Pmg Kantenaanlijmers

1,887 views

Published on

Artikel uit Schrijnwerk feb 09

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,887
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pmg Kantenaanlijmers

  1. 1. WERF- & ATELIERINRICHTING KIES DE JUISTE KANTENLIJMER VOOR UW ATELIER RUIM GAMMA KANTENLIJMERS BIEDT ANTWOORD OP ELK PROBLEEM Kantenaanlijmmachines hebben doorheen de jaren een hele evolutie meegemaakt. Dit heeft als gevolg dat er op vandaag een bijzonder ruim gamma op de markt is wat de keuze er niet eenvoudiger op maakt. Hoe is een kantenlijmer opgebouwd en welke units zorgen voor welke bewerkingen? En welke kantenlijmer is het meest geschikt om optimaal te functioneren binnen uw bedrijf? In dit en volgend artikel geven wij - naast een korte evolutieschets van de machines - een actueel marktoverzicht en enkele tips om de juiste keuze te maken. Door Rony Kyndt aan te lijmen, juist af te korten op van meubelen en interieurs, hebben ONTSTAAN VAN DE economisch sterk groeiende lengte van de plaat, en boven en de West-Europese schrijnwerkerijen, SPAANPLATEN naoorlogse markt. onderkant gelijk te frezen. Door de interieurbouwers en meubelmakers Door technische ontwikkelingen en lange en technische moeilijke zich moeten richten op veeleisende Als men over kantenaanlijm- aangepaste productiemethodes zijn verstellingen om deze verschillende klanten op zoek naar fabrikanten machines spreekt kan men moeilijk deze platen sinds eind jaren '80 materialen te bewerken werden de van meubelen en interieurs op om het ontstaan van de genormeerd en bestaan er, machines meestal ingezet voor het maat. De vraag naar de grote plaatmaterialen en in het bijzonder afhankelijk van de toepassing, aanbrengen van één type doorloopmachines is hierdoor de spaanplaten heen. verschillende kwaliteiten. kantenmateriaal. nagenoeg verdwenen en de vraag Het eerste plaatmateriaal dat als In de jaren '60 en '70 vond er een is verschoven naar vooral kleine, alternatief op natuurlijk hout eind verdere evolutie plaats en werden compacte en snel instelbare DE EERSTE van de 19de eeuw uitgevonden de machines ondermeer voorzien machines. KANTENAANLIJMMACHINE werd was multiplex. Tegen eind van van voorfrezen, om de panelen de jaren ‘40 was er echter te De eerste doorloop kantenaanlijm- haaks en op maat af te werken in HIGHTECH VOOR IEDEREEN weinig hout beschikbaar om deze machine met nabewerking van de één machine. platen tegen een acceptabele prijs kanten werd door de Duitse firma Deze machines vonden vlot hun Daar waar in de jaren 90 enkel de te produceren. IMA in 1953 aan de meubel- weg naar de grotere meubel- grote en zeer dure machines De eerste spaanplaat die tijdens de industrie voorgesteld. Ze gaf fabrieken voor het dubbelzijdig uitgerust konden worden met 2e wereldoorlog werd uitgevonden antwoord aan de vraag naar een afwerken van de kanten in grote moderne technieken zijn alle in een fabriek in Bremen (D), was snelle en efficiënte afwerkmethode lijnen voor massaproductie. fabrikanten ondertussen ook kleine samengesteld uit een mengeling voor spaanplaten die meer en meer machines gaan uitrusten met van hars, gemalen houtresten, toegepast werden in meubel- ondertussen betaalbaar geworden DE MODERNE houtkrullen, zaagsel en houtstof. onderdelen gezien hun lage technologische verbeteringen. Het KANTENAANLIJMMACHINE De recyclage van houtafval bracht kostprijs en vlotte beschikbaarheid elektronisch volgen van de een massale productie van bij een hoge vraag. Om te kunnen overleven in een werkstukken doorheen de machine, spaanplaten op gang die een De eerste machines waren in staat mondiale economie, waarin enkele het wegvallen van onnauwkeurige goedkoop alternatief voor massief om fineerkanten, bedrukte grote ondernemingen zich mechanische schakelaars en de hout en multiplex vormden in de papierfolie en/of massieve latten specialiseren in de massaproductie pneumatische- of de NC servo- Lijmbak Afrondunit MVS0141N09_v1.odt
  2. 2. WERF- & ATELIERINRICHTING sturing voor de positionering van de heeft en een groot bedrijf voor een een vlakke geleiding, die enerzijds bewerkingsunits zijn daar bepaalde taak behoefte heeft aan zorgen voor de rechtlijnige voorbeelden van. een kleine, compacte machine. doorvoer en anderzijds voor de Kleine compacte machines voorzien Het soort werk is meestal direct horizontale referentie doorheen de van een elektronische of een PC gerelateerd met de keuze van het machine. besturing worden zelfs met materiaal dat op de panelen wordt De ketting is bekleed met barcodelezers voorzien om de aangebracht. Het spreekt voor zich vervangbare antislipschoenen en de manuele selectie van het gewenste dat een machine die enkel koppeling van de verschillende bewerkingsprogramma te omzeilen. massieve houten stroken met een schakels kan draaien op dikte van 20 mm moet aanlijmen eenvoudige assen of op gelagerde anders van constructie kan zijn en assen. RUIM GAMMA anders uitgerust zal worden dan Het paneel wordt van bovenaf In de markt is het aanbod van een machine die melamine bandjes stevig tegen de doorvoerketting verschillende types van kanten- of PVC kanten moet aanbrengen. gedrukt met drukrollen of met een aanlijmmachines zeer groot en juist De productiecapaciteit, de mate drukband op de in hoogte daarom is het ook moeilijker om de van automatisering en het aantal verstelbare bovenbalk, zodat het juiste machine te kiezen. kantbewerkingen die mogelijk zijn paneel tijdens de kantenbewerking Naast de machines om aan een met de machine zullen mee de zich niet verplaatst. rechte kant van een paneel een keuze en ook de prijs bepalen. De bovenlopende drukband loopt kant te voorzien bestaan er ook Het is evident dat men niet moet over verende wielen en zorgt voor kleine manuele en grote CNC overinvesteren, want het doel van een neerwaartse druk over de totale machines om gebogen en/of ronde de machine is om de productietijd lengte van het paneel waardoor panelen af te boorden. en -kosten te doen dalen en de kleine of korte panelen beter vast We zullen het verder over de eerste kwaliteit en afwerkingsgraad te gehouden worden dan bij een groep machines hebben, waarvan doen stijgen. De aankoop van een druksysteem met drukrollen. De de enkelzijdige machines de machine waarbij geen rekening totale druk bij drukrollen hangt af grootste groep uitmaken. gehouden wordt met de mogelijke van de centerafstand tussen de De dubbelzijdige machines zijn, of verwachtte groei, kan dan weer drukrollen onderling en het aantal zoals eerder vermeld, machines zorgen voor een financiële rijen. voor grote bedrijven die grote series aderlating als men binnen 1 a 2 Bij systemen met drukrollen is het Schuininstelbare unit panelen verwerken, en 2 zijden van jaar de nieuw aangekochte ook belangrijk om aandacht te een plaat gelijktijdig en evenwijdig machine moet omruilen wegens te besteden aan het materiaal van de afwerken. beperkte capaciteit of afwerk- bovendrukbalk (staal of aluminium) bovenste bewerkingsunits mee In het gamma van enkelzijdige mogelijkheden. en het type van drukwielen (kunst- volgens de ingestelde dikte van het kantenaanlijmmachines kan men stofwielen die draaien op een as en af te werken paneel. gaan van kleine halfautomatische dus aan slijt onderhevig zijn, of met Wanneer een paneel langs de PRODUCTIECAPACITEIT machines geschikt om voorgelijmde rubber beklede wielen die lopen op geleider in de machine ingevoerd melaminekanten aan te plakken en Om de productiecapaciteit van een gelagerde assen). wordt, dan start automatisch het af te werken tot snelle machines machine te kennen mag je echter De doorvoersnelheid van een afrollen van het kantenmateriaal dat uitgerust om verschillende diktes en niet alleen kijken naar deze machine kan constant zijn, maar net voor de drukzone wordt types van materiaal te bewerken en doorvoersnelheid, je moet ook letten ook kan er keuze zijn tussen ingebracht. De lengte van het voorzien van een automatisch op de minimale afstand die er meerdere snelheden, al dan niet kantenmateriaal wordt automatisch kantenmagazijn met automatische tussen de panelen aanwezig moet traploos instelbaar. afgekort volgens de lengte van het instelling van de bewerkingsunits, zijn alvorens een nieuw paneel Naast het frame is er een paneel, met een kleine overmaat. zonder tussenkomst van een ingebracht mag worden. rollenbaan ter ondersteuning van Het paneel passeert aan een lijm- bediener. Een snellere doorloopsnelheid het plaatmateriaal dat vanonder de opbrengsysteem en het kanten- betekent dus niet altijd dat de ketting uitsteekt. Deze rollenbaan materiaal wordt vervolgens op deze machine ook effectief een hogere kan meestal over ronde geleidingen lijmlaag gedrukt met meerdere HOE KIEZEN productiecapaciteit heeft! of scharnierende zwenkarmen drukrollen. Het is niet de grootte van een verplaatst worden van 0 cm tot Het kantenmateriaal is op dat bedrijf dat bepaalt of het moet 100 à 150 cm. moment hoger en langer dan het OPBOUW investeren in een grote of kleine paneel en dient verder afgewerkt machine. De keuze wordt eerst en Een machine bestaat uit een stalen tijdens de machinedoorloop. PRINCIPEWERKING vooral gemaakt op basis van het basisframe, dat in lengte en Bij oudere machines kan men werk dat men ermee wenst uit te gewicht sterk kan verschillen al Op het frame van de machine vind meestal ter hoogte van iedere voeren en hoeveel uren per dag de naargelang het model. In de je de invoergeleiding, de lijmbak, afwerkunit één of meerdere machine moet werken. Het is dus lengterichting loopt een drukzone en onderste schakelaars vinden, die geschakeld perfect mogelijk dat een klein transportketting doorheen de bewerkingsunits. Op de verticaal werden wanneer het paneel er bedrijf een dure machine nodig machine meestal over een ronde en verstelbare drukbalk bewegen alle tegen aanliep. De precisie van de Voorfrezen
  3. 3. WERF- & ATELIERINRICHTING Lijmopbrengsysteem werking was sterk afhankelijk van heden (en de investeringsprijs) toe. frezen. De juiste instelling is dus het juiste schakelmoment, wat na belangrijk. In de meeste gevallen zal het Invoergeleiding verloop van tijd niet meer De positie van de invoergeleider paneel tegen een lijmwals lopen betrouwbaar was en storingen Deze geleiding wordt gebruikt om bepaalt nu de freesafname, en die continu uit een onderliggende veroorzaakte. panelen exact te positioneren op de deze is, bij de kleinere machines, lijmbak een dunne uniforme film lijm Vandaag de dag is er aan de werk- of nullijn van de machine. meestal constant dezelfde. op de plaat aanbrengt. Deze invoer van de machine een contact De afstand tussen de zijkant van het Dit vergt enig rekenwerk naar de lijmwals draait ofwel met een eigen of fotocel die het begin- en eindpunt paneel en de ketting onder het zaagmaat, om op het einde van de elektrische motor, aan dezelfde van ieder paneel registreert ten paneel, wordt de oversteek bewerking aan de correcte snelheid als de doorvoerketting of opzichte van een pulsteller die genoemd. Bij de meeste machines eindmaat te komen. kan via een mechanische aangedreven is door de ketting. De is deze constant, maar er bestaan Door de invoerliniaal verstelbaar te overbrenging en tandwielkat sturing van de machine weet op die ook grote industriële machines maken, kan men de dikte die meedraaien met de motor van de manier niet alleen de lengte van de waarbij de bewerkingsunits en dus aangelijmd wordt wegfrezen en zo doorvoerketting. Het is meestal niet ingevoerde panelen, maar volgt ook de nullijn verstelbaar zijn om aan de zaagmachine de plaat mogelijk om een doorvoerketting te ook de positie doorheen de een grotere oversteek te bekomen. zagen op de definitieve afmeting. laten draaien zonder dat de lijm op machine om zo het starten en Op de meeste machines kan de Deze manier van werken is duidelijk de gewenste minimale temperatuur stoppen van de afwerkunits invoergeleider elektrisch verwarmd interessant maar men moet er wel gekomen is waarbij ze vloeibaar is. nauwkeurig te controleren. worden om het vochtniveau in de op letten de freesgroep voldoende In de meeste gevallen draait de Dit elektronische controle- en paneelkanten te verlagen en goede krachtig is om bij de maximale lijmwals mee in de richting van de volgsysteem wordt ook verlijming tot stand te brengen bij paneeldikte, de maximale gewenste doorvoer, in gevallen waar “strekkenstürung” genoemd. panelen die uit een koude kantendikte weg te frezen. Een massieve latten gelijmd dienen te Bij machines uitgerust om opslagruimte komen. motor die 3 mm materiaal moet worden, kan men een betere voorgelijmd kantenmateriaal aan te Belangrijk is dat de bediener weet wegnemen bij een plaatdikte van verlijming bekomen door de wals in brengen wordt de lijm die wanneer hij een volgend paneel 55 mm zal krachtiger moeten zijn tegenloop te laten draaien zodat er aanwezig is op het kantenmateriaal mag invoeren. De afstand tussen de dan een motor die 1 mm moet meer lijm aangebracht wordt. opgewarmd met een warmelucht- panelen kan namelijk verschillen wegfrezen bij 18 mm plaatdikte. In de beginjaren hadden deze blazer, de rest van de afwerking is volgens de geselecteerde Het instellen van de invoerliniaal lijmbakken een grote capaciteit, vergelijkbaar. bewerking. Een groen licht of een kan manueel, pneumatisch of via omdat de machines grote volumes Omdat voorgelijmde bandjes maar pneumatische klep aan de invoer een elektronische sturing werken. panelen moesten verwerken. De in een beperkt aantal kleuren geven het signaal dat de machine Om een perfecte afwerking te opwarmingstijd die nodig was beschikbaar zijn en de markt juist klaar is voor het volgende paneel. garanderen, zijn er altijd twee alvorens men de productie kon net meer flexibiliteit vraagt, worden In grote installaties kan de machine gereedschappen, één gereedschap opstarten was echter aanzienlijk en deze machines steeds minder uitgevoerd worden met een staat vast en werkt in tegenloop, het bij stilstand riskeerde men verbran- 2e draait in de andere richting en gekocht. automatisch invoersysteem dat de ding van de lijm. Ook kon de panelen één voor één haaks duikt pneumatisch in op het einde temperatuur op verschillende inbrengt. van de plaat om zo beschadiging plaatsen in de lijmbak verschillen. VERSCHILLENDE te voorkomen aan de reeds De vraag naar flexibelere machines BEWERKINGEN Sproeier voor reinigingsproduct afgewerkte paneelboord die 90° en technische oplossingen voor die Als je de doorloopcyclus in detail In de grotere machines bestaat de haaks staan op de zijde die problemen heeft geleid naar een bekijkt, dan kom je er achter hoe mogelijkheid om kort na de invoer, afgefreesd wordt. lijmopbrengsysteem met een kleine een machine werkt, en waarom er aan boven- en onderkant van het De unit kan in de meeste gevallen lijmbak die zelf uitgerust kan een groot prijsverschil is tussen paneel een product te sproeien dat ook uitgerust worden met een worden met een automatisch verschillende machines. eventuele lijmresten gemakkelijk te horizontale tastunit in plaats van navulsysteem. Bij machines met We gaan daarom samen een verwijderen maakt. een vaste opstelling om, bij lange dergelijk systeem is de opstarttijd fictieve machine bekijken van invoer evenwijdige stroken die een lichte gereduceerd naar enkele minuten. Voorfreesunit naar uitvoer, en telkens de kromming vertonen, de kanten De temperatuur in de gehele lijmbak mogelijke bewerkingsunits Ook bij kleinere types van perfect evenwijdig te houden. blijft perfect onder controle, en gedetailleerd bekijken. machines is er nu een mogelijkheid Gezien de onderkant van alle dankzij de thermostatische Je moet verder ook nog weten dat om na de invoer een verticale panelen de messen steeds op bewaking kan verbranding van de we spreken over de 1e doorloop en voorfreesgroep te voorzien om de hetzelfde punt raakt, zal dat snijpunt lijm uitgesloten worden. De 2e doorloop, wanneer de eerste 2 paneelzijkant zuiver te frezen op de messen als eerste bot teflonlaag aan de binnenkant zorgt evenwijdige zijden van een paneel alvorens lijm op te brengen. worden. er dan weer voor dat de lijmbak afgewerkt worden. Eventuele onzuiverheden van de Als er een verticale verstelling van snel gereinigd kan worden. De 3e en 4e doorloop is de cyclus zaagsnede worden hiermee de gereedschapsassen mogelijk is, Deze kleine lijmbakken kunnen voor de 2 zijden die haaks staan weggewerkt en de spanen worden dan kan men dit punt verstellen en tegenwoordig gebruikt worden voor op de eerste afgewerkte kanten. opgetrokken, waardoor de lijm zo het gereedschap langer kleurloze EVA lijm of de PU lijm. Uiteraard geldt: hoe meer units, hoe dieper kan indringen. Op machines gebruiken. Het is aangewezen om De Duitse fabrikant bracht in 1980 langer de machine. Hierdoor neemt met een dergelijk voorfreesunit enkel te werken met diamant een totaal ander lijmopbreng- het aantal bewerkingsmogelijk- wordt de nullijn bepaald door de gereedschap. systeem op de markt, met name op Voorsmeltlijmbak
  4. 4. WERF- & ATELIERINRICHTING basis van lijmpatronen. Onder door 2 of meerdere vrij draaiende Belangrijk aan deze unit is het feit de paneelverplaatsing, en de unit dat ze bij de 1e en 2e doorloop de pneumatische druk wordt de lijm drukwielen die ietsje schuin staan heeft ruim de tijd om met hoge door een verwarmde lijmkam uit de om te voorkomen dat het kant perfect haaks moet afkorten, precisie de kant zuiver door te exact op de plaatlengte. Bij de 3e patroon gedrukt, en wordt ze in kantenmateriaal omhoog om zagen. en 4e doorloop moet ze de horizontaal evenwijdige lijnen omlaag verschuift. Voor machines die massieve latten aangebracht. De druk van deze rollen komt van scherpte van de hoeken wegnemen moeten verwerken is het belangrijk Het voordeel van dit systeem is dat veren of is pneumatisch instelbaar, door af te korten onder hoek van om er op te letten dat de houtresten men zo goed als geen opwarmtijd de positie ten opzichte van de +/- 15°. (blokjes) vlot weggevoerd worden, nodig heeft en dat men snel kan nullijn is afhankelijk van de dikte Indien het instellen manueel dient te zodat ze de werking van de omstellen tussen kleur en soort lijm. van het aangebrachte materiaal. gebeuren, moet de machinekap afkapunit niet belemmeren. Nadeel is dat de openingen in de Ook hier kan de positie van de geopend worden en wordt er tijd Gelijkfreesunit lijmkam kunnen dichtstollen en dat drukzone manueel, pneumatisch of verloren. Er bestaan verschillende deze kam regelmatig met een stalen elektrisch gestuurd zijn manieren om dit te vermijden, maar De unit die hier bedoeld is, vind je borstel gekuist moet worden. Het kantenmateriaal op rol wordt op de meeste machines kiest men niet altijd terug op de machines. De lijmverdeling over de manueel gepositioneerd op een ervoor om de zaagunit pneumatisch Het zijn motoren die recht paneeldikte is echter niet uniform, horizontale of verticale tafel en het te verstellen via een keuzeknop op tegenover elkaar staan, en die de maar in lijnen. Bij soft- en postform begin van de rol wordt langs een het controlepaneel of via de overmaat van het kantenmateriaal panelen of bij paneeldiktes waar er geleiding tussen intrekrollen elektronische sturing. aan de boven en onderkant perfect net een lijmopening is ter hoogte geplaatst. Wanneer een plaat Bij de kleinere machines, met een gelijkfrezen met de plaatdikte door van de paneeldikte, zijn er meer ingebracht wordt zal het trage doorloopsnelheid, kan het zijn gebruik te maken van horizontale lijmresten op de plaat aanwezig, kantenmateriaal aan eenzelfde dat één motor met zaagblad zowel frezen. Deze unit wordt meestal waardoor er risico is op meer snelheid ingevoerd worden en iets aan de voor en achterkant zorgt gebruikt voor de afwerking van poetswerk. langer dan nodig afgekort worden voor de afwerking, omdat het tijd massieve houtlatten, en het door een ingebouwd kapmes. Dit genoeg heeft om zich te vermogen kan verschillen volgens Lijmreactivatielamp kapmes dient voldoende sterk te verplaatsen. Bij korte stukken kan er noodzaak. Bij andere materialen Tussen het aanbrengen van de lijm zijn om het toegepaste materiaal te wegens tijdsgebrek om te wordt de unit gewoon gebruikt om op de plaat en het eerste contact kunnen doorsnijden (bvb 3 mm positioneren wel een onnauwkeurig- het overtollig kantmateriaal weg te van de lijm met het kantenmateriaal, ABS). heid optreden bij de werking. frezen. kan bij omgevingstemperaturen Naast materiaal op rol kan men bij Er bestaan units met 1 motor die op Om de frezen perfect te lager dan 15° en bij gebruik van de meeste machines ook formica dezelfde doorgaande as, links en positioneren, zitten op deze unit koude panelen, de lijm zeer snel stroken één per één of fineerstroken rechts van de motor een zaagblad verticale tasters die over de boven afkoelen, waardoor ze niet meer via een strokenmagazijn invoeren. heeft, waardoor er meer garanties en onderkant van het paneel lopen. voldoende effectief is. Indien vaak gewerkt wordt met zijn dat ook korte stukken altijd Deze tasters zijn mechanisch Om deze “open tijd” van de lijm te fineer, dan is een systeem met goed afgewerkt zijn. verbonden met de bovenste of verlengen kan men sommige zuignappen en strokenscheiding Bij hogere doorvoersnelheden is onderste motor en verplaatsen de machines uitrusten met een aangewezen. een systeem met 2 aparte motoren motor verticaal ten opzichte van het warmteweerstand of een infrarood Grotere machines beschikken voor de voor- en achterkant paneel. Door de tasterpositie te lamp tussen de lijmwals en tegenwoordig over een magazijn uiteraard aangewezen. verstellen kunnen de frezen perfect aandrukzone. Dergelijk systeem is met kantenmateriaal van Mechanische tasters lopen tegen de in positie geregeld worden om een absoluut aan te raden bij verlijming verschillende diktes of kleuren. Via achterkant en voorkant van het flinterdun verschil te behouden met van massieve latten, omdat de de PC sturing kiest men het paneel en zorgen er voor dat bij de het paneel, opdat de frezen het stijfheid van de lat de invoerhoek gewenste strokenmateriaal, of laat passage van het paneel, de positie oppervlak net niet zouden raken. Dit verkleind, en het contactpunt tussen men op het einde van een van de zaagjes ten opzichte van verschil wordt bij massieve latten en kant en plaat naar achter schuift, kantenrol, de machine automatisch het paneel gefixeerd blijft, terwijl de fineerpanelen meestal wegge- dus verder van de lijmwals. overschakelen naar een andere kapunit zich mee verplaatst over schuurd. Bij melamine, formica en identieke rol, zonder stilstand van ronde of prismavormige ABS kanten wordt dit verschil Drukzone en kanteninvoer de machine. Een lengtemeetsysteem geleidingen. weggewerkt door units die in de Nadat de plaat voorzien werd van bewaakt de resterende lengte en Wanneer deze geleiders machine volgen. lijm wordt er van de roltafel of via beslist zelf wanneer dit moet horizontaal en ver uit elkaar staan, Schuinstelbare unit het strokenmagazijn materiaal gebeuren. dan heeft men meestal te maken ingevoerd en tegen de plaat met een snelle machine voor dun Deze unit wordt ingezet om aan de Afkap of zaagunits aangedrukt door een reeks kantenmateriaal en maakt het boven en onderkant van het paneel drukrollen waarvan de eerste rol De eind afkapunit is de unit die, in zaagblad een snelle horizontale de formica of melamine kant 12° af aangedreven is, en een grote de lengterichting van het paneel, de kapbeweging. te schuinen. diameter heeft om met zijn groter kant perfect afwerkt aan de voor- en Bij machines met een ketting- Door het gereedschap of de motor contactoppervlakte meer druk te achterkant. Deze unit kan men snelheid tot 18 a 20 m/min zal met het gereedschap te wisselen, kunnen uitoefenen op de net herkennen aan de zaagbladen, en men meestal geleiders zien die 45° kan deze unit ook ingezet worden aangebrachte kanten. is de eerste unit na de schuin staan. De afkapunit beweegt om in ABS een afronding met een De grote drukwals wordt gevolgd aandrukzone. verticaal aan dezelfde snelheid als radius van 2 of 3 mm te trekken.
  5. 5. WERF- & ATELIERINRICHTING Poetsaggregaat Terugvoersysteem Indien niet veel gewisseld dient te worden dan zijn de instellingen van Dit aggregaat met roterende Aan de uitvoer wordt meer en meer de unit zeer goed manueel in te poetsdoeken moet de resterende een paneelterugvoersysteem stellen via draaiknoppen met vervuiling aan boven en onderkant gekoppeld, zodat de machine in mechanisch digitale tellers. van de panelen wegpoetsen. Ze vele gevallen te gebruiken is door Bij machines met sterk wisselende kunnen voorzien zijn van een één persoon zonder aan capaciteit inzet tussen melamine en ABS zijn sproeisysteem dat een in te boeten. De inzetbaarheid van gecombineerde werktuigen in reinigingsproduct op het doek het terugvoersysteem wordt bepaald combinatie met pneumatische aanbrengt om zo efficiënter te door de minimale en maximale verstelbare motoren een werken. Als deze unit oscillerend is paneelafmetingen dat het technisch aanvaardbare oplossing. opgesteld, dan zal ze door de aan kan. Bij grote productievolumes met heen-en-weer beweging de kleine dikteverschillen tussen de poetsdoeken over de volledige BESLUIT verschillende kanten, is NC breedte gebruiken, waardoor ze gestuurde horizontale tasterinstelling niet op één plaats verslijten. In deze tekst zijn zeker niet alle een dure maar zeer nuttige aspecten van een kantenaanlijm- Afwerken van de ABS kant investering. Indien voor deze unit machine aan bod gekomen, maar een gelijkfreesunit volgt, dan mag Om de afgeronde ABS rand terug het geeft weer dat er ontzettend het vermogen van deze motoren te doen blinken zijn er verschillende veel verschillende uitvoeringen en relatief laag zijn. Als deze unit de systemen die toegepast worden. combinaties mogelijk zijn. eerste unit is, die de kanten- Het meest voorkomende systeem is Het is dus raadzaam om eerst zelf oversteek aan boven en onderkant de warmeluchtblazer, die de goed na te gaan wat uw werkelijke wegwerkt, dan moeten deze toplaag ABS lichtjes doet smelten, behoefte is, op korte maar ook op motoren of minstens één van waardoor ze na afkoeling terug iets langere termijn, en dan af te beiden, krachtig genoeg zijn. blinkt. wegen hoeveel werk dergelijke Alternatieven op de warmelucht- machine kan uitsparen en welk Afrondunit blazer zijn het systeem met kogels budget u hier tegenover kan zetten. Indien men veel ABS verwerkt, in die de ABS samendrukt of het nat Door de snelle evolutie die deze combinatie met melamine of systeem, waarbij een vochtige machines de laatste jaren hebben formica, kan men er voor kiezen om tampon, een chemisch product op doorgemaakt, is de technologie van een aparte unit te gebruiken voor de toplaag laat inwerken. de grote machines nu ook de ABS kanten. Deze kan dan in beschikbaar in de basismachines Groefaggregaat of freesgroep de meeste gevallen ook de kopse en is de inzetbaarheid en kant opronden bij de 3e en 4e Bij sommige producties moeten een flexibiliteit, dus ook de rendabiliteit passage van zowel haakse als groot aantal van de panelen met enorm gestegen. postform panelen. een groef voorzien zijn of moeten Om deze gepostformeerde kanten er in de massieve kanten die tegen ook te kunnen afwerken bij formica het paneel aangebracht werden, of bij melamine kanten, kunnen de een vorm gefreesd worden. Om het freesmotoren ook uitgerust worden aantal handelingen te reduceren, met gecombineerde gereedschap- kan men ervoor kiezen om de pen en pneumatische verstelling. groeven of profielen te trekken in de In producties waarbij de dikte van kantenaanlijmmachine met een het kantenmateriaal en het type gepaste unit. Deze units zijn sterk wisselt, kan men bij sommige verkrijgbaar in verschillende fabrikanten deze unit zelfs voorzien vermogens en zijn meestal van een magazijn met verschillende kantelbaar en vlot instelbaar om de gereedschappen die automatisch juiste plaats te bereiken. Om de gewisseld worden. groeven onzichtbaar te maken aan de zijkant van het paneel, zijn deze Radiusschrapers units voorzien van een Om na het frezen van ABS de pneumatische slag. Hierdoor start slagen of golven die freesmessen de groef verlaat en stopt hij voor het nalaten te verwijderen, schraapt einde van het paneel. men met tastende radiusmessen een Bij groeven is het ook belangrijk om flinterdun laagje weg, zodat het de paneeloversteek van de machine oppervlak uniform wordt. Deze na te zien, omdat deze de afstand krullen moeten worden afgezogen van de groef ten opzichte van de en gescheiden worden kant beperkt tot 30 of 50 mm. opgevangen in een apart kastje In geval grotere afstanden tot de aan de machine. paneelkant nodig zijn, zal men met Bij machines waarmee men afrondt de fabrikant moeten overleggen om met zowel R2 of R3 mm, moet men na te zien of dit technisch op te de radiusmessen kunnen vervangen lossen is met een aanpassing van of moeten ze zich automatisch de machine. kunnen verstellen. Schuuraggregaat Lijmschrapers Enkel bij machines die veel massief Aan de bovenkant en onderkant hout verwerken kan men soms een van de plaat kan men ter hoogte schuuraggregaat aantreffen. Met van de lijmnaad vlakke tastende dergelijk aggregaat is het mogelijk messen plaatsen, de uitstekende om de rechte kant of de lijmresten wegschrapen. Deze geprofileerde kant na te schuren. messen moeten zich automatisch Een draaibare revolverkop met tegen het paneel positioneren aan verschillende schuurschoenen, het begin van de plaat, en uit verhoogt de flexibiliteit, en een elkaar gaan aan het einde van de langere schuurband verlengt de plaat. Dit om botsing tussen paneel effectieve inzetbaarheid. en messen te voorkomen.

×