Aralin 3 Mga Direksyon

9,458 views

Published on

Aralin 3 Mga Direksyon

 1. 1. Balitaan July 26, 2010
 2. 2. Aralin 3 Mga Direksyon
 3. 3. Paghandaan <ul><li>Sa tulong ng globo, ituro sa iyong kamag-aral kung saan naroroon ang mga sumusunod na bansa: </li></ul><ul><li>Japan </li></ul><ul><li>Spain </li></ul>
 4. 4. Itanong: <ul><li>Nakita mo ba agad sa globo ang mga bansang ito? </li></ul><ul><li>Paano mo ito ginawa? </li></ul><ul><li>Ano ang kailangan mo upang mahanap kung saang bahagi ng mundo matatagpuan ang isang bansa? </li></ul>
 5. 5. Pangunahing Direksyon:
 6. 6. Pangalawang Direksyon:
 7. 7. Pagsasanay sa Paggamit ng Direksyon sa Mapa: <ul><li>Sagutin sa inyong aklat ang pagsasanay sa pahina 33 tungkol sa mga direksyon. </li></ul><ul><li>Sa anong direksyon makikita ang: </li></ul><ul><li>Kabahayan _____________________ </li></ul><ul><li>Dagat _________________________ </li></ul><ul><li>Simbahan ______________________ </li></ul><ul><li>Resort _________________________ </li></ul><ul><li>Bukirin _________________________ </li></ul>
 8. 8. Mga Bahagi ng Globo: <ul><li>Hilaga at Timog Hemispero – ang globo ay hinati sa hilaga at timog hemispero ng ekwador upang maging mas madali ang paggamit nito. </li></ul>Hilagang Hemispero Timog Hemispero Ekwador
 9. 9. Mga Bahagi ng Globo: <ul><li>Kanluran at Silangang Hemispero – ang globo ay hinati sa kanluran at silangang hemispero ng prime meridian at international dateline upang maging mas madali ang paggamit nito. </li></ul>Kanlurang Hemispero Silangang Hemispero
 10. 10. Mga Guhit sa Globo: <ul><li>Ekwador – ito ang guhit na pahalang na naghahati sa globo sa hilaga at timog hemispero na nasa 0 ° na nakakatulong sa pag-aaral ng klima ng daigdig. </li></ul>
 11. 11. Latitud/Parallel <ul><li>Ito ang tawag sa mga guhit na nasa hilaga o timog ng linya ng ekwador. Ito ay iginuguhit nang paikot sa globo. Ang sukat mula ekwador ay 0 ° hanggang 90° polong hilaga o 0° hanggang 90° polong timog. Ginagamit ang titik H upang tukuyin kung ang latitud ay nasa Hilaga ng ekwador at titik T kung nasa Timog ng ekwador. </li></ul>
 12. 12. Mga Espesyal na Guhit Latitud: Klimang Polar Klimang Temperate Klimang Tropikal Klimang Tropikal Klimang Temperate Klimang Polar
 13. 13. Prime Meridian <ul><li>Ito ang guhit na nasa sukat na 0 ° at pinakagitna ng mga guhit longhitud. Ito ay naglalagos sa tapat ng Greenwich, England. Nakatutulong ito upang masabi kung pasilangan o pakanluran ang kinalalagyan ng isang lugar. </li></ul>
 14. 14. Longhitud/Meridian <ul><li>Ito ang tawag sa mga guhit na nasa kanluran o silangan ng linya ng prime meridian at international dateline. Ito ay iginuguhit nang paikot sa globo. Ang sukat mula prime meridian ay 0 ° hanggang 180° international dateline. Ginagamit ang titik K upang tukuyin kung ang longhitud ay nasa Kanluran ng prime meridian at titik S kung nasa Silangan ng prime meridian. </li></ul>
 15. 15. International Dateline <ul><li>Ito ay isang guhit na pahaba na hindi tuwid na matatagpuan sa sukat na 180 ° kung saan natatapos ang sukat na pasilangan at pakanluran mula sa prime meridian. Nakakatulong ito upang malaman ang oras at araw sa iba’t ibang panig ng mundo. Hindi ito tuwid upang hindi maapektuhan ang mga matataong lugar o di magbago ang mga oras dito. </li></ul>

×