Oppfølging av NTP og
forvaltningsreformnen

   29.oktober 2009
   Bjørn H. Kavli
Forvaltningsreformen fra 1. januar 2010


• Fylkeskommunen overtar ansvaret for nesten 1180 km
  y
 riksveg
• 42 tunnel...
Endringer i adm organisering
       adm.organisering
• Staten og Fylkene har fortsatt en sams
 vegadministrasjon, (...
Utfordringer
• Ett l på det vegnettet vi overtar beregnet til ca
 Etterslep å d t    tt t i  t b    t
 900 mil...
Økonomiske rammer
•  Investeringer 220 mill k pr å
  I   t i       ill kr år
•  Drift og vedlikehold 330 mill ...
Nasjonal transportplan

• Hovedoppfølgingen av Nasjonal transportplan skjer
 gjennom fylkesplanen og fylkesvegplanen (201...
Strategier Fylkesplan
• A b id strategisk og analytisk i f h ld til f
 Arbeide t t i k       l ti k forhold fremti...
Overordnede transportkorridorer i
 nordområdene
• F åi
 For ivareta nasjonale i t
        t   j  l interesser ...
Overordnede transportkorridorer i
nordområdene

• Utvikling av reiseliv, fiskeri og havbruk samt olje- og
 gassrelatert n...
Pågående og videre prosesser
• NTP prosess: I f t kt t d i nordområdene
         Infrastrukturutredning d  åd
•...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Troms fylkeskommune ved Bjørn Kavli

508
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
508
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Troms fylkeskommune ved Bjørn Kavli

 1. 1. Oppfølging av NTP og forvaltningsreformnen 29.oktober 2009 Bjørn H. Kavli
 2. 2. Forvaltningsreformen fra 1. januar 2010 • Fylkeskommunen overtar ansvaret for nesten 1180 km y riksveg • 42 tunneler, 569 bruer, 15 fergesamband, 37 fergekaier • Tidligere fylkesveger 1728 km veg
 3. 3. Endringer i adm organisering adm.organisering • Staten og Fylkene har fortsatt en sams vegadministrasjon, (St t d i i t j (Statens vegvesen), ) • Større ansvar for å følge opp også nasjonale målsetninger • Økt vekt og mer overordnet planlegging i FK • FK må videreutvikle bestillerkompetansen idere t ikle • Mer regional politisk styring (investeringer, drift og vedlikehold)
 4. 4. Utfordringer • Ett l på det vegnettet vi overtar beregnet til ca Etterslep å d t tt t i t b t 900 mill kr • Etterslep på eksisterende fylkesvegnett beregnet til 900 mill kr • Kombinert med økonomiske utfordringer på tjenestekjøpsområdene + utdanning
 5. 5. Økonomiske rammer • Investeringer 220 mill k pr å I t i ill kr år • Drift og vedlikehold 330 mill kr • Bilruter Bil t 220 mill k ill kr • Ferger 225 mill kr • Båtruter 55 mill kr
 6. 6. Nasjonal transportplan • Hovedoppfølgingen av Nasjonal transportplan skjer gjennom fylkesplanen og fylkesvegplanen (2010 19) (2010-19) • Begge plandokumentene skal til politisk behandling i plandok mentene fylkestinget i desember
 7. 7. Strategier Fylkesplan • A b id strategisk og analytisk i f h ld til f Arbeide t t i k l ti k forhold fremtidig tidi transportbehov. • Prioritere midler til vedlikehold høyt høyt. • Prioritere investeringer i infrastruktur til næringstransport og veger som knytter regioner sammen. • Videreføre og videreutvikle spleiselag og samordne innsatsen fra stat, fylke og kommune. • Styrke helhetlig areal- og transportplanlegging i y g g p p gg g samarbeid med kommune og stat.
 8. 8. Overordnede transportkorridorer i nordområdene • F åi For ivareta nasjonale i t t j l interesser og f fremme regionalt i lt basert verdiskaping i nordområdene må det investeres i nasjonale og internasjonale transportkorridorer transportkorridorer. • Bidra til utvikling og samarbeid knyttet til transport- og logistikk knutepunkt logistikk-knutepunkt i nordområdene. • Fokus på transportvegene østover mot Finland og Øst- og Sentral-Europa. Alle transportformer ( g, sjø, luft g p p (veg, j , og bane) må sees i sammenheng.
 9. 9. Overordnede transportkorridorer i nordområdene • Utvikling av reiseliv, fiskeri og havbruk samt olje- og gassrelatert næringsvirksomhet i nord er høyt prioritert. En effektiv infrastruktur er en forutsetning for at Troms skal kunne utnytte potensialet i disse næringene fullt ut
 10. 10. Pågående og videre prosesser • NTP prosess: I f t kt t d i nordområdene Infrastrukturutredning d åd • Etablert dialog med SD, transportetatene, NTP- sekretariatet og nabofylkene • Behov for å involvere andre aktører: næringsliv, kommuner, kommuner • Utredninger etter KVU-modell (for eksempel jernbanetilknytninger til Troms) • Starte opp lokale og regionale prosesser som bidrar til å fremme Troms sine interesser samtidig som de g framskynder nasjonale prosesser
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×