ISO 90012008 standart maddeleri ve iç tetkikçi eğitimi

5,393 views

Published on

ISO 9001-2008 standart maddeleri ve iç tetkikçi eğitimi

Published in: Education
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
5,393
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
434
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ISO 90012008 standart maddeleri ve iç tetkikçi eğitimi

 1. 1. ISO 9001:2008 KAL TEİISO 9001:2008 KAL TEİYÖNET MS STEMİ İ İYÖNET MS STEMİ İ İ&&Ç TETK KÇ E T Mİ İ İ Ğİ İ İÇ TETK KÇ E T Mİ İ İ Ğİ İ İ1
 2. 2. .‘’’Ekmekçiler, standart olarak alınan ekmeği narh üzere pâk işleyeler, eksik ve çiğ olmaya.Etmek içinde kara bulunursa ve çiğ olursa, tabanına let uralar; eksük olursa tahta külâhuralar veyahud para cezası alalar. Ve her etmekçinin elinde iki aylık, en az bir aylık unbuluna. Tâ ki, aniden bazara un gelmeyüb Müslümanlara darlık göstermeyeler. Eğermuhâlefet edecek olurlarsa, cezalandırıla.. Eyle olıcak ekmek gâyet eyü ve arı olmak gerekdir.. Aşcılar bişürdükleri aşı pâk bişüreler ve çanakların pâk su ile yuyalar ve tezgâhlarında kâfirolmaya. Ve iç yağiyle nesne bişürmeyeler. Ve bir akçelik eti her ne narh üzerine alurlar isebeş pare olur. Bir akçelik aş alanın aşına bir pâre koyalar. İki pulluk dahi etmek vereler. Birakçelikden artuk alsalar ya eksük alsalar, bu hisâb üzerine vereler. Cemî‘ Edirnenin aşcılarıittifakiyle teftiş olundı.. Ve kile ve arşun ve dirhem gözlenile; eksüği bulunanın hakkından geleler.Un kapanında olan kapan taşlarını, mahkeme kararıyla muhtesib (belediye başkanı) dâimgörüb gözede. Tâ ki, hile ve telbîs olub un alan ve satan kimesnelere zarar ve ziyânolmaya’’’.DÜNYANIN İLK STANDARTI ‘’İHTİSABI BURSA’’DÜNYANIN İLK STANDARTI ‘’İHTİSABI BURSA’’2
 3. 3. 3ÜRETİMBÖLÜMÜ-Üretim İş Akışı-Çalışan GörevTanımları-TalimatlarBAKIM-ONARIMBÖLÜMÜ-Bakım İş Akışı-Çalışan GörevTanımları-TalimatlarSAT-PAZBÖLÜMÜ-Sat-Paz İş Akışı-Çalışan GörevTanımları-TalimatlarSATINALMABÖLÜMÜ-Sat-Paz İş Akışı-Çalışan GörevTanımları-TalimatlarGENEL MÜDÜR/YÖNETİM-Y.G.G.-Çalışan Görev Tanımları-Talimatlar-Kalite Hedefleri-Kalite PolitikasıRAKİPLER,ÇEVRE,PAZARYASAL MEVZUATLAR
 4. 4. ISO Nedir?ISO Nedir? Uluslararası Standartlar Organizasyonu (International Organization for Standardization)nun kısaltılmış halidir. 1947 Yılında kurulmuş olup, merkezi İsviçreninCenevre Şehrindedir. Kuruluş amacı; dünya çapında geçerliliği olacak şekildestandartlar yayınlamak ve böylelikle ürünlerin/hizmetlerin uluslararası dolaşımınakatkıda bulunmaktır.ISO 9001 Nedir?ISO 9001 Nedir? Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartlarıntanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen belgeninadıdır.ISO 9001:2008 Nedir?ISO 9001:2008 Nedir? ISO 9000 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte veuygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarakyeniden yayınlanmaktadır. 20008 rakamı, bu revizyonun 2008 yılında yapılıp,yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO 9001:2008 versiyonu).4
 5. 5. 0-GİRİŞ0-GİRİŞ0.1: GENEL0.2: PROSES YAKLAŞIMI0.3: ISO 9004 İLE BAĞLANTISI0.4: DİĞER YÖNETİM SİSTEMLERİİLE UYUM1.KAPSAM1.KAPSAM2.ATIF YAPILAN STANDARTLAR2.ATIF YAPILAN STANDARTLAR3.TERİMLER VE TARİFLER3.TERİMLER VE TARİFLER4.KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ4.KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ4.1 GENEL ŞARTLAR4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI5.YÖNETİMİN SORUMLULUĞU5.YÖNETİMİN SORUMLULUĞU5.1 YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ5.2 MÜŞTERİ ODAKLILIK5.3 KALİTE POLİTİKASI5.4 PLANLAMA5.5 SORUMLULUK, YETKİ VEİLETİŞİM5.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ6.KAYNAK YÖNETİMİ6.KAYNAK YÖNETİMİ6.1 KAYNAKLARIN SAĞLANMASI6.2 İNSAN KAYNAKLARI6.3 ALT YAPI6.4 ÇALIŞMA ORTAMI7.ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME7.ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME7.1 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİNPLANLANMASI7.2 MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİPROSESLER7.3 TASARIM VE GELİŞTİRME7.4 SATIN ALMA7.5 ÜRETİM VE HİZMETİNSAĞLANMASI7.6 İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININKONTROLÜ8.ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME8.ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME8.1 GENEL8.2 İZLEME VE ÖLÇME8.3 UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜNKONTROLÜ8.4 VERİ ANALİZİ8.5 İYİLEŞTİRME5
 6. 6. 4- KAL TE YÖNET MS STEMİ İ İ İ4- KAL TE YÖNET MS STEMİ İ İ İ4.1 GENEL ŞARTLAR4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI-4.2.1 Genel-4.2.2 Kalite El Kitabı-4.2.3 Dokümanların Kontrolü-4.2.4 Kayıtların Kontrolü6
 7. 7. 4- KAL TE YÖNET MS STEMİ İ İ İ4- KAL TE YÖNET MS STEMİ İ İ İLOGO KALİ TE EL Kİ TABIDok ü m an No.Yayın Tar i hiRevi zy on No.Revi zyon Tar ih i0 .0 Gİ Rİ ŞBu El Kitabı Biopharm Firmasının Kalite Yönetim Sisteminin yapısını ve işleyişini açıklar.Kuruluşumuzun Kalite Yönetim Sistemi, müşteri, ihtiyaçlarından, amaç, politika ve hedeflerinden, sunmuşolduğu hizmetlerinden, yasal zorunluluk iş kapsamından, proses ve deneyimlerinden etkilenerek tasarlanmış veuygulamaya konulmuştur.0 .1. KURULUŞ TARİ HÇESİ v e PROFİ LİFirmamız …… yılında kurulmuş olup, halen merkezi ……… İ stanbul’da bulunan …… m2 kapalı alana sahipbinasında çalışmalarını sürdürmektedir.……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Kaliteli ve güvenli ürün politikasından hiçbir zaman şaşmamış olan Biopharm ayni zamanda da sektörünöncülerinden olmakla üstüne aldığı sorumluluğun bilincini ve gururunu taşımaktadır. Bu sorumluluk bilinciyle sizlerehızlı, etkili ve kaliteli hizmet sunabilmek için çalışmalarına devam etmektedir.Adres:Tel :Fax:e-mail:0.2 . PROSES YAKLAŞI MIKalite yönetim sistemimiz, müşteri ve mevzuat şartlarının tam olarak karşılanarak müşteri memnuniyetininartırılması amacıyla ve süreç yaklaşımı ile oluşturulmuştur. Süreçler aşağıda gösterildiği şekilde tanımlanmıştır.MüşteriTaleplerTatminKALİTE YÖNETİM SİSTEMİSÜREKLİ İYİLEŞTİRMEGirdi ÇıktıÜrünMüşterMüşteriAlgılamasıVeri Analizi,Muayene veKontrolTemel ve DestekProsedürlerYönetiminGözdenGeçirmesiİnsanKaynaklarıEğitim7
 8. 8. DOKÜMAN DAĞITIM FORMUDoküman No FR.01.04Yayın Tarihi 20.02.2008Revizyon Tarihi 00Revizyon No --Adı SoyadıAşağıda belirtilen dokümanları eksiksiz aldım.İmza :GöreviDoküman Adı Dok. No Yay. Tarihi Rev. Tarihi Rev. No Dağıtım Tarihi4- KAL TE YÖNET MS STEMİ İ İ İ4- KAL TE YÖNET MS STEMİ İ İ İ4.2.3: DOKÜMANLARIN KONTROLÜ8
 9. 9. GEÇERLİ DOKÜMAN VE DAĞITIM LİSTESİDoküman no LS.01.01Yayın Tarihi 20.02.2008Revizyon No --Revizyon Tarihi 00Sayfa No 1/1DOKÜMAN CİNSİ YASAL ZORUNLULUKLAR ve DIŞ KAYNAKLI DOKÜMANLAR SAYFA 1 / 1GENELMÜDÜROPERASYON,İK,PAZARL.KOORD.KALİTEYÖNETİMTEMSİLCİSİBELGELENDİRMEKURULUŞUDOKÜMANNODOKÜMAN ADIYAYINTARİHİREV.TARİHİREV.NOYASAL ZORUNLULUKLAR-- -- - O - --- -- - O - --- -- - O - --- -- - O - -DIŞ KAYNAKLI DOKÜMANLAR-- 00 - - O --- 00 - - O --- 00 - - O --- 00 - - O -4- KAL TE YÖNET MS STEMİ İ İ İ4- KAL TE YÖNET MS STEMİ İ İ İ4.2.3: DOKÜMANLARIN KONTROLÜ9
 10. 10. ARŞİV İZLEME LİSTESİYay. Tarihi 20.02.2008Rev. No --Rev. Tarihi:. 00Sayfa No 1/1SIRANODOKÜMAN ADIZAMANARALIĞIARŞİVGİRİŞTARİHİARŞİVÇIKIŞTARİHİSORUMLU İMZA4- KAL TE YÖNET MS STEMİ İ İ İ4- KAL TE YÖNET MS STEMİ İ İ İ4.2.4: KAYITLARIN KONTROLÜ10
 11. 11. 5- YÖNET M N SORUMLULU Uİ İ Ğ5- YÖNET M N SORUMLULU Uİ İ Ğ5.1 YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ5.2 MÜŞTERİ ODAKLILIK5.3 KALİTE POLİTİKASI5.4 PLANLAMA-5.4.1 Kalite Hedefleri-5.4.2 Kalite Yönetim Sisteminin Planlaması5.5 SORUMLULUK,YETKİ VE İLETİŞİM-5.5.1 Sorumluluk ve Yetki-5.5.2 Yönetim Temsilcisi-5.5.3 İç İletişim5.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ11
 12. 12. KALİTE POLİTİKASISektörümüzde Kalite İle Özdeşleşmiş Bir Firma Olmak Hedefi Doğrultusunda;Sürekli Müşteri Memnuniyetini Sağlamak,Takım Anlayışı İle Çalışmak,Her Zaman Güvenilir Bir Firma Olmak,Ülkemizin mevcut yasal şartlarını yerine getirmek,Mevcut Durumumuzu Korumakla Yetinmeyip Sürekli İyileşmeyi Temel Felsefemiz OlarakBelirlemek,Kalite Yönetim Sistemi Şartlarına Sürekli Uymak,Kalite Politikamızdır.GENEL MÜDÜR12
 13. 13. ÖzelGerçekçiÖlçülebilirZamanlasınırlandırılmışUlaşılabilir-2012 Yılı içerisinde Müşteri memnuniyet oranını %80’den %85’e çıkartmak-En Kısa zamanda bayii sayımızı olağanüstü arttırmak-2012 yılı içerisinde herhangi bir yatırım yapmadan Pazar payını %20’den %70’eçıkartman13
 14. 14. ORGANİZASYON ŞEMASIYayın Tarihi 20.12.2010Revizyon No 01Revizyon Tarihi 18.01.2012Sayfa 1/1*İdari İşler-Finans Müdürü Kalite Yönetim Temsilcisi olarak atanmıştır.GENEL MÜDÜRTEKNİK MÜDÜRMONTAJELEMANLARI (GSM)EKİP ŞEFİ(GSM)*İDARİ İŞLER- FİNANS MÜDÜRÜSAHA SORUMLUSU(GSM)EKİP ŞEFİ(OTOMASYON-ELEKTRİK)7DEPOELEMANIMONTAJELEMANLARI (OTOMASYON)SAHA SORUMLUSU(OTOMASYON-ELEKTRİK)MUHASEBEPERSONELİTSS/TK DOSYA PROJEHAZIRLAMA ŞEFİKABUL ŞEFİ5.5.1: SORUMLULUK VE YETKİ14
 15. 15. 5.5.1: SORUMLULUK VE YETKİ15
 16. 16. 01.12.2010Tüm Per son eli n Dik k at in e;01.12.2010 tarihinden itibaren firmamızda I SO Standardına uygun olarak Kalite YönetimSistemi kurma çalışmaları başlatılmış bulunulmaktadır.Bu çalışmaları yürütmek üzere şirketimizde Kalite Yönetim Temsilcisi olarak…………………………………. görevlendirilmiştir. Bu sistemin kurulması, yürütülmesi ve sürekliliğininsağlanması, ekip çalışması gerektiğinden Kalite koordinasyonunda tüm personelin çalışmalara katılmasızorunludur.Tüm çalışanlara Kalite Yönetim Sisteminin eksiksiz uygulanması konusunda başarılar dilerim.Genel MüdürDok No: EK-C Yayın Tarihi:20.12.2010- Rev No:00 Rev Tarihi: --5.5.2: YÖNETİM TEMSİLCİSİÖRNEK16
 17. 17. YÖNETİMİ GÖZDEN GEÇİRMETOPLANTI TUTANAĞIDok.No P 05 - F 01Yay.Tarihi 20.12.2010Rev.No --Rev. Tar. --TOPLANTI TARİHİ:KATILIMCILAR: İMZA: KATILIMCILAR: İMZA:GÜNDEM MADDELERİ:1. İç Tetkik Sonuçları2. Müşteri Şikayetleri3. Müşteri memnuniyeti4. Süreçlerin etkinlikleri5. Düzeltici faaliyetler6. Önleyici faaliyetler7. Kaynak İhtiyaçları8. Kalite Yönetim sistemi dokümanları9. Hedeflerin gözden geçirilmesi10. İSG şartları ve yerine getirilmesi hakkında11.Çevre Sistemi ve yerine getirilmesi hakkında.DEĞERLENDİRME SONUCU:DAĞITIM:BİR SONRAKİ TOPLANTI TARİHİ:5.6: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ17
 18. 18. 6- KAYNAKYÖNET Mİ İ6- KAYNAKYÖNET Mİ İ6.1 KAYNAKLARIN SAĞLANMASI6.2 İNSAN KAYNAKLARI-6.2.1 Genel-6.2.2 Yeterlilik,Eğitim ve farkındalık6.3 ALT YAPI6.4 ÇALIŞMA ORTAMI1.İŞE ALIM2.ORYANTASYON3.EĞİTİM4.PERFORMANS YÖNETİMİ5.KARİYER PLANLAMASI18
 19. 19. 19YILLIK EĞİTİM PLANIDoküman No P16-PL01Yayın Tarihi 20.12.2010Revizyon No --Revizyon Tarihi --Sayfa No 1/12012/AYLAREĞİTİM KONUSUOCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK EĞİTİMİ ALACAKEĞİTİMİVERENAÇIKLAMATemel Kalite Eğitimi P P Pİç Tetkikçi Eğitimi P P PKalite MaliyetleriEğitimiPİsatatistiksel ProsesKontrol EğitimiP P PP : Planlanan Tarih G : Gerçekleşen Tarih6.2.2: YETERLİLİK, FARKINDA OLMA (BİLİNÇ) VE EĞİTİM
 20. 20. EĞİ Tİ M KATI LI M Lİ STESİDoküman No. P16-F 14Yayın Tarihi 20.12.2010Revizyon No. 01Revizyon Tarihi 01.02.2012EĞİTİMİN KONUSU TARİHKATILIMCI ADI - SOYADI BÖLÜM / BİRİM İMZA1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-EĞİTİMİN KONUSUKONTROL - ONAY/ /EĞİTİMİN TARİHİEĞİTİCİFİRMA/ŞAHISAÇIKLAMALAR6.2.2: YETERLİLİK, FARKINDA OLMA (BİLİNÇ) VE EĞİTİMÖRNEKEĞİTİMDEĞERLENDİRMEANKETİDoküman No: KY.FR.008Yayın Tarihi: 15.11.2004Revizyon No: 00Revizyon Tarihi:Sayfa No:1 / 1Almış olduğunuz eğitimin adı: ............................................................................ ............Almış olduğunuz eğitimin tarihi: ……. /……… / ……………..1. Almış olduğunuz eğitimi faydalı buluyor musunuz ?Evet Hayır2. Almış olduğunuz eğitimin işlerinizde kullanabileceğinizi düşünüyor musunuz?Evet Hayır3. Eğitim saat olarak yeterli mi?EVET HAYIREğitim süresi olması gerektiği gibi. Neuzun ne kısa tam ideal.Eğitim süresi gereğinden uzunEğitim süresi konularınanlaşılamayacağı kadar kısa4. Eğitimde yeterince pratik örnekler veriliyor mu?Evet Hayır5. Eğitimci sizce vermiş olduğu eğitim hakkında yeterli mi?Evet HayırAçıklama:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….20
 21. 21. BİNALARİLETİŞİMSU VEKANALİZASYONSİSTEMİELEKTRİKSİSTEMİMAKİNEISINMA VEHAVALANDIRMASİSTEMİARAÇLARALTYAPIDEMİRBAŞ6- KAYNAKYÖNET Mİ İ6- KAYNAKYÖNET Mİ İ21MAKİNEISINMA VEHAVALANDIRMASİSTEMİ
 22. 22. 7- ÜRÜN GERÇEKLE T RMEŞ İ7- ÜRÜN GERÇEKLE T RMEŞ İ7.1: ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI7.2 MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ ŞARTLARIN BELİRLENMESİ-7.2.1 Ürüne İlişkin Şartların Belirlenmesi-7.2.2 Ürüne İlişkin şartların gözden geçirilmesi-7.2.3 Müşteri İle İletişim7.3 TASARIM VE GELİŞTİRME7.4 SATINALMA-7.4.1 Satınalma Prosesi-7.4.2 Satın alma Bilgisi-7.4.3 Satın alınan Ürünün doğrulanması7.5 ÜRETİM VE HİZMETİN SUNUMU-7.5.1 Üretim ve Hizmetin Sunum Kontrolü-7.5.2 Özel Proses-7.5.3.Tanımlama ve İzlenebilirlik- 7.5.4 Müşteri Mülkiyeti-7.5.5 Ürünün Muhafazası7.6 İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ22
 23. 23. KALİTE PLANIDoküman No: KEK.PL.01Yayın Tarihi: 01.03.2004Revizyon No: 00Revizyon Tarihi:Sayfa: 1 / 2KONTROL EDİLECEKPROSES VE ÜRÜNADIKONTROL CİHAZIKONTROLEDİLECEKPARAMETREKABUL KRİTERİ TOLERANSKONTROLPERYODUİLGİLİDOKÜMANİLGİLİ KAYIT SORUMLUTEDARİKÇİLERDEN GELEN HAMMADDEMiktar Kontrolü-Kantar-Göz-Miktar-Sipariş edilen miktarda gelmiş olmalı.%5-Her hammaddegelişindeKEK.TL.09 KEK.FR.03 Depo SorumlusuGenel kontrol -Göz -Ürün-Sipariş edilen hammadde ile gelenhammadde aynı olmalı--Her hammaddegelişindeKEK.TL.09 KEK.FR.03 Depo SorumlusuKimyasal Madde-PH metre-Refraktometre- PH-Katı maddemiktarı-Firmanın istediği ürün kriterlerini sağlamalı+- 0,5-Her seferdeKEK.TL.04KEK.TL.05Ürün analizsertifikasıLaboratuar ŞefiBoya -Deneme Renk-Firmanın istediği ürün kriterlerini sağlamalı--Yeni markadenendiğindeKEK.TL.20 KEK.FR.06 Laboratuar ŞefiPROSES AŞAMASITop Açma -Göz-Yağ lekesi-Kumaş hatası-İplik hatası- - -Her Girişte - KEK.FR.04 İlgili Operatör7- ÜRÜN GERÇEKLE T RMEŞ İ7- ÜRÜN GERÇEKLE T RMEŞ İ7.1: ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI23
 24. 24. 7- ÜRÜN GERÇEKLE T RMEŞ İ7- ÜRÜN GERÇEKLE T RMEŞ İLOGOTEDARİKCİ TAŞERON DEĞERLENDİRMEFORMUDoküman NoYayın TarihiRevizyon TarihiRevizyon NoSayfa NoTEDARİKÇİ ADI :TEDARİKÇİ ADRESİ :TEDARİKÇİ SINIFI :MALZEMEDENEY LABORATUVARIHİZMETKALİBRASYONTELEFON / FAKS :BAĞLANTI KURULACAK KİŞİÜNVANI:PUAN1-Malzeme/Hizmetler ile ilgili spesifikasyonları veren dokümanları gönderebiliyor mu?2-Yapılan işlerde verilen terminlere uyuluyor mu? Yapılan işler ve alınan malzemelerde verilen süreyeuyuluyor mu? Acil durumlarda süre kısaltılabiliyor mu?3-Yapılan işler ve malzemeler standartlara uygun mu?4-Satış Sonrası Hizmetlerde Tedarikçi Takipçi mi?5-Tedarikçi uygunsuzlukları Tanımlanıyor ve Düzeltici Faaliyette Bulunuyor mu?6-Muayene, Ölçme ve Deney Teçhizatının Bakımı ve Kalibrasyonları düzenli yapılıyor mu?7-Dokümante edilmiş Müşteri Şikayetleri Prosedürleri var mı?8-Yapılan işler ve alınan malzemelerin fiyatları uygun mu? Ödeme seçenekleri uygun mu?9-Tedarikçi ürünler hakkında farklı alternatifler sunabiliyor mu?10-Müşteri İstekleri Doğrultusunda Gelişmeleri Sağlayacak Planlar Hazırlanmakta mı?11-Malzeme/Hizmet için İzlenebilirlik Sağlanmış mıdır?12-Tedarikçi cihaz/malzemeler hakkında gerekli teknik bilgi ve donanıma sahip mi? Teknik destek sağlıyor mu?Teknik servis zamanında ulaşıyor mu?13-Tedarikçi ISO 9001 kalite sistemini uyguluyor mu?14-Tedarikçi malzeme/hizmet ile ilgili olarak yeterli şekilde bilgilendiriyor mu?15-Tetkik amacıyla Şirketimizin göndereceği yetkili kişiler kabul ediliyor mu?Ortalama PuanDEĞERLENDİRME:DEĞERLENDİREN ONAYLAYAN7.4.1: SATIN ALMA PROSESİ24
 25. 25. LOGO ONAYLI TEDARİKÇİ LİSTESİDOK NOYAYIN TARİHİREV NO 00REV TARİHİ --SAYFA NO 1/1SIRANO: FİRMA ADI: SATIN ALINAN ÜRÜN / HİZMETLER:12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334357- ÜRÜN GERÇEKLE T RMEŞ İ7- ÜRÜN GERÇEKLE T RMEŞ İ7.4.1: SATIN ALMA PROSESİ25
 26. 26. GİRDİ KONTROL FORMUDoküman No: KY.FR.018Yayın Tarihi: 15.11.2004Revizyon No: 00Revizyon Tarihi:Sayfa No:1 / 1TARİHGELEN MALZEME CİNSİ /TANIMITEDARİKÇİ FİRMA UYGUN DEĞİLSE NEDENİSORUMLUİMZAKABULREDYETKİLİİMZA7.4.3: SATIN ALINAN ÜRÜNÜN DOĞRULANMASIÖRNEK26
 27. 27. 7.6: İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ7- ÜRÜN GERÇEKLE T RMEŞ İ7- ÜRÜN GERÇEKLE T RMEŞ İKALİBRASYON CİHAZ LİSTESİKod No: L 012.01Yayın Tar.:22.08.2002Rev. No: 00Rev. Tar:SIRANOCİHAZ ADI KULLANIM BÖLGESİKALİBRASYONTARİHİKALİBRASYONPERİYODUKALİBRASYONUYAPANÖRNEK27
 28. 28. 8- ÖLÇME ANAL Z Y LE T RMEİ İ İ Ş İ8- ÖLÇME ANAL Z Y LE T RMEİ İ İ Ş İ8.1 GENEL8.2 İZLEME VE ÖLÇME-8.2.1 Müşteri Memnuniyet-8.2.2 İç Tetkik-8.2.3 Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi-8.2.4 Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi8.3 UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ8.4 VERİ ANALİZİ8.5 İYİLEŞTİRME-8.5.1 Sürekli İyileştirme-8.5.2 Düzeltici Faaliyet-8.5.3.Önleyici Faaliyet28
 29. 29. 8- ÖLÇME-ANAL Z- Y LE T RMEİ İ İ Ş İ8- ÖLÇME-ANAL Z- Y LE T RMEİ İ İ Ş İ298.2.1: MÜŞTERİ MEMNUNİYETİDoküman No YT.F.007.03Yayın Tarihi :19.02.2004:Revizyon No :00:::İYİ ORTA ZAYIF123456789Size sunduğumuz hizmetlerde önerileriniz nelerdir?ANKET YAPAN KİŞİNİNADI SOYADI : :GÖREVİ : :İMZA :Revizyon No: 00 Doküman No: YT.F.001.06MÜŞTERİ ANKETİDoğru ve zamanında hizmetElemanların kılık kıyafetiSüratli işlem, firmanın müşteriye ve olaylara hızlıcevap verebilme yeteneğiÇalışan personelin davranış biçimleriElemanlarımızın dürüstlük ve ciddiyetiElemanlarımızın bilgi düzeyiElemanlarımızın ilgili ve takipçi olmasıİMZAGÖREVİADI SOYADIONAYANKET YAPILAN FİRMAKİŞİ ADI SOYADIGÖREVİYapılan hizmetin kalitesi ve güvenilirliğiRevizyon TarihiAÇIKLAYINIZFirmamızın problemleri çözme yeteneğiDaha iyi hizmet verebilmemiz için aşağıdaki soruları herbir madde için işaretleyiniz.MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ KAYITVE TAKİP FORMUDoküman NoYayın TarihiRevizyon Tarihi: KYS.FR.26: 17.09.2009:FORM Revizyon No : 00 Sayfa No : 1/1S.NO TARİH MÜŞTERİ ADI ŞİKAYET KONUSUİLGİLİBÖLÜMSONUÇ1 14.06.2011 ………… SİGORTA • SÜREKLİ ELEMAN DEĞİŞTİRİLMESİ• GENEL TEMİZLİĞE YETERLİ SAYIDAELEMAN GÖNDERİLMEMESİ• YAPILAN TEMİZLİĞİN YETERSİZ VEGELİŞİGÜZEL YAPILMASI• BİNA İÇİN GEREKLİ KONTROLLERİNYAPILMAMIŞ OLMASIANTALYA GEREKLİ UYARILARYAPILMIŞTIR.KALICI PERSONELTEMİNİ SAĞLANMIŞTIR.208.08.2011 …………. BANKASI • YAŞI BÜYÜK PERSONELÇALIŞTIRILMASI• TELEFONLARIN SİLİNMEDİĞİ• SANDALYELERİN SİLİNMEDİĞİ• HALILARIN SÜPÜRGE İLESÜPÜRÜLMEDİĞİİSTANBUL GEREKLİ UYARILARYAPILMIŞTIR.YAŞI BÜYÜK OLANPERSONELDEĞİŞTİRİLMİŞTİR.ÖRNEK
 30. 30. 8- ÖLÇME-ANAL Z- Y LE T RMEİ İ İ Ş İ8- ÖLÇME-ANAL Z- Y LE T RMEİ İ İ Ş İYILLIK İÇ TETKİK PLANIDok. No PL 12Yay.Tarihi 20.06.2011Rev.Tarihi --Rev.No 00TETKİK EDİLECEK BÖLÜM TETKİKÇİLERAYLARARALI OC. ŞUB. MART NİSAN MAYIS HAZİR TEMM AĞUS. EYLÜL EKİM KASIMÖRNEK8.2.2 İÇ TETKİK30
 31. 31. 8- ÖLÇME-ANAL Z- Y LE T RMEİ İ İ Ş İ8- ÖLÇME-ANAL Z- Y LE T RMEİ İ İ Ş İÖRNEKRAPOR NORAPOR TARİHİTETKİK EDİLEN BÖLÜMBÖLÜM YÖNETİCİSİBAŞ TETKİKÇİ TETKİKÇİTETKİK ESNASINDA GÖRÜŞÜLEN PERSONELSIRANO TETKİK SORULARI DÖF.NO1234567891011GÖRÜŞLERBÖLÜM YÖNETİCİSİ BAŞ TETKİKÇİ TETKİKÇİİÇ TETKİK RAPORU FORMUDoküman No FR 03Yayın Tarihi 20.06.2011Revizyon Tarihi --Revizyon No 0Sayfa No 18.2.2 İÇ TETKİK31
 32. 32. 8- ÖLÇME-ANAL Z- Y LE T RMEİ İ İ Ş İ8- ÖLÇME-ANAL Z- Y LE T RMEİ İ İ Ş İ32Dok NoYay.Tarihi:ReV No:EVET HAYIR EVET HAYIRXXEVET HAYIR EVET HAYIREVET HAYIR EVET HAYIRATIK GİRDİ KONTROLÜ(Atık Kontrol Personeli Tarafından doldurulacaktır.)Müşteri AdıPROSES İZLEME FORMUAÇIKLAMAAÇIKLAMA GELİŞ TARİHİ:AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME YAPILDI MI ? BOŞALTIM İÇİN İŞLETMEYE HABER VERİLDİ Mİ?RADYASYON KONTROLÜ YAPILDI MI? KABUL ANALİZİ YAPILMADI MI?ATIK İŞLEME(Otomsoyn ustası tarafından doldurulacaktır.)KONTROL YÖNTEMİ AÇIKLAMA KONTROL YÖNTEMİ AÇIKLAMAARAÇ BOŞKEN TARTILDI MI? KANTAR FİŞİ KESİLDİ Mİ?ARAÇ DOLU TARTILDI MI? KABUL ANALİZİ YAPILMADI MI?ATIK GÖZLE KONTROL EDİLDİ Mİ AMBALAJLAMAVE ETİKETLEM YAPILMIŞ MI?ATIK BOŞALTMA VE DEPOLAMA(Atık Kontrol Personeli Tarafından doldurulacaktır.)ATIK TEHLİKELİ Mİ?UATFDOLDURULMUŞ MU?GELEN ATIK KOD LİSTEMİZDE VAR MI?NUMU NE ALINDIMI?ARACIN TAŞIMA LİSANSI VAR MI ?GETİRDİĞİ ATIK ARAÇ TAŞIMA LİSANSINDA VARMI ?SÜRÜCÜ ADR BELGESİ VAR MI?KANTAR FİŞİ VAR MI ?AÇIKLAMA KONTROL YÖNTEMİ AÇIKLAMAKONTROL YÖNTEMİ8.2.3: PROSESLERİN İZLENMESİ VE ÖLÇÜMÜ
 33. 33. 8- ÖLÇME-ANAL Z- Y LE T RMEİ İ İ Ş İ8- ÖLÇME-ANAL Z- Y LE T RMEİ İ İ Ş İ8.3: UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜUYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜNKONTROLÜ RAPORUDok.No:RP 006.01Yayın Tar:22.08.2002Rev.No:00RevTar:TARİH:UYGUN OLMAYAN ÜRÜN ADI/CİNSİ:UYGUNSUZ ÜRÜN MİKTARI:MUHTEMEL UYGUNSUZLUK NEDENLERİ:UYGUNSUZLUĞU GİDERİCİ FAALİYETLER:FAALİYET SONUÇLARI:AÇIKLAMALAR:FAALİYET SORUMLUSU: İMZA:ONAYLAYAN: İMZA:RED ETİKETİŞARTLI KABULKABUL33
 34. 34. 8- ÖLÇME-ANAL Z- Y LE T RMEİ İ İ Ş İ8- ÖLÇME-ANAL Z- Y LE T RMEİ İ İ Ş İDÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİFAALİYET FORMUDok.No:F 014.01Yayın Tar:22.08.2002Rev.No:00Rev.Tar:DÖF NO:......... Tarih:....../......../..... .........UYGUNSUZLUK KAYNAĞI: İŞLETME İÇİ MÜŞTERİ DİĞERFAALİYET TÜRÜ: DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİUYGUNSUZLUK TANIMI:........................................................................................................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................................................... ........PLANLANAN DÖF:........................................................................................................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ........PLANLANAN;BAŞLANGIÇ TARİHİ: ......./........./............... BİTİŞ TARİHİ:......../........../...........FAALİYET SONUCU:.............................................................................................................. .......................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ......................GERÇEKLEŞEN;BİTİŞ TARİHİ:......../......../..........FAALİYET SORUMLUSU: İMZA:ONAYLAYAN: İMZA:DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYET TAKİP KARTIDok.No: F 014.02Yayın Tar:22.08.2002Rev.No:00Rev.Tar:DÖFNO:FAALİYET TÜRÜ FAALİYET TANIMI: PLANLANANBAŞLANGIÇTARİHİ:PLANLANANBİTİŞTARİHİ:GERÇEKLEŞENBİTİŞ TARİHİ:SORUMLU SONUÇDÜZELTİCİ ÖNLEYİCİÖRNEK34
 35. 35. 0-GİRİŞ0-GİRİŞ0.1: GENEL0.2: PROSES YAKLAŞIMI0.3: ISO 9004 İLE BAĞLANTISI0.4: DİĞER YÖNETİM SİSTEMLERİİLE UYUM1.KAPSAM1.KAPSAM2.ATIF YAPILAN STANDARTLAR2.ATIF YAPILAN STANDARTLAR3.TERİMLER VE TARİFLER3.TERİMLER VE TARİFLER4.KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ4.KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ4.1 GENEL ŞARTLAR4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI5.YÖNETİMİN SORUMLULUĞU5.YÖNETİMİN SORUMLULUĞU5.1 YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ5.2 MÜŞTERİ ODAKLILIK5.3 KALİTE POLİTİKASI5.4 PLANLAMA5.5 SORUMLULUK, YETKİ VEİLETİŞİM5.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ6.KAYNAK YÖNETİMİ6.KAYNAK YÖNETİMİ6.1 KAYNAKLARIN SAĞLANMASI6.2 İNSAN KAYNAKLARI6.3 ALT YAPI6.4 ÇALIŞMA ORTAMI7.ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME7.ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME7.1 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİNPLANLANMASI7.2 MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİPROSESLER7.3 TASARIM VE GELİŞTİRME7.4 SATIN ALMA7.5 ÜRETİM VE HİZMETİNSAĞLANMASI7.6 İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININKONTROLÜ8.ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME8.ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME8.1 GENEL8.2 İZLEME VE ÖLÇME8.3 UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜNKONTROLÜ8.4 VERİ ANALİZİ8.5 İYİLEŞTİRME35
 36. 36. ZORUNLU PROSEDÜRLERZORUNLU PROSEDÜRLER4.2.3 DOKUMANLARIN KONTROLÜ4.2.4 KAYITLARIN KONTROLÜ8.2.2 İÇ DENETİM8.3 UYGUN OLMAYAN ÜRÜNKONTROLÜ8.5.2 DÜZELTİCİ FAALİYET8.5.3 ÖNLEYİCİ FAALİYET36
 37. 37. KAPSAMDI I YAPILAB LENŞ İKAPSAMDI I YAPILAB LENŞ İMADDELERMADDELER377.ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME7.ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME7.1 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI7.2 MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ PROSESLER7.3 TASARIM VE GELİŞTİRME7.4 SATIN ALMA7.5 ÜRETİM VE HİZMETİN SAĞLANMASI7.6 İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ
 38. 38.  KYS’nin en önemli bileşenidir KYS’nin etkinliğini ölçmeyi amaçlar Üst yönetime bilgi akışı sağlar Bağımsızlık ilkesini benimser Sistemlerin ara kontrolüdür Planlı ve sistematik bir faaliyettir Sonuçları raporlanır Belirli mekanizma ve prosedürlere göre uygulanırTETKİK NEDİR ?TETKİK NEDİR ?38
 39. 39. PLANLA UYGULAÖNLEM AL KONTROL ETPUKÖ DÖNGÜSÜPUKÖ DÖNGÜSÜ39
 40. 40.  Zayıf noktaların güçlendirilmesi KYS’nin sürekli iyileştirilmesi Müşteri memnuniyetinin arttırılması Kalite bilincinin geliştirilmesi Yönetimin uygulamaları takip etmesi Doküman uygulama bilincinin geliştirilmesi Hedefler önündeki engellerin yok edilmesi KYS’nin etkinliğinin ölçülmesiNİÇİN TETKİK NEDİR ?NİÇİN TETKİK NEDİR ?40
 41. 41.  TÜRLERİ AÇISINDAN1. UYGULAYAN AÇISINDAN TETKİKLER2. KAPSAMI AÇISINDAN TETKİKLERTETKİK TÜRLERİTETKİK TÜRLERİ41
 42. 42. UYGULAYAN AÇISINDAN TETKİKLER1. Birinci taraf tetkiki(İç tetkik)2. İkinci taraf tetkiki(Müşteri tetkiki)3. Üçüncü taraf tetkiki(Belgelendirme tetkiki)TETKİK TÜRLERİTETKİK TÜRLERİ42
 43. 43. 43Kapsam açısından üçe ayrılır:1. ÜRÜN TETKİKİ2. SÜREÇ TETKİKİ3. SİSTEM TETKİKİTETKİK TÜRLERİTETKİK TÜRLERİ2-KAPSAMI AÇISINDAN TETKİKLER
 44. 44.  Üst yönetim Yönetim temsilcisi Kalite yöneticisi Bölüm yöneticisi Baş tetkikçi Tetkikçi KılavuzTETKİKLERDE ROL ALANLARTETKİKLERDE ROL ALANLAR44
 45. 45.  Olumlu Özellikler √ Olumsuz ÖzelliklerNezaket EleştiriciArkadaşça TartışmaYardımcı İnatçıYapıcı Sonuç arayıcıBilgilendirici SaldırganAlgılama DüşüncesizSağ görülü TutarsızKararlılık Esnek olmamakOlumlu TembelŞeffaflık HilekarlıkDiplomatik DuygusalDürüst Çok bildiğini düşünenOlgun Pratik olmayanAlçak gönüllü DikkatsizNazik KararsızAraştırmacı Korkak, Çekingen45TETKİKÇİLERİN ÖZELLİKLERİTETKİKÇİLERİN ÖZELLİKLERİ
 46. 46. 1. PLANLAMA2. HAZIRLIK3. UYGULAMA4. RAPORLAMATETKİK AŞAMALARITETKİK AŞAMALARI46
 47. 47. MAJÖR UygunsuzlukSistemi direkt etkileyen bir prosedürün olmamasıveya uygulanmaması, standardın bir maddesinintamamen eksikliği durumlarıdır.Bir tek Majör uygunsuzluk kuruluşun kaliteyönetim sisteminin belgelendirilmemesi anlamınagelir.47
 48. 48. MİNÖR Uygunsuzlukİlgili standardın herhangi bir maddesinin eksik işletilmesigibi sistemi doğrudan etkilemeyen uygunsuzluklardır.GÖZLEMDenetçinin , denetim sırasında gördüğü bir uygulama ileilgili kendi bakış açısına göre iyileştirmek anlamında firmayatavsiye de bulunmasıdır. Gözlem firmaya katkı sağlamakamaçlı yazılır.48
 49. 49. 49

×