Je bedrijfsnieuws zowel in de pers als via social media verspreiden

300 views
230 views

Published on

Bedrijven moeten ervoor zorgen dat potentiële klanten weten waar ze goed in zijn. Om een
groot publiek te bereiken, schakelt men daarvoor regelmatig de media in. Bekende merken slagen
daar doorgaans zonder al te veel moeite in: journalisten luisteren graag naar wat die kleppers
te vertellen hebben. Wat grote merken doen, heeft belang voor haast iedereen. Behalve
commerciële waarde hebben hun acti-viteiten soms maatschappelijke relevantie, een cultureel
belang of zijn ze interessant om een andere reden.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
300
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
66
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Je bedrijfsnieuws zowel in de pers als via social media verspreiden

  1. 1. Pers en social media:een gelukkig huwelijkJe bedrijfsnieuws zowel in de pers als via social media verspreiden© 2011 Quadrant Communications - laatste update mei 2013 Bel ons: +32 (0)9 210 53 53
  2. 2. Je bedrijfsnieuws zowel in de pers als via social media verspreiden© 2011 Quadrant Communications - laatste update mei 2013 Bel ons: +32 (0)9 210 53 53Je bedrijfsnieuws zowel in de pers als via social media verspreidenBedrijven moeten ervoor zorgen dat potentiële klanten weten waar ze goed in zijn. Om eengroot publiek te bereiken, schakelt men daarvoor regelmatig de media in. Bekende merken sla-gen daar doorgaans zonder al te veel moeite in: journalisten luisteren graag naar wat die klep-pers te vertellen hebben. Wat grote merken doen, heeft belang voor haast iedereen. Behalvecommerciële waarde hebben hun acti-viteiten soms maatschappelijke relevantie, een cultureelbelang of zijn ze interessant om een andere reden.Voor de minder algemeen bekende bedrijven, die zich niet rechtstreeks tot de consument rich-ten, ligt dat moeilijker. Vaak zijn die bedrijven nochtans een stuk groter dan de firma’s die welin de krant en op televisie opduiken. Maar tenzij er iets fout gaat, zoals massale ontslagen, pro-blemen met producten of financiële schandalen, komen zij minder aan bod in de brede pers.Minder mogelijkhedenDat was lange tijd niet zo’n probleem, want er bestond in zowat elke bedrijfssector een leven-dige vakpers. De laatste jaren gaat het echter niet zo best met de vakpers. Gedrukte publicatieszijn verdwenen of als online publicatie verder gegaan, vaak met een minimumbezetting. Devakpers kreeg de grootste klappen toen adverteerders bij de start van de economische crisishun advertentie-investeringen begonnen terug te schroeven.Toch willen bedrijven aan hun potentiële klanten blijven vertellen waar ze goed in zijn en willendie klanten zich ook blijven informeren over belangrijke nieuwigheden en trends. Het internetheeft de vakpers deels opzij geschoven, maar ironisch genoeg biedt dat internet mogelijkhe-den om het verlies aan vakpers op te vangen. Met name social media laten bedrijven toe om opeen interessante manier te communiceren. Via blogs kunnen ze in een eenvoudige, directe taalhun visie uiteenzetten, op LinkedIn is er ruimte voor professionele discussies, Twitter is effici-ënt om nieuws te delen en er bestaan diverse tools om multimedia in de bedrijfscommunicatiete smokkelen.Bestaand netwerkZullen we de pers dan maar helemaal vervangen door social media? Zo eenvoudig ligt het niet.Social media bieden de kans om op een ongefilterde manier met de buitenwereld te communi-ceren, maar de buitenwereld zit daar niet altijd op te wachten. Met een blog kun je in principetwee miljard mensen bereiken en ruim 700.000 internetgebruikers met een Facebook-groep.Dat zijn indrukwekkendecijfers, maar dat immense bereik is vooral een potentieel bereik. Eerst moeten al die mensenje vinden en dan moet je ze overtuigen dat ze zich op een of andere manier engageren om jeboodschappen systematisch te ontvangen. Bovendien hebben grote massa’s weinig relevantie,want de doelgroep die voor jou interessant is, is veel kleiner.Dus hebben de media toch nog troeven in handen. De brede media - populaire kranten, radioen televisie - hebben een reëel miljoenenbereik. De Belgische vakpers bereikt geen miljoenen,
  3. 3. Je bedrijfsnieuws zowel in de pers als via social media verspreiden© 2011 Quadrant Communications - laatste update mei 2013 Bel ons: +32 (0)9 210 53 53SAMENGEVATHet is niet eenvoudiger geworden voor bedrijven om met hun nieuws in de me-dia te geraken; voornamelijk omdat er minder media zijn. Sociale media lijkeneen alternatief omdat je heel goedkoop kan werken met LinkedIn, YouTube enandere twitters. Potentieel bereik je bovendien een miljoenenpubliek, maar zoeenvoudig is het natuurlijk niet. De traditionele media staan daar wel nog sterk,omdat ze kunnen rekenen op een trouw publiek. Daarom is het niet aangewezenom traditionele media in je communicatiemix te vervangen door sociale media.Het is wellicht interessanter om op zoek te gaan naar de beste manier om beideprogramma’s met elkaar te combineren.maar toch nog tienduizenden mensen uit het bedrijfsleven. Hoewel het vertrouwen in de persvolgens allerlei onderzoeken op een laag pitje staat, is er nog altijd het zogenaamde “stampof approval”-effect. Onbewust hechten we meer belang aan wat er in de pers wordt gezegd engeschreven dan wat je elders hoort beweren. Het beeld dat we van bedrijven, organisaties enzelfs van personen hebben, blijft voor een groot deel bepaald door wat er in de pers over wordtverteld.Extra inspanningen beperktDus heb je perscommunicatie én social media nodig om je boodschap kwijt te kunnen aan eenruimer publiek (los van websites, evenementen, advertenties of andere communicatieacties,natuurlijk). Wie het verstandig aanpakt en zijn persacties optimaal afstemt met zijn communi-catie via social media, kan met beperkte extra inspanningen veel bereiken. Je zou van recyclagekunnen spreken: de inspanningen en het nodige materiaal voor de ene vorm van communicatiekun je met kleine aanpassingen ook voor andere kanalen gebruiken.Hier volgt dan ook een overzicht van hoe perscommunicatie en social media elkaar aanvullenen versterken wanneer je een relatief groot publiek wil bereiken.Een variante van perscommunicatie via de bedrijfsblogWe beginnen met wat intussen haast iedereen het meest evidente social media-kanaal vindttussen bedrijven: een blog. Bij complexe materie, iets waar de meeste B2B-bedrijven mee bezigzijn, komt een blog van pas: je communiceert heel direct en verstaanbaar, je kunt er nuancesin kwijt die elders niet aan bod komen, je geeft achtergrond en duiding en het kan interessantefeedback opleveren in de commentaren. Bloggen vraagt echter tijd en dat schijnt niemand opoverschot te hebben. Hoe krijg je je bedrijfsblog dan toch frequent genoeg aangevuld? Eersten vooral: het schrijven van een blogpost hoeft niet zo lang te duren. Vaak volstaat het om een
  4. 4. Je bedrijfsnieuws zowel in de pers als via social media verspreiden© 2011 Quadrant Communications - laatste update mei 2013 Bel ons: +32 (0)9 210 53 53gedachte uit te schrijven die je in de loop van de dag te binnen is geschoten. Langer dan eenuurtje hoeft dat niet in beslag te nemen.1. Eigen persberichten herwerkenEens je een bedrijfsblog hebt: recycleer zoveel mogelijk uit je perscommunicatie. Een pers-bericht kan snel en gemakkelijk worden herschreven tot een blogpost: leg uit waarom je datproduct of die dienst lanceert, dat bedrijf overneemt, dit onderzoek hebt laten uitvoeren, dezeof gene beslissing neemt. Overweeg om pas iets op je blog te publiceren nadat de pers de kansgekregen heeft om te publiceren. Die tijdelijke exclusiviteit geef je hen eventueel in ruil voorhet gebruik van hun netwerk.Vertel in je blogpost gerust hoe je je er zelf bij voelt, zonder flauw of sentimenteel te worden.Elke lezer van je blog - dat is iemand die per definitie in je activiteiten geïnteresseerd is; anderslezen ze wel iets anders - zal je beter begrijpen en ook je menselijke kant een beetje leren ken-nen. Blogposts zijn geschikt om abstracte communicatie concreet en menselijk te maken. Jelezers, voornamelijk potentiële klanten, beseffen dat niet alleen het bedrijf een visie heeft opde sector, maar ook jij als persoon. Hoe vaak kiest een bedrijf niet voor personen bij wie heteen goed gevoel heeft, veeleer dan alleen te selecteren op basis van de merites van een productof dienst?2. Met aanvullende informatieOok andere documenten die je produceerde om extra informatie bij je persberichten te geven,kunnen dienen als basis voor blogposts. Hetzelfde geldt voor alle materiaal dat je voorbereiddebij een eventuele persconferentie.Klantengetuigenissen bijvoorbeeld. Valt er bij de klant bovendien meer te zien dan alleen kan-toren? Stuur een cameraman mee en maak een korte video - één minuut volstaat - waarin jeduidelijk maakt hoe jouw product of dienst die klant heeft geholpen. Dat publiceer je nadien viaYouTube - op Google na de meest gebruikte zoekmachine - op je eigen bedrijfsblog. Hetzelfdekan je doen om een externe expert aan het woord te laten.Had je bij het persbericht of persconferentie een whitepaper voorzien, waarin je vrij diep in-zoomt op een aspect van je business? Een inspanning waarmee je misschien te weinig mensenbereikt - tenzij je de samenvatting omzet naar een blogpost, de whitepaper uploadt naar Scribden in je blogpost bijvoorbeeld toevoegt waarom je die whitepaper wou schrijven, wat eraanvoorafging, hoe je te werk bent gegaan. Had je ook sterke presentaties die op een andere ma-nier achtergrondinformatie geven? Die zou je met de juiste tags kunnen plaatsen op Slideshare,zodat ze ook ontdekt kunnen worden door de bezoekers van deze site, die de ingebouwdezoekfunctie gebruiken om hun informatie te vinden. Vanuit Scribd en Slideshare haal je papersen presentaties ook terug binnen op je blog.3. Verschenen artikels versterkenWanneer de pers over je bedrijf bericht, heb je alvast duizenden mensen bereikt. Dankzij socialmedia kan je dat effect nog versterken. Meer en meer publicaties zetten hun reportages, somsbewust met enige vertraging, op hun websites. Dat maakt het eenvoudig om die coverage tedelen met je eigen netwerk. Via LinkedIn en vooral via Twitter is dat simpel dankzij de knoppen
  5. 5. Je bedrijfsnieuws zowel in de pers als via social media verspreiden© 2011 Quadrant Communications - laatste update mei 2013 Bel ons: +32 (0)9 210 53 53die je vaak onderaan een gepubliceerd artikel terugvindt.Nodig in een memo ook je collega’s uit om persartikels die een mooi beeld geven van je bedrijfte delen op hun Facebook-pagina of via hun Twitter- en LinkedIn-accounts. Heb je wat meer tijd, inspiratie voor een interessante bijgedachte of omkadering?Schrijf een blogpost of maak een korte video die past bij een artikel dat verscheen in de persen personaliseer het. Probeer inderdaad elke kans te benutten om op een authentieke en per-soonlijke manier de identiteit van je merk in de verf te zetten.Is het verschenen artikel geschreven op basis van informatie uit het buitenland - wat steedsvaker gebeurt in de pers - overweeg dan zeker om het bericht lokaal te kaderen via een eigenblogpost. De markt van de meeste producten en diensten is nog altijd een lokale markt en dieheeft informatie van eigen bodem nodig.4. Negatieve artikels kaderenWanneer de pers op een negatieve manier over je organisatie zou berichten, heb je er vaak baatbij om snel via je social media-netwerk de juiste nuance, duiding of een andere omkaderingaan het artikel uit te pers te geven. In het geval dat de pers zwaar over de schreef zou gaan,is er nog altijd de gerechtelijke weg, maar waarom zou je weken of maanden wachten om teproberen een recht van antwoord gepubliceerd te krijgen?Dit impliceert wel dat je al een netwerk hebt. Wanneer je bij kleine en grotere crisismomen-ten aan je social media-netwerk moet beginnen bouwen, is het te laat. Bovendien word je dangepercipieerd als de olifant in de porseleinenwinkel. Kreeg je al negatieve pers te verwerken,maak het dan niet erger via een overhaaste aanpak van social media.Gelukkig blijkt het vaak mee te vallen. Ook zonder een bedrijfsbrede aanpak zal je heel wat col-lega’s vinden die al een aardig persoonlijk netwerk bij elkaar hebben gebracht op LinkedIn enTwitter. Je kunt het als hefboom gebruiken om relatief snel een netwerk voor je onderneminguit te bouwen. Hou daarbij rekening dat er niet echt een weg terug is. Zonder regelmatig voed-sel - relevante informatie - sterft je netwerk uit en krijg je het amper terug recht.5. Beleefde weigeringen transformerenNogal wat bedrijven voeren een zogenaamd actief persbeleid. Zij doen regelmatig suggestiesaan journalisten om over bepaalde onderwerpen te berichten, met de bedoeling om ook zelfaan bod te komen. Wanneer een eigen medewerker of je pr-bureau zijn of haar interviewvoor-stel aan een journalist gekelderd ziet, kan je die boodschap omzetten in een blogpost.Zo gaat de voorbereiding niet verloren. Iets wat journalisten niet meteen interessant vinden, isniet per definitie oninteressant. Meestal heeft het te maken met tijd- of plaatsgebrek. Voor elkonline of gedrukt artikel dat effectief gepubliceerd wordt in de pers, gingen verschillende voor-stellen de mist in. Uit al die voorstellen kun je op zijn minst een reeks interessante blogpostsdistilleren.We komen ook hier uit op blogposts, omdat B2B-bedrijven het meest gebaat zijn bij een zoge-naamde “blog centric”-aanpak. Consumenten zul je nog lang kunnen lijmen met een simpele
  6. 6. Je bedrijfsnieuws zowel in de pers als via social media verspreiden© 2011 Quadrant Communications - laatste update mei 2013 Bel ons: +32 (0)9 210 53 53wedstrijd, een bescheiden korting of een eenvoudige poll; tussen bedrijven verwacht men ietsmeer. En met reden. In een B2B-omgeving gaat de relatie tussen klant en leverancier geregeldverder dan het leveren van goederen en diensten. Ze dient om concurrentieposities te behou-den of te versterken, om de continuïteit van ondernemingen te garanderen en om innovatiesin de markt te kunnen zetten. De beslissingsmechanismen die daar achter liggen, zijn van eenandere orde dan kiezen voor een hamburger met of zonder extra kaas. Daarom kun je beslis-singsnemers informeren met meer diepgaande en doordachte berichtgeving via de pers en viasocial media.Heeft de pers geen interesse in je voorstel, dan zijn er misschien bloggers die geregeld berich-ten over je markt en je activiteiten. In een licht aangepaste versie en met een licht verschillendeaanpak kun je hen suggesties doen om bepaalde onderwerpen aan bod te laten komen op hunblog.6. Journalisten benaderenTot slot levert de combinatie van perscommunicatie en social media een ander, indirect voor-deel op. Ook journalisten gebruiken social media, zoals bijvoorbeeldblijkt uit ons eigen onderzoek. De kans is groot dat zij een deel van je communicatie opvangen.Daardoor kan het gebeuren dat ze een nieuwtje oppikken waarvoor je geen specifieke persac-tie had voorzien, maar dat je wel de moeite waard vond om bijvoorbeeld in een blogpost, jeFacebook-status, een Twitter-bericht of eenLinkedIn-discussie te gieten. Wanneer journalisten in dergelijke gevallen je social media-berichtoverbrengen naar hun netwerk, krijgt je berichtgeving een bijzonder stevige boost.Zo blijft niets nog verborgen. Als een boze klant een bericht op je Facebook-pagina plaatstof zijn grieven via Twitter overmaakt, dan bestaat de kans dat ook een journa-list dat oppikt.Ontevreden klanten zullen hoe dan ook vaker social media gebruiken om hun ongenoegenkenbaar te maken. Als je zelf actief bent via social media, is de kans groot dat het ongenoegenrechtstreeks aan jou wordt gericht en niet via een Facebook-groep, bijvoorbeeld. Zo kun jereacties beter opvangen. Bovendien: wie zelf al op een open manier via social media communi-ceert, wordt daar doorgaans voor beloond. Wie al aantoonde dat hij bereid is om te luisteren,bouwt krediet op, dat vooral van pas komt als het mis dreigt te gaan.Overigens hoeft niet alle social media-communicatie met journalisten over je zakelijke activitei-ten te gaan. Zeker als een woordvoerder of de conversation manager de communicatie op soci-ale netwerken persoonlijk beheert, is er ruimte voor informele berichten. Het kan nooit kwaadom relaties in stand te houden. Nu er minder gelegenheden zijn voor persoonlijke contactenmet journalisten - zoals persconferenties en persreizen - kunnen social media dat verlies vooreen deel opvangen. Plastisch uitgedrukt: soms fungeren ze als een virtuele cafétoog. Als dátgeen overtuigend element is om ermee van start te gaan.
  7. 7. Je bedrijfsnieuws zowel in de pers als via social media verspreiden© 2011 Quadrant Communications - laatste update mei 2013 Bel ons: +32 (0)9 210 53 53Meer informatieFrank Van den Bossche, Quadrant Communicationstelefoon .......................... + 32 478 480 570e-mail .............................. frank@quadrantcommunications.behttp://be.linkedin.com/in/frankvandenbosschehttp://www.quadrantcommunications.be/blog/

×