Presentation av Vendelsö hage

3,071 views
2,940 views

Published on

Presentation av Vendelsö hage från 12 mars 2012

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,071
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,765
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentation av Vendelsö hage

 1. 1. Välkomna tillinformation om Start Augusti 2012
 2. 2. Pysslingen ABVision Lärande i världsklass - Pysslingen påverkar framtiden!Affärsidé Pysslingen driver förstklassiga fristående förskolor och grundskolor som ska vara det mest attraktiva valet för barn, elever och föräldrar.Pysslingen - delar och helhet• Förena det lokala perspektivet med ett framgångsrikt företag.• En mångfald av metoder och inriktningar.• Pysslingens viktigaste framgångsfaktor är kompetenta och engagerade medarbetare.• Pysslingens enheter visar vägen genom mötet med barn, elever och deras föräldrar.• Pysslingens barn och elever ges goda förutsättningar att bli framgångsrika världsmedborgare.• God kvalitet skapar ekonomisk effektivitet.
 3. 3. Pysslingen ABStrategier• Samhällsnytta Pysslingen förverkligar läroplanerna och främjar en långsiktig hållbar samhällsutveckling utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.• Professionellt ledarskap Pysslingens medarbetare fokuserar på kundernas behov, sätter höga normer för kvalitet och bidrar till hela företagets utveckling. Varje enhet har stor frihet att utifrån affärsplanen välja pedagogisk modell samt sätt att organisera och utveckla verksamheten.• Resultat Alla resurser i Pysslingen ska användas för att nå målen. Fastställda resultatmål avseende kund, medarbetare och lärande är lika viktiga för att skapa ekonomisk lönsamhet.
 4. 4. Pysslingen AB•Pysslingens viktiga Didaktiska lärmiljöer värden Kompromisslöst fokus på barnens bästa
 5. 5. Vendelsö Hage
 6. 6. Vendelsö Hage
 7. 7. Vendelsö Hage• Pedagogisk vision: - Vi möter framtiden!”För att behålla barn och elevers motivation ochglädje över att utvecklas måste vi som förskolaoch skola möta dem i den värld de lever i ochförbereda dem för mötet med framtiden.”
 8. 8. Vendelsö Hage•Trygghet och trivsel
 9. 9. Vendelsö Hage•Ordning och reda
 10. 10. Barnen och eleverna är vår kompass: Organisation Strukturer Metoder
 11. 11. Möta varje barn
 12. 12. Pedagogiska relationen• Medforskande• Lyhörda• Närvarande
 13. 13. Arbetslag/-teamSyftet.• Pedagogerna på skolan kommer arbeta i team där de samarbetar med en grupp elever.• Pedagogernas ämneskunskaper kommer till sin rätt.• Skapa dynamik i grupper och organisation. Ny skollag – lärarlegitimation –ämnesbehörighet.
 14. 14. Begreppsförtydligande• Från lärare till PEDAGOGER• Från klasser till GRUPPER• Från läxor till UPPDRAG• Från information till KOMMUNIKATION
 15. 15. Kunskapssyn- Grunderna i samtliga ämnen- Helhet och sammanhang- Fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet- Progression – kunskap som process- Tidig läsförmåga – använda beprövade metoder- Tidig start med engelska
 16. 16. Lärandesyn- Teori och praktik- Upplevelsebaserat- Tematiskt- Behovsanpassat – olika sätt att lära sig- Individuellt och samarbete- Självständighet- FIRO- Reflektion över det egna lärandet
 17. 17. ”Hela barnet hela dagen”Utgå från en helhetssyn på eleven ochelevens behov samt främja allsidigakontakter och social gemenskap.
 18. 18. FörskoleklassenVerksamheten styrs av skollagen samt av de tvåförsta delarna i läroplanen; skolans värdegrundoch uppdrag och övergripande mål och riktlinjer.
 19. 19. FörskoleklassenSyftet är att stimulera eleversutveckling och lärande och attförbereda dem för fortsatt utbildning.
 20. 20. Förskoleklassen- Väcka lust och nyfikenhet för lärandet.- Känna trygghet i skolmiljön.
 21. 21. Inskolning förskoleklass• 15.e augusti – ca 1 timme på skolan• 16:e augusti – 2 timmar på skolan.• 17 augusti – 2 timmar på skolan.• 16 augusti – öppet hus för samtliga elever och vårdnadshavare, på eftermiddagen!• Skolstart för samtliga elever på skolan, måndag den 20 augusti, kl.9:00
 22. 22. Barn & ElevhälsanCentral Elevhälsa Verksamhetschef för Elevhälsan - Charlotte Friberg Skolöverläkare och skolläkare - Lena Sehlstedt Psykolog - Malin Bruhn Kurator - PyssO och specialpedagog - Anita Wåhlin Socionom vakantPyssO Anita WåhlinCentrala specialpedagoger Elisabeth Penderud Lisbeth Ryderstedt
 23. 23. Elevhälsan på Vendelsö Hage• Rektor• Skolsköterska• Skolläkare• Specialpedagog• Speciallärare (i vissa fall)• Elevens mentor
 24. 24. Kommunikation med vårdnadshavare Elev/barn• Det dagliga mötet• Mail och telefon• IUP- samtal• UNIKUM• Veckobrev• Rektorsbrev• Föräldraråd Vårdnadshavare Skolan/förskolan
 25. 25. Föräldraförväntningar• Mina förväntningar på Er som har barn på skolan:- Ärlig och öppen kommunikation- Tålamod- Ödmjukhet
 26. 26. Vad händer framöver?- Alla som står i kö och som är blivande elever på skolan är inlagda i Adela, vårt elevregister.- Bekräftelse av skolplats skickas ut efter informationsmötet.- Informationsmöte juni för alla barn och vuxna.- Löpande information på Facebook.- Denna presentation finns på hemsidan, www.pysslingen.se/vendelsohage
 27. 27. Kontaktuppgifter• Rektor: Karianne Stensrudkarianne.stensrud@pysslingen.se• Regionchef: Anna Maria Brunnerannamaria.brunner@pysslingen.se

×