Jacob Geel: Samen Beter

901 views
730 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
901
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
407
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jacob Geel: Samen Beter

 1. 1. JAM* ARCHITECTEN
 2. 2. Larry Bathdirecteur vastgoed de Alliantie AmsterdamJeroen Mensinkarchitect JAM* architectenJacob Geelbuurt JAM* ARCHITECTEN
 3. 3. Inhoud→ Nieuw West in vogelvlucht→ De (corporatie)opgave→ Bijstelling 2006: nieuwe verhoudingen→ De Alliantie → Positie in Nieuw West → Inzet en doelen → Herijking, nieuwe condities → Doorgaan maar anders → Succesfactoren→ Vernieuwingsplan Jacob Geelbuurt - conceptJacob Geelbuurt JAM* ARCHITECTEN
 4. 4. Nieuw WestJacob Geelbuurt JAM* ARCHITECTEN
 5. 5. Nieuw West in vogelvlucht→ Na-oorlogse stadsuitbreiding: AUP 1934, realisatie 1950-1970→ Wederopbouw: optimisme en vooruitgang, licht, lucht en ruimte→ Omvang: 130.000 inwoners, 54.000 woningen, ‘18e stad van NL’ (2000)→ Jaren 90: negatieve ontwikkeling, slechter imago→ Eenzijdig woningaanbod: kleine (65m²) portieketagewoningen, 76% SH→ Heel veel openbare ruimte, slijtage woonomgeving→ Toename kansarme bevolking, wegtrekken middengroepen/stijgers, dreigende segregatieJacob Geelbuurt JAM* ARCHITECTEN
 6. 6. De (corporatie)opgave: Richting Parkstad 2001→ 2001: Ontwikkelingsplan Richting Parkstad 2015→ Woningvoorraad: transformatie (13.000 sloop, 24.000 nieuwbouw) en differentiatie ( SH 76% → 45%, VSH 9% → 15%, Koop 15% → 40%)→ Verdichting en differentiatie woon- en leefmilieus, fors verbeteren kwaliteit openbare ruimte→ Sociale vernieuwing: ontwikkelingsprogramma, 7 speerpunten→ Voorzieningen: programma maatschappelijk vastgoed (100.000m²)→ Economie: toevoegen bedrijfs-/kantoorruimte (350.000m²), versterken winkelgebieden, meer arbeidsplaatsen→ Organisatie: gemeente en 4 stadsdelen → bureau Parkstad 14 corporaties: 3 consortia (en herverkaveling)Jacob Geelbuurt JAM* ARCHITECTEN
 7. 7. Bijstelling 2006: nieuwe verhoudingen→ Moeizaam vernieuwingsproces, stroperig/bureaucratisch→ Aanpak vooral fysiek: sloop/nieuwbouw appartementen, eenzijdige woonmilieus, te duur en te stedelijk→ (Opkomende) middenklasse wordt niet bediend, eenzijdige uit- en instroom gaat onveranderd door→ Sociale investeringen blijven achter) → Andere verhoudingen: Raamovereenkomst→ Verbreding en verdieping sociaal investeringsprogramma→ Corporaties nemen financiële verantwoordelijkheid fysiek programma inclusief MOG en openbare ruimteJacob Geelbuurt JAM* ARCHITECTEN
 8. 8. Overtoomseveld Noord Jacob Geelbuurt Staalmanpleinbuurt Nieuw West 2010 en verderJacob Geelbuurt JAM* ARCHITECTEN
 9. 9. De Alliantie: positie in Nieuw West→ 5000 woningen (22% van onze woningvoorraad en 9% van Nieuw West)→ ⅔e hiervan / 3.300 woningen in aangewezen vernieuwingsgebieden (15% van onze voorraad) met name in de ‘3e fase’→ Gebiedsontwikkeling: opgave geconcentreerd in 3 wijken: Staalmanpleinbuurt, Jacob Geelbuurt en Slotermeer-NoordJacob Geelbuurt JAM* ARCHITECTEN
 10. 10. De Alliantie: inzet en doelen Verbind lange termijnbelang vernieuwing met korte termijnbelang bewoners en focus op doorgroeien huidige bewoners in de buurt: perspectief bieden→ Huidige bewoners op de eerste plaats doorgroeien in de wijk, vasthouden stijgers, vooruitkomen achterblijvers→ Woonmilieus ontwikkelen die het verschil maken werkelijke differentiatie woonmilieus, aansluiten bij behoefte huidige bewoners en dat op langere termijn ook nog doen, meer suburbaan/laagbouw, aantrekkelijke woonomgeving, voorzieningen→ Faciliteren persoonlijke ontwikkeling Kansen bieden om vooruit te komen en uitsluiting te voorkomen, wooncarrière mogelijk maken, bereikbare woningen, kleine stappen woonladderJacob Geelbuurt JAM* ARCHITECTEN
 11. 11. De Alliantie: herijking, nieuwe conditiesHerijking→ Vijfjaarlijkse (2e) evaluatie (Richting Parkstad, ROK, KNW)→ Economisch andere tijd noopt tot bezuiniging/krimp bij alle partijen→ Vergaande gevolgen en verandering (koop)woningmarkt (prognose 11-14: 5800 ( juli) -> 3600 (nov) -> 1800...)→ Wegvallen Far West, nieuwe afspraken werkwijze (ROK)Jacob Geelbuurt JAM* ARCHITECTEN
 12. 12. De Alliantie: doorgaan omdatDoorgaan met wijkontwikkeling, omdat…→ Sociaal-economische urgentie onverminderd groot is werkloosheid, gemiddeld inkomen, aandeel jongeren minimahuishouden, onderwijsprestaties scoren slechter dan gemiddeld NW en Amsterdam→ Vicieuze cirkel doorbreken (uitstroom stijgers en instroom kwetsbaren)→ Fysieke vernieuwing werkt als vliegwiel en motor vernieuwing→ Bewoners perspectief blijven bieden, gewekte verwachtingen waarmaken, gewonnen vertrouwen niet verliezenJacob Geelbuurt JAM* ARCHITECTEN
 13. 13. De Alliantie: doorgaan maar andersAnders doorgaan, omdat…→ Omstandigheden economie, woningmarkt ingrijpend gewijzigd→ Verschillen per gebied vergt maatwerk per buurt→ Noodzaak lagere versnelling en sneller kunnen schakelen (tempo, volume, produkt)→ Er minder middelen zijn (overheid, corporaties, markt)Jacob Geelbuurt JAM* ARCHITECTEN
 14. 14. De Alliantie: succesmakers als randvoorwaarde→ Bewoner centraal: participatie en communicatie→ Organisatie: heldere aansturing, kordate uitvoering→ Samen sterk: vitale coalities→ Excellent beheer: sociaal en fysiek→ Produkt/marktcombinaties die in- en doorstroom bevorderen→ Duurzaamheid: sociaal en fysiek→ Rendement: financieel en maatschappelijk→ Initiatieven: stimuleren en faciliterenJacob Geelbuurt JAM* ARCHITECTEN
 15. 15. Jacob Geelbuurt SlotervaartJacob Geelbuurt JAM* ARCHITECTEN
 16. 16. Jacob Geelbuurt JAM* ARCHITECTEN
 17. 17. BEHEERSGEBIED (EIGEN HAARD) NOORD 368 woningen 7 HEMSTERHUISSTRAATSTROOK ONTWIKKELINGSGEBIED 1 1 ICA (DE ALLIANTIE) 2 Bisschop Huibersschool (basisschool) CENTRALE 3 Professor Huizingaschool (basisschool) VOORZIEN- 4 Stichting Ekmel (internaat scholieren) 636 woningen INGEN 5 5 De Villa 8 6 Voormalige Pius X kerk STROOK OOST 7 KAV (autoverhuur) 6 8 Wijkantoor de Alliantie WEST 9 Leger des Heils 10 NS-Station Lelylaan 4 2 3 9 BEHEERSGEBIED (DVM) 10 360 woningen ZUIDJacob Geelbuurt JAM* ARCHITECTEN
 18. 18. Randvoorwaarden openbare ruimte [AANPASSEN, SCHEMATISCHER] openbaar groen privé groen N water speelplek hoogwaardige pleininrichting speelstraat groene hof openbare ruimte (eventueel afsluitbaar) visuele verbinding openbaar groenJacob Geelbuurt pleinverbinding bomen privé groen water JAM* ARCHITECTEN speelplek
 19. 19. Randvoorwaarden bouwvelden max 410m2 verplichte rooilijn 6 K 6 F 10 b: max 35m d: max 20m maximale rooilijn maximaal bebouwbaar oppervlak N gsi=0,55 3 3 gsi=0,55 4 6 A d: max 15m groen kader max 1m onderwijsfunctie 6 5 pleinruimte op maaiveld 3 4 6 pv mogelijkheid voor publieke functie G 3 d: max 12.6m max 410m2 gsi bebouwingspercentage gsi=0,55 P L B 5 b: max 35m d: max 20m min 2250m2 max 1m d: max 15m b: min 45m 6 3 d: max 12.6m d: min 50m pv 4 pv d: max 12.6m 4 3 min 900m2 max 410m2 H gsi=0,55 C b: max 35m school 7 d: max 20m max 1m Q M 4 6 6 3 d: max 15m d: max 12.6m 3 d: max 12.6m 3 max 410m2 D 5 b: max 35m d: max 20m max 1m d: max 15m 6 3 d: max 12.6m 3 d: max 12.6m R N 4 J pv E gsi=0,55 max 1m 3 pv 6 6 d: max 15m verplichte rooilijnJacob Geelbuurt maximale rooilijn maximaal bebouwbaar oppervlak JAM* ARCHITECTEN groen kader
 20. 20. Fasering 3b 3a 2017 4 N 2017 45-55 woningen 2019 15-20 wo 95-105 woningen IV 2015 I 2014 (2) (2015) (50-100 woningen) 5 2021 40-50 wo 1 2013 6 2021 45-55 wo V II 35 huurwoningen (2016) 2014 7 2021 40-50 wo VI III 8 2021 2016 2015 2 2015 80-90 koopwoningen 40-50 woJacob Geelbuurt JAM* ARCHITECTEN
 21. 21. Duurzaamheid Particuliere initiatieven→ energie → kleinere korrel→ flexibiliteit & toekomstvastheid → architectonische verschijningsvorm→ identiteit, zichtbaar groen en per gebouw duurzaam → integraal onderdeel van de buurt→ eigen initiatief → huurders kunnen kopenJacob Geelbuurt JAM* ARCHITECTEN
 22. 22. ImpressiesJacob Geelbuurt JAM* ARCHITECTEN
 23. 23. VogelvluchtJacob Geelbuurt JAM* ARCHITECTEN
 24. 24. Bedankt voor uw aandachtJacob Geelbuurt JAM* ARCHITECTEN

×