M piskorz nfośi_gw w 2012 na rzecz mśp - ah

581
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
581
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 13.06.12 Prezentacja na Side Event, 5.11.2009 Barcelona
 • M piskorz nfośi_gw w 2012 na rzecz mśp - ah

  1. 1. NFOŚiGW na rzecz małychi średnich przedsiębiorstwNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Michał Piskorz Kierownik Zespołu Dialogu Departament Komunikacji NFOŚiGW Konferencja „Środowisko w biznesie” Warszawa, 31 maja 2012 roku.
  2. 2. Rekordowe lata Narodowego Funduszu dotacje NFOŚiGW i UE 5,9mld zł 5,6 pożyczki NFOŚiGW6 0,3 kredyty bankowe 0,15 4,5 4,24 0,4 4,3 3,0 3,43 3,6 3,52 2,01 2,1 1,0 0,9 1,30 0,3 2007 2008 2009 2010 2011
  3. 3. Sposób działaniaZakończenie projektu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  4. 4. Zarządzanie finansami przez Programy Priorytetowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  5. 5. Obszary wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw NFOŚiGW OCHRONAPOWIERZCHI ZIEMI OCHRONA GEOLOGIA KLIMATU I GÓRNICTWO PROGRAMY MIĘDZYDZIEDZINOWE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  6. 6. Gospodarowanie odpadami Komunalnymi Część 1) Rozwój systemów służących zagospodarowaniu odpadów komunalnych Zakres Budowa nowych oraz modernizacja i rozbudowa istniejących instalacji: • przygotowania odpadów komunalnych do procesu odzysku, w tym recyklingu, • odzysku, w tym recyklingu odpadów komunalnych, • termicznego przekształcania odpadów komunalnych, z odzyskiem energii, • unieszkodliwiania odpadów komunalnych w procesach innych niż składowanie, wraz z towarzyszącą infrastruktura służącą selektywnemu zbieraniu odpadów komunalnych, Planowane zobowiązania dla zwrotnych form dofinansowania programu: 509 400,0 tys. Budżet zł, W latach 2010 – 2017. Alokacja środków w latach 2011 – 2015. Wydatkowanie środków:Realizacja do 31.12.2017 roku. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  7. 7. Gospodarowanie odpadami Komunalnymi Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych Część 2) Rozwój selektywnej zbiórki odpadów odpadów komunalnych Budowa wzorcowego centrum selektywnego zbierania odpadów, w którym możliwe będzie prowadzenie działań demonstracyjno – edukacyjnych w zakresie m.in. Zakres technologii odbioru odpadów, sortowania i dalszego ich przygotowania do transportu, odzysku i recyklingu Budżet Zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania programu: 26 492 tys. zł W latach 2010 – 2016.Realizacja Alokacja środków w latach 2011 – 2015. Wydatkowanie środków: do 31.12.2016 roku. Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych Przedsięwzięcia dotyczące zamykania i rekultywacji składowisk odpadów innych niż Zakres niebezpieczne i obojętne, niespełniających standardów określonych prawem lub uciążliwych dla środowiska. Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania programu Budżet 123 157,4 tys. zł Program jest wdrażany w latach 2010 – 2017.Realizacja Alokacja środków w latach 2011 – 2015. Wydatkowanie środków: do 31.12.2017 roku. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  8. 8. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne Część 1) Rozwój systemów gospodarowania odpadami innymi niż komunalne, w szczególności niebezpiecznymi. Budowa nowych, rozbudowa oraz modernizacja istniejących instalacji: 1. przygotowania odpadów innych niż komunalne do procesu odzysku, w tym recyklingu, 2. odzysku, w tym recyklingu odpadów innych niż komunalne, 3. termicznego przekształcania odpadów innych niż komunalne, z odzyskiem energii, 4. unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne w procesach innych niż składowanie Zakres wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą selektywnemu zbieraniu odpadów innych niż komunalne, 5. zadania związane ze zbiórką odpadów zawierających substancje kontrolowane oraz z ich odzyskiwaniem, gromadzeniem oraz unieszkodliwieniem. Pomoc może być udzielana wyłącznie na nowe inwestycje. Budżet Planowane zobowiązania dla zwrotnych form dofinansowania programu: 330 500 tys. zł. Program jest wdrażany w latach 2010 – 2014.Realizacja Alokacja środków w latach: 2011 – 2013. Wydatkowanie środków: do 31.12.2014 roku. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  9. 9. Dofinansowanie systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacjiCzęść 1) Dofinansowanie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji Zwiększenie liczby pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych demontażowi zgodnie z Zakres obowiązującym prawem. Budżet Budżet programu priorytetowego: 456 000 tys. zł. Program jest wdrażany w latach: 2010 – 2015. Realizacja Alokacja środków w latach 2011-2015. Wydatkowanie środków: do 31.12.2015Część 3) Dofinansowanie działań inwestycyjnych w zakresie demontażu pojazdów wycofanychz eksploatacji oraz gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów. Tworzenie możliwości technicznych demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, przetwarzania oraz zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, budowa, rozbudowa lub modernizacja stacji demontażu Zakres pojazdów; budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji przetwarzania, odzysku lub recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w tym strzępiarki, zakup maszyn i urządzeń służących demontażowi pojazdów lub zagospodarowaniu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji. Budżet Budżet programu priorytetowego: 128 000 tys. zł. Program jest wdrażany w latach: 2010 – 2017 Realizacja Alokacja środków w latach: 2011 – 2015 Wydatkowanie środków: do 31.12.2017 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  10. 10. Rekultywacja terenów zdegradowanych i likwidacja źródeł szczególnie negatywnego oddziaływania na środowisko Likwidacja negatywnego oddziaływania na przez GIOŚ – odpadów niebezpiecznych określonych Część 1) Przedsięwzięcia wskazane środowisko „bomby ekologiczne”. przez GIOŚ, jako „bomby ekologiczne” stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska. Projekty dotyczące unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz rekultywacji skażonego Zakres gruntu, likwidujące zagrożenie dla środowiska naturalnego o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym, które uzyskają rekomendację GIOŚ, jako stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska. Budżet planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania programu 90 300 tys. zł Program jest wdrażany w latach: 2010 – 2015.Realizacja Alokacja środków w latach 2011 – 2013. Wydatkowanie środków: do 31.12.2015 r. Część 2) Rekultywacja terenów zdegradowanych. Przedsięwzięcia polegające na oczyszczaniu i rekultywacji terenów zdegradowanych, w tym Zakres terenów zanieczyszczonych przez przemysł. Budżet planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania programu: 3 712,2 tys. zł Program jest wdrażany w latach: 2010 – 2017 Realizacja Alokacja środków w latach 2011- 2015 Wydatkowanie środków: do 31.12.2017 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  11. 11. Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych W ramach programu realizowane są przedsięwzięcia w zakresie badań środowiskowych Zakres związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych w celu wykorzystania tych wód do produkcji energii. Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania programu: 104 108 tys. zł. Budżet Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form dofinansowania programu: 104 108 tys. zł. Program jest wdrażany w latach 2010 – 2016.Realizacja Alokacja środków: do 31.12.2013 roku. Wydatkowanie środków: do 31.12.2016 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  12. 12. Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Część 1) Dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji. 1. Wytwarzanie energii cieplnej przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy nie wyższej niż 20 MWt). 2. Wytwarzanie energii elektrycznej w skojarzeniu przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy nie wyższej niż 3 MWe). 3. Wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła z wykorzystaniem biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu szczątek roślinnych Zakres i zwierzęcych. 4. Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej. 5. Elektrownie wiatrowe o mocy nie wyższej niż 10 MWe. 6. Pozyskiwanie energii z wód geotermalnych. 7. Elektrownie wodne o mocy nie wyższej niż 5 MWe. 8. Wysokosprawna kogeneracja bez użycia biomasy. Budżet Planowane zobowiązania dla zwrotnych form dofinansowania programu: 1 456,660 tys. zł Program będzie wdrażany w latach 2009 – 2015.Realizacja Alokacja środków: 2009 – 2013. Płatności: do 31.12.2015 roku. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  13. 13. Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Część 2) Wdrażana przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW). 1. Wytwarzanie energii cieplnej przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy poniżej 20 MWt). 2. Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy poniżej 3 MWe). 3. Wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła z wykorzystaniem biogazu, powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu szczątek roślinnych i zwierzęcych. Zakres 4. Elektrownie wiatrowe o mocy poniżej 10 MWe. 5. Pozyskiwanie energii z wód geotermalnych. 6. Elektrownie wodne o mocy poniżej 5 MWe. 7. Wysokosprawna kogeneracja bez użycia biomasy. 8. Wytwarzanie energii cieplnej w pompach ciepła. 9. Wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych. 10. Wytwarzanie energii cieplnej w instalacjach solarnych. Budżet Planowane zobowiązania dla zwrotnych form dofinansowania programu: 124 000 tys. zł Wdrażanie programu: do 31.12.2014 roku.Realizacja Płatności na rzecz WFOŚiGW: do 31.12.2014 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  14. 14. System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 2) Biogazownie rolnicze Budowa, rozbudowa lub przebudowa obiektów wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego; budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji Zakres wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej. Dla bezzwrotnej formy dofinansowania - 200 000 tys. zł Budżet Dla zwrotnej formy dofinansowania – 300 000 tys. zł Program jest wdrażany w latach 2010 - 2015.Realizacja Alokacja środków w latach 2010 – 2013. Wydatkowanie środków: do 31.12.2015 roku. Część 3) Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę. Budowa, przebudowa lub rozbudowa obiektów wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej (kogeneracja) z zastosowaniem wyłącznie biomasy (źródła rozproszone o nominalnej mocy Zakres cieplnej poniżej 20 MWt). Dla bezzwrotnej formy dofinansowania - 50 000 tys. zł Budżet Dla zwrotnej formy dofinansowania – 75 000 tys. złRealizacja jw Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  15. 15. System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 4) Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia Przedsięwzięcia dotyczące budowy, rozbudowy lubwiatrowej (OZE). energetycznej w celu źródeł wytwórczych energetyki przebudowy sieci umożliwienia przyłączenia do KSE Źródeł wytwórczych wytwarzających energię elektryczną z energetyki wiatrowej (OZE), w tym realizacja następujących zadań: 1. Zapewnienie przyłączy dla źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE) (transformator, odcinek linii od źródła energii do punktu przyłączeniowego do KSE), 2. Rozbudowa jednostek rozdzielnicy mocy 110 kV/SN poprzez dodatkowe pola, 3. Rozbudowa sieci 110 kV/SN – linie napowietrzne kablowe lub zwiększenie przepustowości istniejących linii poprzez zmianę przekrojów przewodów roboczych i dodanie dodatkowego Zakres obwodu, 4. Połączenie między stacjami transformatorowo-rozdzielczymi 110 kV/SN oraz pomiędzy nimi a siecią przesyłową (220 kV lub 400 kV), 5. Budowa nowych odcinków sieci napowietrznej i sieci kablowych, 6. Budowa nowej w pełni wyposażonej stacji transformatorowo-rozdzielczej 110 kV/SN, 7. Budowa rezerwowych źródeł energii elektrycznej celem ustabilizowania sieci zasilanych okresowo z odnawialnych źródeł energii, 8. Modernizacja sieci polegająca na zwiększeniu dopuszczalnej temperatury pracy linii przesyłowej. Dla bezzwrotnej formy dofinansowania – 400mln zł Budżet Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form dofinansowania programu – 400 mln zł Program jest wdrażany w latach 2010 – 2014.Realizacja Alokacja środków w latach 2010 – 2013. Wydatkowanie środków: do 30.06.2014 roku. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  16. 16. Instrument finansowy LIFE+LIFE+ jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiejkoncentrującym się wyłącznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinieochrony środowiska. Jego głównym celem jest wspieranie procesuwdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja politykiochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dlaproblemów dotyczących ochrony środowiska.KOMPONENTY TEMATYCZNEProgram LIFE+ podzielony jest na trzy komponenty tematyczne:Komponent I PRZYRODA I RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNAKomponent II POLITYKA I ZARZĄDZANIE W ZAKRESIE ŚRODOWISKAKomponent III INFORMACJA I KOMUNIKACJA Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  17. 17. Współfinansowanie LIFE+ Współfinansowanie LIFE+ Dofinansowanie mogą uzyskać przedsięwzięcia krajowe i międzynarodowe w zakresie Zakres realizowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dopuszczalne jest finansowanie wyjazdów za granicę Beneficjentów polskich), które przyczyniają się do osiągnięcia celów Instrumentu Finansowego LIFE+ dla bezzwrotnych form dofinansowania programu:193 000 tys. zł Budżet Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form dofinansowania programu: 232 851,4 tys. zł Zarejestrowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającaBENEFICJENT osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a także samorządowa jednostka budżetowa, realizująca projekty finansowane w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ na podstawie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia zawartej z KE Program jest wdrażany w latach 2010 – 2018. Alokacja środków w latach 2011 - 2014. Realizacja Wydatkowanie środków w latach 2011 - 2018. (UWAGA! Terminy określane w oparciu o terminy składania wniosków do LIFE+ podane przez KE) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  18. 18. www.nfosigw.gov.pl Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  19. 19. www.nfosigw.gov.pl Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  20. 20. Dziękuję za uwagę …www.nfosigw.gov.pl Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  1. A particular slide catching your eye?

   Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

  ×