 hebben wij een overeenkomst gesloten met RTLWentink Events studio 21. Het betrof de levering en installatie van drievideowalls van verschillende grootte en met verschillende pixelafstan-den (pitch). In het ontwerp zijn enkele zeer speciale wensen van de klantopgenomen. Zo zijn er grote scharnierende delen en speciale deuren endoorgangen in de grote achterwand, om artiesten en decors toegang tothet podium te verschaffen, en om een meer dynamisch effect te realise-ren. Ook was er een uitdaging betreffende het totaalgewicht. Er is spe-cifiek gekozen voor een lichtgewichtoplossing, zodat de dakbelasting zolaag mogelijk is. Daarnaast hebben we ook de opdracht ontvangen voorhet leveren en installeren van alle LED- decorverlichting in het nieuwedecor. Het is natuurlijk dat ik het zelf zeg; maar het eindresultaat is ver-bluffend.” Over Lagotronics: Lagotronics is sinds begin 2012 gesplitst in 2 aparte bedrijven. Lagotronics BV, onder dagelijkse leiding van Martijn Hendrikx, is le- verancier en importeur van verlichting uit het brede assortiment van International LightACTS (SLV / ”Big white”), en de eigen merken LagoLED en DecaLED. Lagotronics Project BV, onder leiding van Mark Beumers, werkt op pro- jectmatige basis aan turnkey-oplossingen met daarin (naast verlich- ting) ook professionele audiovisuele producten. Lagotronics faciliteert de amusementsindustrie (pretparken, musea, casino’s, televisie) met de ontwikkeling van interactieve spelsystemen en decorverlichting. Op deze manier kunnen we onze klanten nog beter bedienen en onszelf nog scherper in de markt positioneren. Dit project, evenals andere projecten, is uitgevoerd door Lagotronics projects bv56 n SHOW&TECHNIEK
  • SHOW&TECHNIEK BEDRIJFOver Lagotronics: De ShowGrote achterwand podium van dynamische 12,5 mm. pitch: 21 On Air is een show waarin de fictieve Mr Zapp u mee op reis neemt• Totale led achterwand is 22,8 meter breed en 4,8 meter hoog (110 m2) door de tijd. Spraakmakende en tijdgeest bepalende onderdelen uit de• De gehele wand bestaat uit 152 panelen van 1.2 x 0.6 meter televisiegeschiedenis komen voorbij. Herkenbare televisieprogramma’s• Onder aan de achterwand zit een stootrand van 20 cm van toen en nu worden gepresenteerd in een bijzondere setting.• De zijkanten (4,8 meter breed) kunnen 3,5 meter naar binnen gedraaid Er wordt continu geschakeld tussen televisiefragmenten en een dynami- worden. (scharnieren) sche live show met meer dan 45 zangers, dansers en muzikanten op het• In het middelste deel kan het onderste gedeelte van 3,6 meter breed en podium. De show varieert van eigentijdse muziek zoals Michael Jackson 2,4 meter hoog 1, 5 meter naar voren geschoven worden voor opkom- en Lady Gaga die de opkomst van MTV vertegenwoordigen, tot nostal- sten van dansers en danseressen. gische Songfestivalnummers en de hits uit TopPop. Belangrijke televisie-• Verder kan in het middelste deel op een hoogte van 2,4 meter een deur geschiedenis met haar memorabele TV momenten komen voorbij zoals van 1,2 breed en 2,4 meter hoog 1 meter naar achteren open. Deze wordt de val van de Berlijnse Muur, de Vietnamoorlog en het daaruit voortko- ook gebruikt voor opkomsten tbv showtrappen die voor de wand gezet mende unieke concert; Woodstock. En dat is slechts een kleine greep uit kunnen worden. deze gevarieerde show. n• Indien alle deuren en delen gesloten zijn, is er evengoed een strak en naadloos beeld.• alle led SMD 3•in•1• Module bestaat uit een Aluminium behuizing, slechts 6 kg per module!• 1000 cd/m2• Kijkhoek horizontaal 120 (+60/•60) graden / vertikaal 120 (+60/•60) graden• De gehele wand draait op 4 LED controllers en op totaal 10 groepen van 230V/16A. Middelgrote led wall halverwege podium van dynamische 6 mm. pitch:• Totale wand is 7.68 meter breed en 4.32 meter hoog (33 m2)• bestaat uit 4 los te verschuiven delen van 1.92 breed x 4.32 meter hoog.• De 4 delen hangen aan een eigen rigging bar, gecombineerd met een cus- tom made frame.• De gehele wand bestaat uit 144 panelen van 0.48 x 0.48 meter Mark Beumers: “Het hele project was sterk door de maatwerkoplossin-• Onder aan de achterwand zit een stootrand van 20 cm gen die we geboden hebben. In vele delen van het decor is LED verlichting• alle led SMD 3•in•1 verwerkt. Hiervoor zijn uitlsuitend DecaLED producten gebruikt, die een• Module bestaat uit een Aluminium behuizing, slechts 8 kg per module! zeer goede kwaliteit hebben, en zeer energiezuinig zijn. Ook de dimcurves• 1600 cd/m2 van deze producten zijn ongeëvenaard en kunnen van 0 – 100% perfect• Kijkhoek horizontaal 140 (+70/•70) graden / vertikaal 120 (+70/•70) gedimd worden. Zeker bij een show als deze was dat zeer belangrijk.” graden “Lagotronics Projects bv heeft vanaf de eerste ontwerpen continue over-• De gehele wand draait op 4 LED controllers en op totaal 4 –groepen van leg gehad met het creatieve team om een optimale invulling te kunnen ge- 230V/16A. ven aan de Led decoratie. De volgende personen zijn bij het proces betrok- ken geweest en hebben er mede voor gezorgd dat het een groot succes isEn verder… geworden: Carla Janssen Höfelt ( decorontwerp), Frank wentink en MarcDecoratieve led panelen achter in de zaal van dynamische 30 mm. Pitch, Forno (RTL Wentink events), Gijs Bakker (Hollandse Handen). We hopenLED Decorverlichting en verlichting voorrand podium, Prakken orkest, dat iedere bezoeker van de show er net zoveel plezier aan kan beleven alsWoodstock bus, LP’s Discoset, Love Boat en nog veel en veel meer! dat wij dat tijdens de bouw en ontwikkeling deden!” SHOW&TECHNIEK n 57
  • SHOW&TECHNIEK BEURS25 jaar‘live entertainment’ op één plekVan sympathieke straatclown tot spectaculaire vuurwerkshowEen drankje drinken met Henny Highdisc. Je weer even kind voelen bij ballonkunstenaar TijnMandarijn. Of informatie opvragen over een grootse vuurwerkshow of een dansgezelschap.Het kon allemaal tijdens de jubileumeditie van de vakbeurs Artiesten- en Evenementenbeurs 2013in het Eindhovense Beursgebouw.De AEB opende in januari niet alleen de schatkamers van allerlei arties- Primeursten. Ook bedrijven en organisaties die in de entertainmentbranche actief Ook dit jaar herbergde de AEB vele primeurs. Zo was er theatergezel-zijn of een deel van hun diensten aan evenementen aanbieden waren pre- schap Shen Yun. Shen Yun vangt de geest van een lang verloren cultuur.sent. De deelnemerslijst was heel divers. De beursvloer was ondanks de De voorstelling schakelde tussen verschillende streken, dynastieën en le-hevige sneeuwval goed gevuld met heel veel nieuwe, maar ook met veel genden. Etnische dansen en volksdansen vulden het podium met kleur envertrouwde deelnemers. Onder andere: The Fungroep bvba, Patrick Pickart, energie. Composities van krachtige atletische hoogstanden, donderendeThe Mixxx Fun & Party Rent BV, Look & Smile bvba, Abacus Theater, JB Pro- oorlogsdrums en meesterlijke zangers voor geanimeerde achtergrondde-ductions, Elementum FX en Houthakkers Roadshow mét de sterkste man cors vervoerden de bezoeker naar een andere wereld.van Nederland. Al deze bedrijven presenteerden zich middels demonstra- Het is een grootse productie met bijna 100 artiesten, 400 kostuums enties, gesprekken en videofragmenten. Bezoekers konden zich dan ook heel het enige orkest in de wereld met zowel klassieke Westerse als Chinesede dag vermaken met de vele stands, spelletjes en shows die de beurs hen instrumenten in de vaste bezetting. Shen Yun is het eerste ensemble datbood. klassieke Chinese dans aan de wereld presenteert op grote schaal.58 n SHOW&TECHNIEK
  • SHOW&TECHNIEK BEURSOok Action Events uit Heemstede was aanwezig. De producent van spec-taculaire activiteiten voor de promotie-, reclame- en evenementenbran-che, lanceerde vier nieuwe acties voor seizoen 2013. Action Events wasvoor de drieëntwintigste keer aanwezig op de beurs.Op het gebied van outdoor attracties presenteerde Action Events: ‘ActionFreefall’. Voor beurzen en events: Me, Robot en op het gebied van stuntsen shows: ‘Trampoline Acrobatic Act’ en de ‘Auto Motor Stunt Show’.Aquabubble introduceerde de ‘ShapeShifter’. Een spectaculaire activiteitvoor kinderen van ongeveer 8 tot 12 jaar met tactiek, evenwicht, snelheiden uithoudingsvermogen.Sterren on Tour waren er ook om beginnende en bekende artiesten vakereen podium te bieden. Middels www.sterrenontour.nl is Sterren on Tourverbonden met een groot social media platform. Zij brengen, zowel on- alsoffline, sterren naar hun fans. Het biedt een podium voor passie! Naar ei-gen zeggen wordt dit hét nieuwe entertainmentplatform van Nederland.Nog nooit waren je favoriete sterren zo dicht bij.Open Podium bezoekers te laten zien wat zij in huis hebben. De standhouders kondenNaast de professioneel ingerichte podiumzaal was er aan de andere zijde zich van tevoren aanmelden via de bestelformulieren, maar ook tijdensvan het Beursgebouw een ‘Open Podium’ gecreëerd, in samenwerking de beurs was het podium voor iedereen beschikbaar.met REP Entertainment. Dit bood de standhouders met kortere optre- Exposant van het eerste uur Martin Forget van Theater zonder blabla wasdens die niet tot hun recht komen in de podiumzaal de kans een optre- in de categorie ‘Entertainment’ winnaar geworden van het World Statuesden te verzorgen. De podiumzaal was geheel ingericht en voor iedere Festival in Arnhem! Het World Statues Festival is het grootste kampioen-act beschikbaar. De optredens varieerden van straattheater en cabaret schap voor levende beelden. Een Living Statue dat vertaald is naar hettot mime en zangacts. Voor exposanten was dit een goede manier om Nederlands levend standbeeld is enorm populair. Levend, omdat SHOW&TECHNIEK n 59
  • SHOW&TECHNIEK BEURSdat het uitgevoerd wordt door een mens, en standbeeld omdat de kunst Dit jaar presenteerde Bolero samen met JB Producties met een nieuwevan het stilstaan centraal staat. Met kampioenen uit onder andere België, Zomertour op de AEB. Yvonne Boers van Bolero: “We zijn al 20 jaar bezigNederland, Roemenië, Portugal, Honduras en de Oekraïne is Martin als vanaf 1 april 1992 en slechts de laatse jaren hebben we eigenlijk geenbeste uit de bus gekomen! roadshow gehad. Zonde eigenlijk, want er is veel vraag naar en onze naam ‘Bolero’ staat niet voor niets voor BOers LEvert Roadshow. We heb-Talentenshows ben daarom met JB Producties de handen ineen geslagen en zijn gestartOok aanwezig was Blue Circle. Dat is een televisie productiemaatschappij, met de zomertour. Een compleet pakket van podiumtrailer, licht, geluid,die vele grote en diverse programma’s produceert, zoals Boer Zoekt Vrouw artiest en show.”en RTL Boulevard. Ook zijn zij gespecialiseerd in het maken van grote Jeroen van den berg –JB Productions- vult aan: “Aangezien wij in het verle-talentenshows. Zij zijn onder andere verantwoordelijk voor shows als: den vele roadshows hebben geproduceerd zoals de Djumbo Summer TourIdols, X Factor, Holland’s Got Talent, My Name Is en het nieuwe RTL4 voor Jumbo Supermarkten en Jamin’s Pieten Pré Party voor Jamin zijn wijtv-programma Everybody Dance Now. Dit jaar had Blue Circle een talentaf- op het idee gekomen om een nieuwe roadshow in het leven te roepen. Opdeling opgezet om al het talent in Nederland in kaart te brengen. Zij waren dit moment is alles wat met Holland heeft te maken erg “hot” .op alle dagen aanwezig op de AEB. Tijdens een gezamenlijke brainstormsessie kreeg de Hollandse Zomer ToerKortom er was genoeg te doen en voor ieder wat wils. n steeds meer gestalte. Het is een gezellige toer voor het hele gezin. Weet je veel van Holland? Dan kan je zomaar in de prijzen vallen tijdens de Hol- landse Zomer Toer. Presentator Jeroen zal de spelprogramma’s op zijn geheel eigen wijze aan elkaar praten. Het laatste showblok is helemaal gericht op de kleinste bezoekers. De bekende Clown Jopie zal de Toer af- sluiten. De show zit vol vrolijke kinderliedjes. Jopie verspreekt zich voortdurend. De kinderen vinden dit geweldig en liggen voortdurend in een deuk. Jopie vindt het hartstikke gezellig de kids steeds bij de show te betrekken. JB Productions en Bolero verwach- ten na de Familie Entertainment Tour met de Hollandse Zomer Toer weer een “Hollandse hit” in handen te hebben. Denting Custom Cases Grote Hout of Koningsweg 263 1951 GW Velsen Noord Tel: 0251-292189 Fax: 0251-292813 www.denting.nl 1 2 3 460 n SHOW&TECHNIEK
  • BEDRIJVEN OVERZICHT 13 10 22 1 3 6 23 16 24 2 8 14 27 28 15 4 24 5 7 19 17 26 20 25 29 15 21 32 12 18 9 30 31 Voor al uwDG Sound is gespecialiseerd speciaallampenin het verhuren van geluids-systemen en lichtinstallatiesvoor onder meer live-bands,evenementen, concerten,karaoke, presentaties, feestenen dansdemonstraties.DG SoundBredeweg 1182761 KB • ZevenhuizenT : 0180 - 398706 Reepro CaseE : info@dgsound.nl Marconistraat 66J QualitylampsI : www.dgsound.nl 2809 PE Gouda T. 030 656 9600 tel: 06-15192987 E. sales@qualitylamps.eu5 6 7 www.reeprocase.nl W. www.qualitylamps.eu 8 AV POINTS n 61 flightcase.indd 1 16-12-2009 14:57:17
  • AV&CREATIE BEURS BEDRIJVEN OVERZICHT Sunny licht en geluid Of het nu gaat om een nieuw Podium- en decorbouw Verzorging en verhuur vanproduct of uw jaarcijfers, Vision RekwisietenverhuurAV verzorgd alle faciliteiten voor licht en geluid Van der Werf Flightcases Eventsupport een duidelijke en verstaanbare presentatie. Nieuw Amsterdamseweg 16A 7761 PB Schoonebeek HollandseHanden Schans 30 Neem vrijblijvend contact met Tel: 0524 - 53 40 97 (voorheen United Decor) 5509 NM Veldhoven ons op via het onderstaand Fax: 0524 - 53 45 68 nummer of email adres. T +31 (0)35 677 39 47 info@vdwerf-flightcases.nl tel. 040 2549075 www.vdwerf-flightcases.nl info@hollandsehanden.nl T: +316-18 80 23 74 www.hollandsehanden.nl mobiel: 0655152138 E: crul.m@visionav.nl Contactpersoon: Sumatralaan 45, web: www.sunnyonline.nl I: www.visionav.nl Dhr J. van der Werf 1217 GP Hilversum Nederland mail: info@sunnyonline.nl9 10 11 12 Custom made flightcases en 19 inch artikelen The Videohouse Bezoek nu Lange Baan 3-1 8331 LW Steenwijk onze nieuwe Tel: 0521 - 51 17 16 Fax: 0521 - 52 44 59 website sales@videohouse.nl www.videohouse.nl 1613 14 15 18 Einsteinstraat 67 3316 GG De Kruijf Dordrecht Tentenverhuur Achterdijk 17 Tel: 010 - 2929548 3998 NE Schalkwijk (U) Fax:010 - 2929658 Tel: +31(0)30 601 13 96 info@cueco.nl Fax: +31(0)30 601 17 53 www.cueco.nl info@dekruijftenten.nl www.dekruijftenten.nl17 19 2062 n AV POINTS
  • BEDRIJVEN OVERZICHT Voor al uw: • Flightcases • Polycases • Rackbags • Onderdelen Oyster cases Impuls 163 1446 WE Purmerend Tel: 0299-414082 Fax: 0299-414095 22 info@oystercases.nl 2421 www.oystercases.nl 23 Bezoek nu onze nieuwe 2Shot is gespecialiseerd in levering van een brede reeks produkten en accessoires voor website het maken van professionele media. We kunnen bogen op een meer dan 30-jarige ervaring, opgedaan in zowel programmatische, technische als commerciële aspecten van het Televisievak. Samen met onze kennis en Tel +31 (0)30 605 2478 vaardigheden een uitstekende basis om u te helpen bij het maken van de juiste keus van uw investering. Hierin kunnen wij “turnkey” systemen+31 (0)6 21 22 12 83 GSM leveren. Siem koudlicht Mail info@2shot.nl Enorm succes op AV-manifestatie Niet geweest? www.2shot.nl Telefoon: 030 605 2478 27 info@2shot.nl Mobiel: 062 22 283 1 125 26 28 Bezoek nu Icarus Flightcases & onze nieuwe Decor Facilities bvba Ondernemersstraat 6 website B-2500 Lier Tel: +32(0)34919789 Fax: +32(0)34919780 Mail: info@icarus.biz www.icarus.biz 30 Format C Weggestraat 13 2170 Merksem (Belgium) Tel.: +32 (0) 3 641 63 3029 Fax: +32 (0) 3 644 36 56 31 32 AV POINTS n 63
  • BEDRIJVEN OVERZICHT Kerèn Presentatie Systemen T +31 (0) 36 535 00 63 E info@keren.nl F +31 (0) 36 546 59 69 I www.keren.nl LED XL BV T +31 (0)10 4622727 Sydneystraat 44 F +31 (0)10 4625412 3047 BP Rotterdam E led@ledxl.nl Verhuur & installatie van INDOOR-, OUTDOOR, & MOBILE LED solutions Novid NV Prins Boudewijnlaan 17 – Unit 3 Speaker Systems Mirofoons Speaker Systems BE-2550 Kontich Tel.: +32 3 449 50 05 Sound & Light Import Fax: +32 3 449 50 06 Zonnebaan 29 3542 EB Utrecht Tel: 030 - 666 47 45 rental@novid.be E-mail: info@soundandlight.nl Website: www.soundandlight.nl www.novid.be64 n AV POINTS
  • SHOW&TECHNIEK INTERVIEWPortret: Nico Lewis,RTSTELEXNaam: Nico LewisLeeftijd: 43Functie: Senior Sales managerBedrijf: RTS TELEX onderdeel van Bosch ST EMEABedrijfslocatie: Eindhoven en Veghel SHOW&TECHNIEK n 65
  • SHOW&TECHNIEK INTERVIEWHoe ziet een gemiddelde werkdag als Senior kijken en daardoor wordt de afstand tussen management en de uitein-Sales Manager bij RTS Telex eruit? delijke klant groter. Het vele reizen heeft een behoorlijke impact op mijnIk ben voornamelijk bezig met het onderhouden van een distributienet- privé-leven. Doordat ik veel zaken via mijn kantoor aan huis kan managenwerk in EMEA. Daarnaast ben ik altijd op zoek naar nieuwe partners en is deze balans goed. Echter is er binnen ons bedrijf wel de druk om steedsnieuwe markten door middel van segmentatie. Ook begeleid ik partners meer te presteren en in combinatie met een slechte marktsituatie, merkbij tenders, projecten, regionale shows en seminars, presentaties, etc. ik dat bepaalde onderdelen van mijn werk extra aandacht nodig hebben.Ik ben verantwoordelijk voor 48 regio’s met in sommige landen meer- Dat kan soms wel eens lastig zijn.dere partners verdeeld over 75 verschillende segmenten. Ik heb dan ookdagelijks overleg met kantoor over gang van zaken (openstaande zaken / Wat vindt u interessant aan het werken in delopende orders / support) en dergelijke. broadcast- en event-techniek? De broadcast- en eventsector is een sector waar mensen werken die eenWelke producten levert RTS Telex? enorme passie hebben voor hun tak van sport. Na enkele jaren in de Telco-Draad en draadloze intercoms voor de theaterbranche, de broadcastbran- en ST-industrie te hebben gewerkt, is me dit erg opgevallen. Mijn werkche en de industrie op party-line en digital matrix niveau. wordt nog leuker doordat ik mag werken met deze mensen. De combina- tie van een zeer technologisch product, een goede concurrentie en fijneOp welke evenementen is RTS Telex actief? mensen maakt het werken elke dag weer tot een feest en een uitdaging.Onder andere bij NAB Las Vegas, IBC Amsterdam, BVL Londen, Cab SatDubai en nog een hoop andere evenementen. Daarnaast verzorgen wij Wat is uw bedrijfsfilosofie?enkele regionale evenementen. De regionale evenementen worden ge- Ik heb een aantal bedrijfsfilosofiën:organiseerd door onze lokale partners: o.a. NAT Expo, Satis, Broadcast eerlijkheid duurt het langst.Madrid, LLB, AVM. Wie goed doet ontmoet goed. Je hebt pas één keer verkocht als je een tweede order krijgt. (doordenkertje)Hoe bent u bij RTS Telex terecht gekomen? Money does not make the difference, people do!Ik ben voorheen ruim 5 jaar werkzaam geweest bij de firma Axon Digitaldesign, die tevens de distributeur was en is voor RTS Telex in Nederland. Wat zijn de laatste trends / toepassingen waarNa enkele ‘behoorlijk succesvolle jaren’ heeft RTS Telex mij gevraag om uw bedrijf zich op toelegt?het EMEA distributienetwerk op te zetten en te reorganiseren. Dat was RTS intercoms is onderdeel van Bosch ST. Binnen Bosch ST zijn wij aleen enorme eer en ik pakte deze kans dan ook met beide handen aan! vele jaren bezig met het ontwikkelen van een nieuwe technologie welke gebaseerd is op Dante en Audinate. Deze komende NAB in lasBent u altijd al geïnteresseerd geweest in Vegas zullen wij deze nieuwe technologie voor de business unit CCS,techniek? dus RTS Intercoms, lanceren: OMNEO. Dit is een open platform welkeMijn naasten gaven altijd al aan dat ik geboren ben met twee rechterhan- het mogelijk maakt om hoge kwaliteit audio met minimale vertragingden en eigenlijk is niets mij teveel. Als puber was ik al tv’s en radio’s aan en veel zekerheid en veiligheid over en weer te sturen. Wij hebben eenhet repareren. Techniek heeft mij altijd enorm geboeid, en nu nog steeds. OCE opgericht die deze standaard samen met de AES gaat uitrollen. www.oca-alliance.com/Membership/index.htmlWas het altijd al uw ambitie om manager teworden? Met behulp van OMNEO hebben wij straks een volledig TCPIP gebaseerdIk kom uit een familie van ondernemers en managers en ik heb het zaken- intercom systeem. Integratie met derden is bijna ongelimiteerd. Instal-doen van dichtbij mogen meemaken. Toch moest ik helemaal onderaan latie van intercom kan niet eenvoudiger en QOS is afhankelijk van debeginnen. Ik geniet ervan als ik mensen kan motiveren en kan helpen om producten die je aanschaft; om de hoek of bij een IT specialist. Daarnaasthet uiterste uit zichzelf te halen. zullen op basis van deze IP technologie vele nieuwe producten ontwik- keld worden. OMNEO is te toekomst. Kortom WIJ gaan ervoor! nWat is het lastigste onderdeel van uw werk?Door schaalvergroting komen er meer politieke kwesties bij mijn werk Voor meer informatie: www.rtsintercoms.com66 n SHOW&TECHNIEK