Ekonomi token visual bee

2,042 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,042
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
1,666
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ekonomi token visual bee

 1. 1. EKONOMI TOKEN
 2. 2. MEMBENTUK GENERASI MULIA• Jika anak-anak dibesarkan dalam tolerensi• Dia belajar menjadi sabar.• Jika kanak-kanak dibesarkan dalam galakan,• dia belajar mempunyai keyakinan.• Jika kanak-kanak dibesarkan dalam pujian,• dia belajar menghargai orang lain.• Jika kanak-kanak dibesarkan dalam saksama,• Dia belajar erti keadilan.• Jika kanak-kanak dibesarkan dalam rasa selamat,• Dia belajar kepercayaan.• Jika kanak-kanak dibesarkan dalam persetujuan,• Dia belajar menyukai dirinya.• Jika kanak-kanak dibesarkan dalam penerimaan dan persahabatan,• Dia belajar mencari kemesraan (kasih sayang) di dunia ini. – Dorothy LawNolte
 3. 3. Satu sistem pengurusan dimana guru dan murid bersetujutingkah laku sasaran yangakan diberi peneguhan. Muriddiberi token dengan segera jikamelakukan tingkah lakusasaran.Token ini kemudiannya bolehditukarkan dengan ganjaranatau hadiah yang dikehendakioleh murid. Token dapatdiperolehi / dikumpulkanmengikut cara muridbertingkah laku.Murid mengawal tingkah laku;guru mengawal peneguhan.Token yang dikumpulkansemakin meningkat nilainyakerana aktiviti, bahan, ataukeistemewaan yang akanditukarkanApakah Ekonomi Token
 4. 4. MERANCANG EKONOMI TOKEN• Pilih tingkah laku yang hendak diubah• Tetapkan jenis token yang akan digunakan• Tentukan jenis ganjaran yang boleh ditukarkan dengan token• Berikan ‘nilai’ kepada ganjaran• Susunatur kelas• Menyediakan peraturan kelas• Memberitahu guru besar dan ibu bapa• Memungut data dasar
 5. 5. Pastikan apa tindakan yang hendak diambil – meningkatkan bilangantugasan yang akan disiapkan, elak dari menghukum.Dapat dilihat dan diukur.- Murid dapat menyiapkan tugasan seperti yangdiarahkan dsb. Nyatakan dengan jelas tahap bagaimana yang bolehmendapat token. Libatkan sama murid dalam membuat keputusan ini.Pastikan murid mempunyai kemahiran yang diperlukan untukmelakukannya.Murid dapat melakukan tingkah laku dan mendapat token dari awal lagi.MEMILIH TINGKAH LAKU SASARAN
 6. 6. Garis panduan:Kecil, mudahdiberikan, saiz sesuaiuntuk dipegang olehmurid.Unik, ada kelainan.Tidak mudahdiperolehi sebaranganDapat dilihat, pegang,dan kiraMurah mudahdisediakanAda daya ketahanan.MEMILIH TOKEN
 7. 7. Contoh Token• Cip• Bintang emas/perak• Butang plastik• Stem ( ada nama guru)• Bentuk cincin• Kad individu• Duit plastik/kertas• Kopon, kertas warna
 8. 8. 10530901 markahNILAI TOKEN
 9. 9. OBJEK YANG KERAPMENJADI BAHANPERMAINAN MEREKAOBJEK YANG MURID GEMARMEMILIKINYAAKTIVITI YANGSERING/SUKA DILAKUKANMEMILIH GANJARAN
 10. 10. SENARAI GANJARANTangibel• Pembaris• Pensel• Snek• Minuman• Barang perhiasan• Gambar• Kertas warna/patung mainan• Sijil/surat kepada ibu bapaKEISTEMEWAAN• Masa main yang lebih• Ke pusat sumber• Menonton tv/video• Memberi makan binatang peliharaan• Guru membaca buku cerita• Menggunakan radio/tv• Duduk hampir dengan guru• Jadi pembantu guru• Pungut dan mengembalikan buku• Ketua kumpulan• Membunyikan loceng• Berkelah dll.• Dapat menyewa barangan
 11. 11. Permulaan:• Pastikan berapa token diberi kepada perlakuanyang mantap• Ada yang agak murah supaya dapat berpeluanguntuk membelinya• Ada yang mahal dan sukar diperolehi supayamurid berusaha keras• Harga bergantung kepada token dalam pusingan.Jika mudah dapat token, harga perlu mahal.MEMBERI ‘NILAI’ KEPADA GANJARAN
 12. 12. Garis panduan untuk menetapkan harga• Beri harga tinggi jika:• Permintaan tinggi dan kerap dibeli oleh murid• Mengambil masa guru yang lama• Penawaran ganjaran yang terhad• Untuk mengelak murid membelinya( menjadi basi jika kerapmenjadi bahan belian)• Mahu murid berusaha untuk mendapatkannya
 13. 13. Beri harga rendah bila: Terlalu banyak penawaranPermintaan rendah dan jarangdibeli oleh muridMemastikan murid membelibarangan yang berkenaansambungan
 14. 14. Adakan pelbagaikawasan khaspembelajaran:Pusat permainan Pusat pembelajaranSudut/sains/matematik/bahasaPusat GanjaranMenyusn Atur Kelas
 15. 15. Peraturan memberi garispanduan yang jelasbagaimana hendak bertindak.Murid-murid perlu terlibatdalam menyediakan peraturansupaya semua faham .Tentukan apa tindakan yangakan diambil sekiranyamelanggar peraturan, biasanyaditolak markah yang telahdiperolehi.Menyediakan Peraturan
 16. 16. Memberitahu pihak lain• Beritahu orang yanglain yang terlibat ,tentang program yangakan dilaksanakan.• Bincang denganmereka (ibu bapa,gurubesar) selesaikanmasalah timbul jikaada dan dapatkansokongan dari mereka.
 17. 17. Pungut data lebihkurang seminggusebelum memulakanprogramDapat menentukankeberkesananprogramNyatakan dalambentuk data, grafdsb.Galakan muridmencarta grafsendiriMEMUNGUT DATA DASAR
 18. 18. Nama Murid : Tingkahlaku: Menyiapkantugasanyang diberiJangka masa/Tarikh:100 DATADASAR PROGRAM: Jumlah bilangan yang dapat disiapkan oleh murid80Bilangan%60(Pilih satu)402001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Hari Sesi Jam Minggu (Pilih satu)GRAF
 19. 19. Melaksanakan program• Pada peringkat awal berikan peluang yang luaskepada murid utk mendapatkan token.• Pilih tingkah laku sasaran yg mudah dulu• Berikan token diberi dengan penuh semangat• Jika perlu, bantu kanak-kanak untuk menukarkantoken kepada ganjaran yg dipilih• Pastikan program tidak kehilangan tarikan @menjadi basi• Pilih tlaku sasaran yg baru sekiranya tlaku yg dipilihsudah mantap.
 20. 20. PERATURAN ASAS MELAKSANAKAN EKONOMI TOKEN• Pilih tingkah laku yang hendak diubah• Beri gambaran kepada murid, mereka dapatmelakukannya• Tampalkan peraturan dan semak kembaliseberapa kerap• Pilih token yang sesuai• Pilih peneguhan yang boleh ditukarkandengan token• Sediakan menu ganjaran dan tampalkan dikelas.
 21. 21. sambunganBeri kebenaran kpd murid membincangkan danmenimbangkan item di menu. Murid jugadiajak berbincang untuk menentukan token bagisetiap item.• Laksanakan ekonomi token bermula dengan kecilan.Terangkan sistem token dengan jelas dan terperinci..• Berikan peneguhan/token dengan segera kepadatingkah lakuyang sesuai jika berlaku• Setelah mantap berikan token cara berjadual.• Berikan masa untuk menukarkan token denganganjaran• Menu ganjaran perlu kerap diubah untuk memenuhicita rasamurid
 22. 22. =70=50=150=20=20=60=25=50=15MENU GANJARAN
 23. 23. TINGKAH LAKU YANG DIBERI MARKAHTingkah laku Mata Ganjaran yangdipungut/kumpulMengangkat tangan sebelum menjawabsoalan1Meminta kebenaran sebelum keluar 1Membantu rakan 3Dapat menyiapkan tugasan yang diberi 5Menjawab soalan guru dengan betul 5
 24. 24. Tingkah Laku PotonganMarkahMembuat bising 3Engkar arahan guru 5Mengganggu rakan 10Bergaduh 15MARKAH DIPOTONG KERANA
 25. 25. Fikirkan satu sistem tokenyang dapat digunakansebagai jaminan kepadapeneguhan sebenarSediakan peraturan-peratuaranyang menyatakan dengan jelastingkah laku yang akan diberitoken.Beri token kepada murid yangmenyumbang kepada kejayaankumpulan.Sediakan sistem pertukarantoken dengan ganjaran/ aktiviti/keistimewaan yang dipilih.MENJAMIN KEJAYAAN EKONOMI TOKEN
 26. 26. BILNAMA MURID BAKIDULUA I S R K JUMBELI CATATAN1 LINDA 5 2 1 3 4 14 142 ISHAK 105 2 2 3 22 20 Baki 23 KUMAR 1 3 2 3 3 12 124 AH SENG 4 3 3 2 4 16 165 RAMA 4 2 4 2 4 16 16BORANG CATATAN TOKEN
 27. 27. Kelebihan TOKEN• Memberi peluang tingkah laku diberi peneguhan pada bila-bila masa –mudah dan senang digunakan• Jika peneguhan sebenar itu jarang dapat dilakukan, melawat zoo dsb.Token dapat merapatkan jurang masa antara tingkah laku denganpeneguhan.• Mempunayai pelbagai pilihan peneguhan• Pelaksanaan token berkait rapat dengan peneguhan, hukuman ataudenda• Menggalakkan pengawalan dan pengurusan kendiri
 28. 28. Contoh Ekonomi Token
 29. 29. Selamat Mencuba, Insyallah berjaya.Tamat.

×