• Like
Zealand Pharma
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
576
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
5
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Virksomhedspræsentation
  Proinvestor Life Science seminar - 5. oktober 2011
 • 2. ANSVARSFRASKRIVELSE (DISCLAIMER)
  Denne præsentation udgør ikke, udgør ikke en del af, og skal ikke anses som hverken et tilbud om at sælge eller udstede, eller som en opfordring til at tilbyde at købe eller erhverve værdipapirer i Zealand Pharma A/S i nogen jurisdiktion, eller en tilskyndelse til at foretage nogen investeringsaktivitet. Ingen del af denne præsentation, eller dens distribution, skal danne grundlag for, eller blive lagt til grund i forbindelse med, nogen kontrakt, eller tilsagn eller beslutning om at foretage nogen form for investering.
  Denne præsentation indeholder fremadrettede udsagn, der er et udtryk for ledelsens nuværende syn på visse fremtidlige hændelser og mulige finansielle resultater. Til trods for, at Zealand Pharma tror på, at forventningerne, som fremgår af sådanne fremadrettede udsagn, er begrundede, kan der ikke gives sikkerhed for, at sådanne forventninger vil vise sig at være korrekte. Som følge heraf, kan faktiske resultater afvige væsentligt fra dem, der er angivet i de fremadrettede udsagn, som følge af en række faktorer, hvoraf mange ikke er i Zealand Pharmas kontrol.
  Denne præsentation medfører ikke, at Zealand Pharma har givet tilsagn om at opdatere disse fremadrettede udsagn, udover hvad der er påkrævet i henhold til gældende lov eller gældende børsregulering, såfremt og når omstændigheder opstår, som vil medføre ændringer i forhold til datoen, hvor disse erklæringer er givet.
  2
 • 3. HVAD GIVER EN INVESTERING I ZEALAND PHARMA?
  • Unik eksponering til diabetes; et af verdens største medicinalmarkeder: Tæt på første lancering
  Licensaftale med Sanofi vedr. Lyxumia® (lixisenatide) – Både monoterapi og i kombo-pen med Lantus®
  • Nyt GLP-1 lægemiddel til behandling af type 2-diabetes – EU Registreringsansøgning i 4.kvt. ’11
  • 4. Milepælsbetalinger på DKK 1,3 mia. samt lave tocifrede royalty-procenter af globalt salg
  Aftale med Boehringer Ingelheim om en helt ny lægemiddelklasse, opfundet og udviklet af Zealand
  • F&U-samarbejde om nye lægemidler mod type 2-diabetes og fedme, inkl. ZP2929 (Fase I klargøring)
  • 5. Milepælsbetalinger, herunder op til DKK 2,8 mia. for ZP2929 alene, samt salgs-royalties
  • 6. Solid finansiel position – Vejen til rentabilitet sikret via likvide midler og partnerindtægter
  • 7. Vækstpotentiale i moden pipeline: 7 lægemiddelkandidater – 5 dækket af partneraftaler
  • 8. Moderat omkostningsbase – Værdiskabende partnerskaber i højsædet
  • 9. Ledende og efterspurgte kompetencer inden for innovation/udvikling af nye peptid-lægemidler
  3
 • 10. ( )
  *
  STORT VÆKSTPOTENTIALE I MODEN OG DYB PIPELINE
  Lyxumia® (lixisenatide) (GLP-1 agonist)
  Lixisenatide+ Lantus® (GLP-1 + Insulin)
  ZP2929 (Glucagon/GLP-1)
  Elsiglutide (ZP1846) (GLP-2 agonist)
  ZP1848 (GLP-2 agonist)
  Danegaptide (GAP junction peptid)
  ZP1480 (Alpha-MSH)
  Diabetes/Stofskiftesygdomme
  Dækker 11 prækliniske og forskningsprogrammer
  Mave-tarmsygdomme
  Hjerte-karsygdomme
  (*) Positive resultater fra to kliniske fase III studier med lixisenatide i fri kombination med Lantus® offentliggjort som en del af GETGOAL-programmet for Lyxumia®.
  Sanofi forventer at starte yderligere fase III studier med kombinationen tidligt i 2013 baseret på den pen, som er tiltænkt kommercielt brug.
  4
 • 11. PEPTIDER – ET UNIKT OG BLÅSTEMPLET KOMPETENCE FELT
  ZEALAND HAR SIDEN START OPNÅET 8 KLINISKE GODKENDELSER (INDs) FRA FDA
  8 nye peptidlægemidler
  Sat i klinisk udvikling siden 1998
  ~300 patentansøgninger(>25 familier)
  ~3,000 peptider
  Syntese af fokuserede peptidbiblioteker
  IND
  Præklinisk udvikling
  Zealand Pharma har:
  • Stor viden om peptid-baseret lægemiddeludvikling
  • 12. Dyb videnskabelig indsigt indenfor fokus terapiområderne
  • 13. medicinske og kommercielle kompetencer i terapiområderne
  Forskning
  5
 • 14. STRATEGI – TIL SIKRING AF SUCCES OG VÆKST
  Zealand Pharma – Strategiske mål
  Eksisterende partnerskaber
  Blive et rentabelt selskab efter lanceringen af Lyxumia® gennem vores partner Sanofi
  Sikre stigende indtægter gennem voksende milepæls- og royaltybetalinger
  Udbygge antallet af innovative nye peptidbaserede lægemidler i vores pipeline
  Forblive på forkant med udviklingen inden for peptidlægemidler og fastholde en konkurrence-mæssig fordel som foretrukken medicinal-partner
  Indgå i partnerskaber af høj kvalitet, der kan tilbyde langsigtet værditilvækst til Zealand Pharma
  1
  2
  3
  4
  5
  6
 • 15. FINANSIEL STATUS OG FORVENTNINGER TIL 2011
  Resultatopgørelse - H1 2011
  Likvide midler og forventninger til 2011
  Likvide midler (pr. 30 juni’11) : DKK 446 mio. (€60 mio.)
  Forventninger til 2011:
  Indtægter på DKK 150 mio. (€20 mio.) under aftalen med Boehringer Ingelheim – der gives ikke yderligere guidance på indtægter
  Samlede driftsomkostninger på DKK 170 mio. (€23 mio.)
  7
 • 16. DIABETES – I EKSPLOSIVT VÆKST VERDEN OVER
  På globalt plan er der 285 mio. mennesker med diabetes; et tal, der ventes at vokse til 438 mio. i 2030
  Højeste vækstrater i Afrika, Mellem-østen, Asien og Sydamerika
  DET GLOBALE DIABETES MARKED
  - Størst vækst i injektionsbaseret behandling
  €48mia.
  Vækst 8%/år
  €33mia.
  Vækst 9%/år
  €20mia
  Kilde: International Diabetes Federation
  • 9 ud af 10 diabetikerehar type 2-diabetes
  • 17. Diabetes medfører en rækkealvorligesygdomme:
  Blindhed – nyresvigt – cancer – hjerte/kar-sygdom - ambutationer
  Kilde: IMS, Sanofi
  8
 • 18. GLP-1 LÆGEMIDLER – ET MARKED I RIVENDE UDVIKLING
  GLP-1 ER ET NATURLIGT FOREKOMMENDE PEPTID MED EN VIGTIG FUNKTION
  GLP-1
  målorganer
  Fysiologiske
  effekter
  Terapeutiske
  effekter
  Appetit
  Vægt
  Hjerne
  GLP-1 LÆGEMIDER ER EN NY OG FULDT ANERKENDT LÆGEMIDDELKLASSE:
  • Giver forbedret blodsukkerkontrol i et bredt udsnit af patienter
  • 19. Giver vægttab
  • 20. Tre godkendte GLP-1 produkter:
  Byetta, Victoza og Bydureon
  MARKEDSPOTENTIALE
  • Estimeret markedsværdi i 2017: 5-6 mia. USD
  • 21. Uopfyldte patientbehov:
  - Hjælp til optimering af insulin-behandling
  - Bedre bivirkningsprofil (sikkerhed)
  - Simplere behandlingsregime
  Ventrikel
  tømning
  Efter måltid
  Glukose
  Blod
  Tarm
  Mave
  GLP-1
  frigivelse
  Fødeindtag
  Insulin
  Glukagon
  Blod
  Glukose
  Bugspytkirtel
  9
 • 22. SANOFI – EN OPTIMAL PARTNER TIL LYXUMIA® (LIXISENATIDE)
  SANOFI ER ET AF VERDENS
  STØRSTE MEDICINALSELSKABER
  - stærk strategisk satsning inden for diabetes
  - integreret palette af succesfulde diabetes-produkter
  • står bag Lantus®, verdens bedst sælgende insulin-produkt:
  I 2010 solgte Lantus® for USD 3,8 mia. og salget vokser fortsat med tocifrede vækstrater
  AFTALEN MELLEM ZEALAND og SANOFI
  • Resterende milepælsbetalinger*: Op til 1,3 mia. kr. - Sanofi erholder alle omkostninger
  • 23. Royalty-betalinger*: Lave tocifrede royalty-procenter af Sanofis globale salg af Lyxumia® og lægemidler, der indeholder lixisenatide, herunder lixisenatide + Lantus® kombinationen
  • 24. Af alle indtægter på lixisenatide skal Zealand Pharma betale 13% til Elan I henhold til tidligere samarbejdsaftale og 0.5% til opfinderen af SIP® teknologien
  10
 • 25. LYXUMIA® - GLOBALT FASE III PROGRAM TÆT PÅ AFSLUTNING
   GETGOAL-studier, der har rapporteret resultater
  11
 • 26. LYXUMIA® - UNIK KLINISK PROFIL TEGNER SIG
  I ALT 6 FASE III GETGOAL-STUDIER HAR VIST POSITIVE RESULTATER
  • Primært effektmål mødt i alle studier (sænkning af blodsukker) 
  • 27. Konsistent 0.7-0.9 fald i HbA1c (langtidsglucose)
  • 28. Udtalt effekt på blodsukkerniveauet efter et måltid (PPG) 
  • 29. Vægtreduktion både som monoterapi og i kombination med tabletbehandling og insulin
  • 30. Vægttab på 1.8 – 3 kg
  • 31. Lovende sikkerhedsprofil i forhold til Byetta (to gange dagligt) 
  • 32. 6-gange færre tilfælde af hypoglykæmi
  • 33. Færre bivirkninger på mave/tarm-systemet
  • 34. Enkelthed for forbedret patienttilfredshed (compliance) 
  • 35. Én daglig injektion
  • 36. Kun ét trin til fuld dosis og én pen pr. dosis
  HbA1c –ændring fra baseline (%)
  0.4
  GetGoal-L Asia
  GetGoal Mono
  GetGoal-X
  GetGoal-S
  0.2
  0
  -0.2
  -0.4
  -0.6
  -0.8
  -1.0
  lixisenatide (2-step titration)
  lixisenatide (1-step titration)
  ~90% af patienterne gennemførte på den fulde dosering
  Kilde: Sanofi, IR Strategidag, 6. sept 2011
  12
 • 37. LYXUMIA® – DEN BEDSTE PARTNER TIL BASAL INSULIN
  Rationale for behandling af PPG (blodsukker efter måltid) med GLP-1 frem for med kortidsvirkende/præmix insulin
  • Bedre vægtkontrol
  • 38. Mindre risiko for hypoglykæmi (for lavt blodsukker)
  • 39. Færre daglige injektioner
  GLP-1 som tillægsbehandling til basal insulin
  • Ingen GLP-1 er i dag godkendt på dette felt
  • 40. Voksende accept blandt læger (off-label brug): UK-studie: >30% af GLP-1 recepter er som tillæg til basal insulin
  Lyxumia® + Lantus®: Potentiale både som fri kombination og i en specialudviklet kombinationspen
  • Fase III-studie af fri kombination forventes afsluttet i 2011
  • 41. Fase III-studie med kombinationspen under udvikling: Lantus® i variabel dosering + Lyxumia® i fast dosering
  • 42. Væsentligt kommercielt grundlag: >7 mio. patienter verden over er i behandling med Lantus®
  Forventet gunstig virkning på fastende og post-prandial blodsukker (PPG)
  Insulin-behandling alene
  Insulinbehandling + GLP-1
  Kilde: Sanofi Diabetes
  13
 • 43. Lyxumia® givet i tillæg til basalinsulin +/- sulfonylorintabletter (SU-stof)
  - 311 type 2-patienter (Asien) i insulinbehandling (60% på Lantus®)
  • Gav en signifikant forbedring af blodsukkerkontrollen (HbA1c)
  • 44. Effekt på både glukose-niveau efter et måltid og på fastende blodsukker
  • 45. Hypoglykæmi forøgedes primært i patienter i behandling insulin + SU-stof – og der sås ingen alvorlige tilfælde
  • 46. Lyxumia® i tillæg til insulin var veltolereret blandt patienterne
  GETGOAL–L-ASIA
  Bedreblodsukker-kontrol
  LYXUMIA® + LANTUS®: KLINISK BEVIS FOR EFFEKT & SIKKERHED
  UNDERSTØTTENDE RESULTATER FRA TO STORE STUDIER:
  GetGoal-L Asia
  Analyse af patient-subgruppe:
  Lantus® brugere (1)
  Ændring i HbA1c fra baseline (%)
  GETGOAL–L
  HbA1c-sænkning ogvægttab
  • Lyxumia® i tillæg til basalinsulin +/- metformin (tabletbehandling)
  • 47. - 495 type 2-patienter (Europe, US and Asian) i insulinbehandling
  • 48. Gav en signifikant forbedring af blodsukkerkontrollen (HbA1c sænkning), (p=0.0002)
  • 49. Signifikant effekt på blodsukkerniveauet efter et testmåltid (p<0.0001)
  • 50. Signifikant vægttab hos patienter på Lyxumia® (p<0.0001)
  • 51. Ingen signifikant øget risiko for symptomatisk hypoglykæmi (ifht. Placebo) (p=0.14)
  Placebo
  93
  8.45
  Lyxumia®
  94
  8.43
  Patient, N
  Baseline A1c
  +0.02
  Gnst. ændring (%)
  -0.89
  LS gnst. forskel vs. placebo p<0.0001
  Kilde: Sanofi IR Seminar 6 September 2011
  (1) >60% af patienterne i GetGoal-L Asia-studiet
  14
 • 52. TYPE-2 DIABETES OG FEDME ER TÆT FORBUNDET
  DEN GLOBALE SUNDHEDS UDFORDRING: DIABETES- OG FEDME-EPIDEMI
  15
 • 53. ZP2929 - DESIGNET TIL BÅDE DIABETES OG OVERVÆGT
  DIABETES OG FEDME UDGØR EN STOR SUNDHEDS- OG BEHANDLINGSMÆSSIG UDFORDRING
  ZP2929 viser god blodsukkerkontrol
  + bedre og vedvarende vægttab
  Globalt er 1 mia. mennesker overvægtige og heraf er 300 mio. med klinisk fedme (BMI > 30)
  Antal er stærkt stigende overalt og især I Syd-Amerika, Mellemøsten, Kina og Indien
  Fedme er tæt forbundet med type 2-diabetes
  Omkring 90% af alle type 2-diabetikere er også overvægtige/klinisk fede
  Ekstra fedtvæv giver øget insulinresistens og vanskeliggør behandlingen af T2D
  • Vægttab kan mindske risiko for type 2-diabetes
  Et vægttab på 11% er forbundet med et fald på 25% i dødeligheden som følge af hjerte/kar-sygdom og diabetes
  1.5
  n = 11
  *p<0.05
  1.0
  *
  Relative to day 0
  HbA1c (%)
  0.5
  *
  0.0
  7
  14
  21
  28
  35
  42
  -0.5
  Days of Treatment
  Placebo
  GLP-1 agonist
  ZP2929
  16
 • 54. R&D ALLIANCEN MELLEM ZEALAND OG BOEHRINGER
  GLOBAL AFTALE OM NYT KONCEPT TIL BEHANDLING AF TYPE 2-DIABETES OG FEDME
  • Boehringer Ingelheim (BI) har fået global licens til ZP2929, Zealand Pharmas mest modne lægemiddelkandidat blandt glucagon/GLP-1 dual agonister
  • 55. 2-års R&D-samarbejde: Identificering, optimering og udvikling af yderligere glucagon/GLP-1-dual agonister
  • 56. Milepælsbetalinger til Zealand på op til DKK 2,8 mia. (€376 mio.) for ZP2929
  OG yderligere potentielle milepælsbetalinger, hvis andre produkter udvikles under samarbejdet
  • Zealand vil modtage op til DKK 305 mio. i de første to år, inklusiv op til DKK 30 mio. (€4 mio.) under R%D-samarbejdet
  • 57. Zealand er ansvarlig for at gennemføre det første fase I-studie af ZP2929, men BI finansierer forskning, udvikling og kommercialisering af alle produkter under samarbejdet
  • 58. Zealand er berettiget til trinvise royalty-betalinger – fra høje encifrede til lave tocifrede royalties
  • 59. Zealand har bevaret ‘co-promotion’ rettigheder i Skandinavien
  17
 • 60. ELEMENTER TIL OPBYGNING AF DIABETESFORRETNINGEN
  Værditilvækst
  ASSETS
  Nye dobbeltvirkende
  peptidbaserede lægemidler
  (betacelle og sygdomsmodificering)
  ZP2929 (dobbeltvirkende glucagon/GLP-1 agonist)
  • Under forberedelse til fase I-udvikling
  Lixisenatide + Lantus® kombinationspen (GLP-1 + Insulin)
  • Fase-III start ventes i begyndelsen af 2013
  Lyxumia® (lixisenatide) - GLP-1 lægemiddel (én gang daglig)
  • Europæisk registreringsansøgning: 4. kvt. 2011
  • 61. Forventet reg. ansøgning i Japan: medio-2012 – og USA: 2.H 2012
  TIDSLINJE
  18
 • 62. RATIONALET FOR GLP-2 PRODUKTER
  GLP-2 ER ET INTESTINAL PEPTID SOM UDSKILLES SAMMEN MED GLP-1 EFTER FØDEINDTAGELSE
  GLP-2 lægemidler
  GLP-1 lægemidler
  Hjerne
  GLP-2
  GATTEX
  (teduglutide)
  Vækst af tarmens
  slimhinde
  Appetit
  ZP1846
  GLP-1
  ZP1848
  Insulin sekretion
  Bugspytkirtlen
  19
 • 63. ELSIGLUTIDE - ET NYT LÆGEMIDDEL INDEN FOR CANCER TERAPI
  Licensaftale med Helsinn Healthcare
  Helsinn:
  • Globale rettigheder til elsiglutide inden for supporterende cancerbehandling
  Zealand:
  • Op til €140 mio. i milepæle og royalties
  • 64. Option til nordiske markeder
  20
 • 65. ZP1848: NY BEHANDLING AF INFLAMMATORISKE TARMSYGDOMME
  21
 • 66. DANEGAPTIDE – TIL BEHANDLING AF BLODPROP I HJERTET
  22
 • 67. FORVENTET NYHEDSFLOW – 12 MDRS UDSIGT
  Lyxumia® (lixisenatide) til type 2-diabetes - På vej mod registreringsansøgning (Sanofi)
  -- Præsentation på den Intl. Diabetesforenings 2011 årsmøde (primo december)
  -- Afslutning af resterende GETGOAL fase-III studier (4.kvt. 2011 og 1.h 2012)
  -- Europæisk registreringsansøgning (4.kvt. 2011)
  -- Afslutning af fase III- studie med Lyxumia® + Lantus® i “fri kombination” (4. kvt. 2011)
  -- Registreringsansøgning i Japan (medio-2012) og i USA (2.h 2012)
  • Lixisenatide/Lantus®-kombinationspen til type 2-diabetes
  -- Klargøre start af fase III-studier m/ pensystem tiltænkt kommercialisering (2013)
  ZP2929 til type 2-diabetes og fedme (partner: Boehringer Ingelheim)
  -- Fase I-studie under forberedelse
  Elsiglutide (ZP1846) til behandling af diarré som følge af kemoterapi (Helsinn)
  -- Resultater fra fase Ib-studie og start af fase IIa-studie i patienter med tarmkræft
  ZP1848 til inflammatorisk tarmsygdom og danegaptide til hjerte/kar-sygdomme -- Starte næste etape i den kliniske udvikling (2012)
  Andre nyheder
  -- ZP1480 til akut nyresvigt efter operation: Resultater af fase II (4. kvt. 2011)
  23