• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Innspill midt troms regionråd 17. februar 2011
 

Innspill midt troms regionråd 17. februar 2011

on

 • 537 views

 

Statistics

Views

Total Views
537
Views on SlideShare
537
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Innspill midt troms regionråd 17. februar 2011 Innspill midt troms regionråd 17. februar 2011 Presentation Transcript

  • Midt-Troms regionråd Aktuelle samarbeidsprosjekter innafor RDA2 Midt-Troms • FilmCamp • Flyfond – chartertrafikk • Kunnskapsparken – Campus Midt-Troms • ArtSenja • Kommunikasjon / samferdsel
  • Midt-Troms regionråd FilmCamp • Eies av kommunene i Midt-Troms og Troms fylkeskommune • Visjon: Etablere film- og TV-produksjon som kulturindustri og næring i Nord-Norge • Har tidligere fått 25 mill fra RDA1, lagt i eget selskap til samfinasiering av filmproduksjon • Behov for større fonds- og samproduksjonsmidler for å hente filmproduksjoner hit • 30 mill NOK
  • Midt-Troms regionråd FilmCamp forts • Hittil 17 filmer produsert i regionen • Stipulert forbruk i regionen: 64 mill NOK • Mesteparten av dette er varer og tjenester kjøpt i Midt- Troms og Tromsø • 60 leverandører, av dette flere bedrifter i Tromsø • Kompetansebygging i kontakt med FoU o.a. miljø i Tromsø • Dette er et viktig nordområdearbeid • Filmproduksjoner som gjør natur, kultur og landskap kjent ute i verden
  • Midt-Troms regionråd Flyfond som sikkerhetsnett i oppbygging av charterturisme • Flygarantiordning i starten på ei storstilt reiselivssatsing i Midt-Troms • Forslag: 25 mill i fondsmidler • Jfr. satsinga på Nordnorsk reiseliv • 19. mars åpnes/døpes Snowman International Airport • Samme dag vil det første turistcharterflyet fra UK lande med 118 gjester, 20 turoperatører og ca 10 pressefolk. • Nordområdefokus – til beste for Troms
  • Midt-Troms regionråd Kunnskapsparken Finnsnes Campus Midt-Troms • Fylkesråd for utdanning; Campus Midt-Troms skal bli et lokomotiv innen høyere utdanning i Midt-Troms (okt 2008) • Vedtak i Midt-Troms Regionråd; KPF er i ”Aksjonsplanen for Midt-Troms 2007-2009” lagt inn som tiltak i strategiprogrammet. • Lenvik kommunes vedtak, både 2008 og 2011; Kunnskapsparken Finnsnes AS er Lenvik kommunes fyrtårn og er meldt inn til regionrådets nye strategiplan.
  • Midt-Troms regionråd Midt-Troms status• En region med lav andel høyere utdanning• Vi har det eneste statlige studiesenter.• Studiesenterets lokaler er ikke tilpasset vår nye tid og dagens leieavtale utgår 31.12.2012.• Ønske om å koble studiesenter og andre aktører• Det nye landskapet innenfor høyere utdanning; SAK• Arbeidet med en avtale mellom UiT og Midt- Troms regionråd.
  • Midt-Troms regionråd Et moderne og fremtidsrettet læringssenter!• Læringssenter tilrettelagt for fleksible studier med datalab, skype og seminarrom• Gode undervisningsrom• Bibliotek med universitetsbibliotekfunksjon• Konferansemuligheter• Forskningsmiljø• Gode kontorfasiliteter• Gode fleksible møtelokaler• Karrieresenter• Vitensenter/Newtonrom
  • Midt-Troms regionråd Hva skal Kunnskapsparken inneholde? • Studiesenteret Finnsnes • Studie- og fagbibliotek integrert i et regionalt folkebibliotek i samarbeid med Universitets- biblioteket. • Interkommunale institusjoner • Fylkeskommunale institusjoner • Private kompetansebedrifter
  • Midt-Troms regionråd Hvem ønskes med? • Lenvik kommune • Midt -Troms regionråd • Troms Fylkeskommune • Universitetet i Tromsø • Offentlige institusjoner • Regionens private næringsliv
  • Midt-Troms regionråd Hvordan få dette til? • Etablere Campus Midt-Troms - en pilot i nært samarbeid med UiT og Studiesenteret (jmf Tromskomp). • Biblioteket inngår samarbeid med Universitetsbiblioteket og søker status som regionalt modellbibliotek. • Etablere forpliktende avtaler med de aktuelle samhandlingsaktører. • Utnytte samlokaliseringsgevinsten/synergier og ha realisme i arealbruk og valg av funksjonelle lokaliteter.
  • Midt-Troms regionråd ArtSenja • Visjon: Bli en merkevare for profesjonell virksomhet innen kunst og kultur i Midt-Troms. • Faglig møte- og opplæringsarena for det brede lag av aktører tilnyttet kunst og brukskunst. • For de etablerte, nyetablerte og for de som vil utvikle framtidsrettet næring. • Kontakt og utveksling med Det kunstfaglige fakultet, UiT • Involveres nå i kunstprosjekt langs nasjonal turistveg og dermed i prosjektet Rast i kunst i regi av regionrådet. • Er næringsfyrtårn i Tranøy kommune / Midt- Tromsregionråd
  • Midt-Troms regionråd Andre satsinger med relevans • Småsamfunnsutvikling med fotfeste i Dyrøy • Jernbane gjennom Midt-Troms (varer raskt ut i markedet; effektiv, miljøvennlig kommunikasjon) • Andre kommunikasjonsløsninger; båt og veg; pilotprosjekt og forsøksordninger
  • Midt-Troms regionråd Oppsummering 1 ”Troms og Nordland fylkeskommuner blir oppfordra til å bruke midlane på prosjekt som har ringverknader utanfor byane Tromsø og Bodø” Retningsliner fra KRD, vedlegg til tilskuddsbrev 2010
  • Midt-Troms regionråd Oppsummering 2 • Fra Midt-Troms har vi nå peikt på noen prosjekt som har slik innretning. • De er initiert hos oss, med ringvirkninger for Tromsø, Troms, Nord-Norge, Norge, Nordområdene. • Midt-Troms regionråd mener at RDA2-handlingsplanen for 2011 må utformes slik at disse og lignende prosjekt faller inn under ordninga.