Model për komunikim efikas në mes të Komisioneve për marrëdhënie ndëretnike dhe qytetarëve ( MEK ) Aktivitetet e realizu...
Informata për projektin <ul><li>Projekti është kofinancuar nga : Bashkimi Evropian </li></ul><ul><li>E implementon : Fon...
Q ëllimi i projektit <ul><li>Përmirësim i marrëdhënieve ndëretnike dhe forcimi i institucioneve të sistemit, me qëllim të ...
Fushat konkrete  <ul><li>Krijimi i platformës komunikuese për KMN – të brendshme ndërmjet anëtarëve aktualë, ndërmjet K...
Grupi i qëllimit <ul><li>Anëtarët e KMN-ve </li></ul><ul><li>Përfaqësuesit e organizatave joqeveritare , </li></ul><ul><l...
Aktivitetet e realizuara dhe rezultatet <ul><li>Konkurs publik </li></ul><ul><li>- Publikuar në gazetat e përditshme dhe ...
Trajnimet <ul><li>Trajnimi I </li></ul><ul><li> ” Standardet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut , realizimi i të dre...
Trajnimet <ul><li>Trajnimi II  “Marrëdhëniet me publikun dhe mediumet”  </li></ul><ul><li>Qëllimi :  shkëmbimi i njohur...
Rezultatet - SI <ul><li>Është krijuar sistemi i informacionit www.mek.mk  i përbërë nga </li></ul><ul><li>Ueb-faqe inf...
Rezultatet <ul><li>Janë pajisur zyrat e KMN-ve në këto komuna : Gostivar, Tetovë, Çair dhe Dibër . </li></ul><ul><li>Ësht...
Rezultatet <ul><li>Takime publike </li></ul><ul><li>Janë realizuar takime publike në secilën prej këtyre 4 komunave </li><...
Ditët e hapura të KMN-ve <ul><li>Dita e hapur – organizohet me qëllim të realizimit të takimit, kontakti dhe njohjes me ...
Takimet publike – përfundimet dhe rekomandimet <ul><li>Nevojitet një bashkëpunim edhe më intensiv ndërmjet komunave, sek...
Rezultatet <ul><li>Është përmirësuar kapaciteti i KMN-ve në katër pilot-komunat multietnike ( trajnime, ndihmë teknike , ...
Ju faleminderit për vëmendjen ! <ul><ul><li>Hajrije Rexhepi </li></ul></ul><ul><ul><li>Vlerat e përbashkëta </li></ul></ul...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК алб.

286
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
286
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК алб.

 1. 1. Model për komunikim efikas në mes të Komisioneve për marrëdhënie ndëretnike dhe qytetarëve ( MEK ) Aktivitetet e realizuara dhe rezultatet The project is funded by European Union
 2. 2. Informata për projektin <ul><li>Projekti është kofinancuar nga : Bashkimi Evropian </li></ul><ul><li>E implementon : Fondacioni Metamorfozis </li></ul><ul><li>Partner i projektit : Vlerat e përbashkëta , Shkup </li></ul><ul><li>Kohëzgjatja e projektit : 15 muaj </li></ul>The project is funded by European Union
 3. 3. Q ëllimi i projektit <ul><li>Përmirësim i marrëdhënieve ndëretnike dhe forcimi i institucioneve të sistemit, me qëllim të përforcimit të demokracisë në Maqedoni dhe përshpejtimit të anëtarësimit në BE . </li></ul>The project is funded by European Union
 4. 4. Fushat konkrete <ul><li>Krijimi i platformës komunikuese për KMN – të brendshme ndërmjet anëtarëve aktualë, ndërmjet KMN-ve nga komunat e ndryshme , si dhe me qytetarët ; së bashku me procedurat dhe praktikat për përdorim të kësaj platforme ( sistem onlajn për informata ) dhe aktivitete plotësuese oflajn . </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Ndihmë për vendosjen e memorjes institucionale të KMN , nëpërmjet arkivës së rasteve dhe vendimeve, si dhe instruksione dhe udhëzime në lidhje me të drejtat dhe obligimet e KMN , që do të jenë në dispozicion edhe për administratën komunale dhe qytetarët në përgjithësi . </li></ul><ul><li>   </li></ul>The project is funded by European Union
 5. 5. Grupi i qëllimit <ul><li>Anëtarët e KMN-ve </li></ul><ul><li>Përfaqësuesit e organizatave joqeveritare , </li></ul><ul><li>Mediumet , </li></ul><ul><li>Nëpunës komunalë dhe nëpunës të tjerë </li></ul><ul><li>Qytetarët </li></ul>The project is funded by European Union
 6. 6. Aktivitetet e realizuara dhe rezultatet <ul><li>Konkurs publik </li></ul><ul><li>- Publikuar në gazetat e përditshme dhe i distribuar nëpërmjet ueb-faqeve të partnerëve dhe nëpërmjet BNJVL-së (ZELS-it) </li></ul><ul><li>Rezultati : Janë zgjedhur 4 komunat pilot : Gostivari, Dibra, Tetova dhe Çairi </li></ul><ul><li>Takim për nënshkrimin e memorandumit për bashkëpunim me katër komunat </li></ul><ul><ul><li>Pjesëmarrës : kryetarët e komunave , administrata komunale , këshilltarët dhe anëtarët e KMN-ve </li></ul></ul><ul><ul><li>Prezantimi i projektit përpara mediumeve nacionale </li></ul></ul>The project is funded by European Union
 7. 7. Trajnimet <ul><li>Trajnimi I </li></ul><ul><li> ” Standardet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut , realizimi i të drejtave të bashkësisve joshumicë në Republikën e Maqedonisë dhe mësimi ndërkulturor” </li></ul><ul><li>Qëllimi: përfitimi i njohurive dhe shkathtësive për standardet ndërkombëtare dhe vendore për të drejtat e njeriut dhe të pakicave, obligimet që dalin nga Marrëveshja kornizë e Ohrit , metodat dhe teknikat për zgjidhje konstruktive të konflikteve, ndërmjetësimi, kundrejt stereotipeve dhe paragjykimeve . </li></ul><ul><li>Pjesëmarrës : 25 pjesëmarrës nga të gjitha </li></ul><ul><li> katër komunat </li></ul>The project is funded by European Union
 8. 8. Trajnimet <ul><li>Trajnimi II “Marrëdhëniet me publikun dhe mediumet” </li></ul><ul><li>Qëllimi : shkëmbimi i njohurive kryesore nga lëmia e marrëdhënieve me publikun/mediumet , si parakusht për realizimin e suksesshëm të aktiviteteve të ardhshme që përfishijnë organizim të ngjarjeve publike lokale për afrim të komisioneve dhe popullatës në komunat-pilot . </li></ul><ul><li>15 pjesëmarrës nga të gjitha katër komunat </li></ul>The project is funded by European Union
 9. 9. Rezultatet - SI <ul><li>Është krijuar sistemi i informacionit www.mek.mk i përbërë nga </li></ul><ul><li>Ueb-faqe informative </li></ul><ul><ul><li>Tre gjuhë : maqedonisht, shqip, anglisht </li></ul></ul><ul><ul><li>Lajme për projektin dhe fushën e të drejtave të njeriut/pakicave </li></ul></ul><ul><li>Sistem për e-mësim </li></ul><ul><ul><li>Bibliotekë elektronike me e-libra dhe materiale që kanë të bëjnë me projektin </li></ul></ul><ul><ul><li>Kurse interaktive nga fushat tematike </li></ul></ul><ul><li>Arkivi i rasteve </li></ul><ul><ul><li>Memorje institucionale për KMN </li></ul></ul><ul><ul><li>Shkëmbimi i përvojave pozitive dhe negative , leksionet e mësuara </li></ul></ul>The project is funded by European Union
 10. 10. Rezultatet <ul><li>Janë pajisur zyrat e KMN-ve në këto komuna : Gostivar, Tetovë, Çair dhe Dibër . </li></ul><ul><li>Është dhuruar pajisje nga FISHHM, Metamorfozis, Vlerat e përbashkëta dhe QMAE </li></ul><ul><ul><li>8 kompjuterë (7 desktopë dhe 1 laptop ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mobilje </li></ul></ul><ul><ul><li>Pajisje për komunikim : telefona, fakse, ruterë </li></ul></ul><ul><ul><li>Literaturë dhe materiale të tjera </li></ul></ul><ul><li>Prej të gjitha komunave që kanë formuar KMN, vetëm në këto 4 komuna janë hapur zyra për punën e tyre dhe për kontakt me qytetarët </li></ul>The project is funded by European Union
 11. 11. Rezultatet <ul><li>Takime publike </li></ul><ul><li>Janë realizuar takime publike në secilën prej këtyre 4 komunave </li></ul><ul><li>Qëllimi : nxitja e pjesëmarrjes qytetare në drejtim të përmirësimit të komunikimit me pushtetin lokal me theks në marrëdhëniet ndëretnike dhe realizimin e bashkëpunimit me KMN . </li></ul><ul><li>Rezultatet : </li></ul><ul><ul><li>20 takime publike në 4 komuna </li></ul></ul><ul><ul><li>Numri i vizitorëve : ndërmjet 15 dhe 35 persona </li></ul></ul><ul><ul><li>Mbulim mediatik nga mediumet nacionale dhe lokale </li></ul></ul>The project is funded by European Union
 12. 12. Ditët e hapura të KMN-ve <ul><li>Dita e hapur – organizohet me qëllim të realizimit të takimit, kontakti dhe njohjes me anëtarët e KMN-së. Qytetarët e interesuar kishin mundësi të njihen me punën e Komisionit për marrëdhënie ndëretnike e poashtu, para institucioneve kompetente t’i përcjellin problemet dhe nevojat e tyre në nivel lokal me qëllim që të gjenden mundësi për zgjidhjen e tyre.   </li></ul><ul><li>Rezultatet : </li></ul><ul><li>20 ditë të hapura </li></ul><ul><li>të mbuluara nga mediumet </li></ul>The project is funded by European Union
 13. 13. Takimet publike – përfundimet dhe rekomandimet <ul><li>Nevojitet një bashkëpunim edhe më intensiv ndërmjet komunave, sektorit qytetar dhe qytetarëve </li></ul><ul><ul><li>Çështja : ndarja e granteve të dedikuara për OJQ-të lokale, kriteret dhe dhënia e llogarisë </li></ul></ul><ul><li>Vazhdon promovimi i punës së KMN-ve në mjediset lokale dhe zyrat e tyre </li></ul><ul><li>Ka nevojë që qytetarët të përdorin mediume të ndryshme për t’u hapur edhe më tepër ndaj publikut dhe qytetarëve </li></ul><ul><ul><li>azhurim i rregullt i ueb-faqeve komunale </li></ul></ul><ul><ul><li>respektim i përdorimit të gjuhëve zyrtare </li></ul></ul><ul><ul><li>zbatim proaktiv i Ligjit për qasje te informatat me karakter publik, për shembull publikimi i procesverbaleve nga mbledhjet e Këshillit </li></ul></ul><ul><ul><li>Ndërtimi i strategjisë për bashkëpunim me mediumet </li></ul></ul><ul><ul><li>matja, dhënia llogari dhe transparenca për të gjitha format e komunikimit </li></ul></ul><ul><li>KMN-të t’u kushtojnë më tepër vëmendje të drejtave të bashkësive më të vogla etnike </li></ul><ul><ul><li>Promovimi i mësimit fakultativ të gjuhës boshnjake ( në 3 shkolla në Çair) </li></ul></ul><ul><ul><li>Problemet me popullatën rome ( Çair dhe Tetovë ) </li></ul></ul>The project is funded by European Union
 14. 14. Rezultatet <ul><li>Është përmirësuar kapaciteti i KMN-ve në katër pilot-komunat multietnike ( trajnime, ndihmë teknike , pajisje dhe softuer ). </li></ul><ul><li>Qëndrueshmëria dhe përkrahja e KMN-ve nga ana a komunave ( hapësira për zyrë ). </li></ul><ul><li>Është realizuar komunikimi ndërmjet KMN-ve, qytetarëve dhe vetëqeverisjes lokale . </li></ul><ul><li>Shembujt dhe praktikat pozitive do të përcillen edhe te komunat e tjera multietnike në vend .  </li></ul>The project is funded by European Union
 15. 15. Ju faleminderit për vëmendjen ! <ul><ul><li>Hajrije Rexhepi </li></ul></ul><ul><ul><li>Vlerat e përbashkëta </li></ul></ul><ul><ul><li>tel . 02 3113 966 </li></ul></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>www.cv.org.mk </li></ul></ul>The project is funded by European Union

×