Your SlideShare is downloading. ×
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
40 Aplikasi Terpilih Web 2.0
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

40 Aplikasi Terpilih Web 2.0

4,320

Published on

Aplikasi Terpilih Web 2.0

Aplikasi Terpilih Web 2.0

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
4,320
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
1,382
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. 40 Aplikasi Terpilih Web 2.0 MOHAMED AMIN EMBI Pusat Pembangunan Akademik Universiti Kebangsaan Malaysia 2014
 • 2. Cetakan Pertama/First Printing 2014 Hak Cipta Universiti Kebangsaan Malaysia/ Copyright Universiti Kebangsaan Malaysia, 2014 Universiti Kebangsaan Malaysia Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada buku ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan ke dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga pun, sama ada dengan cara elektronik, gambar serta rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Pusat Pembangunan Akademik UKM terlebih dahulu. All right reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from Centre for Academic Advancement UKM. Diterbitkan di Malaysia oleh/Published in Malaysia by PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 43600 UKM Bangi, Selangor D.E., MALAYSIA http://www.ukm.my/ppa e-mel: pghppa@ukm.my 40 Aplikasi Terpilih Web 2.0 Mohamed Amin Embi ISBN 978-983-3168-36-1
 • 3. TABLE OF CONTENTS Page BAB 1 TWITTER Apakah Itu Twitter?…………………………………………………. Kelebihan Twitter…………………………………………………… Cara Menggunakan Twitter dalam Pendidikan………………….............. Mulakan Dengan Twitter………………………………………..……. Rujukan…………………………………………………………….. BAB 2 YOUTUBE Apakah Itu Youtube?………………………………………………….. Faedah Youtube…....…………………………………........................... Penggunaan Youtube dalam Pengajaran & Pembelajaran…………… Strategi Penggunaan Youtube dalam Pengajaran & Pembelajaran…………………………………………….………….. Mulakan Dengan Youtube……………………………….................. Rujukan……………………………………........................................ BAB 3 GOOGLE DOCS Apakah Itu Google Docs?..………………………………....................... Faedah Google Docs…..…………………………………………….. Penggunaan Google Docs dalam Bilik Darjah…………………………… MulakanDengan Google Docs………………………………....…….. Rujukan………………………………………………….………….… 11 12 13 13 16 22 1 2 3 5 10 23 23 24 26 33
 • 4. BAB 4 SKYPE Apakah Itu Skype?……………………………………………………. Faedah Skype.…………………………………………………….. Cara Menggunakan Skype dalam Pengajaran & Pembelajaran…............... Penggunaannya dalam Pengajaran & Pembelajaran…………………. Mulakan Skype...………………………………………………….. Rujukan……………………………………………......................... BAB 5 WORDPRESS Apakah Itu WordPress?……………………………………..……….. Kelebihan WordPress……….…...................................................... Cara Menggunakan WordPress.…………………….............................. Mulakan Dengan WordPress………………………........................ Rujukan………………………………………….............................. BAB 6 DROPBOX Apakah Itu Dropbox?………………………………........................... Faedah Menggunakan Dropbox...……………………………………….. Cara Menggunakan Dropbox…………………………………………. Mulakan Dengan Dropbox……………............................................ Rujukan…………………………………......................................... BAB 7 PREZI Apakah Itu Prezi?..…………………………………………............... Faedah Menggunakan Prezi………...……………….................................... Cara Menggunakan Prezi………………………………........................... Mulakan Dengan Prezi……...……………………………………… Rujukan………………………………………….............................. 34 34 36 37 38 45 46 46 47 48 54 55 55 56 58 68 69 69 70 72 80
 • 5. BAB 8 SLIDESHARE Apakah Itu Slideshare?.…………………………................................. Faedah Menggunakan Slideshare……………………............................. Cara Menggunakan Slideshare…………………..................................... Mulakan Dengan Slideshare…………………………………….. Rujukan………………………………………............................ BAB 9 GLOGSTER Apakah Itu Glogster?…………………………………..….................. Faedah Menggunakan Glogster………………………………............... Cara Menggunakan Glogster………………………………………….. Mulakan Dengan Glogster……………………………................... Rujukan …………………………………………........................ BAB 10 BLOGGER Apakah Itu Blog?..……………………………………........................... Kelebihan Web Log atau Blog………………….……......................... Faedah Menggunakan Blog………………….……………................ Cara Menggunakan Blog………………………………………………. Mulakan Dengan Blogger…………………………………………. Rujukan …………………………………………........................                   81 81 82 83 91 92 92 94 95 110 111 111 113 114 115 122
 • 6. BAB 11 DIIGO Apakah Itu Diigo?..……………………………………....................... Kelebihan Menggunakan Alat Anotasi Dalam pendidikan….................. Penggunaan Diigo Dalam Pengajaran & Pembelajaran……………….. Cara Menggunakan Diigo……………………………………………… Mulakan Dengan Diigo………………………………………….. Rujukan …………………………………………......................... BAB 12 FACEBOOK Apakah Itu Facebook?..……………………………............................. Kelebihan Facebook……………………………..................... Cara Menggunakan Facebook Dalam Pendidikan………………………. Penggunaan Facebook Dalam Pengajaran & Pembelajaran ………… Cara Menggunakan Facebook………………………………………… Rujukan………………………………………............................ CHAPTER 13 EVERNOTE Apakah Itu Evernote?..…………………………………...................... Faedah Menggunakan Evernote…………………………....................... Cara Menggunakan Evernote………………………………………….. Cara Menggunakan Evernote…………………………………………. Rujukan ………………………………………………................... CHAPTER 14 JING Apakah Itu Jing?..……………………………………............................ Faedah Menggunakan Jing…………………………..…......................... Penggunaan Jing Dalam Pendidikan…………………………………….. Mulakan Dengan Jing……………………………………………… Rujukan ……………………………………………………………   123 124 125 126 127 141 142 142 144 144 146 158 159 160 162 166 177 178 179 179 180 187
 • 7. CHAPTER 15 LINKEDIN Apakah Itu Linkedin?..………………………....................................... Faedah Kepada Pelajar…………………………..….................................. Faedah Kepada Guru……………………………………………… Cara Pelajar Boleh Mendapat Faedah Daripada Linkedin Mulakan Dengan Linkedin………………………………………….. Rujukan ……………………………………….............................   CHAPTER 16 EDMODO Apakah Itu Edmodo?..……………………………………......................... Menggunakan Edmodo Dalam Pendidikan………………..................... Mulakan Dengan Edmodo……………………………………………. Rujukan……………………………………………….................   CHAPTER 17 WIKISPACES Apakah Itu Wiki?..……………………………………......................... Wiki Atau Blog…………………………..…........................................ Faedah Wiki…………………………………………………….. Penggunaan Wiki Dalam Pengajaran & Pembelajaran…………….. Mulakan Dengan Wikispaces……………………………………… Rujukan…………………………………………………................   CHAPTER 18 DEL.ICIO.US Apakah Itu Del.icio.us?..………………………………........................... Kelebihan Del.icio.us…………………..….......................... Penggunaan Del.icio.us Dalam Pendidikan…………………………… Mulakan Dengan Del.icio.us…………………………………………… Rujukan……………………………………………….................       188 188 189 189 191 197 198 199 201 210 211 211 212 213 216 223 224 224 225 227 238
 • 8. CHAPTER 19 VOICETHREAD Apakah Itu VoiceThread?……………………………........................... Faedah Menggunakan VoiceThread…………………..…............................ Cara Menggunakan VoiceThread………………………………………. Penggunaan VoiceThread Dalam Pemgajaran & Pembelajaran…….. Mulakan Dengan VoiceThread……………………………………… Rujukan ………………………………………………………….     CHAPTER 20 CAMTASIA STUDIO Apakah Itu Camtasia Studio?………………………….......................... Kelebihan Camtasia Studio…………………............................ Kesan Video Pengajaran Yang Mungkin Terhadap Pembelajaran…. Mulakan Dengan Camtasia Studio……………………………….. Rujukan ……………………………………...............   CHAPTER 21 SCOOP.IT Apakah Itu Scoop.It? …………………………………….................... Manfaat Penggunaan Scoop.It…………………..…................................ Mulakan Dengan Scoop.It…………………………………………… Rujukan ……………………………………………....................   CHAPTER 22 Flickr Apakah Itu Flickr? ……………………………………......................... Cara Menggunakan Flickr…………………..…......................................... Penggunaan Flickr Dalam Pengajaran & pembelajaran………………. Mulakan Dengan Flickr…………………………………………… Rujukan …………………………………………………............         239 240 241 241 244 249 250 251 252 253 272 273 273 275 283 284 284 285 287 298
 • 9. CHAPTER 23 Wordle Apakah Itu Wordle? ……………………………………..................... Cara Menggunakan Wordle…………………..…...................................... Mulakan Dengan Wordle……………………………………………. Rujukan ……………………………………………….................   CHAPTER 24 PINTEREST Apakah Itu Pinterest? ………………………………............................... Kelebihan Menggunakan Pinterest…………………..…............................... Mulakan Dengan Pinterest………………………………………….. Rujukan …………………………………………….................   CHAPTER 25 WALLWISHER Apakah Itu Wallwisher? ……………………………............................. Faedah Menggunakan Wallwisher…………………..…............................. Cara Menggunakan Wallwisher………………………………………… Mulakan Dengan Wallwisher…………………………………….. Rujukan ………………………………………………..................   CHAPTER 26 SCRIBD Apakah Itu Scribd? ……………………………………......................... Cara Menggunakan Scribd…………………..…........................................ Mulakan Dengan Scribd……………………………………………… Rujukan ……………………………………………….................                   299 299 301 304 305 305 307 319 320 321 322 323 330 331 331 333 338
 • 10. CHAPTER 27 NING Apakah Itu Ning? ……………………………………............................. Faedah Menggunakan Ning Dalam Pendidikan………….......................... Cara Menngunakan Ning………………………………………….. Penggunaan Ning Dalam Pengajaran & Pembelajaran………………. Mulakan Dengan Ning……………………………………………… Rujukan ………………………………………………..................   CHAPTER 28 ELLUMINATE Apakah Itu Elluminate? …………………………................................... Faedah Menggunakan Elluminate…………………..….............................. Cara Menggunakan Elluminate…………………………………… Mulakan Dengan Elluminate……………………………………….. Rujukan ……………………………………………….................. CHAPTER 29 VYEW Apakah Itu Vyew? ………………………………................................... Beberapa Cara Vyew Memperkasakan Pengguna…..…......................... Penggunaan Vyew Dalam Pendidikan………………………………… Mulakan Dengan Vyew……………………………………………….. Rujukan ………………………………………………................. CHAPTER 30 SYNC.IN Apakah Itu Sync.In? ……………………………………....................... Kelebihan Sync.In…………………..….......................................... Mulakan Dengan Sync.In……………………………………………….. Rujukan ………………………………………………............. 339 339 340 341 343 357 358 358 362 366 384 385 385 388 390 397 398 398 399 404
 • 11. CHAPTER 31 TWIDDLA Apakah Itu Twiddla? …………………………….................................. Kelebihan Twiddla…………………..…....................................... Cara Menggunakan Twiddla Untuk Mengajar………………………… Mulakan Dengan Twiddla…………………………………………….. Rujukan ……………………………………………….................   CHAPTER 32 SURVEY MONKEY Apakah Itu SurveyMonkey? ………………………………................... Kelebiahan SurveyMonkey…………………..…............................ Kelebihan Menggunakan SurveyMonkey Sebagai Kaji Selidik Dalam Talian Mulakan Dengan SurveyMonkey…………………………………….. Rujukan ………………………………………………....................     CHAPTER 33 POLL EVERYWHERE Apakah Itu Poll Everywhere? ……………………………..................... Idea-idea Menggunakan Poll Everywhere Di Dalam Kelas…………… Kelebihan Menggunakan Poll Everywhere…………………………….. Mulakan Dengan Poll Everywhere…………………………………… Rujukan …………………………………………………...............   CHAPTER 34 SCREENCAST-O-MATIC Apakah Itu Screencast-O-Matic? …………………………..................... Kelebihan Screencast-O-Matic…………………....................... Kelebihan Menggunakan Screencast-O-Matic…………………………. Mulakan Dengan Screencast-O-Matic……………………………….. Rujukan ………………………………………………………..     405 405 406 409 415 416 417 418 419 429 430 430 431 432 439 440 440 441 442 449
 • 12. CHAPTER 35 Zotero Apakah Itu Zotero? ………………………………................................. Faedah Zotero…………………..…................................................ Kelebihan Zotero……………………………………………….. Zotero Sebagai Alat Kajian…………………………………………….. Mulakan Dengan Zotero……………………………………………… Rujukan …………………………………………………................   CHAPTER 36 BUBBL.US Apakah Itu Bubbl.Us? ……………………………………....................... Kelebihan Bubbl.Us…………………..…........................................... Idea Penggunaan Sebagai Alat Penyelidikan………………………….. Mulakan Dengan Bubbl.Us………………………………………….. Rujukan ………………………………………………….................   CHAPTER 37 GO!ANIMATE Apakah Itu Go!Animate? ………………………...................................... Kelibihan Go!Animate…………………..….............................. Penggunaan Go!Animate in Dalam Pendidikan……………… Mulakan Dengan Go!Animate……………………………………….. Rujukan …………………………………………………..................   CHAPTER 38 EDUCREATIONS Apakah Itu Educreations? …………………………………….............. Kelebihan Educreations…………………..…................................... Kelebihan Educreations Dalam Pendidikan……………………………… Mulakan Dengan Educreations……………………………………… Rujukan …………………………………………………..................       450 450 451 452 454 467 468 468 469 470 480 481 481 482 484 495 496 496 497 499 508
 • 13. CHAPTER 39 ISSUU Apakah Itu Issuu? …………………………………….............................. Kelebihan Issuu…………………..…............................................. Menggunakan Issuu Di Dalam Kelas……………………………………. Mulakan Dengan Issuu……………………………………………….. Rujukan …………………………………………………..................   CHAPTER 40 MYEBOOK Apakah Itu Myebook? ……………………………………...................... Kelebihan Myebook…………………..…........................................ Mulakan Dengan Myebook………………………………………… Rujukan …………………………………………………................   509 509 510 511 517 518 519 520 530
 • 14. Bab 1: Twitter 1 BAB APAKAH ITU TWITTER? Penulisan blog mikro ialah salah satu teknologi Web 2.0 dan bentuk baharu penulisan blog yang membolehkan pengguna menerbitkan catatan ringkas terkini atau gambar secara dalam talian dengan hanya 140-200 jumlah aksara. Catatan ini boleh disunting dan diakses dalam talian, atau dihantar melalui khidmat pesanan ringkas (SMS), e-mel atau khidmat pemesejan segera (IM). Penulis blog mikro biasanya memasukkan catatan mereka sebagai satu widget pada blog atau laman web mereka. Penulisan blog mikro membolehkan interaksi masa nyata sesama pengguna menggunakan alat, teknologi dan aplikasi yang berbeza-beza. Khidmat blog mikro yang paling terkenal ialah Twitter (Carmen & Gabriela 2008). Laman web Twitter, yang dimiliki dan diusahakan oleh Twitter Inc., menawarkan perangkaian sosial dan penulisan blog mikro yang membolehkan pengguna menghantar dan membaca pesanan yang dipanggil tweet. Tweet ialah siaran teks dengan jumlah maksimum 140 aksara yang dipaparkan pada profil pengguna. Format tweet yang ringkas ialah ciri khusus perkhidmatan ini, yang membolehkan kerjasama tidak rasmi dan perkongsian maklumat dengan pantas bagi melegakan kelesuan akibat penggunaan e-mel dan IM yang semakin meningkat. Penulisan di Twitter juga merupakan cara komunikasi Bab 1 TWITTER
 • 15. 2 Bab 1: Twitter yang kurang berhalangan: anda boleh berkongsi maklumat dengan orang yang biasanya tidak akan saling berutus e-mel atau pesanan IM dengan anda, dan ini akan memperluas lingkungan hubungan anda untuk merangkumi komuniti yang terdiri daripada mereka yang sehaluan dengan anda (http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter). KELEBIHAN TWITTER Antara kelebihan Twitter adalah: 1. Twitter mudah digunakan. Pendaftaran mengambil masa tidak sampai seminit dan tiada e-mel pengesahan diperlukan. 2. Anda boleh membuka sebanyak mana akaun yang diingini. Pengikut dianggap sebagai rakan. Setelah mereka mengikuti tweet anda, anda juga boleh mengikuti mereka dan terus dianggap sebagai rakan mereka. 3. Papan pesanan atau “tweet” itu sendiri boleh dilihat oleh orang ramai sama ada mereka rakan penyiar ataupun bukan, dan anda juga boleh menyertakan URL anda yang boleh diklik. 4. Templat profil Twitter juga unik, yang boleh dibina melalui HTML atau dibeli melalui pengedar-pengedar sah di beberapa laman web lelong yang berkaitan dengan templat. (Sumber: http://unblocked.me/twitter_faq/advantages-and-disadvantages-of- twitter.php)
 • 16. Bab 1: Twitter 3 CARA MENGGUNAKAN TWITTER DALAM PENDIDIKAN Berikut adalah beberapa cara menggunakan Twitter dalam pendidikan: 1. Papan Twit: Maklumkan kepada pelajar tentang perubahan kandungan kursus, jadual, tempat atau maklumat penting lain. 2. Membuat Ringkasan: Minta pelajar untuk membaca satu artikel atau bab dan kemudian menerbitkan ringkasan isi-isi penting artikel atau bab tersebut. Had 140 aksara memerlukan disiplin akademik yang kukuh. 3. Pautan Twit: Kongsi hiperpautan. Arahkan setiap pelajar untuk berkongsi satu hiperpautan baharu kepada laman web berfaedah yang ditemui dari semasa ke semasa. 4. Mengekori di Twitter: Ikuti personaliti terkenal dan catatkan perkembangan mereka. Lebih baik jika aktiviti ini dapat dikaitkan dengan suatu acara (seperti semasa pemilihan Presiden Amerika Syarikat baru-baru ini, ramai yang mengikuti @ BarackObama untuk mengetahui ucapan terkini beliau, dsb.) 5. Tweet Masa Silam: Pilih seorang individu terkenal pada zaman dahulu dan buka akaun Twitter untuk mereka. Pilih seorang tokoh sejarah dan tulis tweet dengan kerap seolah-olah anda adalah mereka, dengan mengunakan gaya bahasa dan perbendaharaan kata yang dirasakan mungkin digunakan oleh mereka. 6. Perbincangan Mikro: Adakan perbincangan yang melibatkan semua pelajar yang mempunyai akaun Twitter. Asalkan semua orang mengikuti keseluruhan ahli kumpulan, tiada sesiapa pun yang akan ketinggalan aliran Twitter. Semua pelajar akan mengambil bahagian kerana urutan penyumbang tweet telah dipersetujui terlebih dahulu.
 • 17. 4 Bab 1: Twitter 7. Penulisan Mikro: Penulisan kolaboratif secara progresif di Twitter. Pelajar bersetuju untuk bergilir-gilir menulis ‘cerita’ dalam tempoh waktu tertentu. 8. Lingua Tweeta: Sesuai bagi pembelajaran bahasa moden. Hantar tweet dalam bahasa asing dan minta pelajar membalasnya dalam bahasa yang sama atau menterjemahkan tweet tersebut ke dalam bahasa ibunda mereka. 9. Tweming: Mulakan satu meme (idea yang tersebar melalui Internet) – capai persetujuan tentang satu tanda hash sepunya supaya semua kandungan yang dimasukkan akan direkodkan secara automatik oleh Twemes (satu aplikasi yang mengikuti tweet melalui tag yang dimasukkan dan memaklumkan perkara yang sedang dibualkan di Twitter) atau aplikasi pengumpulan lain. 10. Sahabat Twitter: Galakkan pelajar mencari ‘sahabat pena’ di Twitter dan selalulah berbual dengan mereka untuk suatu tempoh tertentu bagi mengetahui tentang kebudayaan, hobi, rakan-rakan, keluarga mereka, dsb. Sesuai untuk belajar tentang pengamal budaya lain.
 • 18. Bab 1: Twitter 5 MULAKAN DENGAN TWITTER Pergi ke: http://www.twitter.com. Daftar Masuk/Pendaftaran Untuk membuat akaun Twitter, klik butang ‘Sign Up’. LANGKAH 1 LANGKAH 2
 • 19. 6 Bab 1: Twitter Masukkan maklumat yang dikehendaki. Kemudian klik ‘Create my account’. Selepas itu, anda perlu mengakses akaun email anda. Twitter akan menghantar email pengesahan. Klik pada pautan yang diberi untuk mengesahkan alamat email anda. Anda akan dibawa ke muka Twitter dan anda perlu mendaftar masuk menggunakan ID dan katalaluan yang telah dibuat semasa pendaftaran akaun.
 • 20. Bab 1: Twitter 7 Mencari Rakan Menjadi Tweeter foll Klik pada ‘Find Friends’. Cari rakan Twitter melalui akaun email seperti Gmail, Yahoo!, AOL, Hotmail dan MSN. Twitter akan menyenaraikan rakan- rakan anda yang mempunyai akaun Twitter. Klik pada ‘Tweet’ untuk mengemaskini dan untuk memaklumkan kepada individu lain. LANGKAH 3 LANGKAH 4 Tulis di sini untuk memulakan perbualan/ topik.
 • 21. 8 Bab 1: Twitter Mengikuti (Follow) Untuk mula mengikuti (mengetahui catatan terkini dan yang dikemaskini), buka laman web yang anda ingin ikuti kemudian klik pada ikon ‘Twitter’. Atau anda juga boleh pergi ke ‘Who To Follow’.Kemudian, masukkan kata kunci untuk mula membuat pencarian tentang perkara yang anda ingin ikuti. LANGKAH 5
 • 22. Bab 1: Twitter 9 Halaman ini akan terpapar. Klik di sini untuk mula mengikuti. Klik ‘Retweet’ pada catatan yang anda gemari. Klik pada ‘Reply’ untuk membalas catatan.
 • 23. 10 Bab 1: Twitter RUJUKAN Advantages and disadvantages of Twitter. http://unblocked.me/twitter_faq/advantages-and-disadvantages-of- twitter.php [27 Mei 2011] Carmen Holotescu & Gabriela Grosseck. 2008. Using microblogging in education. http://www.scribd.com/doc/2286799/Can-we-use-Twitter- for-educational-activities [27 Mei 2011] Wikipedia: Twitter. http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter [27 Mei 2011]
 • 24. Bab 2: Youtube 11 APAKAH ITU YOUTUBE? YouTube ialah laman perkongsian video yang popular untuk memuat naik, menonton dan berkongsi petikan video. YouTube kini menjadi satu bentuk media baharu Web 2.0 yang popular. Satu artikel terbaru di Wired menyatakan bahawa sebanyak 65,000 video dimuat naik dan 100 juta video ditonton setiap hari di YouTube (Godwin-Jones 2007). Kandungan YouTube boleh merangkumi animasi, rakaman acara awam, rakaman peribadi rakan-rakan – hampir apa sahaja yang ingin disiarkan – kecuali kandungan yang menyalahi undang-undang atau yang menjelikkan dan berbentuk penghinaan. Rakaman video boleh berbentuk informasi, hiburan, pujukan atau peribadi semata-mata. Sebagai satu aplikasi sosial yang semakin dikenali, YouTube membolehkan pengguna menyiarkan dan memberikan tag kepada video, menonton video yang disiarkan oleh orang lain, menyiarkan komen dalam bentuk perbincangan berangkai, mencari kandungan melalui kata kunci atau kategori, serta membina dan menyertai kumpulan semasa. YouTube boleh dihubungkan dengan aplikasi blog lain, dan ini memberi pengguna satu cara pantas untuk membuat blog mengenai sesuatu video dan menyertakan pautan kepadanya. Pengguna boleh membaca profil individu yang menyiarkan atau memberikan komen kepada sesuatu video, menonton video kegemaran mereka dan menghubungi individu tersebut. Bab 2 YOUTUBE
 • 25. 12 Bab 2: Youtube FAEDAH YOUTUBE Video boleh menjadi satu alat pendidikan dan motivasi yang amat berpengaruh. Namun, sebahagian besar kekuatannya bukan terletak pada video itu sendiri tetapi pada cara video itu digunakan. Video itu sendiri bukanlah satu sasaran atau kesudahan tetapi merupakan satu cara ke arah mencapai objektif dan matlamat pembelajaran. Video pendidikan yang efektif bukanlah pengajaran yang berbentuk televisyen-kepada-pelajar tetapi pengajaran guru-kepada-pelajar dengan video sebagai satu alat untuk penzahiran (Duffy 2008). YouTube semakin banyak digunakan oleh pendidik sebagai satu sumber pedagogi untuk segala perkara, daripada acara menarik yang bernilai berita di serata dunia hinggalah kepada “secebis kisah kehidupan” untuk pengajaran kursus Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua (ESL). Penggunaannya merangkumi video pendidikan hinggalah kepada ruang dalam talian dan perkongsian kandungan yang dikarang oleh pelajar. Beberapa panduan umum oleh Clark dan Mayer (2002) dalam mempertimbangkan penggunaan yang sesuai sebarang media untuk memperbaiki pengajaran mengesyorkan bahawa media hendaklah; 1. selaras dengan hasil pembelajaran atau prestasi yang dikehendaki; 2. mengurangkan beban kognitif; 3. mengandungi teks atau grafik yang bermakna; 4. sesuai dengan tahap kecelikan (literasi) pembelajaran pelajar 5. Pendidik (bahkan pelajar) akan mendapati bahawa video ialah satu mangkin dan pemudah cara kepada perbincangan dan analisis dalam kelas.
 • 26. Bab 2: Youtube 13 PENGGUNAAN YOUTUBE DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YouTube mengajak pengguna untuk menikmati pengalaman menonton video dan terlibat dalam kandungan video sebagai pengulas dan pencipta, iaitu satu aktiviti yang meningkatkan literasi visual pelajar, yang merupakan satu kemahiran penting dalam budaya elektronik masa kini. Walaupun kebanyakan video dalam YouTube tidak mempunyai matlamat pendidikan, aplikasi ini menggalakkan eksperimentasi menggunakan media baharu. Kebanyakan pendidik percaya bahawa usaha untuk membina kandungan merupakan satu latihan pembelajaran yang berguna, yang membantu untuk meningkatkan kefahaman terhadap bahan pelajaran dan peralatan yang digunakan untuk membina kandungan video tersebut. Oleh kerana YouTube memudahkan hal ini, ia berpotensi untuk mendedahkan pelajar kepada wawasan dan kemahiran yang baharu, serta menghubungkan mereka kepada pelbagai komuniti dalam talian. Sebagai aplikasi perisian sosial, YouTube menjadi sebahagian trend dalam kalangan pelajar Generasi Net untuk menggantikan pembelajaran pasif dengan penyertaan aktif, yang mana semua pelajar boleh menyuarakan pandangan, sesiapa pun boleh memberikan sumbangan, dan nilainya tidak terletak pada kandungan itu sendiri, tetapi lebih kepada rangkaian pelajar yang bekerjasama membentuk kandungan tersebut dan yang menyokong satu sama lain dalam mencapai matlamat pembelajaran. STRATEGI PENGGUNAAN YOUTUBE DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Berikut ialah beberapa panduan berkaitan dengan penggunaan video yang khusus untuk menggalakkan tontonan secara aktif dan memaksimumkan pembelajaran:
 • 27. 14 Bab 2: Youtube 1. SEGMEN - benarkan pelajar anda menonton video dalam beberapa segmen pendek. 2. NOTA - video amat sesuai untuk membina kemahiran pencatatan nota. Ambil nota semasa tontonan pertama, kemudian putar semula dan ulang tayang untuk membuat semakan nota. Ini boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan sebagai satu perbincangan kelas / sesi sumbangsaran. 3. JEDA - Gunakan butang jeda (pause) untuk menghentikan video anda seketika agar pelajar boleh meramal perkara yang akan berlaku atau mengingat semula perkara yang telah berlaku. 4. TANPA SUARA - bagi babak video yang menekankan visual, padamkan suara dan ceritakan. Teknik ini sangat sesuai untuk penyenaraian langkah-langkah sesuatu proses. 5. TANPA GAMBAR - gunakan petunjuk audio untuk menerangkan gambar yang ditayangkan. Bandingkan ramalan dengan video sebenar. 6. PRATONTON setiap video dengan teliti untuk menentukan kesesuaiannya dengan objektif pelajaran dan hasil pembelajaran pelajar. 7. GABUNGKAN video dengan keseluruhan pengalaman pembelajaran secara menambahkan komponen eksperimen pelajaran. Aktiviti boleh dilakukan sebelum menonton; untuk mengatur pentas, membuat semakan, menyediakan maklumat latar belakang; mengenal pasti perbendaharaan kata baharu, atau memperkenalkan topik. Aktiviti boleh dilakukan selepas menonton untuk memperkukuh, mengaplikasikan atau memperluas maklumat yang disampaikan oleh program. Selalunya, video boleh digunakan sebagai satu pengenalan atau pendorong kepada aktiviti amali yang bakal dilakukan. 8. POTONG – gunakan penyunting video dalam talian seperti www.cuts.com atau www.eyespot.com bagi mendapatkan konsep-
 • 28. Bab 2: Youtube 15 konsep yang paling sesuai dengan topik pelajaran anda. Selalunya penayangan keseluruhan program tidak perlu dan akan memakan masa yang agak lama. Apabila melakukan pratonton, cari segmen yang benar-benar berkaitan atau berguna untuk aktiviti atau pelajaran yang telah dirancang. 9. FOKUS - berikan tugas khusus kepada pelajar ketika menonton. Perkenalkan video dengan mengemukakan soalan, perkara untuk diperhatikan, perbendaharaan kata yang jarang didengar atau aktiviti yang boleh menjadikan kandungan program lebih bermakna dan jelas. Dengan memberikan tanggungjawab tertentu kepada pelajar semasa menonton, guru boleh mengekalkan fokus pelajar kepada tugasan dan mengarahkan pengalaman pembelajaran kepada objektif pembelajaran. Pastikan aktiviti susulan dilakukan semasa dan selepas menonton. 10. SELEPAS - selepas pelajar menonton video, pertimbangkan; apakah yang menarik minat mereka? Perkara apakah yang tidak difahami oleh mereka? Bagaimanakah anda boleh mengaitkan program tersebut dengan pengalaman dan perasaan mereka? Minta pelajar menulis komen/blog tentang video tersebut. Bagaimanakah anda boleh mengesahkan dan memahami pelbagai reaksi terhadap bahan tersebut? (Sumber: http://www.idahoptv.org/ntti/strategies.html)
 • 29. 16 Bab 2: Youtube MULAKAN DENGAN YOUTUBE Pergi ke: http://www.youtube.com/ Daftar Masuk/Pendaftaran Pergi ke ‘Create Account’ di bahagian atas halaman YouTube. Isikan maklumat- maklumat yang dikehendaki. LANGKAH 1 LANGKAH 2 Kemudian klik pada ‘I accept’.
 • 30. Bab 2: Youtube 17 Merakam Anda boleh merakam video daripada pelbagai jenis perakam video yang anda ada. Atau anda juga boleh merakam menggunakan telefon tangan atau webcam dari komputer anda. Format fail video yang diterima: Sekarang anda telah mempunyai akaun Youtube dan anda boleh mengubahsuai rangkaian Youtube dan tetapan akaun serta memuat naik video. Windows Media Video (.WMV) .3GP (Telefon bimbit) .AVI (windows) .MOV (mac) .MP4 (ipod/psp) .MKV (h.264) LANGKAH 3
 • 31. 18 Bab 2: Youtube Memuat Naik Pilih video daripada komputer anda atau rakaman dari webcam Klik ke butang ‘Upload’. Namakan tajuk video serta penerangan berkenaan video berkenaan. Masukkan tag – kata kunci yang menerangkan video berkenaan. Pilih kategori video. Pilih samada menjadikan video yang dimuat naik sebagai umum atau persendirian. Simpan tetapan video anda dan tunggu untuk pemprosesan (biasanya mengambil masa beberapa minit bergantung kepada saiz video). LANGKAH 4
 • 32. Bab 2: Youtube 19 Setelah video anda di proses dan dikongsi secara umum atau persendirian, anda juga boleh memilih untuk ‘embed’ video tersebut ke laman web atau blog dengan menyalin dan meletakkan kod ‘embed’. Kongsi video anda di media perkongsian seperti Facebook, Twitter, Google Reader, Orkut dan Myspace menggunakan pilihan ‘AutoShare’.
 • 33. 20 Bab 2: Youtube Video YouTube 1. Judul video – Gunakan judul yang ringkas dan mempunyai kata kunci (jika boleh). 2. Video-video lain– Pautan kepada video-video daripada pemilik akaun. 3. Melanggan (subscribe) – Salah satu pilihan untuk melanggan video individu tertentu. Video baru individu terbabit akan terpapar di dalam akaun anda setiap kali individu berkenaan memuat naik video baru. 4. Pemain video – Main dan hentikan video dan selaraskan kawalan bunyi. 5. Tempoh kepanjangan Video – Paparan dalam bentuk visual dan nombor semasa video dimainkan. LANGKAH 5
 • 34. Bab 2: Youtube 21 6. Paparan Kawalan – Besar atau kecil saiz video untuk dipaparkan dalam skrin anda. 7. Pembuat Video – Nama individu yang membuat video berkenaan. 8. Penerangan Video – Menyediakan deskripsi dalam bentuk teks yang menerangkan berkenaan kandungan video. 9. Bilangan dipertonton – bilangan video berkenaan yang telah ditonton di dalam Youtube. 10. Ulasan– Maklumbalas video dengan cara “ibu jari ke atas” atau “ibu jari ke bawah” 11. Kongsi dan simpan – Kongsi atau hantar video kepada rakan-rakan. Simpan video di ‘favorites’, atau masukkan dalam senarai video yang anda sukai. 12. Embed – Akses kod untuk disalin dan diletakkan di laman sesawang atau blog untuk di kongsi di luar dari laman YouTube.
 • 35. 22 Bab 2: Youtube RUJUKAN Clark, R.C. & Mayer, R.E. 2002. E-Learning and the Science of Instruction: Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning. San Francisco: Jossey-Bass Pfeiffer. Duffy, P. 2008. Engaging the YouTube Google-Eyed Generation: Strategies for Using Web 2.0 in Teaching and Learning. The Electronic Journal of e- Learning 6(2):119 – 130. Godwin-Jones, R. 2007. Digital Video Update: YouTube, flash, high-definition. http://www.allbusiness.com/technology/4051526-1.html [25 Mac 2011] Ntti utilization strategies. http://www.idahoptv.org/ntti/strategies.html [25 Mac 2011]
 • 36. Bab 3: Google Docs 23 APAKAH ITU GOOGLE DOCS? Google Docs ialah pemproses kata, hamparan dan penyunting persembahan dalam talian yang membolehkan semua orang membina, menyimpan dan berkongsi dokumen dengan segera dan selamat, serta bekerjasama di Internet dalam masa sebenar. Kita boleh membina dokumen baharu dari mula atau memuat naik dokumen, hamparan dan persembahan sedia ada. Tiada perisian untuk dimuat turun, dan semua hasil kerja disimpan dengan selamat dalam talian dan boleh diakses dari mana-mana komputer. (Sumber: http://www.google.com/educators/p_docs.html) FAEDAH GOOGLE DOCS Berikut adalah beberapa faedah penggunaan Google Docs kepada guru dan pelajar: • Mendorong kerja berkumpulan yang menggalakkan semakan berbilang dan kemahiran menyunting kerja rakan sebaya. • Guru boleh menyiarkan pengumuman tentang tugasan akan datang dan mengawasi kemajuan pelajar melalui proses interaktif yang membolehkan anda memberikan bimbingan ketika faedah maksimumnya boleh diraih – iaitu semasa pelajar masih mengusahakan tugasan. Bab 3 GOOGLE DOCS
 • 37. 24 Bab 4: GoogleDocs • Mudah untuk bekerjasama dengan rakan pelajar secara dalam talian walaupun mereka tidak berada di tempat yang sama, dan mereka mudah mendapat maklum balas daripada guru-guru dan tutor, serta memasukkan maklumat terkini pada bila-bila masa dari mana-mana jua. Pelajar juga boleh kembali ke sejarah semakan untuk melihat evolusi tugasan mereka, dan pertolongan yang diterima oleh mereka. • Membantu pelajar kekal terurus dan menguasai tugasan mereka. Mereka tidak perlu mengingat untuk menyimpan kerja mereka kerana dalam Google Docs, ia akan disimpan secara automatik. (Sumber: http://www.google.com/educators/p_docs.html) PENGGUNAAN GOOGLE DOCS DALAM BILIK DARJAH Berikut ialah beberapa cara penggunaan Google Docs yang menarik dalam bilik darjah: • Menggalakkan kerjasama kumpulan dan kreativiti dengan membiarkan pelajar merekodkan projek kumpulan mereka bersama-sama dalam satu dokumen tunggal. • Mengikuti perkembangan gred, kehadiran, atau sebarang data lain yang terlintas di fikiran menggunakan hamparan yang sentiasa tersedia dan mudah diakses. • Memudahkan proses penulisan dengan menggalakkan pelajar menulis dalam dokumen yang dikongsikan dengan anda. Anda boleh memeriksa kerja mereka pada bila-bila masa, memberikan pandangan dan membantu mereka menggunakan ciri komen, serta memahami kekuatan setiap pelajar dengan lebih baik.
 • 38. Bab 3: Google Docs 25 • Menggalakkan kemahiran persembahan kolaboratif dengan meminta pelajar anda menyiapkan persembahan bersama, dan kemudian membentangkannya di dalam kelas. • Bekerjasama mengusahakan dokumen dengan rakan guru untuk membantu anda menjejaki status dan kejayaan pelajar yang menerima perkongsian bahan daripada anda. • Menyelenggara, mengemas kini dan berkongsi rancangan pengajaran secara berterusan pada bila-bila masa dalam satu dokumen tunggal. • Menjejaki dan mengatur data projek yang terkumpul dalam hamparan tunggal yang boleh diakses oleh mana-mana rakan usaha sama pada bila- bila masa. (Sumber: http://electronicportfolios.com/google/Using GoogleDocsintheclassroom.pdf)
 • 39. 26 Bab3: Google Docs MULAKAN DENGAN GOOGLE DOCS Pergi ke: http://www.google.com.my/ Membuka Akaun Google LANGKAH 1 LANGKAH 2 Di sudut atas bahagian kanan laman utama Google, klik ‘Sign in’. Kemudian, klik ‘Sign up for a new Google Account’.
 • 40. Bab 3: Google Docs 27 Isikan maklumat yang diperlukan. Klik ‘I accept. Create my account’.
 • 41. 28 Bab3: Google Docs Membina Dokumen GoogleLANGKAH 3 Selepas membuka akaun Google dan mengelog masuk, pergi ke ‘More’ di halaman Google dan pilih ‘Documents’. Klik butang ‘CREATE’ dan pilih mana- mana jenis dokumen di bawah untuk mula membinanya. Atau anda boleh klik ikon ini untuk memuat naik dokumen sedia ada dalam Google Docs.
 • 42. Bab 3: Google Docs 29 (a) Membina Dokumen (b) Membina Persembahan (Presentation) Jika anda klik bina ‘Document’, halaman ini akan terpapar. Untuk menamakan semula dokumen ini, klik pada ‘Untitled document’. Inilah bar alat dokumen dengan fungsi penyuntingan. Anda boleh menaip dokumen di sini sepertimana pemproses kata. Bina persembahan anda di sini sepertimana persembahan powerpoint. Jika anda klik bina ‘Presentation’, halaman ini akan terpapar. Tambah slaid baharu. Inilah bar alat persembahan dengan fungsi penyuntingan.
 • 43. 30 Bab3: Google Docs (c) Membina Hamparan (Spreadsheet) (d) Membina Borang Jika anda klik bina ‘Spreadsheet’, halaman ini akan terpapar. Untuk menamakan semula hamparan ini, klik pada ‘Untitled spreadsheet’. Inilah bar alat hamparan dengan fungsi penyuntingan. Mula gunakan hamparan anda di sini sepertimana fail Excel. Jika anda klik bina ‘Form’, halaman ini akan terpapar. Klik ‘Theme:Plain’ untuk memilih pelbagai tema menarik. Klik ‘Add item’ untuk menambah soalan atau lain-lain dalam borang anda. Klik di sini untuk memberikan tajuk kepada borang anda. Anda boleh menyunting, menduplikasi dan memadam soalan yang telah dibina. Contoh soalan.
 • 44. Bab 3: Google Docs 31 Berkongsi Untuk menukar tetapan perkongsian dan membenarkan kerjasama orang lain dengan dokumen anda, klik butang ‘Share’. LANGKAH 4 Ikon ini menunjukkan yang dokumen anda sulit dan hanya anda boleh mengaksesnya. Pilih tetapan perkongsian dan klik ‘Save’. Untuk mengajak orang tertentu, masukkan nama, alamat e-mel atau kumpulan. Kemudian, klik butang ‘Done’.
 • 45. 32 Bab3: Google Docs Komen Klik ‘Show comment stream’ untuk melihat sebarang komen tentang dokumen. Pilih tetapan yang anda ingini untuk pemberitahuan komen. Kemudian, klik butang ‘OK’.
 • 46. Bab 3: Google Docs 33 RUJUKAN http://www.google.com/educators/p_docs.html [17 November 2011] http://electronicportfolios.com/google/UsingGoogleDocsintheclassroom.pdf [17 November 2011]
 • 47. 34 Bab 4: Skype APAKAH ITU SKYPE? Skype digunakan untuk melakukan sesuatu perkara bersama-sama walau di mana anda berada. Teks, audio dan video Skype memudahkan anda berkongsi pengalaman dengan orang tersayang di mana jua mereka berada. Skype ialah satu perisian percuma yang membolehkan seseorang itu berbual dengan sesiapa sahaja di seluruh dunia melalui Internet secara percuma. Ia mudah untuk dipasang dan digunakan. Ramai orang di seluruh dunia menggunakan Skype setiap hari untuk berhubung dengan keluarga dan rakan-rakan dengan audio yang lebih jelas daripada telefon bimbit atau pun talian tetap. Gunakan fungsi webcam dan anda juga boleh menghantar video antara satu sama lain. Maksimum 9 orang pengguna boleh membuat panggilan sidang (audio sahaja) pada satu-satu masa secara percuma (Lorrie Jackson 2007). FAEDAH SKYPE Skype ialah satu perisian komputer yang inovatif dan membolehkan pengguna untuk membuat panggilan percuma secara dalam talian kepada pengguna Skype lain di seluruh dunia. Perisian ini boleh didapatkan secara percuma dari Bab 4 SKYPE
 • 48. Bab 4: Skype 35 laman web Skype dan boleh digunakan dengan hampir semua sistem pengendalian dan komputer. Berikut disenaraikan faedah apabila menggunakan Skype: 1. Mudah digunakan: Dengan adanya Skype, komunikasi menjadi lebih mesra pengguna dalam pelbagai bidang seperti pendidikan, hiburan, pengangkutan dan perniagaan. Malah, penggunaan Skype sangat mudah dan pemasangannya boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja tanpa menghadapi sebarang kesukaran. Kelebihan utama apabila membuat panggilan secara dalam talian adalah pengguna boleh membuat panggilan tempatan atau antarabangsa dengan mudah sama ada melalui komputer atau telefon mudah alih. 2. Panggilan Video: Satu ciri penting pada Skype ialah kebolehannya untuk membuat panggilan video. Pemanggil bukan sahaja boleh membuat panggilan, malah berpeluang untuk melihat penjawab panggilan. Alat yang penting ini amat berguna bagi ahli perniagaan yang tidak sempat menghadiri acara tertentu seperti mesyuarat. 3. Pemindahan Fail: Pengguna Skype boleh berkongsi fail antara satu sama lain. Pengguna boleh memindahkan fail dengan mudah melalui akaun mereka kepada akaun rakan. Ia menyokong pelbagai jenis fail termasuklah data sulit, fail pejabat dan juga gambar. Pemindahan yang digunakan juga mempunyai ciri keselamatan. 4. Kos yang rendah: Panggilan percuma sesama pengguna Skype dan panggilan yang lebih murah antara Skype dengan telefon mudah alih amat menyenangkan pengguna dan menjimatkan kos. Penggunaan Skype juga boleh melenyapkan kebimbangan tentang had masa, kerana
 • 49. 36 Bab 4: Skype tempoh perbualan yang panjang boleh menyebabkan caj yang tinggi dengan panggilan telefon biasa. (Sumber: http://benefitof.net/benefits-of-skype/) CARA MENGGUNAKAN SKYPE DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Menurut Chris Clark (2011), Skype boleh diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran seperti berikut: 1. Kelas Jarak Jauh – apabila anda perlu menghadiri persidangan, anda masih boleh mengajar dengan menggunakan Skype dari bilik hotel anda. 2. Penceramah Jemputan – kendalikan temu bual dengan seorang alumni yang pakar atau jemput seorang penyajak untuk memberikan ceramah kepada kelas anda. 3. Panel – minta beberapa rakan sekerja dari tempat berlainan untuk ikut serta dalam perbincangan dengan kelas anda. 4. Lawatan Lapangan – minta pemandu muzium atau ahli arkeologi di tapak galian untuk menunjukkan kepada pelajar perkara yang sedang dilakukan atau dilihat oleh mereka. 5. Latihan Bahasa – padankan pelajar anda dengan sukarelawan dari negara lain untuk berbual. 6. Kerja kumpulan – pelajar boleh berhubung antara satu sama lain di luar kelas untuk bekerjasama dalam satu projek. 7. Waktu Pejabat – anjurkan pertemuan dengan pelajar atau sesi bantuan dari pejabat atau rumah anda. 8. Kerjasama – kongsi projek pengumpulan data dengan pelajar dari tempat lain.
 • 50. Bab 4: Skype 37 9. Persembahan – tayangkan persembahan, sketsa atau ucapan pelajar kepada penilai yang pakar. 10. Ketidakhadiran – pelajar yang tidak dapat hadir kelas kerana masalah kesihatan masih boleh mengikuti pembelajaran melalui sambungan Skype. PENGGUNAANNYA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Dengan menyediakan satu cara yang mudah dan murah untuk berkomunikasi dengan orang lain di serata dunia, Skype menawarkan pelbagai aktiviti yang boleh meningkatkan keterlibatan dan kefahaman pelajar. Interaksi dengan rakyat negara lain akan membantu pelajar untuk memahami perbezaan budaya, mempelajari sejarah dan norma-norma sosial, serta mengasah kemahiran bahasa asing. Pembelajaran menjadi lebih autentik kerana ia menjangkau ke luar bilik darjah, dan kebolehan untuk berbual melalui telefon atau video dengan seseorang dari negara lain menjadikan pengalaman pembelajaran lebih menarik. Alat yang murah dan mudah diperoleh seperti Skype juga menggalakkan kakitangan fakulti dan pelajar untuk mencuba teknik-teknik baharu bagi memudahkan penglibatan. Bagi pendidikan jarak jauh, Skype menawarkan cara yang mudah untuk pelajar dan pengajar yang berlainan untuk mengambil bahagian dalam komunikasi segerak (Educause 2007).
 • 51. 38 Bab 4: Skype MULAKAN DENGAN SKYPE Pergi ke: www.skype.com Muat Turun Aplikasi Skype Pilih jenis sistem operasi komputer anda. LANGKAH 1 LANGKAH 2 Pergi ke ‘Get Skype’.
 • 52. Bab 4: Skype 39 Skype adalah percuma Klik pada ‘Download Skype’ untuk mula memuat turun. Kemudian klik ‘Save File’. Setelah fail ‘Setup.exe’ di simpan, buka fail tersebut dan mula memuat turun aplikasi. ‘Skype Setup Wizard ‘ akan terpapar dan membantu anda melengkapkan muat turun.
 • 53. 40 Bab 4: Skype Daftar/Log Masuk Setelah muat turun selesai, Skype akan terbuka secara automatik dan anda perlu log masuk. Jika anda belum mempunyai akaun, klik pada ‘Don’t have a Skype Name?’ dan tetingkap ini akan terpapar. LANGKAH 3
 • 54. Bab 4: Skype 41 Setelah selesai melengkapkan borang akaun dalam talian, anda boleh mendaftar masuk serta membuat panggilan pertama Skype. SkypingLANGKAH 4 Di dalam senarai contacts anda akan dapat melihat ‘Sound Test Service’. Ia untuk memastikan mikrofon atau peralatan audio yang lain serta suara individu (dalam atau luar) berfungsi.Klik pada Skype Sound Test Service dan pastikan mikrofon anda telah dipasang. Anda akan diminta untuk bercakap dan percakapan anda akan dirakamkan. Percakapan anda akan dimainkan semula. Jika anda dapat mendengar suara anda yang dimainkan semula, maka audio anda berfungsi dengan baik.
 • 55. 42 Bab 4: Skype Mencari Pengguna Lain Untuk mencari pengguna Skype yang lain, klik pada ‘Contacts’. Di dalam menu ‘Contacts’ klik pada ‘Search for Skype Users’. Pergi ke ‘Contacts’. Isikan maklumat pengguna yang dikehendaki dan klik ‘Find’. Skype akan mencari pengguna tersebut dan akan menyenaraikannya. Pilih pengguna yang dicari dan klik pada ‘Add contact’. LANGKAH 5
 • 56. Bab 4: Skype 43 Berbual Menerusi Mesej Teks / Menghantar Fail Untuk menghantar fail semasa berbual melalui mesej teks, pergi ke ‘Share’ dan klik ‘Send File’. Kemudian pilih fail yang anda mahu hantarkan. Klik pada ‘Contacts’ untuk mula berbual. Anda dapati ikon yang berwarna hijau menunjukkan individu berada dalam talian. Untuk berbual dengan, anda perlu klik pada nama individu tersebut. Anda boleh menulis mesej di dalam kotak yang disediakan. untuk menghantar mesej tersebut klik pada butang berwarna biru. LANGKAH 6
 • 57. 44 Bab 4: Skype Membuat Panggilan Untuk membuat panggilan klik pada nama individu yang anda mahu berbual. Pastikan individu tersebut berada dalam talian. Anda boleh memilih samada untuk bercakap dengan menekan butang ‘Call’ atau membuat panggilan video dengan menekan butang ‘Video call’. LANGKAH 7 Skype membenarkan anda menghantar mesej dan berbual dalam masa yang sama. Ia sangat berguna apabila mahu berkongsi pautan semasa
 • 58. Bab 4: Skype 45 RUJUKAN Benefits of Skype. http://benefitof.net/benefits-of-skype/ [8 Mac 2011] Chris Clark. 2011. Ten ways to use skype in a course. http://ltlatnd.wordpress.com/2011/04/11/ten-ways-to-use-skype-in-a- course/ [8 Mac 2011] Educause. 2007. 7 things you should know about Skype. www.educause.edu/eli. Retrieved on [8 Mac 2011] Lorrie Jackson. 2007. Skype: Talk to Anyone, Anywhere for Free. http://www.educationworld.com/a_tech/techtorial/techtorial107.pdf [8 Mac 2011]
 • 59. 46 Bab 5: Wordpress APAKAH ITU WORDPRESS? WordPress ialah satu alat penerbitan percuma dalam talian. Ia merupakan satu perisian berasaskan web yang membolehkan sesiapa sahaja membina serta menyelenggarakan atau menyunting laman web atau blog. Pada asalnya, tujuan Wordpress adalah sebagai satu cara mudah untuk membina blog (http://www.mcbuzz.com/wordpress/what-is-wordpress/). KELEBIHAN WORDPRESS WordPress merupakan pilihan paling lazim bagi pengguna blog kerana ciri-ciri berikut: 1. Mudah dan versatil (serba boleh) - WordPress sesuai untuk sesiapa sahaja – daripada pengguna novis (yang baru belajar) hinggalah kepada pengatur cara yang mahir. 2. Antara muka dengan pelbagai ciri - WordPress mempunyai pelbagai editor teks dengan sokongan multimedia yang canggih; 3. Boleh berkembang - Komuniti WordPress mengedarkan banyak modul untuk hampir semua ciri laman web yang popular; Bab 5 WORDPRESS
 • 60. Bab 5: Wordpress 47 4. Sumber Terbuka - WordPress adalah percuma untuk dipasang dan digunakan pada laman web anda. (Sumber: http://kb.siteground.com/article/What_is_WordPress.html) CARA MENGGUNAKAN WORDPRESS Berikut merupakan beberapa cara untuk menggunakan WordPress: 1. WordPress ialah satu platform yang mudah digunakan untuk membina apa sahaja bentuk laman web termasuklah laman web portfolio (Cameron 2009). 2. WordPress sebagai penggerak atau penjana laman web sekolah dan blog kelas. Anda boleh mengelog masuk ke laman web sekolah di Internet dan menggunakan antara muka web untuk menjadikan laman web anda lebih canggih (Kuroneko 2008). 3. WordPress membolehkan anda menetapkan pelbagai tahap akses kepada laman web anda dengan menukar peranan pengguna. Dengan cara itu, anda boleh meminta pelajar (dan juga guru) menulis artikel untuk laman web anda, tetapi anda boleh mengawal bahan yang sebenarnya disiarkan di Internet (Kuroneko 2008).
 • 61. 48 Bab 5: Wordpress MULAKAN DENGAN WORDPRESS Pergi ke: http://wordpress.com/ Daftar Masuk/Pendaftaran Untuk mula mendaftar klik pada butang ‘Sign up now’. Lengkapkan borang berikut untuk membuat akaun WordPress dan alamat blog anda. Kemudian, klik ‘Sign up’. LANGKAH 1 LANGKAH 2
 • 62. Bab 5: Wordpress 49 Setelah anda klik pada ‘sign up’, halaman ini akan terpapar. Anda perlu pergi ke kotak email anda untuk mengaktifkan akaun WordPress. Anda akan menerima email ini dan anda perlu klik pada pautan yang diberi untuk mengaktifkan akaun anda. Masukkan maklumat berkenaan profil anda di dalam borang ini. Simpan profil anda dengan klik pada butang ‘Save Profile’. Setelah anda selesai mengaktifkan akaun, anda boleh log masuk dan mula menggunakan WordPress.
 • 63. 50 Bab 5: Wordpress Menyunting Blog Pada halaman utama blog anda, klik pada ‘About’. Klik ‘Edit’ untuk mula menyunting halaman tersebut. Buang teks ini, dan anda boleh mula menulis berkenaan dengan blog anda di halaman utama ini. Klik pada ‘Update’. Klik pada ‘Preview Changes’ sebelum anda klik butang ‘Update’. Untuk pergi kembali ke halaman blog anda, klik butang ini. LANGKAH 3
 • 64. Bab 5: Wordpress 51 Menambah Pautan Pergi ke ‘My Blog’. Klik pada ‘Dashboard’ Kemudian klik ‘Add New’. Masukkan maklumat yang dikehendaki dan kemudian klik pada ‘Add Link’. LANGKAH 4
 • 65. 52 Bab 5: Wordpress Menukar Ketrampilan Blog Klik ‘Appearance’ pada halaman Dashboard. Halaman ini akan terpapar dan anda boleh memilih tema yang anda gemari. Pilih tema dan klik pada ‘Activate’. LANGKAH 5
 • 66. Bab 5: Wordpress 53 Mengulas Catatan Pada halaman blog , anda akan melihat perkataan ‘Comment’. Untuk memberikan komen, anda perlu klik pada teks ‘Comment’ tersebut. Halaman ini akan terpapar. Tulis komen anda di sini. Klik pada ‘Post Comment’ untuk menghantar atau membalas ulasan yang diterima. LANGKAH 6
 • 67. 54 Bab 5: Wordpress RUJUKAN Cameron Chapman. 2009. Ultimate Guide To Using WordPress For A Portfolio. http://www.smashingmagazine.com/2009/04/29/ultimate- guide-to-using-wordpress-for-a-portfolio/ [8 Mac 2011]. Koruneko. 2008. WordPress Roles and Capabilities: How to get Students and Teachers to Put Content on Your School or Class Website. http://blog.classroomteacher.ca/68/wordpress-roles-and-capabilities- how-to-get-students-and-teachers-to-put-content-on-your-school-or- class-website/ [8 Mac 2011] What is Wordpress. http://kb.siteground.com/article/What_is_WordPress.html [8 Mac 2011] What is wordpress. http://www.mcbuzz.com/wordpress/what-is-wordpress/ [8 Mac 2011]
 • 68. Bab 6: Dropbox 55 APAKAH ITU DROPBOX? Dropbox ialah utiliti simpanan maya dalam talian yang ringkas untuk membolehkan fail anda diakses dari mana-mana jua. Dicipta untuk mereka yang telah penat menghantar fail kepada diri sendiri melalui e-mel dan membawa pemacu kilat ke mana-mana, Dropbox merevolusikan cara anda menyimpan dan berkongsi fail. (Sumber: http://acomputerblog.blogspot.com/2009/05/just-what-is- dropbox.html.) FAEDAH PENGGUNAAN DROPBOX Berikut ialah beberapa faedah penggunaan Dropbox yang dicadangkan oleh Chris Clark (2010): 1. Boleh mengaksesnya di mana-mana jua. 2. Boleh digunakan di pelbagai peranti (cth. komputer riba, tablet, atau telefon pintar). 3. Berfungsi di pelbagai platform – selaraskan senarai tugasan dari peranti Windows dan ubah suaikannya pada peranti Blackberry, Mac, Linux, iPhone, atau Android. Bab 6 DROPBOX
 • 69. 56 Bab 6: Dropbox 4. Aplikasi Dropbox adalah pilihan (tidak wajib dipasang) – Jika komputer dalam bilik darjah anda tidak dipasang Dropbox, anda boleh sahaja mengakses fail anda melalui pelayar. 5. Perkongsian – Tetapkan satu folder yang boleh diakses oleh beberapa akaun tertentu Dropbox. 6. Membenarkan bahan menjadi tatapan umum – apa jua yang disimpan dalam folder "Public" boleh digunakan oleh sesiapa sahaja. 7. Membuat sandaran fail yang penting – semua fail yang disimpan di dalam folder Dropbox akan disalin secara automatik, bukan sahaja ke dalam "awan" tetapi juga kepada peranti lain yang bersambung dengan akaun anda. 8. Memastikan fail sentiasa terselaras – memastikan senarai tugasan terkini atau folder penanda buku pelayar sentiasa tersedia. 9. Kurang kebarangkalian untuk terlupa – kurang kebergantungan pada pemacu kilat USB atau pemacu keras mudah alih. 10. Sejarah – akaun akan mengekalkan fungsi "buat asal (undo)" selama 30 hari, yang membolehkan anda kembali kepada nota persediaan draf terakhir jika anda tersalah memadamkan anekdot yang hebat. 11. Memastikan kos tetap rendah – Tiada caj untuk ruang simpanan 2 GB. Jika ruang tambahan diperlukan, ia boleh dibeli dengan harga rendah yang berpatutan. CARA MENGGUNAKAN DROPBOX Menurut Ryan Battles (2011), Dropbox boleh digunakan secara berikut: 1. Sandaran percuma: Simpan sebarang fail ke dalam Dropbox dan ia akan membina fail sokongan serta-merta ke pelayan Dropbox.
 • 70. Bab 6: Dropbox 57 2. Mengembalikan Versi Terdahulu: Sebarang fail dalam folder Dropbox, walaupun fail yang telah dipadamkan, boleh dikembalikan kepada versi lama. 3. Perkongsian Fail Awam: Menghantar lampiran bersaiz besar dengan mudahnya kepada orang lain tanpa menggunakan e-mel atau bimbang tentang saiz fail tersebut. Muat naik fail ke Dropbox dan gunakan alat pautan terbina dalam untuk menghantar pautan kepada penerima, yang boleh memuat turun fail tersebut bila-bila mereka senang. 4 Bekerjasama dengan Orang Lain: Membantu orang lain mendapat akses kepada fail yang sama dan berkongsi folder melalui Dropbox. 5. Tontonan Segera Mudah Alih: Simpan semua dokumen di dalam Dropbox, dan gunakan aplikasi Dropbox untuk memuat turun dokumen bila-bila saja anda ingin melihatnya.
 • 71. 58 Bab 6: Dropbox MULAKAN DENGAN DROPBOX Kunjungi: http://www.dropbox.com/ Memuat Turun DropboxLANGKAH 2 Di halaman Dropbox, klik butang ‘Download Dropbox’. LANGKAH 1 Kemudian, jalankan ‘Dropbox.exe’.
 • 72. Bab 6: Dropbox 59 Mewujudkan Akaun DropboxLANGKAH 3 Klik ‘Yes’ untuk membenarkan pemasangan. Kemudian, klik butang ‘Install’. Jika anda tiada akaun Dropbox, klik di sini. Kemudian, klik ‘Next’.
 • 73. 60 Bab 6: Dropbox Isi maklumat yang diperlukan. Klik butang ‘Next’ sekali lagi. Pilih saiz Dropbox anda. Jika anda inginkan saiz yang lebih besar, anda boleh memilih akaun berbayar. Klik ‘Next’.
 • 74. Bab 6: Dropbox 61 Kemudian, anda boleh memilih lawatan ringkas Dropbox atau anda boleh klik ‘Skip tour and finish’. Akhir sekali, klik butang ‘Finish’.
 • 75. 62 Bab 6: Dropbox Desktop DropboxLANGKAH 4 Klik dua kali desktop Dropbox anda. Dropbox mempunyai dua folder dan fail ‘Getting Started’. Anda boleh melihat folder dan fail ini untuk mengetahui cara ia berfungsi. Desktop Dropbox
 • 76. Bab 6: Dropbox 63 (a) Menggunakan Folder Awam Anda juga boleh menambah folder atau menarik dan melepaskan fail ke dalam Desktop Dropbox. Klik dua kali folder ‘Public’.
 • 77. 64 Bab 6: Dropbox (b) Folder Gambar Folder awam di Dropbox membolehkan anda berkongsi dokumen dengan orang lain walaupun mereka tidak mempunyai akaun Dropbox. Untuk mula berkongsi, simpan fail anda dalam folder ini. Kemudian, klik kanan pada fail. Pergi ke ‘Dropbox’ dan klik pada ‘Copy public link’. Pautan Internet ke fail anda akan disalin. Anda kini boleh berkongsi fail ini dengan orang lain: tampalkan sahaja pautan tersebut ke dalam e-mel, perbualan mesej segera, blog, dll. Klik dua kali folder ‘Photos’.
 • 78. Bab 6: Dropbox 65 Bina folder baharu di dalam folder Photos, dan namakannya. Letakkan gambar di dalam folder yang baru sahaja anda bina. Kini anda boleh melihat dan berkongsi galeri gambar ini dalam talian dengan mengunjungi http://www.dropbox.com/ photos
 • 79. 66 Bab 6: Dropbox Laman Web Dropbox (a) Bar alat fail LANGKAH 5 Kunjungi https://www.dropbox.com/ dan klik Log in. Masukkan alamat e-mel dan kata laluan anda. Kemudian, klik butang ‘Log in’. Bina folder baharu dan uruskan fail anda Anda boleh menyorokkan atau menunjukkan e-mel yang dipadamkan Berkongsi folder sedia ada atau baharu dan hantar dengan memasukkan e-mel Muat naik dan simpan fail anda di sini
 • 80. Bab 6: Dropbox 67 (b) Bar alat perkongsian Isihkan folder Senarai folder yang dahulu dikongsi Contoh folder yang dikongsi Bina folder baharu atau sedia ada dan anda boleh berkongsi dengan orang lain
 • 81. 68 Bab 6: Dropbox RUJUKAN http://acomputerblog.blogspot.com/2009/05/just-what-is-dropbox.html [16 November 2011] Ryan Battles. 2011. The Benefits of Dropbox. http://joviawebstudio.com/blog/the_benefits_of_dropbox/ [16 November 2011] Chris Clark. 2010. A dozen benefits of Dropbox file storage – and some caveats http://ltlatnd.wordpress.com/2010/12/15/dropbox-benefits-caveas/ [16 November 2011]
 • 82. Bab 7: Prezi 69 APAKAH ITU PREZI? Prezi berfungsi sama seperti Power Point, tetapi mempunyai ciri-ciri yang lebih canggih dan menarik. Persembahan melalui Prezi dibina pada ‘kanvas’ dan bukannya slaid. Ini memudahkan penyampai untuk memberi tumpuan terhadap penggabungan teks, imej dan multimedia. Item-item di atas kanvas boleh diheret, disengetkan dan dizum agar kelihatan lebih menarik. Satu ‘jalan cerita persembahan’ boleh dibuat antara elemen yang berbeza pada pentas untuk membina animasi. FAEDAH MENGGUNAKAN PREZI Menurut Tarr (2009), Prezi mempunyai faedah berikut: 1. Ia mempunyai faktor ‘wow’ yang telah lama lenyap daripada Power Point. 2. Susun atur ‘kanvas’ menghalang penyampai daripada menggunakan terlalu banyak perkataan. 3. Mudah untuk menggabungkan imej, bunyi dan video di dalam satu persembahan. 4. Ia amat mudah untuk digunakan. Bab 7 PREZI
 • 83. 70 Bab 7: Prezi CARA MENGGUNAKAN PREZI Menurut Lydia (2010), Prezi boleh digunakan dengan cara berikut: 1. Format: Prezi mengehadkan pilihan “gaya ranggi” dengan amat ketara. Terdapat 8 latar belakang yang boleh dipilih dan setiap satunya telah diprogramkan terlebih dahulu dengan fon dan warna yang tidak boleh diubah-ubah. Anda tidak perlu lagi berasa keliru untuk membuat pilihan pada tetingkap warna dan fon. 2. Teks: Kotak teks sukar dibesarkan bagi mengawal jumlah perkataan yang boleh ditulis di dalamnya. Ini menggalakkan pelajar untuk menggunakan format bullet dalam penulisan dan bukannya menulis secara berperenggan. 3. Imej: Imej boleh ditambah dan pengguna boleh menggunakan bingkai untuk membesarkan bahagian tertentu pada gambar. Contohnya, anda boleh menggunakan program ini untuk membesarkan sebahagian gambar - menanyakan soalan ramalan - kemudian mengecilkannya untuk mempamerkan keseluruhan gambar tersebut. Anda juga dengan mudahnya boleh memfokuskan pada sesuatu butiran gambar yang mungkin tidak begitu jelas jika dilihat secara sebahagian sahaja. 4. Video: Tugas untuk memasukkan video menjadi lebih mudah dengan Prezi, terutamanya jika anda mengambilnya dari YouTube. Prezi juga membolehkan anda memuat naik pelbagai format fail imej dan video, namun had saiz fail hanyalah 50 MB dengan versi percuma Prezi. 5. Perkongsian: Ini merupakan satu ciri baharu yang agak penting dalam Prezi. Anda boleh berkongsi persembahan anda dengan maksimum 10 orang penonton dan membenarkan mereka melakukan penyuntingan yang memudahkan kerja-kerja berkumpulan. Pengguna boleh mendaftarkan akaun baharu dengan mudah sekali.
 • 84. Bab 7: Prezi 71 6. Prezi boleh dimasukkan ke dalam kebanyakan laman web dan digunakan sebagai satu alat bantu pengajaran kendiri apabila disuntik sedikit kreativiti pada reka bentuk persembahan. Pautan kepada Prezi awam boleh disiarkan atau disebarkan melalui e-mel. Dengan cara ini, kerja-kerja pelajar mudah dikongsikan dengan keluarga dan juga orang luar. 7. Pembezaan: Perbezaan paling ketara antara Prezi dengan program slaid biasa adalah pada susun aturnya. Cuba bayangkan satu palet yang besar dan rata, yang boleh digunakan untuk meletakkan elemen- elemen berlainan dalam persembahan anda. Ia boleh disusun mengikut kemahuan anda, tidak seperti paparan linear PowerPoint. Penulis boleh menggunakan jalan cerita persembahan untuk menghubungkan elemen-elemen tersebut dan jalan cerita ini membolehkan pengguna bergerak dengan mudah dari satu elemen ke elemen lain dan kembali ke tempat asal. Susun atur ini amat sesuai untuk pelajar yang perlu membuat sumbang saran, mengubah kedudukan elemen, memikirkan susunan persembahan, mengubah kembali elemen, dan mempunyai fleksibiliti dalam reka bentuk mereka. 8. Penciptaan Semula Idea: Mungkin persembahan yang ingin dibina untuk kelas anda telah pun tersedia, sekurang-kurangnya dalam bentuk separa siap. Ramai pengguna Prezi menyiarkan hasil kerja mereka dan membenarkan orang lain membuat salinan, menyunting dan menggunakannya untuk tujuan mereka sendiri.
 • 85. 72 Bab 7: Prezi MULAKAN DENGAN PREZI Pergi ke: www.prezi .com Mendaftar Masuk Klik pada ‘Sign up now’. Mulakan pendaftaran dengan mengisi maklumat yang Kemudian klik pada ‘Register and Continue’. LANGKAH 1 LANGKAH 2
 • 86. Bab 7: Prezi 73 Menggunakan Prezi 1) Menulis Teks Setelah anda mendatar, anda boleh mengaktifkannya dan menggunakan Prezi. Klik dua kali di mana-mana bahagian di atas kanvas untuk menulis teks. LANGKAH 3
 • 87. 74 Bab 7: Prezi 2) Menggunakan Zebra Kotak teks ini akan terpapar dan anda boleh mula menulis teks. Apabila anda klik skali pada kotak teks. Anda akan dapat melihat satu bentuk cincin berbelang seperti zebra terbentuk.
 • 88. Bab 7: Prezi 75 Apabila anda klik pada bahagian dalam cincin zebra dan heret pointer tetikus anda ke dalam dan keluar, anda boleh mengubah objek tersebut samada kecil atau besar. Apabila anda klik dan heret bahagian luar cincin zebra, anda akan dapat memutarkan objek.
 • 89. 76 Bab 7: Prezi 3) Memasukkan Imej & Video Klik pada ‘load file’ yang berada pada bahagian ‘Insert’ untuk memuat naik imej atau video. Anda juga boleh memasukkan video daripada Youtube dengan menyalin dan meletakkan pautan Youtube tersebut. Klik ‘Shape’ untuk memasukkan bingkai.
 • 90. Bab 7: Prezi 77 4) Membina Jalan Cerita Persembahan Setelah anda memasuk dan menyusun teks dan imej, sekarang anda perlu meletakkan garisan cerita atau perjalanan persembahan anda dengan pergi ke ‘Path’ dan klik ‘Add’. Klik pada imej mengikut susunan jalan cerita anda seperti ini.
 • 91. 78 Bab 7: Prezi 5) Tunjukkan Persembahan Anda Menerbitkan dalam Talian Sekarang anda boleh mula mempersembahkan Prezi anda dengan pergi ke ‘Show’ dan ‘full screen’. Klik pada butang anak panah berikut dan persembahan anda akan ditunjukkan berdasarkan ‘Path’ yang telah anda buat. Untuk menerbitkan persembahan Prezi dalam talian, pergi ke ‘Start online LANGKAH 4
 • 92. Bab 7: Prezi 79 Tandakan jenis penerbitan yang anda mahu dan anda juga boleh menjemput individu lain untuk melihat atau menyunting Prezi anda. Selain itu, anda juga boleh mendapatkan ‘embed code’ untuk menerbitkan Prezi anda di dalam blog.
 • 93. 80 Bab 7: Prezi RUJUKAN Lydia Leimbach. 2010. Prezi. Just Plain Good for Content. http://rsu2teachertech.wordpress.com/2010/11/09/prezi-just-plain- good-for-content/ [14 Mac 2011] Tarr, R.J. 2009. Prezi: A Quickstart Guide. http://www.activehistory.co.uk/Miscellaneous/free_stuff/worksheets/Pr ezi.pdf [14 Mac 2011]
 • 94. Bab 8: Slideshare 81 APAKAH ITU SLIDESHARE? SlideShare ialah satu laman web media untuk berkongsi persembahan, dokumen, dan fail pdf. SlideShare menonjolkan komuniti profesional yang aktif dan sering memberi komen, menggemari dan memuat turun bahan. Kandungan SlideShare juga tersebar dengan pantas melalui blog dan rangkaian sosial seperti LinkedIn, Facebook dan Twitter. Individu dan organisasi akan memuat naik dokumen ke laman SlideShare untuk berkongsi idea, berhubung dengan orang lain, dan mencari bakal pelanggan untuk perniagaan mereka. Sesiapa sahaja boleh melihat persembahan dan dokumen tentang tajuk yang diminati. (Sumber: http://www.slideshare.net/about?PHPSESSID=cdcd1c967d45a922f503f2147b6 d390) FAEDAH MENGGUNAKAN SLIDESHARE Patrick Powers (2010) mencadangkan faedah-faedah berikut apabila menggunakan SlideShare: Bab 8 SLIDESHARE
 • 95. 82 Bab 8: Slideshare 1. SlideShare sebagai satu alat pemasaran. Contohnya, persembahan boleh disusun dengan baik dan dimanfaatkan untuk memberitahu orang ramai tentang institusi tersebut. 2. SlideShare boleh bertindak sebagai satu pengurus dalaman dengan memuat naik beberapa persembahan yang memberikan tumpuan kepada maklumat penting berkaitan dengan penonton dalaman. 3. SlideShare sebagai satu sumber alumni. Contohnya, memuat naik persembahan yang ditujukan untuk kumpulan tertentu. Persembahan tersebut disesuaikan untuk pencari kerja dan alumni di tempat kerja. CARA MENGGUNAKAN SLIDESHARE Menurut Daniel (2010), berikut merupakan beberapa perkara yang boleh anda lakukan di SlideShare: 1. Masukkan persembahan slaid anda ke dalam blog atau laman web sendiri. 2. Kongsi persembahan slaid secara tertutup atau terbuka. Terdapat beberapa cara untuk berkongsi secara tertutup. 3. Selaraskan audio dengan slaid anda. 4. Pasarkan acara dan kegiatan anda di SlideShare. 5. Sertai kumpulan untuk berhubung dengan ahli SlideShare yang berkongsi minat yang sama. 6. Muat turun fail asal.
 • 96. Bab 8: Slideshare 83 MULAKAN DENGAN SLIDESHARE Pergi ke: http://www.slideshare.net/ Mendaftar Masuk Jika anda mempunyai akaun Slideshare, anda boleh terus log masuk atau boleh juga menggunakan akaun Facebook. Masukkan nama pengguna atau email beserta kata laluan. Klik butang ‘LOGIN’. LANGKAH 1 LANGKAH 2
 • 97. 84 Bab 8: Slideshare Mencari Slaid Persembahan Klik ‘SIGN UP’ Jika anda tiada akaun Slideshare dan mahu mendaftar masuk pergi ke ‘Signup’. Masukkan kata kunci untuk slaid yang anda cari. Klik ‘Search’. Pilih slaid yang anda mahukan. LANGKAH 3
 • 98. Bab 8: Slideshare 85 Muat Naik Persembahan Berikut adalah contoh persembahan serta peralatan Slideshare. Di bahagian bawah muka Slideshare klik pada ‘UPLOAD’. LANGKAH 4
 • 99. 86 Bab 8: Slideshare Klik ‘Upload publicly’ (semua pengguna boleh melihat fail anda). Pilih persembahan yang anda mahu muat naik. Anda juga boleh muat naik lebih daripada satu fail dengan menggunakan kekunci Ctrl. (anda juga boleh memuat naik dokumen dan PDF). Sekarang, persembahan anda sudah berada di dalam Slideshare dan semua pengguna boleh mencapai/melihatnya. Jika anda mempunyai akaun ‘Slideshare Pro’ anda boleh muat turun mengikut privasi anda.
 • 100. Bab 8: Slideshare 87 Memasukkan Video YouTube Pilih persembahan yang anda masukkan video dan klik ‘Edit’. LANGKAH 5 Untuk menyunting persembahan anda, klik pada ‘My Uploads’.
 • 101. 88 Bab 8: Slideshare Pergi ke tab ‘Insert YouTube videos’. Pada sesawang ‘YouTube’, cari video yang anda mahu masukkan ke dalam persembahan anda kemudian salin alamat URL.
 • 102. Bab 8: Slideshare 89 Letakkan URL video ‘YouTube video URL’ di sini. Pilih lokasi video untuk dimasukkan ke dalam persembahan. Akhir sekali, klik ‘Insert & Publish’. Untuk menambah video lain, anda boleh klik di sini. Jika anda mahu menyingkirkan video yang telah anda masukkan, tandakan pada kotak di bahagian ‘Remove’ dan klik ‘Remove Selected’.
 • 103. 90 Bab 8: Slideshare Membuat Ulasan Untuk mengulas persembahan slaid, pergi ke bahagian bawah muka slaid tersebut. Tulis ulasan anda. Kemudian klik pada ‘Post Comment’. LANGKAH 6
 • 104. Bab 8: Slideshare 91 RUJUKAN Daniel St. Pierre. 2010. What is SlideShare and How can it Benefit You? http://www.cybergenica.com/blog/business-post/what-is-slideshare-and- how-can-it-benefit-you/ [6 April 2011] Patrick Powers. 2010. Three ways universities could better use SlideShare. http://patrickpowers.net/2010/11/three-ways-universities-could-better- use-slideshare/ [6 April 2011] Why you should use SlideShare? http://www.slideshare.net/about?PHPSESSID=cdcd1c967d45a922f503f2 147b6d3902 [6 April 2011]
 • 105. 92 Bab 9: Glogster APAKAH ITU GLOGSTER? Glog dibina menggunakan antara muka tarik dan lepas yang sangat mudah difahami, sesuai, menyeronokkan untuk pelajar dari semua peringkat usia dan gaya pembelajaran. Glog ialah suatu platform visual interaktif yang membolehkan pengguna membuat “poster atau laman web” yang mempunyai elemen-elemen multimedia seperti teks, audio, video, imej, grafik, lukisan dan data (http://edu.glogster.com/what-is-glogster-edu/). Glogster EDU merupakan platform pendidikan global yang utama untuk mengungkapkan pengetahuan dan kemahiran secara kreatif di dalam dan di luar kelas. Ia memperkasakan pendidik dan pelajar dengan teknologi untuk membina GLOG – poster multimedia dalam talian – menggunakan teks, gambar, video, grafik, audio, lukisan dan lampiran data dan sebagainya. FAEDAH MENGGUNAKAN GLOGSTER Berikut ialah beberapa faedah penggunaan Glogster bagi guru/pensyarah dan pelajar: Bab 9 GLOGSTER
 • 106. Bab 9: Glogster 93 Bagi Guru/Pensyarah: 1. Satu saluran digital yang inovatif, dinamik, dan kreatif yang menarik rasa teruja pelajar untuk mencipta sesuatu di Internet, mengekalkan perhatian mereka pada kandungan kursus, serta menjadikan pengajaran dan pembelajaraan lebih seronok. 2. Satu platform persendirian dan selamat yang dipantau secara langsung oleh guru. Guru mengawal semua aktiviti pelajar mereka. 3. Satu alat pengajaran penting dan berguna yang menggabungkan pelbagai subjek asas termasuk matematik, sains, sejarah, fotografi, muzik dan lain-lain untuk portfolio setiap pelajar, penilaian alternatif yang unik, dan aktiviti pengajaran yang berbeza (http://edu.glogster.com/register/). Bagi Pelajar: 1. Pengalaman pembelajaran yang kukuh, seronok, dan penuh imaginasi yang menggalakkan ekspresi diri secara bebas dan kreatif, hubungan positif antara pelajar dengan guru, serta kerjasama berkumpulan dalam projek kelas. 2. Pengalaman pembelajaran yang cergas menggunakan pelbagai deria, dengan menggabungkan pengetahuan dan kemahiran ke dalam subjek yang biasanya berorientasikan teks, serta merangsang keinginan pelajar untuk meneroka topik-topik yang kurang diminati sebelum ini. Selain itu, Glogster juga memberikan faedah berikut kepada guru dan pelajar: 1. Pengalaman pembelajaran yang seronok 2. Cara baharu untuk meluahkan kreativiti 3. Kelas maya yang selamat dan bercorak persendirian yang diawasi oleh guru
 • 107. 94 Bab 9: Glogster 4. Mendorong minat terhadap subjek yang sebelum ini dilihat sebagai “membosankan” 5. Menambahkan aspek audiovisual kepada subjek yang biasanya berorientasikan teks 6. Menggalakkan kerjasama berkumpulan dengan rakan sekelas 7. Meningkatkan keinginan untuk menjadi kreatif secara bebas 8. Hayat simpanan tidak terhad 9. Memperbaik hubungan antara pelajar dengan guru apabila mereka bersama-sama meneroka Web 2.0 dan konsep-konsep pembelajaran 10. Guru dan pelajar dapat mengikuti perkembangan terkini teknologi moden (Sumber: http://edu.glogster.com/classroom-benefits/) CARA MENGGUNAKAN GLOGSTER Glogster boleh digunakan dalam konteks pendidikan seperti berikut: 1. Glogster ialah satu alat unik untuk guru dan pelajar membuat poster secara dalam talian menggunakan hiperpautan kepada lain-lain laman web, video, imej, gambar dan audio. 2. Glogster membolehkan guru memberikan tugasan yang kreatif dan bermakna. 3. Guru boleh menugaskan pelajar untuk mengkaji sesebuah negara dan membuat satu risalah pelancongan. 4. Pelajar boleh memuat naik video Youtube mengenai perbualan penduduk tempatan dalam bahasa ibunda mereka, memuat naik muzik tradisional/popular negara itu, serta memberikan fakta-fakta, maklumat pelancongan dan destinasi-destinasi popular di negara tersebut.
 • 108. Bab 9: Glogster 95 MULAKAN DENGAN GLOGSTER Pergi ke: http://glogsteredu.edu.glogster.com/ Daftar Masuk /Pendaftaran STEP 2 Sign up/register with Glogster Pilih basic teacher untuk akaun percuma dan terhad untuk 50 akaun pelajar sahaja. Pilih akaun premium untuk mendapat pelbagai kelebihan LANGKAH 1 LANGKAH 2
 • 109. 96 Bab 9: Glogster Membina Glogs Lengkapkan borang pendaftaran. Kemudian klik pada ‘SIGN UP’. Anda perlu menyemak email untuk mengaktifkan akaun Glogster dan pergi ke pautan yang diberikan. Setelah log masuk, anda pergi ke halaman ‘My dashboard’. Kemudian klik ‘Create New Glog’. LANGKAH 3
 • 110. Bab 9: Glogster 97 Halaman ini akan terpapar dan anda boleh mula membina Glog menggunakan ‘Magnet Tool Box’. Anda boleh menggunakan ‘Magnet Tool Box’ untuk memasukkan grafik, teks, imej, video, bunyi, data, lukisan dan wall untuk poster anda.
 • 111. 98 Bab 9: Glogster Menukar Wall Klik pada ‘Wall’. Pilih ’wall’ yang anda suka. Kemudian klik‘Use it’. Sekarang wall untuk poster anda seperti ini. LANGKAH 4
 • 112. Bab 9: Glogster 99 Memasukkan/Menambah Teks Anda boleh memilih samada bubbles, sticker atau titles untuk memasukkan teks. Pilih jenis paparan teks yang anda mahukan. Kemudian klik ‘Use it’. Klik pada ‘Text’. LANGKAH 5
 • 113. 100 Bab 9: Glogster Sekarang teks tersebut berada di wall anda. Anda boleh mula menyunting teks dan juga penampilan teks tersebut. Alat untuk menyunting imej. Alat untuk menyunting teks. Anda boleh memasukkan grafik dengan menggunakan langkah yang sama.
 • 114. Bab 9: Glogster 101 Memasukkan Imej Anda boleh memasukkan imej dengan memuat naik imej yang anda mahu daripada folder anda, atau daripada laman sesawang dengan memasukkan alamat sesawang atau menangkap imej menerusi webcam. Klik ‘Image’ untuk memasukkan imej Klik pada tab ‘image’ LANGKAH 6
 • 115. 102 Bab 9: Glogster Untuk memasukkan bingkai pada imej, klik tab ‘frame’. Pilih bingkai yang anda suka. Kemudian klik ‘Use it’. Anda boleh memasukkan audio menggunakan cara yang sama.
 • 116. Bab 9: Glogster 103 Memasukkan Video Anda boleh mamasukkan video dengan memuat naik daripada folder anda atau laman sesawang dengan cara memasukkan alamat alamat sesawang atau daripada webcam. Anda juga boleh mendapatkan sumber daripada ‘Schooltube’. Klik ‘Video’ Klik pada tab video. Muatnaik video. LANGKAH 7
 • 117. 104 Bab 9: Glogster Untuk memasukkan pemain video, klik pada tab ‘player’. Pilih pemain video yang anda gemari. Kemudian klik pada ‘Use it’. POSTER GLOG ANDA SUDAH SIAP Anda boleh menyimpan atau menerbitkan poster glogter yang anda bina atau anda juga boleh memaparnya dahulu.
 • 118. Bab 9: Glogster 105
 • 119. 106 Bab 9: Glogster Menambah Pelajar Pergi ke ‘My dashboard page’ dan klik pada ‘Add new students’. Andaperlu memasukkan bilangan pelajar yang hendak ditambah dengan klik pada ‘Add Account’. Atau, anda juga boleh menambah pelajar dengan menggunakan dokumen excel dengan klik pada ‘Download File’. LANGKAH 8
 • 120. Bab 9: Glogster 107 Tetingkap ini akan terbuka secara automatik. Tandakan pada ‘Open with’ dan klik ‘OK’ untuk mula memuat turun fail. Klik pada butang ‘Option’ untuk membenarkan macro. Tandakan pada ‘Enable the content’ dan klik ‘OK’.
 • 121. 108 Bab 9: Glogster Klik butang ’Login’. Masukkan ‘nick’ dan ‘password’ akaun Glogster Edu dan klik ‘Login’. Bina akaun pelajar dengan memasukkan ‘Nick’, ‘Gender’ dan ‘Password’. Untuk nama pertama, nama akhir dan gred tidak wajib dimasukkan. Kemudian klik ‘Import’ untuk mula memuat naik akaun pelajar ke Glogster Edu. Setelah anda klik pada butang import, ‘status’ dan ‘first login link’ akan terpapar secara automatik. Berikut adalah petunjuk sistem.
 • 122. Bab 9: Glogster 109 Anda boleh menyunting, menukar kata laluan dan menghapuskan akaun pelajar. Anda boleh menambah pelajar baru di sini. Sekarang anda mempunyai 10 orang pelajar yang telah diimport ke dalam Glogster Edu.
 • 123. 110 Bab 9: Glogster RUJUKAN Classroom benefits. http://edu.glogster.com/classroom-benefits/ [6 April 2011] http://flyylibrarian.wordpress.com/2011/04/27/using-glogster-in-education/ [27 Mei 2011] http://edu.glogster.com/register/ [6 April 2011] What is Glogster Edu. http://edu.glogster.com/what-is-glogster-edu/ [6 April 2011]
 • 124. Bab 10: Blogger 111 APAKAH ITU BLOG? Pada amnya, log web atau blog (kata lakur daripada perkataan Inggerisnya ‘weblog’) merupakan diari peribadi, ruang kolaboratif, saluran berita terkini dan koleksi pautan kepada memo-memo pandangan peribadi anda untuk tatapan umum. Pendek kata, blog anda boleh menjadi apa-apa sahaja yang anda inginkan. Terdapat pelbagai bentuk dan jenis blog, dan tiada peraturan yang tetap mengenainya. Ringkasnya, blog ialah satu laman web untuk anda membuat catatan secara berterusan. Perkara baharu dipaparkan pada bahagian paling atas agar pelawat boleh membaca catatan terkini. Kemudian mereka boleh memberi komen terhadap entri anda, membuat pautan kepadanya atau menghantar e-mel kepada anda. Dalam bidang pendidikan, blog digunakan bagi memenuhi pelbagai bentuk keperluan komunikasi untuk membantu amalan e-pembelajaran (Susana & Sergio 2007). KELEBIHAN WEB LOG ATAU BLOG Menurut Susana dan Sergio (2007), blog mempunyai beberapa kelebihan: 1. Ia mudah untuk dibina dan diselenggara berbanding dengan teknologi yang lain. Bab 10 BLOGGER
 • 125. 112 Bab 10: Blogger 2. Lebih mudah untuk memaparkan semua jenis sumber maklumat (teks, imej, video, dsb.) ke Internet menggunakan blog jika dibandingkan dengan penerbitan web tradisional. 3. Ia membolehkan penerbitan segera dengan hanya satu klik, mudah untuk dibina dan diselenggara berbanding dengan laman web biasa yang memerlukan banyak masa, usaha, dan pengetahuan reka bentuk laman web (HTML, CSS, JavaScript). 4. Ia boleh dikemas kini dengan mudah dari mana-mana sahaja tanpa memerlukan sambungan FTP, perisian pengarangan web dan sebagainya. 5. Ia berupaya merangkumi pembaca yang lebih ramai tanpa kehilangan kualiti maklumat dan membenarkan pelbagai tahap perincian maklumat. Ia membolehkan keseimbangan antara jangkauan dengan kekayaan maklumat. 6. Maklumat yang disiarkan di blog boleh didapatkan secara 24/7(pada bila-bila masa dan di mana-mana jua). 7. Tiada perisian blog tertentu yang diperlukan untuk membina blog. Sesetengah penulis blog (blogger) menggunakan HTML ringkas untuk membina blog mereka. Walau bagaimanapun, kebanyakan perisian blog membolehkan seseorang itu membina dan menyelenggara blog tanpa memerlukan pengetahuan HTML. Pengajar tidak perlu meminta log pembelajaran pelajar mereka dari semasa ke semasa. 8. Pelbagai teknologi lain boleh digunakan bersama blog. Contohnya, penggunaan Wiki yang membolehkan penulisan secara berkumpulan dan perkongsian pengetahuan (seperti pembinaan glosari).
 • 126. Bab 10: Blogger 113 FAEDAH MENGGUNAKAN BLOG Berikut merupakan faedah penggunaan blog yang dinyatakan oleh Anamaria (2010): 1. Blog membolehkan pelajar yang mempunyai kemahiran web menggunakan sumber maklumat kegemaran mereka, iaitu Internet, secara sah dan sesuai serta mengaplikasikan kemahiran mereka dalam program tersebut. 2. Ia meningkatkan motivasi pelajar untuk bergiat aktif dalam proses pembelajaran kerana menulis blog sangat menyeronokkan dan menarik. 3. Ia membina kemahiran komunikasi pelajar yang kurang mahir Internet melalui pembelajaran rakan sebaya. 4. Ia memberi pelajar maklumat terkini mengenai bahan pembelajaran mereka. 5. Ia membina pemikiran kritis (dan juga cara-cara yang sesuai untuk mengutarakan pemikiran tersebut dalam bentuk tulisan) melalui penggunaan ruang komen dan bentuk maklum balas yang lain. 6. Ia merupakan portal kreativiti dan inisiatif sendiri, kerana idea yang bagus bukan sahaja diberi ganjaran melalui markah yang tinggi, malah mendapat respon secara langsung daripada pembaca blog. 7. Ia membolehkan program anda lebih mudah dilihat di Internet dan memberikan imej positif yang jelas, seterusnya boleh menghasilkan komitmen yang tinggi daripada pelajar terhadap program tersebut dan perasaan bangga terhadap hasil kerja mereka. 8. Ia menjadikan pembelajaran lebih sama rata, bukan secara hierarki, dan guru bertindak sebagai titik kawalan, bukan sebagai satu-satunya sumber maklumat dan tafsiran.
 • 127. 114 Bab 10: Blogger CARA MENGGUNAKAN BLOG Menurut Susana dan Sergio (2007), blog boleh digunakan oleh pengajar dan pelajar seperti berikut: Blog Pengajar: Blog yang ditulis oleh pengajar kebanyakannya digunakan sebagai satu saluran komunikasi tambahan untuk berkongsi maklumat dengan pelajar mereka. Blog pengajar biasanya mengandungi maklumat berkaitan kandungan kursus, pengurusan kursus, komen- komen am kepada pelajar tentang kemajuan pembelajaran mereka, dan sebagainya. Blog Pelajar: Blog yang ditulis oleh pelajar pada asasnya ialah blog pembelajaran atau blog projek. Blog pembelajaran (Lowe 2006) merupakan suatu diari pembelajaran, yang dibina serentak dengan pengalaman pembelajaran, dan memberikan laporan tentang kandungan serta proses pembelajaran (termasuk masa yang diambil, sumber- sumber yang digunakan dan sebagainya). Blog projek yang biasanya ditulis oleh sekumpulan pelajar pula mencatatkan perkembangan dan dapatan projek.
 • 128. Bab 10: Blogger 115 MULAKAN DENGAN BLOGGER Pergi ke: http://www.blogger.com/ Daftar Masuk/Pendaftaran Untuk membina blog, anda perlu mempunyai akaun Google. Klik ’Get started’ untuk membuat akaun tersebut. Untuk membuat akaun Google, anda dikehendaki mengisi borang dalam talian. LANGKAH 1 LANGKAH 2
 • 129. 116 Bab 10: Blogger Pilih negara anda Masukkan nombor telefon anda bermula dengan kod negara. Klik ‘Send verification code to my mobile phone’. Nombor kod tersebut akan dihantar terus ke telefon anda. Setelah anda menerima kod pengesahan. Masukkan nombor kod tersebut di sini. Kemudian klik ‘Verify’. Untuk pengesahan akaun, anda perlu memilih sama ada untuk mendapatkan kod pengesahan melalui mesej teks atau panggilan suara.
 • 130. Bab 10: Blogger 117 Menamakan Blog Memilih Templat Masukkan nama blog anda. Anda juga boleh mengubah nama tersebut kemudian. Klik di sini untuk menyemak ketersediaan nama blog anda. Selepas itu, klik ‘CONTINUE’ . Pilih templat anda (anda boleh menukar templat pada bila- bila masa). Kemudian, klik ‘CONTINUE’. LANGKAH 3 LANGKAH 4
 • 131. 118 Bab 10: Blogger Mencatat (Posting) Klik di sini untuk mula blogging. Pada paparan blog anda, klik ‘New Post’ yang berada dibahagian atas sebelah kanan. Masukkan judul catatan Taip teks di sini. Kemudian, anda boleh memilih untuk ‘SAVE NOW’ atau ‘PREVIEW’. Jika anda sudah bersedia untuk menerbitkan catatan tersebut, anda boleh klik pada ‘PUBLISH POST’. Sekarang, blog anda sudah siap dibina. Anda boleh mula menulis catatan (posting) dan mengubahsuai blog anda. LANGKAH 5
 • 132. Bab 10: Blogger 119 Semasa mengedit teks, anda boleh memasukkan pautan (link), imej atau video. Anda juga boleh memuatnaik video dari folder anda atau daripada YouTube.
 • 133. 120 Bab 10: Blogger Mengulas Catatan Untuk mengulas, buka catatan yang hendak anda ulaskan, dan klik ‘Comment’. Muka ini akan dipaparkan dan anda boleh mula menulis komen anda. Kemudian, klik pada ‘Post Comment’. Anda boleh ‘Preview’ ulasan tersebut sebelum diterbitkan. LANGKAH 6
 • 134. Bab 10: Blogger 121 Mengubahsuai Blog Untuk mengubahsuai blog, klik ‘Design’ yang berada pada bahagian atas sebelah kanan anda. Halaman ini akan dipaparkan dan anda boleh klik dan mengheret muka elemen blog anda mengikut lokasi kesukaan. Anda juga boleh menambah gajet ke blog anda serta memilih pelbagai gajet yang disediakan. Kemudian anda boleh ‘Preview’ dan‘Save’. LANGKAH 7
 • 135. 122 Bab 10: Blogger RUJUKAN Anamaria Dutceac Segesten. 2010. Blogs in higher education – some ideas about their benefits and downsides. http://uvenus.org/2010/06/07/blogs-in-higher-education-%E2%80%93- some-ideas-about-their-benefits-and-downsides/html [4 Mei 2011] http://gplsi.dlsi.ua.es/proyectos/webeso/pdf/inted07.pdf [4 April 2011] Lowe, A.J. 2006. Blog use in teaching – Dragster activity. Internet: http://www.webducate.net/dragster2/examples/bloguse/. [4 Mei 2011] Susana de Juana-Espinosa & Sergio Lujan-Mora. 2007. The use of weblogs in higher education: Benefits and barriers. What’s a blog. http://www.blogger.com/tour_start.g [4 Mei 2011]
 • 136. Bab 11: Diigo 123 APAKAH ITU DIIGO? Alat anotasi kolaboratif, seperti Diigo dan Google Sidewiki, memperluas konsep penandaan sosial dengan membenarkan pengguna untuk bukan sahaja berkongsi penanda buku malah membuat anotasi laman web secara digital. Anotasi kolaboratif membolehkan pengguna menonjolkan kandungan tertentu pada laman web dan menambah catatan yang menerangkan pendapat mereka atau menyatakan rujukan yang berkaitan. Pengguna boleh menandakan teks atau gambar tertentu untuk menyerlahkannya (highlight), menambah komen sendiri dan berkongsi anotasi dengan rakan-rakan. Penanda buku dan komen juga boleh dikumpulkan dan diletakkan tag untuk menjadikannya lebih tersusun. Hasilnya, pelajar sesuatu kursus (atau ahli kumpulan kajian) boleh menyusun bibliografi beranotasi tentang laman-laman web yang berguna, dengan perenggan bertanda yang didapati penting serta catatan yang menerangkan kepentingan sesuatu laman web. Pelajar yang menggunakan alat anotasi untuk kajian akademik boleh membina satu koleksi kajian dan pemerhatian mereka sendiri, sebagaimana pelajar yang menyimpan teks dengan perenggan bertanda, coretan komen dan nota lekat(sticky notes). Bagi pelajar yang ingin meneruskan kerja-kerja akademik sebagai satu kerjaya atau bagi penyelidik yang melakukan kajian jangka panjang, kebolehan untuk mengumpulkan komponen-komponen kajian ini mungkin sangat bernilai. Bab 11 DIIGO
 • 137. 124 Bab 11: Diigo Dalam konteks kursus di peringkat universiti, alat anotasi kolaboratif membolehkan pelajar terlibat dalam penyiasatan dan penilaian sumber dengan lebih aktif (Educause 2009). Kesimpulannya, Diigo merupakan suatu alat penandaan sosial yang membantu anda membaca, berkongsi dan menyusun laman web yang dikunjungi. Ia juga membolehkan anda berkongsi penanda buku serta melayari penanda buku yang dibina oleh orang lain. Diigo memenuhi dua tujuan – ia bertindak sebagai alat penandaan dan juga sebagai alat perangkaian sosial. KELEBIHAN MENGGUNAKAN ALAT ANOTASI DALAM PENDIDIKAN Educause (2009) menerangkan kelebihan berikut apabila alat anotasi digunakan dalam bidang pendidikan: 1. Aktiviti untuk menambah refleksi (gambaran fikiran) akan menukarkan fungsi pelajar daripada seorang pengguna maklumat yang pasif kepada pembaca yang aktif terlibat dalam perbincangan ilmiah. 2. Alat anotasi kolaboratif menawarkan cara baharu untuk pelajar bersama-sama mencari dan menilai maklumat, berkongsi idea dan membina pengetahuan. 3. Alat anotasi kolaboratif membantu perkembangan maklumat kerana pengguna menilai pendapat orang lain terhadap sesuatu sumber sebelum menambah pendapat mereka sendiri. Dengan menyediakan kebolehan untuk melantik pengguna yang dibenarkan akses kepada koleksi sumber, alat ini akan memperkukuh ciri kelompok terpadu. 4. Oleh kerana ia berasaskan Internet, aplikasi anotasi kolaboratif boleh ditawarkan kepada komuniti global, untuk menjemput pakar-pakar
 • 138. Bab 11: Diigo 125 dalam bidang akademik untuk memberikan pandangan berharga terhadap usaha pelajar. 5. Semasa membuat anotasi, menyusun dan menambah nilai kepada sumber sedia ada secara berkumpulan, pelajar akan mempelajari cara untuk meneliti, menilai dan memberikan sumbangan. Apabila pengajar menggunakan alat ini untuk satu tempoh yang panjang, usaha pelajar boleh membentuk satu arkib atau koleksi catatan supaya pelajar kelas berikutnya boleh mendapat manfaat daripada pemerhatian pelajar terdahulu. PENGGUNAAN DIIGO DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Alat anotasi kolaboratif merupakan tempat permulaan sosial untuk pelajar menceburkan diri dalam amalan anotasi dan kajian ilmiah, di samping menggalakkan mereka untuk berkongsi maklumat dan meneruskan usaha rakan-rakan lain dalam satu komuniti pemikiran yang dinamik. Dengan penggunaan alat seperti Diigo, pelajar berpeluang untuk bekerjasama ketika mentafsirkan sumber dalam cara yang tidak mungkin dapat dilakukan di dalam kelas atau dengan menggunakan bahan bercetak yang tidak boleh diconteng seperti buku-buku pinjaman perpustakaan. Selain itu, walaupun pelajar boleh mendapatkan sumber maklumat yang tiada tandingannya daripada Internet, penggunaan maklumat tersebut secara efektif bergantung kepada alat yang boleh membantu untuk menyusun data dan memudahkan proses pencarian sumber tersebut apabila diperlukan. Alat ini memperkasakan pengguna, membolehkan mereka membuat ulasan dan refleksi, dan bukannya mengehadkan laman tersebut kepada penulis dan pembina laman web sahaja. Akhir sekali, ahli akademik pelbagai disiplin dan institusi juga menghargai
 • 139. 126 Bab 11: Diigo kewujudan alat ini serta koleksi pemerhatian pengajar, pakar-pakar, dan rakan sebaya yang dibantu oleh mereka (Educause 2009). CARA MENGGUNAKAN DIIGO Diigo boleh digunakan seperti berikut: 1. Mencatat nota peribadi 2. Menyerlahkan maklumat teks pada laman web 3. Menanda dan menyimpan catatan tersebut untuk kegunaan selanjutnya 4. Menambah tag untuk menjadikannya tersusun 5. Berkongsi maklumat dengan rakan-rakan apabila menggunakan tag (Sumber: http://www.slideshare.net/poutasi/what-is-diigo)
 • 140. Bab 11: Diigo 127 MULAKAN DENGAN DIIGO Pergi ke: http://www.diigo.com/ Membuat Akaun Lengkapkan borang ini untuk mula membuat akaun anda. Setelah mengisi maklumat yang diperlukan klik pada ‘Continue’. LANGKAH 1 LANGKAH 2 Klik pada ‘Join Now‘ untuk membuat akaun Diigo.
 • 141. 128 Bab 11: Diigo Memasang Toolbar Diigo Diigo akan menghantar email kepada anda. Anda perlu klik pada pautan yang diberikan dan akaun Diigo anda akan diaktifkan. Setelah membuat pengesahan, anda akan diminta untuk memasang toolbar Diigo dan mengenali kebolehan Diigo. Pertama sekali ada perlu klik pada butang ‘Allow’. LANGKAH 3 Tiga langkah untuk memasang toolbar Diigo.
 • 142. Bab 11: Diigo 129 Sekarang, anda boleh mula memasang toolbar dengan klik pada butang ini. Tetingkap ini akan dipaparkan dan anda perlu klik pada ‘Install Now’. Sekarang, toolbar Diigo anda sudah sedia terpasang pada komputer anda. Tanda Buku Menanda Baca Kemudian
 • 143. 130 Bab 11: Diigo Toolbar DiigoLANGKAH 4
 • 144. Bab 11: Diigo 131 Membuat Tanda Buku Pertama sekali, buka sesawang atau URL yang anda kehendaki. Kemudian klik pada butang ‘Bookmark’. Tetingkap ini akan terpapar secara automatik. Masukkan tag. Klik ‘Save’ untuk menyimpan tanda buku di dalam perpustakaan Diigo LANGKAH 5
 • 145. 132 Bab 11: Diigo Untuk melihat kembali tanda buku anda, pergi ke toolbar Diigo dan klik pada ‘My Library’. Sekarang, sesawang yang telah anda tandakan berada di dalam senarai perpustakaan Diigo anda bersama-sama dengan tag yang telah anda masukkan.
 • 146. Bab 11: Diigo 133 Menanda Kemudian, klik pada butang ‘highlight’. Pertama sekali, anda perlu memilih teks dari laman sesawang yang anda mahu tandakan. Sekarang teks yang telah anda pilih telah ditanda atau diwarnakan. LANGKAH 6
 • 147. 134 Bab 11: Diigo Seterusnya butang ini akan terpapar secara automatik. Klik pada ‘View in my library’ untuk memaparkan teks yang telah di tanda ke dalam perpustakaan Diigo anda.
 • 148. Bab 11: Diigo 135 Menggunakan Nota Lekat Apabila anda pergi ke ‘My Library’ hanya perenggan yang telah ditanda akan dipaparkan. Pertama sekali, klik pada butang ‘Comment’ dan pilih ‘Add a floating sticky note to this page’. LANGKAH 7
 • 149. 136 Bab 11: Diigo Kemudian, tempatkan nota lekat di mana-mana sahaja anda suka di atas laman sesawang yang anda buka. Sekarang anda boleh menulis ulasan di atas nota lekat. Anda juga boleh menjadikan nota tersebut untuk tatapan persendirian atau boleh dikongsi kepada umum atau kumpulan anda sahaja. Anda juga boleh menambah nota lekat pada teks yang telah anda tandakan.
 • 150. Bab 11: Diigo 137 Menyembunyikan Nota Lekat • Kadangkala anda lebih gemar untuk melihat nota lekat anda sahaja atau anotasi kumpulan tertentu dan bukan nota lekat umum dari pengguna lain. • Dengan menggunakan toolbar Diigo, anda boleh menyembunyikan nota-nota lain yang anda tidak kehendaki. Untuk menyembunyikan nota lekat, klik pada ‘Hide public sticky notes’. Tetingkap ini akan terpapar dan anda perlu memilih ‘Do not show me public sticky notes on this page’. Kemudian klik ‘OK’. LANGKAH 8
 • 151. 138 Bab 11: Diigo Menangkap Imej/Halaman Pertama sekali, klik pada butang ‘Capture’ dan pilih samada untuk ‘Capture Selected Area’ atau ‘Capture Entire Page’. Jika anda memilih untuk ‘Capture Selected Area’, tekan hold dan pilih kawasan yang anda mahukan. Sebelum anda menyimpan, anda boleh mengedit imej. Selepas anda klik pada ikon ‘simpan’, imej yang anda ambil secara automatik akan berada di dalam perpustakaan Diigo anda. LANGKAH 9
 • 152. Bab 11: Diigo 139 Membina Kumpulan Di dalam Diigo. Anda boleh membina kumpulan anda sendiri. Klik pada ‘My Group’ untuk pergi ke paparan kumpulan. Klik pada ‘Create a group’ untuk mula membina kumpulan Diigo anda. Lengkapkan maklumat yang dikehendaki dan anda akan dibenarkan untuk menjemput rakan- rakan menyertai kumpulan yang telah anda bina. Kemudian klik pada ‘Create my group’. LANGKAH 10
 • 153. 140 Bab 11: Diigo Setelah kumpulan Diigo anda siap dibina, anda boleh menjemput rakan Diigo untuk menyertai kumpulan anda atau anda juga boleh menjemput rakan- rakan lain melalui email. Klik pada ‘Invite people’ untuk menjemput rakan menyertai kumpulan anda. Contoh kumpulan Diigo yang dibina. Kesemua ahli boleh menghantar tanda buku atau topik untuk dibincangkan.
 • 154. Bab 11: Diigo 141 RUJUKAN SlideShare. What is Diigo? http://www.slideshare.net/poutasi/what-is-diigo [8 Mac 2011] Educause. 2009. 7 Things you should know about Collaborative annotation. http://www.educause.edu/eli. retrieved on [8 Mac 2011]
 • 155. 142 Bab 12: Facebook APAKAH ITU FACEBOOK? Platform Facebook membolehkan pembangun web membina aplikasi yang bersepadu dengan rangkaian sosial Facebook dan disampaikan melalui laman Web Facebook. Aplikasi tersebut dijalankan di pelayan pembangun web, dan apa sahaja data yang unik kepada aplikasi tersebut disimpan dalam pangkalan data pembangun web. Walaupun berfungsi di pelayan tersendiri, aplikasi Facebook boleh mencari datanya bagi memperoleh manfaat daripada rangkaian sosial Facebook yang sedia ada. Pengguna Facebook boleh melayari aplikasi yang ada dan mengaktifkan mana-mana aplikasi yang dimahukan, yang memberi mereka kebenaran untuk mengakses sebarang subset data akaun mereka (PennState 2007). KELEBIHAN FACEBOOK Menurut Caroline dan Terri (2009), terdapat pelbagai ciri-ciri unik yang menjadikan Facebook sesuai untuk aktiviti pendidikan. Contohnya, Facebook dilengkapi dengan: 1. Papan buletin, 2. Pemesejan segera, Bab 12 FACEBOOK
 • 156. Bab 12: Facebook 143 3. E-mel, 4. Kebolehan untuk menyiarkan video dan gambar, 5. Kebolehan untuk menyiarkan maklumat dan bekerjasama dalam lingkungan sistem. Selain itu, dengan kadar penggunaan yang tinggi dan beberapa kelebihan teknologi, rangkaian sosial seperti Facebook boleh menyediakan: 1. Pelbagai manfaat pedagogi lain kepada guru dan juga pelajar. 2. Menghubungkan sesama pelajar yang secara tidak langsung membina komuniti pembelajaran – satu komponen penting untuk pendidikan pelajar (Baker 1999). 3. Menyediakan peluang dan struktur kepada pengajar untuk membolehkan pelajar membantu dan menyokong satu sama lain dengan membina kursus-kursus melalui komuniti yang telah diwujudkan oleh pelajar sendiri. 4. Modul pembelajaran berasaskan Internet akan menggalakkan penglibatan aktif pelajar dengan cara yang berbeza daripada kelas kuliah biasa. 5. Meningkatkan interaksi antara guru dengan pelajar dan juga sesama pelajar dalam bentuk komunikasi berasaskan web. 6. Membantu pengajar berhubung dengan pelajar mereka mengenai tugasan, kegiatan akan datang, pautan berguna dan contoh-contoh tugasan di luar kelas. 7. Pelajar boleh menggunakan Facebook untuk menghubungi rakan sekelas tentang tugasan kelas atau peperiksaan serta bekerjasama melakukan tugasan dan projek kumpulan dalam persekitaran Internet. 8. Rangkaian sosial yang dibina berasaskan konsep interaksi secara bersemuka antara guru dengan pelajar ini membenarkan pelajar untuk melihat profil pengajar yang mengandungi maklumat peribadi, minat, latar belakang dan “rakan-rakan” yang boleh meningkatkan motivasi
 • 157. 144 Bab 12: Facebook pelajar, pembelajaran berkesan dan juga iklim bilik darjah (Mazer et al. 2007). CARA MENGGUNAKAN FACEBOOK DALAM PENDIDIKAN Amat penting bagi guru dan pensyarah untuk memperkenalkan rangkaian sosial kepada pelajar. Menurut Caroline dan Terri (2009), sebagai tugasan elektif, guru boleh meminta pelajar untuk: 1. Membuka akaun Facebook mereka sendiri dan “menjadi kawan” kepada sekurang-kurangnya seorang daripada rakan sekelas mereka. 2. Menyiarkan gambar yang bersesuaian dan berkaitan dengan kelas, pesanan mengenai tugasan kursus, serta permohonan kursus. 3. Mencuba penggunaan ciri-ciri yang berbeza. PENGGUNAAN FACEBOOK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Dengan membina peralatan dalam struktur sosial Facebook, anda akan menggalakkan lebih banyak interaksi antara peserta. Misalnya melalui aplikasi perpustakaan, pelajar yang menghadapi kesukaran untuk mencari katalog perpustakaan elektronik atau mempelajari cara penggunaan sistem perpustakaan universiti mungkin lebih selesa bertanya kepada “rakan” di dalam kumpulan atau menggunakan fungsi butang “Tanya Pustakawan”, bukannya terus kecewa dan berputus asa. Pustakawan boleh menggunakan aplikasi perpustakaan melalui Facebook sebagai satu cara untuk berhubung rapat dengan pelajar yang selalunya diajar sekali gus dalam sesi perpustakaan. Aplikasi Facebook yang telah dibina oleh perpustakaan boleh menyediakan satu ruang untuk pelajar bertanyakan soalan rujukan. Walau bagaimanapun,
 • 158. Bab 12: Facebook 145 penambahan ciri-ciri tertentu mungkin boleh membantu meningkatkan perkhidmatan seperti ini. Secara keseluruhannya, platform sebegini boleh membantu untuk menjadikan suasana perpustakaan lebih terbuka dan mudah dicapai, sekali gus menggalakkan lebih banyak interaksi dan peluang pengajaran. Jika kita pindahkan senario perpustakaan ini kepada pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, pelajar mungkin akan mula berkongsi tip-tip belajar sewaktu mereka menemui modul/nota yang paling berguna. Mereka mungkin mencadangkan modul/nota kepada rakan mereka berdasarkan keperluan yang dinyatakan sewaktu interaksi sosial. Kesemua aktiviti ini boleh membantu pelajar untuk meningkatkan kemahiran belajar mereka, seterusnya memperkaya pengalaman dan kepuasan akademik mereka (PennState 2007).
 • 159. 146 Bab 12: Facebook MULAKAN DENGAN FACEBOOK Pergi ke: http://www.facebook.com/ Daftar Masuk/Pendaftaran Untuk menggunakan Facebook, anda perlu membuat akaun Facebook dengan mengisi maklumat yang dikehendaki. Kemudian, klik pada ‘Sign Up’. LANGKAH 1 LANGKAH 2
 • 160. Bab 12: Facebook 147 Setelah anda mendaftar masuk, halaman ini akan terpapar. Anda perlu melengkapkan sekarang atau dilakukan kemudian. Untuk keluar dari halaman ini klik ‘Skip this step’. Facebook akan menghantar email untuk mengesahkan pendaftaran anda. Klik pada‘Get started’ dan anda boleh mula untuk log masuk.
 • 161. 148 Bab 12: Facebook Mencari Rakan Pilih rakan yang anda mahu untuk dijadikan sebagai rakan Facebook. Pilih rakan untuk dijemput (Jika rakan anda tidak mempunyai akaun Facebook). Pergi ke ‘Find friends’. Anda boleh mengimport senarai rakan daripada email Yahoo atau daripada aplikasi lain. LANGKAH 3
 • 162. Bab 12: Facebook 149 Menyunting Profil Klik pada ‘Edit Profile’. Pergi ke ‘Profile’. Pilih perkara yang anda mahu untuk disunting. Kemudian klik pada ‘Save Changes’ LANGKAH 4
 • 163. 150 Bab 12: Facebook Pengumpulan Rakan Pergi ke ‘Account’. Kemudian klik ‘Create a List’. Klik pada ‘Edit Friends’. LANGKAH 5
 • 164. Bab 12: Facebook 151 Privasi Masukkan nama pengumpulan rakan yang hendak ditubuhkan, contohnya “students”. Pilih ‘Students”. Sekarang, anda boleh mula menyunting senarai rakan untuk dikumpul dalam senarai ‘Student’ dengan pergi ke ‘Edit Lists’. Pergi ke ‘Account’. Klik pada ‘Privacy Settings’. LANGKAH 6
 • 165. 152 Bab 12: Facebook Pilih jenis privasi yang anda mahu untuk akaun Facebook anda. Kemudian klik pada ‘Apply These Settings’.
 • 166. Bab 12: Facebook 153 Menjadikan Status (Catatan Dinding) Privasi Tulis status (catatan dinding) anda di sini. Pilih jenis privasi yang tersenarai atau suaikan mengikut kehendak anda. Pilih status untuk dilihat ‘These people’. Anda juga boleh memilih untuk menyembunyikan kepada individu-individu tertentu di sini. Kemudian klik pada ‘Save Setting’. LANGKAH 7
 • 167. 154 Bab 12: Facebook Album Gambar Pada halaman utama Facebook, anda klik ‘Photos’. Pilih gambar daripada folder anda yang sudah sedia ada. Kemudian klik ‘Select Photos’. Klik pada ‘Create Album’. Pilih jenis privasi perkongsian album Berikan nama untuk album anda. LANGKAH 8
 • 168. Bab 12: Facebook 155 Menubuhkan Kumpulan Kemudian klik ‘Publish Now’ atau ‘Skip’ bahagian ini. Tuliskan penerangan berkenaan album anda. Klik pada ‘Save Changes’. Pada halaman utama facebook, klik pada ‘Create Group’. LANGKAH 9
 • 169. 156 Bab 12: Facebook Masukkan nama kumpulan yang hendak ditubuhkan. Contohnya, “Web 2.0 tools”. Pilih ahli untuk dimasukkan di dalam kumpulan ini. Kemudian klik pada ‘Create’. Pilih jenis privasi kumpulan anda. Tuliskan topik untuk memulakan perbincangan. Pilih aktiviti yang anda mahu lakukan.
 • 170. Bab 12: Facebook 157 Membuat Acara Klik ‘Create an Event’. Pada muka utama Facebook anda, klik pada ‘Events’. Masukkan maklumat berkenaan acara tersebut. Kemudian klik pada ‘Create Event’. LANGKAH 10
 • 171. 158 Bab 12: Facebook RUJUKAN Baker, P. 1999. Creating learning communities: The unfinished agenda. In B. A. Pescosolido & R. Aminzade (Eds.), The social works of higher education (pp. 95-109). Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press. Caroline Lego Muñoz & Terri L Towner. 2009. Opening Facebook: How to Use Facebook in the College Classroom. http://www46.homepage.villanova.edu/john.immerwahr/TP101/Faceboo k.pdf [7 Mac 2011] Mazer, J. P., Murphy, R.E., & Simonds, C. J. 2007. I’ll see you on ‘Facebook’: The effects of computer-mediated teacher self-disclosure on student motivation, affective learning, and classroom climate. Communication Education, 56, 1-17. PennState. 2007. 7 Things You Need to Know about Facebook Applications. http://ets.tlt.psu.edu/wp-content/uploads/facebook_applications.pdf [7 Mac 2011].
 • 172. Bab 13: Evernote 159 APAKAH ITU EVERNOTE? Evernote ialah satu alat Web 2.0 yang berguna untuk semua orang dalam apa jua keadaan. Ia membolehkan mereka merakam gambar hampir semua perkara yang ingin diingati. Dalam beberapa langkah mudah dan pantas, gambar boleh disimpan ke dalam Evernote, disusun dan diberi penerangan ringkas untuk menjadikan gambar tersebut mudah diperoleh pada masa akan datang. Aplikasi ini unik dalam beberapa perkara. Tidak seperti aplikasi web yang lain, Evernote tidak bersifat linear. Dalam erti kata lain, penggunaan aplikasi ini membolehkan anda menambah teks, maklumat, gambar, video, dan pautan sebagaimana yang boleh dilakukan dengan aplikasi web yang lain, sehinggakan dalam bidang ini sahaja pun terhasil banyak peluang untuk menyerlahkan kreativiti. Banyak lagi perkara lain yang boleh anda lakukan dengan Evernote. Evernote menyedari bahawa kita diberi segala macam maklumat setiap hari dan otak kita tidak dapat menyimpan semua maklumat tersebut, dan disebabkan itu banyak perkara sering hilang atau dilupai. Oleh itu, Evernote membolehkan kita merakam semua idea atau kenangan dan pengalaman daripada kehidupan sebenar kita secara digital supaya idea atau kenangan tersebut tidak lenyap begitu sahaja. Kesimpulannya, kemungkinan penggunaannya tidak terhenti setakat itu kerana Evernote membolehkan kita merakam maklumat dalam apa jua persekitaran sambil menggunakan sebarang platform atau peralatan yang anda inginkan (Benjamin 2008). Bab 13 EVERNOTE
 • 173. 160 Bab 13: Evernote FAEDAH MENGGUNAKAN EVERNOTE Pelajar, guru dan pensyarah boleh mendapat banyak manfaat daripada Evernote untuk pelbagai sebab berbeza mengikut persekitaran dan situasi masing-masing seperti berikut: Pelajar Pelajar dari pelbagai tahap pendidikan dan latar belakang boleh menggunakan Evernote untuk mengatur keutamaan pendidikan mereka. Evernote boleh membantu pelajar mengawasi nota, kajian, kerja rumah, ujian, kuiz dan dokumen lain yang berkaitan dengan tugasan sekolah mereka. Tentu hebat sekiranya tidak perlu risau tentang kemungkinan kehilangan tugasan penting, dan Evernote akan menghapuskan kerisauan itu. Caranya cukup mudah, iaitu pelajar perlu mengambil gambar semua nota, dokumen dan projek penting mereka. Kemudian, mereka hanya perlu memuat naik gambar-gambar penting ke dalam Evernote dengan satu langkah pantas dan menyusunnya. Pelajar boleh menyusun gambar tersebut mengikut projek, kelas atau apa-apa sahaja. Evernote menjadikan tugas pengurusan yang renyah bagi seorang pelajar lebih mudah dan senang untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Guru Evernote boleh menjadikan tugas mengajar lebih tersusun, senang dan mudah dicapai dengan membolehkan guru merakam gambar nota pelajaran di atas papan putih, gambar-gambar pelajaran dan aktiviti, gambar lawatan lapangan dan lain-lain. Guru sekolah rendah juga biasanya sering menerima banyak hadiah daripada pelajar mereka seperti gambar, lukisan, dan kraftangan yang akan terkumpul sepanjang tempoh pengajaran. Evernote membolehkan guru mengambil gambar hadiah istimewa tersebut, menyimpan dan menyusunnya. Guru seni juga boleh mendapat manfaat daripada Evernote. Membawa pulang
 • 174. Bab 13: Evernote 161 projek seni yang begitu banyak mungkin agak menyusahkan. Evernote membolehkan mereka mengambil gambar setiap projek seni, menyimpan dan menyusunnya mengikut kelas dan projek, serta melihatnya di rumah bagi memudahkan tugas pemberian markah. Terdapat banyak lagi situasi yang guru sekolah boleh dibantu dengan penggunaan Evernote dalam persekitaran pendidikan. Guru dari pelbagai peringkat boleh mendapat manfaat daripada Evernote. Bahagian ini akan menumpukan perhatian kepada guru sekolah menengah, pensyarah kolej dan pembantu guru di kolej. Mereka boleh menggunakan Evernote dalam pelbagai situasi berlainan. Klip video sering digunakan sebagai satu cara untuk menyampaikan pelajaran dalam persekitaran bilik darjah. Tetapi, dari manakah sumber video tersebut? Guru- guru sering terjumpa pelbagai contoh menarik yang boleh digunakan untuk menyampaikan sesuatu pelajaran atau idea kepada kelas mereka. Evernote membolehkan mereka mengambil gambar video itu, tajuknya atau pautan kepada video tersebut. Selepas merakam gambar video tersebut, mereka boleh menyimpan, menyusun, dan memberikan penerangan ringkas tentang video tersebut dalam Evernote. Kemudian, mereka boleh mendapatkannya dan mengingati video pendidikan tersebut pada bila-bila masa. Guru-guru juga boleh menggunakan Evernote untuk merakam gambar-gambar kajian, kerja rumah dan projek. Penyimpanan dan pengurusan tugasan di dalam Evernote membolehkan guru mengaksesnya dari rumah atau tempat lain dan membuat pemarkahan dengan mudah. Evernote melegakan tekanan kehidupan seorang pelajar kerana mereka tidak perlu risau akan kehilangan dokumen penting, tugasan bertulis atau nota kelas. Ia membolehkan pelajar menyusun kesemuanya mengikut kelas tertentu dan memudahkan rujukan apabila pelajar perlu mengulangkaji
 • 175. 162 Bab 13: Evernote sesuatu tajuk untuk peperiksaan. Oleh kerana Evernote merupakan aplikasi yang tersedia di Internet, pelajar boleh mendapatkan nota mereka di mana sahaja mereka berada sama ada dari telefon bimbit mereka ataupun mana- mana komputer yang mempunyai sambungan Internet. Guru-guru juga boleh menikmati kemudahan Evernote. Mereka hanya perlu merakamkan tugasan pelajar dan memuat naik gambar-gambar tersebut ke dalam Evernote, tanpa perlu bersusah payah mengangkut timbunan kertas ke rumah untuk dinilai sewaktu cuti panjang. Kemudian, guru boleh melakukan tugas pemarkahan di luar sekolah tanpa tergesa-gesa dan tanpa perlu risau akan kemungkinan tersalah letak atau kehilangan kertas kerja pelajar mereka. (Sumber:https://wiki.itap.purdue.edu/display/Social/How+Evernote+Can+Be+ Used+in+Educational+and+Learning+Environments) CARA MENGGUNAKAN EVERNOTE Evernote ialah satu aplikasi yang amat berharga kepada pendidik. Kebergunaannya boleh merangkumi perancangan kursus sehinggalah kepada penyampaian rancangan pelajaran dan pengumpulan maklum balas pelajar selepas kelas. Berikut merupakan beberapa cara untuk menggunakan Evernote dalam pendidikan. Bagi seorang pendidik, Evernote boleh dikelaskan kepada tiga kategori (Michael 2011): 1. Sebelum kelas 2. Semasa kelas 3. Selepas kelas
 • 176. Bab 13: Evernote 163 Sebelum kelas 1. Rancang dan susun kelas anda menggunakan tag: Penggunaan tag merupakan cara yang baik untuk mengatur rancangan pengajaran anda mengikut minggu atau kelas. Contohnya, jika anda mengetahui ada subjek tertentu untuk diajarkan pada minggu kedua sesi persekolahan, semua kandungan pelajaran yang berkaitan boleh diletakkan tag ‘minggu kedua’. Setelah sistem ini diwujudkan, anda boleh terus menambahkan item lain sepanjang tahun. 2. Pangkalan data piawai: Susunkan piawai pencapaian bagi gred atau subjek tertentu. Anda juga boleh berkongsi piawai tersebut dengan guru-guru lain, ibu bapa, pentadbir dan pelajar dengan menggunakan ciri perkongsian Evernote. 3. Pembangunan kerjaya: Jika anda memanfaatkan waktu cuti semester untuk mempertingkatkan kemahiran atau meneruskan pengajian anda, simpanlah semua nota, sumber-sumber, pelajaran dan idea baharu yang dipelajari di dalam Evernote. Ia juga amat sesuai untuk guru dalam perkhidmatan, persidangan, bengkel dan seminar yang dihadiri. 4. Templat kelas: Templat merupakan cara yang bagus untuk menjimatkan masa apabila memberi markah dan penilaian kepada pelajar anda. Jika anda menggunakan templat seperti helaian gred atau borang penilaian pelajar, simpanlah semuanya di dalam Evernote agar ia berada di hujung jari anda sepanjang tahun. 5. Bersedia untuk ketiadaan anda: Gunakan Evernote sebagai satu cara untuk memastikan kelas anda tetap diteruskan walaupun anda tidak hadir. Evernote memudahkan anda untuk berkongsi buku nota dengan guru pengganti. Cuba kongsikan rancangan pelajaran, lembaran kerja, kekunci jawapan dan contoh tugasan yang telah siap. Ini akan
 • 177. 164 Bab 13: Evernote memastikan kelas anda terus berjalan walaupun anda tiada bersama mereka. Semasa kelas 1. Kongsi buku nota dengan kelas anda: Selepas membina satu buku nota awam (public notebook), kongsikan pautan URLnya dengan kelas anda. Dengan cara ini, apa sahaja catatan yang ditambahkan boleh dilihat oleh pelajar anda (ataupun ibu bapa mereka). 2. Gambar papan putih: Mengambil gambar papan putih merupakan satu kegunaan Evernote yang digemari. Ambil gambar papan putih sebelum kelas bermula dan sekali lagi apabila kelas tamat. Ini akan memberi anda rakaman gambar dengan cetakan waktu yang tepat mengenai perkara yang anda lakukan pada bila-bila masa jua. Anda boleh memberikan tajuk atau tag pada setiap gambar berdasarkan nombor turutan kuliah bagi memudahkan pencarian gambar-gambar tertentu. Anda juga boleh berkongsi gambar tersebut dengan pelajar yang tidak dapat menghadiri sesuatu kelas agar mereka tetap menerima nota pelajaran pada hari tersebut. 3. Simpan nota di tempat yang mudah dicapai: Simpan semua nota, lembaran kerja, templat, panduan belajar dan tugasan yang sering digunakan di dalam Evernote, supaya ia mudah dicari dan dicapai. Selepas kelas 1. Memudahkan pemarkahan: Imbas ujian yang telah diberikan markah dan tambahkannya ke dalam Evernote. Anda boleh memasukkannya ke dalam buku markah atau lembaran hamparan
 • 178. Bab 13: Evernote 165 (spreadsheet) apabila anda mempunyai masa terluang. Ini juga sesuai jika anda mempunyai pembantu guru. Anda boleh berkongsi buku nota dengan pembantu anda dan meminta mereka membantu dalam proses pemarkahan. 2. Mengatur aktiviti ko-kurikulum anda: Sekiranya anda menyertai mana-mana jawatankuasa atau melatih sesuatu pasukan, anda boleh menggunakan Evernote untuk menyusun semua kajian, nota, dan maklumat berkaitan dengan aktiviti ko-kurikulum tersebut. Sekali lagi, berkongsi buku nota merupakan satu cara yang bagus dan mudah untuk memastikan jawatankuasa anda memperoleh maklumat dan memikirkan perkara yang sama serta berkongsi pengetahuan yang terkumpul tentang sesuatu projek.
 • 179. 166 Bab 13: Evernote MULAKAN DENGAN EVERNOTE Pergi ke: http://www.evernote.com/ Memasang Evernote Klik di sini Klik pada ‘Save File’ dan simpan aplikasi ini di dalam folder program anda. LANGKAH 1 LANGKAH 2
 • 180. Bab 13: Evernote 167 Kemudian anda buka fail Evernote tersebut dan klik pada butang ‘Run’. Tandakan dalam kotak ‘I accept the terms in the License Agreement’ dan mula memasang aplikasi dengan klik pada butang ‘Install’. Selepas itu klik ‘Finish’ dan ikon Evernote akan muncul pada desktop anda.
 • 181. 168 Bab 13: Evernote Daftar Masuk Evernote Sebelum anda dapat menggunakan Evernote, anda perlu mendaftar masuk atau anda perlu mendaftar dahulu jika belum mempunyai akaun. LANGKAH 3
 • 182. Bab 13: Evernote 169 Membina Buku Nota Evernote menyimpan nota anda di dalam simpanan yang berbeza dipanggil “Buku Nota (Notebook).” Akaun anda bermula dengan satu buku nota, tetapi anda boleh manambahnya pada bila-bila masa. Dua cara dalam membina buku nota 1. Pergi ke ‘File’ ‘New Notebook’ Pilih local notebook (buku nota akan tersimpan di dalam komputer dan tidak akan dimuat naik ke dalam perkhidmatan sesawang Evernote) atau Synchronized notebook (buku nota akan dimuat naik ke perkhidmatan sesawang Evernote, dan tersedia di dalam pelbagai bentuk perkhidmatan Evernote (Sesawang Evernote, Evernote untuk Mac, sesawang bimbit Evernote , Evernote untuk iPhone, dll). ‘Tetingkap Create Notebook akan terpapar dan anda perlu mamasukkan nama buku nota yang unik. LANGKAH 4
 • 183. 170 Bab 13: Evernote 2. Klik pada Notebook di bahagian kiri anda dan tekan’Insert’ pada papan kekunci atau klik kanan dan pilih ‘New Notebook’. Mengeksport Nota Notebook Anda boleh memilih jenis fail untuk di eksport seperti .enex (Evernote Backup), .html, .mht. Jika anda mengeksport ke .enex, anda juga boleh mengekport tag sekali. Pergi ke ‘File’. Klik pada Eksport LANGKAH 5
 • 184. Bab 13: Evernote 171 Mengimport Nota Membina Nota/Nota Dakwat/NotaWebcam Anda boleh memilih untuk mengimport fail/nota daripada file eksport Evernote atau OneNote. Klik pada butang ‘New Note’ pada toolbar. Klik ‘File’. Klik ‘Import’. LANGKAH 7 LANGKAH 6
 • 185. 172 Bab 13: Evernote ATAU, pergi ke ‘File’ ‘New Note/New Ink Note/New Webcam Note’ Nota baru Nota dakwat Nota webcam
 • 186. Bab 13: Evernote 173 Membina Nota Multimedia Menambah imej dan lain-lain fail Nota: Hanya fail jenis PDF, JPG, WAV, PNG, MP3, GIF, AMR disokong untuk penggunaan percuma. Ahli premium boleh melampirkan pelbagai format fail tetapi Evernote hanya boleh memaparkan fail yang disokong sahaja. 1. Heret (Drag) dan Letak (Drop) Ambil fail dari mana-mana di komputer anda dan heretnya ke dalam nota baru atau sedia ada. Membuat Tag Anda boleh mambuat tag pada nota anda untuk memudahkan pencarian. Anda juga boleh membina tag anda sendiri pada bila-bila masa dan heret serta letakkan ke dalam nota tag. Klik kanan pada tag . Anda boleh membina tag , menamakan semula dan buang tag sedia ada. Masukkan nama tag anda. Kemudian klik ‘OK’. LANGKAH 8 LANGKAH 9
 • 187. 174 Bab 13: Evernote Email Nota Pilih satu atau lebih nota dalam Klik pada butang email. Aplikasi email akan terpapar bersama tetingkap untuk menulis mesej. Bilangan nota yang diemail. Masukkan alamat penerima serta mesej. Klik ‘Send’. LANGKAH 10
 • 188. Bab 13: Evernote 175 Berkongsi Buku Nota Klik pada pautan ‘Sharing and Collaboration options’. Pilih buku nota, kemudian klik kanan dan ambil ‘Properties’. Anda akan di bawa ke laman sesawang Evernote. Anda pergi ke ‘Sharing’ kemudian ambil ‘Sharing Setup’. Pada muka seterusnya, klik ‘Start Sharing’, atau ‘Stop/Modify Sharing’ untuk nota yang anda mahu kongsikan. LANGKAH 11
 • 189. 176 Bab 13: Evernote Anda kemudian mempunyai pilihan samada untuk menerbitkan kepada umum atau kepada individu terpilih sahaja. Jika anda memilih untuk ‘Share with the World’, anda boleh membina URL yang mana nota anda boleh diakses, diubahsuai serta didiskripsikan. Jika anda memilih ‘Share with Individuals’, anda boleh memilih individu untuk menerima pautan kepada buku nota anda. Ahli premium juga mempunyai kebolehan untuk membenarkan individu lain melihat, membina, mengedit dan membuang nota dalam lingkungan buku nota yang dikongsi. Klik ‘Save’, buku nota anda akan diterbitkan pada umum. Klik pada ‘Send Invitations’, individu jemputan anda akan menerima email beserta pautan persendirian ke buku nota untuk diakses.
 • 190. Bab 13: Evernote 177 RUJUKAN Benjamin Michael Spivey. 2008. Unique Ways of Using this Application!. https://wiki.itap.purdue.edu/display/Social/Unique+Ways+of+Using+this +Application%21. [8 Mac 2011] Michael Cruz. 2011. 10 Tips for Teachers Using Evernote – Education Series. http://blog.evernote.com/2011/01/13/10-tips-for-teachers-using- evernote-education-series/. [8 Mac 2011]
 • 191. 178 Bab 14: Jing APAKAH ITU JING? Jing ialah aplikasi merentas platform yang boleh dimuat turun dari laman web www.jingproject.com. Anda boleh mengambil gambar skrin anda yang tidak bergerak (yang dipanggil syot layar) dan juga merakam video pendek yang tidak melebihi 5 minit tentang aktiviti pada skrin anda (yang dipanggil rakaman skrin atau screencast) dengan Jing. Kemudian anda boleh terus berkongsi syot layar dan screencast tersebut melalui laman web, e-mel, atau dimasukkan ke dalam rangka kursus anda di Internet. Ini boleh dilakukan dengan cepat dan pantas melalui laman gandingan Jing iaitu www.screencast.com. Setelah syot layar atau screencast dirakamkan, anda boleh memuat naik rakaman tersebut ke Screencast.com dengan hanya satu klik butang. Kemudian, Screencast.com akan menyalin URL syot layar atau screencast yang telah dimuat naik ke papan klip komputer supaya anda boleh menampal URL tersebut dengan mudah ke dalam e-mel atau sistem pengurusan kursus untuk dikongsikan dengan pelajar anda. Screencast.com juga menjana kod terbenam HTML supaya anda dapat memasukkan screencast ke dalam sistem pengurusan kursus anda tanpa sebarang kesilapan. Sekiranya anda tidak mahu menggunakan Screencast.com untuk berkongsi rakaman gambar atau video skrin anda, anda boleh menyimpan syot layar sebagai fail imej PNG, manakala Bab 14 JING
 • 192. Bab 14: Jing 179 screencast sebagai fail video flash SWF, dan mengedarkannya mengikut kemahuan anda (Margarita & Dave 2010). FAEDAH MENGGUNAKAN JING Menurut Patrick et al. (2009), Jing amat berguna kerana: 1. Ia percuma. 2. Ia boleh digunakan dengan komputer perisian Windows dan juga Mac. 3. Keupayaan untuk memuat naik imej dan video ke screencast.com dengan hanya satu klik tetikus merupakan satu kelebihan yang tidak dapat ditawarkan oleh saingannya setakat ini. PENGGUNAAN JING DALAM PENDIDIKAN Elizabeth (2010) mencadangkan beberapa idea mudah bagi menggunakan Jing dalam pendidikan: 1. Rakamkan video latihan yang boleh dicapai dengan cepat dan mudah oleh pelajar, ataupun anda sendiri, sebagai satu cara ulang kaji. 2. Minta pelajar merakamkan aktiviti penyelesaian masalah matematik mereka dan kemudian menyiarkannya dalam blog kelas! 3. Minta pelajar merakamkan pembentangan mereka. 4. Minta pelajar merakamkan aktiviti kajian dan pembentangan dapatan kajian mereka. 5. Lakukan sesuatu yang luar biasa! Galakkan pelajar anda menjadi kreatif – hasilkan garis masa kehidupan pengembara dan siarkannya melalui Jing!
 • 193. 180 Bab 14: Jing MULAKAN DENGAN JING Pergi ke:http://www.techsmith.com/jing/ STEP 2 Start installing ‘Jing’ Memasang Jing Klik pada ‘Download Free Version’. Kemudian klik ‘Download for Windows’ jika komputer anda menggunakan program Windows atau ‘Download for Mac’ jika komputer anda menggunakan program Mac. LANGKAH 1 LANGKAH 2
 • 194. Bab 14: Jing 181 Cari dan Melancarkan Jing ‘Jing_setup.exe’ akan terpapar. Klik pada ‘Save File’ untuk menyimpannya. Kemudian buka semula fail tersebut dan larikan aplikasi, seterusnya mula memasang di dalam komputer anda. Pada proses akhir pemasangan, anda perlu mendaftar masuk dalam talian. Setelah pemasangan dan pendaftaran masuk dibuat, Matahari Jing akan terpapar secara automatik pada skrin desktop anda. LANGKAH 3
 • 195. 182 Bab 14: Jing Menggunakan ‘Capture’ Apabila anda menggerakkan pointer ke “matahari”, tiga cabang pilihan akan muncul. Cabang yang sangat berguna sekali adalah cabang ‘Capture’. Klik pada cabang ‘Capture’. LANGKAH 4
 • 196. Bab 14: Jing 183 Menangkap Imej Kawasan sorotan yang cerah adalah bahagian yang akan di tangkap. Lepaskan tetikus anda setelah mendapat kawasan yang anda mahukan. Klik pada butang ini. Anda akan dapati, skrin anda akan menjadi gelap. Klik dan heret garis persilangan untuk mendapatkan kawasan yang ada mahu di skrin komputer anda. LANGKAH 5
 • 197. 184 Bab 14: Jing Imej akan diperlihatka n seperti ini. Anda boleh menggunakan alat berikut untuk membuat anotasi pada imej yang anda ambil. Tarikh berserta masa diambil adalah nama fail yang telah ditetapkan. Anda boleh menukarnya jika mahu. Contoh anotasi yang telah dibuat menggunakan alat yang disediakan. Jika anda klik butang ‘Share via Screencast.com’, imej atau video akan dimuat naik ke fail Jing dalam Screencast.com. Anda boleh meletakkan pautan imej atau video tersebut di email, dokumen atau semasa perbincangan dalam talian untuk perkongsian. Klik pada butang ‘save’ untuk menyimpan secara manual.
 • 198. Bab 14: Jing 185 Merakan Video Klik cabang ‘Capture’ dan pilih kawasan atau imej yang anda mahu untuk merakam video. Klik pada butang ‘video’. Pastikan mikrofon anda telah disambungkan dan berfungsi. Pengiraan 3 saat akan terpapar dan setelah tamat pengiraan anda boleh mula merakam. Anda boleh melakukan pelbagai perkara sepanjang masa rakaman. Tempoh masa rakaman hanya dihadkan selama lima minit sahaja. Klik butang ‘stop’ setelah anda siap merakam. LANGKAH 6
 • 199. 186 Bab 14: Jing Video anda akan dipaparkan di dalam tetingkap paparan semula. Lihat dan kongsi video ini dengan rakan- rakan. Klik di sini untuk mula memainkan video.
 • 200. Bab 14: Jing 187 RUJUKAN Elizabeth. 2010. How to use Jing in your classroom. http://blog.simplek12.com/education/how-to-use-jing-in-your- classroom/ [5 April 2011] Margarita Bianco & Dave McCollom. 2010. Jazzed about Jing. http://edublog.techsmith.com/2010/06/jazzed-about-jing.html [5 April 2011] Patrick, R.L., David, T., Anna, T. & Brian,Y. 2009. The CU online Handbook. Teach differently: Create and collaborate. http://www.scribd.com/doc/52503228/19/Jing [5 April 2011]
 • 201. 188 Bab 15: Linkedin APAKAH ITU LINKEDIN? LinkedIn ialah pangkalan data golongan profesional yang amat besar. Maklumat yang biasa dimasukkan oleh pengguna seperti kategori “Tajuk Utama Profil”, “Ringkasan”, “Pendidikan”, “Syarikat”, dsb. membolehkan kita mengenal pasti orang yang dicari berdasarkan faktor tertentu. Ringkasnya, LinkedIn ialah tempat untuk mencari dan ditemui (Neal Schaffer 2009). FAEDAH KEPADA PELAJAR Berikut ialah faedah LinkedIn kepada pelajar: 1. Peningkatan kemahiran dan kecekapan dalam teknologi. 2. Peningkatan pendedahan kepada pandangan yang berbeza. 3. Perkembangan dalam kemahiran komunikasi. 4. Peningkatan kebolehan untuk bekerjasama dalam projek berkumpulan. 5. Ramai pelajar telah pun menggunakan teknologi ini, jadi mereka mungkin menumpukan lebih perhatian dalam pelajaran jika teknologi ini digunakan. 6. Pelajar boleh membina imej diri yang positif dengan menonjolkan kualiti terbaik dalam diri mereka. 7. Kekal berhubung. Bab15 LINKEDIN
 • 202. Bab 15: LinkedIn 189 8. Kreativiti. (Sumber: http://theundercoverrecruiter.com/content/7-ways-college- students-can-benefit-linkedin) FAEDAH KEPADA GURU Berikut ialah beberapa faedah penggunaan LinkedIn untuk guru: 1. Cara yang murah dan berkesan untuk menyampaikan maklumat kepada ibu bapa dan menyebarkan berita tentang sekolah dan acara. 2. Maklumat boleh disampaikan kepada ibu bapa yang tidak dapat datang ke sekolah. 3. Boleh membina perkongsian dengan sekolah-sekolah di negeri atau negara lain. 4. Bekerjasama dengan guru lain. 5. Bertukar-tukar pelan pengajaran dan maklumat. 6. Peningkatan akses kepada sumber. (Sumber: http://theundercoverrecruiter.com/content/7-ways-college- students-can-benefit-linkedin) CARA PELAJAR BOLEH MENDAPAT FAEDAH DARIPADA LINKEDIN Berikut ialah beberapa cara pelajar boleh mendapat faedah daripada LinkedIn: 1. Mendapat makluman tentang kerja melalui e-mel. 2. Berhubung dengan golongan profesional. 3. Melakukan kajian tentang syarikat. 4. Mendapat perakuan.
 • 203. 190 Bab 15: Linkedin 5. Membolehkan syarikat mencari anda. 6. Berhubung dengan pelajar lain. 7. Mendapat kerja di peringkat antarabangsa. (Sumber: http://theundercoverrecruiter.com/content/7-ways-college- students-can-benefit-linkedin)
 • 204. Bab 3: LinkedIn 191 MULAKAN DENGAN LINKEDIN Pergi ke: http://www.linkedin.com/ Daftar Masuk / Pendaftaran Jika anda belum mempunyai akaun LinkedIn, anda perlu mendaftar dengan mengisi maklumat yang diperlukan. Kemudian, klik ‘Join Now’. LANGKAH 1 LANGKAH 2
 • 205. 192 Bab 15: Linkedin LinkedIn akan menghantar satu e-mel kepada akaun e-mel yang anda daftarkan. Klik pada pautan untuk mengesahkan alamat e-mel anda. Tetingkap ini akan muncul. Anda perlu klik butang ‘Confirm’. Kini anda boleh menggunakan akaun LinkedIn anda. Masukkan alamat e-mel dan kata laluan, kemudian klik ‘Sign In’.
 • 206. Bab 15: LinkedIn 193 Mengajak Rakan Menyunting Profil Anda Untuk mengajak rakan dan berhubung menggunakan LinkedIn, masukkan alamat e-mel rakan anda di sini. Kemudian klik ‘Send Invitation’. Untuk mula menyunting profil anda, klik tab ‘Profile’ di sini. Pergi ke ‘Edit Profile’. LANGKAH 3 LANGKAH 4
 • 207. 194 Bab 15: Linkedin Menambah gambar profil Untuk menambah/menukar gambar profil anda, klik ‘Add Photo’. Anda juga boleh mencatatkan dan berkongsi maklumat terkini anda di sini. Lihat gambar dari fail di komputer anda. Klik butang ‘Upload Photo’.
 • 208. Bab 15: LinkedIn 195 Mencari & Menambah Rangkaian Anda boleh berkongsi profil anda kepada ahli LinkedIn yang lain. Anda juga boleh menyimpan dan mencetaknya dalam format pdf. Anda boleh menyemak peratus kelengkapan profil anda. Klik pada senarai untuk mengemaskinikannya. Masukkan nama orang yang ingin anda cari di LinkedIn. Atau anda boleh mencari menggunakan versi carian lanjutan di sini. LANGKAH 5
 • 209. 196 Bab 15: Linkedin Senarai nama dalam hasil carian Bilangan hasil carian. Pilih dan klik pada nama yang ingin anda tambahkan dalam rangkaian. Klik di sini untuk menambahnya ke dalam rangkaian anda. Atau anda boleh menghantar e- mel sebelum menambahnya.
 • 210. Bab 15: LinkedIn 197 RUJUKAN What is LinkedIn and Why Should You Join? http://windmillnetworking.com/2009/08/26/what-is-linkedin-and-why- should-you-join/ [11 Ogos 2011] Teaching and Learning Resources / Social Networking. http://teachinglearningresources.pbworks.com/w/page/31012687/Soci al%20Networking [11 Ogos 2011] 7 ways college students can benefit from Linkedin. 2011. http://theundercoverrecruiter.com/content/7-ways-college-students- can-benefit-linkedin [11 Ogos 2011].
 • 211. 198 Bab 16: Edmodo APAKAH ITU EDMODO? Edmodo merupakan platform sosial persendirian yang percuma untuk guru dan pelajar berkongsi idea, fail, peristiwa dan tugasan. Edmodo menyediakan cara yang selamat dan mudah untuk berhubung dan bekerjasama dalam kelas. Laman ini boleh diakses di Internet dan dari mana-mana peranti mudah alih melalui aplikasi telefon pintar percuma. Berasaskan model penulisan blog mikro dan disesuaikan untuk penggunaan dalam pendidikan, Edmodo membolehkan guru menyiarkan mesej dan nota, membincangkan topik pelajaran, memberikan tugasan dan menilai kerja kelas, berkongsi kandungan dan bahan pengajaran, serta membina rangkaian dan bertukar-tukar idea sesama guru lain. Selain itu, mereka boleh menjaga kalendar kelas, menyimpan dan berkongsi fail, menerima aliran awam (RSS), dan mengadakan tinjauan. Edmodo dibina untuk kerjasama kumpulan yang tertutup, bermakna pelajar yang mempunyai kod rahsia sahaja yang boleh menyertai kumpulan tersebut. (Sumber: http://www.edmodo.com) Bab 16 EDMODO
 • 212. Bab 16: Edmodo 199 MENGGUNAKAN EDMODO DALAM PENDIDIKAN Keringkasan antara muka dan kebolehcapaian Edmodo menjadikannya satu dunia pembelajaran yang berkesan. Ia membolehkan pelajar mengambil bahagian secara aktif. Edmodo menyediakan ruang kepada tutor untuk menghantar peringatan tugasan, membina kalendar acara, dan menghantar mesej kepada ahli kumpulan. Pengguna juga boleh berkongsi pautan, video, dan imej. Edmodo boleh menjadi medium untuk tutor berkomunikasi dengan berkesan kepada pelajar yang memerlukan bimbingan. Untuk mata pelajaran seperti bahasa asing, tutor telah pun menggunakan Edmodo untuk menetapkan kelas gandingan antara mereka dengan guru bahasa lain dari serata dunia. Pelajar boleh melihat semula pautan yang dihantar melalui suapan RSS dengan mudah. Tutor juga boleh membuat pentaksiran autentik formatif yang lain menggunakan Edmodo. Satu tugasan dalam kelas untuk membaca dan mengupas sebuah petikan dengan mudahnya boleh bertukar menjadi satu tugasan bertulis. Pelajar boleh merumuskan dan memberikan jawapan, dan bergilir-gilir menjawab soalan satu sama lain (Picardo, 2011). Menurut Jarc (2010), Edmodo membolehkannya mengawasi kemajuan pelajar, menghantar kandungan secara elektronik, menghantar makluman melalui e-mel dan mesej teks, dan yang paling penting, Edmodo menyediakan cara yang cepat dan mudah untuk mengendalikan pentaksiran autentik. Penggunaan jaluran perbincangan hampir sama seperti mengendalikan temu bual dengan pelajar dan rakan sebaya mereka sambil menggalakkan dialog, mencabar pelajar untuk menulis secara ringkas dan padat, serta mempertahankan pendapat mereka dengan maklumat sokongan daripada pembacaan yang dibuat. Edmodo membantu dalam pembinaan rangkaian yang lebih baik dan selamat, jadi risiko untuk dihubungi oleh orang yang tidak
 • 213. 200 Bab 16: Edmodo dikenali bagi tujuan bukan akademik benar-benar dapat dikurangkan, oleh yang demikian ia menyediakan persekitaran yang lebih selamat untuk pelajar dan tutor berinteraksi dan bekerjasama. Ia juga mengurangkan bilangan kertas yang digunakan dalam bilik darjah.
 • 214. Bab 16: Edmodo 201 MULAKAN DENGAN EDMODO Pergi ke: http://www.edmodo.com/ Daftar Masuk / Pendaftaran LANGKAH 1 LANGKAH 2 Klik butang ‘I’m a Teacher’.
 • 215. 202 Bab 16: Edmodo Laman Utama Edmodo Isi maklumat yang diperlukan. Klik ‘Sign up’. Jenis catatan yang boleh dibuat oleh pengguna. Pengguna boleh menuntut URL profil. Senarai untuk panduan pengguna baharu. Pengguna boleh melihat atau menyunting tetapan.
 • 216. Bab 16: Edmodo 203 Menubuhkan Kumpulan Mencari & Menambah SekolahLANGKAH 4 LANGKAH 3 Klik ‘Create’. Taipkan nama kumpulan yang ingin ditubuhkan. Klik ‘Create’. Kod yang akan digunakan oleh pelajar untuk menyertai kumpulan. Klik ‘Close’. Klik ‘Settings’.
 • 217. 204 Bab 16: Edmodo Klik ‘Add School’. Pilih negara yang berkenaan dan taipkan nama sekolah atau poskod. Klik ‘Add your school’ jika nama sekolah atau poskod tiada dalam senarai. Klik ‘Search ’. Isi maklumat yang diperlukan. Klik ‘Add School’.
 • 218. Bab 16: Edmodo 205 Menukar Tetapan & PemberitahuanLANGKAH 5 Klik ‘Upload a photo’ atau pilih satu animasi. Klik ‘Settings’. Pengguna boleh menukar jenis pemberitahuan. Pengguna boleh menukar maklumat peribadi. Pengguna boleh menambah sekolah dengan butang ‘Add School’. Pilihan privasi. Pengguna boleh menukar kata laluan.
 • 219. 206 Bab 16: Edmodo Menambah Bahan ke PerpustakaanLANGKAH 6 Klik ‘Library’. Klik ‘Upload’ untuk menambah fail.Klik ‘Add to Library’. Fail yang dimuat naik boleh dilihat di sini. Klik ‘Add to Library’.
 • 220. Bab 16: Edmodo 207 Membina Folder Menyiarkan Tugasan LANGKAH 7 Klik ikon ‘Folder’. Taipkan nama folder di ruangan ‘Folder Name’. Klik pada kumpulan jika anda ingin berkongsi fail. Klik ‘Library’. LANGKAH 8 Klik ‘Assignment’.
 • 221. 208 Bab 16: Edmodo Menyiarkan Tinjauan Pengguna juga boleh memuatkan tugasan dengan butang ‘Load Assignment’. Masukkan nama tugasan Tulis penerangan tentang tugasan. Tetapkan ‘due date’. Tugasan boleh dihantar kepada pelajar tertentu. Klik ‘Send’. LANGKAH 9 Taipkan soalan anda di sini. Taipkan jawapan anda di sini. Pengguna boleh menambah jawapan dengan butang ‘Add Answer’. Klik ‘Poll’.
 • 222. Bab 16: Edmodo 209 Menyiarkan NotaLANGKAH 10 Klik ‘Note’. Taipkan nota anda di sini. Pengguna boleh menghantar nota kepada pelajar tertentu. Pengguna boleh memasukkan lampiran bersama nota Kemudian, klik ‘Send’.
 • 223. 210 Bab 16: Edmodo RUJUKAN Edmodo. http:// www.edmodo.com. [27 September 2011] EdmodoReview. http://www.appappeal.com/app/edmodo/ [29 September 2011] Jen Dick, 2011. Tool Review: Edmodo. http:// http://newlearninginstitute.blogspot.com/2011/04/tool-review- edmodo.html. [1 Oktober 2011] Picardo, J. 2011. Edmodo: What students think. http://www.boxoftricks.net/2008/09/edmodo-what-students-think/. [4 Oktober 2011] Picardo, J. 2011. Edmodo: microblogging for classroom. http://www.boxoftricks.net/2008/09/edmodo-microblogging-for-the- classroom/#respond. [4 Oktober 2011] Jarc, J. 2010. Edmodo – The Secure, Social Learning Network for Teachers and Students. http://trendingeducation.com/?p=69. [4 Oktober 2011]
 • 224. Bab 17: Wikispaces 211 APAKAH ITU WIKI? Wiki membolehkan komunikasi tak segerak dan kerjasama berkumpulan di seluruh dunia Internet. Wiki sering disifatkan sebagai satu sistem pengarangan, medium perbincangan, repositori (tempat penyimpanan), sistem mel, dan alat untuk bekerjasama. Ia memberi pengguna keistimewaan sebagai penulis dan penyunting; keseluruhan susunan sumbangan boleh disunting, begitu juga dengan isi kandungannya. Wiki boleh menggabungkan bunyi, video dan gambar; ia merupakan cara mudah untuk membina persembahan multimedia dan cerita digital yang ringkas. WIKI ATAU BLOG? Wiki sering dibandingkan dengan blog kerana kedua-duanya mudah diterbitkan. Kedua-duanya direka pada waktu yang hampir sama, lebih kurang sedekad yang lalu, dan kedua-duanya menawarkan alat penyiaran yang mudah bagi menyebarkan maklumat kepada orang ramai dan menerima maklum balas daripada mereka. Wiki pada peringkat awal disasarkan untuk pengguna yang ramai bagi membina satu wadah pengetahuan, manakala blog dirancang untuk penulisan catatan peribadi. Walaupun kedua-duanya berbeza dalam beberapa cara, perbezaan ini tidak begitu ketara kerana fungsi kedua-duanya bertumpu kepada perkara yang sama. Terdapat beberapa perbezaan utama antara wiki Bab 17 WIKISPACES
 • 225. 212 Bab 17: Wikispaces dan blog, antaranya ialah cara penyusunan maklumat, jumlah penulis dan objektif atau matlamat penulis (Doyle, 2006). Wiki direka untuk pengarangan secara kolaboratif oleh beberapa orang, manakala blog lebih bersifat peribadi dan biasanya ditulis oleh seorang pengarang. Jika wiki mempunyai seorang penulis sahaja, maka perbezaan antaranya tidak akan menjadi begitu ketara. Namun perbezaan yang ada masih penting berdasarkan kepada perkara-perkara berikut. Di samping itu, terdapat penggunaan yang sah untuk wiki yang ditulis oleh seorang pengarang, seperti menyiarkan arahan operasi yang jelas daripada seorang pengguna. Wiki biasanya menyusun maklumat mengikut tajuk, manakala blog pula menyusun maklumat berdasarkan tertib kronologi terbalik (catatan tarikh terkini akan dipaparkan dahulu), jadi maklumat pada blog lebih kepada catatan bersejarah dan jarang berubah. Sebaliknya, topik di wiki dijangka akan berubah-ubah dan selalunya berkembang menjadi satu pangkalan pengetahuan yang kekal. Penyusunan catatan secara tertib kronologi terbalik pada blog menimbulkan kesukaran apabila ingin mencari dan melayari semua catatan mengenai topik tertentu. Sebaliknya, wiki tidak memaparkan tarikh atau tertib catatan maklumat tersebut dengan mudah seperti blog, tetapi ia dapat memaparkan maklumat yang berkaitan dan menjadikannya lebih mudah untuk dilayari (Kevin & Joseph 2007). FAEDAH WIKI Menurut David Jakes (2006), wiki amat fleksibel dan boleh digunakan dalam kelas, untuk pemantapan kerjaya serta untuk kegunaan pentadbiran seperti berikut: 1. Kelas: Pelajar boleh menggunakan wiki sebagai platform untuk penyelesaian masalah secara kolaboratif, laporan makmal
 • 226. Bab 17: Wikispaces 213 berkumpulan, projek penulisan dalam kelas, dan penulisan “buku teks” kelas. Kesimpulannya, wiki boleh digunakan untuk menyokong apa jua bentuk projek kolaboratif pelajar. 2. Pemantapan Kerjaya: Wiki sesuai digunakan untuk merancang bengkel atau persidangan. Penceramah boleh menyiarkan dokumen dan sumber-sumber lain di wiki sebelum bengkel bermula dan meminta peserta menyiarkan nota-nota mereka sewaktu bengkel tersebut. Kemudian, peserta boleh kembali melawat wiki untuk menulis refleksi mereka mengenai perkara yang telah dipelajari. 3. Kegunaan Pentadbiran: Pentadbir boleh memanipulasikan penggunaan wiki untuk membolehkan guru, pelajar, kakitangan teknologi, dan kakitangan lain membantu dalam pembinaan dan penyuntingan dokumen-dokumen dasar. PENGGUNAAN WIKI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Wiki adalah salah satu daripada komponen Web 2.0 yang boleh digunakan untuk memantapkan proses pembelajaran. Wiki juga ialah alat komunikasi dan kerjasama dalam laman web yang boleh digunakan bagi menggalakkan pelajar untuk belajar dengan orang lain dalam satu persekitaran kolaboratif (Kevin & Joseph, 2007). Kerjasama menggunakan wiki tidak terhad kepada pelajar sahaja. Kakitangan fakulti boleh menggunakan wiki untuk bekerjasama dalam suatu projek, sama ada menyunting buku teks, menyediakan artikel jurnal atau menyusun sukatan pengajaran mahupun senarai bacaan. Wiki juga boleh menjadi satu alat yang sesuai untuk mendapatkan input berterusan bagi suatu kajian atau projek, kerana input komuniti boleh membantu untuk memaklumkan dan memberikan arah kepada penyelidikan seterusnya. Tiada had kepada keupayaan penggunaan wiki sebagai satu platform untuk projek
 • 227. 214 Bab 17: Wikispaces kolaboratif, segalanya berkemungkinan, hanya bergantung kepada kreativiti dan masa seseorang. Projek-projek yang menggunakan wiki boleh menyediakan pelbagai tahap akses dan kawalan laman web kepada ahli kumpulan, menawarkan elemen pelarasan halus yang boleh memperkemas pengalaman pengajaran dan pembelajaran (Educause 2009). Duffy dan Bruns (2006) menyenaraikan beberapa kemungkinan penggunaan wiki dalam pendidikan: 1. Pelajar boleh menggunakan wiki sebagai alat pendokumenan berterusan untuk membina projek kajian mereka. 2. Pelajar boleh menambahkan ringkasan pendapat mereka berkenaan bahan-bahan bacaan dan membina bibliografi beranotasi secara kolaboratif dengan wiki. 3. Wiki boleh digunakan untuk menerbitkan sumber-sumber kursus seperti sukatan pelajaran dan lampiran edaran, dan pelajar boleh menyunting serta memberikan komen secara langsung untuk dibaca oleh semua. 4. Guru-guru boleh menggunakan wiki sebagai satu pangkalan pengetahuan yang membolehkan mereka berkongsi refleksi dan pendapat mengenai amalan pengajaran, dan membenarkan pengurusan versi dan pendokumenan. 5. Wiki boleh digunakan untuk pemetaan konsep. Ia berguna untuk pemikiran idea, dan penyuntingan pada topik wiki tertentu boleh menghasilkan satu rangkaian sumber. 6. Wiki boleh digunakan sebagai alat persembahan untuk menggantikan perisian biasa, dan pelajar boleh memberikan komen secara langsung serta mengubah kandungan persembahan. 7. Wiki merupakan alat untuk pengarangan secara berkumpulan. Ahli kumpulan sering bekerjasama menyiapkan suatu dokumen dengan
 • 228. Bab 17: Wikispaces 215 menghantar e-mel yang disertakan fail untuk disunting oleh setiap ahli kumpulan. Usaha kemudiannya dibuat untuk menyelaraskan suntingan tersebut agar hasil kerja semua orang dapat disertakan dengan sama rata. Penggunaan wiki akan merapatkan ahli kumpulan dan membolehkan mereka membina dan menyunting dokumen dalam satu halaman wiki terpusat.
 • 229. 216 Bab 17: Wikispaces MULAKAN DENGAN WIKISPACES Pergi ke: http://www.wikispaces.com/site/for/t eachers Daftar Masuk/Pendaftaran Kemudian klik ‘Join’. Untuk ‘Wiki Permissions’, pilih ‘Private’ (akaun percuma untuk pendidik). Pilih nama untuk wiki anda. Nama tersebut juga akan dijadikan sebagai alamat sesawang anda. Maka perlu pilih dengan cermat. Klik ‘Yes’ Masukkan ‘Username’, ‘Password’ dan alamat email yang sah di dalam kotak yang disediakan. Kemudian, anda perlu mengakses akaun email yang anda gunakan untuk mendaftar tadi. Wikispaces akan menghantar satu email pengesahan. Klik pada pautan yang diberi untuk mengesahkan alamat email anda. LANGKAH 1 LANGKAH 2
 • 230. Bab 17: Wikispaces 217 Menyunting Wikispaces Anda akan dibawa ke halaman Wikispaces anda. Halaman pertama yang anda akan lihat adalah panduan ‘Getting Started'. Ambil masa anda untuk menjelajah pautan di dalam panduan ini. Gunakan ‘toolbar editor’ untuk menyunting teks dan menambah pautan, imej atau video. LANGKAH 3 Setelah anda keluar daripada panduan ‘Getting Started‘, anda boleh mula menyunting Wiki. Untuk mula menyunting halaman Wiki yang pertama, anda perlu klik ‘EDIT’ yang berada di bahagian atas sebelah kanan anda.
 • 231. 218 Bab 17: Wikispaces a) Menambah Pautan Pilih teks yang anda mahu gunakan untuk membuat pautan. Kemudian klik pada ‘Link’. Tetingkap ‘Insert Link’ akan muncul. Untuk membuat pautan dari teks yang dipilih ke halaman dalam Wiki, pertama sekali anda perlu membuat halaman yang hendak dipautkan dahulu. Setiap halaman yang anda bina akan disenaraikan di ‘Page Name’. ‘External Link’- membenarkan anda membuat pautan bagi teks yang dipilih dengan laman sesawang di luar wiki anda. Anda hanya perlu memasukkan alamat sesawang URL yang anda mahu pautkan. Kemudian klik pada butang ‘Add Link’.
 • 232. Bab 17: Wikispaces 219 a) Menambah Fail b) Menambah Halaman Baru Klik ‘File’ pada ‘toolbar editor’ anda. Pilih ‘Insert Files’ Kemudian klik pada ‘Upload Files’ dan pilih lokasi file anda dan klik ‘Open’. Klik pada ‘New Page’ di bahagian atas sebelah kiri anda. Masukkan nama untuk halaman baru anda. Kemudian klik ‘Create’ dan anda akan dibawa ke halaman baru. Setelah anda klik ‘Save’, nama halaman baru anda akan tersenarai di bahagian sebelah kiri.
 • 233. 220 Bab 17: Wikispaces c) Memasukkan Widget Pada halaman baru yang telah anda tambah, klik EDIT dan kilik pada ikon ‘Widget’. Pilih sumber video yang anda inginkan.
 • 234. Bab 17: Wikispaces 221 Papan Perbincangan Untuk membina topik baru, klik pada ‘DISCUSSION’. Kemudian pergi ke ‘New Post’. Tulis subjek serta topik untuk perbicangan. Klik ‘Post’ untuk memulakan perbincangan. LANGKAH 4
 • 235. 222 Bab 17: Wikispaces Menambah & Menguruskan Ahli Pertama sekali, klik pada ‘Manage Wiki’. Untuk mengemaskini atau menambah ahli Wiki, anda hanya perlu klik pada ‘People’ dan pilih perkara yang anda mahu lakukan. Untuk bahagian ‘Wiki permission’, pilih samada ‘Protected’ atau ‘Private’. LANGKAH 5
 • 236. Bab 17: Wikispaces 223 RUJUKAN David Jakes. 2006. Wild about wikis. Retrived from http://www.techlearning.com/article/6164 [25 Mac 2011] Duffy, P. & Bruns, A. (2006). The use of blogs, wikis and RSS in education: A conversation of possibilities. Proceedings of the Online Learning and Teaching Conference 2006, Brisbane: September 26. http://eprints.qut.edu.au/5398/1/5398.pdf [25 Mac 2011] Doyle, B. 2006. When to Wiki, When to Blog. http://www.econtentmag.com/Articles/ArticlePrint.aspx?ArticleID=169 00 [25 Mac 2011] Educause. 2009. 7 things you should know about wikis. http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7004.pdf [25 Mac 2011] Kevin R.P. & Joseph T.C. 2007. Wiki as a Teaching Tool. Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects. 3(2007):57-71
 • 237. 224 Bab 18: Del.icio.us APAKAH ITU DEL.ICIO.US? Secara ringkasnya, Delicious (dahulunya dikenali sebagai del.icio.us yang disebut "delicious") merupakan satu khidmat penandaan sosial di Internet untuk menyimpan, berkongsi dan mengesan penanda buku web (http://en.wikipedia.org/wiki/Delicious_%28website%29). Ia membenarkan pengguna meletakkan tag, menyimpan, menguruskan dan berkongsi laman web dari satu sumber terpusat . Dengan menitikberatkan kuasa komuniti, Delicious memperbaik cara orang ramai menemui, mengingati dan berkongsi maklumat melalui Internet (http://www.delicious.com/help/about). KELEBIHAN DEL.ICIO.US Beberapa kelebihan penggunaan Delicious termasuklah: 1. Keupayaan untuk menyimpan dan mengakses penanda buku secara dalam talian. 2. Mempromosikan laman web anda sendiri. 3. Mencari penanda buku daripada pengguna-pengguna lain dalam rangkaian anda. Bab 18 DEL.ICIO.US
 • 238. Bab 18: Del.icio.us 225 4. Mengadakan hubungan sosial dengan pengguna lain dalam rangkaian anda. 5. Membaca penanda buku dalam rangkaian anda kerana Del.icio.us menyediakan suapan RSS laman web kegemaran anda dengan mudah. 6. Menggunakan tag profil, contohnya penanda buku pengguna diberi tag “profil” di del.icio.us untuk menonjolkan laman web, siaran dan artikel terbaik, serta laman web penting yang dihubungkan kepada laman web anda. (Sumber:http://onlinesapiens.wordpress.com/2008/07/19/using-delicious-in education/) PENGGUNAAN DEL.ICIO.US DALAM PENDIDIKAN Berikut ialah beberapa penggunaan Delicious dalam pendidikan yang dicadangkan oleh Gabriela (2007): 1. Delicious berguna kerana ia fleksibel; pelajar boleh bekerja dengan pelbagai komputer menggunakan pelbagai tetapan. 2. Ia boleh membantu pengajaran sebagai satu bibliografi tambahan. 3. Ia boleh menjadi satu mekanisme untuk membina komuniti pembelajaran sekiranya sesuatu tag dikaitkan dengan pelajar yang kemudiannya boleh memberikan sumbangan kepada arkib pautan ini. Ia juga boleh menggalakkan perpaduan kumpulan dan rasa kepunyaan terhadap kumpulan walaupun terdapat kemungkinan bahawa sumbangan pelajar tidak sama rata. 4. Ia meningkatkan rangkaian pembelajaran di luar kumpulan asal dengan memberikan tag kepada sumber-sumber yang mempunyai nota berkualiti serta pautan yang dikongsikan dengan lebih ramai pembaca.
 • 239. 226 Bab 18: Del.icio.us 5. Ia menyediakan maklum balas secara formatif dan tidak rasmi kepada guru kerana mereka boleh melihat kecenderungan dan minat pelajar, dan ini boleh membantu perancangan guru. 6. Ia menggalakkan pelajar menguruskan dan menganalisis koleksi sumber mereka kerana pelajar digalakkan untuk mempertimbangkan dahulu nilai sumber tersebut, kemudian menganalisis dan membina ringkasan tentang nilainya melalui pemberian tag. Kekerapan penyimpanan suatu laman web juga akan menyedarkan mereka tentang isu-isu kredibiliti, nilai dan kebergunaannya. Ini akan meningkatkan penglibatan pelajar dalam proses pembelajaran tersebut.
 • 240. Bab 18: Del.icio.us 227 MULAKAN DENGAN DEL.ICIO.US. Pergi ke: http://www.delicious.com/ Mendaftar Masuk Untuk menggunakan delicious, anda perlu mendaftar atau mendaftar masuk dengan klik pada ‘Join Now’ atau ‘Sign In’. LANGKAH 1 LANGKAH 2
 • 241. 228 Bab 18: Del.icio.us Membuat Tanda Buku Anda juga boleh menyertai atau mendaftar masuk menggunakan akaun yahoo jika ada. Jika anda tidak mempunyai akaun Yahoo, anda juga boleh mendaftar masuk menggunakan akaun ‘facebook’ atau ‘Google’. Salin alamat sesawang URL yang anda kehendaki. LANGKAH 3
 • 242. Bab 18: Del.icio.us 229 Pada paparan muka delicious anda, pergi ke tab ‘Bookmarks’ dan klik ‘My Bookmarks’. Klik ‘Save a new bookmark’. Letakkan sesawang URL yang sudah disalin di sini. Kemudian klik ‘Next’.
 • 243. 230 Bab 18: Del.icio.us ‘Title’ dan ‘URL’ akan dimasukkan secara automatik. Kemudian klik ‘Save’. Masukkan tag dan nota ringkas (jika perlu). Jika anda tidak mahu tanda buku anda dikongsi kepada umum, tandakan ‘Make private’. Tag anda. Bilangan orang yang telah menanda web ini. Tanda buku anda akan dipaparkan seperti ini.
 • 244. Bab 18: Del.icio.us 231 Paparan Persendirian (Private) dan Umum (Public) Untuk memapar tanda buku umum sahaja, klik pada ‘Public’. Anda boleh berkongsi tanda buku anda menggunakan ‘twitter’, ‘email’ dan ‘delicious’. LANGKAH 4
 • 245. 232 Bab 18: Del.icio.us Sekarang, di dalam tanda buku anda hanya dipaparkan tanda buku umum sahaja.
 • 246. Bab 18: Del.icio.us 233 Mencari Tanda Buku Masukkan kata kunci tanda buku yang anda kehendaki dan klik pada ‘Search’. Anda juga boleh membuat pencarian dengan membuat tapisan menggunakan tag. Atau anda boleh tapis pencarian dengan klik pada tag di sini. LANGKAH 5
 • 247. 234 Bab 18: Del.icio.us Berikut adalah contoh tanda buku yang ditapis menggunakan tag. Tapisan mengguna kan tag. Tarikh penandaan dibuat.
 • 248. Bab 18: Del.icio.us 235 Rangkaian (Network) Kegunaan rangkaian (network): - Cara alternatif untuk membawa kandungan. - Melihat tanda buku rakan-rakan. Pergi ke paparan utama delicious anda. Anda boleh menambah rakan delicious dengan klik pada nama pengguna tersebut dari muka pencarian tanda buku anda. LANGKAH 6 Klik pada ‘Network’.
 • 249. 236 Bab 18: Del.icio.us Atau, masukkan nama pengguna (username) dan klik pada ‘Add’ untuk menambah rangkaian anda. Kemudian klik pada ‘Add a user to Network’. Contohnya, “Kafarlee” adalah rangkaian baru anda. Anda boleh melihat dan berkongsi tanda buku dengannya. Untuk melihat rangkaian anda, pergi ke ‘People’ dan klik pada ‘My Network’.
 • 250. Bab 18: Del.icio.us 237 Di sini anda akan melihat bilangan rangkaian anda. Klik pada nama untuk melihat tanda buku mereka.
 • 251. 238 Bab 18: Del.icio.us RUJUKAN Gabriela Grosseck. 2007. Using delicious in education. http://www.scribd.com/doc/212002/Using-delicious-In-Education [25 Mac 2011] http://en.wikipedia.org/wiki/Delicious_%28website%29 [25 Mac 2011] http://onlinesapiens.wordpress.com/2008/07/19/using-delicious-in-education/ [25 Mac 2011] http://www.delicious.com/help/about [25 Mac 2011]
 • 252. Bab 19: VoiceThread 239 APAKAH ITU VOICETHREAD? VoiceThread ialah aplikasi berasaskan Internet yang membolehkan pengguna membina persembahan album media yang boleh dikongsi dan dikomen oleh pengunjung secara tak segerak dalam bentuk teks, suara atau video. Persembahan tersebut boleh merangkumi sebarang bentuk media digital termasuk imej, audio, video dan teks. Hasil daripada kombinasi persembahan digital dan komen penonton yang terkumpul ini dikenali sebagai “VoiceThread”. VoiceThread yang lengkap kemudiannya boleh dipaparkan pada laman web VoiceThread atau dimasukkan ke laman Web lain atau blog. Ia juga boleh dieksport kepada atur cara luar talian yang dikendalikan dari komputer, DVD, pemain MP3 dengan keupayaan video atau telefon bimbit. Kesimpulannya, VoiceThread membolehkan keseluruhan perbualan kumpulan dikumpulkan dari mana-mana sahaja dan kemudian dikongsi untuk dimainkan semula di satu tempat. VoiceThread telah dikenali sebagai “blog audio berkumpulan” kerana seperti blog, VoiceThread bukan sahaja menggalakkan penonton untuk menulis komen, malah membenarkan komen tersebut diberikan dalam format audio (Penn State 2009). Bab 19 VOICETHREAD
 • 253. 240 Bab 19: VoiceThread FAEDAH MENGGUNAKAN VOICETHREAD InfoTech4Lrng (2008) menyatakan faedah-faedah berikut apabila menggunakan VoiceThread: 1. Ringkas dan mudah. 2. Tumpuan diberikan kepada kandungan dan bukan kepada alat; boleh berfungsi sebagai satu bentuk penulisan bebas. 3. Tidak memerlukan perkakasan yang kompleks dan memori yang besar; tidak banyak halangan teknikal. 4. Menggalakkan penceritaan secara kolaboratif. 5. Keupayaan menggunakan imej yang besar dan jelas – satu atau lebih. 6. Penonton boleh membesarkan gambar (zum masuk) untuk melihat butiran gambar atau mengecilkannya (zum keluar) untuk melihat gambaran keseluruhan. 7. Boleh menambah teks. 8. Mudah untuk merakamkan suara. 9. Menggalakkan perbualan yang berterusan tentang setiap imej. 10. Membina kefasihan, ketepatan dan suara dalam bahasa kedua. 11. Satu dimensi baharu untuk analisis kreatif terhadap gambar-gambar, peta dan artifak bersejarah. 12. Maklum balas boleh diberikan dan diterima daripada rakan-rakan, guru (pentaksiran formatif dan sumatif), ibu bapa dan ahli keluarga lain, serta komuniti tempatan dan global. 13. Boleh digunakan sebagai “alat penceritaan, alat pemikiran kritis, alat kajian, alat komunikasi ekspositori malah sebagai alat penilaian’’. 14. Membenarkan pembezaan untuk menyesuaikan keperluan dan gaya pembelajaran yang berlainan, satu alternatif kepada mereka yang keberatan atau menghadapi kesukaran untuk menulis.
 • 254. Bab 19: VoiceThread 241 15. Guru boleh menggabungkan kerjasama digital kepada kurikulum dengan mudah. CARA MENGGUNAKAN VOICETHREAD VoiceThread membolehkan setiap pelajar di dalam kelas merakamkan komen dengan mudah secara audio mengenai idea dan pengalaman yang penting buat mereka. Pelajar boleh menceritakan kisah mereka, sama ada tentang suatu aktiviti, projek, atau pencapaian, dengan menggunakan suara mereka sendiri dan mengongsinya dengan orang lain di serata dunia. Bagi pendidik pula, VoiceThread menawarkan satu cara pengajaran prinsip-prinsip kewarganegaraan digital yang baik serta menyediakan satu saluran untuk merakamkan dan berkongsi kepelbagaian personaliti yang terdapat dalam sesuatu kelas. VoiceThread boleh dikendalikan dengan mudah yang mewujudkan warisan digital untuk dikongsi oleh pelajar dan pendidik. Keseronokan dan kebanggaan jelas kedengaran pada suara pelajar sewaktu mereka menerbitkan dan menyimpan hasil kerja mereka untuk jangka panjang. (http://voicethread.com/image/voicethreads_in_the_classroom.pdf) PENGGUNAAN VOICETHREAD DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN VoiceThread merupakan satu aplikasi yang memudahkan pengumpulan media visual dalam satu persembahan. Dengan menyediakan satu ruang untuk berkongsi, membina dan menilai projek media, aplikasi seperti ini boleh menggalakkan kecelikan (literasi) digital dan keghairahan terhadap penciptaan multimedia. Namun, yang membezakan VoiceThread dengan aplikasi lain adalah keupayaannya untuk menggabungkan audio dengan format media lain
 • 255. 242 Bab 19: VoiceThread bagi memberikan komen terhadap suatu hasil kerja asal. VoiceThread menawarkan interaksi dalam talian secara natural yang sesuai untuk pelajar membentangkan dan mempertahankan hasil kerja mereka di hadapan rakan- rakan dan pakar dalam bidang tersebut. Suatu persekitaran yang memudahkan pelajar mendengar dan memberikan sumbangan kepada hasil kerja rakan mereka sewajarnya dapat menggalakkan penilaian sebaya yang lebih dipercayai. Penilaian yang merangkumi isyarat secara lisan dan visual menggunakan suara pelajar sendiri mungkin akan menjadikannya lebih mudah untuk ditafsirkan oleh pelajar. Dalam disiplin yang memerlukan pelajar membuat portfolio kerja mereka, VoiceThread memberikan peluang untuk membina persembahan beranotasi yang merangkumi penerangan audio, video, dan teks tentang perkara yang dilakukan. Refleksi peribadi dan berkumpulan juga boleh dikumpulkan dan disimpan. Setakat ini, potensi terbesar VoiceThread terletak pada peluang kreatif yang disediakan untuk pelajar menceritakan kisah mereka dan memberikan sumbangan atau mengkritik naratif rakan sebaya mereka secara langsung (Educause 2009). Berikut merupakan penggunaan Voicethread dalam pengajaran dan pembelajaran (InfoTech4Lrng 2008): 1. Menghasilkan atau memilih imej sebagai tambahan kepada sajak, corak puisi (cara berpuisi) atau kajian. 2. Merakam sejarah peribadi, keluarga atau komuniti, peristiwa bersejarah atau projek sejarah dalam bentuk lisan, dokumentari atau esei. 3. Menghasilkan satu album gambar pusat pengajian yang diceritakan oleh pelajar. 4. Berkongsi laporan lisan mengenai kajian yang dilakukan melalui cerita digital. 5. Peluang bagi pelajar mengasah kemahiran semasa temuduga.
 • 256. Bab 19: VoiceThread 243 6. Teknik-teknik temuduga. 7. Memupuk keyakinan diri dengan rakan sebaya. 8. Menanyakan soalan terbuka. 9. Menyediakan ruang masa kepada pelajar yang ditemuduga untuk memberikan penerangan lanjut. 10. Soalan susulan. 11. Membina kemahiran penyuntingan – membuang kesilapan dan jeda (hentian sejenak). 12. Bekerjasama dengan pusat pengajian di tempat lain. 13. Bicara buku berilustrasi. 14. Pelajar merakamkan fikiran mereka semasa melihat dokumen atau mendraf komen. 15. Meneroka bahan sains untuk menunjukkan cara penggunaannya di makmal, juga dalam inovasi dan penerokaan sains.
 • 257. 244 Bab 19: VoiceThread MULAKAN DENGAN VOICETHREAD Pergi ke: http://www.voicethread.com Daftar Masuk/Pendaftaran STEP 3 Start uploading image/video Klik di sini untuk daftar masuk atau membuat pendaftaran. Muka ini akan terpapar setelah anda mendaftar masuk. LANGKAH 1 LANGKAH 2
 • 258. Bab 19: VoiceThread 245 Membina VoiceThread a) Muat Naik Imej dan Video Klik pada tab ‘Create’. Klik ‘Upload’ untuk mula muat naik imej, dokumen atau video. Muat naik fail dari komputer anda. Muat naik fail menggunakan alamat URL. Muat naik imej dan video menggunakan webcam anda. LANGKAH 3
 • 259. 246 Bab 19: VoiceThread b) Mengulas Setelah anda memuat naik imej atau video, sekarang anda boleh mula membuat ulasan. Anda juga boleh menghapuskan ulasan anda bila-bila masa. Sekarang, anda boleh mula memberikan ulasan anda tidak kira samada persembahan Voicethread anda atau individu lain. Anda juga boleh memilih untuk memberikan ulasan dalam bentuk teks, audio atau video.
 • 260. Bab 19: VoiceThread 247 c) Berkongsi VoiceThread Klik ‘share’ untuk berkongsi Voice Thread dengan individu lain. Jemput rakan anda melalui email. Anda boleh menambah rakan dengan membuat kumpulan. Namun begitu aplikasi ini dibolehkan untuk Pro-VoiceThread. Klik di sini dan salin link URL anda. Pilihan penerbitan adalah sangat penting untuk memastikan VoiceThread dapat dipaparkan dan digunakan oleh pengguna lain. Semua individu dapat melihat Voice Thread anda. Ulasan dibenarkan. Setelah ulasan dibuat, anda perlu mengesahkan sebelum dipapar untuk tatapan umum. Boleh dipaparkan di bahagian "Browse" di muka utama VoiceThread. Kemudian klik ‘Save’.
 • 261. 248 Bab 19: VoiceThread VoiceThread Anda Klik pada tab ‘MyVoice’ untuk memaparkan VoiceThread yang anda bina. Klik ‘Menu’ untuk mula menyunting VoiceThread yang anda bina. LANGKAH 4
 • 262. Bab 19: VoiceThread 249 RUJUKAN Educause. 2009. 7 things you should know about voicethread. http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7050.pdf [6 April 2011] Penn State. 2009. 7 Things You Need to Know about VoiceThread. http://www.personal.psu.edu/mnm14/blogs/meyerviews/VoiceThread_ whitepaper.pdf [6 April 2011] InfoTech4Lrng. 2008. Voicethread in Teaching and Learning. http://arllennium.wordpress.com/2008/03/20/voicethread-in-teaching- and-learning/ [6 April 2011] VoiceThread in The Classroom. http://voicethread.com/image/voicethreads_in_the_classroom.pdf [6 April 2011]
 • 263. 250 Bab 20: Camtasia Studio APAKAH ITU CAMTASIA STUDIO? Camtasia Studio ialah program perisian rakaman skrin berasaskan video. Ia seakan-akan sama dengan penggunaan kamera video untuk merakam skrin anda. Walau bagaimanapun, tidak seperti kamera video, perisian Camtasia dipasang pada komputer anda, jadi rakaman skrin anda dibuat terus dalam format video digital dengan audio berkualiti tinggi. Camtasia juga boleh disesuaikan untuk merakam keseluruhan skrin, tetingkap tertentu, atau kawasan yang ditentukan oleh pengguna. Video rakaman skrin boleh dibuat dengan atau tanpa pengisahan suara, dan boleh dianotasi selepas rakaman. (Sumber:http://www.wpi.edu/Academics/ATC/Collaboratory/HowTo/Camta sia/camintro.html) Bab 20 CAMTASIA STUDIO
 • 264. Bab 20: Camtasia Studio 251 KELEBIHAN CAMTASIA STUDIO Berikut ialah beberapa kelebihan Camtasia Studio: • Banyak pilihan praset dan format Output. • Tiada pengurangan kualiti video selepas persembahan - Kualiti persembahan Camtasia Studio tidak hilang, bermakna anda akan mendapat output yang sama selepas persembahan seperti yang telah dipratonton sebelum menyerahkan output akhir. • Penyuntingan yang mudah - Menawarkan keupayaan penyuntingan yang mudah dalam paparan garis masa dan papan cerita. • Penggabungan PowerPoint - Dapatkan peranti tambahan Camtasia Studio untuk PowerPoint dan program ini boleh menukar keseluruhan fail persembahan berformat ppt atau pptx kepada fail berformat AVI. • Sokongan untuk pelbagai format media - Camtasia Studio menyokong pelbagai format video, audio dan gambar. • Import & Eksport yang mudah - Membolehkan anda mengeksport projek dalam format fail zip dan menghantarnya dengan cepat kepada sesiapa sahaja. Rakan anda cuma perlu mengimport fail zip ke dalam Camtasia Studio. • Penerbitan berkelompok - Gunakan pilihan penerbitan berkelompok untuk mempersembahkan beberapa rakaman skrin video secara serentak. • Rakaman Pelbagai Runut - membolehkan anda merakam beberapa klip secara satu persatu dan menggabungkannya untuk menerbitkan output tunggal. (Sumber: http://www.screencastingtips.org/advantages-of-camtasia-studio- over-free-screencasting-software/80/)
 • 265. 252 Bab 20: Camtasia Studio KESAN VIDEO PENGAJARAN YANG MUNGKIN TERHADAP PEMBELAJARAN • Menyediakan sukatan pelajaran berbentuk video interaktif untuk memperkenalkan pelajar kepada kelas. • Merangsang pelajar untuk menggunakan deria penglihatan dan pendengaran bagi mempertingkatkan pembelajaran. • Membantu pelajar memahami konsep yang rumit dan prosedur yang sukar dihuraikan dengan teks dan grafik ringkas. • Penggunaan mesej visual dan auditori membolehkan pelajar memproses maklumat dengan lebih cepat, seterusnya membantu mengukuhkan penguasaan mereka terhadap bahan pembelajaran. • Menukarkan maklumat yang tersirat atau pengetahuan yang mungkin terlalu sukar dihuraikan dalam teks kepada penerangan yang jelas dan tersurat melalui penggunaan gambar. • Video mempunyai tarikan visual yang boleh mencetus reaksi emosi daripada pelajar, dan ini akan membantu dalam meningkatkan motivasi mereka. (Sumber:http://cstl.semo.edu/institute/2007Summer/Camtasia/EngagingDNBe yondtheClassroom.ppt)
 • 266. Bab 20: Camtasia Studio 253 MULAKAN DENGAN CAMTASIA STUDIO Pergi ke http://www.techsmith.com/camtasia.html Memuat Turun & Memasang Camtasia Studio LANGKAH 1 LANGKAH 2 Klik butang ‘Free Trial’.
 • 267. 254 Bab 20: Camtasia Studio Masukkan alamat e-mel anda untuk mendapatkan versi percubaan Camtasia selama 30 hari. Kemudian, klik ‘Start Windows Download’ atau ‘Start Mac Download’. Tetingkap ini akan terpapar. Anda perlu mengklik ‘Save File’ untuk memulakan pemasangan perisian Camtasia. Klik butang ‘Next >’. Klik butang ‘Next >’ sekali lagi.
 • 268. Bab 20: Camtasia Studio 255 Klik butang ‘Next >’ sekali lagi. Tunggu sehingga proses pemasangan Camtasia selesai. Klik ‘Next >’. Tandakan bahagian ‘I accept the license agreement’ dan klik ‘Next >’.
 • 269. 256 Bab 20: Camtasia Studio Ikon pintasan Camtasia akan dipasang pada desktop anda. Perisian Camtasia anda telah berjaya dipasang. Klik butang ‘Finish’. Klik butang ‘Finish’ sekali lagi.
 • 270. Bab 20: Camtasia Studio 257 Merakam Persembahan PowerPoint Peralatan PowerPoint Camtasia. LANGKAH 3 Buka fail Microsoft PowerPoint anda dan pergi ke tab ‘Add-Ins’. Buka Camtasia dan pergi ke ‘Record PowerPoint’.
 • 271. 258 Bab 20: Camtasia Studio Pilihan program. Kemudian, klik butang ‘OK’. Jika anda ingin memasukkan kamera web, tandakan kotak ini. Pilihan video dan audio. Memulakan persembahan dan rakaman. Merakam kamera. Merakam audio. Memaparkan pratonton kamera. Pilihan rakaman Camtasia Studio.
 • 272. Bab 20: Camtasia Studio 259 Untuk mula merakam PowerPoint, klik butang ‘Record’. Klik butang ‘Stop Recording’ setelah anda selesai merakam. Kemudian, pergi ke ‘Click to begin recording’.
 • 273. 260 Bab 20: Camtasia Studio Merakam SkrinLANGKAH 4 Klik pada ‘Record the screen’. Untuk memulakan rakaman, klik butang ‘rec’. Anda boleh mengubah saiz kawasan skrin yang ingin dirakam. Gunakan seting ini untuk menyesuaikan rakaman skrin anda serta memasukkan kamera dan audio.
 • 274. Bab 20: Camtasia Studio 261 Rakaman anda akan bermula selepas tiga kiraan. Untuk menghentikan rakaman, klik butang ‘Stop’. Atau anda boleh mengklik ikon ini untuk membuka peralatan perakam skrin.
 • 275. 262 Bab 20: Camtasia Studio Menerbitkan Rakaman AndaLANGKAH 5 Gunakan butang-butang ini untuk menyimpan, memadamkan, menyunting, atau menerbitkan rakaman. Buka Camtasia Studio dan pergi ke ‘Produce video as…’ di bawah panel ‘Produce’. Tandakan pilihan ‘Produce your recording’ dan klik ‘OK’. Klik butang ‘Next >’. Pilih ‘Custom production settings’.
 • 276. Bab 20: Camtasia Studio 263 Klik butang ‘Next >’. Klik butang ‘Next >’. Pilih saiz video anda dan klik butang ‘Next >’. Klik butang ‘Next >’. Pilih format video anda.
 • 277. 264 Bab 20: Camtasia Studio Tunggu sehingga projek selesai diproses. Masukkan nama penerbitan anda dalam ruang 'Output file', kemudian klik butang ‘Finish’. Klik butang ‘Next >’ sekali lagi.
 • 278. Bab 20: Camtasia Studio 265 Menyunting Rakaman Anda Kemudian, klik butang ‘Finish’. LANGKAH 6 Seret rakaman video anda dalam garis masa ‘Video 1’.
 • 279. 266 Bab 20: Camtasia Studio (a) Memotong rakaman (b) Klip Tajuk Klik ikon ini untuk memotong rakaman yang dipilih. Seret alat ini untuk memilih bahagian yang ingin disunting atau dipotong. Pergi ke ‘Title clips’ di bawah panel ‘Add’. Inilah bahagian rakaman yang telah anda pilih.
 • 280. Bab 20: Camtasia Studio 267 Kemudian, klik butang ‘OK’. Taip klip tajuk anda di sini. Kemudian, seret klip tajuk pada garis masa video 1 untuk memasukkannya ke dalam video.
 • 281. 268 Bab 20: Camtasia Studio (c) Transisi Buka Camtasia Studio dan klik ‘Transitions’ di bawah panel ‘Edit’.
 • 282. Bab 20: Camtasia Studio 269 Pilih transisi yang digemari. Anda boleh menyeret atau memasukkan transisi selepas Klip 1, atau anda boleh menyisipkan transisi di antara kesemua klip. Kemudian, klik butang ‘Finished’. Seret transisi di sini.
 • 283. 270 Bab 20: Camtasia Studio Mencari Dokumen Anda Buka folder ‘Camtasia Studio’. Pergi ke 'My Documents'. LANGKAH 7
 • 284. Bab 20: Camtasia Studio 271 Cari folder rakaman Camtasia yang telah anda simpan. Semua fail ada di dalam folder ini.
 • 285. 272 Bab 20: Camtasia Studio RUJUKAN http://www.wpi.edu/Academics/ATC/Collaboratory/HowTo/Camtasia/camint ro.html [6 Jun 2012] http://www.screencastingtips.org/advantages-of-camtasia-studio-over-free- screencasting-software/80/ [6 Jun 2012] http://cstl.semo.edu/institute/2007Summer/Camtasia/EngagingDNBeyondthe Classroom.ppt [6 Jun 2012]
 • 286. Bab 21. Scoop.it 273 APAKAH ITU SCOOP.IT? Scoop.it ialah satu platform pengumpulan bahan yang membolehkan pengguna menyusun dan menyimpan maklumat mengenai sebarang topik yang diingini. Pengguna boleh membina topik pilihan mereka (tanpa had) dan terus mula melakukan penyusunan. Laman web ini disesuaikan bagi menyediakan cara yang mudah dan pantas kepada pengguna untuk ‘mengaut’ mana-mana maklumat yang berkaitan dengan topik yang dipilih oleh mereka. (Sumber: http://www.iblogzone.com/2011/11/scoop-it-content-curation- tool.html) MANFAAT PENGGUNAAN SCOOP.IT Terdapat beberapa manfaat apabila menggunakan Scoop.it: • Tiada pengiklanan sama ada di pihak pengguna atau orang ramai. • Bahan dicadangkan kepada anda tapi tidak disertakan secara automatik. Anda mempunyai kuasa sepenuhnya terhadap maklumat yang boleh dimasukkan ke dalam topik anda. • Siaran boleh dipromosikan pada ruang teratas dan dibiarkan di situ. Ini amat berguna jika anda berblog tentang sesuatu topik dan mahu siaran terkini blog anda mudah dilihat. Bab 21 SCOOP.IT
 • 287. 274 Bab 21: Scoop.it • Anda boleh mengikuti mereka yang mempunyai minat yang sama dengan anda. (Sumber: http://www.molly-greene.com/how-can-a-writer-use-scoop-it/)
 • 288. Bab 21. Scoop.it 275 MULAKAN DENGAN SCOOP.IT Pergi ke: http://www.scoop.it/ Daftar LANGKAH 1 LANGKAH 2 Log masuk ke Scoop.it melalui akaun Facebook dan Twitter. Klik di sini untuk mendaftar.
 • 289. 276 Bab 21: Scoop.it Klik di sini jika anda tidak mempunyai akaun Facebook atau Twitter. Isi maklumat yang diperlukan. Klik butang ‘Sign Up’.
 • 290. Bab 21. Scoop.it 277 Satu e-mel akan dihantar oleh Scoop.it untuk pengesahan alamat e-mel anda. Anda berjaya membina akaun Scoop.it. Anda boleh memulakan topik mengikut minat anda. Klik pautan yang diberikan.
 • 291. 278 Bab 21: Scoop.it Mengaut Semula LANGKAH 3 Klik butang ‘Rescoop’. Buka Scoop.it dan pilih mana-mana topik yang ingin anda kaut semula.
 • 292. Bab 21. Scoop.it 279 Seterusnya, klik butang ‘RESCOOP’ Pilih topik yang telah anda bina sebelum ini.
 • 293. 280 Bab 21: Scoop.it Penanda kecil Scoop.it LANGKAH 3 Klik di sini pada akaun anda. Klik butang ini. Tarik dan lepaskannya pada bar alat penanda anda. Pilih ‘Bookmarklet’. Kini penanda kecil anda telah dipasang di sini.
 • 294. Bab 21. Scoop.it 281 Mengaut LANGKAH 3 Seterusnya, klik butang ‘PUBLISH’ Halaman yang telah anda kaut akan kelihatan seperti ini. Klik pada penanda kecil ‘Scoop.it’.
 • 295. 282 Bab 21: Scoop.it Ini paparan halaman yang telah anda kaut.
 • 296. Bab 21. Scoop.it 283 RUJUKAN http://pinterest.com/about/ [10 Ogos 2012] http://www.mymagneticblog.com/what-is-pinterest/ [10 Ogos 2012]
 • 297. 284 Bab 22: Flickr APAKAH ITU FLICKR? Flickr ialah satu laman web perkongsian gambar yang boleh digunakan untuk memuat naik gambar, memberikan tag kepada gambar, melihat gambar orang lain, serta menulis komen dan anotasi pada gambar tersebut. Pengguna boleh membina set gambar untuk menyusunnya dengan mudah dan juga menyertai kumpulan topik perbincangan bagi memupuk kesedaran berkomuniti. Flickr dilancarkan pada bulan Februari 2004, dan merupakan salah satu daripada alat Web 2.0 yang popular. Laman ini menyediakan peralatannya, tetapi nilainya terhasil daripada sumbangan komuniti pengguna – gambar-gambar, komen, rating dan organisasi – serta perhubungan antara individu yang dipermudahkan oleh laman ini. Flickr juga menyediakan pelbagai tetapan privasi yang memberi pengguna kawalan terhadap cara penggunaan yang diingini untuk gambar-gambar mereka. Sumber: (http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7034.pdf). CARA MENGGUNAKAN FLICKR Walaupun penggunaan Flickr lebih kepada bahan bergambar, namun laman web ini lebih tepat diterangkan sebagai satu tempat untuk berkongsi pengalaman dan membina perhubungan. Salah satu daripada tanda-tanda kemajuan teknologi adalah keupayaan pengguna untuk menghasilkan bahan sendiri, dan gambar ialah cara yang paling mudah untuk berkongsi hasil kerja Bab 22 FLICKR
 • 298. Bab 22: Flickr 285 kreatif. Pelajar dan guru/pensyarah selalunya mempunyai banyak gambar yang tidak pernah dilihat oleh sesiapa. Dengan memudahkan perkongsian gambar, Flickr membuktikan bahawa penyumbangan bahan merupakan proses yang amat mudah dan hampir apa sahaja yang dikongsi akan ditonton oleh seseorang. Keupayaan untuk berbual mengenai sesuatu gambar dan mengemas kini gambar tersebut berdasarkan komen yang diterima akan mewujudkan kesedaran berkomuniti. Malah, pengguna Flickr juga amat gemar menggunakan laman web ini serta amat yakin dengan nilainya. Tambahan pula dengan adanya kamera digital yang mudah diperoleh dan digunakan, berjuta- juta orang telah menjadi jurugambar amatur, dan laman-laman web seperti Flickr menjadi tempat untuk berkongsi gambar dan bertemu dengan orang yang mempunyai minat serupa, walaupun fotografi bukanlah fokus utama mereka. Sokongan Flickr terhadap lesen Creative Commons menyediakan satu lagi ruang perbincangan mengenai sifat hak cipta yang sentiasa berkembang dalam era digital ini. Sumber :(http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7034.pdf). PENGGUNAAN FLICKR DALAM P & P Flickr memberikan peluang kepada pelajar bidang fotografi dan subjek seni yang lain untuk menerima maklum balas dan menyertai komuniti pakar dan peminat amatur, yang akan mendedahkan mereka kepada realiti amalan profesional. Kekuatan ini boleh diperluas kepada bidang lain, seperti yang telah dibuktikan oleh kejayaan projek-projek penceritaan digital dengan penggunaan media visual untuk berkongsi pengalaman peribadi. Pelajar yang memberikan perhatian kepada kandungan media visual akan mempamerkan hasil pembelajaran yang lebih memuaskan, dan kedekatan media visual dengan realiti kehidupan seharian memudahkan pelajar mengaitkan bahan pembelajaran dengan diri mereka. Melalui cara yang sama, Flickr
 • 299. 286 Bab 22: Flickr mendedahkan pelajar kepada pembelajaran partisipatori dengan memanfaatkan penggunaan kamera digital yang kini ada di mana-mana sahaja serta keinginan pelajar untuk berkongsi hasil kerja kreatif mereka. Dengan memperkenalkan pengguna kepada teknologi untuk bekerjasama dan bersosial, Flickr menyediakan platform yang mudah dan selesa bagi pelajar untuk melibatkan diri dengan kandungan pelajaran dan komuniti dalam proses pembinaan pengetahuan secara bersama. Sumber: (http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7034.pdf).
 • 300. Bab 22: Flickr 287 MULAKAN DENGAN FLICKR Pergi ke: http://www.flickr.com/ Daftar Masuk/Bina Akaun Flickr Klik ‘Create New Account’ jika anda tidak mempunyai ID Yahoo. Klik pada ‘Create Your Account’ dengan menggunakan akaun Yahoo atau log masuk menggunakan akaun ‘Facebook’ atau ‘Google’. Daftar masuk menggunakan akaun Yahoo. LANGKAH 1 LANGKAH 2
 • 301. 288 Bab 22: Flickr Setelah anda log masuk, masukkan nama skrin Flickr anda. Anda juga boleh mengubahnya kemudian. Kemudian klik pada ‘creates my account’. Akaun Flickr anda telah berjaya dibuat jika anda melihat ucapan ini. Sekarang, anda boleh menyunting profil anda atau melakukannya kemudian.
 • 302. Bab 22: Flickr 289 Menyunting Profil Klik pada ‘Personalize your profile’. Muat naik imej daripada komputer anda untuk membina ikon buddy. Bina URL Flickr anda. Sunting profil anda dan kemudian klik butang ‘Save’. LANGKAH 3
 • 303. 290 Bab 22: Flickr Memuat Naik Foto Pergi ke halaman utama flickr anda. Klik ‘Upload photos & Video’. Klik pada ‘Choose photos & Videos’. LANGKAH 4
 • 304. Bab 22: Flickr 291 Buka folder gambar daripada komputer anda. Klik ‘Upload photos & Videos’. Pilih jenis privasi yang anda mahu. Setelah anda memuat naik, masukkan ‘title’, ‘description’ dan ‘tags’ untuk foto anda. Kemudian klik ‘SAVE’
 • 305. 292 Bab 22: Flickr Mengatur Foto Pada halaman utama, klik pada ‘Organize & Create’. Untuk mula mengatur, pergi ke ‘Sets’. Set adalah berfungsi seperti folder yang mengandungi foto- foto. Heret foto tersebut ke bahagian ini untuk membuat set. Namakan set anda dan klik pada ‘Save’. LANGKAH 5
 • 306. Bab 22: Flickr 293 Mencari Rakan Sekarang anda telah mengatur satu set gambar. Untuk keluar dari bahagian ini, pergi ke ‘Your photostream’. Pergi ke halaman utama Flickr dan klik pada ‘Find your friends on Flickr’. LANGKAH 6
 • 307. 294 Bab 22: Flickr Memasukkan Nota Masukkan senarai rakan dengan mencari melalui email, akaun facebook atau nama individu. Klik pada gambar yang anda mahu masukkan nota. Pergi ke ‘Action’ dan klik pada ‘Add a note’. LANGKAH 7
 • 308. Bab 22: Flickr 295 Menghantar Ulasan Klik pada kawasan yang anda mahu untuk menulis nota tersebut. Tulis nota di sini.Klik ‘Save’ Untuk menghantar ulasan, pergi ke bahagian bawah gambar yang anda mahu ulas. Tulis ulasan anda di sini. Klik ‘Preview’ jika anda mahu melihat kembali ulasan yang telah anda tulis atau terus menghantar dengan klik pada ‘Post Comment’. LANGKAH 8
 • 309. 296 Bab 22: Flickr Meletakkan Gambar dalam Peta Pergi ke ‘Action’ dan klik ‘Add to your map’. Masukkan nama lokasi. LANGKAH 9
 • 310. Bab 22: Flickr 297 Anda boleh heret- dan-letak gambar di lokasi yang anda mahu di atas peta. Pilih kebolehlihatan gambar tersebut dan klik ‘Save Location’.
 • 311. 298 Bab 22: Flickr RUJUKAN 7 Things You Should Know About Flickr. 2010. http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7034.pdf [25 Mac 2011]
 • 312. Bab 23: Wordle 299 APAKAH ITU WORDLE? Wordle ialah satu alat yang melihat teks yang diberikan (pelajar boleh menaip perkataan yang menerangkan tentang diri mereka, perkara yang ingin dipelajari, perkara yang pernah dipelajari; perbendaharaan kata yang sukar bagi mereka; perkataan yang menerangkan tentang negara yang sedang dipelajari) dan kemudian membina satu ringkasan “awan perkataan” daripada perkataan tersebut. Awan perkataan menonjolkan perkataan yang sering digunakan dalam teks asal. Anda boleh menukar fon, susun atur dan warna yang digunakan. Setelah “awan perkataan” dibina, pelajar boleh merakam syot layar untuk disimpan dan ditampalkan pada suatu aplikasi, atau disimpan dalam Paint/Photoshop dalam format imej jpg untuk digunakan dalam sesuatu projek — PowerPoint, Slideshare, PhotoStory, Blog, Wiki, dsb. Atau, mereka boleh mencetaknya dan membina papan buletin dalam kelas daripada perkataan tersebut. CARA MENGGUNAKAN WORDLE Berikut ialah beberapa cara untuk menggunakan Wordle: 1. Membuat ringkasan suatu tugasan atau karangan. Cara yang berguna untuk memberitahu orang lain tentang kandungan esei tersebut. Bab 23 WORDLE
 • 313. 300 Bab 23:Wordle 2. Boleh digunakan oleh guru sebagai satu cara penilaian. Pelajar membina Wordle daripada pembentangan hasil kerja mereka dan menggunakannya sebagai asas perbincangan. 3. Refleksi sendiri. 4. Menulis ringkasan daripada ruangan teks hasil kajian. 5. Menjelaskan penulisan pelajar dengan menggunakan gambar (Julia 2009). 6. Meningkatkan perbendaharaan kata dan menambahkan pengetahuan dengan mengambil teks daripada dokumen atau laman web dan menjadikannya awan perkataan untuk membantu anda mengingati kandungan teks yang dibaca (Nil Peachey 2008).
 • 314. Bab 23: Wordle 301 MULAKAN DENGAN WORDLE Pergi ke: http://www.wordle.net/ Membina Wordle Klik di sini LANGKAH 1 LANGKAH 2
 • 315. 302 Bab 23:Wordle Tulis atau sisipkan teks di sini Klik ‘Go’. Contoh teks yang disisipkan di dalam Wordle.
 • 316. Bab 23: Wordle 303 Menjana Awan Perkataan Anda boleh klik pada ‘Randomize’ untuk menjana pelbagai rupa awan perkataan. Simpan ke galeri awam dan gunakan kod embed untuk dipaparkan di dalam blog, wiki atau laman sesawang. Anda boleh mengubahsuai Wordle menggunakan alat ini. LANGKAH 3
 • 317. 304 Bab 23:Wordle RUJUKAN Julia Zangl Colby . 2009. Wordle — An Easy Tool to Use for Teachers and Students http://jzcolby.edublogs.org/2009/05/19/wordle-an-easy-tool- to-use-for-teachers-and-students/ [24 Mac 2011] Nil Peachey. 2008. Using a Word Cloud to Remember Words and Texts. http://daily-english-activities.blogspot.com/2008/09/using-word-cloud- to-remember-words-and.html [24 Mac 2011] Wordle. http://www.wordle.net/ [24 Mac 2011]
 • 318. Bab 24: Pinterest 305 APAKAH ITU PINTEREST? Pinterest membolehkan anda menyusun dan berkongsi segala perkara menarik yang anda temui dalam web. Kebanyakan orang menggunakan papan pin untuk merancang hari perkahwinan mereka, menghias rumah, dan menyusun resipi kegemaran mereka. Dan yang terbaik sekali ialah anda juga boleh menyemak imbas papan pin orang lain. Semak imbas papan pin merupakan satu cara yang menyeronokkan untuk meneroka perkara baharu dan mendapat inspirasi daripada orang lain yang mempunyai minat yang sama dengan anda. Pinterest dapat menghubungkan individu di serata dunia berdasarkan pada minat yang sama. (Sumber: http://pinterest.com/about/) KELEBIHAN MENGGUNAKAN PINTEREST Terdapat beberapa kelebihan menggunakan Pinterest: • Untuk berkongsi gambar dengan ahli keluarga dan rakan-rakan • Untuk berkongsi maklumat – Ramai orang menggunakan Pinterest untuk menampal resipi dan idea mereka atau mempamerkan bakat mereka melalui gambar. • Untuk mengumpul inspirasi – Individu dari serata dunia menggunakan Pinterest untuk mempamerkan idea terbaik mereka. Bab 24 PINTEREST
 • 319. 306 Bab 24: Pinterest • Untuk mempromosikan perniagaan – Pinterest boleh menjadi satu cara hebat untuk berkongsi produk anda dengan seluruh dunia. Tampal gambar produk anda atau gunakan Pinterest untuk mempamerkan bakat yang anda tawarkan. Yang paling baik adalah dengan cara menggunakannya untuk membina personaliti jenama secara visual bagi perniagaan anda. (Sumber: http://www.mymagneticblog.com/what-is-pinterest/) MULAKAN DENGAN PINTEREST Pergi ke: http://pinterest.com/LANGKAH 1
 • 320. Bab 24: Pinterest 307 Sertai PinterestLANGKAH 2 Klik butang ‘Join Pinterest >>’. Pilih imej dan perkara yang anda suka.
 • 321. 308 Bab 24: Pinterest Kelima-lima imej yang anda pilih akan dimasukkan di sini. Seterusnya,klik butang ‘Continue’ Anda boleh membina akaun Pinterest menggunakan akaun ‘Facebook’ atau ‘Twitter’. Atau anda boleh daftar menggunakan akaun e-mel.
 • 322. Bab 24: Pinterest 309 Isi maklumat yang diperlukan Seterusnya, Klik ‘Create Account’. Semak peti masuk e-mel dan klik butang ‘Verify Email’ bagi mengesahkan e- mel anda.
 • 323. 310 Bab 24: Pinterest Penanda Kecil ‘Pin It’ LANGKAH 3 Buka Pinterest anda dan seterusnya, pergi ke ‘About’. Leret butang ‘Pin It’ ke bar penanda anda. Pilih’Pin It Button’.
 • 324. Bab 24: Pinterest 311 Membina Papan Kenyataan LANGKAH 3 Butang ‘Pin It’ telah ditambah kepada bar penanda anda. Buka akaun Pinterest anda. Seterusnya, Klik butang ‘Create Board’. Isi nama papan kenyataan/kate gori anda.
 • 325. 312 Bab 24: Pinterest Mengepin LANGKAH 3 Pergi ke laman web yang ingin anda pin/kongsi. Seterusnya, klik butang ‘Pin It’ pada bar penanda anda. Pilih wakil imej laman web yang ingin anda pinkan. Klik butang’Pin It’.
 • 326. Bab 24: Pinterest 313 Klik butang ‘Pin It’. Isi keterangan mengenainya. Pilih papan kenyataan anda Klik butang ini untuk melihat pin anda dan kongsinya pada Facebook dan Twitter.
 • 327. 314 Bab 24: Pinterest Mencari & Mengepin LANGKAH 3 Laman web yang anda pin kini telah dimasukkan ke dalam akaun Pinterest anda.
 • 328. Bab 24: Pinterest 315 Pilih kategori anda.
 • 329. 316 Bab 24: Pinterest Pilih dan klik pada imej/maklumat yang anda suka.
 • 330. Bab 24: Pinterest 317 Kongsi pin ini. Pilih papan kenyataan anda. Klik pada butang ‘Follow’ jika anda ingin mengikuti pin pengguna ini. Tambah komen anda di sini. Klik ‘Repin’. Seterusnya, klik butang ‘Pin It’.
 • 331. 318 Bab 24: Pinterest Semua ini ialah pin anda.
 • 332. Bab 24: Pinterest 319 RUJUKAN http://pinterest.com/about/ [10 Ogos 2012] http://www.mymagneticblog.com/what-is-pinterest/ [10 Ogos 2012]
 • 333. 320 Bab 25: Padlet APAKAH ITU PADLET? Pelajar masa kini ialah generasi sosial yang aktif berkomunikasi, bekerjasama, dan berhubung dengan menggunakan teknologi dalam talian. Generasi Internet ini, atau Net Gen mengikut definisi Tapscott (2008), merupakan generasi yang menjadikan rangkaian sosial sebagai modus operandi untuk memperdengarkan suara mereka di khalayak ramai. Mereka mahu menjadi pelajar yang aktif dan bukan hanya sebagai pengguna maklumat. Padlet ialah alat kolaboratif yang membolehkan pelajar menjadi seorang prosumer (producer+consumer), bukannya seorang konsumer biasa (Sharon Tonner 2011). Padlet ialah aplikasi Internet yang membolehkan pelajar menyiarkan pendapat mereka mengenai suatu topik umum dengan nota lekat elektronik pada dinding digital yang dikongsi bersama. Pelajar boleh menaip maksimum 160 huruf bagi setiap nota lekat elektronik yang boleh menggabungkan imej, audio atau video menggunakan pautan alamat web yang sesuai (Sharon Tonner 2011). Padlet juga boleh digunakan untuk mencatat nota peribadi, senarai perkara yang perlu dilakukan, koleksi maklum balas, dsb. Yang paling menarik - tiada sebarang pendaftaran perlu dilakukan - hanya bina satu dinding dan mulalah siarkan nota anda (Anon. 2011). Bab 25 PADLET
 • 334. Bab 25: Padlet 321 FAEDAH MENGGUNAKAN PADLET Berikut merupakan beberapa faedah apabila menggunakan Padlet: 1. Membolehkan pelajar turut serta dalam perbualan kolaboratif. 2. Melakukan sumbang saran. 3. Membenarkan pelajar akses kepada perbincangan dan idea-idea selepas kuliah. 4. Menyediakan ruang interaktif yang menggabungkan bahan teks, audio dan visual. 5. Menilai kefahaman pelajar terhadap sesuatu konsep secara formatif. 6. Membolehkan pelajar membuat ringkasan tentang kefahaman pembelajaran mereka dengan jumlah huruf yang terhad. 7. Menjadikan kuliah/bengkel lebih interaktif kerana pelajar boleh memberikan respons menggunakan alat mudah alih yang mempunyai kebolehcapaian Internet. 8. Membolehkan pensyarah menyesuaikan input mereka berdasarkan maklum balas pelajar. 9. Menjadikan input lebih berbentuk aktif daripada pasif. 10. Membenarkan pelajar untuk memberikan sumbangan kepada perbualan pembelajaran secara segerak atau tak segerak (Sharon Tonner 2011). 11. Satu dinding digital yang membolehkan pelajar mencatat nota untuk projek mereka semasa mengumpul maklumat (membenarkan orang lain dalam kumpulan menggunakan maklumat tersebut). 12. Satu dinding yang boleh memberikan ruang maklum balas secara individu apabila satu keputusan perlu dibuat melalui undian ahli kumpulan. 13. Satu dinding yang boleh menjejak status perkembangan suatu tugasan bagi setiap ahli kumpulan (Anon. 2011).
 • 335. 322 Bab 25: Padlet CARA MENGGUNAKAN PADLET Elizabeth (2010) mencadangkan penggunaan Padlet seperti berikut: 1. Aktiviti Penulisan: Padlet terhad kepada 160 aksara sahaja bagi setiap komen/nota yang dilekatkan pada dinding. Ini merupakan satu ciri yang bagus kerana ia membenarkan catatan ringkas untuk cerita/projek kolaboratif, rancangan esei, nota, memo, sajak, dsb. 2. Aktiviti Sumbang Saran: Aktiviti ini amat bagus dilakukan untuk menghilangkan rasa kekok semasa permulaan kelas. Ia juga merupakan satu cara menarik untuk menyiarkan tugasan di rumah atau kata-kata hikmah untuk hari tersebut, dan kemudian membincangkannya dalam kelas pada keesokan hari. 3. Aktiviti Perbendaharaan Kata/Tatabahasa: Anda boleh menggunakan Padlet untuk membuat latihan tatabahasa, perbendaharaan kata, definisi, padanan kata, malah mencari tema dan menyuruh pelajar memenuhi nota lekat dengan idea-idea mereka untuk tema perbendaharaan kata tersebut. 4. Aktiviti Pertuturan: Padlet juga merupakan satu cara hebat untuk membina aktiviti pengucapan pendek bagi membantu pelajar berasa lebih selesa untuk berucap di hadapan orang ramai. Aktiviti ini boleh jadi perbincangan tentang suatu gambar atau video selama beberapa minit, rekaan cerita berdasarkan beberapa keping gambar, ataupun penulisan topik debat pada nota lekat untuk pelajar mengembangkan isinya. 5. Pemberitahuan: Anda boleh menggunakan Padlet untuk memaklumkan tentang orientasi, peraturan kelas, profil pelajar, rancangan harian/mingguan, malah pesanan yang menggembirakan kepada pelajar lain yang mungkin tidak dapat hadir kerana tidak sihat atau melancong bersama keluarga mereka.
 • 336. Bab 25: Padlet 323 MULAKAN DENGAN PADLET Pergi ke: http://www.padlet.com/ Pendaftaran/Log Masuk Untuk menggunakan Padlet, anda perlu log masuk (Jika sudah mempunyai akaun) atau mendaftar (jika ini adalah kali pertama anda). Jika anda tidak mahu log masuk atau membuat pendaftaran klik ‘Build a wall’. LANGKAH 1 LANGKAH 2 Klik pada butang ‘Login/Register’ pada bahagian atas sebelah kanan anda.
 • 337. 324 Bab 25: Padlet Untuk pengguna kali pertama. Isikan maklumat berikut untuk membuat akaun Padlet, kemudian klik pada ‘Sign Up’. Jika anda sudah mempunyai akaun, anda hanya perlu daftar masuk dan klik pada butang ‘Log in’.
 • 338. Bab 25: Padlet 325 Membina & Mengubahsuai Wall STEP 5 STEP 6 Pada ‘Click to select image’, anda boleh memilih untuk menggunakan imej sedia ada atau daripada folder anda. Pada bahagian ini, anda boleh memasukkan nama wall URL di dalam kotak yang disediakan. Anda juga boleh memilih pemapar wall serta penghantar nota lekat. Klik ‘done’ setelah anda selesai mengubahsuai wall anda. Pilih tema untuk wall anda. Jika anda klik pada ‘Build a wall’ semasa Langkah 2, kotak berikut akan muncul. Anda perlu memasukkan nama dan alamat email. Wallwishers akan menghantar kata laluan ke email anda. Klik di sini untuk menulis tajuk, arahan serta penerangan tentang wall anda. LANGKAH 3
 • 339. 326 Bab 25: Padlet Nota LekatLANGKAH 4
 • 340. Bab 25: Padlet 327 Memasukkan Imej Klik ‘VIEW’ untuk memapar imej. Contoh URL bagi imej yang didapati dari enjin pencarian Google. LANGKAH 5
 • 341. 328 Bab 25: Padlet Memasukkan Video Klik pada ‘PLAY’ untuk memaparkan video. Contoh pautan video URL yang diperoleh daripada sumber YouTube. LANGKAH 6
 • 342. Bab 25: Padlet 329 Memasukkan Dokumen 9 Berkongsi Padlet Sekarang, anda boleh menggunakan Padlet dan berkongsi dengan yang lain dengan menghantar alamat URL Padlet samada kepada umum, individu atau kumpulan yang anda mahu. Contoh pautan dokumen URL yang diperoleh daripada enjin pencarian Google. Klik‘view’ untuk memaparkan dokumen. LANGKAH 7 LANGKAH 8
 • 343. 330 Bab 25: Padlet RUJUKAN Sharon Tonner. 2011. Wallwisher. http://i-c-t.wikispaces.com/WALLWISHER [14 Mac 2011] Elizabeth. 2010. 5 Fantastic Ways to Use Wallwisher in the Classroom. http://blog.simplek12.com/education/5-fantastic-ways-to-use- wallwisher-in-the-classroom/ [14 Mac 2011] Anon. 2011. Wallwisher: A new way to promote student collaboration for online colleges. http://blog.ecollegefinder.org/post/Wallwisher-A-New- Way-to-Promote-Student-Collaboration-for-Online-Colleges.aspx [14 Mac 2011]
 • 344. Bab 26: Scribd 331 APAKAH ITU SCRIBD? Scribd ialah sejenis laman web rangkaian sosial yang membolehkan anda menyiarkan dan berkongsi segala jenis dokumen dan imej di Internet. Ia menggunakan teknologi iPaper yang dijana oleh Adobe Flash. Oleh yang demikian, dokumen ini boleh dibenamkan dengan mudahnya di laman web (Bob Rankin 2008). Scribd berfungsi dengan baik dalam pelbagai format fail, seperti dokumen Word, hamparan Excel, persembahan PowerPoint, atau dokumen yang dibina dalam format PDF, RTF, TIFF atau PostScript. Ia boleh dimuat naik dengan mudahnya ke Scribd untuk tatapan semua orang atau boleh dibenamkan ke laman web atau blog tanpa akaun pengehosan web. CARA MENGGUNAKAN SCRIBD Berikut ialah beberapa cara untuk menggunakan Scribd: 1. Memuat naik dokumen ke internet a. Scribd ialah tapak penerbitan sosial yang membolehkan orang ramai mencipta dokumen Word atau Powerpoint dan menyiarkannya di internet. 2. Rancangan mengajar a. Guru boleh memuat naik rancangan mengajar untuk dilihat dan dimanfaatkan oleh guru-guru lain dalam bilik darjah mereka Bab 26 SCRIBD
 • 345. 332 Bab 26: Scribd sendiri. Pelajar boleh melihat nota dan rancangan mengajar yang dimuat naik. 3. Penulisan blog dan ulasan rakan sebaya a. Scribd juga mempunyai blog yang berhubung kait dengan setiap item yang disiarkan, supaya orang lain boleh menulis komen tentangnya. Penulisan blog cara ini sangat bagus untuk berkomunikasi dengan orang lain di serata dunia dan mengetahui pendapat orang lain tentang hasil kerja tertentu yang telah disiarkan. 4. Mewujudkan komuniti a. Scribd membenarkan pembangunan komuniti berkaitan topik tertentu dengan memanfaatkan ciri kumpulan di Scribd. b. Terdapat tiga pilihan untuk pengguna apabila menggunakan ciri kumpulan. Kumpulan ini boleh ditetapkan sebagai kumpulan awam, yang membolehkan semua orang mengakses dokumen dan menyertai kumpulan bila-bila masa yang disukai. Atau ia boleh dijadikan agak memilih, iaitu semua orang masih boleh membaca dokumen tersebut tetapi sebenarnya hanya individu yang dijemput sahaja boleh menjadi ahli. Akhir sekali, kumpulan tersebut boleh juga dijadikan sangat memilih, dengan menetapkan hanya ahli yang dijemput sahaja boleh membaca dan memberikan komen kepada dokumen. c. Komuniti ini membenarkan kumpulan yang mempunyai jenis karangan dan siaran yang serupa untuk bergabung bersama. 5. Membaca buku dan petikan buku daripada pengarang. 6. Mengakses semua dokumen dengan iPaper. 7. Menyiarkan maklumat terkini. (Sumber: https://wiki.itap.purdue.edu/display/INSITE/Scribd)
 • 346. Bab 26: Scribd 333 MULAKAN DENGAN SCRIBD Pergi ke: http://www.scribd.com/ Daftar/Log masuk Jika anda telah pun mempunyai akaun Scribd, klik ‘Log In’. Jika anda belum mempunyai akaun Scribd, klik ‘Sign Up’. LANGKAH 1 LANGKAH 2
 • 347. 334 Bab 26: Scribd Memuat Naik Dokumen Klik di sini jika anda ingin log masuk menggunakan Facebook anda. Jika anda tiada akaun Facebook, anda perlu mendaftar dengan mengisi maklumat yang diperlukan di sini. Kemudian, klik ‘Sign Up’. Di laman utama Scribd anda, klik butang ‘Upload’. LANGKAH 3
 • 348. Bab 26: Scribd 335 LANGKAH 4: Peralatan Scribd Anda boleh memuat naik dokumen dari fail komputer anda, atau anda boleh mengimport dokumen dari akaun Google Docs anda di sini. Inilah contoh dokumen yang telah dimuat naik. Anda boleh menetapkannya sebagai dokumen awam atau peribadi. Anda boleh berkongsi dokumen anda dengan membenarkan orang lain tahu alamat URL untuk dokumen tersebut.
 • 349. 336 Bab 26: Scribd Paparan Dokumen Dokumen anda akan dipaparkan seperti ini. Memuat turun dokumen Mencetak dokumen. Menambahkan dokumen kepada koleksi anda. Memuat turun ke peranti mudah alih. LANGKAH 4
 • 350. Bab 26: Scribd 337 Peralatan Perkongsian Anda boleh berkongsi dokumen anda dengan khalayak di Facebook, Twitter dan Google. Anda juga boleh membenamkan dokumen anda di laman web atau blog anda. LANGKAH 5
 • 351. 338 Bab 26: Scribd RUJUKAN Bob Rankin. 2008. What is Scrbd. http://askbobrankin.com/what_is_scribd.html. [6 September 2011]. https://wiki.itap.purdue.edu/display/INSITE/Scribd
 • 352. Bab 27: Ning 339 APAKAH ITU NING? Ning ialah satu perkhidmatan berasaskan Internet yang membolehkan pengguna membina rangkaian sosial mereka sendiri dan menyertai rangkaian lain. Ning juga membolehkan pembangun rangkaian untuk menentukan susun atur, kefungsian dan juga sama ada laman web tersebut ialah laman web umum atau persendirian. Kebanyakan rangkaian memasukkan ciri-ciri seperti gambar atau video, senarai acara dan ahli rangkaian, kumpulan yang ada dalam rangkaian serta alat komunikasi seperti forum atau blog. Tiada kemahiran teknikal diperlukan untuk membina rangkaian sosial, dan tiada had ditetapkan kepada bilangan rangkaian yang boleh disertai oleh pengguna. Ning menawarkan rangkaian tanpa kos yang disokong oleh iklan, atau pengguna boleh membayar perkhidmatan premium yang tidak memerlukan iklan dan yang membolehkan mereka memilih URL rangkaian berasingan daripada domain Ning (Educause 2008). FAEDAH MENGGUNAKAN NING DALAM PENDIDIKAN Berikut ialah beberapa faedah apabila menggunakan Ning dalam pendidikan: Bab 27 NING
 • 353. 340 Bab 27: Ning 1. Pelajar boleh menggunakan laman Ning apabila mencari maklumat untuk suatu tugasan/projek atau hanya sebagai pengetahuan am. Contohnya, pelajar yang ingin belajar tentang ekopelancongan boleh mencari maklumat dalam laman Ning dan mengakses sebarang maklumat berkaitan yang mungkin dapat membantu mereka. 2. Membaca catatan orang lain, melihat gambar dan video mereka, serta mempelajari serba sedikit maklumat baharu berkaitan bidang yang diminati. 3. Anda juga boleh menyertai perbincangan dan menulis pendapat anda serta memuat naik bahan sendiri sekiranya anda menjadi ahli kepada laman NING tersebut. (Sumber: Ning & Its Educational Potential 2009) CARA MENGGUNAKAN NING Pengguna berdaftar boleh membina rangkaian sosial yang baharu dengan mudah tanpa memerlukan sebarang kemahiran teknikal. Setelah nama dan URL dipilih, proses pembinaan rangkaian amatlah mudah dengan membuat tetapan pada empat skrin. Pengguna perlu menentukan sama ada rangkaian tersebut adalah tertutup (hanya mereka yang dijemput boleh membaca atau turut serta) atau terbuka untuk orang awam; menulis slogan iklan dan sedikit penjelasan tentang rangkaian tersebut; menentukan kata kunci; memilih beberapa ciri yang dikehendaki (seperti gambar atau video, kegiatan blog, kumpulan atau peralatan) dan menggunakan alat tarik dan lepas untuk menyusun ciri-ciri tersebut pada halaman; memilih tema visual (warna, fon, saiz) dan menyesuaikannya mengikut pilihan sendiri; serta memilih jenis maklumat yang perlu diberikan oleh pengguna untuk menyertai rangkaian mereka. Jika keahlian adalah terhad, pembangun rangkaian boleh menjemput
 • 354. Bab 27: Ning 341 individu tertentu untuk menyertai rangkaian tersebut. Pembangun rangkaian juga mempunyai akses kepada beberapa pilihan lain seperti mengimport gambar dari Flickr, meletakkan Ning pada Facebook, meminta akses kepada kod sumber bagi menambahkan lagi ciri-ciri khas suatu rangkaian dan memasukkan JavaScript bagi membolehkan alat luaran untuk mengikuti statistik penggunaan rangkaian. Beberapa ciri dalam Ning membenarkan pengguna membaca berita atau mengetahui aktiviti yang berkaitan, menyertai kumpulan, membaca atau memberikan komen tentang entri blog, melihat gambar atau video, dan aktiviti lain yang ditetapkan oleh pembangun rangkaian. Melalui suapan RSS, pengguna boleh melanggan maklumat terkini dari bahagian tertentu rangkaian sosial tersebut (Educause 2008). PENGGUNAAN NING DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Ning menyediakan satu ruang agar pengajar dapat memanfaatkan rangkaian sosial dalam satu persekitaran neutral yang menawarkan kefungsian dan pengalaman yang selesa dan tidak asing kepada pelajar. Melalui pembinaan rangkaian sosial tentang suatu topik akademik atau projek tertentu suatu kursus, pengajar boleh: 1. Membantu mewujudkan kesedaran berkomuniti dalam kalangan pelajar. 2. Menggalakkan interaksi peribadi yang akan menghasilkan pengetahuan baharu dan kecerdasan secara bersama. Ning juga menyediakan peluang untuk: 1. Pelajar membina rangkaian sosial mereka sendiri.
 • 355. 342 Bab 27: Ning 2. Pelajar mempelajari cara untuk memupuk dan mengekalkan hubungan dalam satu komuniti pengguna yang mungkin mewakili hubungan dan komuniti profesional. 3. Satu cara mudah bagi sekumpulan pelajar – contohnya dari kelas yang baru mengambil bahagian atau mereka yang menyertai program satu semester di luar negara – untuk terus berhubung sepanjang tahun pengajian di kolej dan seterusnya, walaupun selepas mereka berpindah institusi, tamat pengajian atau berpindah tempat tinggal.
 • 356. Bab 27: Ning 343 MULAKAN DENGAN NING Pergi ke: http://www.ning.com/ Membina Ning.com sebagai Rangkaian Sosial LANGKAH 1 LANGKAH 2
 • 357. 344 Bab 27: Ning Sign up for Ning.com Klik ‘Create’
 • 358. Bab 27: Ning 345 Menerangkan Rangkaian AndaLANGKAH 3
 • 359. 346 Bab 27: Ning Menambah FeaturesLANGKAH 4
 • 360. Bab 27: Ning 347 Mengubahsuai Halaman Utama a) Menjemput Rakan b) Menyiarkan Mesej LANGKAH 5
 • 361. 348 Bab 27: Ning c) Aktiviti Terkini d) Maklumat Rangkaian
 • 362. Bab 27: Ning 349 e) Elemen-Elemen f) Penampilan
 • 363. 350 Bab 27: Ning h) Ahli-ahli i) Pravasi Rangkaian
 • 364. Bab 27: Ning 351 j) Kawalan Elemen Master KeyLANGKAH 6
 • 365. 352 Bab 27: Ning Menjemput RakanLANGKAH 7
 • 366. Bab 27: Ning 353 BloggingLANGKAH 8
 • 367. 354 Bab 27: Ning
 • 368. Bab 27: Ning 355 Mengeluarkan Individu daripada Rangkaian Sosial LANGKAH 9
 • 369. 356 Bab 27: Ning
 • 370. Bab 27: Ning 357 RUJUKAN Educause. 2008. 7 things you should know about…. Ning. www.educause.edu/eli [16 Mac 2011] Ning & Its Educational Potential. 2009. http://www.slideshare.net/pbowler/ning-tutorial-2009 [16 Mac 2009]
 • 371. 358 Bab 28: Eluminate APAKAH ITU ELLUMINATE? Elluminate menyediakan penyelesaian web, audio, video dan rangkaian sosial yang optimum untuk pendidikan dan latihan abad ke-21. Kesemua komponen Elluminate Live!, sama ada audio dua hala, video, perkongsian papan putih, aplikasi, rakaman interaktif dan bilik perbincangan, bersepadu antara satu sama lain untuk menyediakan persekitaran pembelajaran interaktif yang paling lengkap. Sama ada hanya untuk dua orang atau dua ratus pelajar, Elluminate Live! menyediakan ruang untuk perhubungan komunikasi, kerjasama dan pendidikan bertaraf dunia yang mengubah corak pengajaran dan pembelajaran (Elluminate Live. 2010a). Elluminate juga boleh digunakan bersama dengan panggilan persidangan melalui telefon atau fungsi suara melalui IP (Voice over IP) sekiranya ada. Jika menggunakan VoIP, set fon kepala perlu digunakan. (Kevin Bane 2008). FAEDAH MENGGUNAKAN ELLUMINATE Berikut ialah faedah apabila menggunakan Elluminate Live (Elluminate Live 2010c): Bab 28 ELUMINATE
 • 372. Bab 28: Eluminate 359 1. Meningkatkan Kadar Pelengkapan dan Pengekalan: Kebanyakan pendidikan jarak jauh di insititusi akademik menggunakan alat tak segerak di Internet (online asynchronous tools), kemungkinan bersama-sama penggunaan perbualan teks segerak (synchronous text chat) atau penstriman video. Tetapi melalui teknologi tak segerak ini, pelajar mungkin rasa terasing dan tidak bersemangat untuk belajar sendirian kerana komunikasi antara pelajar dengan guru dan pelajar lain amat terhad. Kajian mengenai pembelajaran jarak jauh menunjukkan bahawa interaksi antara pelajar dengan guru dan sesama pelajar amat membantu untuk meningkatkan keputusan pelajar kerana ia memperbaik sikap, motivasi dan membina kesedaran berkomuniti. Hasilnya, kadar pelengkapan kerja kursus meningkat, skor ujian lebih tinggi, dan kadar pengekalan lebih baik. 2. Menghapuskan Sekatan Geografi: Institusi akademik juga dapat memperluas sempadan kelas fizikal, memanipulasikan sumber pengajaran yang terhad, menyediakan pensyarah jemputan dan pakar secara jarak jauh, memperluas jangkauan geografi bagi meningkatkan kadar pendaftaran, serta menyediakan akses untuk semua tanpa mengira lokasi apabila menggunakan e-Pembelajaran secara langsung dan teknologi kerjasama web. 3. Membina Komuniti dalam Talian: Pelajar hari ini boleh menggunakan teknologi segerak untuk kerjasama tanpa had – di sekitar kampus, di seluruh negara atau di serata dunia – dan membina komuniti pembelajaran yang cergas, yang mengalakkan penyertaan dan merangsang inovasi. Elluminate Live!, membantu institusi dan pengajar untuk membina bilik darjah maya bagi pertemuan berjadual atau kerjasama ad hoc, sama ada dengan atau tanpa guru.
 • 373. 360 Bab 28: Eluminate 4. Menjimatkan Kos Perjalanan: Institusi akademik masa kini perlu menyeimbangkan hasil pendidikan dengan faktor kewangan, termasuk membuktikan pulangan yang pantas atas pelaburan teknologi mereka. Konsep penghasilan yang lebih banyak dengan pelaburan yang sedikit kini menjadi cara hidup golongan akademik, sebagaimana dalam dunia perniagaan. Pada masa yang sama, sekolah beroperasi dalam persekitaran dan pasaran global yang semakin kompetitif. Pembelajaran segerak secara dalam talian merupakan satu penyelesaian berkesan kos yang menyediakan akses universal dengan jumlah kos pemilikan yang lebih rendah dan pulangan yang kukuh. 5. Meningkatkan Produktiviti Kakitangan: Elluminate Live! menyediakan ruang pertemuan yang lebih baik dengan suara melalui Internet (VoIP) tanpa memerlukan waktu perjalanan dan kehilangan waktu kerja di pejabat. Dengan pertumbuhan pesat institusi berbilang kampus dan kampus satelit, kelebihan teknologi mesyuarat maya secara langsung ini menjadi lebih ketara khususnya dalam keadaan belanjawan yang terhad. Kebanyakan institusi menggunakan persidangan web bagi mesyuarat majlis eksekutif dan jawatankuasa. 6. Menyokong Pelbagai Gaya Pembelajaran: Kelas maya Elluminate Live! menyediakan VoIP dua hala, pemesejan segera (IM), dan perkongsian papan putih interaktif bagi memaparkan kandungan pendidikan. Semua ciri ini membina persekitaran pembelajaran yang menarik dan sempurna agar pengguna mendapat manfaat sepenuhnya daripada sesi tersebut walau apa pun gaya pembelajaran kegemaran mereka.
 • 374. Bab 28: Eluminate 361 7. Menggabungkan Teknologi ke dalam Kelas: Pelajar dalam bilik darjah fizikal biasa sering menukar cara pembelajaran dan interaksi mereka. Pelajar masa kini, yang sering digelar sebagai ‘anak kelahiran zaman digital’, membesar dalam dunia digital dan menuntut agar sekolah mengikut gaya pembelajaran mereka. Pada masa yang sama, pendidik menyedari bahawa gaya pengajaran mereka perlu diubah seiring dengan perubahan tersebut bagi memastikan pembelajaran yang aktif dan mengekalkan perhatian pelajar. 8. Menggunakan vRoom dengan Aplikasi Perkongsian dan Perbualan: Pakar strategi kini boleh berkongsi nota dengan pelajar dari mana-mana sudut kelas melalui komputer riba masing-masing. Tambahan pula, tidak menjadi hal jika seorang menggunakan komputer meja dan seorang lagi menggunakan komputer Mac kerana pengguna berinteraksi dalam masa nyata tanpa mengira platform komputer yang digunakan. Hasilnya: lebih kebebasan untuk pelajar, dan kebolehan bagi pakar strategi akademik untuk memberikan sokongan dengan cara yang kurang ketara. 9. Menskalakan Maklumat dan Pengetahuan: Perkara utama bagi membolehkan mana-mana kelas maya berfungsi harus merangkumi keupayaan untuk merakam dan mengulang tayang sesi pengajaran, membina bahan pengajaran yang boleh diguna semula bagi memaksimumkan akses dan memanipulasikan sumber. Rakaman kelas boleh digunakan untuk ulang kaji peperiksaan dan sesi maklumat boleh dirakamkan terlebih dahulu sebelum sesuatu kursus bermula. Selain itu, rakaman awal latihan tentang sesuatu topik seperti aplikasi dalam talian yang sering digunakan atau sumber perpustakaan dalam talian juga boleh dilakukan untuk fakulti, pelajar dan kakitangan lain.
 • 375. 362 Bab 28: Eluminate Elluminate Live! memudahkan pembinaan pangkalan pengetahuan untuk rakaman berindeks yang interaktif dan mudah diperoleh. 10. Memanipulasikan Sumber Pengajaran Terhad: e-Pembelajaran secara langsung dan teknologi kerjasama web mencerminkan interaksi kelas atau mesyuarat secara bersemuka tetapi tidak memerlukan telesidang mahupun kos perjalanan yang mahal. Seorang guru boleh dimanipulasikan untuk mengurangkan pengambilan guru baharu, mesyuarat berjadual fakulti boleh digantikan dengan sesi berasaskan Internet, pelajar dari pelbagai kampus boleh digabungkan untuk memenuhkan kelas dalam talian, serta pakar bahan pelajaran boleh memberikan syarahan kepada kelas dalam masa nyata dari mana-mana lokasi di seluruh dunia tanpa perlu melakukan sebarang perjalanan. 11. Menyediakan Pembangunan Kerjaya: Elluminate Live! membolehkan pengarah pusat untuk melakukan tugas pementoran dan menyampaikan kursus dalam talian bagi melatih guru-guru tentang teknologi yang diperlukan agar mereka boleh melaksanakan tanggungjawab rasmi mereka. Oleh kerana Elluminate Live! tidak memerlukan keluk pembelajaran yang pantas, pembelajaran langsung di Internet telah menjadi satu alat yang popular dan berguna hanya dalam masa beberapa bulan dengan menyediakan sokongan teknologi dan juga emosi untuk pengajar. CARA MENGGUNAKAN ELLUMINATE Menurut Elluminate Live (2010b), platform ini boleh digunakan secara berikut:
 • 376. Bab 28: Eluminate 363 1. Pengajaran Secara Langsung: Program pembelajaran jarak jauh biasa mempunyai kadar kelengkapan yang rendah kerana pelajar dibiarkan belajar secara sendirian dan sering berasa tersisih. Guru- guru yang kini mengajar secara dalam talian memerlukan teknik pedagogi yang efektif dan sesuai untuk berkomunikasi dengan pelajar sama ada pertemuan secara empat mata atau dengan sekumpulan pelajar. Kajian telah menunjukkan bahawa penyelesaian yang ideal ialah model pembelajaran blended dengan interaksi tak segerak dan segerak. 2. Pembinaan Kandungan Tak Segerak: Anda boleh membina kandungan tak segerak menggunakan rakaman interaktif dan fungsi main semula Elluminate. Contohnya, anda boleh merakamkan sesi orientasi pelajar atau ucapan aluan kepada kelas maya anda sebelum hari pertama kelas. Selain itu, pelajar juga boleh menonton rakaman interaktif kelas anda jika mereka terlepas sebarang sesi ataupun untuk mengulangkaji pelajaran dan memperkukuh pengetahuan mereka. 3. Program Bimbingan (Tutor): Program bimbingan, sama ada dibuat oleh pengajar atau rakan sebaya, menawarkan peluang kepada pelajar untuk bekerja secara satu dengan satu bagi menjawab soalan atau mendapatkan bantuan dalam menyelesaikan kerja rumah atau tugasan lain. Sesi bimbingan boleh dijadualkan, atau pelajar boleh menyertai mana-mana kelas maya sedia ada untuk berhubung dengan tutor. 4. Kerjasama Kelas: Kerjasama jarak jauh akan menghubungkan pelajar dari pelbagai lokasi dan budaya bagi memperkaya pengalaman pembelajaran mereka. Contohnya, pelajar Universiti Dohto di Jepun
 • 377. 364 Bab 28: Eluminate bekerjasama dengan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia di Malaysia dalam satu kursus seni bina antarabangsa. 5. Mesyuarat: Anda boleh mempengerusikan mesyuarat dengan mudah dan efektif menggunakan Elluminate, sekaligus mengurangkan kos perjalanan, telesidang dan juga waktu kerja di luar pejabat. 6. Waktu Pejabat Secara Maya: Guru boleh melanjutkan tempoh pertemuan dengan pelajar melalui waktu pejabat maya dengan Elluminate Live!. Pertemuan boleh dilakukan secara empat mata ataupun dengan sekumpulan pelajar. 7. Orientasi Pelajar/Ibu bapa: Ingin meluaskan jangkauan geografi dan menarik lebih ramai pelajar? Pamerkan program anda kepada bakal pelajar dan ibu bapa mereka di Internet dengan Elluminate Live! Anda boleh mengadakan sesi orientasi kepada pelajar baharu malah merakamkan sesi tersebut untuk mereka yang tidak dapat hadir. 8. Penceramah Jemputan Jarak Jauh/Lawatan Lapangan Maya: Perkara paling penting tentang pendidikan dalam talian adalah penyediaaan suasana pembelajaran yang menarik. Dengan Elluminate Live!, anda boleh membawa penceramah jemputan kepada kelas anda dari jarak jauh atau menghantar pelajar untuk menghadiri lawatan lapangan maya. 9. Pembangunan Kerjaya: Tarik perhatian dan kekalkan pengajar serta pekerja yang berkelayakan dengan menyediakan pembangunan kerjaya yang berterusan dan berkesan kos melalui Elluminate Live!. Hubungkan guru-guru di seluruh kampus agar mereka boleh
 • 378. Bab 28: Eluminate 365 berkongsi cara pengajaran terbaik. Tawarkan sesi latihan mengenai aplikasi, peralatan, dan sistem pentadbiran dalam masa nyata atau secara rakaman. 10. Meja Bantuan Maya: Perlukan kaedah tambahan untuk menyediakan sokongan dan bantuan serta-merta kepada pelajar, fakulti dan kakitangan? Elluminate Live! ialah alat yang hebat untuk digunakan sebagai tambahan kepada pusat pembelajaran atau kaunter bantuan fizikal. Pelajar boleh mendapat akses kepada pakar atau sumber seperti perpustakaan penyelidikan, tanpa perlu pergi ke kampus.
 • 379. 366 Bab 28: Eluminate MULAKAN DENGAN ELLUMINATE Pergi ke: http://www.elluminate.com/ Daftar Masuk / Pendaftaran Untuk menggunakan Elluminate, klik pada ‘GET A FREE TRIAL’. LANGKAH 1 LANGKAH 2
 • 380. Bab 28: Eluminate 367 Kemudian klik pada ‘Try Elluminate’. Masukkan alamat email anda dan klik ‘continue’. Lengkapkan borang berikut. Untuk mengakses Elluminate, semak email anda.
 • 381. 368 Bab 28: Eluminate Muat Turun Elluminate Live Elluminate akan menghantar kepada anda email berikut. Klik ‘Start Now’ atau anda boleh menyalin pautan yang diberi ke pelayar anda. Setelah anda pergi ke pautan yang diberi, laman ini akan dipaparkan. Anda perlu klik pada ikon ini untuk memulakan kelas percubaan Elluminate. LANGKAH 3
 • 382. Bab 28: Eluminate 369 Kolaborasi Blackboard dalam Talian Kemudian tetingkap ini akan dibuka. Anda tidak boleh menutup tetingkap ini sehingga anda telah berada di sesi atas talian kolaborasi blackboard. Pada masa yang sama, anda perlu memuat turun aplikasi ‘Java’. Aplikasi ini akan dimuat turun kepada anda secara automatik. Setelah anda tamat memuat turun. Kolaborasi blackboard anda akan terbuka secara automatik. Anda perlu klik pada butang ‘I agree’ untuk mempersetujui lesen persetujuan. LANGKAH 4
 • 383. 370 Bab 28: Eluminate Kemudian, anda perlu memilih talian internet yang sedang anda gunakan dan klik ‘OK’. Tunggu sehingga Elluminate berhubung dengan komputer anda.
 • 384. Bab 28: Eluminate 371 Sekarang anda boleh menggunakan Elluminate live – Kolaborasi blackboard dalam talian.
 • 385. 372 Bab 28: Eluminate Memeriksa Audio Pergi ke ‘Tools’. Pilih ‘Audio’. Klik pada ‘Audio SetuP Wizard’. Klik ‘Refresh’ untuk mengemaskini peralatan audio yang anda ada. Pilih jenis peralatan audio anda. Kemudian klik ‘OK’. LANGKAH 5
 • 386. Bab 28: Eluminate 373 Uji peralatan audio anda dengan klik pada butang ‘Play’. Anda akan mendengar bunyi daripada peralatan audio anda. Selaraskan kekuatan audio kepada tahap keselesaan anda mendengar.
 • 387. 374 Bab 28: Eluminate Jika anda berpuashati dengan tahap kekuatan tersebut klik ‘Yes’.
 • 388. Bab 28: Eluminate 375 Langkah yang sama juga dilakukan untuk peralatan audio yang lain (mikrofon). Pilih peralatan audio anda. Klik pada ‘OK’.
 • 389. 376 Bab 28: Eluminate Pilih jenis mikrofon anda. Uji mikrofon anda dengan klik pada butang ‘Record’. Anda boleh meninggi atau mengurangkan kekuatan bunyi mikrofon anda.
 • 390. Bab 28: Eluminate 377 Setelah semuanya siap, klik butang ‘OK’.
 • 391. 378 Bab 28: Eluminate Memuat Naik Persembahan Untuk memuat naik persembahan, klik ikon ini. Pilih lokasi persembahan anda. Kemudian klik ‘OK’. LANGKAH 6
 • 392. Bab 28: Eluminate 379 Pilih persembahan yang hendak dimuat naik. Kemudian klik ‘Open’. Sekarang, persembahan anda telah berjaya dimuat naik. Anda boleh menggunakan kekunci ini untuk memainkan persembahan anda.
 • 393. 380 Bab 28: Eluminate Menjemput Peserta Pada bahagian atas blackboard anda, klik pada ikon ini. Kemudian, tetingkap ini akan terbuka. Anda boleh menulis email atau menyalin pautan yang diberikan dan dihantar kepada sesiapa yang berminat untuk menyertai sesi persembahan dalam talian anda. LANGKAH 7
 • 394. Bab 28: Eluminate 381 Peralatan Elluminate LiveLANGKAH 8
 • 395. 382 Bab 28: Eluminate 1) Peralatan Peserta 2) Peralatan Berbual
 • 396. Bab 28: Eluminate 383 3) Peralatan Audio serta Rakaman Rakaman telah direkod. Untuk lihat kembali klik di sini.
 • 397. 384 Bab 28: Eluminate RUJUKAN Elluminate Live. 2010a. Unified Learning and Collaboration. http://www.elluminate.com/downloads/sales/datasheets/LiveBrochure_ FINAL.pdf [26 Mei 2011] Elluminate Live. 2010b. Top Ten Ways of Using Elluminate Live! http://www.elluminate.com/downloads/whitepapers/Top-Ten-Benefits- of-Using-Elluminate-Live.pdf. [26 Mei 2011] Elluminate Live. 2010c. Top Ten Benefits Of Using Elluminate Live!®. http://www.elluminate.com/downloads/whitepapers/Top-Ten-Benefits- of-Using-Elluminate-Live.pdf [26 Mei 2011] Kevin Bane. 2008. Elluminate – What is it and where to find help. https://techinfo.esc.edu/kb_article.php?s=1eba2d352205bde2f52bc0573 0111847&ref=5455-YOZC-9085 [12 April 2011]
 • 398. Bab 29: Vyew 385 APAKAH ITU VYEW? Vyew ialah platform kerjasama dan persidanganberasaskan pelayar web yang membolehkan pengguna berkongsi dan membina kandungan fail secara bersama pada masa nyata dan secara berterusan pada bila-bila masa yang diinginkan. Pengguna Vyew boleh memuat naik dan menulis catatan pada fail (.doc, .odt, .xls, .ods, .ppt, .odp, .jpg, .gif, .png, .swf, .mp3), mengambil gambar skrin komputer dan melukis menggunakan alatan papan putih. Mereka juga boleh berkongsi desktop mereka dalam masa sebenar. (Sumber: http://vyew.com/site/help/guide/#Getting-Started-with-Vyew) BEBERAPA CARA VYEW MEMPERKASAKAN PENGGUNA: a) Jumpa dan Bentang • Mengadakan pembentangan, menganjurkan webinar atau mengetuai mesyuarat kumpulan. • Mengendalikan mesyuarat pada masa nyata menggunakan perkongsian ruang kerja, kamera web, suara melalui IP (VoIP), telesidang percuma, perbualan teks dan perkongsian desktop. • Selain daripada memuat naik, berkongsi dan membentangkan kandungan, peserta boleh dijemput untuk menulis catatan dan Bab 29 VYEW
 • 399. 386 Bab 29: Vyew bekerjasama dalam penyediaan bahan sewaktu mesyuarat dijalankan. • Peserta boleh melayari ruang kerja secara berasingan untuk bekerjasama dalam penyediaan bahagian-bahagian kandungan yang berlainan. Terdapat juga fungsi merakam mesyuarat untuk dimainkan semula. • Bilik dan bahan mesyuarat sentiasa tersedia untuk kajian semula dan kerjasama sehingga moderator menghentikan akses. b) Semak dan Catat • Memuat naik, membina kandungan, dan bekerjasama dengan ahli kumpulan atau pelanggan anda dalam penyediaan kandungan tersebut. • Vyew menyediakan ruang kerja yang sentiasa terpasang dan boleh diakses oleh pengulas dan pembina bahan mengikut kesesuaian masa mereka. • Menyediakan proses yang telus untuk ulasan dan catatan. Semua peserta dapat melihat komen masing-masing dan dapat mencapai persetujuan tentang versi terakhir dengan lebih mudah dan pantas berbanding dengan menghantar komen melalui e-mel kepada pemilik bahan. Komen pada bar sisi menyediakan forum kontekstual untuk perbincangan yang boleh ditapis oleh pengguna dan ditanda untuk memaparkan status mereka. • Rakan usaha sama lain dari luar organisasi boleh memperoleh akses ruang kerja dengan mudah pada bila-bila masa tanpa perlu memasang sebarang perisian. • Pengguna dapat memuat naik, membina dan bekerjasama untuk hamper semua jenis kandungan dalam Vyew tanpa mengira
 • 400. Bab 29: Vyew 387 bentuk perisian atau platform yang digunakan untuk membina bahan tersebut. • Ruang kerja Vyew yang jelas dan sentiasa terpasang menyediakan persekitaran yang diperlukan oleh rakan usaha sama untuk menyemak dan membuat catatan bahan secara bersama pada masa nyata atau secara berasingan pada bila-bila masa. c) Didik dan Latih • Membina dan memuat naik bahan kursus untuk pembelajaran kolaboratif dan aktif dalam masa sebenar dan pada bila-bila masa. • Pengkaji pendidikan sependapat bahawa pelajar dapat belajar secara terbaik apabila mereka bekerjasama, berbanding dengan belajar secara bersendirian dan mendengar secara pasif kuliah atau video ikut permintaan. • Dengan Vyew, pengajar boleh memuat naik bahan kursus untuk pembentangan masa nyata. Kemudian, pelajar pada mana-mana peringkat kursus boleh bertemu secara dalam talian dan bekerjasama dalam masa atau secara berasingan pada bila-bila masa. Pengajar boleh mengakses kerja pelajar dan memberikan komen bersama-sama pelajar atau mengikut kesesuaian masa mereka. • Vyew menyediakan persekitaran berbilang mod untuk pendidikan dan latihan. Hampir semua bentuk bahan boleh dimuat naik atau dibina dalam Vyew untuk persekitaran yang beraneka dan interaktif, yang terdiri daripada bahan
 • 401. 388 Bab 29: Vyew pembelajaran Flash yang interaktif, audio, video, grafik, pembentangan, hamparan dan teks. (Sumber: http://vyew.com/site/product/vyew-in-action/uses) PENGGUNAAN VYEW DALAM PENDIDIKAN a) Pendidik • Mengendalikan sesi kelas dalam talian untuk kursus gaya pos dengan interaksi masa nyata. • Sentiasa dapat dihubungi oleh pelajar secara dalam talian pada waktu pejabat, bukan sekadar secara bersemuka di pejabat. • Menyiarkan sukatan pelajaran dan bahan bacaan kursus dalam Simpanan Fail Vyew untuk memudahkan pelajar mengaksesnya. • Bekerjasama dengan rakan pendidik dari kolej atau universiti lain mengenai kajian, kertas kerja dan projek. • Menggunakan Vyew sebagai satu cara untuk mendapatkan maklum balas tanpa nama daripada pelajar – memberi pelajar akses pelawat ke Bilik Vyew supaya mereka boleh mencatat atau menggunakan perbualan teks untuk menghantar cadangan atau kebimbangan. b) Pembimbing • Membimbing pelajar secara jarak jauh – gunakan Vyew sebagai satu alat untuk menjana pendapatan yang lebih banyak menggunakan pengalaman dan kemahiran anda. • Membolehkan pelajar melihat semula sesi bimbingan mereka dan menghantar soalan semasa ketiadaan anda.
 • 402. Bab 29: Vyew 389 c) Pelajar • Mengusahakan projek berkumpulan bersama-sama – menggariskan tanggungjawab, merancang sasaran pencapaian, menyiarkan bahagian kerja anda untuk semakan, dan memberikan komen pada kerja orang lain. • Menyiarkan fail projek kumpulan dalam Simpanan Fail Vyew untuk memastikan semua ahli kumpulan mempunyai akses kepada versi terkini. • Membimbing, berkongsi jawapan tentang kerja rumah, ulang kaji untuk peperiksaan dan berkongsi nota kelas dengan rakan sekelas. • Merancang aktiviti sosial. (Sumber: http://vyew.com/site/product/vyew-in-action/uses)
 • 403. 390 Bab 29: Vyew MULAKAN DENGAN VYEW Pergi ke: http://vyew.com/s/ DaftarLANGKAH 2 LANGKAH 1 Klik ‘SIGN UP: FREE’ atau anda boleh melakukan pandu uji dahulu. Isi maklumat yang diperlukan untuk pendaftaran.
 • 404. Bab 29: Vyew 391 Pilih versi percuma Vyew. Klik‘Continue’. Vyew akan menghantar e- mel ke akaun e-mel anda. Klik pautan yang diberikan dan anda boleh mula log masuk. Anda boleh mula membina bilik anda dengan mengklik ‘Continue to Vyew Home dashboard’.
 • 405. 392 Bab 29: Vyew Tutorial untuk MulaLANGKAH 3 Ini papan pemuka anda, klik ‘Getting Started (Tutorial)’ jika anda ingin melihat cara untuk memulakan bilik. Ini satu contoh Tutorial ’Getting Started’.
 • 406. Bab 29: Vyew 393 Membina Bilik Untuk membina bilik dengan cara muat naik bahan, sila pilih fail untuk dimuat naik. Format bahan yang boleh diimport oleh Vyew. LANGKAH 4 Anda boleh pilih untuk muat naik bahan atau cuma bina bilik baru. Senarai bilik yang anda bina akan dipapar kan di sini.
 • 407. 394 Bab 29: Vyew Alatan Bilik Menyisipkan BahanLANGKAH 5 Sisipkan muka surat baharu pada bilik anda yang sedia ada. Sisipkan bahan dari komputer anda. Anda boleh memasukkan sebarang format fail: Microsoft office, pdf, imej (jpg, png, gif, bmp), filem Flash, fail audio (mp3). Sisipkan gambar desktop anda yang penuh atau diolah ke dalam bilik anda.
 • 408. Bab 29: Vyew 395 Menjemput RakanLANGKAH 6 Anda boleh menentukan peranan mereka, contohnya sama ada mereka boleh menyunting bahan di dalam bilik atau hanya boleh melihat sahaja. Isi alamat e-mel dan mesej jemputan untuk mengajak orang lain ke bilik anda. Hantar pautan yang diberikan untuk menjemput rakan.
 • 409. 396 Bab 29: Vyew Melukis/Mencatat Berkomunikasi LANGKAH 7 LANGKAH 8 Menggunakan Mikrofon/Set kepala -sesuai apabila ada 3 atau 4 orang yang bercakap (pendengar mesti mempunyai pembesar suara atau fon telinga) Kamera web Maksimum 4 orang boleh menyiarkan paparan kamera web mereka kepada orang lain. Perbualan biasa dan perbualan sulit. Panggilan sidang telefon - Pemanggil antarabangsa perlu mendail melalui Skype kecuali pemanggil dari Amerika Syarikat .
 • 410. Bab 29: Vyew 397 RUJUKAN http://vyew.com/site/help/guide/#Getting-Started-with-Vyew [26 Januari 2012] http://vyew.com/site/product/vyew-in-action/uses [27 Januari 2012]
 • 411. 398 Bab 30: Sync.In APAKAH ITU SYNC.IN? Sync.in ialah pemproses kata berasaskan Internet yang boleh digunakan untuk bekerjasama secara masa nyata. Apabila lebih daripada seorang pengguna menyunting dokumen yang sama pada waktu yang sama, sebarang perubahan akan dipaparkan serta-merta pada skrin semua pengguna. Hasilnya ialah suatu cara baharu serta produktif untuk bekerjasama mengusahakan dokumen teks, ia juga amat berguna untuk menulis nota mesyuarat, sumbang saran, perancangan projek, latihan dan banyak lagi. (Sumber: http://sync.in/) KELEBIHAN SYNC.IN Berikut ialah beberapa kelebihan menggunakan Sync.In: 1. Mudah untuk membuat nota kolaboratif. 2. Merancang aktiviti dengan ahli kumpulan. 3. Menjalankan sesi temu duga. 4. Mengumpul maklum balas mengenai pembentangan. 5. Merangka dan menyunting dokumen dengan rakan sekerja. 6. Melakukan sumbang saran idea. 7. Berbincang dan mencapai kata putus mengenai tugasan/ dokumen. (Sumber: http://www.cynapse.com/community/home/sync.in-users/sync.in- usage-scenarios/view) Bab 30 SYNC.IN
 • 412. Bab 30: Sync.In 399 MULAKAN DENGAN SYNC.IN Pergi ke: http://sync.in/ Menulis Nota AwamLANGKAH 2 Klik butang ‘Create a new PUBLIC NOTE’ untuk mula menulis nota secara percuma. Pendaftaran tidak diperlukan. LANGKAH 1 Jika anda mahukan ciri-ciri keselamatan dan ciri-ciri tambahan lain, klik ‘Get Sync.in PRO SIGNUP NOW’.
 • 413. 400 Bab 30: Sync.In Alat suntinganLANGKAH 3 Membuat senarai Ini nota awam anda. Anda kini boleh menggunakannya. Alat untuk menyunting penulisan anda. Butang ‘buat asal’ dan ‘buat semula’ apa yang anda tulis.
 • 414. Bab 30: Sync.In 401 Alatan Sync.InLANGKAH 4 Paparkan garis masa nota yang disunting. Pilihan cara melihat nota. Eksport nota dalam format lain. Simpan nota
 • 415. 402 Bab 30: Sync.In Berkongsi NotaLANGKAH 4 Senarai pengguna. Anda boleh menukar nama anda di sini. Klik ‘Invite’ atau ‘Share this note’ untuk menjemput dan bekerjasama dengan pengguna lain. Klik ‘Share Now’ . Salin pautan ini dan hantar kepada mereka yang anda ingin kongsikan nota ini. Anda boleh menghantar pautan yang diberikan dengan mengisi alamat e-mel atau aplikasi perkongsian lain.
 • 416. Bab 30: Sync.In 403 BerbualLANGKAH 4 Taip idea anda di kotak ini untuk memulakan perbualan. Anda boleh melihat apa yang dibualkan di sini.
 • 417. 404 Bab 30: Sync.In RUJUKAN http://sync.in/ [11 Januari 2012] http://www.cynapse.com/community/home/sync.in-users/sync.in-usage- scenarios/view [11 Januari 2012]
 • 418. Bab 31: Twiddla 405 APAKAH ITU TWIDDLA? Twiddla ialah satu alat kerjasama dalam talian yang mudah untuk digunakan. Ia tidak memerlukan sebarang muat turun perisian atau perkakas tembok api yang rumit, dan ia percuma untuk semua orang. Ia seperti kulit papan putih di atas sebarang laman web atau imej yang dimuat naik(atau tanpa apa-apa pun di bawahnya – anda boleh menggunakannya seperti satu kanvas kosong). Anda boleh menanda lapisan papan putih ini dan berinteraksi dengan laman web pada waktu yang sama- dalam masa sebenar dengan sesiapa sahaja di seluruh dunia. (Sumber: http://www.twiddla.com/About/FAQ.aspx) KELEBIHAN TWIDDLA Berikut ialah beberapa kelebihan Twiddla: 1. Percuma. 2. Boleh diperoleh oleh sesiapa sahaja pada bila-bila masa. 3. Tidak memerlukan pemalam (plug-in) – anda hanya perlu mempunyai pelayar web sahaja Bab 31 TWIDDLA
 • 419. 406 Bab 31: Twiddla 4. Boleh berinteraksi dengan Internet (atau sebarang gambar, dokumen atau widget yang dimuat naik) dan menandakannya pada waktu yang sama. (Sumber: http://www.twiddla.com/About/FAQ.aspx CARA MENGGUNAKAN TWIDDLA UNTUK MENGAJAR Berikut ialah beberapa cara menggunakan Twiddla untuk pengajaran: 1. Twiddla sangat sesuai untuk mengadakan waktu pertemuan dengan pelajar dalam talian. Bimbingan secara dalam talian lazimya memerlukan perkongsian papan putih, dan membantu pelajar ketika waktu pertemuan ini samalah seperti mengadakan sesi bimbingan. Tutor biasanya perlu memberikan bantuan tanpa sebarang persediaan awal, oleh itu Twiddla amat sesuai untuk interaksi yang cepat dan spontan menggunakan perkataan dan juga lukisan. Capaian pelajar kepada papan putih akan lebih memudahkan guru untuk membimbing pelajar mencari jawapan mereka sendiri. Untuk menetapkan sesi pertemuan waktu pejabat secara dalam talian, guru boleh memberitahu masa dan pautan URL beliau kepada pelajarnya, kemudian menunggu sehingga pelajar mencari arah ke sesi Twiddla pada tempoh waktu yang ditetapkan. 2. Satu lagi senario yang mana Twiddla amat berguna ialah dalam memberikan arahan kepada pelajar tentang bagaimana untuk menggunakan suatu laman web, contohnya laman web bagi kursus mereka. Guru boleh membimbing pelajar melayari halaman demi halaman dalam Twiddla dengan menggunakan alatan lukisan untuk
 • 420. Bab 31: Twiddla 407 menunjukkan butang, pautan dan ciri-ciri lain yang penting pada laman web tersebut. Lukisan tersebut akan hilang apabila beredar ke halaman lain, tetapi ini tidak sepatutnya menjadi masalah besar jika tanda tersebut hanyalah penuding (pointer) dan serlahan yang ringkas. Oleh itu, cara ini juga amat membantu dalam pertemuan secara bersemuka, apabila skrin komputer guru dipaparkan pada layar projektor tanpa menggunakan aspek kerjasama dalam talian di Twiddla., 3. Guru juga boleh menyampaikan pembentangan dalam talian secara langsung dan berkesan melalui Twiddla. Sesi Twiddla tidak boleh disimpan dan dimuatkan semula seperti perisian PowerPoint. Walau bagaimanapun, guru boleh menyimpan set fail imej dalam folder dan memuat naik setiap satunya ke Twiddla sebelum sesi pembentangan. Selain daripada lukisan dan gambar, imej boleh juga berbentuk coretan teks atau formula matematik. Secara idealnya, imej ini dalam format PNG dengan latar belakang telus untuk mengelakkan sebarang halangan penglihatan pada imej lain di atas papan putih. Latar belakang Etherpad boleh digunakan untuk memudahkan guru menulis nota secara spontan. Cara ini amat sesuai jika digabungkan dengan ciri-ciri audio agar guru dapat bercakap sambil mengolah imej sewaktu kuliah. Twiddla turut menyediakan rangkaian suara, namun ia tidak dapat diaktifkan apabila cuba untuk menggunakannya.. 4. Kuliah yang disampaikan melalui cara ini adalah lebih dinamik berbanding dengan pembentangan slaid.
 • 421. 408 Bab 31: Twiddla Ia memberikan kebebasan kepada pensyarah untuk menggerakkan dan menggunakan imej pada papan putih beliau dengan pelbagai cara. Ia juga memberi beliau peluang untuk meminta pelajar melengkapkan suatu rajah dengan menggunakan elemen-elemen yang terdapat pada papan putih. (Sumber: http://mikescandi.blogspot.com/2011/02/web-20-tool-review- twiddla.html)
 • 422. Bab 31: Twiddla 409 MULAKAN DENGAN TWIDDLA Pergi ke: http://www.twiddla.com/ Menggunakan TwiddlaLANGKAH 2 Bagi mendapatkan akses ciri-ciri Tahap Profesional seperti simpanan dokumen tanpa had, pertemuan tertutup, pembentangan, pautan url khas, dan banyak lagi, klik “Start your 30 Day Free Trial” dan bina akaun baharu. LANGKAH 1 Jika anda tidak ingin mendaftar dan mahu terus memulakan pertemuan, klik di sini. Jika anda ingin cuba menggunakan Twiddla, klik di sini.
 • 423. 410 Bab 31: Twiddla Klik di sini untuk membuka laman utama Twiddla. Alatan Twiddla untuk menyunting papan putih. Alat untuk menyisipkan imej, dokumen, widget, kod dan formula matematik. Klik di sini untuk menukar tetapan bilik pertemuan Simpan paparan papan putih. Jemput rakan /pelajar dengan mengisi e- mel mereka. Salin dan hantar pautan ini untuk menjemput sesiapa sahaja ke pertemuan. Tulis di sini untuk mula berbual.
 • 424. Bab 31: Twiddla 411 Alatan TwiddlaLANGKAH 3 Membersih kan dan membuka papan putih baharu. Memasukkan pautan URL untuk paparan laman web pada papan putih. Membuka EtherPad untuk membina pad teks. Ia boleh diselaraskan dan dilihat oleh semua. Menyisipkan dokumen seperti doc., ppt., xls. or pdf. Memuat naik imej pada papan putih. Guna alatan pensil untuk melukis pada papan putih. Alat untuk memadam. Melukis bentuk. Menamb ah dan mengedit teks. Anda boleh melihat bar alat ini di bawah papan putih anda.
 • 425. 412 Bab 31: Twiddla a) Menyisipkan imej b) Menyisipkan dokumen Untuk menyisipkan imej pada papan putih, klik’ Images’. Anda boleh memilih sebarang imej di sini. Pilih dokumen dari fail anda. Untuk menyisipkan dokumen pada papan putih, klik ‘Documents’. Dokumen yang dimuat naik akan dipapar di sini. Klik ikon dan ia akan dimasukkan pada papan putih. Seterusnya, klik ‘Choose File’.
 • 426. Bab 31: Twiddla 413 c) Menyisipkan widget & kod D) Menyisipkan formula matematik Klik ‘Widgets & Code’. Salin dan tampal kod benam di sini. Anda boleh melihat item yang telah dibenam di sini. Klik ‘Embed’ untuk menyisipkan item yang telah dibenam pada papan putih. Klik ‘click to’ untuk memasukkanny a pada papan putih. Klik ‘Mathematical Formulas’. Pilih formula matematik. Formula anda akan kelihatan di sini. Anda boleh mengedit dan memasukkan angka.
 • 427. 414 Bab 31: Twiddla . Ini contoh fomula matematik yang telah disisipkan. Anda boleh bekerjasama dan meminta pelajar menyelesaikan soalan secara dalam talian.
 • 428. Bab 31: Twiddla 415 RUJUKAN Sumber: http://www.twiddla.com/About/FAQ.aspx [5 Januari 2012] Source: http://mikescandi.blogspot.com/2011/02/web-20-tool-review- twiddla.html [5 Januari 2012]
 • 429. 416 Bab 32: SurveyMonkey APAKAH ITU SURVEYMONKEY? SurveyMonkey ialah satu alat kaji selidik dalam talian. Ia membolehkan pengguna membina kaji selidik profesional dengan mudah. Pengguna yang melanggan secara berbayar dan juga pengguna percuma boleh membina kaji selidik serta mengumpulkan dan menganalisis maklum balas kaji selidik mereka. Keputusan kaji selidik boleh dikongsi serta-merta dengan responden yang dipilih. Kaji selidik dari SurveyMonkey boleh dilakukan pada sebarang subjek. Pengguna juga boleh menukar fon dan warna pada muka surat kaji selidik. Keputusan kaji selidik boleh dilihat secara masa nyata. SurveyMonkey membolehkan pengguna menghantar kaji selidik melalui senarai e-mel atau pautan URL pada laman web agar mudah untuk mendekati responden yang diingini bagi kajian tersebut. Kajian ini juga boleh digunakan dalam pendidikan untuk memperbaik pengalaman pengajaran dan pembelajaran. (Sumber: https://wiki.itap.purdue.edu/display/INSITE/SurveyMonkey#SurveyMonkey- history.) Bab 32 SURVEYMONKEY
 • 430. Bab 32: SurveyMonkey 417 KELEBIHAN SURVEYMONKEY Kelebihan tambahan menggunakan SurveyMonkey adalah seperti berikut: • Tanpa had – Anda boleh membina kaji selidik tanpa had jumlah soalan. • Langkau (Skip / conditional logic) – Anda boleh menetapkan agar kaji selidik melangkau secara automatik soalan yang tidak berkaitan dengan responden berdasarkan pada jawapan mereka kepada soalan- soalan lain. • Pilihan jawapan secara rawak – Turutan pilihan dalam satu soalan boleh mewujudkan kecenderungan (bias) yang tidak disengajakan. Khidmat ini membolehkan anda merawak pilihan jawapan untuk menghapuskan bias turutan. • Menapis keputusan – Membantu anda memperoleh corak tertentu pada keputusan kajian anda. • Berkongsi keputusan – Anda boleh memaklumkan keputusan kaji selidik anda kepada orang ramai tanpa perlu memberikan akses kepada akaun MonkeySurvey anda. Anda juga boleh mengawal keputusan mana yang boleh dilihat. • Muat turun keputusan – Kesemua data boleh dimuat turun ke komputer anda untuk analisis tambahan. Keputusan kaji selidik boleh dieksport ke Excel untuk membina graf. • Kaji selidik mesra pengguna – Pengalaman pengguna dipertingkatkan melalui interaktiviti. (Sumber: http://www.helium.com/items/205331-conducting-online-polls- review-of-surveymonkeycom.)
 • 431. 418 Bab 32: SurveyMonkey KELEBIHAN MENGGUNAKAN SURVEYMONKEY SEBAGAI KAJI SELIDIK DALAM TALIAN (a) Memperoleh akses kepada populasi yang unik • Keupayaan untuk menyediakan akses kepada kumpulan dan individu yang sukar atau tidak dapat didekati melalui rangkaian lain. (b) Menjimatkan masa penyelidik • Membolehkan penyelidik mendekati beribu-ribu orang yang mempunyai ciri-ciri serupa dalam tempoh yang singkat, walaupun terpisah jauh secara georafi. • Membolehkan pengkaji mengumpulkan data dan melakukan tugas lain dalam tempoh yang sama. • Maklum balas kepada kaji selidik dalam talian boleh disalurkan serta- merta kepada penyelidik melalui e-mel atau ditampal pada dokumen HTML atau fail pangkalan data. Ini membolehkan penyelidik menjalankan kajian awal sementara menanti tercapainya jumlah maklum balas yang dikehendakih. • Tidak perlu memasukkan data kerana pengumpulan dan analisis maklum balas data boleh dilakukan menggunakan analisis statistik (cth.: SPSS). (c) Kos • Menjimatkan wang melalui peralihan format kertas kepada format elektronik. • Menghapuskan keperluan kertas dan kos-kos lain seperti kos pos, kos cetakan dan kos kemasukan data. (Sumber: http://jcmc.indiana.edu/vol10/issue3/wright.html)
 • 432. Bab 32: SurveyMonkey 419 MULAKAN DENGAN SURVEYMONKEY Pergi ke: http://www.surveymonkey.com/ Daftar LANGKAH 1 LANGKAH 2
 • 433. 420 Bab 32: SurveyMonkey Klik butang ‘Sign Up FREE’. Isi maklumat yang diperlukan. Klik pada ‘Create Account’. Daftar melalui akaun Facebook atau Google.
 • 434. Bab 32: SurveyMonkey 421 Membina kaji selidikLANGKAH 3 3 langkah mudah untuk membina kaji selidik. Klik pada ‘Create survey’.
 • 435. 422 Bab 32: SurveyMonkey Isi tajuk kaji selidik dan pilih kategori daripada senarai yang diberikan. Klik ‘Continue’. Pilih templat yang disediakan.
 • 436. Bab 32: SurveyMonkey 423 Pilih tema. Pengguna boleh menukar tema latar belakang laman muka kaji selidik. Klik di sini untuk menambah soalan.
 • 437. 424 Bab 32: SurveyMonkey Klik butang ‘Add Question’. Pengguna boleh memilih pelbagai bentuk soalan.
 • 438. Bab 32: SurveyMonkey 425 Pengguna boleh membina soalan dan pilihan jawapan. Ex: Do you like how the lesson is conducted? Yes No Pilihan sedia ada untuk pengguna Klik butang ‘Save Changes’.
 • 439. 426 Bab 32: SurveyMonkey Pengguna boleh menambah soalan. Pengguna boleh menambah helaian muka surat. Klik butang ‘Send Survey’.
 • 440. Bab 32: SurveyMonkey 427 Pengguna juga boleh menggunakan soalan sedia ada pada bank soalan berdasarkan kategori yang sedia ada. Cth. pendidikan, komuniti Pengguna boleh menukar pautan mengikut kehendak sendiri Pengguna boleh membuat pilihan lain untuk menghantar kaji selidik. Pilihan analisis. Pengguna boleh melihat analisis kaji selidik yang telah lengkap.
 • 441. 428 Bab 32: SurveyMonkey Pelbagai kategori soalan.
 • 442. Bab 32: SurveyMonkey 429 RUJUKAN SurveyMonkey. http:// www.surveymonkey.com. [ 27 September 2011] O’shea,Kevin (2010). Edited by Lolkus, M.R. SurveyMonkey. https://wiki.itap.purdue.edu/display/INSITE/SurveyMonkey#SurveyMo nkey-history.[25 September 2011] Survey Monkey User Manual. http://s3.amazonaws.com/SurveyMonkeyFiles/UserManual.pdf. [25 September 2011]
 • 443. 430 Bab 33: Poll Everywhere APAKAH ITU POLL EVERYWHERE? Poll Everywhere ialah sistem pungutan suara dan respon orang ramai secara pesanan teks. Ia begitu mudah untuk digunakan oleh sesiapa sahaja, dan cukup fleksibel untuk digunakan dalam pelbagai senario bagi berinteraksi dengan orang ramai dan mengumpulkan data. (Sumber: http://blog.polleverywhere.com/) IDEA-IDEA MENGGUNAKAN POLL EVERYWHERE DI DALAM KELAS Beberapa aktiviti yang boleh menggunakan Poll Everywhere di dalam kelas: • Kuiz • Rekod kehadiran kelas • Maklum balas guru • Penilaian berkumpulan • Perbincangan kelas (Sumber: http://www.slideshare.net/amysuesue/a-guide-to-poll-everywhere) Bab 33 POLL EVERYWHERE
 • 444. Bab 33: Poll Everywhere 431 KELEBIHAN MENGGUNAKAN POLL EVERYWHERE Beberapa kelebihan menggunakan Poll Everywhere: • Mudah digunakan • Keputusan secara langsung • Kos yang rendah atau percuma untuk pelajar • Mampu dimiliki oleh pengajar • Terdapat pilihan pelbagai peranti untuk memberikan respon • Memperoleh tumpuan pelajar • Kebolehan untuk mengenal pasti dan menangani masalah yang mencabar (Sumber http://nercomp.org/corecode/uploads/event/uploaded_pdfs/Will%20Textin g%20Help%20Improve%20Student%20LearningFabienne%20Miller%20&%20 Jianyu%20Liang%20-%20WPI_55.pdf)
 • 445. 432 Bab 33: Poll Everywhere MULAKAN DENGAN POLL EVERYWHERE Pergi ke: http://www.polleverywhere.com/ Membina Pungutan SuaraLANGKAH 2 LANGKAH 1 Pada laman utama Poll Everywhere, klik butang ‘Create your first poll’. Isi soalan anda di sini. Klik ikon ini untuk melihat pratonton pungutan suara anda.
 • 446. Bab 33: Poll Everywhere 433 Isi kemungkinan jawapan-jawapan untuk soalan pelbagai pilihan anda. Klik di sini jika anda ingin menukar soalan anda kepada soalan pelbagai pilihan. Jika anda mahu ia kekal sebagai soalan terbuka, klik butang ‘Continue’ Klik di sini jika anda ingin memadamkan jawapan yang dipilih. Seterusnya, klik ‘Continue’. Pungutan suara anda akan kelihatan seperti ini.
 • 447. 434 Bab 33: Poll Everywhere Penetapan Pungutan SuaraLANGKAH 3 Memaparkan kesemua pungutan suara awam yang dibina oleh pengguna lain. Anda boleh menggunakan fungsi ini apabila anda menatar (menaiktaraf) akaun anda.
 • 448. Bab 33: Poll Everywhere 435 (a) Tetapan Visual (b) Papar Arahan/Papar Carta Untuk menukar penampilan, pergi ke ‘Visual Setting’ dan pilih penampilan, arahan dan carta yang ingin anda gunakan sebagai paparan pungutan suara anda. Klik di sini untuk melihat pungutan suara anda sebagai carta atau arahan.
 • 449. 436 Bab 33: Poll Everywhere (c) Paparan Skrin Penuh Maklum Balas Orang RamaiLANGKAH 4 Klik ikon ini untuk paparan skrin penuh atau untuk paparan kecil. Pilih jenis respon yang anda ingini. Bentuk- bentuk respon dipaparkan di sini.
 • 450. Bab 33: Poll Everywhere 437 Muat Turun sebagai SlaidLANGKAH 5 Pilih bentuk pembentangan yang ingin anda muat turun. Anda boleh menggunakan slaid yang dimuat turun untuk pembentangan anda. Jawapan responden akan diselaraskan dengan pungutan suara yang anda bina pada slaid.
 • 451. 438 Bab 33: Poll Everywhere Perkongsian & PenerbitanLANGKAH 6 Anda boleh berkongsi dan menerbitkan pungutan suara anda dengan cara membenamkannya pada blog atau laman web anda, atau menghantarnya kepada orang lain melalui e-mel atau memuat turun fail kilat untuk dimuat naik dalam Prezi.
 • 452. Bab 33: Poll Everywhere 439 RUJUKAN http://blog.polleverywhere.com/ [14 Februari 2012] http://www.slideshare.net/amysuesue/a-guide-to-poll-everywhere [14 Februari 2012] http://nercomp.org/corecode/uploads/event/uploaded_pdfs/Will%20Textin g%20Help%20Improve%20Student%20LearningFabienne%20Miller% 20&%20Jianyu%20Liang%20-%20WPI_55.pdf [17 Februari 2012].
 • 453. 440 Bab 34: Screencast-O-Matic APAKAH ITU SCREENCAST-O-MATIC? Screencast-o-matic.com ialah satu laman web yang membenarkan pengguna membuat rakaman aktiviti skrin dan audio menggunakan aplet berasaskan Java. Aplikasi ini dijalankan pada tetingkap pelayar dan serasi merentas platform. Penggunaan laman web ini memerlukan Java 1.5 atau versi yang lebih tinggi. Aplikasi ini mempunyai kebanyakan ciri yang ada pada aplikasi desktop yang serupa, dan ini membenarkan anda merakam sebahagian daripada paparan skrin anda (pengguna boleh memilih resolusi skrin 640x480, 800x600, 024x768 atau skrin penuh). Secara praktiknya, aplikasi ini berfungsi lancar dengan Internet Explorer dan Firefox 2.0. Laman web ini juga serasi dengan Safari 2.04 dan Opera 9. . (Sumber: http://www.appappeal.com/app/screencast-o-matic/) KELEBIHAN SCREENCAST-O-MATIC • Penunjuk klik dan kursor terserlah. • Penggunaan yang mudah. • Kebolehan menambah kapsyen dengan mudah. • Membolehkan pereka menambah nota dan penonton menulis komen. Bab 34 SCREENCAST-O-MATIC
 • 454. Bab 34: Screencast-O-Matic 441 • Tiada aplikasi yang perlu dimuat turun. (Sumber: http://ocio.osu.edu/elearning/toolbox/brief/screencast-o-matic/7- things-you-should-know-about-screencast-o-matic/) KELEBIHAN MENGGUNAKAN SCREENCAST-O-MATIC Berikut ialah beberapa kelebihan menggunakan Screencast-O-Matic: • Amat berguna untuk mendemonstrasikan penggunaan perisian dan fungsi-fungsi lain pada komputer, pembentangan syarahan atau pembelajaran ringkas atau memberikan maklum balas terperinci mengenai tugasan pelajar. • Video Screencast-o-matic boleh dirakam dan ditonton pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja pengguna berada dengan adanya capaian internet dan pelayar web. • Pelajar boleh menonton video mengikut waktu yang sesuai untuk mereka, dengan itu Screencast-o-matic amat sesuai digunakan bagi kursus-kursus dalam talian dan kursus-kursus gabungan. • Screencast-o-matic dilihat dan disemak sebagai satu sumber rujukan oleh para pelajar. Oleh itu ia amat sesuai untuk pembentangan pelajaran dan tunjuk cara arahan kepada mana-mana pelajar. • Screencast menyediakan persekitaran yang lebih menarik untuk pelajar yang belajar dalam talian, memberikan syarahan atau tunjuk cara yang berbentuk lebih personal seolah-olah sesi pembelajaran secara bersemuka. (Sumber: http://ocio.osu.edu/elearning/toolbox/brief/screencast-o-matic/7- things-you-should-know-about-screencast-o-matic/)
 • 455. 442 Bab 34: Screencast-O-Matic MULAKAN DENGAN SREENCAST-O-MATIC Pergi ke : http://www.screencast-o- matic.com/ Log Masuk/Daftar LANGKAH 1 LANGKAH 2 Isi maklumat yang diperlukan. Seterusnya, klik butang ‘Login’ Klik butang ‘Register’. Klik ‘login’. Untuk log masuk, isi e-mel dan kata laluan.
 • 456. Bab 34: Screencast-O-Matic 443 Rakaman Pada laman utama Screencast-O- Matic, klik butang ‘Start Recording’. LANGKAH 3 Benarkan Aplet Java untuk menjalankan perakam skrin.
 • 457. 444 Bab 34: Screencast-O-Matic Klik butang ini untuk memulakan rakaman. Perakam skrin anda akan kelihatan seperti ini. Anda boleh meleret dan mengubah saiz skrin. recorder. Klik butang ini untuk mengaktifkan rakaman suara. Pilih saiz video yang ingin dirakam. Klik butang ini untuk mengaktifkan kamera web. Setelah selesai rakaman, klik butang ‘Done’.
 • 458. Bab 34: Screencast-O-Matic 445 Menerbitkan Video Tangkapan SkrinLANGKAH 4 Video rakaman anda akan kelihatan seperti ini. Anda boleh memilih untuk menerbitkan rakaman anda pada Screencast- O-Matic, YouTube atau menyimpannya sebagai fail video. Seterusnya klik ‘Done with this recording’.
 • 459. 446 Bab 34: Screencast-O-Matic (a) Penerbitan dalam Screencast-O-Matic (b) Penerbitan dalam YouTube HD Seterusnya, klik ‘Upload to SOM’. Klik pada URL dan anda boleh menonton video tersebut di SOM. Tunggu sehingga proses muat naik selesai. Ini pautan URL video anda yang dimuat naik ke SOM. Isi maklumat yang diperlukan.
 • 460. Bab 34: Screencast-O-Matic 447 (c) Publish to Video File Anda perlu mengklik butang ‘Grant access’ untuk membenarkan video anda dimuat naik ke akaun YouTube anda. Klik URL yang diberikan dan anda boleh menonton video anda dalam YouTube. Ini URL video anda yang telah dimuat naik ke YouTube. Seterusnya, klik ‘Upload to YouTube’. Isi maklumat yang diperlukan.
 • 461. 448 Bab 34: Screencast-O-Matic Pilih format video. Seterusnya klik ‘Save Video. Tambah kapsyen kepada video anda. Sisipkan nota pada video anda. (Pilihan) Isi maklumat yang diperlukan.
 • 462. Bab 34: Screencast-O-Matic 449 RUJUKAN http://www.appappeal.com/app/screencast-o-matic/ [4 Jun 2012] http://ocio.osu.edu/elearning/toolbox/brief/screencast-o-matic/7-things-you- should-know-about-screencast-o-matic/ [4 Jun 2012]
 • 463. 450 Bab 35: Zotero APAKAH ITU ZOTERO? Zotero ialah satu alat perisian percuma yang mudah digunakan bagi membantu pengguna mengumpulkan, menyusun, memetik dan berkongsi bahan sumber penyelidikan. Ia merupakan perisian pasang masuk Firefox yang membolehkan pengguna merakam dan merekodkan maklumat bibliografi mengenai laman web, imej dan artikel-artikel jurnal dalam talian serta mengeksportnya sebagai bibliografi berformat dan juga sebagai fail teks yang sesuai untuk dieksport kepada EndNote. Tidak seperti alat perisian bibliografi yang lain, Zotero boleh mengeluarkan metadata utama dari laman web dan menyisipkannya pada petikan. Zotero juga membina perisian pasang masuk bagi aplikasi tambahan seperti Microsoft Word dan OpenOffice. (Sumber: http://ets.tlt.psu.edu/wp-content/uploads/zotero_hot_team.pdf) FAEDAH ZOTERO a) Mengumpulkan Segala-galanya Simpan petikan anda hanya dengan satu klik dari pelayar anda. Zotero boleh mengenal dan menyimpan maklumat petikan dari kebanyakan pangkalan data akademik serta Amazon, Youtube dan banyak lagi. Ia juga boleh menyimpan Bab 35 Zotero
 • 464. Bab 35: Zotero 451 fail berkaitan seperti PDF, gambar skrin laman web agar anda boleh melihatnya kemudian. b) Menyusun & Mencatat Dengan antara muka seperti iTunes™, Zotero menjadikan tugas menyusun sumber maklumat anda lebih mudah. Tarik dan lepas item-item antara koleksi, atau gunakan fungsi carian untuk mencari lokasi petikan. Zotero juga menawarkan pelbagai cara agar anda boleh menyusun dan mencatat petikan anda mengikut keinginan sendiri. c) Membuat petikan di mana-mana sahaja Dengan perisian pasang masuk yang mudah untuk Word mahupun Open Office, Zotero membolehkan anda menyisip dan mengolah petikan anda ketika sedang menulis. Zotero menyokong semua stail petikan utama dan beribu-ribu stail jurnal. Anda juga boleh menggunakannya bagi menyusun bibliografi ringkas untuk dikongsi dalam e-mel, blog dan di tempat lain. (Sumber: http://www.lib.utk.edu/agvet/agriculture/zotero/zotero.html) KELEBIHAN ZOTERO • Mencatat dan menyusun keputusan penyelidikan termasuklah video. • Menyimpan maklumat mengenai sesuatu bahan rujukan termasuklah nama penulis, tajuk dan maklumat penerbitan lain. • Membina perpustakaan dan menyimpan maklumat carian, serta berkongsi koleksi dengan orang lain. • Melampirkan fail, pautan, nota dan fail berbentuk PDF kepada rekod. • Menyimpan syot layar laman web.
 • 465. 452 Bab 35: Zotero • Mengeksport maklumat dalam bentuk petikan berformat dalam program pemprosesan kata (Word, Open Office, Google Docs). • Memberikan tag dan mengisih simpanan maklumat serta melakukan carian terperinci. • Melihat simpanan maklumat dalam koleksi peribadi di luar talian. • Memetik simpanan maklumat dalam sebarang bahasa. (Sumber: http://libguides.mit.edu/zotero) ZOTERO SEBAGAI ALAT KAJIAN • Zotero ialah alat yang sesuai untuk mengajar metodologi kajian asas seperti mencari, mengkatalogkan, dan memilih sumber data. Fungsi pengeluaran alat memformatnya amat berkesan bagi mempertingkatkan kualiti bibliografi pada kertas kerja pelajar. • Data boleh dieksport ke dokumen lain dalam pelbagai format termasuklah EndNote, RDF, bibliografi berformat HTML atau bibliografi RTF. • Antara alat kajian pertama yang memanfaatkan konsep pemberian tag, • Zotero menyusun maklumat yang dihasilkan oleh pengguna termasuklah gambar, imej (contohnya dari Flickr), nota, lampiran, tag dan item lain yang berkaitan. • Zotero Commons akan menjadi satu set perkhidmatan berasaskan Internet untuk perkongsian data, anotasi dan kerjasama akademik yang dihos oleh Internet Archive. Ia akan memberi pengguna satu simpanan arkib digital yang kekal, kebolehan untuk berkongsi maklumat secara terbuka, dan peluang untuk meneroka sumber. Selain itu, Zotero Commons turut membuka peluang baharu untuk
 • 466. Bab 35: Zotero 453 kerjasama kerana sumbangan kepada orang ramai dianggap dilakukan oleh pengguna. • Ia mempunyai kebolehan untuk mengekstrak secara automatik metadata tertentu seperti pautan URL, tarikh dan waktu ia dicapai, dan tajuk dari arkib dalam talian sepunya seperti Flickr, Google Scholar dan YouTube. Ini bukan sahaja mengurangkan transkripsi manual yang perlu dilakukan oleh pelajar, malah turut mempertingkatkan ketepatan maklumat. (Sumber: http://ets.tlt.psu.edu/wp-content/uploads/zotero_hot_team.pdf)
 • 467. 454 Bab 35: Zotero MULAKAN DENGAN ZOTERO Pergi ke: http://www.zotero.org/ DaftarLANGKAH 2 LANGKAH 1 Klik ‘Register’ jika ini kali pertama anda menggunakan Zotero.
 • 468. Bab 35: Zotero 455 Zotero akan menghantar e-mel pengesahan. Semak peti masuk e-mel anda untuk pengesahan e- mel. Seterusnya, klik butang ‘Register’ Klik pautan untuk mengaktifkan akaun anda. Isi maklumat yang diperlukan.
 • 469. 456 Bab 35: Zotero Mesej ini akan dipaparkan setelah e-mel anda berjaya disahkan. Kini anda boleh melihat ikon Zotero di penjuru kanan bawah tetingkap. Seterus- nya, klik ‘Login to Zotero’. Untuk membuka Zotero, anda perlu mengelog masuk. Isi nama atau e- mel yang telah didaftarkan dan kata laluan anda.
 • 470. Bab 35: Zotero 457 Memuat Turun Zotero (a) Zotero untuk Firefox LANGKAH 3 Seterusnya, klik butang ‘Download Now’ Pergi ke tab ‘Home’ . Untuk memasang Zotero pada tetingkap Firefox sebagai satu sambungan tambahan Firefox, klik di sini. Tunggu sehingga Zotero selesai dipasang. Kini sambungan Zotero anda sudah sedia. Anda perlu memulakan semula Firefox untuk mengemas kini Zotero.
 • 471. 458 Bab 35: Zotero (b) Zotero Standalone Pilih aplikasi yang sesuai untuk komputer anda bagi memasang Zotero Standalone. Klik butang ‘Run’ . Seterusnya klik butang ‘Next’ . Tunggu sehingga Zotero Standalone selesai dimuat turun.
 • 472. Bab 35: Zotero 459 Klik ‘Finish’ . Klik ‘Install’ . Pilih ‘Standard’ dan klik butang ‘Next’. Anda kini telah berjaya memuat turun Zotero Standalone dan boleh menggunakannya walaupun dalam mod luar talian. dalam tadian. Klik ‘Yes’ untuk mengimport data dari Zotero untuk Firefox dalam Zotero Standalone.
 • 473. 460 Bab 35: Zotero (c) Zotero untuk Microsoft Words Apabila anda memasang Zotero Standalone, perisian pasang masuk pemproses kata Zotero untuk Microsoft Word boleh didapati secara automatic. Untuk melihat Zotero pada Microsoft Word, pergi ke tab ‘Add- ins’. Ini bar alat Zotero. Menyisip bibliografi pada lokasi kursor. Menyunting bibliografi. Menyegar semula petikan dan bibliografi. Membuka tetingkap Pilihan Dokumen, cth. untuk menukar stail petikan. Membuang kod medan Zotero daripada dokumen. Menyunting petikan Menyisip petikan baharu pada dokumen anda. Anda akan melihat pintasan Zotero pada desktop komputer anda.
 • 474. Bab 35: Zotero 461 Menambah item pada Perpustakaan Zotero (a) Menyisip item carian LANGKAH 4 Mesej ini akan dipaparkan untuk memaklumkan bahawa item tersebut telah disimpan di perpustakaan Zotero. Ini contoh item Ikon ini akan dipaparkan. Klik ikon tersebut. Pergi ke laman web item. Anda akan dapati item yang disimpan tersenarai di sini. Klik di sini untuk melihat perpustakaan Zotero. Maklumat item yang anda simpan akan dimasukkan secara automatik.
 • 475. 462 Bab 35: Zotero (b) Menyisip ISBN, DOI atau PMID Menyusun ItemLANGKAH 5 Klik ikon ini pada perpustakaan Zotero. Nombor ISBN item Seterusnya klik ‘OK’. Kotak dialog ‘New Collection’ akan dipaparkan. Isi nama koleksi anda. Isi ISBN, DOI atau PMID dan klik ‘Enter’ pada papan kekunci anda. Klik ikon ini atau klik kanan pada ‘My Library’ dan pergi ke ‘New Collection’. Maklumat item akan ditambah secara automatik. Ini item yang anda tambah menggunakan nombor ISBN.
 • 476. Bab 35: Zotero 463 Membina Bibliografi & PetikanLANGKAH 6 Ini contoh item yang ditambah dalam koleksi'book’ Tarik item yang ingin anda susun dalam koleksi anda. Koleksi baru akan ditambah di sini. Klik ikon ini untuk menyisip petikan. Buka dokumen Word dan pergi ke tab ’Add-ins’. Anda perlu membuka Zotero Standalone. Pilih stail petikan. Seterusnya klik butang ‘OK.
 • 477. 464 Bab 35: Zotero Pelayar Zoteri akan dipaparkan Seterusnya klik butang ‘OK’. Pilih item untuk petikan. Pergi ke ‘Classic View’. Ini contoh petikan yang disisipkan menggunakan Zotero. Ini bibliografi berdasarkan pada petikan yang disisipkan. Klik ikon ini untuk menyisipkan bibliografi.
 • 478. Bab 35: Zotero 465 Membina Kumpulan Klik ikon ‘New Group’ pada Zotero Firefox atau Zotero Standalone. LANGKAH 7 Untuk membuka perpustakaan kumpulan, pergi ke tab ’Group’ pada laman web Zotero anda. Beri nama kumpulan anda. Klik ‘Group Library’. Isi maklumat yang diperlukan dan klik’ Save setting’. Ini perpustakaan kumpulan anda. Pilih jenis kumpulan dan klik butang ’Create Group’.
 • 479. 466 Bab 35: Zotero Klik ’enabled data syncing’ untuk mengaktifkan perpustakaan kumpulan dalam Zotero untuk Firefox atau Zotero Standalone. Klik ‘Open Sync Preferences’. Perpustakaan Kumpulan akan dipaparkan pada lajur kiri Zotero Firefox atau Zotero Standalone anda. Seterusnya klik butang ‘OK’. Isi nama pengguna Zotero yang anda daftarkan dan kata laluan.
 • 480. Bab 35: Zotero 467 RUJUKAN http://ets.tlt.psu.edu/wp-content/uploads/zotero_hot_team.pdf [15 Mei 2012] http://www.lib.utk.edu/agvet/agriculture/zotero/zotero.html [9 Mei 2012]. http://libguides.mit.edu/zotero [15 Mei 2012]. http://ets.tlt.psu.edu/wp-content/uploads/zotero_hot_team.pdf [15 Mei 2012]
 • 481. 468 Bab 36: Bubbl.us APAKAH ITU BUBBL.US? Bubbl.us ialah satu alat Web 2.0 yang membolehkan pengguna melukis peta minda dan diagram sumbang saran dalam talian. Untuk mula melukis, topik atau konsep utama ditulis pada belon induk. Kemudian, idea-idea dan buah fikiran lain ditulis pada belon teks berwarna yang dihubungkan kepada belon induk. Pengguna boleh terus menambah belon teks yang berkod warna berdasarkan turutan keutamaan. Laman web ini ringkas dan mudah digunakan. Aplikasi ini berasaskan perisian Flash, oleh itu aplikasi pemapar Flash terkini diperlukan. (Sumber: http://www.web2teachingtools.com/bubbl_us.html) KELEBIHAN BUBBL.US Beberapa kelebihan menggunakan bubbl.us adalah seperti berikut: • Mudah digunakan. • Menjimatkan masa, bahan keperluan dan wang. • Tidak memerlukan akaun kecuali untuk menyimpan kerja. • Membantu dalam menyusun atur idea, buah fikiran dan meneroka perhubungan sesuatu perkara. • Membantu menjana idea. • Menggalakkan pengambilan risiko. Bab 36 BUBBL.US
 • 482. Bab 36: Bubbl.us 469 • Menggalakkan perbincangan secara berkumpulan. • Menggabung jalin pelbagai kecerdasan. (Sumber: http://www.web2teachingtools.com/bubbl_us.html) IDEA PENGGUNAAN SEBAGAI ALAT PENYELIDIKAN Bubbl.us membolehkan pengguna melukis peta minda tanpa menggunakan pen dan kertas. Berikut ialah beberapa idea menggunakan bubbl.us sebagai satu alat penyelidikan: • Bina carta aliran untuk geran penyelidikan. • Pembentangan idea penyelidikan. • Melukis peta minda untuk sesi sumbang saran, rancangan penyelidikan yang boleh dikongsi dengan semua ahli kumpulan penyelidikan dengan menggunakan ciri-ciri kerjasama atau ditampal pada blog atau wiki. Menyusun sumber atau nota untuk kertas atau artikel penyelidikan bagi membantu proses penulisan dan mengecilkan fokus topik. (Sumber: http://rbuerkett.edublogs.org/2009/03/08/reflections-on-bubblus/)
 • 483. 470 Bab 36: Bubbl.us MULAKAN DENGAN BUBBL.US Pergi ke: https://bubbl.us/ Daftar AkaunLANGKAH 2 Isi maklumat yang diperlukan. Seterusnya, klik ‘Create account’. LANGKAH 1
 • 484. Bab 36: Bubbl.us 471 Melukis Peta MindaLANGKAH 3 Setelah mendaftar, anda perlu mengelog masuk. Isi nama pengguna/e- mel dan kata laluan. Seterusnya, klik butang ‘Sign In’. Klik butang ‘Sheet’.
 • 485. 472 Bab 36: Bubbl.us Ini lembaran kerja bubbl.us anda. Anda boleh mula melukis peta minda anda. Melukis belon baharu. Melukis belon kecil yang baharu. Memadam belon. Menukar warna latar belakang belon. Mengubah saiz teks. Melukis garis berarah kepada belon lain.
 • 486. Bab 36: Bubbl.us 473 Contoh peta minda yang dilukis. Bar Alat Bubbl.usLANGKAH 4
 • 487. 474 Bab 36: Bubbl.us MencetakLANGKAH 5 Klik ikon ‘Print’. Seterusnya, klik butang ‘Print’. Pilih paparan cetakan anda.
 • 488. Bab 36: Bubbl.us 475 Mengeksport Membina Folder LANGKAH 6 LANGKAH 7 Klik ikon ‘Export’ . Seterusnya, klik butang ‘Export’ . Pilih format imej anda. Pilih opsyen eksport anda, sama ada imej atau HTML. Simpan kerja anda. Ini lembaran kerja anda. Anda boleh menyusunnya dengan meleret lembaran kerja ke dalam folder anda. Klik butang ‘Folder’ untuk menambah folder. Ini folder anda. Anda boleh menamakannya semula. Anda hanya boleh melukis tiga lembaran kerja peta minda jika anda mendaftar akaun percuma. Butang ‘Delete’ untuk membuang folder atau lembaran kerja yang dibina.
 • 489. 476 Bab 36: Bubbl.us Menambah kenalanLANGKAH 8 Pergi ke ‘Contacts’ dan klik pada ‘Add Contacts’. Isi nama/e-mel rakan dan klik butang ‘Find’. Senarai rakan anda akan dipaparkan di sini. Ini nama rakan yang anda pilih. Seterusnya, klik ‘Add to Contacts’. Setelah selesai, anda boleh mengklik ‘Close’ untuk menutup kotak dialog.
 • 490. Bab 36: Bubbl.us 477 Membina KumpulanLANGKAH 9 Klik butang ‘Group’ Ini kumpulan baharu anda. Anda boleh menamakan- nya semula. Anda boleh menarik kenalan anda ke dalam kumpulan ini. Guna butang ‘Delete’ untuk membuang kenalan atau kumpulan. created.
 • 491. 478 Bab 36: Bubbl.us BerkongsiLANGKAH 10 Jika anda klik di sini, anda akan melihat ‘Read-only link to sheet’ dan ‘HTML embed code’. Klik butang ‘Sharing’ untuk mula berkongsi peta minda anda. Jika anda klik ‘HTML embed code’, kotak dialog ini akan terpapar. Salin kod HTML untuk menyisipkan peta minda anda pada blog atau laman web. Jika anda klik ‘Read-only link to sheet’, kotak dialog ini akan terpapar. Salin pautan URL tersebut dan kongsikan dengan rakan melalui IM atau e-mel.
 • 492. Bab 36: Bubbl.us 479 Pilih lembaran kerja yang ingin anda kongsikan. Seterusnya, pilih kenalan anda. Akhir sekali, klik ‘Apply Permission & Close’. Klik keizinan yang diingini, sama ada baca sahaja atau boleh menyunting peta minda anda.
 • 493. 480 Bab 36: Bubbl.us RUJUKAN http://www.web2teachingtools.com/bubbl_us.html [4 April 2012] http://www.web2teachingtools.com/bubbl_us.html [4 April 2012] http://rbuerkett.edublogs.org/2009/03/08/reflections-on-bubblus/ [4 April 2012]
 • 494. Bab 37: Go!Animate 481 APAKAH ITU GO!ANIMATE? Go!Animate ialah satu platform dalam talian yang membenarkan pengguna untuk mereka bentuk animasi tanpa memerlukan pengetahuan dalam bidang grafik. Ia percuma untuk penggunaan bukan berbentuk komersial. Go!Animate menawarkan dua jenis akaun; Go!Animate Basic untuk pengguna asas dan Go!Animate Plus+ untuk mereka yang ingin melakukan lebih banyak lagi pada animasi mereka. Walau bagaimanapun, sedikit yuran dikenakan bagi akaun Plus. Namun, akaun Basic juga mempunyai ciri-ciri yang menarik dan menyeronokkan untuk pengguna yang ingin membina animasi yang mudah. Setiap tema dilengkapkan dengan latar belakang, karakter dan peralatan yang boleh anda gabungkan untuk membina animasi anda. Tambahan pula, anda juga boleh bermula daripada asas atau anda boleh mengunakan karakter templat yang telah sedia direka untuk menjimatkan masa dan usaha. (Sumber: http://www.goanimate.com) KELEBIHAN GO!ANIMATE Menurut Perez (2011), berikut ialah kelebihan menggunakan Go!Animate: Bab 37 GO!ANIMATE
 • 495. 482 Bab 37: Go!Animate • Tidak memerlukan sebarang pemasangan atau muat turun untuk mengunakan Go!Animate. • Pengguna boleh memilih templat, ciri-ciri karakter dan menambah skrip mereka sendiri kepada animasi tersebut. Proses membina video beranimasi begitu mudah sekali. • Ia berfungsi sebagai satu platform penceritaan untuk menggalakkan teknik kesusasteraan. • Satu saluran ekspresi diri dan kreativiti. PENGUNAAN GO!ANIMATE DALAM PENDIDIKAN Berikut ialah beberapa cara penggunaan Go!Animate yang boleh dilaksanakan dalam pendidikan (Perez 2011): • Ia menawarkan satu cara alternatif untuk pengajaran dan pembelajaran berbanding dengan pembelajaran dan pengajaran secara tradisional. • Ia boleh digunakan sebagai satu alat untuk menggalakkan kerjasama dan bertukar-tukar pelajaran sesama pelajar dan juga pendidik. • Ia boleh bertindak sebagai satu alat untuk berkongsi kajian maklumat tentang sesuatu topik. • Ia menggalakkan kreativiti bukan sahaja daripada pelajar malah daripada pendidik untuk membina minat dalam pengajaran dan pembelajaran. • Pelajar boleh menggunakan Go!Animate untuk membuat pembentangan dan laporan berbanding dengan pembentangan secara tradisional. • Pengguna boleh memuat naik dan berkongsi video mereka melalui Go!Animate ke Facebook, digg, StumbleUpon, myspace, reddit, dan del.icio.us untuk tontonan umum.
 • 496. Bab 37: Go!Animate 483 • Ia menjadikan pelajaran lebih menarik dan pelajar lebih berminat untuk belajar.
 • 497. 484 Bab 37: Go!Animate MULAKAN DENGAN GO!ANIMATE Pergi ke http:// www. Goanimate.com Daftar LANGKAH 1 Isi maklumat yang diperlukan dan baca syarat-syarat dan terma. LANGKAH 2 Klik ‘Create my account’.
 • 498. Bab 37: Go!Animate 485 Belajar untuk beranimasi Untuk animasi teks kepada perkataan secara mudah dan pantas Penguna boleh membuat pilihan log masuk melalui akaun Facebook atau Google. Klik pada ‘Get Started’. Pengguna boleh membuat pilihan. LANGKAH 3
 • 499. 486 Bab 37: Go!Animate . . Klik ‘Next’ atau tatal ke bawah (scroll down. Pilih templat latar belakang untuk animasi anda. Klik ‘Next’.
 • 500. Bab 37: Go!Animate 487 Pilih karakter untuk animasi anda. Klik ‘Next’. Taip dialog dengan had maksimum 180 huruf bagi setiap kotak dialog. Boleh memilih ekspresi muka karakter yang dipilih. Klik ‘Preview’.
 • 501. 488 Bab 37: Go!Animate Animasi yang Ditonjolkan Pengguna boleh melihat pratonton video mereka di sini. Klik ‘Make a Video’menggunakan templat sedia ada. LANGKAH 4
 • 502. Bab 37: Go!Animate 489 * Bagi tutorial ini, templat bentuk pegun digunakan. Pengguna boleh memilih karakter, latar belakang, menambah muzik dan kesan bunyi serta kesan khas. Pengguna boleh melihat dan menyusun semua karakter yang dipilih. Animation List Timeline Stage Scene
 • 503. 490 Bab 37: Go!Animate Antara Muka Berciri Penuh Pengguna boleh memilih pelbagai latar belakang dan templat percuma. Pengguna boleh memilih pelbagai karakter secara percuma LANGKAH 5
 • 504. Bab 37: Go!Animate 491 Pengguna boleh memilih pelbagai aksi (Cth. berlari, berjalan atau berdiri) dan ekspresi muka karakter Klik pada karakter untuk memberikan gerakan animasi.
 • 505. 492 Bab 37: Go!Animate *Walau bagaimanapun ia terhad kepada satu aksi setiap karakter bagi setiap adegan. Pengguna boleh menaip dialog karakter. Pengguna boleh memilih bunyi daripada senarai untuk karakter tersebut. Pengguna boleh memilih rakaman teks- kepada-suara, rakaman mikrofon atau memuat naik fail untuk karakter itu. Klik ‘Add Voice’.
 • 506. Bab 37: Go!Animate 493 Pengguna boleh memberikan ciri khas kepada rupa karakter Penguna boleh memilih kesan pada karakter atau pada adegan.
 • 507. 494 Bab 37: Go!Animate Pengguna boleh menggunakan kesan pada karakter atau adegan. Pengguna boleh mengimport bunyi dan suara atau menggunakan muzik , kesan dan suara latar yang sedia ada. Untuk menambah adegan, klik ‘Add Scene’ atau klik ‘+’.
 • 508. Bab 37: Go!Animate 495 RUJUKAN http://htwww.goanimate.com. [10 September 2011] http://www.ilovefreesoftware.com/author/nsiddharth123. [10 September 2011] http://teachweb2.wikispaces.com/GoAnimate. [10 September 2011] http://www.ehow.com/how_6644693_make-own-animations.html.[10 September 2011] Perez, L 2011. Animation Technology to Support Cross-Curricular Writing (GoAnimate).http://cpsproflib.wikispaces.com/goanimate. [10 September 2011]
 • 509. 496 Bab 38:Educreations APAKAH ITU EDUCREATIONS? Educreations ialah satu komuniti guru dan pelajar dalam talian. Ia memberikan suatu ruang untuk membolehkan anda mengajar perkara yang anda ketahui dan belajar perkara yang tidak anda ketahui. Educreation mempunyai aplikasi papan putih boleh rakam untuk laman web dan juga iPad yang memudahkan rakaman dan berkongsi video rakaman pelajaran sebarang topik yang ingin kita sampaikan. Pelajaran-pelajaran ini dihos dalam educreations.com, dan kita boleh mengawal siapa yang boleh menontonnya. Sekiranya anda seorang guru, anda mempunyai pilihan untuk membina kursus dan menambah sebarang pelajaran anda pada setiap kursus. Anda boleh mengarah pelajar anda untuk mendaftar dalam kursus anda supaya mereka boleh melihat pelajaran anda secara tertutup dan mengadakan sesi soal jawab bagi setiap pelajaran. Atau anda boleh berkongsi pelajaran anda secara umum dan membenarkan pelajar dari serata dunia belajar daripada pengajaran anda. (Sumber: http://support.educreations.com/knowledgebase/articles/53537- what-is-educreations-) KELEBIHAN EDUCREATIONS Berikut ialah beberapa kelebihan Educreations: Bab 38 EDUCREATIONS
 • 510. Bab 38: Educreations 497 • Merakam suara anda dan memutar semula rakaman, tulisan dan lukisan anda • Menambah gambar daripada kamera iPad, album gambar atau Dropbox • Melakukan animasi imej dengan melarik imej sewaktu melakukan rakaman • Berhenti seketika (jeda) dan menyambung rakaman pada bila-bila masa • Membina beberapa helaian muka surat papan putih • Membuat asal dan membuat semula (Undo and redo) tindakan anda • Memilih daripada 10 pilihan warna dakwat • Membina akaun percuma di educreation.com dan memilih individu yang boleh melihat pelajaran anda • Berkongsi pelajaran anda melalui e-mel, Facebook dan Twitter • Memasukkan pelajaran anda pada blog atau laman web anda (Sumber: http://smarterlearning.wordpress.com/2012/03/05/using- educreations-app-to-demonstrate-learning/) KELEBIHAN EDUCREATIONS DALAM PENDIDIKAN Berikut ialah beberapa kelebihan Educreations: • Memberi pelajar pilihan untuk menonton semula, berhenti seketika dan memainkan semula untuk mengulang arahan agar dapat membina kefahaman pelajaran yang lebih mendalam. (http://tabletsciencenotebook.blogspot.com/2012/04/educreations- interactive-whiteboard.html). • Guru boleh menggunakan aplikasi Educreation untuk menunjukkan konsep-konsep utama yang tertentu kepada pelajar, ataupun pelajar boleh menunjukkan pembelajaran mereka melalui rakaman video
 • 511. 498 Bab 38:Educreations pendek bagi membantu rakan-rakan dan berkongsi rakaman tersebut melalui e-mel, Facebook dan Twitter ke serata dunia. (http://smarterlearning.wordpress.com/2012/03/05/using- educreations-app-to-demonstrate-learning/).
 • 512. Bab 38: Educreations 499 MULAKAN DENGAN EDUCREATIONS Pergi ke: http://www.educreations.com/ Daftar LANGKAH 1 LANGKAH 2 Klik butang ‘Get Started’.
 • 513. 500 Bab 38:Educreations Klik butang ‘Save’. Seterusnya klik ‘Sign Up’. Anda perlu mendaftar sebelum menggunakan educreations. Isi maklumat yang diperlukan di sini. Setelah berjaya mendaftar, tetingkap nama sekolah anda akan terpapar di sini.
 • 514. Bab 38: Educreations 501 Membina Kursus & Pelajaran Pergi ke ‘Create a Course’. LANGKAH 3 Buka papan pemuka anda. Seterusnya, papan pemuka dipaparkan.
 • 515. 502 Bab 38:Educreations Pilih bidang subjek anda . Pilih seting privasi anda sama ada, ‘Boleh dilihat oleh semua orang di sekolah saya’ (Visible to All At My School) atau ‘Boleh dilihat oleh pelajar saya’ (Visible to My Students). Nama kursus. Tanda di sini jika anda ingin membenarkan pertanyaan Q&A. Seterusnya klik butang ‘Create’. Ini kursus baharu yang telah anda bina. Jika anda telah membina pelajaran pada kursus ini, klik butang ‘Add an Existing Lesson’ untuk menambah pelajaran. Atau anda boleh klik di sini untuk membina pelajaran baharu.
 • 516. Bab 38: Educreations 503 Klik butang ‘Record’ untuk mula merakam pelajaran. Anda boleh memilih warna pen. Klik ikon ini untuk memuat naik imej. Anda boleh mengulang dan membatalkan langkah di sini. Mulakan pelajaran anda menggunaka n papan putih ini.
 • 517. 504 Bab 38:Educreations Ini contoh rakaman pelajaran anda. Klik ‘Save’ untuk menyimpan rakaman anda. Setelah rakaman selesai, klik butang ini.
 • 518. Bab 38: Educreations 505 Tunggu hingga selesai. Seterusnya klik butang ‘Save’. Isi pelajaran yang telah anda bina.
 • 519. 506 Bab 38:Educreations Mendaftar Pelajar Klik butang ‘Students’. LANGKAH 4 Kini pelajaran anda selesai dibina dan disenaraikan di sini. Pergi kepada kursus yang telah anda bina.
 • 520. Bab 38: Educreations 507 Seterusnya klik butang ‘Done’. Salin pautan ini dan hantarkan kepada pelajar anda. Klik butang ‘Add’.
 • 521. 508 Bab 38:Educreations RUJUKAN http://support.educreations.com/knowledgebase/articles/53537-what-is- educreations- [13 Jun 2012] http://smarterlearning.wordpress.com/2012/03/05/using-educreations-app-to- demonstrate-learning/ [14 Jun 2012] http://tabletsciencenotebook.blogspot.com/2012/04/educreations-interactive- whiteboard.html [14 Jun 2012]
 • 522. Bab 39: Issuu 509 APAKAH ITU ISSUU? Issuu ialah satu platform penerbitan digital yang terulung untuk menyampaikan pengalaman pembacaan majalah, katalog dan surat khabar yang luar biasa. Berjuta-juta orang telah memuat naik penerbitan terbaik mereka untuk membina edisi digital yang menarik. Anda hanya perlu memuat naik dokumen anda dan terus boleh melakukan penerbitan dengan cepat. Ataupun anda boleh mengunakan Issuu untuk membina perpustakaan peribadi penerbit kesukaan anda dan melanggan bahan daripada penerbit-penerbit yang ulung. (Sumber: http://help.issuu.com/entries/310971-what-is-issuu) KELEBIHAN ISSUU Menurut Freddie Lore (2011), berikut ialah beberapa kelebihan mengunakan ISSUU: • Issuu ialah alat penerbitan dalam talian PERCUMA yang membolehkan anda membina majalah, buku panduan, surat khabar sumber, katalog, dan laporan pembentangan korporat secara profesional dengan pantas. Bab 39 ISSUU
 • 523. 510 Chapter 39: Issuu • Issuu digunakan secara meluas oleh beribu-ribu syarikat dan organisasi perniagaan, NGO dan institusi pendidikan. • Issuu membenarkan dokumen Word tanpa berformat diolah menjadi satu brosur atau katalog yang cantik. MENGUNAKAN ISSUU DI DALAM KELAS • Pelajar boleh menerbitkan kerja mereka; buku tentang kisah mereka sendiri, surat khabar kelas, dan membentangkan kajian mereka. • Guru boleh mengunakannya untuk menerbitkan unit-unit kerja yang boleh dibenam pada wiki kelas. (Sumber: http://jacquisharp.blogspot.com/2009/01/issuu-create-your-own- magazine-or-book.html)
 • 524. Bab 39: Issuu 511 MULAKAN DENGAN ISSUU Pergi ke: http://issuu.com/ Daftar LANGKAH 1 LANGKAH 2 Untuk mengunakan ISSUU, anda perlu membuka akaun. Klik pada ‘Create account’ di sini. Isi maklumat yang diperlukan di sini. Seterusnya klik pada ‘Agree and continue’.
 • 525. 512 Chapter 39: Issuu ISSUU akan menghantar e-mel kepada akaun e-mel yang didaftarkan. Anda akan melihat tetingkap ini. Klik butang ini untuk mengesahkan akaun ISSUU anda. Semak peti masuk e-mel dan klik pautan yang diberikan untuk menyertai ISSUU.
 • 526. Bab 39: Issuu 513 Mencari Kenalan Muat naik Dokumen untuk Penerbitan LANGKAH 3 LANGKAH 4 Klik butang ‘Upload’ . Pilih aplikasi e-mel untuk mencari kenalan anda. Seterusnya klik butang ‘Find friends’
 • 527. 514 Chapter 39: Issuu Perpustakaan Saya Pilih jenis fail yang hendak dimuat naik Klik butang ‘Browse’ untuk menyemak seimbas dokumen anda. Seterusnya isi maklumat yang diperlukan di sini. Seterusnya klik butang ‘Upload file’ LANGKAH 5 Pergi ke ‘My Library’.
 • 528. Bab 39: Issuu 515 Mencari & MembacaLANGKAH 6 Taip kata laluan di sini. Guna bar sisi ini untuk mengatur dokumen anda dengan rakan- rakan anda. Pilih dokumen/ buku yang ingin anda baca.
 • 529. 516 Chapter 39: Issuu Klik di sini untuk melihat dan membaca buku/dokumen ini. document/book. Anda boleh menulis komen dan berkongsi komen anda tentang buku/dokumen di sini.
 • 530. Bab 39: Issuu 517 RUJUKAN Erica Vautier. 2009. Issuu ebook for real estate. http://issuu.com/ericavautier/docs/issuu__ebooks__for_real_estate [12 September 2011] http://help.issuu.com/entries/310971-what-is-issuu [12 September 2011] Freddie Lore. 2011. Create Professional-looking Catalogs, Journal, Newspapers, Magazines, etc. Online http://www.rushlywritten.com/2011/05/create-professional-looking- catalogs.html [12 September 2011] http://jacquisharp.blogspot.com/2009/01/issuu-create-your-own-magazine-or- book.html
 • 531. 518 Bab 40: Myebook APAKAH ITU MYEBOOK? Myebook direka untuk mengubah cara buku-buku baharu diterbitkan dalam rangkaian internet. Myebook ialah satu penyelesaian semua dalam satu untuk penerbitan, rekaan dan perkongsian buku-buku dalam talian. Ia dibina berasaskan aplikasi rangkaian sosial yang mempunyai ciri-ciri bernilai. Oleh itu e-buku ialah salah satu cara yang paling mudah untuk menerbitkan buku anda dan menghebahkannya. E-buku lebih mudah untuk diterbitkan berbanding dengan buku bercetak. Myebook direka supaya mudah digunakan oleh sesiapa sahaja untuk menerbitkan e-buku dalam internet. Aplikasi ini boleh digunakan untuk menerbitkan secara percuma seberapa banyak buku yang anda inginkan. Antara muka Myebook yang mudah dan menarik menjadikannya senang digunakan untuk menerbitkan buku. Ia sesuai untuk hampir semua bentuk buku sama ada majalah, album gambar, brosur, risalah, buku panduan atau buku kanak-kanak. (Sumber: http://www.appappeal.com/app/myebook/) Bab 40 MYEBOOK
 • 532. Bab 40: Myebook 519 KELEBIHAN MYEBOOK Berikut ialah beberapa kelebihan Myebook: • Mereka bentuk e-buku dengan mudah. • Menerbitkan e-buku dengan hanya satu klik. • Berkongsi e-buku anda dengan ribuan pembaca. • Mereka sebarang bentuk e-buku termasuklah buku panduan, risalah dan buku kanak-kanak. (Sumber: http://www.appappeal.com/app/myebook/)
 • 533. Bab 40: Myebook 520 MULAKAN DENGAN MYEBOOK Pergi ke: http://www.myebook.com/ Pendaftaran LANGKAH 1 LANGKAH 2 Klik ‘Sign Up’.
 • 534. Bab 40: Myebook 521 Isi maklumat yang diperlukan. Anda kini boleh mengelog masuk dengan mengisi e-mel dan kata laluan Seterusnya klik butang ‘login’. Klik butang ‘Register’. Pesanan ini akan dipaparkan apabila anda telah melengkapkan pendaftaran.
 • 535. 522 Bab 40: Myebook Kemas Kini Akaun Anda Klik butang ‘Enter’ pada tetapan akaun. LANGKAH 3
 • 536. Bab 40: Myebook 523 Mereka Bentuk MyebookLANGKAH 4 Klik tab ‘Create Myebook’. Untuk menukar kata laluan, pergi ke tab ‘change password’ Klik ‘ Choose File’ untuk memilih imej yang ingin dimuat naik dari komputer anda. Seterusnya klik butang”Upload. Untuk menukar imej profil, pergi ke tab ‘Profile image’. Guna tab ini untuk mengemas kini dan menyusun akaun anda.
 • 537. 524 Bab 40: Myebook Seterusnya klik ‘save’. Seterusnya klik butang ‘Upload >>’ . Isi maklumat yang diperlukan.
 • 538. Bab 40: Myebook 525 Anda perlu menunggu seketika agar fail pdf yang dimuat naik diubah dan diterbitkan dalam perpustakaan e- buku. Tandakan kotak ini untuk mengesahkan anda mempunyai hak milik bahan yang dimuat naik. Klik butang ‘Browse’. Kemudian, klik butang ‘upload’.
 • 539. 526 Bab 40: Myebook Kini e-buku anda telah siap. Klik butang ini untuk melihat ebuku yang telah anda muat naik. Klik butang ini untuk menerbitkan e- buku anda kepada umum. E-buku anda akan kelihatan seperti ini.
 • 540. Bab 40: Myebook 527 Melihat e-Buku andaLANGKAH 5 Klik butang ini untuk melihat semua e-buku yang anda reka.
 • 541. 528 Bab 40: Myebook Klik pada tajuk e- buku untuk melihatnya. Inilah semua e- buku yang anda reka.
 • 542. Bab 40: Myebook 529 Gunakan alamat URL dan kod benam untuk berkongsi dengan orang lain. Ini keterangan tentang e-buku anda. Klik pada e- buku untuk melihatnya.
 • 543. 530 Bab 40: Myebook RUJUKAN Sumber: http://www.appappeal.com/app/myebook/ [5 June 2012]

×