• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Eff dagen-Magne Uppman-Qualite
 

Eff dagen-Magne Uppman-Qualite

on

 • 550 views

Foredrag for Eff-dagen 2011, Eiendomsmeglerforetakenes Forening. Hvordan bruke søk og sosiale medier for å bedre markedsføring og synlighet for eiendomsmeglere.

Foredrag for Eff-dagen 2011, Eiendomsmeglerforetakenes Forening. Hvordan bruke søk og sosiale medier for å bedre markedsføring og synlighet for eiendomsmeglere.

Statistics

Views

Total Views
550
Views on SlideShare
550
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Eff dagen-Magne Uppman-Qualite Eff dagen-Magne Uppman-Qualite Presentation Transcript

  • EFF-DAGEN 2011HVORDAN OG HVORFOR ER SØK OG SOSIALE MEDIER VIKTIGE KANALER FOR DINFREMTIDIGE MARKEDSFØRING, SYNLIGHET, KOMMUNIKASJON OG KUNDESERVICE Magne Uppman, Qualité Search Marketing
  • EFFEKTIV MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKASJON Tilstedeværelse og synlighet der hvor brukerne/ kundene dine er  
  • !!"#!$%!&()*+!,--./!01(2/3.!//+!-4+!! 55! 5$! 67! 8!%! $%! 6%! 5%! 7%! 9%! :%! 8%! ;%! <%! $%%! =/+!."(.+!>"./3.! ?"./3.! @1(2/3.! AB(>/3.! "#$ $%&&$($)*+$,&--./$01234.5$6"$78"8$9:-;2$($<<$=;$>?.3;?1$$@A:&$B-:CD3EC?FG$
  • Søkemotorenes betydningNorge er det land i verden hvor man har flest søk pr hode (Lisa D. Myers)Google har registrert langt over 1 Billiard unike nettsider og har alene 3,6 Milliarder søk pr dag.I Norge har Google en markedsandel på +90%I Norge har Google over 13 millioner søk pr dag (Kilde Google)Cika 50 prosent av klikk er fra førsteplassen66% av all trafikk til Norske nettsteder kommer fra en søkemotor (Norsk Gallup)39% av søkemotorbrukerne oppfatter at de selskaper som har topplasseringer i søkemotorene er deviktigste brands(iProspect.com: Search engine optimization) 2008
  • $%%&(#)%*#*(+,(-./.# !# 0//%/)(1,/&#231#451(#26+(#451(#*62.1#%&#*7,&#6#%89*.,)(1(:# E# ;7#)-.#2.1(#2(<.(#/61#+7#=61#1()7<.<(1:# F# 0//%/)(1,/&#231#451(#>(-),2(:#;7#231#-7//(#)<.1<(?#)<%88(?#((1# .4@)(#*(+,.-A38(<#/61#+7#)(4#3/)-(1#+(<:## G# B%**7/,-.)A%/#231#2.)(1()#86#0CCD#4.1(/(#%&#<A(/()<(/(#+7# )(&(1?#,--(#2.1(#+(#)<31)<(#%&#4,-9&)<(:# !"#
  • !"#"$#%&(&)*&+,-#!"#$%%& (&)** +,$-% ./ !01-0)2-*31,4 9%0#):#",18$* 5),&678$* ;1%<* ./#
  • Selge hus
  • ?Hvordan står det til med håndteringen av merkevarene deres?
  • TA KONTROLL
  • TAKEAWAYS Vær der brukerne er Utnytt dagens muligheter og mekanismer Mål og optimaliser Overvåk og reager Ta kontroll
  • TAKK FOR MEG! magne@qualite.no 905 47 285