Prezentare proiect
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Prezentare proiect

on

 • 894 views

 

Statistics

Views

Total Views
894
Views on SlideShare
874
Embed Views
20

Actions

Likes
0
Downloads
4
Comments
0

1 Embed 20

http://www.jiuvalley.com 20

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Circolo “Astra , Belluno –
 • Circolo “Astra , Belluno –

Prezentare proiect Prezentare proiect Presentation Transcript

 • De ce “Înfrăţire-Voluntariat-Cooperare” Cele trei principii cuprinse în titlul proiectului: Comisia Europeană a declarat anul 2011, Anul European alVoluntariatului Municipiul Petroşani a dorit să participe activ lapromovarea activităţilor de voluntariat, alături de partenerii săi Prin participarea la acest proiect s-a dorit şiîmbunătăţirea relaţiilor de cooperare dintre oraşele înfrăţite şisocietăţile lor civile
 • Proiectul, pe scurt: Aplicant : Municipiul Petroşani Partener  i: Municipiul Bansko, Bulgaria Oraşul Varpalota, Ungaria Oraşul Ponte nellle Alpi, Italia Oraşul Wolfsberg, Austria
 • Durata proiectului: 1 August 2011 – 1 August 2012 Bugetul proiectului:   49.994,41 Euro Proiectul a fost finanţat din fondurile Comisiei Europene,prin Agenţia Executivă de Educaţie, Audovizual şi Cultură , încadrul Programului „Europa pentru Cetăţeni” , Acţiunea 1-Cetăţeni activi pentru Europa, Măsura 1.2. – Reţele de oraşeînfrăţite
 • Scopul proiectului:Promovarea şi creşterea activităţilor de voluntariat şia bunelor practici, prin: încurajarea interacţiunilor între cetăţeni, în vedereaîntăririi relaţiilor dintre oraşele înfrăţite implementarea activităţilor practice de voluntariat.
 • Obiectivele proiectului: Atragerea voluntarilor din societăţile civile şi din structurile administraţiei publice locale Obiective specifice: dezvoltarea unei relaţii tematice între oraşe de lungă durată  crearea unei reţele informale între oraşe şi a organizaţiilor societăţilor civile interesate în dezvoltarea de  viitoare activităţi. Această reţea oferă, în primul rând, contacte, resurse umane şi cunoştinţe, aducând împreună oameni profesioniști din diferite domenii.
 • Mijloacele prin care s-au realizat scopul şi obiectivele proiectului  5 conferinţe, având ca principală temă voluntariatul:  Conferinţa de deschidere, Petroşani, 24-26 august 2011 Conferinţa medicală “Medicină şi Voluntariat”, Petroşani, 27 – 28 octombrie 2011  Vizita de studiu “Activităţi de voluntariat în domeniul medicinei, protecţiei civile şi a serviciilor de urgenţă”,  Ponte nelle Alpi, 24 – 26 noiembrie 2011  Conferinţa “Tineret şiVoluntariat” , Bansko, 21 – 23 martie 2012 Conferinţa de închidere, “Societatea civilă şi Voluntariatul” Varpalota, 10 – 12 mai 2012 
 •  2 evenimente caritabile Fabrica lui Moş Crăciun, Petroşani, 5 – 14 decembrie 2011 Fabrica lui Moş Crăciun, Wolfsebrg, 5 – 14 decembrie 2011 2 şedinţe comune ale Consiliilor Locale alemunicipiului Petroşani şi oraşului Varpalota
 • Conferinţa de deschidere a proiectului, Petroşani, 24 – 26 august 201 1
 • Principalele subiecte abordate : Importanţa implicării societăţii civile în munca devoluntariat Prezentarea activităţilor principalelor organizaţii careactivează pe bază de voluntariat din municipiul Petroşani Importanţa existenţei unei bune colaborări întreadministraţia publică locală şi ONG-urile locale, care activeazăpe bază de voluntariat Modalităţi de creştere a implicării cetăţenilor în muncade voluntariat
 • Participanţi: 80 participanţi locali, reprezentanţi ai administrațieipublice locale, ai asociaţiilor de voluntariat 40 participanţi internaționali, reprezentanţi aiadministrației publice locale din oraşele partenere de proiect şi aiONG-urile participante:asociaţiilor de voluntariat Societatea Naţională de Cruce Roşie – România – subfilialaPetroşani Organizaţia Caritas Petroşani Casa Pollicino Petroşani Asociaţia Schi-Turism Montan “Pro-Parâng” Petroşani Asociaţia Petro Aqua O.S.M.T.H.
 • Un exemplu al muncii voluntarilor dinPetroşani
 • Rezultatele obţinute Creşterea gradului de vizibilitate în rândulcetăţenilor a muncii de voluntariat prestate de cătreONG-uri Începerea unor relaţii de colaborare între ONG-urile din oraşele implicate în proiect Îmbunătăţirea relaţiei de colaborare dintreadministraţia publică locală şi ONG-urile ce activează pebază de voluntariat
 • Şedinţa comună a Consiliilor Locale alemunicipiului Petroşani şi oraşului Varpalota Petroşani, 24 august 201 1
 • Despre şedinţă: Organizarea şedinţei comune a celor două ConsiliiLocale reprezintă o premieră în Uniunea Europeană Hotărârile de Consilii adoptate în cadrul şedinţei audevenit obligatorii pentru ambele oraşe
 • Hotărârile de Consiliu adoptate în cadrul şedinţei comune HCL nr. 248/24.08.2011 Constituirea unei comisii comune Petroşani –Varpalota, în vederea dezvoltării relaţiilor de înfrăţire între cele douăcomunităţi. Principalele atribuţii: Identificarea oportunităţilor de colaborare Propunerea şi realizarea de programe comune anuale, supuseaprobării celor două Consilii Locale Identificarea de surse financiare necesare acoperirii cheltuieliloractivităţilor stabilite, prin constituirea unui fond specific în bugeteleproprii Colaborarea cu serviciile de specialitate din cadrul celor douăprimării în vederea elaborării şi depunerii unor proiecte europenecomunitare
 • HCL nr. 249/24.08.2011 Elaborarea unui program comun de promovare a relaţiiloreconomice, culturale, sportive şi de cooperare între organizaţiile aparţinândsocietăţii civile din Petroşani şi Varpalota HCL nr. 250/24.08.2011 Elaborarea unui program comun de schimb de experienţăîntre funcţionarii publici şi personalul instituţiilor publice, din celedouă oraşe HCL 251/24.08.2011 Înfiinţarea unui compartiment pentru problemele tinerilor,în cadrul Primăriei municipiului Petroşani, cu principale atribuţii în: organizarea de campanii de informare şi promovare a legiivoluntariatului şi modalităţilor de a atragere a voluntarilor în structurileadministrative organizarea de cursuri şi workshop-uri pentru tinerii din Petroşani şiValea Jiului în domeniul comunicării, a cetăţeniei active, al managementulproiectelor ecologice
 • Rezultate obţinute Hotărârile de Consilii adoptate în şedinţa din24.08.2011 au fost duse la îndeplinire. A fost constituită comisia comună de colaborare Au avut loc două schimburi de experienţă întrefuncţionarii publici din Petroşani şi Varpalota Prin aceste hotărâri s-au creat noi oportunităţi decolaborare între Petroşani şi Varpalota, benefice celor douăcomunităţi
 • Conferinţa medicală “Medicină şi Voluntariat”Petroşani, 27-28 octombrie 2011
 • Temele abordate: Modalităţi de creştere a numărului de voluntari careactivează în domeniul medicinii Prezentarea activităţilor voluntarilor ce activează îndomeniul medicinii Principalele probleme cu care se confruntă voluntarii ceactivează în domeniul medicinii şi identificarea de soluţii Prezentarea practică a modului de rezolvare a unei situaţiide urgenţă, de către Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă şiasociaţiile de voluntari
 • Participanţi 38 participanţi locali , reprezentanţi aiadministraţiei publice locale, ai Spitalului de UrgenţăPetroşani, ai asociaţiilor de voluntariat 10 participanţi internaţionali , reprezentanţiai administraţiei publice locale din oraşele partenere deproiect şi ai asociaţiilor de voluntariat
 • Participanţi
 • Rezultate obţinute Cunoaşterea bunelor practici de la partenerii deproiect, ce au deja o tradiţie în ceea ce priveştevoluntariatul medical Începerea unor relaţii de colaborare între ONG-urile din oraşele implicate în proiect
 • Vizită de studiu “Activităţi de voluntariat în domeniul medicinii, al protecţiei civile şi sociale şi al serviciului de urgenţă ” Ponte nelle Alpi, 24 – 26 noiembrie 2011
 • Principalele teme abordate: prezentarea ONG-urilor din Ponte nelle Alpi careactivează pe bază de voluntariat în domeniul medicinii, alprotecţiei civile şi al serviciului de urgenţă modalităţi de creştere a numărului de voluntari, dinrândul tinerilor şi a cetăţenilor de vârsta a treia
 • Participanţi: 21 participanţi locali , reprezentanţi aiadministraţiei publice locale, ai asociaţiilor de voluntariat 20 participanţi internaţionali , reprezentanţi aiadministraţiei publice locale din oraşele partenere de proiectşi ai asociaţiilor de voluntariatAsociaţiile ce şi-au prezentat activitatea: Accanto all’Anziano (Besides the Senior) Civil Protection” Circolo “Astra CSV (Center for Volunteer Service) VV.FF (Fire Department) and Soccorso Alpino (MountainRescue) – Belluno Filò Sant’Andrea (Association for Social Promotion)
 • Participanţi:
 • Rezultate obţinute : Schimb de bune practici între ONG-urile locale şistrăine Îmbunătăţirea unor relaţii de colaborare existenteîntre ONG-urile din oraşele implicate în proiect Îmbunătăţirea relaţiei de colaborare dintreadministraţia publică locală şi ONG-urile ce activează pe bazăde voluntariat
 • Fabrica lui Moş CrăciunPetroşani, 5 – 14 decembrie 2011
 • Obiective: Creşterea implicării cetăţenilor în viaţa comunităţii şioferirea unui ajutor direct şi real unui număr de peste500 de familii defavorizate şi instituţii ce au în îngrijirepersoane defavorizate din Petroşani Implicarea cetăţenilor comunităţii să participe activla promovarea activităţii de voluntariat Dezvoltarea spiritului caritativ-filantropic la nivelulgeneraţiei tinere
 • Participanţi: Asociaţii de voluntari: Elevii de la instituţiile Societatea Naţională de Cruce de învăţământ din Petroşani Roşie-România- subfiliala  Petroşani Petro Aqua Pro Parâng Caritas Parteneri media: Ordinul Suprem Militar al KapitalTV, Kapital FM  Templului din Ierusalim Afaceri în Valea Jiului  Jurnalul Văii Jiului  Mesagerul Văii Jiului Sponsori:  www.companiadepr.ro, Pluss Supermarket, Mondo TV, Mondo FM, INSEMEX, VISA TvParâng  Ziarul Văii JiuluI  Cronica Văii Jiului  gazeta de Dimineaţă  
 • Voluntari ajutând la colectarea de pachete pentru nevoiaşi
 • dVoluntarii sortân pachete Primarul municipiului Petroşani prezent la Fabrica lui Moş
 • Pachete distribuite la Centrele de Zi pentru copii cu probleme sociale
 • Rezultate obţinuteSub sloganul “Dă din puţinul tău, puţin!”în această campanie de ajutorare: S-au implicat peste 1.000 de voluntari, din Petroşani şi din oraşele partenere de proiect  Au fost ajutate peste 500 de familii nevoiaşe din Petroşani şi instituţii ce au în îngrijire persoane defavorizate   Au fost strânse peste 500 pachete
 • Fabrica lui Moş Crăciun Wolfsberg, 5 – 14 decembrie 201 1Obiective: Creşterea implicării cetăţenilor în viaţa comunităţii şioferirea unui ajutor direct şi real unui număr de peste400 de familii defavorizate din Petroşani şi Varpalota Implicarea cetăţenilor comunităţii să participe activla promovarea activităţii de voluntariat Dezvoltarea spiritului caritativ-filantropic la nivelulgeneraţiei tinere
 • Participanţi: Reprezentanţi ai asociaţiilor de voluntari dinoraşele partenere de proiect Cetăţeni ai oraşului WolfsbergRezultate: Au fost ajutate peste 400 de familii nevoiaşe dinPetroşani, Varpalota şi copii orfani aflaţi în centrele de zi Au fost strânse peste 400 de pachete
 • Conferinţa “Tineretul şi Voluntariatul” Bansko, 21– 23 martie 2012
 • Temele abordate: Importanţa implicării societăţii civile în munca devoluntariat Prezentarea activităţilor principalelor organizaţii careactivează pe bază de voluntariat din municipiul Bansko Importanţa existenţei unei bune colaborări întreadministraţia publică locală şi ONG-urile locale, care activeazăpe bază de voluntariat Modalităţi de creştere a implicării cetăţenilor în muncade voluntariat
 • Participanţi 20 participanţi locali , reprezentanţi aiadministraţiei publice locale, ai asociaţiilor de voluntariat 20 participanţi internaţionali , reprezentanţiai administraţiei publice locale din oraşele partenere deproiect şi ai asociaţiilor de voluntariat
 • Rezultate obţinute Schimb de bune practici între ONG-urile locale şistrăine Îmbunătăţirea unor relaţii de colaborare existenteîntre ONG-urile din oraşele implicate în proiect Îmbunătăţirea relaţiei de colaborare dintreadministraţia publică locală şi ONG-urile ce activează pe bazăde voluntariat
 • Conferinţa de închidere a proiectului “Înfrăţire-Voluntariat-Cooperare” Varpalota, 10 – 12 mai 2012
 • Temele abordate Importanţa implicării societăţii civile în munca devoluntariat Prezentarea activităţilor principalelor organizaţii careactivează pe bază de voluntariat din oraşul Varpalota Importanţa existenţei unei bune colaborări întreadministraţia publică locală şi ONG-urile locale, care activeazăpe bază de voluntariat Modalităţi de creştere a implicării cetăţenilor în muncade voluntariat
 • Participanţi 30 participanţi locali, reprezentanţi ai administrațieipublice locale, ai asociaţiilor de voluntariat 45 participanţi internaționali, reprezentanţi aiadministrației publice locale din oraşele partenere de proiect şi aiONG-urile participante:asociaţiilor de voluntariat Várpalota és Kistérsége Civilek Szövetsége Városszépitő és - Védő Egyesület Pétfürdői Kertbarátkör Egyesület Magyar Vöröskereszt Várpalota Területi Szervezete E.P.E. Egy Mosolyért Közalapitvány Vakok és Gyengénlátok Egyesülete Máltai Szeretetszolgálat Örömhir Alapitvány
 • Participanţi
 • Rezultate obţinute Au fost adoptate Hotărâri de Consiliu care privesc: întocmirea unui raport de evaluare al proiectului distribuirea pe bază de reciprocitate a unorpublicaţii turistice la punctele de informare turistică dinPetroşani şi Varpalota extinderea programului comun de colaborare întrePetroşani şi Varpalota S-a semnat un acord de parteneriat între Asociaţia “Comitato Pollicino” din Ponte nelle Alpi şi  Asociaţile Örömhir Alapitvány şi K.E.S.Z din Varpalota
 • Şedinţa comună a Consiliilor Locale ale municipiului Petroşani şi oraşului Varpalota Varpalota, mai 2012
 • Despre şedinţă: Cea de a doua şedinţă comună a celor două ConsiliiLocale a fost organizată în scopul de a evalua rezultateleproiectului Hotărârile de Consilii adoptate în cadrul şedinţei audevenit obligatorii pentru ambele oraşe
 • În cadrul şedinţei comune : au fost evaluate rezultatele proiectului a fost evaluat programul comun de colaborarePetroşani - Varpalota s-a hotărât extinderea programului comun de schimbde experienţă distribuirea, pe bază de reciprocitate, a materialelor depromovare a turismului din Petroşani şi Varplaota
 • Rezultatele obţinute în urma implementării proiectului Creşterea vizibilităţii muncii de voluntariat în rândul cetăţenilor dinoraşele implicate în proiect Demararea unor noi relaţii de colaborare între ONG-urile din oraşelepartenere de proiect Îmbunătăţirea relaţiilor de cooperare între administraţia publică localăşi ONG-urile care activează pe bază de voluntariat Creşterea numărului de voluntari din rândul cetăţenilor din oraşelepartenere de proiect Creşterea implicării cetăţenilor în soluţionarea unor probleme alesocietăţii, prin voluntariat Schimb de bune practici între ONG-urile locale şi cele din localităţileparticipante în proiect
 • Follow-up Menţinerea vizibilităţii muncii de voluntariat în rândulcetăţenilor din oraşele implicate în proiect, prin organizarea de seminariişi întâlniri cetăţeneşti Menţinerea şi îmbunătăţirea noilor relaţii de colaborare create încadrul întâlnirilor din cadrul proiectului, între ONG-urile din oraşelepartenere de proiect, prin stabilirea de întâlniri Menţinerea şi îmbunătăţirea relaţiilor de cooperare întreadministraţia publică locală şi ONG-urile care activează pe bază devoluntariat, prin organizarea de întâlniri între reprezentanţiiadministraţiei publice şi cei ai ONG-urilor Creşterea numărului de voluntari din rândul cetăţenilor dinoraşele partenere de proiect Creşterea implicării cetăţenilor în soluţionarea unor problemeale societăţii, prin voluntariat
 • Publicitatea proiectului Conferinţe de presă şi articole apărute în presă după fiecareeveniment Crearea unui web site ce conţine, structurat, toate informaţiilelegate de implementarea proiectului DVD-uri şi broşuri
 • MulţumiriEchipa managerială şi de implementare a proiectului mulţumeşte, pentru buna colaborare : D-lui Tiberiu Iacob Ridzi – Primarul municipiului Petroşani• D-nei Talaber Marta – Primarul oraşului Varplota• D-lui Schlagholz Hans-Peter –Primarul oraşului Wolfsberg• Seifried Gerhard – Fost primar al oraşului Wolfsberg• Georgy Ikonomov – Primarul municipiului Bansko• Alexander Kravarov – Fost primar al municipiului Bansko• Roger De Menech – Primarul oraşului Ponte nelle Alpi• Societăţii Naţionale de Cruce Roşie – România – Subfiliala Petroşani• Asociaţia Petro Aqua• Asociaţia Pro-Parâng• Asociaţia Caritas Alba Iulia - filiala Petroşani• O.S.M.T.H - Petroşani• Asociaţia Maica Precistă• D-lui Robert Schmid şi echipei sale manageriale din Wolfsberg• D-nei Mrs. Morena Pavei şi echipei sale manageriale din Ponte nelle Alpi• D-nei Borbasne Gazdag Gabriella şi echipei sale manageriale din Varpalota• D-nei Elena Todeva şi echipei sale manageriale din Bansko• D-nei Gabriela Nicolau – Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii, Punctul Europa pentru Cetăţeni - Bucureşti