Ugovori izmedju e kupca i e-prodavca

904 views

Published on

Prezentacija održana na konferenciji eTrgovina, Palić, 2012. godine.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
904
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ugovori izmedju e kupca i e-prodavca

 1. 1. Ugovori između e-kupca i e-prodavca - pravni aspekti -e-Trgovina, Palić 2012.Autor: Žarko Ptiček
 2. 2. Definicija Ugovora Ugovor je saglasnost volja ugovornih strana Pravna i fizička lica Sloboda ugovaranja (u okviru zakona) Ravnopravnost ugovornih strana Pridržavanje načela savesnosti i poštenja Suzdržavanje od pričinjavanja štete Bitni elementi: predmet i cena “Ugovor je stranama zakon” Zakon o obligacionim odnosima
 3. 3. Pravni okvir za e-trgovinu Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Zakon o elektronskoj trgovini Zakon o elektronskom dokumentu Zakon o elektronskom potpisu Pravilnik o izdavanju vremenskog žiga Zakon o elektronskim komunikacijama Zakon o oglašavanju Zakon o zaštiti potrošača Zakon o računovodstvu i reviziji
 4. 4. Šta se ne može e-Ugovoriti Prenos prava svojine ili drugog stvarnog prava na nepokretnosti Doživotno izdržavanje, raspodela imovine za života, sporazumi u nasleđivanju Imovinski odnosi između bračnih drugova Poklon Pravni posao za koji je izričito propisana upotreba svojeručnog potpisa na papiru Zakon o elektronskoj trgovini
 5. 5. Obavezni podaci i obaveštenja pre zaključenja e-Ugovora Postupak zaključenja ugovora Odredbe (tekst) ugovora Opšti uslovi (ako su sastavni deo ugovora) Jezicima na kojima se može zaključiti Kodeksima ponašanja u skladu sa kojima postupaju pružaoci usluga Mogućnost ispravke pogrešnog unosa Zakon o zaštiti potrošača
 6. 6. Dostupnost teksta e-Ugovora Korisnicima Skladištenje Ponovno korišćenje Reprodukovanje Dostupnost Garancije Individualni pristup neizmenjenim podacima iz garancijske izjave E-mail Mišljenje Ministarstva trgovine i usluga br. 011-00-00285/2010-04 od 28.1.2011. godine
 7. 7. Saglasnost volja Konkludentnom radnjom  klikom na dugme “prihvatam” “dalje” “kupi”  štrikliranjem “da” “saglasan”  plaćanjem robe/usluge Odgovorom na poruku  klikom na verifikacioni link u e-mail poruci  slanjem teksta “da” u SMS poruci Bez odlaganja potvrditi prijem e-poruke koja sadrži ponudu ili prihvat ponude
 8. 8. Vreme zaključenja e-Ugovora Ugovor u elektronskoj formi smatra se zaključenim onog časa kada ponuđač primi elektronsku poruku koja sadrži izjavu ponuđenog da prihvata ponudu. Ponuda i prihvat ponude, kao i druge izjave volje učinjene elektronskim putem, smatraju se primljenim kada im lice kome su upućene može pristupiti. Zakon o elektronskoj trgovini
 9. 9. Specifičnosti e-Ugovora Ugovor po pristupu (formularni, adhezioni)  tumačenje u korist strane koja pristupa Opšti  odgovaraju najvećem krugu lica Nemogućnost odricanja od odgovornosti  takve odredbe ne proizvode pravno dejstvo Ugovor na daljinu  zaključen pretežnom upotrebom jednog ili više sredstava komunikacije na daljinu  posebna prava potrošača
 10. 10. Prava potrošača po Ugovoru na daljinuObaveštenja potrošaču o:  Neobaveštavanje Uslovima za jednostrani raskid nepošteno poslovanje Adresi poslovanja trgovca  Višestruko obraćanje Postojanju Kodeksa nasrtljivo poslovanje Ceni komunikacije Stupanju u ugovorni odnos Primeni Zakona o zaštiti potrošača Gubitku prava na raskid ugovora Mogućnosti mirnog rešenja spora Zakon o zaštiti potrošača
 11. 11. Raskid e-Ugovora Obrazac za raskid u elektronskoj formi Rok od 14 dana Bez navođenja razloga Povraćaj novca – povraćaj robe Nemogućnost raskida ugovora o  već pruženim uslugama  Isporuci zapečaćenih audio, video snimaka i softveru, ako su otpečaćeni  igrama na sreću Zakon o zaštiti potrošača
 12. 12. Zaštita podataka o ličnosti Podatak o ličnosti je svaka informacija koja se odnosi na fizičko lice Punovažan pristanak lica (prethodno obaveštenje o prikupljanju i obradi) Isključivo neophodni podaci u tačno određenu i srazmernu svrhu obrade Nakon opoziva pristanka obrada je nedozvoljena Prijava zbirke podataka Povereniku Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
 13. 13. Hvala na pažnjiE-mail: pticek@gmail.comTwitter: @Ptiki

×