Your SlideShare is downloading. ×
NOAH.no - Overvåking av den marine resipient
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

NOAH.no - Overvåking av den marine resipient

467
views

Published on

Overvåking av den marine resipient ved NOAH Langøya

Overvåking av den marine resipient ved NOAH Langøya

Published in: Business, Technology

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
467
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Overvåking av den marine resipient ved NOAH Langøya v. Mats Walday - NIVA
 • 2. Overvåking av den marine resipient ved Langøya
  • -Årlige undersøkelser siden 1996
  • -Endrede forutsetninger underveis
   • 1998 -forurensede masser med lave konsentrasjoner av organiske- og uorganiske miljøgifter
   • 2008 –dypere utløp, fylling av masser i nordbruddet over kote null, økte nitrogenutslipp
  • -Formål
   • Miljøtilstand
   • Utvikling / trender
   • Årsakssammenheng
   • Tiltak
 • 3. Overvåking av den marine resipient ved Langøya
  • Kvalitetselementer
   • Blåskjell
   • Sedimenter
   • Strandsamfunn
   • Bunnsamfunn
   • Avløpsvann (NOAH)
   • (Vannmasser
   • Strømberegninger
   • Spredningsmålinger)
 • 4. Overvåking av den marine resipient ved Langøya
  • Måleparametre
   • Metaller
   • As, Ba, Mo, Cd, Co, Cr, Hg, Ni, Pb, V, Zn, Cu
   • Organiske miljøgifter
   • Dioksin, plane PCB, PCB, PAH
   • Tinnorganisk
   • TBT, DBT, MBT, TPhT, DPhT, MPhT
   • Sedimentmiljø
   • Benthic Habitat Quality index
   • Diversitet
   • %TTS, TOC, %<63µm
 • 5. Overvåking av den marine resipient ved Langøya
 • 6. Overvåking av den marine resipient ved Langøya Vann-masser
 • 7. Overvåking av den marine resipient ved Langøya Inn-lagring avløps-vann
 • 8. Overvåking av den marine resipient ved Langøya Strøm
 • 9. Overvåking av den marine resipient ved Langøya Spred-ning 19. feb Spred-ning 20. feb
 • 10. Overvåking av den marine resipient ved Langøya Blåskjell Blåskjell er ofte benyttet til miljøgiftovervåkning av marine sjøområder, både nasjonalt og internasjonalt, blant annet i det internasjonale marine overvåkings-programmet for miljøgifter, CEMP Blåskjell er fastsittende dyr som tar opp miljøgifter fra vannet og oppkonsentrerer disse i varierende grad.
 • 11. Overvåking av den marine resipient ved Langøya Sedimenter Innholdet av miljøgifter i sedimentene er avhengig av tilførslene til resipienten samt avsetningsforholdene. På den samme måte som for blåskjell reflekterer også sedimentenes innhold av miljøgifter tilførselen, men over et lenger tidsperspektiv.
 • 12. Overvåking av den marine resipient ved Langøya Sedimentundersøkelser – sediment profile imaging (SPI)
 • 13. Overvåking av den marine resipient ved Langøya Sedimentundersøkelser – miljøgifter Sist undersøkt i 2006 (hvert 5. år) Kjerneprøvetaking på akkumulasjonsbunn 6 stasjoner + kontroll Analyse av 0-1 cm
 • 14. Overvåking av den marine resipient ved Langøya Strandsoneundersøkelser Svake overkonsentrasjoner av næringssalter som nitrogen og fosfor kan virke gunstig på organisme-samfunnet i fjæra ved at arts-rikdommen øker (gjødslingseffekt). På grunt vann vil effekter fra næringssaltpåvirkning vise seg i de biologiske samfunnene i strandsonen. Ved høyere overkonsentrasjoner av næringssalter vil de negative effektene dominere. Noen få tolerante arter blir begunstiget og øker i mengde på bekostning av artsrikheten.
 • 15. Overvåking av den marine resipient ved Langøya 2 stasjoner + kontroll på Mølen Snorkling – registrering av alger og dyr Strandsoneundersøkelser
 • 16. Overvåking av den marine resipient ved Langøya
  • Noen resultater
   • Vannmasser
   • Blåskjell
   • Sedimenter
 • 17. Overvåking av den marine resipient ved Langøya Vann-masser -oksygen
 • 18. Overvåking av den marine resipient ved Langøya Vannmasser -næringssalter Den gode korrelasjonen mellom innhold av ammonium i vannet og konsentrasjon av sporstoff indikerer at fortynning til største del er bestemmende for ammoniumkonsentrasjonen Det var ingen forhøyede verdier av nitrat eller fosfat i utslipps-skya.
 • 19. Overvåking av den marine resipient ved Langøya Blåskjell -metaller
 • 20. Overvåking av den marine resipient ved Langøya Trend - bly Signifikant økende trend 1996-2007 (også Hg og Cd)
 • 21. Overvåking av den marine resipient ved Langøya TBT KPAH
 • 22. Overvåking av den marine resipient ved Langøya dioxin PCB7
 • 23. Overvåking av den marine resipient ved Langøya Sedimenter - SPI Dårligere forhold (klasse III) ble observert, nær utslippet og ved en stasjon nordvest for utslippet. De tre stasjonene som havnet i kategorien ”mindre god” var ikke mye dårligere enn de øvrige stasjonene. For det meste var tilstanden god (klasse II).
 • 24. Overvåking av den marine resipient ved Langøya Sedimenter – metaller (2006) Tilstanden på de dype sedimentstasjonene var god, men med moderat forurensning fra bly og nikkel i mange av prøvene.
 • 25. Overvåking av den marine resipient ved Langøya Sedimenter – organiske miljøgifter (2006) Bortsett fra meget høye verdier av TBT i sedimentene var konsentrasjonene av de øvrige stoffene omtrent like eller lavere enn observert i 2001. Forklaringen til økningen i TBT må trolig ligge i nye tilførsler fra lokale kilder.
 • 26. Overvåking av den marine resipient ved Langøya
  • Overvåking 2008 og videre
   • Miljøgiftundersøkelser i blåskjell
   • Sedimentundersøkelser SPI
   • Strandsoneundersøkelser
   • Videobefaring av bunnområder på gruntvann (0-40m)
   • Faunaundersøkelser på bløtbunn
   • Miljøgifter i sedimenter hvert 5. år
 • 27. Oppsummering
  • Blåskjellprøvene viser for det meste en god tilstand - bedring i forhold til tidligere år
  • Stasjon B3 ved bulkkaia er stasjonen med den alvorligste forurensingen. Problemet begrenset til et mindre område. Tiltak mot spill ved lossing av avfall har vist seg vellykket
  • Strandsoneundersøkelsene gir ingen indikasjoner på redusert biologisk kvalitet ved Langøya
  • Sedimentprøvene viser for det meste god tilstand, unntak en prøve på TBT, trolig en lokal kilde
  • Det er antageligvis flere forurensningskilder i området enn NOAH-Langøya som påvirker tilstanden
  • Generelt er tilstanden utenfor Langøya god
 • 28. Overvåking av den marine resipient ved Langøya … takk !
 • 29. Overvåking av den marine resipient ved Langøya Trend - kvikksølv Signifikant økende trend 1996-2007
 • 30. Overvåking av den marine resipient ved Langøya Trend - kadmium Signifikant økende trend 1996-2007