25-3-2014
1
Programma
• Van idee tot Zorgcampus
Marieke Navarro, programmamanager Zorgcampus
• Perspectief voor het onderw...
25-3-2014
2
Advies klankbordgroep
Diversiteit/ multicultureel
Generatieleren
Talentmanagement
Samenleving
Ontwikkelteams
1...
25-3-2014
3
Ontwikkelteam 2
ontwikkeling en innovatie
Coördinator Ineke Oosterhof, de Stouwe
Effect
Bieden van testomgevin...
25-3-2014
4
Frans Kok
Directeur domein
gezondheid en welzijn
Windesheim
Zorgcampus Noorderboog
perspectief onderwijs
• Tra...
25-3-2014
5
Zelfredzaamheid
“Essentiële aspecten van het leven, namelijk zorg,
wonen en werken, voor zichzelf kunnen regel...
25-3-2014
6
Samenwerken op wijk/regioniveau:
Ketens en netwerken
• Wonen, zorg en welzijn in de buurt zijn niet langer
doo...
25-3-2014
7
• Integraal
– Samenhang benadrukken
• Initiatieven faciliteren
– Overheid op afstand
• Innovatie
– Vooruitgang...
25-3-2014
8
Krachten bundelen
• Gezamenlijk werken aan vitale wijken
met een bruisend wijkcentrum
• Inspelen op de vergrij...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sessie F. Zorgcampus Noorderboog Meppel

362 views
268 views

Published on

Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2014

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
362
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
170
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sessie F. Zorgcampus Noorderboog Meppel

  1. 1. 25-3-2014 1 Programma • Van idee tot Zorgcampus Marieke Navarro, programmamanager Zorgcampus • Perspectief voor het onderwijs Frans Kok, directeur domein gezondheid en welzijn Windesheim • Een stad die zorgt! Myriam Jansen, wethouder zorg en welzijn, gemeente Meppel • Kromme Elleboog Rob Hindriks, directeur VV&T Zorgcombinatie Noorderboog Aanleiding Zorgcampus Wat is de Zorgcampus? • Inspirerende regionale leer- en ontwikkelomgeving • Samenwerking zorg, onderwijs, overheid en bedrijfsleven • Gericht op; – Toekomstige ontwikkelingen – Nieuwste kennis en technieken – Voldoende gekwalificeerde medewerkers – Betaalbare zorg dichtbij – Vitaliteit Coöperatie Zorgcampus Leden Participanten Zorgcombinatie Noorderboog Gemeente Meppel De Stouwe RSG Stad en Esch Deltion College Drenthe College Gereformeerde Hogeschool Calibris Christelijke Hogeschool Windesheim
  2. 2. 25-3-2014 2 Advies klankbordgroep Diversiteit/ multicultureel Generatieleren Talentmanagement Samenleving Ontwikkelteams 1. Instroom, doorstroom en zij-instroom 2. Ontwikkeling en innovatie 3. Stimuleren zelfredzaamheid 4. Intensieve samenwerking Ontwikkelteam 1 instroom, doorstroom en zij-instroom Coördinator Romy Snoeyenbos, Noorderboog Effect Bijdrage aan voldoende kwantitatieve en kwalitatieve instroom voor zorgaanbieders En bedrijven in de regio Focus Ontwikkelteam 1 1. Gilde leren, Calibris 2. Onderwijstijd in zorginstelling, Drenthe College 3. Doorlopende leerlijnen, Rsg Stad & Esch 4. Opleiding toekomstige medewerker, Deltion Daarnaast o.a. kinderopvang traject, leerplaatsprofielen en openbedrijvendag
  3. 3. 25-3-2014 3 Ontwikkelteam 2 ontwikkeling en innovatie Coördinator Ineke Oosterhof, de Stouwe Effect Bieden van testomgeving voor bedrijven Verhogen Innovatief vermogen Match zorg, onderwijs en bedrijfsleven Focus Ontwikkelteam 2 1. E-health/ domotica Match behoefte zorg, onderwijs met markt 2. Sterk leerklimaat Klant centraal, leerconcept Ontwikkelen, lerende en vernieuwende aspecten borgen Ontwikkelteam 3 Stimuleren zelfredzaamheid Coördinator Carolien Smits, Lector Windesheim Effect: Bijdrage aan vitale, innovatieve en economisch gezonde regio Kromme Elleboog • Nieuw gebouw • Nieuw zorgconcept • Twee zorginstellingen en één gezicht • Opdracht naar Zorgcampus Marketing en Communicatie • Communicatieplan • Storylines • Huisstijl door studenten • Stagiaire
  4. 4. 25-3-2014 4 Frans Kok Directeur domein gezondheid en welzijn Windesheim Zorgcampus Noorderboog perspectief onderwijs • Transities • Zelfredzaamheid • Zorgeconomie en gebiedsontwikkeling • Samenwerken op verschillende niveaus Transities Gemeenten worden verantwoordelijk voor: 1. Jeugdzorg: Jeugdwet 2. Werk en Inkomen: Participatiewet 3. Zorg en welzijn: WMO/Welzijn Nieuwe Stijl Dit zijn de ‘drie decentralisaties’ (3D) of: Transities. Verschuivingen • Volumestijging 1e lijnszorg • Efficiëntere zorg in de 2e lijn • GGZ: basis en specialistische zorg • Ambulantisering Kanteling van beleid Het beleid is gekanteld: • de eigen kracht staat nu centraal • één cliënt(en-systeem) • één plan • één aanspreekpunt’ is het principe.
  5. 5. 25-3-2014 5 Zelfredzaamheid “Essentiële aspecten van het leven, namelijk zorg, wonen en werken, voor zichzelf kunnen regelen” “Redzaam ouder, Raad voor de Zorg 2012” Gebiedsontwikkeling Primair Zorgaanbieders: •Concentratie en spreiding •Innovatieve invulling zorg en wonen •Ambulantisering •Netwerkvorming zorg- en gemeenten •Complexe(re) zorg aan ouderen Kennisinstellingen: •(mede) Invulling van arbeid •Kenniscirculatie – nog meer – extern gericht; vergroten actieradius •Inpassen technologie/zorg op afstand •Nadruk op vraaggericht onderzoek •Participatie in netwerken Gebiedsontwikkeling Secundair • Mobiliteitsvraagstukken (fysieke en arbeidsmobiliteit) • Vraagstellingen voorzieningen w.o. woonvormen, ICT • Architectuur en infrastructuur en (mobiele) applicaties • Invulling van arbeid (bekwaamheden, regievorming) Kortom: Zorgcampus Noorderboog geeft mede invulling aan wijziging zorglandschap maar ook binnen het leef- en woongebied, leidend tot een andere zorgeconomie Samenwerken • De nieuwe uitgangspunten vragen om verbinding tussen de verschillende domeinen. Samenwerken tussen gemeente, zorg, welzijn en tussen de professionals die rond de cliënt werkzaam zijn. • Samenwerken wordt dé kerncompetentie in de nieuwe zorgeconomie. Voor alle spelers in de zorgsector: zorgaanbieders, gemeenten, woningcorporaties, zorgverzekeraars en vrijwilligers. • Zorgen wordt meer dan ooit een teamsport, het wordt primair: samenwerken. Samenwerken op hulpverlenersniveau Good practice: Gezamenlijke besluitvorming (shared decision making) (Smits en van de Ven 2014) • Gelijkwaardige informatie uitwisseling: • Evidence based en ervaringsdeskundigheid • Verhelderen persoonlijke waardes en voorkeuren • Uitwisselen en bespreken waardes en voorkeuren • Besluit nemen • Besluit evalueren Samenwerking op team/organisatieniveau: Zelforganisatie en Zelfsturing • Luisteren naar cliënten met hun specifieke en wisselende behoeften gaat beter bij een flexibele zelforganisatie. • Dat vraagt om het ontwikkelen van zelforganiserende en zelfsturende teams. Zowel voor de thuissituatie als binnen instellingen. • Dat vraagt om aandacht voor cultuur en voor ondersteuning om zelforganisatie mogelijk te maken.
  6. 6. 25-3-2014 6 Samenwerken op wijk/regioniveau: Ketens en netwerken • Wonen, zorg en welzijn in de buurt zijn niet langer door één organisatie in te vullen. Wanneer het gaat om specifieke aandoeningen (dementie), doelgroepen (kwetsbare ouderen, mensen met een beperking, jeugd) of gebieden (de buurt of wijk) • Dit vraagt om netwerken en ketens tussen professionals en de sociale omgeving. Tussen overheid en aanbieders. Consequenties onderwijs en onderzoeksinstellingen • Aandacht voor bekwaam- en vaardigheden van toekomstig professionals • Aanpassen curricula; nieuwe onderwijsvormen (bijv. Onderwijs op afstand) • Innovatieve ontwikkelingen vanuit onderzoek praktisch toepasbaar maken • Toenemend samenwerken met zorgaanbieders en overheden • Maatwerk onderwijs Myriam Jansen Wethouder Gemeente Meppel …een stad die zorgt! Waar komen we vandaan? • Meppel en de Zorgcampus – Diaconessenhuis Meppel • Landelijke ontwikkelingen ziekenhuizen – Maatschappelijke ontwikkeling (inwoners) • Langer zelfstandig (wonen-voorzieningen in wijken) – Sociaal-economische ontwikkeling • Leren, werken en meedoen Wat betekent de samenwerking? Gemeente Meppel en de Zorgcampus Samen leven in wijk en dorp langer zelfstandig wonen Duurzaamheid en toekomstbestendig domotica en technologie Toegang zorg en ondersteuning Nieuwe taken sociaal domein Arbeidsparticipatie werkgelegenheid en leerwerkplekken Met partners werken aan zorg ondernemers en onderwijs Wonen Werken
  7. 7. 25-3-2014 7 • Integraal – Samenhang benadrukken • Initiatieven faciliteren – Overheid op afstand • Innovatie – Vooruitgang en toekomstbestendig De rol van I 3 O 3 Gemeente Meppel en de Zorgcampus Krachtige wijken Meppel beweegt mee! Aantrekkelijk vestigingsklimaat Onderwijs Werkgelegenheid in de plus Gedeelde zorg is goede zorg En de toekomst? Rob Hindriks Directeur VV&T Zorgcombinatie Noorderboog Wonen in de stad Toekomst voor ouderen • Betaalbaarheid van de zorg • Activeren en stimuleren zelfstandigheid van ouderen tot op hoge leeftijd • De vraag naar voorzieningen en zorg als het echt niet anders kan Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’…
  8. 8. 25-3-2014 8 Krachten bundelen • Gezamenlijk werken aan vitale wijken met een bruisend wijkcentrum • Inspelen op de vergrijzing • Belangen bundelen • Faciliteren van de schaarste op de arbeidsmarkt Meer dan de som der delen… Integrale samenwerking • Complementaire zorgaanbieders • Zorgcampus • Ontwikkelaars, aannemers en architecten • Welzijn • Gemeente Zorginpassing in gebiedsontwikkeling De Kromme Elleboog • Bouw van een parkeergarage (circa 250 auto’s) en vier lagen woon-zorgappartementen (circa 64) • Doel om de kwetsbare oudere met een groeiende zorgvraag in het eigen appartement zelfstandig te laten wonen • Inrichting gebouw (visie, domotica, hospitality, dienstenpakket o.a. welzijn en maaltijden, etc.) • Faciliteren van ontmoeting Hartelijk dank voor uw aandacht!

×