• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this document? Why not share!

HIT-zine #3, het e-magazine over horizontaal toezicht | Norm der professie? Eisen van kwaliteitsborging

on

 • 1,315 views

In deze derde editie van HIT-zine, het e-magazine over horizontaal toezicht, gaan wij onder andere ...

In deze derde editie van HIT-zine, het e-magazine over horizontaal toezicht, gaan wij onder andere
in op de controle over uw interne werkprocessen. Deze interne controle vormt een essentieel aspect binnen horizontaal toezicht, maar wat is nu die norm, waar we naartoe moeten werken?

In dit nummer o.a. een verslag van de derde HIT-bijeenkomst, met presentaties van Pieter de Kok (Coney), Dyon van Beek (Belastingdienst) en een paneldiscussie over de praktische toepassing van horizontaal toezicht. Met name de onduidelijkheid
rondom de eisen der kwaliteitsborging en interne beheersing is vanuit het perspectief van de fiscus enigszins ontrafeld.

Verder nog een uitgebreid interview met Ton Meenhuis (Administratiekantoor Meenhuis) over zijn ervaringen met horizontaal toezicht, samenwerking met de Belastingdienst, inrichting van werkprocessen, digitalisering en de voordelen voor zijn kantoor en cliënten.

Statistics

Views

Total Views
1,315
Views on SlideShare
1,315
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
11
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  HIT-zine #3, het e-magazine over horizontaal toezicht | Norm der professie? Eisen van kwaliteitsborging HIT-zine #3, het e-magazine over horizontaal toezicht | Norm der professie? Eisen van kwaliteitsborging Document Transcript

  • HIT-zine IN DEZE UITGAVE H O R I Z O N TA A L I N T E G R A A L T O E Z I C H T “Horizontaal toezicht is met de tijd meegaan.” Dhr. A.C. Meenhuis Administratiekantoor Meenhuis “ Waar het uiteindelijk op neerkomt NORM DER PROFESSIE? is de vraag of het proces is EISEN VAN KWALITEITSBORGING gedocumenteerd, geïmplementeerd, geautomatiseerd en is er een audit trail.” Dhr. P. de Kok RA Coney “Het is een samenspel, er moet transparantie zijn en beheersing.” Dhr. D. van Beek RA Belastiingdienst Pro Management Software | info@promanagement.nl | Tel 010 – 451 76 76 WWW .PROMAN AGEMENT.N L
  • Inhoud HIT-zine #03 e-magazine voor leden van de HIT-gebruikersgroep 1e jaargang >> 03 Voorwoord >> 04 I n t e r v i e w | Collega-intermediair aan het woord Dhr. A.C. Meenhuis ( A dministratiekantoor Meenhuis ) >> 08 V e r s l a g | HIT-gebruikersgroepbijeenkomst >> 1 0 V e r s l a g | Een toelichting op horizontaal toezicht, raamwerk, werkprogramma ’ s en AOIC Dhr. P. de Kok ( Coney) >> 1 2 V e r s l a g | Horizontaal toezicht in het MGO segment Dhr. D. van Beek ( Belastingdienst ) >> 1 4 P a n e l d i s c u s s i e 04 Collega-intermediair aan het >> 1 9 R e a c t i e s H I T - g e b r u i k e r s g r o e p b i j e e n k o m s t woord: Dhr . A.C. Meenhuis 08 HIT-gebruikersgroepbijeenkomst >> 20 C o l u m n | It Giet Oan Dhr. P. de Kok ( Coney) >> 22 A r t i k e l | Horizontaal toezicht: “ Wat is in control zijn ” ? Dhr. H.A.M. Roosendaal ( EFK Belastingadviseurs ) 12 >> 24 V e r s l a g | XBRL coming out party HT in het MGO segment Dhr. D. van Beek >> 26 HIT nieuws >> 28 HIT in beeld
  • Voorwoord NORM DER PROFESSIE Colofon In deze derde editie van HIT-zine gaan wij onder andere HIT-zine magazine in op de controle over uw interne werkprocessen. Maar HIT-zine is een uitgave van Pro Management wat is nu die norm, waar we naartoe moeten werken? Software N.V. en verschijnt 4x per jaar. Pieter de Kok RA: “ Het is continu anders, er is nooit Jaargang 1, nr. 3 - november 2010 een definitie, nooit een norm, maar altijd veel gesteggel. ” Hoofdredactie Bernard Samson De afgelopen HIT-bijeenkomst d.d. 14 september heeft Email: bernard.samson@promanagement.nl met de verschillende presentaties en uitgebreide Redactie paneldiscussie weer veel verduidelijkt. Met name de onduidelijkheid Linda Geenen rondom de eisen van de kwaliteitsborging en de interne beheersing is Johan Goedhart vanuit het perspectief van de fiscus enigszins ontrafeld. Komt er nog een norm, een kwalitatieve eis, een handreiking voor een juiste Vormgeving invulling van het TCF? Verderop in het magazine zal er door Dyon Floor Schaap van Beek nader worden ingegaan op deze vragen. Hoe er invulling wordt gegeven aan het TCF is afhankelijk van uw professionaliteit als Fotografie en video kantoor en uw eigen verantwoordelijkheid. Chris Ramos Ik citeer dhr. Van Beek ( Belastingdienst ) : “ Onze visie is dat Acquisitie bedrijfseconomisch díe vorm gekozen moet worden die het beste bij Frans van der Schaft het bedrijf past. Accountants en fiscalisten moeten daarin de Email: frans.vanderschaft@promanagement.nl professionaliteit hebben dit zelf in te richten. We willen overal over Telefoon: 010 - 451 76 76 praten, maar primair liggen de verantwoordelijkheden bij het bedrijf. ” Columnist Maar wat nu als er geen definitie, eenduidige richtlijn of handreiking Pieter de Kok voor de inrichting van een professioneel controle raamwerk vanuit de Belastingdienst komt? Pieter de Kok stelt dan dat het niet vast omschreven zijn van normen geen probleem is, maar dat het wellicht juist kansen biedt in de markt. Wat in ieder geval duidelijk is naar aanleiding van de bijeenkomst, is dat de visie van de Belastingdienst omtrent de praktische toepassing van horizontaal toezicht en de inrichting van de werkprocessen ( T CF ) , bepaald wordt door de norm der professie. Bernard Samson hoofdredacteur ‘ HIT-zine’ PRO MANAGEMENT SOFTWARE Lijstersingel 15 2902 JD Capelle aan den IJssel Postbus 671 2900 AR Capelle aan den IJssel T: 010 451 76 76 E: info@promanagement.nl W : www.promanagement.nl
  • Horizontaal toezicht is met de tijd meegaan Door intermediairs is de wens geuit om van collega ’ s, die al geheel volgens horizontaal toezicht werken, te kunnen vernemen wat hun praktijkervaringen zijn. In dit kader spraken wij met collega-intermediair Ton Meenhuis. Hij vertelt over zijn ervaringen met horizontaal toezicht, samenwerking met de Belastingdienst, inrichting van werkprocessen, digitalisering en de voordelen voor zijn kantoor en cliënten. Meenhuis: “ W il je je kantoor op hoog niveau houden dan zul je moeten automatiseren, dan zul je digitaal moeten worden, moeten uitkijken naar goede pakketten, werk- programma ’ s en checklisten en dan kun je alleen maar een steun voor je cliënten zijn. ” COLLEGA-INTERMEDIAR AAN HET WOORD Dhr. A.C. Meenhuis | Administratiekantoor Meenhuis VOF Dhr. Ton Meenhuis is vennoot van Administratiekan- toor Meenhuis VOF, een kantoor dat al bijna dertig jaar administratieve dienstverlening levert aan bedrijven binnen het MKB-segment. Dhr. Meenhuis is oud- bestuurslid van NOAB en heeft jarenlange ervaring binnen de administratie- en accountancybranche. Zijn kantoor is volledig gedigitaliseerd. Hiermee was het kantoor met de introductie van horizontaal toezicht eigenlijk al zo goed als klaar voor toetreding tot het NOAB-convenant. De efficiëntieslag die gemaakt is met de digitalisering, heeft ertoe geleid dat 98% van de cliënten inmiddels volledig werkt volgens het principe van horizontaal toezicht. Hoe is het proces verlopen om te komen tot het “ T oen horizontaal toezicht kwam, waren wij er al klaar integreren van horizontaal toezicht in uw werk- voor. In 2004 zijn wij hier mee begonnen en begin 2006 wijze als intermediair? Welke stappen heeft u hadden wij al onze cliënten digitaal. Wij liepen dus al ver doorlopen? vooruit. Alles hebben wij digitaal vastgelegd; de btw aangif- Meenhuis: “ E erst hebben wij ons dossier ingedeeld en tes, eka ’ s , e-mails, briefwisselingen, alles wordt doorge- opgesteld. Daarna zijn wij het dossier direct digitaal gaan sluisd naar het digitaal dossier. Wanneer wij telefoon bin- maken. Dit proces heeft een jaar geduurd, het vergt nu nen krijgen en de cliënt vraagt iets , dan wordt er gelijk eenmaal eerst tijd. Je moet heel consequent met jezelf een notitie gemaakt, het eventuele antwoord wordt er bij- afspreken: ‘ n u stap ik over naar digitaal ’ . ” gezet en het wordt opgeslagen in zijn/haar digitaal dossier. “ D e consequentie is nu dat wij véél minder uren maken Toen horizontaal toezicht begon, is er binnen NOAB de HT voor onze cliënten , want wij zijn veel efficiënter geworden. -commissie opgezet, waaraan ik deelneem. Alles is toen Voor onze cliënten zijn wij dus goedkoper en tegelijkertijd vrij vlot gegaan, want ik zag het voordeel voor ons kantoor kunnen wij juist meer cliënten bedienen in hetzelfde tijds- en wij waren bovendien al zover. ” bestek. Als wij vroeger de balans opmaakten dan was dat op papier, nu doen wij het digitaal met het softwarepro- De tijd die u nu overhoudt, omdat u efficiënter gramma Balance Base ( van Pro Management Software kunt werken, gebruikt u die voor uw eigenlijke red. ) ,waaraan onze werkprogramma ’ s en checklisten vakinvulling, zoals advisering, klantencontact zijn gekoppeld. Tevens kunnen wij belangrijke documen- e.d.? ten koppelen aan de diverse balans- of kostenposten. Wij “ N u wij volledig digitaal werken, hebben wij tijd om naar zien direct welke posten afwijken ten opzichte van voor- onze cliënten toe te gaan en ze direct te adviseren over gaande jaren. Uiteraard worden deze met de cliënt bespro- diverse zaken. Dat wordt door klanten gewaardeerd. ” ken. ” Pagina 4 4 Pagina
  • Jullie maken als kantoor gebruik van het con- “ I n principe is het zo dat NOAB het convenant is aange- venant dat NOAB als brancheorganisatie met gaan met de Belastingdienst en wij zijn weer een conve- de Belastingdienst heeft gesloten. Hoe werkt nant aangegaan met het NOAB-hoofdkantoor. Onze cliën- dit in de praktijk? ten gaan vervolgens weer een contract met ons kantoor “ D it convenant is in februari 2009 gesloten en was in eer- aan. Hoe NOAB het convenant gaat invullen met de leden, ste instantie alleen opgesteld voor ZZP ’ ers en kleine on- daar gaat de Belastingdienst zich niet mee bemoeien. De dernemingen. De ZZP ’ er groeit echter ook en krijgt op Belastingdienst heeft alleen met NOAB een convenant den duur wellicht medewerkers in dienst. Met de Belasting- afgesloten met daarin de richtlijnen hoe de intermediairs dienst is toen afgesproken dat ZZP ’ ers met maximaal 5 moeten handelen. NOAB moet dit uitdragen naar haar le- medewerkers onder het NOAB-convenant zouden vallen. den en hen ook zover zien te krijgen dat zij meegaan met Vanaf het moment van ondertekening van het convenant horizontaal toezicht. Veel leden zijn nog niet klaar voor tussen NOAB en de Belastingdienst hebben wij ons inge- horizontaal toezicht, zij moeten hun kantoor nog op orde schreven om aan deze pilot mee te werken. Wij zijn met krijgen. Dat merken wij als HT-commissie. Men kan overi- onze cliënten om tafel gaan zitten om het één en ander toe gens ook volgens horizontaal toezicht werken met papie- te lichten. ” ren werkprogramma ’ s en checklisten. Echter, in de prak- “ O p dit moment valt 98% van onze cliënten onder hori- tijk zal software die HT-proof is een noodzakelijke voor- zontaal toezicht. Wij hebben er zelfs een aantal horecaon- waarde zijn. ” dernemingen bij, daar werd eerst nog wat sceptisch tegenaan gekeken. Deze onderne- Onze werkzaamheden zijn niet veranderd. mers doen echter alles digitaal; de bestellin- gen, keukenopdrachten, etc. Door de digitale We hadden de verplichting al alles te vastlegging kunnen wij een aantal zaken con- controleren, alleen leggen we dat binnen troleren. Wij vonden dan ook dat deze onder- horizontaal toezicht digitaal vast. nemingen mee konden doen met horizontaal toezicht. Betreffende de kasboekhouding zijn wij kritisch, want dat is de Belastingdienst op haar beurt Begint u met het invullen van een AOIC als het ook. Bijna al onze cliënten doen hun ontvangsten en beta- gaat om het begeleiden van een klant? lingen via de bank. Wij willen de kasboekhouding zo mini- “ J a, op het moment dat een nieuwe cliënt bij ons binnen maal mogelijk houden en dat alles via de bank verloopt. komt, beginnen wij gelijk met de checklisten. Wij volgen Dan ligt alles vast, ook voor de Belastingdienst. Daar moet ons kantoor- en kwaliteitshandboek om een cliënt aan te je als kantoor aan denken en intensief aan werken met je nemen of niet aan te nemen. Hierbij worden ook de WWFT cliënten om dit voor elkaar te krijgen. ” verplichtingen ( W et ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ) meegenomen. Wanneer wij Hoe reageerden klanten op de voorstellen die u een afspraak maken voor een intake wijzen wij erop dat de deed? cliënt een KvK-inschrijfbewijs en een identiteitsbewijs mee- “ V eel klanten voerden al op deze wijze hun administratie, neemt. Wanneer hier geen gevolg aan wordt gegeven omdat wij dat vanuit ons kantoor altijd al geëist hebben. Wij stoppen wij meteen het gesprek. Wij moeten wel weten wie gaven altijd aan dat wij zo min mogelijk kasmutaties wilden tegenover ons zit. ” zien. Van cliënten die niet wilden meewerken, hebben wij “ V erder hebben wij voor verschillende branches werkpro- afscheid genomen. Daarom zitten wij nu op de 98% HT- gramma ’ s samengesteld. Een uitgebreid standaard werk- klanten. Nieuwe klanten die anders gewend zijn, moeten programma heb je niet voor elke cliënt nodig. Daarom eerst worden opgevoed. De Belastingdienst komt binnen hebben wij een werkprogramma gemaakt voor een BV, HT namelijk niet bij de cliënten, maar bij ons. De afgelopen een VOF en een eenmanszaak. Wij hebben dus drie twee jaar hebben wij de Belastingdienst niet op kantoor werkprogramma ’ s die wij koppelen aan onze cliënt. Om- gehad om te controleren, maar meer om te bespreken hoe dat er altijd punten zijn die niet van toepassing zijn op een het metatoezicht is in te vullen en hoe wij een en ander onderneming, pas je uiteindelijk voor elke cliënt specifiek hebben vastgelegd. ” een werkprogramma aan. Dit kost je het eerste jaar veel tijd. Het vergt veel werk om alles specifiek op te stellen en Er is eerst vooroverleg met de Belastingdienst. te koppelen, maar uiteindelijk maakt het je werkprocessen Zijn hierbij afspraken met u individueel ge- efficiënter. ” maakt of valt dat onder de omschrijvingen die in het convenant met NOAB zijn opgenomen? Pagina 5
  • Uiteindelijk zal onze maatschappij erom vragen dat je digitaal gaat werken. Dit heeft te maken met de toenemende vraag naar zekerheid. Wat beschouwt u als de voordelen van horizon- lijk stelt voor het digitaliseren van de dossiers en die te- taal toezicht? vens het door NOAB ter beschikking gestelde kantoor- en “ H et voordeel van horizontaal toezicht is dat je sneller kwaliteitshandboek aanpast aan het kantoor. ” zekerheid hebt, doordat je in vooroverleg kunt treden met “ V erder is het als intermediair belangrijk te werken met de Belastingdienst. Vroeger had je klantmanagers bij de computers en met software die up-to-date is. Dat is je be- Belastingdienst, maar op een gegeven moment waren die langrijkste instrument ( je gereedschap ) , dus zorg dat dit er niet meer. Diezelfde situatie krijg je nu weer terug met in orde is. Dat gebeurt echter nog te weinig binnen ons horizontaal toezicht. Dat is heel belangrijk, want je hebt vakgebied. Ook planning en voortgang moeten goed vast- weer een direct contact met je inspecteur, waarbij je pro- gelegd zijn, ook in een hele kleine organisatie. Dit is be- blemen kunt aankaarten en oplossingen kunt aandragen. langrijk naar je cliënt toe. Hoe groter je organisatie, hoe Je krijgt snel een schriftelijke bevestiging van de Belasting- belangrijker dit wordt. ” dienst met hun standpunt. Zowel de cliënt als wij weten vervolgens waar we aan toe zijn. Dat is alleen maar een Die mensen die heel erg tegen die hoeveelheid voordeel. ” tijd en werk die het gaat kosten aan zitten te “ D e ingeleverde aangiften verlopen vlot en worden snel hikken, zouden er eigenlijk op een andere ma- door de Belastingdienst afgewikkeld. Binnen enkele we- nier tegenaan moeten kijken? ken ontvangt de cliënt een beschikking en wordt het geld “ J a, ze zullen wel moeten. Ze komen er niet onderuit. teruggestort of de cliënt dient binnen de gestelde termijn te Uiteindelijk zal onze maatschappij erom vragen dat je digi- betalen. Het heeft naar beide kanten dus zijn voordelen. taal gaat werken. Dit heeft te maken met de toenemende De cliënt weet sneller waar hij aan toe is en wordt niet vraag naar zekerheid. Daarnaast merken wij het marke- meer na een paar jaar geconfronteerd met onverwachte tingvoordeel om als kantoor ‘ H T-proof ’ te zijn. Ons kan- controles van de Belastingdienst. Verder zijn onze werk- toor is in de omgeving één van de weinigen en je ziet toch zaamheden niet veranderd. Wij hadden de verplichting al dat ondernemers het lezen en er vragen over stellen. In dat alles te controleren, alleen leggen we dat binnen horizon- opzicht kun je als kantoor profiteren door te zeggen: ‘ Wij taal toezicht digitaal vast. Je werkt volgens werkprogram- zijn HT-proof, dus als u zekerheid wilt hebben over uw ma ’ s en checklisten de controles af. Voor intermediairs aangiftes, kom dan bij ons ’ . Ik denk dat als mijn mede- blijft er echter altijd de speelruimte om de cijfers anders te intermediairs zeggen: ‘ Ik ga het NIET doen’ , zij over 10 interpreteren dan de Belastingdienst. Een ander groot à 20 jaar uitgestorven zijn. Je zult altijd mee moeten gaan voordeel is dat de ondernemer te maken krijgt met een met de tijd, hoe oud je ook bent, want de tijdgeest vraagt andere vorm van toezicht. ” ( M eer hierover verderop in erom. Het kan niet anders. ” het artikel. red.) In de discussie wordt vaak gesteld dat horizon- Leveren uw klanten alle gegevens digitaal aan? taal toezicht helemaal niet leeft in de bedrijfs- “ N ee, wij moeten alles zelf scannen. Wij krijgen de admi- wereld. Is dat zo? nistratie op papier binnen. Deze wordt op ons kantoor ver- “ N ou, je begint het echt wel te merken. Mensen gaan der verwerkt. De belangrijkste documenten worden door erop letten, vooral jonge startende ondernemers. Wij krij- ons gescand en in het cliëntendossier opgeslagen. Deze gen telefoontjes van mensen die aangeven ons gevonden procedure willen wij het liefst over laten aan onze cliënten, te hebben via het NOAB-lidmaatschap. Je merkt nu lang- maar dat is tot op heden door ons kantoor nog weinig uit- zamerhand ook wel dat NOAB aanspreekt, dat mensen gedragen. ” toch heel bewust kiezen voor een NOAB-kantoor. Dit is dan ook een gunstig moment voor een NOAB-kantoor om Heeft u nog praktische tips voor collega- juist HT-proof te zijn. ” intermediairs? “ J a, vooral heel veel moed! Ik weet wat voor werkzaam- Je kantoor is ook beter over te nemen door een heden er op je afkomen en dat is niet mis. Uiteindelijk als ander, ook technisch gezien, toch? je het gedaan hebt, ben je blij en zie je alleen de voordelen “ J a, je hebt je kantoor helemaal gereed. Je automatise- en dát zijn er echt heel veel. Maar je moet het eerst wel ring is klaar, je hebt je werkprogramma ’ s en checklisten. doen en dan moet je het ook heel consequent doen. Zet Alles is up-to-date, dus iemand anders kan het zo overne- bijvoorbeeld tijdelijk een werknemer in die je verantwoorde- men. ” Pagina 6 6 Pagina
  • Is de vertrouwensrelatie tussen ondernemingen Ik hoor wel eens dat intermediairs denken: ‘ D it en de Belastingdienst merkbaar bij uw cliënten? is weer zo ’ n tijdelijke politieke beslissing ’ . “ N ee, zoals ik al zei: horizontaal toezicht is er juist, zodat Hoe denkt u hierover? cliënten niet meer de Belastingdienst op hun dak krijgen. “ D ie vraag heb ik mezelf natuurlijk ook wel gesteld. Ik denk Als de inspecteur vragen heeft over de fiscale aangifte of de dat de politiek er op dit moment niet omheen kan. Je hebt jaarrekening, dan betekent dat in principe dat ze bij ons nu ambtenaren in dienst die controles uitvoeren die wij ei- komen en niet meer bij onze cliënten. Een andere vorm van genlijk ook al doen. Waarom moet je dan nog een ambte- toezicht door de Belastingdienst dus. Cliënten merken het in naar in dienst nemen om de controle opnieuw uit te voeren? principe niet meer en ik vind dat dit ook zo hoort. Mocht er Als je dit via een HT-convenant kunt oplossen, dan kun je onverhoopt toch een fout geconstateerd worden, dan heb je het ambtenarenkorps verminderen en dat is wat er nu ook de mogelijkheid om dit te corrigeren zonder vervelende boe- gebeurt. Ik denk daarom niet dat dit tijdelijk is, maar perma- tes en naheffingen. Daarnaast kunnen de meeste vragen in nent. ” één telefoongesprek afgehandeld worden, want je hebt het vastliggen. Als de belastinginspecteur een fiscale vraag Het hele XBRL verhaal is eigenlijk alleen maar heeft dan open je het werkprogramma, laat de desbetreffen- één simpele druk op de knop. Er zijn echter be- de stukken zien en je kunt vervolgens aangeven wat er ge- drijven die denken dat je helemaal moet worden beurd is. ” opgeleid wil je je bedrijf om kunnen zetten naar het XBRL deponeren. Hoe ervaart u dit? “ W at zou deze cursus dan voor inhoud moeten hebben ? Het is gewoon een kwestie van Het controleren van de verschillende beschikbare program- publicatiestukken opmaken, een matuur ( ondoenlijk ) , invullen van een Vpb aangifte of Vpb vink zetten en vervolgens op de fiscaliteiten? Het is gewoon een kwestie van publicatiestuk- ken opmaken ( w ordt binnen de programmatuur van PM al knop verzenden drukken. gedaan ) , een vink zetten voor een klein-, midden- of groot bedrijf en vervolgens op de knop verzenden drukken. De vWIA idem dito. Meer is het niet! ” Wat vindt u van de ontwikkeling van de verkorte winstaangifte ( v W IA ) i n XBRL? Er zijn collega ’ s bang dat je als intermediair “ W ij hebben van Pro Management de demo van de vWIA uit het hele proces wordt weggedrukt, dat hun gekregen om te testen en ik moet zeggen dat het er goed bemoeienis tot een minimum gereduceerd zal uitziet. Binnen ons kantoor zal het weinig veranderen. Het worden. Hoe kijkt u hiernaar? voordeel is natuurlijk dat je, zeker wanneer je al met Pro “ I k zeg alleen: je moet bijblijven, dat wil ik iedereen aanra- Management Software werkt, praktisch alleen nog maar de den. Wil je je kantoor op hoog niveau houden dan zul je aangifte hoeft te controleren en met één druk op de knop is moeten automatiseren, dan zul je digitaal moeten worden, deze verzonden naar de desbetreffende organisaties . Dat moeten uitkijken naar goede pakketten, werkprogramma ’ s levert veel tijdswinst op. Maar dan moet je het ook wel alle- en checklisten en dan kun je alleen maar een steun voor je maal vast hebben liggen. Ik zie het ook graag voor de in- cliënten zijn. ” komstenbelasting en omzetbelasting komen.” Hoe kijkt u naar de XBRL-deponeringen naar de KvK en de Belastingdienst? “ W ij deponeren onze jaarrekeningen al in XBRL naar de KvK. Als een intermediair niet klaar is op automatiserings- gebied dan loop je in de toekomst dingen mis. Ik denk dat je het niet tegen kunt houden, want banken willen ook al be- ginnen met het ontvangen van gegevens via XBRL. De Belastingdienst gaat ermee werken en op den duur zal BAPI verdwijnen. Als je dan alles nog moet doen en het komt in één keer op je dak, dan heb je een groot probleem Klik op de afbeelding om de video direct af te spelen of bekijk als kantoor. ” deze hier: http://www.youtube.com/watch?v=aV2JXxR3gto Reageren op dit artikel? Klik hier Pagina 7
  • HIT-GEBRUIKERSGROEPBIJEENKOMST Dinsdag 14 september jl. vond de derde HIT- gebruikersgroepbijeenkomst plaats. Het Aluminium Centrum te Houten is wederom druk bezocht door een scala aan fiscaal intermediairs met de behoefte aan informatie over de prakti- sche toepassing van horizontaal toezicht. MEER INFORMATIE PRESENTATIES De HIT-gebruikersgroep is opge- Drs. Pieter de Kok RA ( Coney ) gaf een praktijkgerichte toelichting op het tax richt om alle thema ’ s rondom control framework ( TCF ) , werkprogramma’ s en AOIC. Daarnaast zette hij, horizontaal toezicht te verhelderen, op zijn kenmerkende wijze, ook een kritische noot bij het horizontaal toezicht. zodat de leden uiteindelijk een af- Dyon van Beek ( Belastingdienst ) gaf vanuit zijn werkveld een introductie op gewogen mening kunnen vormen de toepassing van horizontaal toezicht binnen het MGO-segment. Op de bij- over deelname aan horizontaal eenkomst is tevens een videoregistratie getoond van het interview met dhr. Ton toezicht. Het ledental van de HIT- Meenhuis, waarvan het verslag te lezen is op pagina 4. gebruikersgroep groeit gestaag. Deze groei wordt feitelijk ingege- PANELDISCUSSIE ven door de laagdrempelige wijze In het panel hadden zitting: drs. Pieter de Kok RA ( Coney) , Dyon van Beek van informatievoorziening aan de RA ( Belastingdienst ) , Kees Schaap RA ( Pro Management ) en Remco leden door middel van bijeenkom- van Wijk ( Logius ) . De discussie kwam snel op gang door de vele vragen en sten en het HIT-zine. stellingen van het panel en de deelnemers. Vraagstukken als: ‘ W at is het commitment van de Belastingdienst? ’ , ‘ W at wordt verstaan onder een aan- vaardbare aangifte? ’ en ‘ Wat is de norm van het kwaliteitsborgingssysteem in het algemeen? ’ , zijn toegelicht door de panelleden. De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland op 15 maart van het nieuwe jaar. Het is nog ver weg, maar u kunt zich nu al op onze website inschrijven voor de eerstvolgende bijeenkomst. Wanneer u reeds lid bent van de HIT- gebruikersgroep, kunt u kosteloos deelnemen aan de bijeenkomsten. Niet- leden mogen de bijeenkomsten eenmalig gratis bijwonen. ◄ Voor meer informatie over de ge- bruikersgroep of het lidmaatschap bezoekt u onze site: www.promanagement.nl Klik op de afbeelding om de video direct af te spelen of bekijk deze hier: http://www.youtube.com/watch?v=xW6pSh6xu-c
  • H I T- G E B RU I K E R S G RO E P B I J E E N KO M S T De volgende gebruikersgroepbijeenkomst voor alle HIT- leden wordt georganiseerd op 15 maart 2011 a.s.! Deze zal in het teken staan van het verzenden van kredietrapportages en de vWIA in SBR/XBRL. Bent u HIT-lid en wilt u hieraan deelnemen? Meldt u zich dan gratis aan via deze link. Bent u nog geen lid en wilt u kennismaken met HIT? U kunt eenmalig gratis deelnemen aan de gebruikers- groepbijeenkomst. Aanmelden kan via deze link of bezoek onze website: www.promanagement.nl
  • EEN TOELICHTING OP HORIZONTAAL TOEZICHT, Presentatie RAAMWERK, WERKPROGRAMMA’S EN AOIC Drs. P. de Kok RA | partner van Coney De rode draad van de FISCAAL INTERMEDIAIR – TCF & CLOSE THE LOOP Coney heeft haar eigen control framework ingericht werkzaamheden bij onder de AFM. De Kok ziet veel parallellen met hori- Coney ligt bij data- zontaal toezicht. “ Wat mij betreft zijn er binnen dit analyse. Dat past per- spanningsveld twee dynamieken en dat zijn je eigen fect bij het gegeven van verantwoordelijkheden rondom een control framework een tax control frame- voor je organisatie, in relatie tot hetgeen wat er op pro- work ( TCF ) en hori- jectniveau gebeurt. ” zontaal toezicht. De Pieter de Kok RA Kok mocht recent het nieuwe jaar openen van de accountancy- WAT BETEKENT HET TCF VOOR JULLIE EN WAT BE- TEKENT HET STRAKS VOOR JULLIE CLIËNTEN? avondopleiding in Den Haag, waarbij het the- De Kok: “ Tools en techniek in de zin van documenta- ma was: ‘ horizontaal toezicht: high trust ’ . tie zijn wat mij betreft de kernbegrippen. Als je nu kijkt “ W ij als Coney laveren tussen de partijen die naar de verwachtingen binnen een control framework, met ( horizontaal ) toezicht zijn begonnen dan zou ik verwachten dat jullie alles digitaal gaan ( A FM, OPTA, etc. ) , de ondernemers en de vastleggen. Dit is niet wereldschokkend en waarschijn- toezichthouders. Onze twee takken van sport lijk wat je als professional al zou willen. ” daarbinnen betreffen enerzijds het neerzetten van het control framework en anderzijds aan de slag gaan met data-analyse. Persoonlijk WAT IS UW ‘TONE AT THE TOP’, WAT IS UW VISIE? “ W at wij volledig hebben geautomatiseerd, is in ieder ben ik nog wat sceptisch ten aanzien van hori- geval: zontaal toezicht. Voornamelijk in de zin van: is een beschrijving van onze cliëntenacceptatie; horizontaal wel horizontaal en niet af en toe risico-identificatie op cliëntniveau; gewoon verticaal doorpakken? Natuurlijk gaat het afstemmingsproces intern en met onze klan- het over high trust, over vertrouwen en aan de ten; voorkant met elkaar afspraken maken, maar het escalatieproces richting AFM en fiscus; het kan niet anders dan dat je als toezichthou- Het definiëren van het ‘ fiscale bewustzijn ’ , wat der ook heel hard moet kunnen doorpakken zijn je normen en waarden? In het interview met en op transactieniveau daadwerkelijk moet Ton Meenhuis ( z ie pagina 4, red. ) vinden we kunnen zien wat er gebeurt.” hiervan een mooi voorbeeld. Die meneer vertelt dat hij geen klanten wil accepteren die een bepaal- de hoeveelheid transacties nog in cash heeft. Daar Reageren op dit artikel? Klik hier heeft hij een keuze in gemaakt en van die klanten heeft hij afscheid genomen. Een belangrijk aspect qua vastlegging, qua docu- mentatie en het transparant maken ( want daar komt het eigenlijk op neer ) , is de kracht van de eigen interne organisatie. Wat doen jullie als er overtredingen plaatsvinden? Dat soort aspecten Volg Coney via: moeten worden vastgelegd. Waar het in feite op http://twitter.com/coneynl neerkomt is het transparant maken, het documen- teren. www.coney.nl Zorgen dat er een audit trail is. Als er een issue is geweest met een klant over de tax positie, kan http://nl.linkedin.com/pub/drs- pieter-de-kok-ra/2/563/27 dan achteraf vastgesteld worden of het transpa- rant is gemaakt en/of er afstemming is geweest? Het digitaliseringstraject wordt ondersteund met voldoende tools en technieken. Pagina 10
  • Het updaten, toetsen, onderhouden en delen bevat de kern “ T ot slot, ben ik sceptisch, heb ik vragen? Jazeker, ik ben van het implementeren, benadrukt de Kok. Het gaat niet zeker sceptisch of horizontaal wel daadwerkelijk horizon- om het eenmalig neerzetten van het raamwerk, maar het taal is. Hetgeen wat ik hier eigenlijk bedoel over cliëntac- continu onderhouden van dit raamwerk. “ D e valkuil bij ceptatie, beschrijven van processen, kennis delen met je toezichtprojecten is dat het fantastisch wordt neergezet, mensen, issues delen met klanten, etc. Is dat nou echt maar uiteindelijk gaan de mensen weer terug naar hun horizontaal toezicht of is dat gewoon puur hetgeen wat we eigen omgeving. Het wordt losgelaten en het raamwerk eigenlijk al lang hadden moeten doen? Wat is de norm werkt niet, omdat het niet wordt onderhouden en onder- waar we naartoe moeten werken en hoe kan je dat vervol- steund. ” gens toetsen richting de fiscus? Wat mij betreft moeten dat soort vragen aan bod komen. Als we zaken gaan vastleg- CLIËNTNIVEAU gen, dan is de vraag tot welk niveau en wat doet de fiscus “ W at ik zou verwachten op cliëntniveau: daarmee? In welke mate moet er gerapporteerd worden? Een hele heldere identificatie van fiscale risico ’ s wat Het is continu anders, er is nooit een definitie, nooit een betreft uw eigen cliënten. norm, maar altijd veel gesteggel. ” Een koppeling van fiscale risico ’ s aan maatregelen van interne beheersing. Wat doet de cliënt er eigenlijk “ I k ben nog op zoek naar het definitieve antwoord op de zelf aan? vraag: Wat is horizontaal toezicht? Is het niet gewoon toe- Het toetsen op naleving van de regelgeving, de wer- zicht, hier en daar horizontaal en als het fout gaat gewoon king van maatregelen van interne beheersing. verticaal? We hebben het over vertrouwen, afspraken Het continu herijken en meedenken met de klant over vooraf, minder controles achteraf, allemaal fantastisch, nieuwe risico ’ s. maar dat zou je eigenlijk al in zekere mate willen hebben. Het daadwerkelijk kijken en rapporteren of het risico Wat betekent horizontaal toezicht los van processen, tech- zich voordoet. Daar geldt ook weer voor: het transpa- niek en digitalisering, want als dat het is dan zou ik heel rant maken van risico ’ s, het transparant maken wat je teleurgesteld zijn. Daarom ben ik heel benieuwd wat het met de klant hebt besproken, het vastleggen daarvan dan wel is. ” en het communiceren richting de fiscus. ” Waar het uiteindelijk op neerkomt is de vraag of het proces is gedocumenteerd, geïmplementeerd, geautomatiseerd en is er een audit trail. WAAR KOMT HET OP NEER? De Kok: “ Waar het uiteindelijk op neerkomt ( en dat is eigenlijk een herhaling van zetten ) is de vraag of het pro- ces is gedocumenteerd, geïmplementeerd, geautomati- Filmpje seerd en of er een audit trail is. Een goed voorbeeld is wat dat betreft hoe wij drie jaar geleden met de AFM aan de slag gingen met ons eigen controle raamwerk, met als tool AOIC.NL, waarin we het hele raamwerk hebben gedocu- menteerd. Alle stappen die we doen, vanaf het werkpro- gramma tot dossiervoering, vaktechnische issues tot dis- cussiepunten die we met onze klanten hebben, alles wordt wat dat betreft volledig gedigitaliseerd. Het wordt vastge- legd, we maken het transparant en delen het in dit geval met de AFM. ” Klik op de afbeelding om de video direct af te spelen of bekijk deze hier: http://www.youtube.com/watch?v=tGMYTGlRUXk Pagina 11
  • HORIZONTAAL TOEZICHT IN HET MGO SEGMENT Presentatie Dhr. D. van Beek RA | Belastingdienst Dhr. Dyon van Beek is landelijk verantwoordelijk voor de uitvoeringscoördinatie van het segment MGO van de Belastingdienst en meer in het bijzonder voor het horizontaal toezicht binnen dit segment. Daar is hij verantwoordelijk voor de een- heid van beleid en uitvoering. Gedurende de twee voorgaande HIT- bijeenkomsten werd de Belastingdienst ver- tegenwoordigd door de heren Kors Kool en Fred van Ipenburg. Zij zijn voornamelijk actief binnen het midden- en kleinbedrijf en dhr. Van Beek is actief bij de middel- grote ondernemingen. Het is een soort ingroeimodel. DE WEG NAAR HORIZONTAAL TOEZICHT “ P rimair wordt bij MGO gestreefd naar een individueel Eerst is er het convenant en pas convenant met de organisatie zelf. Allereerst investeren we wanneer de interne beheersing op met elkaar in houding en gedrag. We kijken hoe het bedrijf in de fiscaliteit staat, of er voldoende waarborgen zijn dat het bedrijf het goed wil doen en ook goed kan doen ( al “ B ij de Belastingdienst worden ondernemingen in drie dan niet met inschakeling van adviseurs ) . Daarna sluiten groepen ingedeeld: de 2000 grootste ondernemingen van we een convenant, dan hoeft een bedrijf dus nog niet in Nederland ( Z GO ) , de 11.000 middelgrote ondernemin- control te zijn. Vervolgens gaat het bedrijf met zijn advi- gen ( MGO ) en alles daaronder valt binnen het midden- seurs evalueren hoe zijn interne beheersing in elkaar zit, en kleinbedrijf ( M KB ) . Per segment hebben we een an- oftewel zijn tax control framework ( TCF ) of AOIC. Op het dere benadering. Het ZGO en MGO segment groeien moment dat zij concluderen dat dit in orde is dan gaan wij steeds meer naar elkaar toe en daar werken we volgens de het toezicht aanpassen. ” Dit is dus een soort ingroeimo- individuele klantbehandeling. Bij het midden- en kleinbedrijf del. Eerst is er het convenant ( d an wordt het toezicht nog kijken we meer naar de gehele groep waarop we ons toe- niet aangepast) en pas wanneer de organisatie aangeeft zicht inrichten. We sluiten individuele convenanten af, maar dat de interne beheersing op orde is, wordt het toezicht intermediairsconvenanten behoren binnen het MGO seg- aangepast. Dat zou ook nog gedifferentieerd kunnen, zo ment ook tot de mogelijkheden. ” geeft Van Beek aan, bijvoorbeeld eerst een aanpassing van het toezicht voor de omzetbelasting en daarna voor de loonbelasting. QUIZ ja / nee Gelden onder horizontaal toezicht afwijkende wet- en regelgeving? ja / nee Keurt de Belastingdienst het TCF? Zeggen wij of het al dan niet goed is? ja / nee Krijgt een bedrijf onder horizontaal toezicht geen controles meer als er eenmaal een convenant is afgesloten? ja / nee Heeft het bedrijf geen adviseur meer nodig? ja / nee Moeten we het overal over eens worden? ja / nee Mogen er onder horizontaal toezicht geen fouten meer gemaakt worden? * allemaal niet waar!
  • INTERMEDIAIRSCONVENANT OF INDIVIDUEEL HET PROCES VAN EEN INTERMEDIAIRSCONVENANT CONVENANT? Die combinatie tussen zowel een intermediairsconvenant Betekent dit dat er helemaal geen plaats is voor het inter- en een individueel convenant kan natuurlijk alleen maar als mediairsconvenant in deze tak van sport? Nee, dat is niet de instap van een intermediairsconvenant dezelfde zeker- zo. Een aantal entiteiten van een bedrijf kunnen onder een heden geeft als bij een individueel convenant, zo bena- intermediairsconvenant vallen terwijl het geheel een indivi- drukt Van Beek. Uiteindelijk past men in beide gevallen het dueel convenant heeft. Even in de praktijk: het kan bijvoor- toezicht aan “ Daar zitten eigenlijk dezelfde waarborgen in beeld betekenen dat voor een aantal vennootschappen de en uiteindelijk is het de bedoeling dat dit leidt tot een aan- intermediair zegt dat hij of zij ervoor zorgt dat de aangifte vaardbare aangifte. Of dit nu loopt via een intermediairs- juist is en daarbij primair de regie in handen heeft, maar convenant of individueel convenant maakt ons niet zo veel dat het bedrijf wat betreft andere vennootschappen nog uit. ” niet zo ver is en nog niet in control is. Van Beek: “ Indien een bedrijf een aantal vennootschap- pen onder een intermediairsconvenant wil brengen, meldt de intermediair deze ( nadat hij beoordeeld heeft dat aan de criteria kan worden voldaan ) aan bij de Belasting- dienst. Indien het een MGO betreft wordt er een gesprek met de klant georganiseerd waarin wij uitleggen hoe het werkt, want het is toch wat complexer dan wanneer een heel bedrijf onder één convenant valt. Het vooroverleg blijft bij het behandelteam en ook het toezicht blijft georgani- seerd door het MGO team. Dat is anders dan bij het MKB. Meestal geven wij daarbij aan dat we graag een totaalcon- Klik op de afbeelding om de video direct af te spelen of bekijk venant willen met de organisatie en dan gaat het traject deze hier: http://www.youtube.com/watch?v=2nei397XdGE lopen wat ik daarnet heb geschetst." Reageren op dit artikel? Klik hier Uiteindelijk is het doel een aanvaardbare aangifte. Of dit nu loopt via een intermediairsconvenant of individueel convenant maakt ons niet zo veel uit. HET TRAJECT VAN HORIZONTALISERING BINNEN MGO EN ZGO Pagina 13
  • Verslag PANELDISCUSSIE Aansluitend op de succesvolle paneldiscussie tijdens de tweede HIT-bijeenkomst, is er tijdens de derde HIT-bijeenkomst wederom een paneldiscussie gevoerd, teneinde de praktische toepassing van horizontaal toezicht met de HIT-leden te bespreken, toe te lichten en te bediscussiëren. Tussen de panelleden en de toehoorders ontstond een levendige interactie en een spervuur van vragen. Dit heeft belangrijke informatie opgeleverd voor de HIT-leden; verschillende belangrijke praktische punten en visies zijn toegelicht. In dit artikel zijn de belangrijkste vragen en antwoorden uitgewerkt. HET PANEL Het HIT-panel bestond uit drie deskundige vertegenwoordigers van verschillende partijen, die onder leiding van Kees Schaap RA ( Pro Management ) vragen uit het publiek beantwoordden en onderling de discussie aangingen. In het panel hadden zitting: Dhr. Dyon van Beek RA ( Belastingdienst ) Drs. Pieter de Kok RA ( Coney ) landelijk verantwoordelijk voor de uitvoerings- gespecialiseerd in analyse van processen en coördinatie van het segment MGO van de Be- transactiestromen, continuous monitoring lastingdienst en meer in het bijzonder voor het en audits van transacties. Daarnaast is hij horizontaal toezicht binnen dit segment. AOIC consultant. Dhr. Remco van Wijk ( Logius ) Dhr. Kees Schaap RA ( Pro Management ) werkzaam als lead implementatie manager ontwikkelt accountancy software en heeft markt bij Logius. jarenlang ervaring als registeraccountant. Kees Schaap | In de presentatie van Ton Kees Schaap | Er zijn ook geruchten dat Meenhuis werd aangegeven dat het kan- het kantoor een bepaalde omvang zou toor eerst helemaal digitaal moet worden inge- moeten hebben om in aanmerking te komen richt, voordat er begonnen kan worden met ho- voor horizontaal toezicht ( b i jvoorbeeld 1 tot 5 rizontaal toezicht. Is dat zo? medewerkers of minimaal 500 aangiftes ) . Is er De Kok: “ Ik denk niet dat digitalisering het sleutelwoord een dergelijke ondergrens? voor horizontaal toezicht is. Gedrag, tone at the top, het Van Beek: “ E r is op dit moment geen o/*ndergrens in aan- gevoel en kwaliteitsbeheersing; ik denk dat dat vertrekpun- tallen en omvang. Wat wel een minimale grens is, is een ten zijn en dat je dat met digitalisering verder ondersteunt. objectief kwaliteitsborgingssysteem. De praktijk leert dat Het begint bij gedrag. Je wilt wel of niet passen binnen dat bij eenmansbedrijven veel moeilijker is om in de lucht horizontaal toezicht. ” te houden. ” Kees Schaap | Is het mogelijk dat een intermediair zelfstandig een convenant afsluit of gaat het altijd via een beroepsorgani- satie die waarborgt dat kantoren een bepaalde kwaliteit hebben? Van Beek: “ E r zijn zowel kantoren die onder de paraplu van een overkoepelende organisatie vallen, met welke we primair een convenant afsluiten, als kantoren die niet onder zo ’ n koepel vallen. Het kan dus allebei, maar het helpt wel als je als klein kantoor onder een koepel valt om uitein- Klik op de afbeelding om de video direct af te spelen of bekijk deze hier: http://www.youtube.com/watch?v=AxL8HlX26Hs Pagina 14 14 Pagina
  • delijk aan de voorwaarden te kunnen voldoen. Vaak regelt een koepelorganisatie het objectief maken van de kwali- teitsborging, hetgeen moeilijk binnen een klein kantoor te organiseren en te waarborgen is. ” Vraag uit het publiek | Waarom wijken wij af met het MGO ten opzichte van kleine ondernemingen? Horizontaal toezicht houdt toch juist in dat we allemaal hetzelfde worden beoordeeld? Van Beek: “ W aar we in afwijken is de manier waarop we het concept wegzetten en de tools die we daarbij gebrui- Klik op de afbeelding om de video direct af te spelen of bekijk deze hier: http://www.youtube.com/watch?v=A5t5yU-PbOA ken. Het wijkt niet af qua eindtermen; het gaat allemaal om begrip, transparantie, vertrouwen en een aanvaardbare aangifte. HT gaat om het nemen van verantwoordelijkheid Kees Schaap | Wat is het verschil tussen door bedrijven, bijvoorbeeld bij het in control komen. Waar een tax control framework ( T C F ) en we zelf als Belastingdienst en toezichthouder voor gekozen AOIC? hebben, is om op de meest omvangrijke en complexe or- De Kok: “ De vraag is niet ‘ W at is het TCF of wat is het ganisaties, individueel toezicht uit te oefenen. Dat is één verschil met AOIC? ’ , maar ‘ W at is de norm van het kwa- van de redenen waarom het concept een andere vorm liteitsborgingssysteem in het algemeen? ’ . De Belasting- krijgt. Uiteindelijk hebben we geconcludeerd, mede vanuit dienst gaf al aan dat zij bezig zijn met het uitschrijven van de zekerheid over de kasstromen, dat een individuele be- een handreiking voor haar medewerkers, iets wat gedeeld handeling de beste vorm is voor dit segment.” gaat worden met de intermediairs. Ik kan me voorstellen dat de norm er nog niet is, want iedereen begint enthousi- Publiek | Hoe verhouden de convenanten ast met iets te documenteren en dan ontwikkelt zich die voor de intermediairs zich tot de indivi- norm in de loop der tijd. Het wordt echt zo langzamerhand duele convenanten, zijn die identiek? wel eens tijd om met iets naar buiten te komen. ” Van Beek: “ Q ua tekst zijn ze niet identiek, qua eindter- Van Beek: “ Ook als de handreiking op internet komt, men wel. Beide moeten ze leiden tot een aanvaardbare denk ik dat je tevergeefs zoekt naar een norm voor TCF of aangifte. Het intermediairsconvenant is primair bedoeld de interne beheersing. Dat komt omdat het een samenspel voor het MKB, maar wij verwachten dat met name aan de is, er moet transparantie zijn en beheersing. Die twee zijn onderkant van het MGO segment er ook kansen zijn voor minstens even belangrijk, maar hoe dat exact gerealiseerd een intermediairsconvenant.” wordt, is voor ons niet van vooraanstaand belang. Als de aangifte maar aanvaardbaar is. De vraag is ook: voor wie Kees Schaap | Remco van Wijk is verant- doe je het, voor de Belastingdienst of voor jezelf als be- woordelijk voor Digipoort van de over- drijf? Als je het voor je bedrijf doet dan wil je weten wat er heid, waarlangs XBRL berichten kunnen wor- in je organisatie gebeurt en ga je daar dingen op inrichten den verzonden. Wat is het verband tussen die je nodig acht voor jouw specifieke informatievoorzie- SBR/XBRL en horizontaal toezicht? ning. Dat verschilt per organisatie. Wat je wel vindt in die Van Wijk: “ Er is een verband gegroeid tussen horizontaal handreiking is dat wij graag hebben dat er een leercirkel in toezicht en SBR doordat men destijds heeft gesteld dat de zit, een soort vangnet. ” verkorte winstaangifte ( vWIA) alleen in XBRL aangele- De Kok: “ Het drama van de accountancy op dit moment verd zou kunnen worden. Als je op dat vlak mee wilt doen is: ‘ Hoe moet mijn kwaliteitsborgingssysteem eruit zien en met de vWIA, dan moet je een convenant afsluiten. Het is hoe gaat er getoetst worden?’ . De AFM kijkt bijvoorbeeld natuurlijk ook zo dat SBR/XBRL in de toekomst een kan- naar de uitwerking van checklisten en de ‘ kwalitatieve ’ toor kan helpen om de mate van controle op de financiële weg naar de jaarrekening, terwijl jij net verkondigt dat het gegevens te verbeteren, zodat je gemakkelijker mee zou jullie puur gaat om het eindproduct, de ‘ aanvaardbare kunnen doen aan horizontaal toezicht. Standaardisatie is aangifte ’ . ” daarbij een manier om zaken gemakkelijker controleerbaar Van Beek: “ W at wij toetsen is of de output uiteindelijk te maken. ” aanvaardbaar is. Ik denk overigens dat dat eigenlijk het- Standaardisatie is een manier om zaken gemakkelijker controleerbaar te maken. Pagina 15
  • We willen overal over praten, maar voeren en het toezicht aanpassen. Ik denk dat het wel heel erg interessant nieuws is, want dit is niet wat ik ervan ver- primair liggen de verantwoordelijk- wacht had. Ik denk dat iedereen rekent op een kwaliteits- heden bij het bedrijf. borgingssysteem hoofdstuk 1 t/m 10, sub paragrafen en hier een vink en daar een vink. ” zelfde is als wat je doet bij de controle van de jaarrekening. Publiek | We hebben het de hele tijd Uiteindelijk richt je daar van alles voor in om te zorgen dat over TCF en AOIC, dan gaat het om de die juist is. Onze visie is dat bedrijfseconomisch díe vorm intermediairs en hoe die hun processen op orde gekozen moet worden die het beste bij het bedrijf past. hebben. Maar als het gaat om een aanvaardba- Accountants en fiscalisten moeten de professionaliteit heb- re aangifte dan is het denk ik ook van belang ben dit in te richten en de organisaties moeten samen met hoe het is georganiseerd bij het bedrijf zelf. We hun adviseurs de vorm vinden die het beste past bij het hoorden net dat jullie bij de NOAB-pilot begon- bedrijf. ” nen zijn met de ZZP ’ e r s. Je kan bij een ZZP ’ Schaap: “ Het TCF wordt heel weinig benoemd, terwijl het er toch niet verwachten dat hij een uitgebreide een maatregel is die wordt besproken bij de convenantge- AOIC heeft bijvoorbeeld. Hoe is dat met elkaar sprekken als maatregel voor een goede aangifte. In onze te rijmen? ogen is het zo dat als het systeem goed is en werkt zoals Berry Welten ( v oorzitter NOAB ) vanuit het publiek: afgesproken, dan is dat voldoende, dan kijk je niet meer “ B elangrijk is de combinatie van de ZZP-organisatie met naar de jaarrekening of aangifte bij wijze van spreken. Zo de organisatie van de intermediair. Vaak zie je bij NOAB verwachten we dat de Belastingdienst ook met een TCF kantoren dat ze alle financiële stukken verwerken in de omgaat: ‘ Is deze goed, dan zal de aangifte vanzelfspre- administratie. De intermediair ziet dus alles wat de klant kend ook goed zijn ’ . Natuurlijk zal je een keer toetsen, aanlevert. Een van de vragen die dan belangrijk is in de maar je richt je op de inhoud van het TCF. ” relatie tussen klant en intermediair, is of het compleet is Van Beek: “ Wat wij belangrijk achten in ons toezicht is de aangeleverd. De organisatie binnen het kantoor moet dan voorinformatie. Deze voorinformatie bepaalt hoeveel werk de zekerheid geven in de administratie. ” we moeten doen. Binnen ons toezicht kijken we naar wat Schaap: “ Ik denk dat de focus op de ZZP’ e r ook voort- er allemaal al is gedaan door het bedrijf en door externe komt uit de wens vanuit de Belastingdienst om grip te krij- partijen en waar we op kunnen steunen. Dat betekent dat gen op een groot deel van die 100.000 ZZP ’ ers die er als er een accountantscontrole geweest is met een goed- zijn. Dat was in de tijd van de pilot heel belangrijk. ” keurende verklaring we zelf minder hoeven te doen. De bedoeling van horizontaal toezicht is om een aantal bedrij- ven eruit te filteren, waarvan duidelijk is dat ze zelf de ver- antwoordelijkheid kunnen nemen voor een goede aangifte, die dat willen doen en kunnen doen. Moeten wij daar dan al onze energie in steken om te checken of ze inderdaad een goed TCF hebben? Nee, dat is niet de opzet van de Belastingdienst. Waar we voor kiezen is, om vooraf te kij- ken wat de wil is van een bedrijf en of er voldoende rand- voorwaarden zijn om zelf de verantwoordelijkheden te ne- men. Op het moment dat het bedrijf zegt in control te zijn, zullen we dat heus niet zo voorbij laten gaan en met name nog wel vragen stellen over het proces waarlangs dit is verlopen. Ik denk dat de leercirkel daarbij ook aan bod zal komen. We willen overal over praten, maar primair liggen de verantwoordelijkheden bij het bedrijf. Wat we zullen doen is periodiek op een lagere frequentie toetsen of de aangifte inderdaad aanvaardbaar is. ” De Kok: “ Deze situatie is een hele andere manier van toezichthouden in vergelijking met nu. Horizontaal betekent in dit geval dat jullie op basis van eigen beoordeling, onge- twijfeld gebaseerd op heel veel data, een assessment uit- Pagina 16 16 Pagina
  • Van Wijk: “ Ik vind het eigenlijk wel een interessante dis- stappen die dan doorlopen zijn. Als feedback op dit eerste cussie en wil graag op persoonlijke titel reageren. Eigenlijk horizontaal toezicht concept hebben we van de intermedi- is hier sprake van een rule based/principle based discus- airs inderdaad teruggekregen dat ze graag iets concreter sie. Aan de ene kant hoor ik een stukje eigen verantwoor- zouden willen weten wanneer het toezicht dan wordt aan- delijkheid: ‘ T oon maar aan dat je in control bent ’ . Dat is gepast, op welk moment. Het laatste punt is dat ik niet de een soort marktverantwoordelijkheid die eigenlijk ook bij indruk wil wekken dat we helemaal niks met het TCF te systeemtoezicht hoort. Aan de andere kant heb je de be- maken willen hebben en daar niks over zouden willen zeg- hoefte die dan groeit: ‘ We kunnen niet al die bedrijven gen. Wij willen wel kennis delen waar dat kan, maar wij individueel gaan beoordelen ’ . Een middenweg die je vaak gaan niet de verantwoordelijkheid nemen voor dat TCF. Dit ziet, is een soort referentie te geven. Ik kan me voorstel- is uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid van diegene met len dat de Belastingdienst bijvoorbeeld een referentie con- wie we het convenant aangaan. Er wordt ook wel eens trol framework geeft, waarin ze laten zien dat als jullie op gevraagd: ‘ K an je mij niet aangeven wat jullie belangrijk deze wijze werken, jullie het goed doen. Overigens zouden vinden? ’ . Als dat in vruchtbare bodem belandt dan heeft brancheorganisaties daar ook een belangrijke rol in kunnen dat zin, maar als het gevolg daarvan is dat zo ’ n lijst wordt spelen. Als je daar vanaf wilt wijken dan moet je in dat ge- meegenomen en de houding ontstaat van: ‘ A ls we dit val zelf aangeven hoe je in control bent en sluit je die weg maar geregeld hebben dan is het goed ’ . Dan heeft het niet af. Je zou daar dus beide behoeftes kunnen invullen. geen zin. Het gevoel van eigen verantwoordelijkheid moet Aan de ene kant lever je checklisten en aan de andere er wel blijven en als dat er is, dan is er voldoende reden kant houd je de openingen voor andere manieren van in om kennis te delen met elkaar. ” control zijn en innovaties. Overigens volg ik ook wel de lijn Berry Welten: “ I k wil daar nog wel wat aan toevoegen. In van de Belastingdienst, het mooiste is natuurlijk een markt de pilot die we hebben lopen met de Belastingdienst zijn die zelf de verantwoordelijkheid neemt om in control te zijn we destijds begonnen met het beschikbaar stellen van een en ook proactief aantoont hoe zij komen tot een aanvaard- handboek aan de NOAB-leden. Uit dat handboek heeft bare aangifte.” onze commissie een aantal checklisten gefilterd specifiek Van Beek: “ D e vraag ‘ Wanneer is het dan goed ge- voor het horizontaal toezicht. Die hebben wij onder andere noeg? ’ , de vraag om voorspelbaarheid, wordt nu redelijk beschikbaar gesteld aan Pro Management en gevraagd of breed geuit. Wat we niet willen doen, is zeggen wat je dan ze die checklisten willen inbouwen voor onze klanten, zo- precies moet doorlopen. Waar we wel over nadenken is of dat daar in de programma ’ s van Pro Management goed we een moment aan kunnen geven wanneer we ons toe- gebruik van gemaakt kan worden. In die pilot is dat ook zicht gaan aanpassen en dan valt te denken aan bepaalde doorgesproken met de mensen van de Belastingdienst. Dat is een basis. Ik zeg niet dat het de volledigheid zal geven van het in control zijn, maar het is een beginpunt. Je moet samen proberen dat zaakje voor elkaar te krijgen. Voor de middelgrote ondernemingen ligt de handreiking er nu, maar wanneer komt die er voor het MKB? Ook voor ons is dat een houvast, een beginpunt. De Belastingdienst heeft het grote probleem dat ze onvoldoende mankracht heeft om ieder bedrijf te controleren en samen moeten we het aanvaardbaar maken, ook het kostenplaatje wat eraan vasthangt. ” Publiek | Het is mij nog steeds niet hele- maal duidelijk wat het commitment is van de Belastingdienst. Er wordt hier heel erg gesproken over hoe een intermediair zijn orga- nisatieprocessen moet inrichten, maar mij ont- gaat steeds de essentie van het commitment van de Belastingdienst vanuit horizontaal toe- zicht. Wat kunnen wij van jullie verwachten in vergelijking met de situatie zoals die nu is? Van Beek: “ W at u kunt verwachten is dat wij ook volgens het concept handelen, dus dat wij die verantwoordelijkheid Pagina 17
  • die wordt genomen door intermediairs waarderen en daar Van Beek: “Wij zijn er van overtuigd dat een aangifte zich ook in ons handelen rekening mee houden. Dat betekent niet door een standaard checklist laat regelen. Ik denk dat dat een bedrijf dat onder horizontaal toezicht valt, daad- ook ieder accountantskantoor, maar ook de belastingcon- werkelijk een andere vorm van toezicht krijgt van de Belas- trole vereist dat je er op een open manier naar kijkt en op tingdienst dan een bedrijf dat niet onder horizontaal toe- een manier die maatwerk geeft voor een organisatie. ” zicht valt. Dat bestaat bijvoorbeeld uit het toezicht, als je het hebt over het intermediairsconvenant, dat zich mede Publiek | U gebruikt vaak de term aan- afspeelt rond de intermediair, waar de organisatie dus wei- vaardbare aangifte, dat roept twee vra- nig mee te maken heeft. Het bestaat uit een andere dicht- gen bij mij op. Enerzijds, als ik een aanvaard- heid van het toezicht. Het bestaat ook uit de proactieve bare aangifte indien, dan is die toch zoals die houding van de Belastingdienst. Om een concreet voor- door de Belastingdienst is gewenst? Ander- beeld te geven: bij het vooroverleg hadden wij in het verle- zijds, laat die aanvaardbare aangifte nog ruim- den de neiging om eerst maar eens te kijken of het alle- te open voor dingen die niet goed zijn? maal wel klopt wat u zei. Dat mag bij horizontaal toezicht Van Beek: “ D e aanvaardbare aangifte definiëren we als geen issue zijn, zodat we ons kunnen beperken tot de fis- aangifte zonder materiële fouten. De volgende vraag is cale vraag die er ligt. Dat is een van de onderdelen die natuurlijk, wat is een materiële fout? Daar hebben we hele ervoor moeten zorgen dat het bedrijf de Belastingdienst materialiteitstabellen voor zoals wij die hanteren en die krijgt die bij hem past. ” worden ook gepubliceerd op internet. Als er achteraf toch fouten in de aangifte blijken te zitten dan zullen we geza- menlijk moeten kijken wat daarvan de oorzaken zijn. Stel dat er sprake is van een onvoorzienbare fout dan zal die wel hersteld worden, want we streven naar juiste aangiftes. Als je vraagt hoe zit het met boetes dan wordt daarbij reke- ning gehouden met hetgeen het bedrijf heeft gedaan ten aanzien van voorkoming, ontdekking en herstel van de fout. Het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat de Belasting- dienst een rad voor ogen is gedraaid en dan is een boete natuurlijk wel aan de orde. ” Publiek | Stel dat je wel gewoon je aan- gifte juist hebt ingediend, vrij van fou- ten, maar je weet dat de situatie een fiscaal probleem kan geven ( b i jvoorbeeld je hebt maar 1 opdrachtgever ) . Hoe ga je daar mee om? Van Beek: “ Inherent aan het concept is dat wanneer je Publiek | Waarom zegt de Belasting- weet dat er een probleem kan zijn, je dan contact opneemt dienst niet gewoon: ‘ Met die checklis- met de Belastingdienst en dat in vooroverleg zekerheid ten heb ik een systeemcontrole en daarop krijg gegeven wordt over het standpunt van de Belasting- je een aangepast toezicht ’ ? Dan ga je toch dienst. ” gewoon na een paar jaar nog eens langs bij het b e d r i j f o m t e k i j k e n o f he t g o e d g a a t . W a a r o m Publiek | Uiteindelijk houd je altijd klan- is het zo benauwd, zo ingewikkeld? Ik heb zelf ten over die niet deelnemen aan horizon- 15 jaar bij de Belastingdienst gewerkt als con- taal toezicht, moet je die er dan uitzetten? Je troleur. Nu heb ik een eigen advieskantoor en gaat het jezelf naar mijn idee alleen maar ik snap überhaupt niet waarom ik me druk zou moeilijk zitten maken als je voor de ene klant moeten maken om horizontaal toezicht, want ik wel volgens horizontaal toezicht werkt en de probeer zoals iedereen altijd mijn werk goed te ander niet. doen. Wat ik wel belangrijk vind is dat je met Schaap: “ Het is per se niet de bedoeling dat niet- elkaar eens praat over kwaliteitsborging binnen horizontaal inhoudt dat je het verkeerd doet. Dat is heel organisaties en systemen. belangrijk om vast te stellen. Het is niet zo dat een klant Pagina 18 18 Pagina
  • van een kantoor dat geen convenant heeft afgesloten geen intermediair, hoe dat ook normen technisch ingevuld moet goede klant zou zijn. Dat is gewoon geen horizontaal toe- worden, dat kan allemaal op basis van een goede afstem- zicht klant en die wordt op een andere manier benaderd. ming met de fiscus. De echte technische control framework Dan is de t-3 van toepassing en vindt een uitgebreide con- discussie gaat denk ik allemaal wel meevallen, dat is mijn trole plaats na drie of vier jaar. ” take away van vandaag. Als je dan praat over de techni- Van Wijk: “ Ik vind dit wel heel spannend worden, want als sche kant van het vraagstuk over de processen, vastleg- jij weet dat de aangifte eigenlijk niet zo kan, maar het gaat gingen, toetsen, meten, rapporteren, dan zie ik dat niet zo niet om horizontaal toezicht, dan is het natuurlijk alsnog de somber meer in. ” bedoeling dat je een intermediair moet kunnen vertrouwen op een aangifte zonder fouten. ” A f s l u i t i n g P i e t e r d e K o k | “Iemand twitterde mij voor- afgaand aan de bijeenkomst de volgende vraag: ‘ Het feit dat de Belastingdienst afscheid moet nemen van vele werknemers, is dat nou het gevolg van HT of is dat de oor- zaak van HT?’ . Verder werd mij vandaag gevraagd om wat te vertellen over mijn beleving van het controle raam- werk. Hoe goed de verstandhouding en het enthousiasme ook is om het controle raamwerk neer te zetten, wat ik nu geleerd heb is dat de hele nadruk die ik had van het TCF, de proceskant, vastleggingskant en het transparant maken, misschien allemaal wat overdreven is. Misschien heb ik Klik op de afbeelding om de video direct af te spelen of bekijk daar zelf ook wat te zwaar aan getild. Ik dacht dat wordt deze hier: http://www.youtube.com/watch?v=nFe0FOHWl9s best wel een potje stevig vechten met de fiscus over hoe je dat gaat inrichten, hoe je dat gaat toetsen, etc. Ik denk dat dat allemaal reuze gaat meevallen. Het vertrouwen bij de Reageren op dit artikel? Klik hier REACTIES HIT-GEBRUIKERSGROEPBIJEENKOMST Na afloop van de HIT-bijeenkomst hebben we een aantal aanwezigen gevraagd een korte reac- tie te geven op de bijeenkomst in het algemeen en de gedeelde kennis ten aanzien van horizon- taal toezicht in het bijzonder. Klik op de afbeelding om de video direct af te spelen of bekijk deze hier: http://www.youtube.com/watch?v=f7GC94jCEUE Pagina 19
  • Column IT GIET OAN Drs. P. de Kok RA | partner bij Coney In iedere editie van HIT-zine zal er een column worden geplaatst van Pieter de Kok RA, eigenaar van Coney, een organisatie die op zoek is naar slimme ( I T - ) o p lossingen op het gebied van accoun- ting, control en fiscaliteit. Hierin zal hij op geheel eigen wijze zijn visie en ervaringen met u delen omtrent horizontaal toezicht. Pieter de Kok RA Recent had ik het genoegen deel te TERUG NAAR DE 3E HIT res? ” , “ Hoe heftig zijn de eisen mogen nemen aan een paneldiscussie BIJEENKOMST rondom een Tax Control Framework over de impact van horizontaal toe- Ik mocht die middag ook een korte van een fiscaal intermediair?” . zicht op de werkwijze van fiscaal inter- inleiding geven bij een eerder opgeno- mediairs. Een zaal vol professionals men interview met een fiscaal interme- VEEL VRAGEN, REDELIJK HELDERE die graag van de fiscus wilden horen diair. In dit interview werd horizontaal ANTWOORDEN wat horizontaal toezicht nu feitelijk toezicht besproken vanuit het perspec- Om een twee uur durende panelbij- voor hun gaat betekenen, in het bijzon- tief van ‘ de interne organisatie ’ . eenkomst samen te vatten: de fiscus der voor wat betreft de interne organi- Gezien mijn eerder genoemde profes- gaat NIETS certificeren, komt ook niet satie. sionele hobby is het geen verrassing met kwalitatieve eisen, randvoorwaar- dat ik de volgende vragen voor de den en ondergrenzen. Het is de ver- HORIZONTAAL TOEZICHT DUS aanwezige intermediairs had geformu- antwoordelijkheid van de fiscaal inter- In mijn laverende rol tussen toezicht- leerd: “ Wat zijn de belangrijkste as- mediair om horizontaal toezicht zo in houders en onderneming zie ik nog pecten van een Tax Control Frame- te steken dat het eindproduct - de fis- wel eens wat fout gaan. Een van mijn work? ” , “ Wat betekent horizontaal cale aangifte - aanvaardbaar is. Hoe professionele hobby ’ s is immers het toezicht in termen van risicoanalyse, het interne proces bij een fiscaal inter- inrichten van ‘ i nterne controle raa- vastlegging, rapportages en transpa- mediair wordt ingericht laat de fiscus mwerken ’ , bij voorkeur draaiende op rantie? ” en “ Wat betekent het vraag- aan de markt over. een real time continuous monitoring stuk kwaliteitsborgingsysteem voor motortje. u? ” . Ik zit nog midden in een uitermate po- sitieve mailuitwisseling met de fiscus, Stap 1 onder zo ’ n raamwerk is het Vanzelfsprekend had ik niet alle ant- omdat het bovenstaande mij bijzonder inrichten van een stevig fundament. woorden en was ik uitermate verheugd fascineert. Ik kom er zeker op terug. Ik Het fundament is niets anders dan een met de aanwezigheid van de fiscus in ben nog niet helemaal overtuigd dat manifest, een denkkader, bestaande de zaal en in het panel. Voor de fiscus het ontbreken van een 'dwingende' uit vastlegging van inzicht in te meten had ik uiteraard ook nog wat vragen. kwalitatieve beschrijving van de inter- prestaties, te managen risicofactoren, “ K omt er een certificering door de ne processen [het fundament] rondom vastlegging van basisprocessen en fiscus over de kwaliteit van interne horizontaal toezicht een goede zaak is. rollen en verantwoordelijkheden. processen van fiscaal intermedi- Zie de ontwikkelingen bij de AFM: alle airs? ” , “ Komt er een toetsing achter- accountantskantoren moeten de 'boel' af over de werking van de procedu- op orde hebben, voor 200%, op straffe Pagina 20 20 Pagina
  • van sancties. Niet gedocumenteerd is Maar goed, dan hebben we ook nog niet uitgevoerd. Uiteraard , de AFM is het fenomeen horizontaal toezicht tus- geen horizontaal toezicht, maar wie in sen de fiscus en grotere ondernemin- de buitenwereld begrijpt de nuance gen. Individuele convenanten, tussen verticaal, horizontaal en scheef gentlemen ’ s agreement met onder- Volg Coney via: toezicht? Er wordt toezicht gehouden nemingen. Een ander verhaal, maar op zakelijke dienstverleners, dat is de ook hier lijkt te gaan gelden dat de http://twitter.com/coneynl harde perceptie. fiscus geen kwalitatieve handreikingen gaat geven. Het gaat niet voor keur- www.coney.nl IS DE BOEL OP ORDE, DAN IS ER meester spelen. Tax Control Frame- works worden aan de deskundigheid http://nl.linkedin.com/pub/drs- VERTROUWEN pieter-de-kok-ra/2/563/27 Waarom de fiscus hier zo ontspan- van de markt overgelaten. Kansen nend inzit is mij nog niet helemaal dui- voor Coney voor een creatieve en zin- delijk. Is het visie, zijn het de noodza- volle invulling hiervan, doorspekt met kelijke bezuinigingen ( duizenden gogme en data-analyse technieken. banen worden geschrapt ) , wat drijft nu echt horizontaal toezicht vanuit de Drs. Pieter de Kok RA fiscus? Is iedereen al om of zijn er een partner bij Coney - gespecialiseerd in Reageren op dit artikel? Klik hier paar voorlopers die het leger aan be- het ‘ in control’ vraagstuk, risicoma- lastinginspecteurs nog op sleeptouw nagement en data-analyse. moeten nemen? Ik wil nu precies we- ten hoe het zit, dus zet mijn zoektocht naar antwoorden voort. Eerlijk is eerlijk, zeker vanuit het per- spectief van de fiscus, mijn bovenge- noemde overtuiging over de noodzaak van een stevig, door de fiscus ‘ o vergedragen ’ kwalitatieve be- schrijving van een TCF fundament, is al minder heftig dan drie maanden geleden. Laat de markt het maar lek- ker zelf uitzoeken hoe zij horizontaal toezicht organiseren. Waarom zou de fiscus daar inderdaad zijn vingers aan branden. Fiscale intermediairs zijn een hele grote groep professionals bij el- kaar, die komen er vast ook samen uit. Toch? Op basis van het toenemende aantal convenanten tussen fiscaal intermediairs en de fiscus kan wellicht nu al voorzichtig worden geformuleerd: It Giet Oan, met of zonder fundament en certificering. Pagina 21
  • Artikel HORIZONTAAL TOEZICHT: WAT IS “IN CONTROL ZIJN”? Dhr. H.A.M. Roosendaal MBA MCM | EFK Belastingadviseurs, fiscale specia- listen voor overheids- en non-profit organisaties die zich in het horizontaal toezicht voornamelijk bezighouden met de begeleiding van gemeenten. Henk Roosendaal In control zijn is niet hetzelfde als een verkla- WAAR TE BEGINNEN? ring van goedkeuring. In dit artikel wordt een In control komen of een eerste stap naar horizontaal toe- pragmatische start geschetst om fiscaal in con- zicht, begint bij EFK Belastingadviseurs meestal met een trol te komen waarbij een convenant horizontaal onderzoek naar de financiële vastleggingen in een recent toezicht als extra bonus kan worden binnen ge- jaar. Dat kan globaal, middels een steekproef van enkele haald. dossiers of uitgebreid via nacalculatie van de hele admini- stratie. En of er nu wel of niet een convenant met de Belas- In control zijn is greep hebben op administratieve processen tingdienst wordt getekend, dit onderzoek levert altijd voorde- in een organisatie. Een organisatie die in control is, komt bij len op. Dit kan enerzijds een financieel voordeel zijn, maar een controle door de Belastingdienst financieel niet gauw veelal geeft het de organisatie ook meer inzicht in de wer- voor verrassingen te staan. Overheden en non-profit organi- king van haar eigen geautomatiseerd systeem. saties die niet of niet volledig in control zijn, krijgen vaak te Het globale onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van maken met onverwachte fiscale correcties en naheffingen. een statistische significante steekproef. Deze steekproef Een situatie die zowel onwenselijk is en voorkomen kan hoeft slechts betrekking te hebben op een selectief deel van worden. de organisatie en over een beperkte periode om toch een beeld te krijgen van mogelijke risico ’ s en kansen op nog te FISCALITEIT MEENEMEN IN CONTROLEPROCESSEN behalen voordelen die er zijn. De toetsing richt zich met (WAARONDER SINGLE AUDIT) name op die delen van organisatie en besluitvormingspro- Fiscalist Bert Nienhuis van EFK Belastingadviseurs: “ Wij cedures die per direct de meeste fiscale risico ’ s veroorza- zeggen: zorg dat fiscaliteit deel uitmaakt van de controlepro- ken. Er wordt inzicht verkregen in die gebieden waar de cessen van de gemeente. Weet wat de fiscale risico ’ s zijn, ‘ v inger in de dijk ’ kan worden gestopt of ‘ d amage con- dek ze af en zorg dat je fouten in de administratie meteen trol ’ kan worden toegepast. Herkenbare risico ’ s kunnen kunt herstellen. Geen of een onjuiste behandeling van fisca- zich dan niet bij herhaling blijven voordoen. Denk hierbij aan liteit kan een gemeente namelijk veel geld kosten. ” besluiten met betrekking tot kredietaanvragen, bestekken, Belangrijk is de fiscaliteit in controleprocessen te betrekken. subsidies en/of conceptbesluiten. Deze zogenoemde nul- Daarbij moeten de mensen niet worden vergeten. Nienhuis: meting geeft onder andere inzicht in: “ A ls fouten in een geautomatiseerd proces worden ont- 1. de status van het huidige fiscale bewustzijn binnen de dekt, moet je je afvragen hoe die fouten zijn ontstaan. Dan organisatie; kom je soms ook bij mensen terecht. Waarom maken zij die 2. de fiscale risico ’ s die gelopen worden; fouten? ” Onderdeel van het traject omvat dus ook het op- 3. Wat de minimaal noodzakelijk te bereiken situatie zou leiden van medewerkers zodat het fiscale bewustzijn in de moeten zijn; organisatie wordt vergroot. Nienhuis: “ Wil een traject om in 4. Wat de gewenste ( optimale) situatie dient te zijn. control te komen slagen dan moeten de neuzen in een or- ganisatie allemaal dezelfde kant op staan. Er is dus meer nodig dan alleen opleiden. ” Pagina 22 22 Pagina
  • HORIZONTAAL TOEZICHT In control zijn is niet gelijk aan horizontaal toezicht. Horizontaal toezicht is een omgangsvorm met de Belastingdienst. Daarvoor is ook een zekere mate van in control zijn nodig. Maar een conve- nant heeft als nadeel dat spelregels rond fiscaliteit veelal door de Belastingdienst worden bepaald. Nienhuis: “ Organisaties zullen bij de fiscale behandeling van projecten geneigd zijn de standpun- http://twitter.com/henk _ roosendaal/ ten van zijn Belastingdienst te volgen. Dat beperkt de onderhan- statuses/15728315096 delingsruimte bij de behandeling van de fiscaliteit en kan - met www.efkbelastingadviseurs.nl name voor omvangrijke projecten - gevolgen hebben voor de be- info@efkbelastingadviseurs.nl stedingsruimte.” Verstandiger is gedegen de eigen organisatie fiscaal in te richten, het zogeheten Tax Control Framework ( een onderdeel van de beschreven AOIC ) , dit af te stemmen met de Belastingdienst en zelf regie te voeren. En of nu begonnen wordt met een nacalculatie van de afgelopen boekjaren of een steek- Originele bron: proef, ervaring leert dat beide aanvangsroutes altijd voordeel op- http://financieel.infonu.nl/belasting/61326- leveren voor gemeenten. Aan u de keuze! horizontaal-toezicht-wat-is-in-control-zijn.html Reageren op dit artikel? Klik hier Pagina 23
  • Verslag COMING OUT PARTY RONDOM XBRL STANDAARD Op donderdag 9 september jl. heeft de "XBRL coming out party" plaatsgevonden, een gezamenlijk initiatief van het programmabureau NOiV, het SBR programma, XBRL Ne- derland en het Forum Standaardisatie. Deze bijeenkomst had tot doel de bezoekers bij te praten over de XBRL-standaard. Het werd een inhoudsvolle bijeenkomst die door ca. 100 bezoekers is bijgewoond. Hier een verslag. DRIE-GESPREK MET STEVEN LUITJENS EN NICO WESTPALM VAN HOORN Na een openingswoord van dagvoorzitter Willem Geijtenbeek ( n amens XBRL Nederland) , waarin onder meer ingezoomd werd op het belang van XBRL en het toenemende gebruik van XBRL in het buitenland, was het de beurt aan Nico Westpalm van Hoorn en Steven Luitjens ( directeur van Logius ) . Aan de hand van een aantal vragen werden zij door Willem Geijtenbeek ‘ uitgehoord ’ , bijvoorbeeld over de werkzaamheden en rol van het College en Forum Standaardisatie en Logius. Ook werd stilgestaan bij de voor- delen voor de overheid door een keus voor de XBRL-standaard. Die voordelen zijn er zeer zeker, zo schetste Luitjens. “ S tandaardisatie in gegevenshuishouding en processen maakt de uitvoering bij overheidsorganisaties stellig eenvoudiger en efficiën- ter. En bovendien bestaan er ook nogal wat financiële verantwoor- dingsverplichtingen voor overheidsorganisaties aan elkaar. De slot- vraag van Geijtenbeek ging over wanneer XBRL voor het duo een Klik op de afbeelding om de video direct af te spelen of bekijk succes is. Wat Westpalm van Hoorn betreft is dat het geval als het deze hier: http://www.youtube.com/watch?v=fSYSzA1NgQA begrip zo ’ n vanzelfsprekendheid is geworden dat niemand de afkorting XBRL nog in zijn mond neemt. Steven Luitjens benadruk- te dat het wat hem betreft nu ook écht moet gaan gebeuren. HANS VERKRUIJSSE In een humorvolle en bevlogen presentatie ging Verkruijs- se, die eerder betrokken was bij een aantal voorlopers van XBRL, onder meer in op de overload aan informatie die vaak hangt aan jaarrekeningen en fiscale aangiftes ( “ C irca 70 procent van de rapportages wordt handmatig opgesteld ” ) . “ D at moet anders ” , aldus Verkruijsse, die ook het ‘ e enrichtingsverkeer ’ aan de kaak stelde. “ W ij denken precies te weten wat al die stakeholders aan informatie willen hebben. Dat kan natuurlijk niet. ” Verkruijsse is er verder van overtuigd dat standaardisatie een ongelooflijke impact zal hebben op de bestuurlijke informatievoorziening. “ Daarbij zal steeds meer de na- druk komen te liggen op de dialoog. ” Tot slot onder- streepte Verkruijsse in zijn presentatie nogmaals het be- Klik op de afbeelding om de video direct af te spelen of bekijk lang van standaardisatie, ook al vanwege het feit dat deze hier: http://www.youtube.com/watch?v=EkAUhJEj_K8 steeds meer organisaties ( zoals de Nederlandse Zorg- autoriteit, Belastingdienst, Bureau Financieel Toezicht, of het HOI Instituut voor media auditing ) een keus maken voor papierloze, elektronische transactieverwerking. Pagina 24 24 Pagina
  • ROB KUIPERS Rob Kuipers is sinds een jaar Rijksregisseur van SBR. In een 20- minuten durende presentatie maakte Kuipers onder meer de sa- menhang en het verschil duidelijk tussen XBRL en SBR. “ XBRL is slechts één van de standaarden binnen SBR ” , aldus Kuipers, die verder aangaf een aantal zaken te willen bereiken met SBR. “ H et moet onder meer leiden tot een vermindering van rapporta- ge- en administratiewerk. Daarnaast moet het leiden tot een bete- re kwaliteit en minder fouten, meer zekerheid over de ontvangst van verplichte rapportages, en ook moet het leiden tot efficiency- voordelen ( eenmalig inrichten, meervoudig gebruik ) . ” In zijn presentatie benadrukte Kuipers dat het tot nu toe vrij rustig is rondom SBR, maar dat “ het nu wel moet gaan groeien. ” Dat kan ook, aldus de SBR-Rijksregisseur, want uitvragende partijen ( z oals de Belastingdienst, de Kamers van Koophandel en het Klik op de afbeelding om de video direct af te spelen of bekijk Centraal Bureau voor de Statistiek ) zijn klaar voor ontvangst. deze hier: http://www.youtube.com/watch?v=U9HEKPbUoqw Bovendien zijn diverse leveranciers van software en portals “ S BR-enabled ” , en neemt ook het volume aan rapportages toe. Kuipers gaf aan niet uit te sluiten dat op korte termijn verplichtstel- ling voor een aantal stromen bekend wordt gemaakt. FRANS HIETBRINK Een van de ( uitvragende ) partijen die relatief veel te maken heeft met XBRL, is de Belastingdienst. Namens die organisatie was het Frans Hietbrink, projectcoördinator XBRL, die een pre- sentatie gaf over het gebruik van XBRL in de praktijk. Hij ging onder meer in op verschillende ontwikkelingen ( zoals globalise- ring en toename van de complexiteit ) en de gevolgen daarvan. Hietbrink liet verder zien dat de in 2004/2005 begonnen werk- zaamheden inmiddels hebben geleid tot ( e nig ) resultaat. “ Een aantal stromen is in productie, er is sprake van doorontwikkeling van de infrastructuur, en ook is een verbetering merkbaar met betrekking tot het gebruik van XBRL in relatie tot dienstverleners Klik op de afbeelding om de video direct af te spelen of bekijk en software-ontwikkelaars. ” deze hier: http://www.youtube.com/watch?v=cCJyc1U5WV8 PAUL SNIJDERS Paul Snijders, vice-voorzitter XBRL Nederland, ging in zijn pre- sentatie onder meer in op het gebruik van XBRL bij decentrale overheden ( g emeenten, waterschappen en provincies ) . “ E en aantal van hen heeft gezegd: ‘ w ij gaan het gebruiken ’ . Niet als pilot, maar gelijk in het echt en volledig ” , aldus Snijders, die ook een aantal bevindingen wat betreft XBRL op een rijtje zette. De gemeenten beschouwen de nieuwe rapportage-eisen als lastig omdat het vaak een herinrichting van het financiële systeem vergt en daarnaast beschouwd wordt als een extra administratieve last. Als voordelen werden onder meer genoemd tijdbesparing; meer efficiency en gemak; en betrouwbaarder gegevens. Wat betreft de Klik op de afbeelding om de video direct af te spelen of bekijk nabije toekomst had Snijders een aantal ‘ a anbevelingen’ . deze hier: http://www.youtube.com/watch?v=rn2u15L73Lc “ A ansluiten bij SBR, luisteren naar de gebruiker en het uitfase- ren van andere formaten. ” Tekst: Frits de Jong ( frits.jong@noiv.nl ) Lees volledig verslag op de website van NOiV : https://noiv.nl/actueel/nieuws/2010/09/10/inhoudsvolle- coming-out-party-rondom-xbrl-standaard/ Pagina 25
  • HIT nieuws Wij hebben voor u een aantal interessante nieuwsberichten omtrent hori- zontaal toezicht van de afgelopen tijd geselecteerd. Wilt u het volledige artikel lezen, dan verwijzen wij u door naar de oorspronkelijke bron, waarvan de link onderaan het bericht is te vinden. Tevens moedigen wij u aan om een bijdrage te leveren aan de kennisoverdracht en nieuwsgaring door enerzijds dieper in te gaan op het nieuws en anderzijds zelf interes- sante artikelen aan te leveren die u tegenkomt. "Gelijkheid fiscale derbemande, onervaren, twijfelende informatie voor bestuurders, toezicht- gesprekpartners in fiscus. Horizontaal toezicht werkt houders en beleggers. Door deze Nederland innovatie goed. De controletaak van de fiscus bevindingen binnen de mogelijkhe- van formaat" - Inter- wordt voor een deel overgenomen den die er zijn te delen, kan de waar- view Theo Poolen, door de belastingadviseurs. Dat legt de van de werkzaamheden van de directeur-generaal van de de branche geen windeieren, maar accountant beter worden ontsloten en Belastingdienst de grens is wel in zicht. Verdere per- benut. 31-08-2010 • Financieel Management sonele bezuinigingen gaan ten koste Lees meer Reageer Een Belastingdienst heeft formeel de van de kwaliteit. ’ comfortabele positie om rustig te Lees meer Reageer Intermediairsconvenanten en wachten op de aangifte en zich daar- metatoezicht: wie het weet na eens in de situatie van de belas- Fiscale dienstverleners teke- mag het zeggen tingplichtige te verdiepen. Die handel- nen convenant horizontaal 29-10-10 • Plein+ wijze kan leiden tot veel extra werk toezicht Het fiscale landschap verandert met en inefficiëntie voor de fiscus én de 30-09-2010 • Belastingdienst grote vaart. Horizontaal toezicht heeft belastingplichtige. In het huidige, in Verschillende fiscale dienstverleners ook in het mkb-segment een vaste complexiteit toenemende fiscale zetten onlangs hun handtekening plaats gekregen. Dit neemt echter speelveld waarin Belastingdienst, tax onder een convenant met de Belas- niet weg dat er nog vele vragen zijn directors en CFO's zich bewegen, is tingdienst. Hiermee tekenen zij voor en dat de toekomst vooralsnog onge- het vijf jaar geleden gestarte horizon- samenwerking op het gebied van wis blijft. Er komt steevast de vraag taal toezicht een innovatie van for- toezicht. De samenwerking is geba- op hoe het ‘ m etatoezicht ’ er con- maat. Theo Poolen, plv. directeur- seerd op wederzijds vertrouwen, be- creet uit ziet, wat de frequentie is, bij generaal van de Belastingdienst en grip en transparantie, waarbij de kwa- wie het plaatsvindt ( intermediair of mede initiator van deze vernieuwing, liteit van de fiscale aangifte centraal klant ) , aan welke normen een con- geeft zijn visie op de huidige praktijk staat. De Belastingdienst sloot een venantsaangifte moet voldoen en of waarin professionele samenwerking convenant met: er verschillen tussen regiokantoren en vertrouwen centraal staan. • VDGC Accountants en Belasting- kunnen bestaan. Het is opmerkelijk Lees meer Reageer adviseurs dat convenantpartijen nog steeds • Bloemendaal-Ruigrok Accountants geen helder beeld hebben wat het Adviseurs vrezen voor ver- en Adviseurs ‘ m etatoezicht’ inhoudt en uiteinde- zwakte Belastingdienst • Wiedijk Accountants lijk zal betekenen voor de klant. De 02-09-2010 • Financieel Dagblad • Zirkzee-groep klant zal willen weten welke keuzes Forse bezuinigingen op de Belasting- • Bilanx Accountants en Adviseurs er zijn, wat de voor- en nadelen zijn dienst zijn niet in het belang van Ne- • Van Noord Accountants en Belas- van een convenant en hoe het verti- derlandse ondernemers, zo waar- tingadviseurs cale en horizontale ( meta ) toezicht schuwen de belastingadviseurs.'Wij • Hoendervangers & Luijkx Accoun- zich tot elkaar verhouden. zijn bang dat de kwaliteit en de capa- tants en Belastingadviseurs Lees meer Reageer citeit bij de fiscus hierdoor sterk wor- Lees meer Reageer den aangetast', zegt NOB-voorzitter Henk Koller. Koller wil het misver- Giljam Aarnink, Ernst & Wilt u reageren op het nieuws, stand uit de wereld helpen dat het Young: "Accountant moet klik dan op de ‘ r eageer-link’ grote bedrijfsleven alleen maar voor- meer kennis delen" die u doorlinkt naar het deel heeft van een zwakke fiscus. 30-09-2010 • Financieel Management betreffende discussietopic 'Onze klanten hebben baat bij een Accountants moeten beter communi- op LinkedIn. Wilt u een artikel stabiele, efficiënte en snel opereren- ceren met de buitenwereld en cliën- delen, dan kan dat hier. de Belastingdienst. Niet bij een on- ten. Zij beschikken over waardevolle Pagina 26 26 Pagina
  • Hieronder vindt u een selectief overzicht van de Twitter-aandacht voor horizontaal toezicht van de afgelopen maanden. Wilt u constant op de hoogte blijven van al het nieuws over horizontaal toezicht, volg ons dan ook op Twitter. Pro Management: http://twitter.com/PM _ Software Jvb038 Controle op onderwijs kan minder, maar vraagt grote PM_software Bekijk ook onze demovideo voor PM-vWIA, de eigen verantwoordelijkheid van datzelfde onderwijs. Horizontaal oplossing voor het indienen van de verkorte winstaangifte in toezicht mogelijk maken. XBRL http://ow.ly/2L51M Lionh2 Vanmiddag een afspraak met de belastingdienst over ConeyNL Horizontaal Toezicht - nog veel ruis op de lijn en wat horizontaal toezicht en BTW op subsidies. Benieuwd wat daar betekent dit eigenlijk voor klein MKB. Een korte blog & artikel uitkomt http://bit.ly/bZx00q PM_Software Provincie Noord-Brabant wil na gehouden proef Hpvisscher Vanmorgen compliance gesprek met fiscus inzake nu verder met terughoudend (horizontaal) toezicht op gemeen- horizontaal toezicht. Zojuist gesprek interne audit in kader ISO ten http://ow.ly/2kLcg certificering. taxperience_nl Horizontaal toezicht kan de administratieve las- WietsmaJ @jcdejager Hier leg ik uit waarom de nwe werkkos- tendruk bij woningcorporaties agv de (integrale) VPB-plicht tenregeling doelstellingen duurzaamheid+Horizontaal Toezicht sterk verminderen (RK) ondermijnt http://cot.ag/abfOpN ConeyNL Het is tijd dat er wat sterke leiders bij het #NIVRA WietsmaJ Vanochtend met De Belastingdienst doorgesproken opstaan en 'vooraf' gaan communiceren met #toezichthouders over convenant Horizontaal Toezicht voor een van onze rela- ipv 'achteraf' reageren! ties.Positief gesprek en resultaat ConeyNL Veel banen weg bij de fiscus, is Horizontaal Toezicht PM_Software Horizontaal Toezicht: Wat is “In control zijn”? oorzaak, of Horizontaal Toezicht aanleiding, benieuwd, binnen- http://ow.ly/2MOC5 @henk_roosendaal schetst pragmatische kort 3e HIT bijeenkomst! start om in control te komen Mischa_at_SF Zorgen om kwaliteit belasting inspecteurs http:// Maaltand In Gorssel voor een bijeenkomst van onze huis- ow.ly/2yoaG, toch wel vervelend als je veel overleg wilt voeren accountant over horizontaal toezicht. #belastingdienst ihkv Horizontaal Toezicht Tasja @maaltand Jeemig, wat is dat nu weer? Horizontaal Auditing http://bit.ly/cXPxbg : horizontaal toezicht = vertrou- toezicht? :-D wen. Het AFM rapport getuigt daar niet van.... Buffalo_Neil @maaltand we zetten een stretcher voor je neer... MarcelFierens 15 september tekenen we als Van Noord het #horizontaaltoezicht convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst. Weer Sanderroald72 Bijeenkomst belastingdienst over horizontaal een kwaliteitsslag gemaakt! toezicht. In 2011 is doel 10% conv.aangiften. Is ambitieus schat Jeroentruin Interessant college gehad van de hoofd belasting- ik in gezien vrijwilligheid zaken TNT; horizontaal toezicht zorgt voor zekerheid en vroeg- PeterNoordhoek Gesprek met een inspectie over langere ter- tijdige beslissingen mijn ontwikkelingen. Horizontaal toezicht lijkt teveel op verticaal Innovatiebox kunnen problemen toeslag kinderopvang http:// toezicht. bit.ly/cFejGK zijn weerslag hebben op horizontaal toezicht pro- Innovatiebox belastingdiensten worden aggresiever bij belas- gramma van de belastingdienst? tingheffing multinationals http://bit.ly/8X124x zet dit horizontaal HelmaNoordwijk Bijeenkomst horizontaal toezicht. veel discus- toezicht onder druk!? sie. Loyaal naar klant of belastingdienst? Of beiden? PM_Software Een mosselconvenant! Klinkt fantastisch natuur- Accountancynws Pro Management komt met vWIA-module lijk http://ow.ly/31m3q #horizontaaltoezicht #htoezicht http://bit.ly/b9sSbI Pagina 27
  • HIT in beeld Op deze pagina treft u een overzicht van videofragmenten van de HIT-gebruikersgroepbijeenkomst. DHR. A.C. MEENHUIS Collega-intermediair aan het woord http://www.youtube.com/watch?v=aV2JXxR3gto VERSLAG HIT-GEBRUIKERSGROEPBIJEENKOMST http://www.youtube.com/watch?v=xW6pSh6xu-c http://www.youtube.com/watch?v=tGMYTGlRUXk http://www.youtube.com/watch?v=2nei397XdGE http://www.youtube.com/watch?v=AxL8HlX26Hs http://www.youtube.com/watch?v=A5t5yU-PbOA Pagina 28 28 Pagina
  • http://www.youtube.com/watch?v=nFe0FOHWl9s http://www.youtube.com/watch?v=f7GC94jCEUE COMING OUT PARTY http://www.youtube.com/watch?v=fSYSzA1NgQA http://www.youtube.com/watch?v=EkAUhJEj _ K8 http://www.youtube.com/watch?v=U9HEKPbUoqw http://www.youtube.com/watch?v=cCJyc1U5WV8 http://www.youtube.com/watch?v=rn2u15L73Lc Pagina 29