• Save
Ugovori izmedju e kupca i e-prodavca
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Ugovori izmedju e kupca i e-prodavca

on

 • 966 views

Prezentacija održana na konferenciji eTrgovina, Palić, 2012. godine.

Prezentacija održana na konferenciji eTrgovina, Palić, 2012. godine.

Statistics

Views

Total Views
966
Views on SlideShare
964
Embed Views
2

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 2

https://twitter.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial-NoDerivs LicenseCC Attribution-NonCommercial-NoDerivs LicenseCC Attribution-NonCommercial-NoDerivs License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Ugovori izmedju e kupca i e-prodavca Ugovori izmedju e kupca i e-prodavca Presentation Transcript

 • Ugovori između e-kupca i e-prodavca - pravni aspekti -e-Trgovina, Palić 2012.Autor: Žarko Ptiček
 • Definicija Ugovora Ugovor je saglasnost volja ugovornih strana Pravna i fizička lica Sloboda ugovaranja (u okviru zakona) Ravnopravnost ugovornih strana Pridržavanje načela savesnosti i poštenja Suzdržavanje od pričinjavanja štete Bitni elementi: predmet i cena “Ugovor je stranama zakon” Zakon o obligacionim odnosima
 • Pravni okvir za e-trgovinu Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Zakon o elektronskoj trgovini Zakon o elektronskom dokumentu Zakon o elektronskom potpisu Pravilnik o izdavanju vremenskog žiga Zakon o elektronskim komunikacijama Zakon o oglašavanju Zakon o zaštiti potrošača Zakon o računovodstvu i reviziji
 • Šta se ne može e-Ugovoriti Prenos prava svojine ili drugog stvarnog prava na nepokretnosti Doživotno izdržavanje, raspodela imovine za života, sporazumi u nasleđivanju Imovinski odnosi između bračnih drugova Poklon Pravni posao za koji je izričito propisana upotreba svojeručnog potpisa na papiru Zakon o elektronskoj trgovini
 • Obavezni podaci i obaveštenja pre zaključenja e-Ugovora Postupak zaključenja ugovora Odredbe (tekst) ugovora Opšti uslovi (ako su sastavni deo ugovora) Jezicima na kojima se može zaključiti Kodeksima ponašanja u skladu sa kojima postupaju pružaoci usluga Mogućnost ispravke pogrešnog unosa Zakon o zaštiti potrošača
 • Dostupnost teksta e-Ugovora Korisnicima Skladištenje Ponovno korišćenje Reprodukovanje Dostupnost Garancije Individualni pristup neizmenjenim podacima iz garancijske izjave E-mail Mišljenje Ministarstva trgovine i usluga br. 011-00-00285/2010-04 od 28.1.2011. godine
 • Saglasnost volja Konkludentnom radnjom  klikom na dugme “prihvatam” “dalje” “kupi”  štrikliranjem “da” “saglasan”  plaćanjem robe/usluge Odgovorom na poruku  klikom na verifikacioni link u e-mail poruci  slanjem teksta “da” u SMS poruci Bez odlaganja potvrditi prijem e-poruke koja sadrži ponudu ili prihvat ponude
 • Vreme zaključenja e-Ugovora Ugovor u elektronskoj formi smatra se zaključenim onog časa kada ponuđač primi elektronsku poruku koja sadrži izjavu ponuđenog da prihvata ponudu. Ponuda i prihvat ponude, kao i druge izjave volje učinjene elektronskim putem, smatraju se primljenim kada im lice kome su upućene može pristupiti. Zakon o elektronskoj trgovini
 • Specifičnosti e-Ugovora Ugovor po pristupu (formularni, adhezioni)  tumačenje u korist strane koja pristupa Opšti  odgovaraju najvećem krugu lica Nemogućnost odricanja od odgovornosti  takve odredbe ne proizvode pravno dejstvo Ugovor na daljinu  zaključen pretežnom upotrebom jednog ili više sredstava komunikacije na daljinu  posebna prava potrošača
 • Prava potrošača po Ugovoru na daljinuObaveštenja potrošaču o:  Neobaveštavanje Uslovima za jednostrani raskid nepošteno poslovanje Adresi poslovanja trgovca  Višestruko obraćanje Postojanju Kodeksa nasrtljivo poslovanje Ceni komunikacije Stupanju u ugovorni odnos Primeni Zakona o zaštiti potrošača Gubitku prava na raskid ugovora Mogućnosti mirnog rešenja spora Zakon o zaštiti potrošača
 • Raskid e-Ugovora Obrazac za raskid u elektronskoj formi Rok od 14 dana Bez navođenja razloga Povraćaj novca – povraćaj robe Nemogućnost raskida ugovora o  već pruženim uslugama  Isporuci zapečaćenih audio, video snimaka i softveru, ako su otpečaćeni  igrama na sreću Zakon o zaštiti potrošača
 • Zaštita podataka o ličnosti Podatak o ličnosti je svaka informacija koja se odnosi na fizičko lice Punovažan pristanak lica (prethodno obaveštenje o prikupljanju i obradi) Isključivo neophodni podaci u tačno određenu i srazmernu svrhu obrade Nakon opoziva pristanka obrada je nedozvoljena Prijava zbirke podataka Povereniku Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
 • Hvala na pažnjiE-mail: pticek@gmail.comTwitter: @Ptiki