2011 02 RGF Ama Symp Wetenschap
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

2011 02 RGF Ama Symp Wetenschap

 • 617 views
Uploaded on

Uitnodiging voor regionaal symposium fysiotherapie

Uitnodiging voor regionaal symposium fysiotherapie

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
617
On Slideshare
617
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Uitnodiging Regionaal Symposium‘Practisch, die wetenschap’vrijdag 18 maart 2011Locatie: Vrije Universiteit te Amsterdam
 • 2. Symposium RGF AMA: ‘Practisch, die wetenschap’ Lezing 1: ‘Wat bewegen met en voor ons doet’ Prof. Dr. Peter J. BeekDe laatste jaren is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar onderwerpen die ons vak betreffen en In deze lezing wordt in vogelvlucht ingegaan op de veelal heilzame effecten van bewegen op hethet is van belang dat wij de uitkomsten hiervan in ons handelen integreren. Ondanks dat we bereidwil- menselijk lichaam. Besproken wordt hoe bewegen leidt tot veranderingen in botten, spieren, pezen enlig en nieuwsgierig zijn leert de ervaring dat dit gemakkelijker gezegd is dan gedaan. vaten, maar ook op het brein en ons afweersysteem. De uitspraak “exercise as medicine” krijgt hiermeeHet RGF AMA is verheugd dit jaar het jaarlijkse symposium in samenwerking met de Faculteit der Bewe- een rijke en actuele lading die iedere fysiotherapeut moet kennen.gingswetenschappen van de VU te kunnen organiseren en wel op de locatie van de faculteit.De faculteit is bij uitstek een centrum waar de kloof tussen wetenschap en de praktijk van het bewegen Lezing 2: ‘Het Brein in actie’wordt overbrugd. Denk hierbij aan bewegen in de revalidatie en de sport maar ook bijvoorbeeld in de Dr. Ben van Cranenburghmuziek. Er worden vele facetten van het bewegen bestudeerd, waardoor er voor onze beroepsgroep zeer Opvattingen over de hersenen zijn ingrijpend veranderd: ons brein is nu plastisch. Door veranderingenbelangrijke kennis wordt verkregen en gebundeld. in synapsen en neuronen leren we vaardigheden (sport, muziek) en kunnen we ons aanpassen aanHet programma is divers en vanuit allerlei invalshoeken zal wetenschappelijke informatie gegeven wor- nieuwe situaties (omgeving, hersenbeschadiging, blindheid). Plasticiteit wordt tegenwoordig gezien alsden, die direct ingebracht kan worden in ons praktische handelen. een fundamenteel kenmerk van onze hersenen. Ons voortschrijdende inzicht in plastische mechanismenKortom het wordt een inspirerende dag waar we elkaar ook weer eens onder het genot van een hapje biedt wellicht onvermoede mogelijkheden voor de toekomst, o.a. van de neurorevalidatie.en een drankje kunnen treffen. Lezing 3: ‘Welke strategie, bij wie en waarom?’Programma 18 maart 2011 Dr. Ben van Cranenburgh Na een hersenbeschadiging ontstaan nieuwe sterke en zwakke punten. Er is niet één superieure thera-12.30 uur Inschrijving en ontvangst pie, maar er bestaan vele en uiteenlopende leerprincipes: verbale instructie, operant leren, imitatiele-13.00 uur Opening door voorzitter RGF AMA Ingrid Mulders ren, foutloos leren en nog veel meer. Ieder leerprincipe doet een beroep op specifieke hersensystemen.13.10 uur Lezing 1: ‘Wat bewegen met en voor ons doet’ De therapeut kiest een leerstrategie die is toegesneden op de situatie en mogelijkheden van de indivi- Prof. Dr. Peter J. Beek, Hoogleraar coördinatiedynamica en duele patiënt. Tijdens deze lezing worden enkele uit het leven gegrepen casussen besproken. decaan Faculteit Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit te Amsterdam14.00 uur Lezing 2: ‘Het Brein in actie’ Workshop A Rompstabiliteit/corestability Dr. Ben van Cranenburgh, neurowetenschapper, Stichting ITON, Haarlem Dr. Jaap H. van Dieën en Ron van Leeuwen14.30 uur Pauze Training van corestability wordt door velen van belang geacht ter bevordering van prestaties en ter15.00 uur Eerste ronde workshop: deelnemer volgt de toegewezen workshop behandeling en preventie van blessures. Dit lijkt op vrijwel unanieme instemming te kunnen rekenen,Workshop A Rompstabiliteit/corestability maar tegelijkertijd worden er geheel verschillende invullingen aan gegeven. Het begrip ‘core’ staat voor Dr. Jaap H. van Dieën Instituut voor Fundamentele en Klinische Bewegingsweten- de romp, dat is wel duidelijk, maar wat is ‘stability’? Voor sommigen is het spierkracht. Voor anderen is schappen (IFKB), Faculteit der Bewegingswetenschappen, VU Amsterdam het evenwicht. Ook in de wetenschappelijke literatuur heerst verwarring. Zo worden rompspierkracht, Ron van Leeuwen, manueeltherapeut en docent fysiotherapie Hogeschool Leiden snelheid van rompspierreflexen en kwaliteit van houdingswaarneming als maat voor corestabilityWorkshop B Invloed van de kracht op balans en de kans te vallen bijouderen gebruikt. Het onderliggende begrip lijkt te zijn: Hoe goed is men in staat houding en beweging van de Dr. Mirjam Pijnappels, Research Institute MOVE / Faculty of Human Movement romp (en dus de wervelkolom) te controleren bij ADL problematiek. Sciences VU University Amsterdam In deze workshop wordt door Ron van Leeuwen belicht welke problemen met controle van de romp Marcel Toebes, promovendus aan de Faculteit Bewegingswetenschappen kunnen optreden bij patiënten met lage rugpijn en hoe de behandeling hierop kan aansluiten. DeWorkshop C The man who lost his body (Ned. “Lopend wonder”) nadruk ligt hierbij op de interpretatie van de bewegingsanalyse in de ADL problematiek die door de pa- Dr. Ben van Cranenburgh, neurowetenschapper, Stichting ITON, Haarlem tiënt wordt aangegeven. Hierop zal Jaap van Dieën een reactie geven vanuit recente wetenschappelijke16.30 uur Pauze inzichten en zullen we met de groep de discussie aangaan hoe de praktijk verder kan met deze weten-17.00 uur Tweede ronde workshop: deelnemer volgt de toegewezen workshop A, B, of C schappelijke inzichten en hoe de wetenschap verder kan met de vragen en inzichten uit de praktijk.18.30 uur Diner19.30 uur Lezing 3: ‘Welke strategie, bij wie en waarom?’ Workshop B Invloed van de kracht op balans en de kans te vallen bijouderen Dr. Ben van Cranenburgh, neurowetenschapper, Stichting ITON, Haarlem Dr. Mirjam Pijnappels en Marcel Toebes20.30 uur Samenvatting vanuit fysiotherapeutisch perspectief Eén op de drie ouderen valt eens per jaar, vaak met ernstige gevolgen. Bewegingswetenschappers21.00 uur Einde en borrel Mirjam Pijnappels en Marcel Toebes doen onderzoek naar balansherstel na struikelen bij ouderen en de effecten van training op stabiliteit van lopen en herstelreacties na een balansverstoring. >>>
 • 3. >>> In een experimentele opstelling kunnen proefpersonen tot struikelen worden gebracht, waarbijhun bewegingspatronen gemeten worden. In deze workshop zal een theoretische inleiding wordengegeven over het risico van vallen bij ouderen en fysieke aspecten die balansherstel kunnen verminde-ren. Vervolgens zal aan de hand van vrijwillige proefpersonen een demonstratie gegeven worden vanhet meten van struikelreacties in het lab. Tenslotte zal er in discussievorm besproken worden of en hoestabiliteit van lopen en balansherstel na struikelen getraind kan worden bij ouderen.Workshop C The man who lost his body (Ned. “Lopend wonder”) Dr. Ben van Cranenburgh, neurowetenschapper, Stichting ITON, HaarlemIan is een jonge man die door een (zeldzame) ziekte al zijn proprioceptie verliest. Hij is daardoor moto-risch hulpeloos. De film toont hoe hij strategieën ontdekt om toch doelgericht te kunnen bewegen, ende wetenschappelijke achtergrond daarvan. In de discussie gaan we in op de praktische toepasbaarheidvan de getoonde principes.LocatieVrije Universiteit te Amsterdam, Faculteit der Bewegingswetenschappen,Van der Boechorststraat 9, ingang nr. 7,1081 BT AmsterdamKostenLeden van het KNGF / RGF betalen € 65,-, niet KNGF-leden betalen € 100,-, Studenten betalen (indienplaats beschikbaar) € 35,-. U ontvangt kort van tevoren een factuur, deze kunt u gewoon afwachten.De KNGF betalingsvoorwaarden zijn van toepassing, zie www.fysionet.nl.InschrijvenU kunt zich inschrijven voor dit symposium door een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier (ziebijlage) op te sturen of gescand digitaal te verzenden naar het regiokantoor West-Nederland. Faxen magook. De uiterste inschrijfdatum is 10 maart 2011.Geef duidelijk aan naar welke 2 workshops uw voorkeur uitgaat. Indeling van de workshops vindt plaatsop volgorde van binnenkomst. De workshopindeling wordt op de dag van het symposium bekend ge-maakt. Bevestiging van deelname ontvangt u via email.AccreditatieVoor deelname aan dit symposium is accreditatie aangevraagd voor het register Algemeen Fysiothera-peut, vakinhoudelijke deel.InformatieHeeft u vragen neem dan contact op met het regiokantoor, via 0299 405200.KNGF Regiokantoor West-Nederland, Oosteinde 30, 1483 AE De Rijp, Fax: 0299-405205Email: kngf-west@kngf.nlHet bestuur zal het symposium alleen laten doorgaan bij voldoende belangstelling.