Presentació Pla de Control i Míllora Contínua al Servei de Neteja Sant Cugat

499 views
411 views

Published on

L’Ajuntament de Sant Cugat implanta un concepte nou fins ara a les concessions públiques: pagar en funció del compliment, la qualitat i la satisfacció del servei. El govern de Sant Cugat és el primer en implantar el sistema ‘leangovernment’ en la concessió del servei de neteja viària i de recollida de residus.
L’objectiu és avaluar de forma continuada mitjançant indicadors objectivables el grau de compliment de la licitació i el marge de millora i eficiència dels recursos materials i humans. b aquesta iniciativa, l’Ajuntament s’ha convertit en una administració pionera a l’hora d’aplicar el concepte de facturació variable en la prestació dels serveis municipals

Published in: News & Politics
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
499
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
120
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentació Pla de Control i Míllora Contínua al Servei de Neteja Sant Cugat

 1. 1. Pla de Control i Millora Contínua del Servei deNeteja Viària i Recollida i Transport de Residusde l’Ajuntament de Sant Cugat del VallèsDossier de PremsaSant Cugat del Vallès, 20 Març de 2013
 2. 2. Índex 1. Introducció pàg. 3 2. Objectius del Pla de Control i Millora Contínua pàg. 4 3. Fases del projecte pàg. 5 4. Execució operativa pàg. 7 5. Metodologia Lean Government pàg. 11 2
 3. 3. 1. Introducció• L’any 2009 es va realitzar un estudi tècnic de referència per dimensionar el servei, determinarles necessitats reals del municipi i estudiar les noves tecnologies per fer-lo més eficient.•L’any 2010 es van redactar els nous plecs de condicions sota els principis d’innovació,transparència, optimització i control. Aquests plecs van establir les bases que han fet possibleel sistema de control i millora continua del servei.•El Ple municipal en data 20 de desembre de 2010 va adjudicar el contracte de neteja viària irecollida i transport de residus municipals a l’Empresa Valoriza Servicios Ambientales S.A.L’Àmbit de Gestió de Territori i Qualitat Urbana de l’Ajuntament de Sant Cugat ha implementat - apartir del Gener de 2013 - un nou Pla de Control i Millora Contínua del servei de Neteja Viària iRecollida i Transport de Residus de la ciutat.•L’objectiu del sistema és controlar i avaluar de manera permanent la quantitat i la qualitatdel servei ofert per l’empresa concessionària encarregada de realitzar les tasques que formenpart del servei. Aquest control - executat amb una periodicitat diària – permet, d’una banda,emetre una factura mensual ajustada a la realitat de la feina executada i, per l’altra, identificar demanera permanent els aspectes potencialment millorables.•El projecte, liderat per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, es tracta d’una iniciativa pionera enl’àmbit de l’Administració Pública arreu de l’Estat basada en el principis de la metodologia LeanGovernment. 3
 4. 4. 2. Objectius del Pla de Control i Millora Contínua 1 Controlar d’una manera exhaustiva i rigorosa el nivell general del servei ofert per l’empresa concessionària del servei de Neteja Viària i Recollida i Transport de Residus i emetre una factura variable que es correspongui amb la quantitat dels serveis prestats i amb l’avaluació qualitativa dels mateixos. 2 Identificar proactivament i aplicar contínuament totes aquelles millores que permetin optimitzar el nivell del servei de Neteja Viària i Recollida i Transport de Residus 3 Oferir un servei de qualitat als ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat i, al mateix temps, assegurar que els recursos públics s’inverteixen de forma eficient Volem garantir l’eficiència i la qualitat permanent del servei de Neteja Viària i Recollida i Transport de residus per mitjà de l’optimització dels recursos destinats 4
 5. 5. 3. Fases del projecteEl projecte s’ha dut a terme en 2 grans fases: la primera d’elles va servir per a realitzar l’anàlisi dels processos i lesmètriques clau del servei així com per definir els mecanismes necessaris per a l’establiment del Pla de Control i MilloraContínua. Establir els mecanismes de Control i Millora Contínua del servei de Neteja 1ª Fase: Maig – Desembre 2012 Viària i Recollida i Transport de Residus Anàlisi i diagnòstic de la Preparació del Control i A B Definició de la solució C situació inicial la Millora Contínua Control de qualitat del servei de neteja viària i recollida i transport de residus Introduir dades dinspeccions Quadre de Comandament Modificar paràmetres de fac turació Quali_net Generar informe mensual Consultar informe anual  Definició i anàlisi de valor dels  Identificació de les possibles  Establiment d’una metodologia processos actuals del servei oportunitats de millora d’inspecció  Establiment d’indicadors i  Estimació dels beneficis que  Definició d’un quadre de mètriques clau podria suposar la seva comandament i un sistema de implementació facturació variable en base a la  Determinació de les causes-arrel cobertura i la qualitat del servei de les problemàtiques  Comparativa de la situació executat observades actual - futura 5
 6. 6. 3. Fases del projecteLa segona fase del projecte –en la qual ens trobem actualment- és la destinada a garantir l’execució del Pla per mitjàdel desenvolupament de les eines que assegurin el control del servei i la posada en marxa d’accions que en millorin elfuncionament de manera permanent. Garantir l’execució del Pla de Control i Millora Contínua del servei i Gestió 2ª Fase: Actualitat del Canvi Desenvolupament Identificació, priorització Definició dels A d’eines per garantir el B i aplicació de millores C mecanismes per garantir control del servei progressives la gestió del canvi  Definició i establiment dels protocols  Adaptació, millora i  Elaboració i impartició del Pla i criteris per a la recollida, avaluació i desenvolupament de les fitxes de Formació millora contínua del servei d’inspecció  Disseny i suport en l’execució  Planificació, recollida i processament  Ajustament dels paràmetres i del del Pla de Comunicació de les dades mètode de càlcul de la facturació intern i extern variable  Realització d’informes de nivell de servei 6
 7. 7. 4. Execució operativaCom es concreta això en el dia a dia? 1 Comprovar la feina diària Realització executada, quantitativa i d’inspeccions qualitativament, per l’empresa concessionària 2 Recollir i analitzar tota la Recopilació de dades informació mensual relativa al servei 3 Elaborar la factura en base Avaluació del servei al servei realitzat per l’empresa concessionària 7
 8. 8. 4. Execució operativa Com es concreta això en el dia a dia?1 Realització d’inspeccions  Cada dia els inspectors de l’Ajuntament surten al carrer per comprovar la feina realitzada per l’empresa concessionària.  Per a recollir la informació, els inspectors de l’Ajuntament utilitzen unes fitxes dinspecció que serveixen per avaluar la qualitat del servei executat.  Per assegurar que la informació es recopila d’una manera justa, les inspeccions es fan sempre en companyia d’un responsable de l’empresa concessionària.  Al final del mes, s’han inspeccionat totes les tasques que formen part del servei. OK NO 8
 9. 9. 4. Execució operativa Com es concreta això en el dia a dia?2 Recopilació de dades  Diàriament es comproven les dades sobre l’execució del servei, gràcies a les dades proporcionades en temps real per MOBA, el sistema de seguiment i control incorporat a tota la flota del servei.  Les dades recopilades en les inspeccions diàries de qualitat s’afegeixen a un quadre de comandament anomenat Quali_net.  A partir del tractament de les dades obtingudes a través d’ambdues fonts, el Quali_net genera informes mensuals del nivell de servei. Quali_net Sistema d’informació 9
 10. 10. 4. Execució operativa Com es concreta això en el dia a dia?3 Avaluació del servei  En base a les dades introduïdes al Quali_net s’efectua l’avaluació mensual del nivell de servei.  L’objectiu és valorar que totes les tasques incloses com a part de la concessió estiguin fetes i que aquestes s’hagin fet bé.  La factura mensual que farà l’Ajuntament dependrà del resultat de les avaluacions. Quali_net 10
 11. 11. 5. Metodologia Lean GovernmentEl desenvolupament del Pla de Control i Millora Contínua s’ha dut a terme en base a la metodologia Lean Government.Aquesta metodologia és un híbrid entre l’agilitat i la capacitat d’optimització de processos del Lean i la solidesametodològica del Six Sigma. La conjunció d’ambdues tècniques proporciona una rigorosa eina d’execució de projectes. METODOLOGIA LEAN + SIX SIGMA Motorola (1982) - desenvolupada Origen Toyota (entre 1948 i 1975) posteriorment per General Electric Incrementar la velocitat i l’agilitat dels Millorar els processos a través del processos, identificant i eliminant el mesurament i l’anàlisi estadística dels factors Objectiu desaprofitament i el no-valor afegit que contribueixen al seu funcionament i rendiment (sentit més ampli de la millora)  Principis Lean:  DMAIC (millora de processos): Define, • Definir valor Measure, Analyze, Improve, Control Metodologia • Identificar i eliminar desbarataments  DFSS (creació de processos): Demand, • Crear flux i sistema “pull” Define, Develop, Design, Deploy • Buscar la perfecció Aporta rapidesa i simplificació Aporta lesquelet metodològic dràstica 11
 12. 12. 5. Metodologia Lean GovernmentLa metodologia Lean Six Sigma es diferencia d’altres per tenir un rigorós procés de mesurament i tractament de dadesque permet prendre decisions en base a resultats objectius i, en conseqüència, millora substancialment el rendimentoperatiu d’una organització.Diferències entre el Lean Government i d’altres metodologies METODOLOGIA LEAN GOVERNMENT METODOLOGIES TRADICIONALS Normalment es pressuposa el que el client Es focalitza en millorar allò realment rellevant per necessita i percep com a problemàtica, arribant a al client (intern i extern) del procés implementar la solució no adequada Tradueix els objectius en mètriques Moltes vegades es basa en la intuïció, prenent quantificables (exemple: reducció del temps de decisions que no són en base a un tractament tramitació en un 30%), demostrant amb dades acurat de dades objectives les millores introduïdes en el procés Alinea les millores dels processos amb els Es destina un esforç i/o inversió a una solució objectius de l’organització amb menys resultats Persegueix la millora contínua, establint No tenen un pla de control per a mantenir al llarg mecanismes i indicadors de seguiment i control de la del temps una qualitat igual o superior a l’assolida solució implementada mitjançant la solució 12
 13. 13. 13

×