Etiske dilemmaer iprosjektarbeid - styring ogtillitProsjekt 2011 – 20. oktober 2011Erling S. AndersenProfessor, Handelshøy...
Governance, Trust and Ethics•  Et internasjonalt forskningsprosjekt•  NSP bidrar med finansiering•  Prosjektleder: Prof...
Utfordringer for prosjektledelsen• Hvilke etiske dilemmaer (”ethics”) står man overfor i prosjektarbeidet?• Og hvordan sk...
Hensikten med prosjektet• Skape bevissthet omkring etiske dilemmaer i prosjekter og prosjektorienterte virksomheter• Skap...
Sentrale elementer i vår forskning              Styrings-              strukturen Kulturen i vi...
Hva er et dilemma?• Dilemma: En situasjon der man er nødt til å velge mellom to (ubehagelige) muligheter• Etisk dilemma: ...
Forskjellen mellom etikk og moral• Etikk: Den gjennomtenkningen og framstillingen av en bestemt atferd og dens konsekven...
Eksempel på etisk dilemma      (fra en innføring i etikk for politiet)• Historie fra virkeligheten: En mann parkerer...
Eksempel fra virkeligheten: Hva      skjedde videre?• Politimannen arresterte bilføreren og tok han til politistasj...
Forskjellige grunner til dilemmaer i       prosjektarbeidetKonflikt mellom:1. to likeverdige, velbegrunnede, etiske ...
Resultater fra prosjektet:   Temaer med etiske dilemmaer• Innsynstemaer (”Transparency issues”): Hva skal prosjektlede...
Eksempler på etiske dilemmaer (hentet fra intervjuer i prosjektet)Innsynstema• Konflikt mellom: – å rapportere faresign...
Eksempler (forts.)Relasjonstemaer• Kriterier for prekvalifisering. Konflikt mellom:  – å legge forholdene til rette for ...
Eksempler (forts.)Optimaliseringstemaer Dilemmaet: Egeninteresse (vise kompetanse) vs. Prosjektets og virksomhetens lan...
Eksempler (forts.)• Budsjett på årsbasis. Konflikt mellom – heftig bruk av ressurser mot slutten av året eller – innse a...
Eksempler (forts.)• Et intervjuobjekt: – ”Jeg har aldri opplevd etiske dilemmaer i mine  prosjekter”• Et annet intervju...
Prosjektlederen står overfor et etisk       dilemma1. PL må erkjenne dilemmaet (beskrive og  forstå det)2. Styring...
Styringsstrukturen (”Governance”)• Governance: Ordrett oversatt: styring eller ledelse• Brukes i dag for å betegne en avl...
Styringsstrukturen• Vi må studere: – Organisasjonsenheter (Hvem er involvert?) – Regler, sedvane og normer (Hvordan?)  ...
Hvem kan involveres i          Prosjektet etiske dilemmaer?                Prosjekt-       ...
Ideelle (?) forventninger til sentrale     organisasjonsenheter• Toppledelsen og linjeledelsen: Skape en organisasjo...
Viktig: Relasjonene mellom  prosjekteieren og prosjektlederen• Tidligere prosjekt i NSP: Relasjonene PE-PL. Se: www.nsp....
Resultater: Styringsstrukturenspåvirkning på behandlingen av etiske       dilemmaer Temaer      Lite formalisti...
Forskningsprosjektets påstander som   skal prøves (”propositions”)• P1A: Styringsstrukturen må være så fleksibel at en...
Påstander som skal prøves (forts.)• P2: En medarbeider må kunne legge fram sitt etiske dilemma og få det behandlet innenf...
Tillit (”trust”)• Tillit handler om villighet til å akseptere å være avhengig av hva andre gjør. Man aksepterer å være s...
Tillit (forts.)• En person, som har tillit til en annen, antar at vedkommende har: – Dyktighet (”ability”): Evnen til å ...
Forskningsprosjektets påstander som    skal prøves (”propositions”)P1: Medarbeideren vil selv kunne få lov til å behand...
Påstander som skal prøves (forts.)P3: Hvis en medarbeider føler at han/hun ikke kan håndtere det etiske dilemmaet på egen...
Påstander som skal prøves (forts.)P4A: Hvis styringsstrukturen løser den utfordringen som ligger i et etisk dilemma på en...
Påstander som skal prøves (forts.)P5: Virksomhetens kultur preger styringsstrukturen og tillitsforholdene i virksomheten ...
Forskningsmodellen               Styrings-              strukturenKulturen i virksomheten   ...
Kunnskapskafé – etiske dilemmaer i     prosjektarbeid• Leder: Brita Træbakken• Diskusjon i grupper. Etisk dilemma: – ...
Kunnskapskafé – diskusjonstemaer• Erkjennelsen av det etiske dilemmaet• Behandlingen av det etiske dilemmaet – Prosjektle...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Strøm 4 - Erling S. Andersen - Etiske dilemmaer i prosjektarbeid

1,650 views
1,168 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,650
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
125
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Strøm 4 - Erling S. Andersen - Etiske dilemmaer i prosjektarbeid

 1. 1. Etiske dilemmaer iprosjektarbeid - styring ogtillitProsjekt 2011 – 20. oktober 2011Erling S. AndersenProfessor, Handelshøyskolen BIAssisterende senterleder, Norsk senter for prosjektledelse
 2. 2. Governance, Trust and Ethics• Et internasjonalt forskningsprosjekt• NSP bidrar med finansiering• Prosjektleder: Professor Ralf Müller, BI• Casestudier i Norge, Australia og Kina• Deltakende norske virksomheter: Forsvaret, Gassco, Statoil 2
 3. 3. Utfordringer for prosjektledelsen• Hvilke etiske dilemmaer (”ethics”) står man overfor i prosjektarbeidet?• Og hvordan skal man takle dem?• Blir måten man håndterer dilemmaene på påvirket av hvordan prosjektene er styrt ("governance")• Hvilken rolle spiller tillit mellom prosjektaktørene ("trust")? 3
 4. 4. Hensikten med prosjektet• Skape bevissthet omkring etiske dilemmaer i prosjekter og prosjektorienterte virksomheter• Skape bevissthet omkring styringsstrukturens rolle (organisasjonsenhetene og reglene) ved behandlingen av etiske dilemmaer• Skape forståelse for betydningen av tillit (både til personer og til systemet) ved behandlingen av etiske dilemmaer• Undersøke betydningen av organisasjons- kulturen 4
 5. 5. Sentrale elementer i vår forskning Styrings- strukturen Kulturen i virksomheten Tillit til Tillit til styrings- personer strukturen Behandlingen av etiske dilemmaer 5
 6. 6. Hva er et dilemma?• Dilemma: En situasjon der man er nødt til å velge mellom to (ubehagelige) muligheter• Etisk dilemma: Valget innebærer at ulike moralske prinsipper eller ulike verdier blir satt opp mot hverandre• Et etisk dilemma kan ikke løses ut fra prosjektteorien; lærebøkene i prosjektledelse gir ingen anvisning på hvilket valg man skal gjøre 6
 7. 7. Forskjellen mellom etikk og moral• Etikk: Den gjennomtenkningen og framstillingen av en bestemt atferd og dens konsekvenser, som kan gjøres av både individer og kollektiver. Etikk er et fagområde• Moral: Sett av normer, verdier og holdninger som hevdes og praktiseres av et individ eller en gruppe. Moral går på praksis• Vårt anliggende: Få fram betydningen av etikk, dvs. en systematisk gjennomtenkning av problematiske situasjoner 7
 8. 8. Eksempel på etisk dilemma (fra en innføring i etikk for politiet)• Historie fra virkeligheten: En mann parkerer bilen sin utenfor et sykehus. En politimann observerer at mannen er påvirket. Mannen sier at han måtte kjøre i all hast da han hadde fått beskjed om at hans samboer ligger dødssyk på sykehuset• Dilemmaet: Skal politimannen arrestere bilføreren og ta han med til alkoholtest eller skal han la han gå for å besøke samboeren 8
 9. 9. Eksempel fra virkeligheten: Hva skjedde videre?• Politimannen arresterte bilføreren og tok han til politistasjonen for alkoholtest. Testen viste 1,4 promille. Mannen var tilbake på sykehuset etter 1½ time. Da var samboeren død• Byretten stadfestet beslag av førerkort• Lagmannsretten opphevde vedtaket; mente at det var et urimelig overgrep overfor mannen• Kilde: https://www.politi.no/vedlegg/rapport/Vedlegg_200.pdf 9
 10. 10. Forskjellige grunner til dilemmaer i prosjektarbeidetKonflikt mellom:1. to likeverdige, velbegrunnede, etiske valg2. det du anser etisk riktig og virksomhetens retningslinjer3. det du anser etisk riktig og landets lovgivning (antakeligvis sjelden i hjemlandet, men kan være aktuelt i utlandet)4. det som er virksomhetens retningslinjer og landets lovgivning (kanskje særlig aktuelt når virksomhetens datterselskap ligger i utlandet) 10
 11. 11. Resultater fra prosjektet: Temaer med etiske dilemmaer• Innsynstemaer (”Transparency issues”): Hva skal prosjektlederen rapportere?• Relasjonstemaer (”Relationship issues”): Hvilken vekt skal prosjektlederen legge på eksisterende forbindelser?• Optimaliseringstemaer (”Optimization issues”): Hvem sine interesser skal prosjektlederen legge størst vekt på? 11
 12. 12. Eksempler på etiske dilemmaer (hentet fra intervjuer i prosjektet)Innsynstema• Konflikt mellom: – å rapportere faresignaler (og sette i gang en rekke prosesser, bli satt ”under administrasjon”, miste bonus) eller – avvente hva utviklingen blir eller uten beslutning redusere funksjonalitet for å kutte kostnader Dilemmaet: Egen situasjon (anseelse, handlingsfrihet) vs. Virksomhetens interesser 12
 13. 13. Eksempler (forts.)Relasjonstemaer• Kriterier for prekvalifisering. Konflikt mellom: – å legge forholdene til rette for leverandører som man har en langvarig relasjon til eller – lage regler uten å ta hensyn til tidligere relasjoner  Dilemma: Lojalitet vs. Rasjonalitet• Utlandsprosjekt. Konflikt mellom – å betale en ”facilitator” eller – stå overfor store vanskeligheter’  Dilemma: Resultater vs. Lovgivning, regelverk 13
 14. 14. Eksempler (forts.)Optimaliseringstemaer Dilemmaet: Egeninteresse (vise kompetanse) vs. Prosjektets og virksomhetens langsiktige interesser• Konflikt mellom – å holde seg til fastlagte planer eller – gjøre forandringer, som gir bedre resultater på sikt, men som gir budsjettoverskridelser og forsinkelser• Konflikt mellom – å bruke og bli fakturert for innleid arbeidskraft (som ikke er strengt nødvendig) eller – å fristille dem med fare for at de ikke er der når man trenger dem (og dermed skape vanskeligheter for PL senere) 14
 15. 15. Eksempler (forts.)• Budsjett på årsbasis. Konflikt mellom – heftig bruk av ressurser mot slutten av året eller – innse at fornuftig disponering gjør at man ikke får de aktuelle ressursene• Konflikt mellom – kortsiktige, raske løsninger eller – det langsiktige (større avkastning levetidsmessig)• Konflikt mellom – å bruke ressurser i den daglige driften eller – bruke ressurser på prosjektet (med driftsmessige problemer) 15
 16. 16. Eksempler (forts.)• Et intervjuobjekt: – ”Jeg har aldri opplevd etiske dilemmaer i mine prosjekter”• Et annet intervjuobjekt: – ”Slike ting kan du lese om i avisen – dette ønsker jeg ikke å snakke om” 16
 17. 17. Prosjektlederen står overfor et etisk dilemma1. PL må erkjenne dilemmaet (beskrive og forstå det)2. Styringsstrukturen påvirker hvordan dilemmaet behandles • Forskningsprosjektet skal studere dette nærmere3. Tilliten til styringsstrukturen og involverte påvirker hvordan dilemmaet behandles • Forskningsprosjektet skal studere dette nærmere 17
 18. 18. Styringsstrukturen (”Governance”)• Governance: Ordrett oversatt: styring eller ledelse• Brukes i dag for å betegne en avløsning av tradisjonelle hierarkiske styringsformer• Åpner for en styringsstruktur der man deler felles verdier, bevisst fordeler ansvar mellom forskjellige organer og samarbeider for å oppnå det man ønsker 18
 19. 19. Styringsstrukturen• Vi må studere: – Organisasjonsenheter (Hvem er involvert?) – Regler, sedvane og normer (Hvordan?) 19
 20. 20. Hvem kan involveres i Prosjektet etiske dilemmaer? Prosjekt- eier Topp- Styrings- ledelse gruppe Prosjekt- Kvalitets- kontor sikring Linjeledelse Prosjektleder Brukere Referanse- gruppe Basisorganisasjonen Prosjekt- 20 deltakerne
 21. 21. Ideelle (?) forventninger til sentrale organisasjonsenheter• Toppledelsen og linjeledelsen: Skape en organisasjonskultur der etiske dilemmaer erkjennes og behandles; vedtar retningslinjer• Prosjektkontoret: Støtter virksomhetsledelse og prosjektledelse; forslag til retningslinjer• Prosjekteieren/SG: Nært samarbeid med PL• Prosjektlederen: Identifiserer etiske dilemmaer og behandler dem korrekt 21
 22. 22. Viktig: Relasjonene mellom prosjekteieren og prosjektlederen• Tidligere prosjekt i NSP: Relasjonene PE-PL. Se: www.nsp.ntnu.no og Forskning• Hensikt: Prosjekteierrollen må bevisstgjøres• Budskaper: Prosjektsuksess avhenger av: – Sosialiseringsaktiviteter der prosjekteieren deltar – Standard for prosjektarbeidet med beskrivelse av prosjekteierens rolle – Styringsstruktur med tett kontakt mellom prosjekteier og prosjektleder 22
 23. 23. Resultater: Styringsstrukturenspåvirkning på behandlingen av etiske dilemmaer Temaer Lite formalistisk Middels stram Rigid styringsstruktur styringsstruktur styringsstruktur Innsyn Sporadiske Periodisk formell Følger gjennomganger rapportering med prosessbeskrivelser oppfølgingsmøter. Prinsipper Uformelle møter Relasjoner Opplæring i etikk. 24 timers hotline Optimalisering Opplæring og Prinsipper. Løftes opp til et konsultasjoner om Lovfortolkninger høyere nivå. forventet atferd Lovfortolkninger 23
 24. 24. Forskningsprosjektets påstander som skal prøves (”propositions”)• P1A: Styringsstrukturen må være så fleksibel at en medarbeider har mulighet for å møte de utfordringene som ligger i et etisk dilemma• P1B: Hvis styringsstrukturen er for rigid, og medarbeideren ikke har fleksibilitet, fører det til akselererende mistillit 24
 25. 25. Påstander som skal prøves (forts.)• P2: En medarbeider må kunne legge fram sitt etiske dilemma og få det behandlet innenfor den eksisterende styringsstrukturen• P3A: Hvis styringsstrukturen hjelper medarbeideren til en bra behandling av de utfordringene det etiske dilemmaet innebærer, fører det til tillit til styringsstrukturen og fortsatt bruk• P3B: Hvis det ikke skjer en bra behandling, leder det til akselererende mistillit 25
 26. 26. Tillit (”trust”)• Tillit handler om villighet til å akseptere å være avhengig av hva andre gjør. Man aksepterer å være sårbar. Man stoler på at den andre parten ikke handler på en slik måte at handlingene skader• Tillit er ikke spesielle handlinger (det dreier seg ikke om samarbeid). Tillit er en holdning til andre mennesker eller til ”systemet” 26
 27. 27. Tillit (forts.)• En person, som har tillit til en annen, antar at vedkommende har: – Dyktighet (”ability”): Evnen til å utføre oppgaven – Velvilje (”benevolence”): En positiv innstilling til den som ønsker at oppgaven skal bli løst – Integritet (”integrity”): Akseptable prinsipper og verdier• Alle tre komponentene må være på plass for et solid tillitsforhold. Tilliten svekkes hvis man mister troen på en eller flere av faktorene 27
 28. 28. Forskningsprosjektets påstander som skal prøves (”propositions”)P1: Medarbeideren vil selv kunne få lov til å behandle det etiske dilemmaet når styringsstrukturen har tillit til at vedkommende har dyktighet, velvilje og integritet til å ta en hensiktsmessig beslutningP2: For å kunne handle hensiktsmessig når man møter et etisk dilemma, må medarbeideren kunne erkjenne dilemmaet, kunne vurdere det, kunne beslutte om egnet framgangsmåte og ha dyktighet, velvilje og integritet til å gjennomføre de handlingene beslutningen innebærer 28
 29. 29. Påstander som skal prøves (forts.)P3: Hvis en medarbeider føler at han/hun ikke kan håndtere det etiske dilemmaet på egenhånd, må vedkommende, hvis utfordringen skal overlates til styringsstrukturen, ha tillit til at den har dyktighet, velvilje og integritet til å behandle situasjonen 29
 30. 30. Påstander som skal prøves (forts.)P4A: Hvis styringsstrukturen løser den utfordringen som ligger i et etisk dilemma på en god måte, forsterker det medarbeidernes tillit til styringsstrukturen, og de vil fortsette å henvise etiske dilemmaer til systemetP4B: Hvis styringsstrukturen ikke klarer å håndtere den utfordringen som ligger i et etisk dilemma, mister medarbeiderne tillit til systemet. Hvis medarbeiderne mister tilliten til systemet, vil de prøve å omgå det. Det kan så føre til at styringsstrukturen mister sin tillit til medarbeiderne 30
 31. 31. Påstander som skal prøves (forts.)P5: Virksomhetens kultur preger styringsstrukturen og tillitsforholdene i virksomheten og setter grenser for hvordan den utfordringen som ligger i et etisk dilemma kan behandles 31
 32. 32. Forskningsmodellen Styrings- strukturenKulturen i virksomheten Tillit til Tillit til styrings- personer strukturen Behandlingen av etiske dilemmaer 32
 33. 33. Kunnskapskafé – etiske dilemmaer i prosjektarbeid• Leder: Brita Træbakken• Diskusjon i grupper. Etisk dilemma: – Rapportering fra PL til PE eller SG – PL ser faresignaler og tegn på negativ utvikling i prosjektet – Hvis PL rapporterer (og problemet ikke dukker opp), har man satt i gang unødig arbeid, skapt uro og gitt inntrykk av at man ikke har kontroll. Hvis PL ikke rapporterer (og det negative inntreffer), blir han/hun kritisert for ikke å ha varslet tidlig nok og oversett faresignaler 33
 34. 34. Kunnskapskafé – diskusjonstemaer• Erkjennelsen av det etiske dilemmaet• Behandlingen av det etiske dilemmaet – Prosjektlederen tar selv avgjørelser – Involveringen av forskjellige organisasjonsenheter – Regelverk• Betydningen av tillit – Tillit til personer – Tillit til ”systemet”• Betydningen av virksomhetskulturen 34

×