Andres bonifacio

3,680 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,680
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
64
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Andres bonifacio

 1. 1. Ipinasani: Loren Nicole S. Cantillan<br />Andres Bonifacio<br />
 2. 2. Talambuhayni Andres Bonifacio<br />Si Andres Bonifacio ay ipinanganaknoong ika-30 ngNobyembre, 1863. Angkanyangmgamagulang ay sina Santiago Bonifacio at Catalina de Castro. Nakatapossiyasamababangpaaralanni Guillermo Osmeniang Cebu at sagulangna 14, angkanyangmgamagulang ay namatay at napilitansiyanghumintosapag-aaralupangalagaanangmganakababataniyangkapatidnababae and lalaki. Bilanghanap-buhay, inatasanniyaangkanyangmgakapatidnatulungansiyasapaggawangkahoynabaston at papelnapamaypaynakanyangitinindasalansangan.<br />
 3. 3. Dahilsiya ay marunongmagbasa at sumulat, siya ay nagingisangkawaningKumpaniyang "Fleeming and Company", isangkumpaniyananagtitindang rattan at iba pang mgapaninda. Dahilsiya ay masipag, siya ay ginawangahente. Subalitangkanyangkinikita ay hindi pa rinsapatna pang-suportasakanyangmganaulilangkapatid. Lumipatsiyasakumpaniyang "Fressell and Company" bilangahente. Ipinakitaniyaangbukod tanging determinasiyon at sipag kaya nagingmatatagsiyasakanyangtrabaho<br />
 4. 4. Dinagdaganniyaangkanyangkakulangansapag-aaralsapamagitanngpagbabasa at sarilingpag-aaral. Kasamasasamgakakauntingaklatnakanyangbinasa ay angmganobelani Rizal naNoli Me Tangere at El Filibusterismo, AngmgabuhayngPangulo, Ang "Les Miserables" ni Victor Hugo (naisinalinniyasa Tagalog), Angpagkasirang Palmyra at HimagsikangPranses. Nakapagsulat din siyangmgaartikulo at mgatula, isanaditoangpinakasikatna 'Pag-ibigsaTinubuangLupa'.<br />
 5. 5. andres the great plebian imageAngmganabasaniyangaklatangnagsiklabsakanyangkaluluwangpaggawangHimagsikan at pagtatagngKatipunan o KKK (KataastaasangKagalang-galangnaKatipunanngmgaAnakng Bayan).<br />
 6. 6. ItinatagniyaangKatipunannoong ika-7 ngHulyo, 1892 kasamasinaLadislaoDiwa, Teodoro Plata at Deodato Arellano. Angkanyangpangalan ay Maypagasa. AngkanyangasawanasiGregoria de Jesus angsiyanglakambiningKatipunan. Angsamahangito ay mabilisnakumalatsamaramingbahagingPilipinas. NaramdamanniBonifaciona kaya naniyangumpisahananghimagsikannoong Mayo ng 1896. Subalit, bago pa man siya mag-umpisa; angKatipunan ay natuklasanngmgaKastila. Mahigitsa 1,000 KatipuneroangsumamasakanyasaPugadLawin, Caloocan noong ika-23 ngAgosto, 1896. Buhat noon ,angKatipunan ay natuklasanngmgaKastila, kaya hindisilamakatakassa pang-aarestongmgaKastila, at angmgatauhanniyanakulangsaarmas, pagod at gutom at kakauntiangtumulong ay nakaranasngmalabongtagumpay at malubhangpagkatalo.<br />
 7. 7. Ito angnagkumbinsisabahagingMagdiwangnaanyayahansiBonifaciosa Cavite paraayusinangkanilanghidwaan at patuloynamagkaisa. IsangPulongangginanapsaTejeros, Cavite. Si BonifacioangnamunongpagpupulongupangitatagangRepublikangPilipinas. Sa halalansi Aguinaldo angnahalalnaPangulo, si Mariano TriasnamanangPangalawangPangulo at siBonifacioangTaga-Liham. Si Bonifacio ay nasaktan at ginamitniyaangkanyangkarapatanbilangPinakamataasnaPinunongKatipunan, upangmapawalangbisaanghalalan. Si Bonifacio ay lumipatsaNaic, Cavite at nag-umpisasiyanggumawangsariliniyangpamahalaan at puwersa. Samantala, angmgaumaabantengtropangKastilangHeneralnasiCamilo de Polavia ay nagbabantangsakupinang Cavite. Inutusanni Aguinaldo silaPio del Pilar at NorielnapawangbinigyanngmatataasnakatungkulannaiwanansiBonifacio at bumaliksakanilanggawain.<br />
 8. 8. Si Bonifaciokasamaangkanyangpamilya ay umalissaNaicpapuntangIndang at sakanyangpagbabaliksaMontalban, si Aguinaldo ay nagpadalangtauhanparasiya ay arestuhin, subalitsiBonifacio ay lumaban at nasugatan. Humarapsiyasaisangpaglilitisdahilsakanyanggawainnalabansabagongpamahalan at binigyanngsentensiyangbitayngisangMilitarnaHukuman. Angmgatauhanni Aguinaldo angbumitaysakanyasakabundukanngMaragondon, Cavite noong ika-10 ng Mayo, 1897.<br />
 9. 9. MgaLarawanni Andres bonifacio<br />

×