Uploaded on

 

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
627
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
3
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. EL MARC FÍSIC: EL MEDI NATURAL
 • 2. INDEX:
  • EL RELLEU
  • LES AIGÜES
  • EL CLIMA
  • LA INFLUÈNCIA
  • DEL PAISATGE
 • 3. INTRODUCCIÓ:
  • La Terra és l’escenari en què es desenvolupa la vida. La geografia física és la branca de la ciència geogràfica que estudia els elements naturals que caracteritzen els diferents llocs del planeta:
   • Relleu
   • Aigües
   • Climes iVegetació
  • En els següents temes repassarem el medi físic de la Terra i com influeix en el poblament i desenvolupament de les societats.
 • 4.
  • Així mateix tractarem de donar resposta a les següents qüestions:
   • Fins a quin punt és la natura un recurs i un obstacle per al desenvolupament de les societats humanes?
   • Com ha influenciat la tecnologia la nostra dependència al medi?
   • Com han influenciat les activitats humanes al medi natural i quin impacte han tingut?
 • 5. 1. EL RELLEU
  • El relleu fa referència a les desigualtats que presenta la superfície terrestre, la qual mostra un relleu accidentat i variat.
  • Les principals formes de relleu continental son quatre: muntanyes, altiplans, planes i depressions.
 • 6.
  • En la formació de les formes de relleu, que donen lloc als diferents tipus de paisatge, intervenen diversos factors dels quals podem destacar.:
  • A. La Tectònic a de les plaques.
  • B. El clima
  • C. L’ intervenció humana
 • 7. A. TEORIA DE LA TECTÒNICA DE PLAQUES
  • Segons aquesta teoria l’escorça de la Terra està formada per diverses plaques tectòniques. En el seu lent desplaçament les plaques xoquen, se separen o se superposen provocant noves formes de relleu i la destrucció del ja existent.
 • 8. TEORIA DE LA TECTÒNICA DE PLAQUES
  • A les zones de contacte entre plaques poden aparèixer volcans i terratrèmols.
  • Les erupcions volcàniques i els forts terratrèmols poden tenir conseqüències desastroses per a la població.
 • 9. B. EL CLIMA
  • El clima és l’estat habitual de l’atmosfera a un lloc concret. Aquest es determina segons el tipus de temps que s’ han succeït en aquest lloc durant un llarg període de temps.
  • El temps , a diferència del clima, fa referència a la situació atmosfèrica que es dona en un lloc en un moment concret.
 • 10. EL CLIMA
  • La temperatura, les precipitacions, la pressió atmosfèrica i el vent són els elements que determinen el tipus de clima d’un lloc.
  • Aquests elements determinen també el relleu i el paisatge d’aquest lloc a causa de la acció de erosió.
 • 11. C. ACTIVITATS HUMANES
  • L’home, al llarg de la història s’ha anat assentant a aquelles zones de la terra més favorables a les seves necessitats, tot cercant:
  • Un relleu, un sòl, un clima i una vegetació favorables per a viure, per a construir, per a fer pastures, per sembrar, per atreure el turisme, per crear indústria...
 • 12. ACTIVITATS HUMANES
  • Aquesta intervenció humana amb el temps ha suposat una modificació del paisatge.
  • D’ aquesta manera diem que el paisatge natural (aquell espai geogràfic definit per un relleu, aigües, clima, vegetació i fauna determinats.) s’ha transformat en un paisatge humanitzat (aquell paisatge que ha estat intervingut per l’home),
 • 13. ACTIVITATS HUMANES
  • A més, aquestes activitats humanes en el medi natural poden tenir una sèrie d’efectes negatius per al medi ambient . Ara com:
  • La destrucció
  • La sobreexplotació
  • La contaminació
  • Efectes tots que poden modificar greument el relleu.
 • 14. 2. LES AIGÜES
  • L’aigua cobreix més del 70% de la superfície terrestre.
  • Tanmateix, només un 2.5% és aigua dolça i menys d’un quart del 1% del total està disponible per al consum humà als rius, llacs i dipòsits subterranis.
 • 15. Les aigües estan en circulació permanent. Aquest fenomen es coneix com el cicle de l’aigua.
 • 16.  
 • 17. OCEANS
  • Els oceans són grans masses d’aigua salada.
  • Aquesta aigua està en constant moviment impulsada pels corrents marins.
  • Els corrents marins són grans fluixos d’aigua que es desplacen a mera de rius pels oceans.
  • Els corrents marins poden ser càlids o freds
 • 18. OCEANS
  • Els corrents influeixen en el clima. Per exemple, el corrent càlid del Golf de Mèxic es desplaça a les costes de l’Europa Occidental i fa que les temperatures siguin més càlides del que els correspondria per la latitud.
  • Els corrents també afecten la productivitat . Les corrents que fan que les aigües dels fons, riques en nutrients, pugin a la superfície, són més riques en pesca.
 • 19. RIUS
  • Els rius són corrents continus d’aigua dolça.
  • Els rius principals desemboquen en un llac o a la mar.
  • El cabal d’un riu, el règim fluvial i el relleu pel qual corre el seu curs determinen l’aprofitament de les aigües d’aquest riu: transport, energia, reg de conreus, etc.
 • 20. LLACS
  • Els llacs són masses permanents i tancades d’aigua que ocupen zones enfonsades de la Terra.
  • Els llacs es mantenen gràcies a les aportacions d’aigua de precipitacions, rius i corrents subterranis. Per aquesta raó els llacs acostumen a ser d’aigua dolça.
 • 21. LLACS
  • De vegades els llacs poden contenir aigua salada. En aquest cas es diu que són mars interiors.
  • Els llacs són un recurs turístic important a més de servir per activitats com reg de conreus, pesca, o transport de productes.
 • 22. AIGÜES SUBTERRÀNIES
  • Constitueixen la principal reserva d’aigua potable i alimenten rius i llacs.
  • S’originen per la infiltració d’una part de l’aigua de la pluja i dels rius en zones poroses del terreny.
  • A l’interior de la Terra aquestes poden formar aqüífers que poden ser explotats per l’home.
 • 23. L’AIGUA I LA OCUPACIÓ HUMANA
  • L’aigua és indispensable per a la vida i, per això, des de temps remots, els éssers humans s’han assentat a les zones costaneres i en regions pròximes a rius, llacs i naixements d’aigua.
  • Però la distribució de l’aigua a la Terra és molt desigual. En algunes àrees abunda i en d’altres és molt escassa.
  • Per resoldre aquests inconvenients, es duen a terme obres hidràuliques, com pantans, canals o transvasaments, però la construcció de grans obres d’enginyeria causa un important impacte ambiental.
  • Finalment, el creixement de la població i el desenvolupament comporten un augment alarmant del consum i de la contaminació.
 • 24. 3. EL CLIMA El clima és l’estat habitual de l’atmosfera a un lloc.
 • 25. A. ELS ELEMENTS DEL CLIMA
  • El clima es determina segons el tipus de temps que s’han succeït en aquest lloc durant molt d’anys.
  • Per conèixer el clima hem d’analitzar una sèrie d’elements:
   • Temperatura
   • Precipitació
   • Pressió Atmosfèrica
   • Vent.
 • 26. A.ELS ELEMENTS DEL CLIMA
 • 27. B. Els factors del clima
  • La Latitud: és la distància d’un punt de la Terra a l’equador.
   • A les latituds pròximes a l’equador ( latituds baixes ), els raigs hi incideixen perpendicularment, per això les temperatures són més altes. Com que l’aire càlid conté més vapor d’aigua també les precipitacions són més abundants.
   • A mesura que ens allunyem de l’equador ( latitud altes ) més gran és la inclinació dels raigs solars, per això la calor es reparteix entre una superfície més extensa i les temperatures són més baixes i plou menys.
 • 28. B. Els factors del clima
 • 29. C. EL CLIMA I LA NOSTRA VIDA
  • Les situacions extremes de temperatura i d’humitat dificulten l’establiment de la població el desenvolupament de certes activitats econòmiques.
  • Per això les zones menys poblades del planeta coincideixen amb els deserts, les selves, zones polars i els cims més elevats
  • Per contra, a les zones temperades viu més del 70% de la població mundial.
 • 30. D. ELS CLIMES DE LA TERRA: 5 GRAN ZONES CLIMÀTIQUES EN FUNCIÓ DE LA LATITUD.
 • 31. 4. LA INFLUÈNCIA DEL PAISATGE
  • Ja hem dit que l’home s’ha anat assentant a aquelles zones de la terra més favorables a les seves necessitats.
  • Pel que fa al relleu i al clima podem observar...
 • 32.  
 • 33. 4. LA INFLUÈNCIA DEL PAISATGE
  • Que la majoria de la població mundial viu en àrees planes situades per davall dels 500 metres d’altitud.
  • Que la majoria de la població mundial viu a les costes.
  • Que la majoria de la població mundial viu a les zones de clima temperat.
 • 34. PERÒ PER QUÈ?...
 • 35. EXCEPCIONS: