Your SlideShare is downloading. ×
0
2013.03.14 sessie d westland
2013.03.14 sessie d westland
2013.03.14 sessie d westland
2013.03.14 sessie d westland
2013.03.14 sessie d westland
2013.03.14 sessie d westland
2013.03.14 sessie d westland
2013.03.14 sessie d westland
2013.03.14 sessie d westland
2013.03.14 sessie d westland
2013.03.14 sessie d westland
2013.03.14 sessie d westland
2013.03.14 sessie d westland
2013.03.14 sessie d westland
2013.03.14 sessie d westland
2013.03.14 sessie d westland
2013.03.14 sessie d westland
2013.03.14 sessie d westland
2013.03.14 sessie d westland
2013.03.14 sessie d westland
2013.03.14 sessie d westland
2013.03.14 sessie d westland
2013.03.14 sessie d westland
2013.03.14 sessie d westland
2013.03.14 sessie d westland
2013.03.14 sessie d westland
2013.03.14 sessie d westland
2013.03.14 sessie d westland
2013.03.14 sessie d westland
2013.03.14 sessie d westland
2013.03.14 sessie d westland
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

2013.03.14 sessie d westland

532

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
532
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. PraktijkcongresGebiedsontwikkeling 2013Werkzame ontwikkelstrategieën Partners Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling Ministerie van Infrastructuur en Milieu, TU Delft, de Alliantie, AM, Amvest, Bouwfonds Ontwikkeling, Dienst Landelijk Gebied, Gemeente Amsterdam, Gemeente Delft, Gemeente Groningen, Gemeente Nijmegen, Gemeente Rotterdam, Heijmans Ontwikkeling, NS Stations, Provincie Gelderland, Provincie Noord-Brabant, Provincie Noord-Holland, Synchroon, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Ymere Kring van Adviseurs Movares, Stibbe, Deloitte, Akro Consult, Brink Groep, Buck Consultants, Berenschot
 • 2. D. Westland: hybride climate proof wonen• Adri Bom hoogheemraad Hoogheemraadschap van Delfland• Fred Nederpel senior beleidsadviseur / coördinator Gebiedsgerichte projecten Hoogheemraadschap van Delfland• Jeroen Verschuren directeur Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland• Karel de Neef strategisch adviseur Planontwikkeling Gemeente Westland
 • 3. PRAKTIJKCONGRESGEBIEDSONTWIKKELING2013 Wonen aan, op en rondom het water in het Westland Fred Nederpel senior beleidsadviseur Hoogheemraadschap van Delfland
 • 4. 3 sprekers, 1 presentatie• Delfland historische context, wateropgave, PPS• BNG g.o. dilemma’s huidige planvorming in weerbarstige marktconstellatie.• gemeente Westland oorspronkelijke ambities via PPS, governancestructuur, vereenvoudiging model
 • 5. Streefbeeld IOPW 2020 (1998)
 • 6. Greenportvisie IOPW Duingeest Tuinveld Groene Schakel Gantel De Baak Nieuwe Water
 • 7. Motieven Delfland (2001)• Centrale rol in waterbeheer en ontwikkeling daarvan• Efficiency en financieel voordeel ABCDelfland / KRW (RO-procedures, ‘werk met werk’ maken)• Inbreng in projecten derden (bagger, riolering, ecologie)• Strategisch (betrokkenheid Westland, uitbouwen relatie)
 • 8. Organisatiestructuur IOPW/ONWWestland 80%Provincie 12% Holding IOPW Bank Nederlandse Gemeenten N.V. GebiedsontwikkelingDelfland 8% ONW Beheer b.v. 0,5%Westland 10% 49,75% ONW c.v. 49,75%Provincie 1,5 % e.v. = € 23 mln v.v. = € 67 mlnDelfland 1% Bankpartij(en).
 • 9. Rol Delfland• Mede-ontwikkelaar (NV) - realiseren doelen• Bedrijfsbelang ONW (RvC) - financieel• Bestuurlijk - bevoegd gezag - (Beleid / “Keur”)
 • 10. Het Nieuwe Water
 • 11. Project ‘Het Nieuwe Water’Multifunctioneel ruimtegebruik polder  boezemland(peilstijging van NAP -1.80m naar NAP –0.42m)• 24 hectare open water • 75.000 m3 permanente berging extra• duurzamer watersysteem, bijdrage ecologie KRW 1 ha nvo• Ruimtelijke kwaliteit• 1200 woningen (600 drijvend!)
 • 12. PraktijkcongresGebiedsontwikkeling 2013Werkzame ontwikkelstrategieën
 • 13. Congres Gebiedsontwikkeling 2013Vervolgaanpak ONWJ.J.M. Verschuren JeroenBNG GebiedsontwikkelingDirecteur ONW
 • 14. Stand van zaken 2013Totaal plan 1.800 tot 2.000 woningenDeelplannen Duingeest, Tuinveld, Gantel de Baak,Het Nieuwe Water, Gantelzone en Groene SchakelNa 10 jaar ca. 500 woningen verkocht/gerealiseerd,Periode 2008-2012, Duingeest en TuinveldNog 1.500 woningen te gaan, waarvan1.200 woningen te realiseren in Het Nieuwe Water14 maart 2013
 • 15. ONW14 maart 2013
 • 16. Het Nieuwe WaterGronden in eigendom: geen sturing meer!OpgaveWater 25 ha.Ecologische zone 12Woonlob openbaar 12 49 ha.Uitgeefbaar 18 = 25 à 30%Totaal 67 ha.14 maart 2013
 • 17. PlanoptimalisatiePlanconceptOptimalisering ruimtegebruikVerdichtingVan drijvend naar grondgebondenMarktAfstemming programmering op actuele vraagOrganische ontwikkeling op deelplannivo: hapklare brokken!Vraaggericht bouwen, doelgroepbenadering, CPO, PORegionale prioritering woningbouw: Westlandse Zoom!14 maart 2013
 • 18. FlexibiliteitB’plan op hoofdlijnenDeelplannen obv uitwerkingsplannen, parallel aan planvormingGrex normatieve benadering op totaalnivoUitwerking en realisatie op deelplannivoSterk gefaseerd, focus op 2 à 3 deelplannenToetsing deelplannen aan normatieve randvoorwaardenReductie organisatie-, ontwikkelings- en voorbereidingskostenFinanciering: van projectgebonden naar gegarandeerd14 maart 2013
 • 19. Dilemma’sCrux: Verevening van groen voor rood niet haalbaar!Behoud van “water” ambities of richtingverandering naargrondgebonden wonen in waterrijke omgeving.Heroverweging kostenverdeelsleutel bovenplanse elementen obv profijtparticipanten: causaal verband, proportioneelPrioritering/fasering woningbouwlocaties WestlandBeheerskosten water en groen ná realisatie.14 maart 2013
 • 20. PraktijkcongresGebiedsontwikkeling 2013Werkzame ontwikkelstrategieën
 • 21. Congres Gebiedsontwikkeling 2013 Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland Karel de Neef Gemeente Westland Strategisch adviseur planontwikkeling
 • 22. onderwerpen• PPS voor Integrale gebiedsontwikkeling?• Samenvatting maatregelen project• Governance• Herfinanciering
 • 23. Ontwikkeling Publieke Regie• ONW opgezet voor de gehele gemeente (op basis van een integraal uitvoeringsplan)• Taken ONW zijn drastisch teruggebracht als gevolg van financieringsmogelijkheden, risicobeheersing en politieke keuzes.• Huidige keuze ONW: Bij teruglopen van de opbrengsten komen onvermijdelijk als eerste de publieke kwaliteiten in het gedrang• Bij start van de PPS voor de integrale gebiedsontwikkeling is dit risico onvoldoende meegewogen.• Oplossingen voor de publieke regie: – voldoende draagvlak voor publieke doelen binnen de gemeente, – geen integrale plannen in PPS, – strakke gemeentelijke regie, – bijdrage uit rood contractueel vastleggen.
 • 24. Samenvatting maatregelen project• Huidige plan leidt ongewijzigd tot een aanzienlijk tekort• Herijken grex (kosten, opbrengsten, planning)• Optimaliseren plan op basis nieuwe doelen• Flexibiliseren ruimtelijke kaders (bestemmingsplannen, randvoorwaarden en verkavelingsplannen)• Verbeteren en vernieuwen verkoopactiviteiten• Reductie kosten organisatie• Zoeken kostendragers water en groen.
 • 25. Governance• De organen van NV (AVA), BV (AVA, RvC)en CV (RVV) zorgen voor een topzware en logge organisatie en is vooral politiek gestuurd.• Gemeentelijke inbreng beperkt door interne afhankelijkheid• Mede daardoor te beperkte flexibiliteit.• Te onderzoeken oplossingsrichting: Opheffen IOPW NV en RvC; AVA beperken tot 2 à 3 personen. Dilemma daarbij is garanties voor adequate inbreng van de publieke partijen.• Gemeentelijk contact als project organiseren.
 • 26. Mogelijkheden Herfinanciering• Boekwaarde: gemeentelijke grondbank € 55,- mln. ONW € 35,- mln.• Gemeente wil grondbankfunctie beëindigen• Benodigde financiering ca. € 100,- mln.• Laagste rente bij hoofdelijke aansprakelijkheid• Herfinanciering kan ca. € 1 mln./jaar opleveren
 • 27. conclusies• Integrale gebiedsontwikkeling vraagt om stevige publieke regie om publieke doelen veilig te stellen.• Uitvoering door de markt kan alleen voor overzichtelijke projecten te definiëren• Samenwerkingsprojecten tussen gemeente en markt komen pas goed tot hun recht als alle risico’s naar rato zijn verdeeld en procedures goed worden vastgelegd.• De gemeente en Delfland moeten de publieke (kwaliteits)- doelen contractueel vastleggen.
 • 28. Oplossingsrichtingen ONW• Herijking project en organisatie• Bijstellen van de doelen van betrokken partijen• Organisatie slagvaardiger maken.• Integrale herfinanciering• Volledige risicodeling
 • 29. Verslag & presentaties:
 • 30. PraktijkcongresGebiedsontwikkeling 2013Werkzame ontwikkelstrategieën Partners Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling Ministerie van Infrastructuur en Milieu, TU Delft, de Alliantie, AM, Amvest, Bouwfonds Ontwikkeling, Dienst Landelijk Gebied, Gemeente Amsterdam, Gemeente Delft, Gemeente Groningen, Gemeente Nijmegen, Gemeente Rotterdam, Heijmans Ontwikkeling, NS Stations, Provincie Gelderland, Provincie Noord-Brabant, Provincie Noord-Holland, Synchroon, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Ymere Kring van Adviseurs Movares, Stibbe, Deloitte, Akro Consult, Brink Groep, Buck Consultants, Berenschot

×