Jacob Geel: Samen Beter
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
653
On Slideshare
341
From Embeds
312
Number of Embeds
3

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 312

http://www.gebiedsontwikkeling.nu 295
http://gebiedsontwikkeling.nu 16
http://backupoud.gebiedsontwikkeling.nu 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. JAM* ARCHITECTEN
 • 2. Larry Bathdirecteur vastgoed de Alliantie AmsterdamJeroen Mensinkarchitect JAM* architectenJacob Geelbuurt JAM* ARCHITECTEN
 • 3. Inhoud→ Nieuw West in vogelvlucht→ De (corporatie)opgave→ Bijstelling 2006: nieuwe verhoudingen→ De Alliantie → Positie in Nieuw West → Inzet en doelen → Herijking, nieuwe condities → Doorgaan maar anders → Succesfactoren→ Vernieuwingsplan Jacob Geelbuurt - conceptJacob Geelbuurt JAM* ARCHITECTEN
 • 4. Nieuw WestJacob Geelbuurt JAM* ARCHITECTEN
 • 5. Nieuw West in vogelvlucht→ Na-oorlogse stadsuitbreiding: AUP 1934, realisatie 1950-1970→ Wederopbouw: optimisme en vooruitgang, licht, lucht en ruimte→ Omvang: 130.000 inwoners, 54.000 woningen, ‘18e stad van NL’ (2000)→ Jaren 90: negatieve ontwikkeling, slechter imago→ Eenzijdig woningaanbod: kleine (65m²) portieketagewoningen, 76% SH→ Heel veel openbare ruimte, slijtage woonomgeving→ Toename kansarme bevolking, wegtrekken middengroepen/stijgers, dreigende segregatieJacob Geelbuurt JAM* ARCHITECTEN
 • 6. De (corporatie)opgave: Richting Parkstad 2001→ 2001: Ontwikkelingsplan Richting Parkstad 2015→ Woningvoorraad: transformatie (13.000 sloop, 24.000 nieuwbouw) en differentiatie ( SH 76% → 45%, VSH 9% → 15%, Koop 15% → 40%)→ Verdichting en differentiatie woon- en leefmilieus, fors verbeteren kwaliteit openbare ruimte→ Sociale vernieuwing: ontwikkelingsprogramma, 7 speerpunten→ Voorzieningen: programma maatschappelijk vastgoed (100.000m²)→ Economie: toevoegen bedrijfs-/kantoorruimte (350.000m²), versterken winkelgebieden, meer arbeidsplaatsen→ Organisatie: gemeente en 4 stadsdelen → bureau Parkstad 14 corporaties: 3 consortia (en herverkaveling)Jacob Geelbuurt JAM* ARCHITECTEN
 • 7. Bijstelling 2006: nieuwe verhoudingen→ Moeizaam vernieuwingsproces, stroperig/bureaucratisch→ Aanpak vooral fysiek: sloop/nieuwbouw appartementen, eenzijdige woonmilieus, te duur en te stedelijk→ (Opkomende) middenklasse wordt niet bediend, eenzijdige uit- en instroom gaat onveranderd door→ Sociale investeringen blijven achter) → Andere verhoudingen: Raamovereenkomst→ Verbreding en verdieping sociaal investeringsprogramma→ Corporaties nemen financiële verantwoordelijkheid fysiek programma inclusief MOG en openbare ruimteJacob Geelbuurt JAM* ARCHITECTEN
 • 8. Overtoomseveld Noord Jacob Geelbuurt Staalmanpleinbuurt Nieuw West 2010 en verderJacob Geelbuurt JAM* ARCHITECTEN
 • 9. De Alliantie: positie in Nieuw West→ 5000 woningen (22% van onze woningvoorraad en 9% van Nieuw West)→ ⅔e hiervan / 3.300 woningen in aangewezen vernieuwingsgebieden (15% van onze voorraad) met name in de ‘3e fase’→ Gebiedsontwikkeling: opgave geconcentreerd in 3 wijken: Staalmanpleinbuurt, Jacob Geelbuurt en Slotermeer-NoordJacob Geelbuurt JAM* ARCHITECTEN
 • 10. De Alliantie: inzet en doelen Verbind lange termijnbelang vernieuwing met korte termijnbelang bewoners en focus op doorgroeien huidige bewoners in de buurt: perspectief bieden→ Huidige bewoners op de eerste plaats doorgroeien in de wijk, vasthouden stijgers, vooruitkomen achterblijvers→ Woonmilieus ontwikkelen die het verschil maken werkelijke differentiatie woonmilieus, aansluiten bij behoefte huidige bewoners en dat op langere termijn ook nog doen, meer suburbaan/laagbouw, aantrekkelijke woonomgeving, voorzieningen→ Faciliteren persoonlijke ontwikkeling Kansen bieden om vooruit te komen en uitsluiting te voorkomen, wooncarrière mogelijk maken, bereikbare woningen, kleine stappen woonladderJacob Geelbuurt JAM* ARCHITECTEN
 • 11. De Alliantie: herijking, nieuwe conditiesHerijking→ Vijfjaarlijkse (2e) evaluatie (Richting Parkstad, ROK, KNW)→ Economisch andere tijd noopt tot bezuiniging/krimp bij alle partijen→ Vergaande gevolgen en verandering (koop)woningmarkt (prognose 11-14: 5800 ( juli) -> 3600 (nov) -> 1800...)→ Wegvallen Far West, nieuwe afspraken werkwijze (ROK)Jacob Geelbuurt JAM* ARCHITECTEN
 • 12. De Alliantie: doorgaan omdatDoorgaan met wijkontwikkeling, omdat…→ Sociaal-economische urgentie onverminderd groot is werkloosheid, gemiddeld inkomen, aandeel jongeren minimahuishouden, onderwijsprestaties scoren slechter dan gemiddeld NW en Amsterdam→ Vicieuze cirkel doorbreken (uitstroom stijgers en instroom kwetsbaren)→ Fysieke vernieuwing werkt als vliegwiel en motor vernieuwing→ Bewoners perspectief blijven bieden, gewekte verwachtingen waarmaken, gewonnen vertrouwen niet verliezenJacob Geelbuurt JAM* ARCHITECTEN
 • 13. De Alliantie: doorgaan maar andersAnders doorgaan, omdat…→ Omstandigheden economie, woningmarkt ingrijpend gewijzigd→ Verschillen per gebied vergt maatwerk per buurt→ Noodzaak lagere versnelling en sneller kunnen schakelen (tempo, volume, produkt)→ Er minder middelen zijn (overheid, corporaties, markt)Jacob Geelbuurt JAM* ARCHITECTEN
 • 14. De Alliantie: succesmakers als randvoorwaarde→ Bewoner centraal: participatie en communicatie→ Organisatie: heldere aansturing, kordate uitvoering→ Samen sterk: vitale coalities→ Excellent beheer: sociaal en fysiek→ Produkt/marktcombinaties die in- en doorstroom bevorderen→ Duurzaamheid: sociaal en fysiek→ Rendement: financieel en maatschappelijk→ Initiatieven: stimuleren en faciliterenJacob Geelbuurt JAM* ARCHITECTEN
 • 15. Jacob Geelbuurt SlotervaartJacob Geelbuurt JAM* ARCHITECTEN
 • 16. Jacob Geelbuurt JAM* ARCHITECTEN
 • 17. BEHEERSGEBIED (EIGEN HAARD) NOORD 368 woningen 7 HEMSTERHUISSTRAATSTROOK ONTWIKKELINGSGEBIED 1 1 ICA (DE ALLIANTIE) 2 Bisschop Huibersschool (basisschool) CENTRALE 3 Professor Huizingaschool (basisschool) VOORZIEN- 4 Stichting Ekmel (internaat scholieren) 636 woningen INGEN 5 5 De Villa 8 6 Voormalige Pius X kerk STROOK OOST 7 KAV (autoverhuur) 6 8 Wijkantoor de Alliantie WEST 9 Leger des Heils 10 NS-Station Lelylaan 4 2 3 9 BEHEERSGEBIED (DVM) 10 360 woningen ZUIDJacob Geelbuurt JAM* ARCHITECTEN
 • 18. Randvoorwaarden openbare ruimte [AANPASSEN, SCHEMATISCHER] openbaar groen privé groen N water speelplek hoogwaardige pleininrichting speelstraat groene hof openbare ruimte (eventueel afsluitbaar) visuele verbinding openbaar groenJacob Geelbuurt pleinverbinding bomen privé groen water JAM* ARCHITECTEN speelplek
 • 19. Randvoorwaarden bouwvelden max 410m2 verplichte rooilijn 6 K 6 F 10 b: max 35m d: max 20m maximale rooilijn maximaal bebouwbaar oppervlak N gsi=0,55 3 3 gsi=0,55 4 6 A d: max 15m groen kader max 1m onderwijsfunctie 6 5 pleinruimte op maaiveld 3 4 6 pv mogelijkheid voor publieke functie G 3 d: max 12.6m max 410m2 gsi bebouwingspercentage gsi=0,55 P L B 5 b: max 35m d: max 20m min 2250m2 max 1m d: max 15m b: min 45m 6 3 d: max 12.6m d: min 50m pv 4 pv d: max 12.6m 4 3 min 900m2 max 410m2 H gsi=0,55 C b: max 35m school 7 d: max 20m max 1m Q M 4 6 6 3 d: max 15m d: max 12.6m 3 d: max 12.6m 3 max 410m2 D 5 b: max 35m d: max 20m max 1m d: max 15m 6 3 d: max 12.6m 3 d: max 12.6m R N 4 J pv E gsi=0,55 max 1m 3 pv 6 6 d: max 15m verplichte rooilijnJacob Geelbuurt maximale rooilijn maximaal bebouwbaar oppervlak JAM* ARCHITECTEN groen kader
 • 20. Fasering 3b 3a 2017 4 N 2017 45-55 woningen 2019 15-20 wo 95-105 woningen IV 2015 I 2014 (2) (2015) (50-100 woningen) 5 2021 40-50 wo 1 2013 6 2021 45-55 wo V II 35 huurwoningen (2016) 2014 7 2021 40-50 wo VI III 8 2021 2016 2015 2 2015 80-90 koopwoningen 40-50 woJacob Geelbuurt JAM* ARCHITECTEN
 • 21. Duurzaamheid Particuliere initiatieven→ energie → kleinere korrel→ flexibiliteit & toekomstvastheid → architectonische verschijningsvorm→ identiteit, zichtbaar groen en per gebouw duurzaam → integraal onderdeel van de buurt→ eigen initiatief → huurders kunnen kopenJacob Geelbuurt JAM* ARCHITECTEN
 • 22. ImpressiesJacob Geelbuurt JAM* ARCHITECTEN
 • 23. VogelvluchtJacob Geelbuurt JAM* ARCHITECTEN
 • 24. Bedankt voor uw aandachtJacob Geelbuurt JAM* ARCHITECTEN