Wyniki badania Bioenergia dla Regionu 23.02.2012

719 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
719
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
151
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Wyniki badania Bioenergia dla Regionu 23.02.2012

 1. 1. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „ Bioenergia dla Regionu – Badanie Zarządzania Zmianą Gospodarczą”
 2. 2. Cel badania <ul><li>Celem głównym badania była diagnoza stanu przygotowania kluczowych instytucji oraz podmiotów gospodarczych branży energetycznej, budowlanej i transportowej województwa mazowieckiego do nadchodzących zmian, związanych z technologiami energooszczędnymi. Informacje te umożliwią przygotowanie gospodarki regionalnej i lokalnego rynku pracy do sprostania nadchodzącym wyzwaniom rozwojowym, zgodnie z globalną i europejską polityką klimatyczną. </li></ul>
 3. 3. Grupy respondentów <ul><li>Przedsiębiorstwa z branży budowlanej, energetycznej oraz transportowej, </li></ul><ul><li>Instytucje rynku pracy (IRP), </li></ul><ul><li>Organizacje pracodawców i organizacje zawodowe (OPOZ), </li></ul><ul><li>Instytucje naukowe (IN), </li></ul><ul><li>Instytucje otoczenia biznesu (IOB), </li></ul><ul><li>Jednostki samorządu terytorialnego (JST), </li></ul><ul><li>Związki zawodowe (ZZ). </li></ul>
 4. 4. Podstawy metodologiczne Techniki badawcze Analiza danych zastanych Ankieta internetowa wspomagana komputerowo (CAWI); n=350 Indywidualne Wywiady Pogłębione (IDI); n=35 Analiza SWOT
 5. 5. Wyniki badania: Świadomość społeczna Czy znają Państwo główne cele pakietu klimatyczno- energetycznego (zwanego &quot;3 x 20&quot;)?
 6. 6. Wyniki badania: Przedsiębiorstwa <ul><li>Najlepiej przygotowane do zmiany są przedsiębiorstwa branży energetycznej. </li></ul><ul><li>Największe bariery związane są z kwestiami legislacyjnymi, finansowymi oraz społecznymi. </li></ul><ul><li>Największe zapotrzebowanie na informacje dotyczy obowiązujących regulacji prawnych (29%). </li></ul><ul><li>Podmioty branży energetycznej widzą szansę w transformacji, dla branży budowlanej i transportowej jawi się ona jako zagrożenie. </li></ul>Jak Pan/Pani ocenia przygotowanie Pana/Pani podmiotu do przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną?
 7. 7. <ul><li>Motywacje do działań dostosowawczych: </li></ul><ul><li>Branża budowlana: poprawa konkurencyjności. </li></ul><ul><li>Branża transportowa: obniżenie kosztów. </li></ul><ul><li>Branża energetyczna: nowe produkty/ usługi. </li></ul>Wyniki badania: Przedsiębiorstwa „ Jaki był powód podjęcia przez Państwa przedsiębiorstwo działań przystosowawczych?”
 8. 8. <ul><li>Jednostki samorządu terytorialnego koncentrują się na realizacji zadań własnych i zleconych. </li></ul><ul><li>11% badanych samorządów lokalnych jest w posiadaniu planów rozwoju, powiązanych z polityką klimatyczną, a 6% opracowało długoterminowe plany rozwoju w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną. </li></ul><ul><li>Główną barierą są środki finansowe. </li></ul>Wyniki badania: Jednostki samorządu terytorialnego Podejmowane działania
 9. 9. <ul><li>86% IRP ocenia swoją wiedzę z zakresu gospodarki niskoemisyjnej jako słabą bądź bardzo słabą. </li></ul><ul><li>IRP nie monitorują rynku pracy pod kątem dostosowywania regionu do wymogów gospodarki niskoemisyjnej. </li></ul><ul><li>Region nie jest zagrożony zjawiskiem carbon leakage. </li></ul><ul><li>Zmiany gospodarcze nie wpłyną na sytuację kobiet na rynku pracy. </li></ul>Wyniki badania: Rynek pracy „ Czy problem carbon leakage (ucieczki dwutlenku węgla) dotyczy/będzie dotyczył Państwa przedsiębiorstwa?”
 10. 10. <ul><li>37% przedsiębiorstw nie będzie poszukiwało pracowników w związku ze zmianą gospodarczą, ale też aż 92% nie planuje z tego powodu redukcji zatrudnienia. </li></ul>Wyniki badania: Rynek pracy „ Absolwentów których z poniższych kierunków będą Państwo poszukiwać w związku ze zmianą gospodarczą?”
 11. 11. <ul><li>W łącznej opinii instytutów naukowych, instytucji otoczenia biznesu oraz związków zawodowych, największą barierą, wskazaną przez niemal co drugiego respondenta, jest brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry. </li></ul><ul><li>Istnieje konieczność wprowadzenia reformy programów nauczania zarówno na poziomie szkolnictwa zawodowego, jak i wyższego. </li></ul>Wyniki badania: otoczenie biznesu Najlepszy moment na inwestycje
 12. 12. Wyniki badania: współpraca „ Z jakimi podmiotami współpracują/ chcieliby Państwo współpracować w celu zdobycia niezbędnej wiedzy/informacji w związku z inwestycjami wspierającymi niską emisję?”
 13. 13. <ul><li>MAZOWIECKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI </li></ul><ul><li>Organizacja kampanii informacyjnej na rzecz gospodarki niskoemisyjnej. </li></ul><ul><li>Prowadzenie konsultacji społecznych na temat planów inwestycji ingerujących w środowiska. </li></ul><ul><li>JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO </li></ul><ul><li>Stworzenie średnio- (2020 r.) i długoterminowych (2050 r.) strategicznych planów rozwoju opartego o zrównoważone zużycie energii i obniżanie emisji. </li></ul><ul><li>Realizacja zapisów przyjętych planów strategicznych. </li></ul><ul><li>INSTYTUCJE RYNKU PRACY </li></ul><ul><li>Rozpoznanie problematyki wyzwań dla rynku pracy w kontekście przewidywanych zmian gospodarczych. </li></ul><ul><li>Prowadzenie prognoz zapotrzebowania rynku pracy, m.in. w oparciu o konsultacje z lokalnymi przedsiębiorstwami. </li></ul><ul><li>INSTYTUCJE NAUKOWO - BADAWCZE I UCZELNIE </li></ul><ul><li>Promowanie edukacji z zakresu technologii niskoemisyjnych, zachowań pro-środowiskowych. </li></ul>Rekomendacje
 14. 15. Dziękuję za uwagę Monika Staniszewska, [email_address] CBI Pro-Akademia , www.proakademia.eu http://www.bioenergiadlaregionu.eu/pl/badanie-zarzadzania-zmiana/ 42 636 12 26

×