Màxima eficiència per tirar endavant

377 views
319 views

Published on

Sr. Josep Maria Martí Escursell,
BusMet

Resum ponència: La crisi ens mena a un cercle viciós: hauríem d'oferir tarifes més baixes i més quantitat de transport públic que mai per ajudar als ciutadans més necessitats, però els pressupostos ens els fan reduir imperativament. Podem sortir-nos-en?

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
377
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Màxima eficiència per tirar endavant

 1. 1. Màxima eficiència per tirar endavant8a Jornada AMTU - MartorellJosep Maria Martí – 14 de març de 2012
 2. 2. I doncs, la crisi (1)
 3. 3. I doncs, la crisi (2)
 4. 4. PIB - Espanya
 5. 5. Bases imposables. Principals impostos
 6. 6. Impostos devengats
 7. 7. Pressupost de l’Estat - 2010
 8. 8. Previsió d’ingressos a l’Estat - 2010
 9. 9. Evolució del dèficit
 10. 10. Deute de les Administracions Públiques
 11. 11. Comparativa amb altres païdos d’Europa (1)
 12. 12. Comparativa amb altres païdos d’Europa (2)
 13. 13. Més països europeus
 14. 14. Evolució de l’ocupació en tots els sectors (1)Empleo equivalente totalUnidad: miles de empleosRamas de actividadAgricultura, ganadería y pescaIndustrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua,actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminaciónDe las cuales: Industria manufactureraConstrucciónComercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hosteleríaInformación y comunicacionesActividades financieras y de segurosActividades inmobiliariasActividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliaresAdministración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios socialesActividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros serviciosTOTAL
 15. 15. Evolució de l’ocupació en tots els sectors (2)2000 (P) 2001 (P) 2002 (P) 2003 (P) 2004 (P) 942,0 948,2 936,5 925,3 893,5 3.024,3 3.017,6 2.980,1 2.978,5 2.955,1 2.841,6 2.833,4 2.795,5 2.780,4 2.749,0 1.846,6 1.982,4 2.060,2 2.154,3 2.242,7 4.180,1 4.285,9 4.411,7 4.516,4 4.693,3 349,1 360,7 374,6 375,9 390,0 356,8 355,2 360,5 361,3 363,3 106,2 113,6 121,6 135,8 145,5 1.029,9 1.199,7 1.304,8 1.393,4 1.484,0 2.897,8 2.970,0 3.034,6 3.133,5 3.233,4 936,7 963,8 992,1 1.030,5 1.089,6 15.669,5 16.197,1 16.576,7 17.004,9 17.490,4
 16. 16. Evolució de l’ocupació en tots els sectors (3)2005 (P) 2006 (P) 2007 (P) 2008 (P) 2009 (P) 2010 (P) 868,4 821,3 801,2 770,6 737,9 752,6 2.931,8 2.870,7 2.809,3 2.759,3 2.418,8 2.280,8 2.720,8 2.655,0 2.588,4 2.540,5 2.198,4 2.068,9 2.405,0 2.551,2 2.687,1 2.373,6 1.838,1 1.608,8 4.833,9 4.985,4 5.245,8 5.315,9 5.018,5 4.927,9 407,5 432,8 430,1 438,9 436,0 426,8 369,5 383,1 396,0 402,7 393,4 384,4 159,4 183,1 191,2 203,6 189,0 181,1 1.616,8 1.797,2 1.917,5 2.066,0 2.012,0 2.006,5 3.348,2 3.476,8 3.548,3 3.635,8 3.698,1 3.727,9 1.156,1 1.224,5 1.256,9 1.271,4 1.254,5 1.224,5 18.096,6 18.726,1 19.283,4 19.237,8 17.996,3 17.521,3 Població total: De 40,9 el 2002 a 46,2 el 2012
 17. 17. Evolució de l’ocupació en tots els sectors (4) Empleo equivalente total (en miles de empleos)6,000.0 5,315.9 5,245.85,000.0 5,018.5 4,927.9 4,180.14,000.0 3,548.3 3,635.8 3,698.1 3,727.93,000.0 3,024.3 2,759.3 2,809.3 2,897.8 2,687.1 2,373.6 2,418.8 2,280.82,000.0 2,012.0 2,006.5 1,846.6 1,917.5 2,066.0 1,838.1 1,608.81,000.0 1,029.9 0.0 2000 2007 2008 2009 2010 Industria Administración pública Actividades profesionales Comercio Construcción
 18. 18. Posició de la Comissió de Transports del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports sobre el finançament del transport públic. Febrer 2012
 19. 19. Situació actualMantenir criteris de Gestió de serveis i Planificació d’infraestructures Insostenibilitat econòmica del sistema Transport Públic Col·lectiu urbà i metropolità
 20. 20. Causes (1) Hipòtesi de finançament • no s’han complert d’Infraestructures Costos de O&M de noves • inassumibles infraestructures - Revisió de costos - Revisió d’ingressosTot i que:• Ben planificades• Superar dèficits d’inversions del passat• Facilitar nivells de serveis
 21. 21. Causes (2) Establiment de serveis d’oferta molt superiors a la demanda Feble racionalització de serveis al posar en marxa noves infraestructures Tímida aplicació de creuament d’accions per reducció de l’ús delvehicle privat. (Permès per la llei de mobilitat de 2003) i incentivant el Transport Públic Col·lectiu
 22. 22. Causes (3) Tarifes polítiques • Impossibilitat de repercussió de costos • Ha permès endegar obres, però amb incrementEnginyeria Financera de despeses financeres podent fer-les inviables en alguns casos.Tarifes i aportacions • Augment dels costos del sistema públiques Endeutament Operadors Costos financers no previstos (Interessos de demora)
 23. 23. Reflex de tot plegat:Evolució entre 2005 i 2010 ha estat la següent a l’àmbit ATM: Demanda (viatges) + 3,9% Oferta (cotxes-Km.) +33,5% Costos operatius + 42,4%
 24. 24. Propostes (1) Planificar Avaluar Programar - Criteris avaluació - Possibilitat (MAIT) finançament a - Anàlisi rigurosa L.P. Llarg termini homogènia - Preveure el - Racionalitat dels finançament de resultats la O&M també! No planificar Racionalitzar  infraestructures Eliminar redundants redundàncies
 25. 25. Propostes (2)Visió integrada de polítiques de mobilitat Autoritats de transport i mobilitat TPC absorbeixi els augments futurs de mobilitat Acotar mobilitat en vehicle privat
 26. 26. Propostes (3.1)Cal una Llei de finançament TPC – Estat espanyolDesenvolupament reglamentari de la Llei de mobilitat a Catalunya Definir criteris de servei i oferta dels diferents operadors - Mitjans de transport òptims - Normes de servei segons mobilitat esperada i costos associats - Finançament per part dels empleadors i generadors de mobilitat El finançament ha de ser proporcional a l’eficiència i a l’aprofitament de la capacitat, no a l’oferta ni als costos Ha d’assegurar la sostenibilitat econòmica del sistema: F = Costos - (Tarifa + aportació pública directa)
 27. 27. Propostes (3.2)La LleiMecanisme que estimula l’eficiència de la gestió Bonus-Malus – Operadors i Administracions Administracions Operadors Regles del joc als agents: Ocupadors Generadors de mobilitat Actors en el territori Recursos econòmics efectius i vinculants al TPCReglament de la Llei de Mobilitat Incentivar actuacions creuades per al seu finançament
 28. 28. Propostes (4)Revisió del Sistema Tarifari + utilització  millor preu Replantejament tarificació social Proporcionalitat costos, temps, distàncies Noves tecnologies de xip sense contacte que permetin el tractament individual i personalitzat a l’usuari-client Establir el nivell de copagament i posar-lo en valor a la ciutadania.
 29. 29. Propostes (5) Esgotar possibilitats de generar nous ingressosPlataformes reservades + Velocitat comercialCarril bus Qualitat Optimització de recursos + ingressos per captació + demandaGenerar ingressos addicionals a la tarifaAparcament en els intercanviadors modals (amb tarifes coherents)Aprofitament complementarietat: bus-tren-aparcaments-bicings-carsharing-taxis compartits
 30. 30. Propostes (6)Racionalització costos operatius Augment d’ingressos Reducció de costos  Reducció de l’oferta quan és molt superior a la demanda  Eliminació redundàncies  Eficiència en condicions d’operació del transport: • Plataformes reservades • Prioritat semafòrica • Nous sistemes de validació i venda • Electrificació de línies • Impulsar la competència en l’accés i atribució dels serveis de transport. • Reducció costos unitaris • Revisió edat màxima o de la vida útil
 31. 31. Propostes (7)Mantenir nivell d’ingressos en intel·ligència i serveis d’alt valor afegit  Estratègies per a l’optimització de recursos de transport  Anàlisi de necessitat de mobilitat i informació  Desenvolupar models de millora de l’eficiència en tots els recursos emprats  Sistemes d’informació al client dinàmics  Col·laboració universitat - empresa en R+D+i
 32. 32. Busmet-Fecav davant la nova situació del Sistema de Transport Públic. Març 2012
 33. 33. El transport públic a la RMB (2010) Viatges 450 000 400 000 350 000 Milers de viatgers 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Bus Metro i Tram Rodalies i FGC Cost: recaptació + subvencions 700 000 600 000 500 000 Milers deuros 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Bus Metro i Tram Rodalies i FGC
 34. 34. L’autobús Àmbit territorial Administració Operador TMB 1a corona EMT Tusgsal Fecav Empreses municipals Municipis (AMTU) Empreses no Fecav 2ª corona Empreses Fecav DGTM Empreses Fecav
 35. 35. Magnituds (2010) Velocitat comercial Longitud de la xarxa 60 100000 14.000 km Km (escala logarítmica) 50 10000 40 750 km 1000Km/h 30 100 20 10 10 0 1 DGTM EMT AMTU Bus TMB Rodalies Metro FGC Tramvia DGTM EMT AMTU Bus TMB Rodalies Metro FGC Tramvia Qualitat del servei 8 7 6 5 4 3 2 1 0 DGTM EMT AMTU Bus TMB Rodalies Metro FGC Tramvia
 36. 36. Anàlisi del servei de bus (2010) Cost/(vehicle*km) 4.5 4 3.5 3 Euros 2.5 2 1.5 1 0.5 0 DGTM EMT AMTU Relació entre la velocitat comercial i el cost vehicle per km 5Cost/veh x km (milers euros) 4 4 3 3 DGTM 2 EMT 2 AMTU 1 Línia tendència 1 0 0 10 20 30 40 Velocitat comercial (km/h)
 37. 37. Anàlisi del servei de bus (2010) Cost vehicle/hora 80 70 60 50 Euros 40 30 20 10 0 DGTM EMT AMTU Relació entre el cost per vehicle i hora i la velocitat comercial 80.00 70.00Cost/vehicle x hora 60.00 50.00 DGTM 40.00 EMT 30.00 20.00 AMTU 10.00 Línia tendència 0.00 0 10 20 30 40 Velocitat comercial
 38. 38. Anàlisi del servei de bus (2010) Cost/vehicle en servei 300 250Milers deuros 200 150 100 50 0 DGTM EMT AMTU
 39. 39. Les infraestructures i la gestió
 40. 40. Carril busAVANÇ DE PDI
 41. 41. Carril busPRIORITZACIÓ DE CARRILS BUS Font: “Formalització del programa d’infraestructures de transport públic per carretera del Pla Director d’Infraestructures de l’RMB Annex Carrils bus” (desembre 2009) ATM
 42. 42. Carril bus
 43. 43. Intercanviadors HUB UABPROPOSTA D’ORDENACIÓ DE LA XARXA DE TERMINALS DE TRANSPORT A BARCELONA. (ATM, 2006) Situació actual terminals DGTM
 44. 44. Intercanviadors  HUB UAB PROPOSTA D’ORDENACIÓ DE LA XARXA DE TERMINALS DE TRANSPORT A BARCELONA. (ATM, 2006)Situació actual terminals EMT
 45. 45. IntercanviadorsPROPOSTA DGPT D’ORDENACIÓ DE LES TERMINALS DELS AUTOBUSOS DGPT AMBINTERCANVIADOR DE LA DIAGONAL Diagonal Sants Sagrera TAV NordNous carrils bus
 46. 46. IntercanviadorsTERMINAL DE LA DIAGONAL
 47. 47. Gestió ASSIGNATURA PENDENT DEL PTVC PROPOSTA D’IMPLICACIÓ DE LES EMPRESES: TIPUS ATRIBUTS QUE MILLORA RESPONSABLE ència ació dit at tat esa sto e Inf orm Preu/c Trac te Segur Como Rapid FreqüINFRAESTRUCTURES Carrils bus X X X Administració Sistemes priorització X X Administració Intercanviadors X X X X Administració Estacions X X X Administració Marquesines X X X X Administració/empreses MECANISMES DE Plànols i horaris X Administració/empreses GESTIÓ SAE X Administració/empreses Mitjans telemàtics (web, panells, smartphones, etc) X X X Administració/empreses Gestió estacions X X Administració/empreses Gestió marquesines X X Administració/empreses Millora flotes X X X X Administració/empreses Centre TP de Catalunya X X X Administració i empreses Unificació tecnologies de venda X X X Administració
 48. 48. Noves tecnologies
 49. 49. Gràcies per la seva atenció

×