• Save
Raaf @ 2009-07 KNGF Kwaliteitsindicatoren - brochure
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Raaf @ 2009-07 KNGF Kwaliteitsindicatoren - brochure

on

 • 1,014 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,014
Slideshare-icon Views on SlideShare
1,013
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 1

http://www.lmodules.com 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Raaf @ 2009-07 KNGF Kwaliteitsindicatoren - brochure Raaf @ 2009-07 KNGF Kwaliteitsindicatoren - brochure Document Transcript

  • Kwaliteitsindicatoren de start van meer transparantie in de zorg
  • Kwaliteitsindicatoren de start van meer transparantie in de zorg U heeft als eigenaar of als maat van een eerstelijns praktijk fysiotherapie een uit- nodigingsbrief ontvangen om in 2009 deel te nemen aan de landelijke invoering van het instrument “KWALiteitsIndicatoren Eerstelijns FYsiotherapie” (KWALIEFY). In deze brochure vindt u informatie over kwaliteitsindicatoren, hoe u meedoet aan de invoering en wat het u oplevert. De implementatie van de kwaliteitsindicato- ren is voor het KNGF een grote stap in het inzichtelijk maken van de kwaliteit van eerstelijns fysiotherapie. Deelname geeft u een voorsprong op uw collega’s en bereidt u voor op de meting van 2010. U laat zien dat kwaliteit voor u telt! Wat zijn kwaliteitsindicatoren? ‘Indicatoren zijn meetbare aspecten van het professionele handelen, die een indicatie geven van de kwaliteit van de zorgverlening’. In totaal zijn 23 indicatoren ontwikkeld. Het zijn indicatoren voor het fysiotherapeutisch handelen (8), etalage-en praktijkinformatie (5) en patiëntervaring (10). De stuurgroep Zichtbare Zorg Fysiotherapie (zie kader pag. 7) heeft deze indica- torenset vastgesteld. Fysiotherapeuten hebben een grote bijdrage geleverd in de ontwikkeling en toetsing van de set indicatoren. Het KNGF voert de landelijke invoering van deze indicatorenset in opdracht van de stuurgroep uit. De invoering wordt geëvalueerd en de conclusies leiden tot aanscherping van het implementa- tietraject. Wat is het nut van kwaliteitsindicatoren? De fysiotherapie is straks de eerste beroepsgroep in de eerste lijn die beschikt over een geïmplementeerd en uniform instrument voor inzicht in kwaliteit. Doel hiervan is het bevorderen van de transparantie van de kwaliteit van de fysiotherapeu- tische zorg en het verder uniformeren van de kwaliteit- seisen van zorgverzekeraars. Verschillende partijen kunnen uitkomsten op kwaliteitsindicatoren gebruiken. De overheid betrekt de resultaten in de evaluatie van haar beleid. 2
  • De uitkomsten ondersteunen de NZa en de IGZ bij het uitvoeren van hun toezichthoudende taak en zorgverze- keraars kunnen vanaf 2010 de indicatoren gaan gebrui- ken bij hun zorginkoop. Patiënten kiezen een zorgver- lener op maat en zelf krijgt u inzicht in hoe uw praktijk het doet in verhouding tot andere praktijken. Waarom meedoen? U besluit zelf of u in 2009 mee wilt doen of niet. Deelname is niet verplicht. Wij raden u echter aan om mee te doen. Immers, de maatschappij verlangt trans- parantie, zorgverzekeraars differentiëren bij hun zorginkoop en patiënten kiezen steeds bewuster. Door deel te nemen stelt u zich toetsbaar op en laat u zien dat u kwaliteit serieus neemt. Met de uitkomsten kunt u uw zorgverlening verder verbeteren. U werkt bovendien mee aan de uniformering van het systeem van kwaliteitsbeoordeling door zorgverzekeraars. Dit verkleint de kans dat u met uit- eenlopende eisen van verzekeraars te maken krijgt. Het is dus van groot belang dat zoveel mogelijk fysiotherapeuten meedoen in 2009! Wat gebeurt er met de resultaten in 2009? Er komen per praktijklocatie 23 indicatoren beschikbaar. Om de score op één indicator te berekenen moet u tussen de 4 en de 10 vragen beantwoorden. De indicatorwaarden worden uitgedrukt in percentages. De indicatoren zijn openbaar en worden op consumentensites zoals KiesBeter.nl gepubliceerd. U ontvangt de indicatorscores in een spiegelrapportage. Daarin worden de scores van de locatie vergeleken met de gemiddelde score per indicator van alle deelnemende praktij- ken. Met een kleur wordt aangegeven of u gemiddeld, of (sterk) boven of (sterk) onder het gemiddelde scoort. Zo ziet u in één oogopslag waar verbetermogelijk- heden liggen. Zorgverzekeraars gebruiken de indicatoren in 2009 nog niet voor hun zorginkoop. Er verschijnen wetenschappelijke publicaties over het instrument en de toepasbaarheid ervan in de praktijk. Daarbij wordt gebruik gemaakt van geanonimiseerde gegevens. Hoeveel tijd kost het deelnemen in 2009? In 2009 kost het invullen van de vragenlijsten per deelnemende fysiotherapeut ongeveer 8 uur. Er zijn drie typen vragenlijsten. Eén vragenlijst betreft de etalage- en praktijkinformatie. Deze hoeft uiteraard maar één keer te worden ingevuld door de contactpersoon (45 minuten). 3
  • Elke fysiotherapeut op een praktijklocatie vult voor 30 patiënten een vragenlijst fysiotherapeutisch handelen in (30 x 13 minuten is circa 6,5 uur). Tenslotte worden er door elke fysiotherapeut patiënten gevraagd om vragenlijsten patiëntervaringen in te vul- len. Om de benodigde 30 vragenlijsten binnen te krijgen moet u ongeveer 60 patiënten benaderen voor deel- name. Dat kost u ongeveer een minuut per patiënt. Vanaf 2010 wordt de gegevensverzameling verder geautomatiseerd. U kunt dan het grootste deel van de benodigde gegevens automatisch uit uw systeem laten ‘rol- len’, waardoor u op jaarbasis misschien nog maar 2 uur kwijt bent. Wat moet ik doen als ik deel wil nemen? Voorbereiding (voor 1 september 2009) De praktijk bestaat uit één locatie · U besluit als praktijk mee te doen en wijst een contactpersoon aan. · In de uitnodigingsbrief staat een gebruikersnaam en een inlogcode. · Met de gebruikersnaam en de inlogcode krijgt de contactpersoon toegang tot www.kwaliefy.nl. Daar meldt de contactpersoon de praktijk aan voor deelname en vult de volgende gegevens in: · naam en mailadres contactpersoon; · de algemene gegevens van de praktijk; · de op de praktijk werkzame fysiotherapeuten (naam en e-mailadres); · alle AGB codes (deelnemende fysiotherapeuten en praktijk); > Zorg dat u alles zorgvuldig en op tijd aanlevert, zodat we op 1 september kunnen starten en iedereen op het juiste e-mailadres kunnen benaderen. De praktijk bestaat uit meerdere locaties · U neemt als praktijklocatie deel! De indicatoren worden op locatieniveau berekend. Dat houdt in dat iedere praktijklocatie zich met een eigen contact- persoon op moet geven. Wijs dus een contactpersoon per locatie aan. Het is mogelijk om contactpersoon voor meerdere locaties te zijn. · In de uitnodigingsbrief staat een gebruikersnaam en een inlogcode van de locatie. · Met de gebruikersnaam en de inlogcode krijgt de con tactpersoon toegang tot www.kwaliefy.nl. Daar meldt de contactpersoon de praktijklocatie aan voor deelname en vult de volgende gegevens in: 4
  • · naam en mailadres contactpersoon; · de algemene gegevens van de praktijklocatie; · de op de locatie werkzame fysiotherapeuten (naam en e-mailadres); · alle AGB codes (deelnemende fysiotherapeuten en praktijk(locatie). > Zorg dat u alles zorgvuldig en op tijd aanlevert, zodat we op 1 september kun nen starten en iedereen op het juiste e-mailadres kunnen benaderen. Uitvoering (vanaf 1 september 2009) · Op 1 september ontvangen alle op www.kwaliefy.nl aangemelde fysiotherapeuten via de mail een persoonlijke gebruikersnaam en inlogcode. Hiermee krijgt de fysiotherapeut toegang via www.kwaliefy.nl tot de webapplicatie. Hier worden de gegevens ter berekening van de 23 indicatoren verzameld. Vragenlijsten worden in deze applicatie ingevuld en verstuurd. · De contactpersoon vult de vragenlijst over de etalage- en praktijkinformatie in. · Alle fysiotherapeuten die ná 1 september door de contactpersoon via www.kwaliefy.nl worden aangemeld krijgen direct per e-mail hun toegangsgegevens (gebruikersnaam + inlogcode). · De fysiotherapeuten vullen de vragenlijsten over het fysiotherapeutisch handelen in. · De fysiotherapeuten benaderen patiënten met behulp van een patiëntenfolder. De fysiotherapeut kan de folders zelf geautomatiseerd aanmaken en uitprinten. De folders bevatten een inlogcode. De patiënt logt in op de webapplicatie en vult de vragenlijst in. · De contactpersoon krijgt tussentijds informatie over de voortgang. Deze infor- matie is ook via de webapplicatie in te zien. · Tot 31 oktober 2009 hebben zowel fysiotherapeuten als patiënten de gelegen- heid om gegevens aan leveren, daarna sluit de webapplicatie en start de berekening van de indicatoren. Oefenen met invullen? U krijgt tot 1 september de mogelijkheid te oefenen met het invullen van de vragenlijst over het fysiotherapeu- tisch handelen. Toegang tot de vragenlijst krijgt u via de link www.its-nijmegen.nl/kwaliefy met behulp van het wachtwoord ‘testkngf’. Geef dit door aan uw collega’s! 5
  • Wanneer krijg ik de resultaten? U krijgt in november de voorlopige indicatorscores van het fysiotherapeutisch handelen en de praktijkorganisatie ter inzage. U krijgt de gelegenheid ingevulde gegevens te laten corrigeren, als blijkt dat er technische of rekenfouten in het systeem zitten. U kunt dit melden bij de helpdesk van het KNGF. In december krijgt u de definitieve indicatorscores in een spiegelrapportage gepresenteerd. U ontvangt deze rapportage via de mail. Zijn mijn gegevens veilig? De gegevens worden beveiligd verstuurd via de website. Er is ook een https://www.kwaliefy.nl aangemaakt, zodat u ervoor kunt kiezen om uw gegevens geëncrypt te versturen. De basisgegevens worden geschoond en verwerkt tot indicatoren. De aangeleverde en bewerkte gegevens worden beheerd door een beheerorganisatie, die door de stuurgoep Zichtbare Zorg Fysiotherapie is aangewezen. Voor het be- heer en gebruik van de informatie gelden strenge regels die zijn vastgelegd in een dataprotocol. Dit dataprotocol is door de stuurgroep opgesteld. In 2009 zijn uitsluitend de 23 indicatorscores en de antwoorden op de etalagevragen openbaar. Waar kan ik terecht met mijn vragen? U krijgt bij elke stap tijdens de voorbereiding en uitvoering uitgebreid instructie via www.kwaliefy.nl. U kunt ook FysioNet raadplegen. Er is een aparte pagina aangemaakt over de kwa- liteitsindicatoren. U vindt daar ondermeer de complete set kwaliteitsindicatoren, eerder in FysioPraxis verschenen artikelen, het eindrapport van het ontwikkeltra- ject en een lijst met veelgestelde vragen. Verder is er een telefonische helpdesk ingericht bij Ledenvoorlichting onder num- mer 033 467 29 29, keuze 2 en kunt u ook via de mail kwaliefy@kngf.nl vragen stellen. Maak daar gebruik van. U krijgt zo snel mogelijk antwoord. Het KNGF zorgt voor actuele informatie. 6
  • Kwaliteitsindicatoren zijn ... Fysiotherapeutisch handelen Het percentage patiënten waarbij: 1. Methodisch handelen in het screeningsproces 2. Methodisch handelen in het diagnostisch proces 3. Behandeldoelen vastgesteld 4. Methodisch handelen in het therapeutisch proces 5. Behandelresultaat vastgesteld. 6. Beoogd resultaat objectief vastgesteld 7. Beoogd resultaat subjectief vastgesteld 8. Fysiotherapeutisch handelen besproken en akkoord bevonden door patiënt. Praktijk informatie 9. Beschikbaarheid van etalage informatie 10. Veiligheidproblemen opgespoord en opgelost 11. Activiteiten ten behoeve van het kwaliteitsbeleid 12. (Multidisciplinaire) samenwerking 13. Vertrouwelijkheid van patiëntengegevens gewaarborgd Patiëntervaring op 14. Bereikbaarheid en toegankelijkheid 15. Accommodatie 16. Communicatie en informatie 17. Bejegening 18. Samenwerking 19. Zelfstandigheid 20. Resultaat van behandeling algemeen 21. Resultaat van behandeling specifiek 22. Patiëntervaring op behandelperiode 23 Patiëntervaring op patiëntenrechten De kwaliteitsindicatoren zijn ontwikkeld in opdracht van de stuurgroep Zichtbare Zorg Fysiotherapie. Meer informatie kunt u vinden op www.zichtbarezorg.nl/fysiotherapie. De volgende partijen zijn vertegenwoordigd in deze stuurgroep: Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Nederlandse Patiënten en Consumentenfederatie (NPCF) Zorgverzekeraars Nederland (ZN) Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) De kwaliteitsindicatoren zijn ontwikkeld door: IQ healthcare (Radboud Universiteit Nijmegen) Centre for Evidence Based Physical Therapy (Universiteit Maastricht) IT-ondersteuning: Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen (ITS, Radboud Universiteit Nijmegen) 7
  • Meer informatie? BEL: helpdesk kwaliteitsindicatoren 033-4672929 (keuze 2) MAIL: kwaliefy@kngf.nl KIJK OP: www.kngf.nl >>>> dossier kwaliteitsindicatoren