Prezentare proiect

1,301 views
1,147 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,301
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
22
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Circolo “Astra , Belluno –
 • Circolo “Astra , Belluno –
 • Prezentare proiect

  1. 1. De ce “Înfrăţire-Voluntariat-Cooperare” Cele trei principii cuprinse în titlul proiectului: Comisia Europeană a declarat anul 2011, Anul European alVoluntariatului Municipiul Petroşani a dorit să participe activ lapromovarea activităţilor de voluntariat, alături de partenerii săi Prin participarea la acest proiect s-a dorit şiîmbunătăţirea relaţiilor de cooperare dintre oraşele înfrăţite şisocietăţile lor civile
  2. 2. Proiectul, pe scurt: Aplicant : Municipiul Petroşani Partener  i: Municipiul Bansko, Bulgaria Oraşul Varpalota, Ungaria Oraşul Ponte nellle Alpi, Italia Oraşul Wolfsberg, Austria
  3. 3. Durata proiectului: 1 August 2011 – 1 August 2012 Bugetul proiectului:   49.994,41 Euro Proiectul a fost finanţat din fondurile Comisiei Europene,prin Agenţia Executivă de Educaţie, Audovizual şi Cultură , încadrul Programului „Europa pentru Cetăţeni” , Acţiunea 1-Cetăţeni activi pentru Europa, Măsura 1.2. – Reţele de oraşeînfrăţite
  4. 4. Scopul proiectului:Promovarea şi creşterea activităţilor de voluntariat şia bunelor practici, prin: încurajarea interacţiunilor între cetăţeni, în vedereaîntăririi relaţiilor dintre oraşele înfrăţite implementarea activităţilor practice de voluntariat.
  5. 5. Obiectivele proiectului: Atragerea voluntarilor din societăţile civile şi din structurile administraţiei publice locale Obiective specifice: dezvoltarea unei relaţii tematice între oraşe de lungă durată  crearea unei reţele informale între oraşe şi a organizaţiilor societăţilor civile interesate în dezvoltarea de  viitoare activităţi. Această reţea oferă, în primul rând, contacte, resurse umane şi cunoştinţe, aducând împreună oameni profesioniști din diferite domenii.
  6. 6. Mijloacele prin care s-au realizat scopul şi obiectivele proiectului  5 conferinţe, având ca principală temă voluntariatul:  Conferinţa de deschidere, Petroşani, 24-26 august 2011 Conferinţa medicală “Medicină şi Voluntariat”, Petroşani, 27 – 28 octombrie 2011  Vizita de studiu “Activităţi de voluntariat în domeniul medicinei, protecţiei civile şi a serviciilor de urgenţă”,  Ponte nelle Alpi, 24 – 26 noiembrie 2011  Conferinţa “Tineret şiVoluntariat” , Bansko, 21 – 23 martie 2012 Conferinţa de închidere, “Societatea civilă şi Voluntariatul” Varpalota, 10 – 12 mai 2012 
  7. 7.  2 evenimente caritabile Fabrica lui Moş Crăciun, Petroşani, 5 – 14 decembrie 2011 Fabrica lui Moş Crăciun, Wolfsebrg, 5 – 14 decembrie 2011 2 şedinţe comune ale Consiliilor Locale alemunicipiului Petroşani şi oraşului Varpalota
  8. 8. Conferinţa de deschidere a proiectului, Petroşani, 24 – 26 august 201 1
  9. 9. Principalele subiecte abordate : Importanţa implicării societăţii civile în munca devoluntariat Prezentarea activităţilor principalelor organizaţii careactivează pe bază de voluntariat din municipiul Petroşani Importanţa existenţei unei bune colaborări întreadministraţia publică locală şi ONG-urile locale, care activeazăpe bază de voluntariat Modalităţi de creştere a implicării cetăţenilor în muncade voluntariat
  10. 10. Participanţi: 80 participanţi locali, reprezentanţi ai administrațieipublice locale, ai asociaţiilor de voluntariat 40 participanţi internaționali, reprezentanţi aiadministrației publice locale din oraşele partenere de proiect şi aiONG-urile participante:asociaţiilor de voluntariat Societatea Naţională de Cruce Roşie – România – subfilialaPetroşani Organizaţia Caritas Petroşani Casa Pollicino Petroşani Asociaţia Schi-Turism Montan “Pro-Parâng” Petroşani Asociaţia Petro Aqua O.S.M.T.H.
  11. 11. Un exemplu al muncii voluntarilor dinPetroşani
  12. 12. Rezultatele obţinute Creşterea gradului de vizibilitate în rândulcetăţenilor a muncii de voluntariat prestate de cătreONG-uri Începerea unor relaţii de colaborare între ONG-urile din oraşele implicate în proiect Îmbunătăţirea relaţiei de colaborare dintreadministraţia publică locală şi ONG-urile ce activează pebază de voluntariat
  13. 13. Şedinţa comună a Consiliilor Locale alemunicipiului Petroşani şi oraşului Varpalota Petroşani, 24 august 201 1
  14. 14. Despre şedinţă: Organizarea şedinţei comune a celor două ConsiliiLocale reprezintă o premieră în Uniunea Europeană Hotărârile de Consilii adoptate în cadrul şedinţei audevenit obligatorii pentru ambele oraşe
  15. 15. Hotărârile de Consiliu adoptate în cadrul şedinţei comune HCL nr. 248/24.08.2011 Constituirea unei comisii comune Petroşani –Varpalota, în vederea dezvoltării relaţiilor de înfrăţire între cele douăcomunităţi. Principalele atribuţii: Identificarea oportunităţilor de colaborare Propunerea şi realizarea de programe comune anuale, supuseaprobării celor două Consilii Locale Identificarea de surse financiare necesare acoperirii cheltuieliloractivităţilor stabilite, prin constituirea unui fond specific în bugeteleproprii Colaborarea cu serviciile de specialitate din cadrul celor douăprimării în vederea elaborării şi depunerii unor proiecte europenecomunitare
  16. 16. HCL nr. 249/24.08.2011 Elaborarea unui program comun de promovare a relaţiiloreconomice, culturale, sportive şi de cooperare între organizaţiile aparţinândsocietăţii civile din Petroşani şi Varpalota HCL nr. 250/24.08.2011 Elaborarea unui program comun de schimb de experienţăîntre funcţionarii publici şi personalul instituţiilor publice, din celedouă oraşe HCL 251/24.08.2011 Înfiinţarea unui compartiment pentru problemele tinerilor,în cadrul Primăriei municipiului Petroşani, cu principale atribuţii în: organizarea de campanii de informare şi promovare a legiivoluntariatului şi modalităţilor de a atragere a voluntarilor în structurileadministrative organizarea de cursuri şi workshop-uri pentru tinerii din Petroşani şiValea Jiului în domeniul comunicării, a cetăţeniei active, al managementulproiectelor ecologice
  17. 17. Rezultate obţinute Hotărârile de Consilii adoptate în şedinţa din24.08.2011 au fost duse la îndeplinire. A fost constituită comisia comună de colaborare Au avut loc două schimburi de experienţă întrefuncţionarii publici din Petroşani şi Varpalota Prin aceste hotărâri s-au creat noi oportunităţi decolaborare între Petroşani şi Varpalota, benefice celor douăcomunităţi
  18. 18. Conferinţa medicală “Medicină şi Voluntariat”Petroşani, 27-28 octombrie 2011
  19. 19. Temele abordate: Modalităţi de creştere a numărului de voluntari careactivează în domeniul medicinii Prezentarea activităţilor voluntarilor ce activează îndomeniul medicinii Principalele probleme cu care se confruntă voluntarii ceactivează în domeniul medicinii şi identificarea de soluţii Prezentarea practică a modului de rezolvare a unei situaţiide urgenţă, de către Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă şiasociaţiile de voluntari
  20. 20. Participanţi 38 participanţi locali , reprezentanţi aiadministraţiei publice locale, ai Spitalului de UrgenţăPetroşani, ai asociaţiilor de voluntariat 10 participanţi internaţionali , reprezentanţiai administraţiei publice locale din oraşele partenere deproiect şi ai asociaţiilor de voluntariat
  21. 21. Participanţi
  22. 22. Rezultate obţinute Cunoaşterea bunelor practici de la partenerii deproiect, ce au deja o tradiţie în ceea ce priveştevoluntariatul medical Începerea unor relaţii de colaborare între ONG-urile din oraşele implicate în proiect
  23. 23. Vizită de studiu “Activităţi de voluntariat în domeniul medicinii, al protecţiei civile şi sociale şi al serviciului de urgenţă ” Ponte nelle Alpi, 24 – 26 noiembrie 2011
  24. 24. Principalele teme abordate: prezentarea ONG-urilor din Ponte nelle Alpi careactivează pe bază de voluntariat în domeniul medicinii, alprotecţiei civile şi al serviciului de urgenţă modalităţi de creştere a numărului de voluntari, dinrândul tinerilor şi a cetăţenilor de vârsta a treia
  25. 25. Participanţi: 21 participanţi locali , reprezentanţi aiadministraţiei publice locale, ai asociaţiilor de voluntariat 20 participanţi internaţionali , reprezentanţi aiadministraţiei publice locale din oraşele partenere de proiectşi ai asociaţiilor de voluntariatAsociaţiile ce şi-au prezentat activitatea: Accanto all’Anziano (Besides the Senior) Civil Protection” Circolo “Astra CSV (Center for Volunteer Service) VV.FF (Fire Department) and Soccorso Alpino (MountainRescue) – Belluno Filò Sant’Andrea (Association for Social Promotion)
  26. 26. Participanţi:
  27. 27. Rezultate obţinute : Schimb de bune practici între ONG-urile locale şistrăine Îmbunătăţirea unor relaţii de colaborare existenteîntre ONG-urile din oraşele implicate în proiect Îmbunătăţirea relaţiei de colaborare dintreadministraţia publică locală şi ONG-urile ce activează pe bazăde voluntariat
  28. 28. Fabrica lui Moş CrăciunPetroşani, 5 – 14 decembrie 2011
  29. 29. Obiective: Creşterea implicării cetăţenilor în viaţa comunităţii şioferirea unui ajutor direct şi real unui număr de peste500 de familii defavorizate şi instituţii ce au în îngrijirepersoane defavorizate din Petroşani Implicarea cetăţenilor comunităţii să participe activla promovarea activităţii de voluntariat Dezvoltarea spiritului caritativ-filantropic la nivelulgeneraţiei tinere
  30. 30. Participanţi: Asociaţii de voluntari: Elevii de la instituţiile Societatea Naţională de Cruce de învăţământ din Petroşani Roşie-România- subfiliala  Petroşani Petro Aqua Pro Parâng Caritas Parteneri media: Ordinul Suprem Militar al KapitalTV, Kapital FM  Templului din Ierusalim Afaceri în Valea Jiului  Jurnalul Văii Jiului  Mesagerul Văii Jiului Sponsori:  www.companiadepr.ro, Pluss Supermarket, Mondo TV, Mondo FM, INSEMEX, VISA TvParâng  Ziarul Văii JiuluI  Cronica Văii Jiului  gazeta de Dimineaţă  
  31. 31. Voluntari ajutând la colectarea de pachete pentru nevoiaşi
  32. 32. dVoluntarii sortân pachete Primarul municipiului Petroşani prezent la Fabrica lui Moş
  33. 33. Pachete distribuite la Centrele de Zi pentru copii cu probleme sociale
  34. 34. Rezultate obţinuteSub sloganul “Dă din puţinul tău, puţin!”în această campanie de ajutorare: S-au implicat peste 1.000 de voluntari, din Petroşani şi din oraşele partenere de proiect  Au fost ajutate peste 500 de familii nevoiaşe din Petroşani şi instituţii ce au în îngrijire persoane defavorizate   Au fost strânse peste 500 pachete
  35. 35. Fabrica lui Moş Crăciun Wolfsberg, 5 – 14 decembrie 201 1Obiective: Creşterea implicării cetăţenilor în viaţa comunităţii şioferirea unui ajutor direct şi real unui număr de peste400 de familii defavorizate din Petroşani şi Varpalota Implicarea cetăţenilor comunităţii să participe activla promovarea activităţii de voluntariat Dezvoltarea spiritului caritativ-filantropic la nivelulgeneraţiei tinere
  36. 36. Participanţi: Reprezentanţi ai asociaţiilor de voluntari dinoraşele partenere de proiect Cetăţeni ai oraşului WolfsbergRezultate: Au fost ajutate peste 400 de familii nevoiaşe dinPetroşani, Varpalota şi copii orfani aflaţi în centrele de zi Au fost strânse peste 400 de pachete
  37. 37. Conferinţa “Tineretul şi Voluntariatul” Bansko, 21– 23 martie 2012
  38. 38. Temele abordate: Importanţa implicării societăţii civile în munca devoluntariat Prezentarea activităţilor principalelor organizaţii careactivează pe bază de voluntariat din municipiul Bansko Importanţa existenţei unei bune colaborări întreadministraţia publică locală şi ONG-urile locale, care activeazăpe bază de voluntariat Modalităţi de creştere a implicării cetăţenilor în muncade voluntariat
  39. 39. Participanţi 20 participanţi locali , reprezentanţi aiadministraţiei publice locale, ai asociaţiilor de voluntariat 20 participanţi internaţionali , reprezentanţiai administraţiei publice locale din oraşele partenere deproiect şi ai asociaţiilor de voluntariat
  40. 40. Rezultate obţinute Schimb de bune practici între ONG-urile locale şistrăine Îmbunătăţirea unor relaţii de colaborare existenteîntre ONG-urile din oraşele implicate în proiect Îmbunătăţirea relaţiei de colaborare dintreadministraţia publică locală şi ONG-urile ce activează pe bazăde voluntariat
  41. 41. Conferinţa de închidere a proiectului “Înfrăţire-Voluntariat-Cooperare” Varpalota, 10 – 12 mai 2012
  42. 42. Temele abordate Importanţa implicării societăţii civile în munca devoluntariat Prezentarea activităţilor principalelor organizaţii careactivează pe bază de voluntariat din oraşul Varpalota Importanţa existenţei unei bune colaborări întreadministraţia publică locală şi ONG-urile locale, care activeazăpe bază de voluntariat Modalităţi de creştere a implicării cetăţenilor în muncade voluntariat
  43. 43. Participanţi 30 participanţi locali, reprezentanţi ai administrațieipublice locale, ai asociaţiilor de voluntariat 45 participanţi internaționali, reprezentanţi aiadministrației publice locale din oraşele partenere de proiect şi aiONG-urile participante:asociaţiilor de voluntariat Várpalota és Kistérsége Civilek Szövetsége Városszépitő és - Védő Egyesület Pétfürdői Kertbarátkör Egyesület Magyar Vöröskereszt Várpalota Területi Szervezete E.P.E. Egy Mosolyért Közalapitvány Vakok és Gyengénlátok Egyesülete Máltai Szeretetszolgálat Örömhir Alapitvány
  44. 44. Participanţi
  45. 45. Rezultate obţinute Au fost adoptate Hotărâri de Consiliu care privesc: întocmirea unui raport de evaluare al proiectului distribuirea pe bază de reciprocitate a unorpublicaţii turistice la punctele de informare turistică dinPetroşani şi Varpalota extinderea programului comun de colaborare întrePetroşani şi Varpalota S-a semnat un acord de parteneriat între Asociaţia “Comitato Pollicino” din Ponte nelle Alpi şi  Asociaţile Örömhir Alapitvány şi K.E.S.Z din Varpalota
  46. 46. Şedinţa comună a Consiliilor Locale ale municipiului Petroşani şi oraşului Varpalota Varpalota, mai 2012
  47. 47. Despre şedinţă: Cea de a doua şedinţă comună a celor două ConsiliiLocale a fost organizată în scopul de a evalua rezultateleproiectului Hotărârile de Consilii adoptate în cadrul şedinţei audevenit obligatorii pentru ambele oraşe
  48. 48. În cadrul şedinţei comune : au fost evaluate rezultatele proiectului a fost evaluat programul comun de colaborarePetroşani - Varpalota s-a hotărât extinderea programului comun de schimbde experienţă distribuirea, pe bază de reciprocitate, a materialelor depromovare a turismului din Petroşani şi Varplaota
  49. 49. Rezultatele obţinute în urma implementării proiectului Creşterea vizibilităţii muncii de voluntariat în rândul cetăţenilor dinoraşele implicate în proiect Demararea unor noi relaţii de colaborare între ONG-urile din oraşelepartenere de proiect Îmbunătăţirea relaţiilor de cooperare între administraţia publică localăşi ONG-urile care activează pe bază de voluntariat Creşterea numărului de voluntari din rândul cetăţenilor din oraşelepartenere de proiect Creşterea implicării cetăţenilor în soluţionarea unor probleme alesocietăţii, prin voluntariat Schimb de bune practici între ONG-urile locale şi cele din localităţileparticipante în proiect
  50. 50. Follow-up Menţinerea vizibilităţii muncii de voluntariat în rândulcetăţenilor din oraşele implicate în proiect, prin organizarea de seminariişi întâlniri cetăţeneşti Menţinerea şi îmbunătăţirea noilor relaţii de colaborare create încadrul întâlnirilor din cadrul proiectului, între ONG-urile din oraşelepartenere de proiect, prin stabilirea de întâlniri Menţinerea şi îmbunătăţirea relaţiilor de cooperare întreadministraţia publică locală şi ONG-urile care activează pe bază devoluntariat, prin organizarea de întâlniri între reprezentanţiiadministraţiei publice şi cei ai ONG-urilor Creşterea numărului de voluntari din rândul cetăţenilor dinoraşele partenere de proiect Creşterea implicării cetăţenilor în soluţionarea unor problemeale societăţii, prin voluntariat
  51. 51. Publicitatea proiectului Conferinţe de presă şi articole apărute în presă după fiecareeveniment Crearea unui web site ce conţine, structurat, toate informaţiilelegate de implementarea proiectului DVD-uri şi broşuri
  52. 52. MulţumiriEchipa managerială şi de implementare a proiectului mulţumeşte, pentru buna colaborare : D-lui Tiberiu Iacob Ridzi – Primarul municipiului Petroşani• D-nei Talaber Marta – Primarul oraşului Varplota• D-lui Schlagholz Hans-Peter –Primarul oraşului Wolfsberg• Seifried Gerhard – Fost primar al oraşului Wolfsberg• Georgy Ikonomov – Primarul municipiului Bansko• Alexander Kravarov – Fost primar al municipiului Bansko• Roger De Menech – Primarul oraşului Ponte nelle Alpi• Societăţii Naţionale de Cruce Roşie – România – Subfiliala Petroşani• Asociaţia Petro Aqua• Asociaţia Pro-Parâng• Asociaţia Caritas Alba Iulia - filiala Petroşani• O.S.M.T.H - Petroşani• Asociaţia Maica Precistă• D-lui Robert Schmid şi echipei sale manageriale din Wolfsberg• D-nei Mrs. Morena Pavei şi echipei sale manageriale din Ponte nelle Alpi• D-nei Borbasne Gazdag Gabriella şi echipei sale manageriale din Varpalota• D-nei Elena Todeva şi echipei sale manageriale din Bansko• D-nei Gabriela Nicolau – Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii, Punctul Europa pentru Cetăţeni - Bucureşti

  ×