Un viatge signat pel Nil

1,531 views
1,428 views

Published on

Aquest projecte pretén mostrar una experiència inclusiva de cinc alumnes amb Deficiència Auditiva pregona, ubicats al nivell de 2n d’ E.S.O a l’ IES Sabadell, un centre amb anys d’experiència en la integració d’alumnat sord escolaritzat en una Modalitat Educativa Bilingüe (Llengua de Signes/Ll. oral i escrita en Català) El projecte presentat reflecteix les actuacions d’atenció a la diversitat a nivell de centre per a donar una resposta educativa de qualitat a l’alumnat amb sordesa, amb l’objectiu d’incloure’l en el major nombre d’activitats i experiències educatives amb els companys oïdors per tal d’evitar el paral•lelisme entre l’alumnat amb sordesa de la UALL (que conforma una Tutoria específica dins el nivell de 2n d’ E.S.O) i la vida ordinària del centre. De tot el ventall d’actuacions inclusives que s’estan realitzant des de l’ inici de l’alumnat sord a l’ E.S.O, hem desenvolupat de forma més àmplia el projecte d’inclusió d’aquests alumnes a l’àrea de Ciències Socials, dut a terme de forma continuada des de principi del curs. Els objectius d’aquesta iniciativa són: - Incloure l’alumnat sord en una àrea curricular de forma normalitzada facilita el seu desenvolupament cognitiu, social, afectiu, comunicatiu i lingüístic - Generalitzar els aprenentatges a nivell funcional i significatiu, ja que amb aquest tipus d’activitats els alumnes amb sordesa es troben en igualtat de condicions respecte els seus companys oïdors i es senten motivats per exposar bé els continguts davant el grup classe. - El respecte i coneixement de la diversitat al centre de forma interactiva i natural - L’ús de les TIC (de forma sistemàtica i a totes les matèries) i dels recursos visuals per a facilitar la comprensió de la informació a l’alumnat sord així com també el treball interactiu dels continguts de l’àrea entre ells.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,531
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
22
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Un viatge signat pel Nil

 1. 1. PARAULES EN SILENCI SIGNES SONORS Una experiència d’ integració entre alumnes sords y oïdors a l’àrea de Ciències Socials i d’altres disciplines a l’IES Sabadell, un centre inclusor d’alumnat sord en modalitat educativa Bilingüe (Barcelona)
 2. 2. La UALL: Unitat d’Audició i Llenguatge <ul><li>Està formada por cinc alumnes de 14 anys que presenten una Sordesa Neurosensorial pregona </li></ul><ul><li>La UALL conforma una Tutoria específica dins el Nivell Educatiu de 2n d’E.S.O. L’alumnat no es pot integrar en un grup - classe ordinari degut al ritme i dificultats d’aprenentatge que presenten, sobretot a nivell de lectoescriptura i comprensió de les fonts escrites en totes les àrees curriculars </li></ul><ul><li>El Llenguatge de Signes és la llengua de comunicació y vehicular de tot el seu procés d’ensenyament-aprenentatge </li></ul><ul><li>Dues mestres d’ Audició y llenguatge imparteixen totes les àrees curriculars al grup i una Logopeda realitza el treball específic de Parla i Llenguatge a cada alumne a nivell individual. Totes les professionals tenen un domini de la Llengua de Signes par tal que l’ alumnat pugui accedir al currículum escolar </li></ul><ul><li>L’alumnat amb sordesa fa les mateixes àrees del nivell educatiu corresponent, però les programacions i els temes estan adaptats a les seves NEE especificades al seu Programa Individual </li></ul><ul><li>L’ús de les TIC és un recurs pedagògic essencial per tal d’assegurar la comprensió dels continguts de les diferents matèries. La varietat de les TIC del centre (La PDI, els ordinadors amb accés a Internet, el canó, els programes informàtics per accedir a la informació...) fan possible la generalització dels aprenentatges de forma significativa a través del canal visual: el sentit intacte amb el que compten les persones sordes per accedir a la comprensió dels conceptes i de l’entorn </li></ul>Webvisual.TV
 3. 3. NEE dels alumnes sords <ul><li>El seu ritme d’aprenentatge és molt lent perquè no tenen la capacitat de l’Atenció Dividida. Mentre miren les explicacions de la intèrpret no poden fer cap altra activitat </li></ul><ul><li>L’ús de la informació visual i les TIC en totes les àrees és imprescindible per tal que puguin accedir a la comprensió dels conceptes i a la informació escrita. L’alumnat sord necessita el suport de les imatges i la informació visual contínuament per a poder seguir les explicacions signades. </li></ul><ul><li>Pels alumnes amb Deficiència Auditiva, la importància de les imatges i els signes és equivalent a la veu i a la llengua escrita pels alumnes oïdors </li></ul><ul><li>Necessiten aprendre a través de Projectes més globals, funcionals i interdisciplinars per tal que els aprenentatges siguin significatius i els puguin generalitzar </li></ul><ul><li>Realitzar el major nombre possible d’activitats inclusives amb l’alumnat oïdor per tal de poder potenciar els àmbits que presenten afectats els alumnes amb sordesa degut a les dificultats de Llenguatge, tant a nivell oral com escrit: el cognitiu, el sòcioafectiu i el comunicativo-lingüístic. </li></ul>
 4. 4. Presentació dels alumnes de la UALL <ul><li>Tots aquests alumnes han estudiat en un centre d’ E.E per a alumnes amb Deficiència Auditiva durant l’etapa d’E. Primària; on van aprendre la Llengua de Signes Catalana . Són alumnes molt heterogenis quant a procedències, grau de sordesa , nivells i ritmes d’aprenentatge, però tots ells necessiten el Mètode Educatiu Bilingüe per al seu procés d’ensenyament-aprenentatge. Un mètode que parteix de la Llengua de Signes per a poder accedir a la comprensió de la llengua oral i escrita i dels continguts curriculars. </li></ul>Tinc 14 anys, sóc del Marroc i vaig arribar a Catalunya als 7 anys. Al meu país mai vaig anar a l’escola. Aquí tinc molts amics sords i oïdors. Bilal (Per a llegir els noms dels alumnes fets en Dactilologia cal tenir la lletra “Dedos”.
 5. 5. Tinc 14 anys i sóc catalana. Als 7 anys vaig començar a anar a l’escola amb alumnes sords i vaig aprendre la Llengua de Signes. Esther Tinc 14 anys i vaig arribar a Catalunya quan en tenia 11. Gràcies a la Llengua de Signes em puc comunicar amb els altres. Waffa Jo també tinc 14 anys i sóc del Marroc. Vaig arribar aquí quan tenia 6 anys i la Llengua de Signes m’ha permès aprendre moltes coses. Jo domino la LSC però hi sento una miqueta. Fatima Jo vaig néixer a Bolívia i vaig arribar a Catalunya quan tenia 7 anys, després d’un accident de cotxe que em va deixar sord. Franklin
 6. 6. RESPOSTA EDUCATIVA Línies d’actuació i d’atenció a la diversitat per incloure l’alumnat amb sordesa al centre <ul><ul><li>Integrar , sempre que sigui possible, l’alumnat sord en les activitats ordinàries del centre per tal d’afavorir el seu desenvolupament en tres àmbits : cognitiu -curricular, sòcioafectiu i comunicativo-lingüístic. Els alumnes amb sordesa presenten limitacions a aquests nivells </li></ul></ul><ul><ul><li>Realitzar activitats puntuals de diferents àrees dins un grup classe ordinari en funció dels conceptes que es treballin al llarg del curs i de forma consensuada amb el professor de matèria </li></ul></ul><ul><ul><li>Integrar l’alumnat sord més competent en un grup d’Aprenentatges Bàsics </li></ul></ul><ul><ul><li>Incloure l’alumnat amb sordesa en matèries Optatives adequades amb altres alumnes oïdors del nivell amb la traducció de la mestra intèrpret. </li></ul></ul><ul><ul><li>Oferir una Optativa de Llenguatge de Signes als alumnes oïdors del nivell per tal de donar-los recursos i estratègies per a afavorir la comunicació mútua. </li></ul></ul><ul><ul><li>Compartir l’àrea d’Educació Física amb alumnes oïdors (un alumne sord a cada tutoria) </li></ul></ul><ul><ul><li>Participar en les activitats ordinàries del nivell educatiu corresponent: sortides, Crèdits de Síntesi, xerrades, activitats de Tutoria transversals a tot el nivell... </li></ul></ul><ul><ul><li>Incloure el projecte de Sensibilització de la sordesa i les característiques d’aquest alumnat al PAT de 1r d’E.S.O i , de forma més àmplia, al PAT del nivell educatiu on es troba l’alumnat sord. </li></ul></ul>
 7. 7. ACTUACIONS CONJUNTES A L’ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS DELS ALUMNES DE LA UALL I ELS DE PRIMER D’E.S.O <ul><li>Activitat a l’aula d’informàtica sobre mapes interactius del portal edu365.cat. </li></ul><ul><li>Activitat sobre la pel·lícula “La recerca del foc”. </li></ul><ul><li>Activitat d’elaboració d’un treball sobre la Prehistòria (Pintures Rupestres) per exposar amb la Pissarra Digital. </li></ul><ul><li>Activitat de confecció d’un treball sobre la cultura egípcia per a exposar amb Pissarra Digital. </li></ul>
 8. 8. ELS ALUMNES DE LA UALL I ELS DE PRIMER D’E.S.O REALITZEN UNA ACTIVITAT CONJUNTA A L’AULA D’INFORMÀTICA DE LA PÀGINA WEB edu365.cat
 9. 9. TREBALL EN GRUP A L’AULA D’INFORMÀTICA SOBRE MAPES FÍSICS I POLÍTICS INTERACTIUS D’EUROPA, ESPANYA I PLANISFERI .
 10. 10. DEBAT SOBRE LA PEL.LíCULA “A LA RECERCA DEL FOC” <ul><li>Després de visualitzar la pel·lícula els alumnes responen a un qüestionari i es realitza un debat sobre el seu contingut. </li></ul><ul><li>Els alumnes de la UALL segueixen les intervencions a través de les explicacions amb Llengua de signes . </li></ul><ul><li>Al final del debat els alumnes manipulen un ganivet de sílex realitzat amb la tècnica de treballar la pedra similar a la de la pel·lícula. </li></ul>
 11. 11. REALITZACIÓ D’UNA ACTIVITAT TIC SOBRE LA PREHISTÒRIA DELS ALUMNES DE LA UALL I DE PRIMER D’E.S.O <ul><li>OBJECTIUS </li></ul><ul><li>Treball de recerca realitzat a l’aula i a casa. </li></ul><ul><li>Treball col·laboratiu. Organització en grups de 3 o 4 alumnes. </li></ul><ul><li>Participació dels alumnes amb Dèficits Auditius. </li></ul><ul><li>Ús de les Noves Tecnologies en la recerca i en l’exposició. </li></ul><ul><li>Presentació a classe de cada grup del seu treball amb la Pissarra Digital. </li></ul><ul><li>Valoració i debat sobre cada treball pel grup classe. </li></ul><ul><li>Avaluació de la recerca, sistematització, organització i exposició de la informació. </li></ul><ul><li>Avaluació del treball individual i en grup. </li></ul><ul><li>Autoavaluació. </li></ul>
 12. 12. PRESENTACIÓ DE L’ACTUACIÓ PER PART DEL PROFESSORAT DE LA UALL I DE PRIMER D’ESO <ul><li>Presentació dels objectius del treball. </li></ul><ul><li>Presentació dels continguts a treballar. </li></ul><ul><li>Explicació dels diferents recursos que es poden trobar a la xarxa. </li></ul><ul><li>Explicació de l’avaluació. </li></ul><ul><li>Confecció dels grups de treball incorporant els alumnes amb més dificultats d’integració en les diferents agrupacions. </li></ul><ul><li>Explicació del disseny d’un treball per a presentar amb Pissarra Digital. </li></ul><ul><li>Explicació de la forma de fer una presentació pública. </li></ul>
 13. 13. PRESENTACIÓ DEL TREBALL DE LES PINTURES RUPESTRES A LA PISSARRA DIGITAL <ul><li>Els alumnes, per grups, presenten als seus companys de classe el treball realitzat sobre la Prehistòria amb una Pissarra Digital. </li></ul><ul><li>Els alumnes expliquen els continguts, les fonts d’informació i els aspectes formals en la seva elaboració del treball. </li></ul><ul><li>La professora intèrpret a través del Llenguatge de signes ho tradueix als alumnes de la UALL </li></ul><ul><li>Es realitza un torn de preguntes per part dels alumnes per a clarificar conceptes. </li></ul>
 14. 14. EXPOSICIÓ A LA PISSARRA DIGITAL D’UN TREBALL SOBRE LA CULTURA EGÍPCIA <ul><li>OBJECTIUS </li></ul><ul><li>Treball de recerca realitzat a l’aula i a casa. </li></ul><ul><li>Treball col·laboratiu. Organització en grups de 3 o 4 alumnes. </li></ul><ul><li>Ús de les Noves Tecnologies en la recerca i en l’exposició. </li></ul><ul><li>Presentació a classe de cada grup del seu treball a la Pissarra Digital. </li></ul><ul><li>Activitat d’inclusió dels alumnes amb sordesa. </li></ul><ul><li>Participació dels alumnes amb dèficits auditius de la UALL com a grup amb entitat pròpia. </li></ul><ul><li>Preparació a classe dels alumnes de la UALL dels continguts a explicar. </li></ul><ul><li>Exposició del treball per part dels alumnes de la UALL al grup classe d’oïdors </li></ul>La religió egípcia. ( en Llengua de Signes )
 15. 15. EXPOSICIÓ DELS ALUMNES DE LA UALL DEL TREBALL SOBRE LA CULTURA EGÍPCIA AL GRUP DE 1rA A LA PISSARRA DIGITAL, EN LLENGUA DE SIGNES, AMB LA TRADUCCIÓ DE LA MESTRA- INTÈRPRET ALS ALUMNES OÏDORS Fàtima Bilal Esther Franklin Bilal Alumnes de la UALL
 16. 16. ALTRES ACTUACIONS D’INCLUSIÓ DELS ALUMNES DE LA UALL EN DIFERENTS DISCIPLINES COM EDUCACIÓ FÍSICA, MATÈRIES OPTATIVES, PLA D’ACCIÓ TUTORIAL, APRENENTATGES BÀSICS I SORTIDES EDUCATIVES DEL NIVELL DE 2n. D’ESO. PAT ( Pla d’Acció Tutorial sobre la sordesa ) Sortides Matèria optativa Ll. de Signes Educació Física Joves guies : Reconeixement fet per l’ajuntament de Sabadell al teatre Principal Visita a la fundació Folch i Torras amb el grup d’A. Bàsics a Palau de Plegamans

×