Nota d'actualitat econòmica - febrer 2013

249
-1

Published on

Nota d'actualitat econòmica corresponent al mes de febrer de 2013.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
249
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nota d'actualitat econòmica - febrer 2013

  1. 1. FEBRER 2013 El passat mes de febrer, la Cambra de Comerç de Barcelona va presentar els resultats de l’enquesta de previsions empresarials realitzada a gairebé 3.000 establiments de Catalunya. Els empresaris preveuen que la facturació, la inversió i l’ocupació continuaran caient el 2013, però a un ritme més moderat que el 2012. Per sectors, la indústria i l’hostaleria són les dues branques que tenen millors perspectives de facturació atès que aquesta es mantindrà pràcticament estable el 2013. La previsió més negativa torna a ser la de la construcció, del -11,8% per al 2013; seguida per la del comerç i la resta de serveis, que preveuen una caiguda al voltant del 5%, similar a la del 2012. La bona notícia la dóna el sector industrial, atès que les empreses preveuen que la inversió industrial augmenti a l’entorn d’un 7% aquest any. En aquest context econòmic, pren especial rellevància el Pla d’estímul econòmic i suport a l’emprenedor que el president del Govern espanyol va presentar el passat dia 20 durant el Debat sobre l’Estat de la Nació. La Cambra fa una valoració positiva de les mesures anunciades perquè representen un canvi d’orientació en la política econòmica i tributària, si bé arriben amb un retard considerable. L’exemple més paradigmàtic és l’obligació de les empreses d’ingressar l’IVA repercutit en les factures emese s però encara no cobrades, situació que les portar a anticipar a l’administració imports que poden arribar al 21% de la xifra de negocis, un percentatge molt superior als seus marges comercials. Per això, valorem positivament l’anunci de la creació d’un règim especial que permetrà evitar l’ingrés de l’IVA fins que no s’hagi cobrat la factura. Tanmateix, es considera que s’hauria d’intentar avançar l’entrada en vigor al 2013 i, d’altra banda, no limitar l’àmbit d’aplicació a les pimes que facturin menys de 2 milions d’euros. Així mateix, s’han anunciat mesures positives per estimular la inversió empresarial. D’una banda, les empreses de menys de 10 milions d’euros de facturació podran reduir en la seva quota íntegra de l’impost de societats fins a un 10% dels beneficis que reinverteixin; i, per altra banda, les empreses que acreditin deduccions per R+D+I però no es puguin beneficiar de la deducció per insuficiència de quota, podran accedir a una devolució directa per part de l’administració. Finalment, des de la Cambra valorem positivament les mesures aprovades per Reial Decret el passat dia 22 amb l’objectiu d’incentivar l’ocupació jove i l’emprenedoria, que inclou, entre altres, la creació d’un tipus reduït del 15% en l’impost de societats i la reducció del 20% en els rendiments dels autònoms que iniciïn activitats econòmiques. Esperem que tot aquest conjunt de mesures d’estímul econòmic comencin a donar resultats en el molt curt termini. Miquel Valls i MasedaGabinet d’Estudis Econòmics Febrer 2013 www.cambrabcn.org 1
  2. 2. ENTORN ECONÒMICLa Comissió Europea preveu que l’activitat a la UEM es recuperarà gradualment a mesuraque avanci el 2013Aquest organisme preveu que el creixement del PIB a la zona euro el 2013 serà del -0,3%.Tanmateix, també assenyala que la seva evolució mostrarà una millora progressiva a mesura queavanci 2013, fins a assolir un creixement del 0,7% el quart trimestre, i que serà la demanda externala que impulsarà aquesta millora. Per al 2014, es preveu una millora de la demanda interna queimpulsi el creixement a la UEM, fins a l’1,4%, de mitjana anual. Per a Espanya, es manté la previsióde caiguda del PIB en el -1,4% anual per al 2013, i per al 2014 preveu un creixement del 0,8%,insuficient, però, per crear ocupació, situant la taxa d’atur en el 26,9% el 2013 i el 26,6% el 2014.L’índex de confiança PMI del sector manufacturer es manté en zona d’expansió als EUAL’índex PMI ha retrocedit lleugerament, des dels 55,8 punts el gener fins al 55,2 punts el febrer,però es manté en zona d’expansió (per sobre dels 50 punts). A més, els resultats d’aquest índexel febrer mostren una millora notable en les condicions de la indústria manufacturera. D’unabanda, es registra l’augment més elevat de la producció en els darrers dos anys. De l’altra, lesnoves comandes creixen amb intensitat, principalment, les del mercat domèstic.L’euro continua apreciant-se vers el dòlar i se situa en un màxim des del novembre del 2011El febrer, l’euro s’eleva fins als 1,34$, de mitjana mensual, el més elevat que es registra en elsdarrers 15 mesos. Tanmateix, els darrers dies del mes l’euro ha perdut una mica de valor per lapossibilitat de què finalitzi la política de expansió monetària (Quantitative Easing) als EUA. Tipus de canvi $/€ 1,5 1,4 1,3 1,2 Font: Banc dEspanyaEl preu del petroli també continua a l’alça, per segon mes consecutiuLes tensions geopolítiques i la reducció de la producció de petroli a finals de l’any passat fan queel preu del barril del Brent continuï pujant, fins als 116,4$, de mitjana, el febrer, el 4% més queel gener, una pujada més intensa que la del mes passat (del 2,5%).La prima de risc del deute sobirà espanyol repunta el febrerDurant pràcticament tot el febrer, la prima de risc del deute sobirà espanyol ha pujat, impulsada,sobretot, per la incertesa política a Espanya i a Itàlia, fins a situar-se en 363 punts bàsics eldarrer dia del mes, enfront dels 350 punts bàsics en què va tancar el gener.L’IBEX-35 recula, després de sis mesos consecutius de pujadesEl febrer, els principals índexs borsaris han tingut alces: tant l’Standard&Poors, com el Nikkei il’EuroSTOXX han pujat. En canvi, l’IBEX-35 ha reculat, per primera vegada en els darrers sismesos. Les polítiques d’estímul al creixement econòmic al Japó, l’estat d’expansió de l’economianord-americana i la millora d’alguns indicadors de confiança a la UEM hi han contribuïtpositivament, mentre que la recessió i la consolidació fiscal han afectat negativament la borsaespanyola.Gabinet d’Estudis Econòmics Febrer 2013 www.cambrabcn.org 2
  3. 3. ECONOMIA CATALANAEl PIB català cau l’1,3% anual el 2012, segons l’Idescat i la GeneralitatEl quart trimestre del 2012, aquests organismes estimen que el PIB català va caure el 0,6%intertrimestral, la qual cosa suposà un agreujament de la recessió econòmica, atribuïda, sobretota l’empitjorament del comportament del consum de les llars, que van avançar algunes compres al’estiu per evitar la pujada de l’IVA a partir de l’1 de setembre.La caiguda de l’activitat al sector serveis s’ha intensificat el 2012L’indicador d’activitat dels serveis que elabora Idescat, situa la seva caiguda en el -5,6% anual el2012, per sobre del -0,6% del 2011. El 2012, les branques que han registrat un descens més fortde l’activitat han estat les del comerç i les activitats auxiliars i administratives, del -7,4% i -7%,respectivament. La resta de branques han registrat una caiguda de l’activitat més moderada, il’única que ha crescut ha estat la del transport i l’emmagatzematge. Indicador d’activitat als serveis. Anys 2011-2012 Taxes de variació anual, en % 8 5,9 6 4 2,5 2,4 2,3 2 1,3 0,2 0,4 0 -2 -2,1 -2,3 -2,2 -4 -3,7 -3,5 -6 -8 -7,0 -7,4 2011 2012 -10 Comerç Activ. admin. Activ. Inform. i Altres serv. Hostaleria Transport i i aux. profes., comunic. emmagatz. científ. i tècn. Font: IdescatLa producció industrial cau el 2,7% anual el 2012, tres dècimes més que el 2011La caiguda més forta ha estat la de la producció de béns d’equipament, i sobretot, lesd’estructures metàl·liques i material de transport (-11,1%). Tanmateix, cau pràcticament tota laproducció per tipus de béns, sent l’única excepció la d’energia, que creix el 5,6%. També destacael descens de la producció de béns de consum durador, del -7,1%, i la de química i minerals nometàl·lics ni energètics (béns intermedis), del -6,5%. L’atonia de la demanda interna, tant delconsum com de la inversió, expliquen aquest comportament de la producció industrial.El creixement de les exportacions de béns repunta el quart trimestre del 2012Aquest bon comportament ha fet que les exportacions hagin crescut el 5% anual en el conjunt del’any 2012. Les importacions, per contra, han continuat caient el darrer trimestre de l’any passat ihan tancat el 2012 amb un descens del 3,1% anual. Aquests dos factors han fet que l’economiacatalana hagi registrat una reducció del dèficit comercial de béns del 32,1% anual el 2012,situant-se en 10.405 milions d’€, el més baix dels darrers 14 anys.La població estrangera creix molt moderadament l’any 2012Segons dades d’Idescat a 1 de gener del 2013, la població estrangera resident a Catalunya és de1.186.779 persones, el 0,1% més que a 1 de gener del 2012, i representa el 15,2% de lapoblació total a Catalunya. La població estrangera d’origen europeu és majoritària per primeravegada, l’any 2012: el 30,9% del total d’estrangers a Catalunya. De fet, han crescut elsestrangers procedents de tots els continents, excepte l’americà, concretament del d’Amèrica delSud, que es redueix el 7,5% el 2012, després de la forta expansió del període 2000-2009.Gabinet d’Estudis Econòmics Febrer 2013 www.cambrabcn.org 3
  4. 4. NOVETATS DE POLÍTICA ECONÒMICAReforma per a la racionalització i sostenibilitat de l’administració localPrincipals mesures que incorpora l’Informe per a la reforma de l’administració local, ques’estima suposarà un estalvi net de 7.129 milions d’euros entre els anys 2013 i 2015: Es clarifiquen per primera vegada les competències municipals per llei, eliminant duplicitats i competències impròpies. S’estableix un període transitori de 5 anys per al canvi de titularitat de les competències en sanitat i educació, que seran exclusives de les comunitats autònomes. Les mancomunitats i entitats locals menors que no presentin comptes en el termini de tres mesos es dissoldran. S’afavoreix la iniciativa econòmica perquè es limita l’ús d’autoritzacions administratives per iniciar una activitat econòmica. El sou dels membres de les corporacions locals es fixarà anualment en els Pressupostos de l’Estat segons la població del municipi i es fixa un màxim de 100.000 euros. Es redueix el nombre de personal eventual i de càrrecs públics amb dedicació exclusiva en funció de la població del municipi.Reial Decret-llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l’emprenedor id’estímul al creixement i la creació d’ocupacióDesenvolupament de l’Estratègia d’Emprenedoria i Ocupació Jove (per a menors de 30 anys): Tarifa plana de 50€ en la cotització a la Seguretat Social per a nous autònoms durant els primers 6 mesos. Durant els 18 mesos següents hi ha una reducció gradual dels incentius. Compatibilitat de la prestació per atur amb l’inici d’una activitat per compte pròpia durant 9 mesos. Capitalització fins al 100% de la prestació per aportar-la al capital social d’un nova societat. S’amplia de 2 a 5 anys la durada de l’activitat por compte pròpia que permet interrompre i reprendre el cobrament de la prestació per atur.Estímuls a la contractació de joves fins que la taxa d’atur se situï per sota del 15%: Reducció de la quota empresarial a la Seguretat Social en un 75% per a empreses de més de 250 treballadors i del 100% per a la resta, per a la contractació a temps parcial amb vinculació formativa per a menors de 30 anys sense experiència laboral prèvia o aturats. Reducció del 100% en la quota de l’empresa a la Seguretat Social durant el primer any per a autònoms i empreses de fins a 9 treb. que contractin indefinidament a un aturat <30 anys. Contracte “primera ocupació jove”: bonificació de 500 euros/any durant 3 anys o 700 euros en cas de ser dona. Incentiu al contracte en pràctiques per a joves de fins a 30 anys: reducció de la quota de l’empresa a la Seguretat Social por contingències comunes de fins al 50%. Contracte “GENERACIONS”: Incentiu a la contractació de persones amb experiència per a la seva incorporació a nous projectes d’emprenedoria jove.Suport fiscal a la iniciativa emprenedora Les societats de nova creació tributaran a un tipus reduït del 15% (base compresa entre 0 i 300.000 €) i del 20% (resta de la base), i els autònoms que inicien activitats econòmiquesGabinet d’Estudis Econòmics Febrer 2013 www.cambrabcn.org 4
  5. 5. podran aplicar una reducció del 20% en els rendiments nets, en ambdós casos durant els dos primers exercicis en què s’obtinguin resultats positius.Suport al finançament Facilitació per què les assegurances privades i fons de pensions inverteixin en valors negociats en el Mercat Alternatiu Borsaris i en entitats de capital risc; i supressió dels límits a les emissions de valors, com alternativa al finançament no bancari de les empreses. Mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercials: s’estableix un termini de pagament de 30 dies i s’endureix la penalització de la mora (augmenten els interessos i s’obliga el pagament d’una quantitat fixa). Ampliació del Pla de Pagament a Proveïdors, amb una dotació de més de 2.600 milions, per factures anteriors a l’1/1/2012.Altres: S’estableixen les bases per a la liberalització del transport ferroviari de passatgers a partir del 31 de juliol de 2013. S’adopten mesures per fomentar la competència en el sector dels hidrocarburs líquidsGabinet d’Estudis Econòmics Febrer 2013 www.cambrabcn.org 5

×