Strøm 3 - Johan Grieg Alberts - Oppnå det du vil gjennom klok kommunikasjon

 • 831 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
831
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
21
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Oppnå det du vil gjennom klokkommunikasjon.Prosjekt 2011BETTER PROJECTS – THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE
 • 2. Interessentenes forventninger Prosjekteier Prosjektleder Kunde Andre Andre Leverandør Prosjekt team Side 2 BETTER PROJECTS – THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE
 • 3. Modenhets analyser (P3M3) Prosessområder Ledelsesstyring Gevinststyring Økonomistyring Interessenthåndtering Usikkerhetsstyring Organisatorisk styring Ressursstyring Side 3 BETTER PROJECTS – THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE
 • 4. Krav til ledelse av prosjekter?• Praktisk • Integrert• Relevant • ResultateffektivBETTER PROJECTS – THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE
 • 5. Prosjektledere kan oppleve ytterligerelederutfordringer Tid Prosjekter er tidsbegrenset. Det vil ikke Prosjektledere må lære å få mest mulig ut være rom for å drive langsiktig utvikling. av de ressursene de har på kort tid. Fokus Prosjektdeltakere vil være involvert i Prosjektledere må lære å engasjere mange andre prosjekter og linjeoppgaver. deltakerne slik at de prioriterer prosjektet. Makt Prosjektledere uten personalansvar har Prosjektledere må lære å skape lyst til å begrenset formell makt bidra hos prosjektdeltakerne.Kompetanse Prosjektledere har ofte god kompetanse Prosjektledere må lære å få prosjekt- på styring – ikke lederskap deltakerne til å ønske å ta ansvar. Side 5 BETTER PROJECTS – THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE
 • 6. Forståelse av lederrollenBETTER PROJECTS – THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE
 • 7. Prosjektlederen Prosjektlederen er ”ledestjernen” og den viktigste rollemodellen for deltakerne i prosjektet. Gode prosjektledere forstår sin egen rolle og er tydelige i sin kommunikasjon. God prosjektledere stiller de riktige spørsmålene til riktig tid. De skaper trygghet og gode arbeidsforhold for teamet. Side 7 BETTER PROJECTS – THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE
 • 8. Drivere - Selvledelse Vilje - Hva er det jeg vil Mot - Tørr jeg Mestring – Tror jeg at det nytter Tid – Bruker jeg tiden min på det jeg vil og det som nytter Side 8 BETTER PROJECTS – THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE
 • 9. Ansvar – Jeg er den viktigste faktor i eget liv Ta ansvar for egne behov Ta ansvar for bedre å forstå at andre kan ha andre behov enn deg selv Ta ansvar helheten (business) Side 9 BETTER PROJECTS – THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE
 • 10. Mange blir ledere fordi de er godespesialister Management/leadership skills The Personnel The Complete Manager Manager 19% 24% The Weak The Specialist Manager Manager 22% 35% Specialist skills (industry/profession) Percentages represent the share of Norwegian managers Source: Ennova: European Employee Satisfaction Index, 2006 10 BETTER PROJECTS – THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE Kilde: Ennova: European Employee Satisfaction Index, 2006
 • 11. En ledelsesdefinisjonLedelse er å ta ansvar for å nå mål gjennom bevisst påvirkning av interne ogeksterne andre Leadership Management Leder mennesker Utfører oppgaver Fokuserer på “hvorfor” Fokuserer på ”hvordan” Har ansvarsfulle Har underordnede medarbeidere © Metier BETTER PROJECTS – THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE
 • 12. Hva virker i ledelse?• Praktisk • Integrert• Relevant • ResultateffektivBETTER PROJECTS – THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE
 • 13. Handlingsrom  Makt og tillitSide 13 BETTER PROJECTS – THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE
 • 14. Tillit Kompetansetillit Kontraktstillit Styre forventningerRespekter andres Sette grenser kompetanse og Delegere ferdigheter Tillits- Oppmuntre til fellesRespekter andres kapasitet intensjoner vurderinger Holde det man loverInvolver andre og Være konsistent be om rådHjelp andre til å utvikle sin Dele informasjon kompetanse Fortelle sannheten Vedgå feil Gi og motta tilbakemeldinger Kommunikasjonstillit Holde konfidensialitet Snakk med gode intensjoner BETTER PROJECTS – THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE
 • 15. Fire faktorer for god organisasjon RETNING Eksterne krav EVNE - Styring - Fagkompetanse - Mål - Ferdigheter - Funksjon SAMSPILL ORGANISERINGA - Verdier rbeidsform - Klima - Prosedyrer Interne krav © Metier BETTER PROJECTS – THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE
 • 16. Forskning forteller oss at atferd påvirker ledereffektiviteten Personlighet Atferd EFFEKTIV LEDELSE Intelligens Å vise hensyn Følelsesmessig stabilitet Å skape struktur EkstraversjonARV Åpenhet for erfaring Innflytelsesorientering Omgjengelighet Planmessighet Endringsorientering MILJØ / ERFARING / LÆRING Kilde: Ø. L. Martinsen: Lederskap – spiller det noen rolle? 16 BETTER PROJECTS – THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE
 • 17. Effektive ledere R ollemodell”Leadership” Leder mennesker Fokuserer på “hvorfor” U tfordrer Har ansvarsfulle V isjonær medarbeidere E mpatiker ”Management” Utfører oppgaver B etingelser Fokuserer på ”hvordan” Har underordnede O ppfølging © Metier BETTER PROJECTS – THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE
 • 18. Alt dette snakket omkommunikasjonAlt dette snakket om kommunikasjonBETTER PROJECTS – THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE
 • 19. Klok påvirkning av den andre Kommunikasjon handler om de andre ikke deg selv Du må vite hva du ønsker å oppnå hos den andre – klare mål Kommunikasjonsformen er kun et verktøy for å oppnå noe hosden andre Side 19 BETTER PROJECTS – THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE
 • 20. Kloke prosjektledere tilpasserkommunikasjonsform til person og situasjon Vet hva de vil oppnå Vet hvordan de virker på andre Byr på seg selv Kjenner hva som motiverer den andre Utfordrer den andre Stiller de god spørsmålene – hvorfor, hva og hvordan Er tydelig på hva de forventer, gir tilbakemeldinger og gir klare vilkår Er entusiastisk Side 20 BETTER PROJECTS – THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE
 • 21. Interessentenes forventninger Prosjekteier Prosjektleder Kunde Andre Andre Leverandør Prosjekt teamSide 21 BETTER PROJECTS – THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE
 • 22. Kommunikasjonsformer • Notatet • Boken • Manualer, instrukser, veiledninger med mer • Mailen • Møtet • Samtalen • Språk • Klær og utseende © Metier BETTER PROJECTS – THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE
 • 23. Kommunikasjonsprosessen Din Mottakers referanse- referanse- ramme. Mottakers ramme. Det du ønsker å Dine tidligere tolkning av det du Mottakers formidle erfaringer og ønsker å formidle tidligere din relasjon til erfaringer og mottaker relasjon til deg Budskapet i Budskapet slikKommunikasjon kommuniserbar det blir tatt imoti snever form av mottakerforstand © Metier BETTER PROJECTS – THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE
 • 24. BETTER PROJECTS – THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE
 • 25. Påvirkningsmodellen Energi Stil Atferd DET (Overbevisende) Argumentere Foreslå Uttrykke forventninger JEG (Hevdende) Vurdere Trykke Sette vilkår Involvere og støtte DU (Brobyggende) Aktiv lytting Vise åpenhet VI (Tiltrekkende) Skildre visjoner Trekke Finne felles plattform INGEN (Avledende) Frikoble UnnvikeDra seg unna © Metier BETTER PROJECTS – THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE
 • 26. Noen råd på veien Lederutvikling er utvikling av business og forbedring avresultater. Toppledelsen styrer og følger opp. Ha tydelige roller og klar forventningsavstemning Ta ansvar for egne behov Gjør mer av det du allerede får til – studer egen suksesser Ha gode og relevante metoder og verktøy Side 26 BETTER PROJECTS – THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE