Konferencja wyg cbi pro akademia-17.05 - ah

521
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
521
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Konferencja wyg cbi pro akademia-17.05 - ah

 1. 1. Rozwiązania energooszczędnew prowadzeniu działalności gospodarczej Nowe źródła finansowania działao pro-ekologicznych
 2. 2. Agenda: Rozwiązania energooszczędne w prowadzeniu działalności gospodarczej 1.Efektywnośd energetyczna – to po pierwsze…. 2.Energia słoneczna – kolektory i ogniwa PV 3.Mikroturbiny wiatrowe 4.Energia z odpadów 5.Gospodarowanie wodąAgenda: Nowe źródła finansowania działao pro-ekologicznych 1.Polityka Spójności 2014-2020 2.Norweski mechanizm finansowy oraz mechanizm finansowy EOG 3.Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 4.Fundusz Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej 1
 3. 3. Cz.I 1/9 Rozwiązania energooszczędnew prowadzeniu działalności gospodarczej
 4. 4. Efektywnośd energetyczna – to po pierwsze…. Cz.I 2/9 EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju• Prosument, aktywny konsument, Energetyka rozproszona pobiera i zarazem produkuje energię elektryczną - może sprzedawać +wyższa efektywnośd i sprawnośd w skali lokalnej, nadwyżki do sieci zawodowej – +lepsze gospodarowanie zasobami środowiskowymi, dodatkowy zarobek , +wykorzystanie dostępnych odnawialnych źródeł energii,• „sam” zarządza swoim portfelem po +uniezależnienia się od lokalnego dystrybutora, stronie podaży i popytu, +niższe nakłady inwestycyjne,• Inteligentny rozwój, +wyższa jakośd dostarczanej energii• Rozwój zrównoważony,• Rozwój zapobiegający wykluczeniu społecznemu.
 5. 5. Efektywnośd energetyczna – to po pierwsze…. Cz.I 3/9
 6. 6. Energia słoneczna – kolektory słoneczne Cz.I 4/9Montaż modułów ogniw słonecznych na budynkach jest atrakcyjny ześrodowiskowego, ekonomicznego, technicznego i architektonicznego punktuwidzenia.Zainstalowanie 1 domowego systemu kolektorów słonecznych (ok. 6m2) pozwalauniknąć emisji 1 tony CO2 w ciągu roku. 3
 7. 7. Energia słoneczna – ogniwa fotowoltaiczne Cz.I 5/9Energia słoneczna – tekstronika
 8. 8. Mikroturbiny wiatrowe Cz.I 6/9Zastosowanie mikroturbin wiatrowych pozwala na pozyskiwanie energii elektrycznej na pokrycie potrzebbudynku. Podłączenie może byd spięte z panelami słonecznymi i innymi odnawialnymi źródłami energii.Jednym z ciekawszych modeli mikroturbin jest cichy i niezawodny Savonius, o mocy 1kW. Turbiny tego typunie wymagają masztu i mechanizmu kierowania na wiatr.Mogą służyd do ładowania baterii latarni, które oświetlają dojazd do biura, ogrzewania chodników podczaszimy, napędzania pompy ciepła, hydrantu, szlabanu ……..?
 9. 9. Energia z odpadów Cz.I 7/9 Nowoczesne urządzenia do spalania odpadów spełniają co najmniej dwie funkcje: redukują ilośd (objętośd) odpadów, mających trafid na wysypisko oraz stanowią źródło energii cieplnej. Możliwe jest współspalanie odpadów z biomasą odpadową lub zgranulowanymi roślinami energetycznymi, pochodzącymi z własnej działki, z zachowaniem wszystkich reżymów środowiskowych.Produkcja biogazu z odpadów organicznych
 10. 10. Gospodarowanie wodą Cz.I 8/9 • Wykorzystanie „wody szarej” • Dualny system wewnętrznej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej /Szara woda pochodząca np. z umywalek może byd wykorzystana po oczyszczeniu do zasilania spłuczek ustępowych i pisuarów/ • Gromadzenie wody deszczowej • Wykorzystanie wewnątrz budynku np. w toaletach lub na zewnątrz np. do podlewania ogrodu, mycia samochodów.
 11. 11. Cz.II 1/6Nowe źródła finansowaniadziałao pro-ekologicznych
 12. 12. Polityka Spójności 2014-2020 – propozycje Komisji Europejskiej Cz.II 2/6Wspieranie krajów członkowskich o PKB/na mieszkaoca < 90 % średniej EU27Inwestowanie w środowisko naturalne• Przeciwdziałanie zmianom klimatu i minimalizowanie skutków klęsk żywiołowych• Gospodarowanie wodą i gospodarka odpadami• Bioróżnorodnośd poprzez rozwój zielonej infrastruktury• Zarządzanie miastami• Gospodarka niskowęglowaInwestowanie w transport• Trans-Europejskie Sieci Transportowe (TEN-T)• System transportu niskoemisyjnego i transport miejski Mniej rozwinięte regiony, PKB na mieszkaoca < 75% średniej UE Rozwinięte regiony, PKB na mieszkaoca >90% średniej UE Średnio rozwinięte regiony, 75-90% średniej UE
 13. 13. Polityka Spójności 2014-2020 – propozycje Komisji Europejskiej Cz.II 3/6 Planowana koncentracja środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2014-2020 Dla wysoko i średnio rozwiniętych regionów UE, Dla mniej rozwiniętych regionów UE, w tym - Niemiec i województwa mazowieckiego w tym dla Polski i województwa wielkopolskiego Efektywnośd energetyczna i odnawialne źródła energii Konkurencyjnośd małych i średnich przedsiębiorstw Badania i innowacje
 14. 14. Norweski mechanizm finansowy oraz mechanizm finansowy EOG Cz.II 4/6• Pomoc finansowa zostanie skierowana do 12 nowych krajów członkowski UE, a także Portugalii, Grecji oraz Hiszpanii. Łączna kwota wsparcia wyniesie 1, 788 mld euro, z czego Polska otrzyma ok. 32%W Polsce największe środki (137 mln euro) zostaną przeznaczone na:•rozwój i stosowanie technologii wychwytywania i składowania CO2 (Carbon Capture and Storage - CCS)•działania nakierowane na zwiększenie świadomości społecznej w zakresie technologii CCS. Na drugim miejscu dofinansowane zostaną znajduje się ochrona środowiska (110 mln euro) m. in. poprzez wzrost efektywności energetycznej: •Polepszenia efektywności energetycznej w budynkach •Wzrostu produkcji energii ze źródeł odnawialnych •Polepszenia zdolności do tworzenia rozwiązao dla OZE na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym •Wzrostu świadomości społecznej i edukacji w zakresie OZE oraz efektywności energetycznej
 15. 15. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Cz.II 5/6Partnerstwo 10 krajów UECel: zacieranie różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy odrębnymi krajami, ale też miedzy regionami nawet w jednym kraju. O wsparcie ubiegad się mogą instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz NGOsObszary priorytetowe, związane z ochroną środowiska m.in.: Zwiększenie efektywności energetycznej i redukcja emisji Opracowania regionalnych planów i/lub programów tworzenia i funkcjonowania korytarzy ekologicznych. Tworzenia i utrzymania korytarzy ekologicznych. Opracowania systemu monitoringu bioróżnorodności i/lub systemów informatycznych. Podnoszenia świadomości i wiedzy nt. wymogów w zakresie ochrony środowiska, tworzenia „zielonychmiejsc pracy”, „zielonych zamówieo i zakupów” Edukacji z zakresu kształtowania postawy pro-ekologicznej
 16. 16. Fundusz Europejskiej Współpracy Terytorialnej Cz.II 6/6 Celem EWT jest wspieranie i wdrażanie wspólnych międzynarodowych projektów, realizowanych w krajach członkowskich Unii Europejskiej poprzez realizację trzech programów operacyjnych: Współpracy transgranicznej, Współpracy transnarodowej, Współpracy międzyregionalnej. Całkowita alokacja funduszy przeznaczona dla Polski na lata 2007-2013: 119, 234 mln € We wszystkich programach operacyjnych EWT priorytetowym kierunkiem działao jest ochrona środowiska naturalnego w przestrzeni gospodarczej.
 17. 17. Środowisko w biznesie….Biznes w środowisku…..Powodzenia! Dziękuję za uwagę dr Ewa Kochaoska
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×