Verkiezings- Communicatie
<ul><li>Inleiding </li></ul><ul><li>Relatie Opkomst ~ Imago </li></ul><ul><li>De rol van Communicatie </li></ul><ul><li>Ve...
 
Kijk ook op http://www.binnenlandsbestuur.nl/opkomstbevordering
Belang van een hoge opkomst?
Peiling op LinkedIn bij meerdere groepen Hoge opkomst wel belangrijk voor gemeenten, maar verschilt per pol. partij
IMAGO GEMEENTEBESTUUR
Opkomst is rapportcijfer voor klantenbinding Gemiddeld rapportcijfer grote steden: 6,2 (Bron: Burgerpeiling G4, 2005)
De rol van communicatie
 
Communicatievraagstuk ?
Communicatievraagstuk <ul><li>Wat staat het bereiken van de doelstelling in de weg en kan door communicatie opgelost worde...
In 8 stappen naar een complete aanpak
1 Wat is de basis / kern <ul><li>Missie </li></ul><ul><li>Doel </li></ul><ul><li>Authentiek </li></ul><ul><li>Passie </li...
2. Marktomstandigheden <ul><li>Concurrentie </li></ul><ul><li>Macro omgeving </li></ul><ul><li>Lange Termijn Visie </li><...
Rode draad <ul><li>Maak in groepjes een SWOT overzicht voor de betreffende gemeente. </li></ul><ul><li>Pak alleen die vrag...
3. Het concrete aanbod <ul><li>Kernactiviteit </li></ul><ul><li>Doelstellingen </li></ul><ul><li>Interactie </li></ul>
4. Doelgroepen <ul><li>Typering Kiezer </li></ul><ul><li>Anders naar doelgroepen kijken </li></ul><ul><li>Loyaliteit </li>...
Rode draad <ul><li>Maak een overzicht van de belangrijkste producten en diensten voor de belangrijkste doelgroepen. </li><...
5. Het serviceconcept <ul><li>Hoe maken we het leven van de kiezer zo aangenaam mogelijk? </li></ul>
 
Hoe stelt uw gemeente de kiezer centraal?
6. Media en middelen <ul><li>Geintegreerde communicatie </li></ul><ul><li>Middelenvrij denken </li></ul>
Effecten van opkomstbevordering Activiteit Door wie? Gevonden effect Partijverschillen benadrukken Politieke partijen ...
Oude en nieuwe media
Marketing PR in 7 stappen
Sponsoring
Nieuwe (social) media
 
Bron: Leeuwarder Courant / www.volgdeverkiezingen.nl
 
<ul><li>Top 10  </li></ul><ul><li>Meest actieve gemeenten deze week </li></ul><ul><li>Twitter Weblog </li></ul><ul><li>D...
 
 
Twips for beginners <ul><li>Read Twitter 101 Guide and other Twitter articles . </li></ul><ul><li>Use keywords and #ha...
 
 
Doe het goed, of doe het niet!
Webcare team <ul><li>Monitoring van het web </li></ul><ul><li>Ondersteuning bij bloggen en sociale netwerk activiteiten </...
Rode draad <ul><li>Maak een overzicht van de belangrijkste media en middelen voor uw gemeente. </li></ul><ul><li>Geef aan ...
7. Planning en budgettering <ul><li>(Budget, kosten, timing) </li></ul><ul><li>Welk budget is mogelijk, wenselijk en toege...
8. Resultaatmeting 1 <ul><li>(rapportages, onderzoek en analyses) </li></ul><ul><li>Heeft men onderzoek en analyse ingepl...
8. Resultaatmeting 2 <ul><li>Is er een knipseldienst voor free publicity? </li></ul><ul><ul><li>Meet men het aantal berich...
Rode draad <ul><li>Maak een globale planning van de activiteiten. </li></ul><ul><li>Geef aan hoe u welke resultaten wilt g...
Tot slot <ul><li>Boodschap, doelstellingen en doelgroep leidend. </li></ul><ul><li>Proactief adviseren </li></ul><ul><li>V...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Verkiezingscommunicatie

1,382 views

Published on

Advies over hoe te communiceren in verkiezingstijd

Published in: News & Politics
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,382
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Gang naar de stembus De opkomst in de fusiegemeente Peel en Maas (Limburg) was 50,1 procent, tegenover 60,4 procent in 2006. In de fusiegemeente Oldambt (Groningen) stemde tussen de 43 en 44 procent van de inwoners. In 2006 maakte nog 56 procent de gang naar de stembus. Ook in de fusiegemeente Zuidplas (Zuid-Holland) lag de opkomst lager. In totaal bracht 49,3 procent van de inwoners een stem uit. In 2006 was de opkomst nog 62 procent. In Horst aan de Maas (Limburg) daalde het percentage stemmers van 58,2 procent in 2006 naar woensdag zo&apos;n 50 procent. Totaal gemiddeld 47%. Als je dit rechtstreeks omzet in een schoolcijfer, dan krijgen deze verkiezingen dus een 4,7
 • Rondvraag: Is een hoge opkomst van belang voor het gemeentebestuur en het imago van de gemeente? Geef eens redenen waarom wel of waarom niet?
 • Ik heb de vraag ook gesteld via enkele LinkedIn groepen, zoals Logeion, Netwerk Gemeentelijke dienstverlening en Adviseurs Publieke sector. De algehele reactie was dat opkomst % en imago van de gemeente invloed op elkaar hebben. Het imago heeft invloed op het opkomstpercentage en omgekeerd. Opmerkelijke stellingen waren o.a. Dat een ingrijpend politiek thema (zoals de opslag van CO2 bij Barendrecht) de opkomst zal verhogen, omdat dat iedereen aangaat. Dat een slecht beleid ook kan leiden tot hogere opkomst, maar dan om het huidige bestuur weg te stemmen. Dat in verkiezingstijd het partijbelang uitstijgt boven het gemeentebelang en een partij met trouwe achterban voordeel heeft bij een lage opkomst. Dat interactie vanuit de gemeente leidt tot interactie vanuit de burger. Dat opkomst wel degelijk een issue is voor gemeentebestuur.
 • Imago gemeentebestuur Van de ondervraagde inwoners uit de G4-steden geeft 16% aan de gemeentepolitiek te volgen, ruim de helft volgt de politiek een beetje en bijna drie op de tien volgt de gemeentepolitiek helemaal niet. Gemiddeld worden de gemeentebesturen beoordeeld met een 6,2. Het gemeentebestuur van Rotterdam wordt met een 6,4 iets hoger beoordeeld dan de overige drie gemeentebesturen die een 6,1 krijgen (Bron: Burgerpeiling G4, 2005).
 • Opkomst is rapportcijfer voor klantenbinding Welk cijfer had jouw gemeente in 2006? Het opkomst percentage bij gemeenteraadsverkiezingen is niet alleen een graadmeter van de populariteit van de politieke Gemeenten en diens Burgemeesters, maar ook van de betrokkenheid van de kiezer bij het wel en wee van het gemeentelijke bestuur. Een lage opkomst betekent veelal onverschilligheid bij de burger t.a.v. het bestuur en diens activiteiten. Het is ook vaak een teken dat men het idee heeft geen invloed te kunnen uitoefenen op het beleid en dat het lokale beleid weinig of geen impact heeft op de persoonlijke situatie van de kiezer. Veelal is dit te wijten aan een gebrek aan relevante informatie en interactie. Het opkomstpercentage zegt tevens iets over de effectiviteit van het gemeentebestuur en vormt een imago-indicator voor de betreffende gemeente. Vanuit deze standpunten zal een gemeente er alles aan moeten doen om het opkomstpercentage bij de gemeenteraadsverkiezingen te verhogen. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor Communicatie. Opkomst is afhankelijk van begrip, betrokkenheid, relevantie verwachte resultaten, plicht, recht, motivatie en eigen verantwoordelijkheid.
 • Hier is een belangrijke rol weggelegd voor Communicatie. Opkomst is afhankelijk van begrip, betrokkenheid, interactie, relevantie verwachte resultaten, plicht, recht, motivatie en eigen verantwoordelijkheid. Vanuit de gemeente zal in communicatie aan deze aspecten geappelleerd moeten worden om de burger meer betrokken te krijgen bij de activiteiten van het gemeentebestuur. De rol van de afdeling communicatie is veelal reactief en uitvoerend. Gemeentelijke communicatieadviseurs moeten m.i. streven naar het proactief adviseren van de bestuurders op communicatiestrategie, media en middelen, om zodoende de communicatie tussen burger en gemeente naar een hoger plan te tillen. Recent zag ik bij een gemeente een eigen communicatieafdeling en een extern communicatie bureau. Desgevraagd was de reden hiervoor dat de eigen afdeling voor de uitvoering was en het bureau voor de strategie. Dit moet anders kunnen.
 • Opdracht voor deze workshop Ontwikkel een communicatie advies ter bevordering van de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen Doelstelling: Hoogste opkomst van alle gemeenten Gedurende de workshop zullen opdrachten worden gegeven die in groepjes worden uitgewerkt.
 • Hoe luidt het communicatievraagstuk bij deze opdracht? Ga in groepjes van .. Kies 1 gemeente (bij voorkeur die met de laagste opkomst) Formuleer voor deze opdracht / gemeente het communicatievraagstuk
 • De burger vertoont bij verkiezingen beperkte motivatie om zijn/haar stem uit te brengen. Hoe kan de gemeente bij de komende gemeenteraadsverkiezingen door de inzet van communicatieboodschappen, media en middelen bij de kiezer kennis, houding en gedrag stimuleren, zodanig dat dit een positief effect heeft op het opkomstpercentage?
 • In 8 stappen naar een complete aanpak: De Inhoud Onderwerpen ter inventarisatie Wat is de basis / de kern Interne analyse – sterkten en zwakten Wat zijn de marktomstandigheden Externe analyse – kansen en bedreigingen Wat is het concrete aanbod Wat zijn de belangrijkste doelgroepen en stakeholders Het Serviceconcept De Uitvoering 6. Media en middelen 7. Planning en budgettering 8. Evaluatie en resultaatmeting.
 • (authenticiteit, kernwaarden) Wat is de missie van de betreffende Gemeente Wat is het kerndoel van de Gemeente Zijn B&amp;W de verpersoonlijking van de Gemeentestandpunten? Kunnen zij dit authentiek uitstralen / overbrengen? Waar zijn B&amp;W gepassioneerd over? Hoe staat het met het personal brand van de Burgemeester? Hoe presenteert / profileert hij/zij zich naar het publiek? En de Wethouders? Met de bevindingen uit deze analyse kunnen relevante sterkten en zwaktes worden vastgesteld.
 • 2. Marktomstandigheden Omgevingsanalyse (markt- en concurrentie analyse) Concurrentie Wat doet de Gemeente beter, of anders dan andere gemeenten Wat doen / kunnen B&amp;W beter, of anders dan anderen Zijn er op een hoger abstractieniveau andere concurrenten te bedenken? (Waarom zou men bijv. niet gaan stemmen?) Macro-omgeving. Geef aan: de trend, verschijningsvorm, impact op de Gemeente en ‘to do’s van onderstaande factoren: Welke demografische ontwikkelingen hebben invloed op de Gemeente? Welke overheidsmaatregelen hebben invloed op de Gemeente? Welke economische ontwikkelingen hebben invloed op de Gemeente? Welke technologische ontwikkelingen hebben invloed op de Gemeente? Welke sociale ontwikkelingen hebben invloed op de Gemeente? Hoe profileren B&amp;W zich t.a.v. bovenstaande ontwikkelingen? Welke lange termijn visie kan uit bovenstaande gegevens worden vastgesteld? Met de bevindingen uit deze analyse kunnen de relevante kansen en bedreigingen worden vastgesteld.
 • Opdracht Ga met je groepje de vragen van deel 1 en 2 van de vragenlijst langs en beantwoord de meest relevante en impactvolle vragen. Vat de antwoorden kort samen t.b.v. een korte terugkoppeling.
 • 3. Wat is het concrete aanbod (kernactiviteit, product–dienst, doelstellingen) Kernactiviteit Wat krijgt de kiezer bij de Gemeente? Wat is de core business? En is dit een product, een dienst, een belevenis, of een transformatie. Waarom kiest de kiezer deze Gemeente? Wat maakt deze Gemeente anders dan andere? Wat maakt dit aanbod minder ontastbaar, heterogeen, vergankelijk en meer interactief? Welke rol spelen B&amp;W in dit geheel? Doelstellingen Zijn er grote stoere gedurfde doelen gesteld en is er een levendige toekomstbeschrijving? Communiceert de Burgemeester deze doelstellingen met overtuiging en regelmaat? In welke mate wordt de kiezer bij het proces betrokken? Welke rol spelen B&amp;W in deze interactie?
 • Doelgroepen en stakeholders (kernkiezers en hun processen) Hoe bestempelen we de kiezer? (als onderwerp, , vriend, vijand, client, …?) De juiste kiezer (doelgroep) kiezen, ook kijken naar: andere doelgroepen; andere strategische groepen binnen doelgroepen; andere complementaire product- en serviceaanbiedingen; andere functionele of emotionele aantrekkingskracht voor gebruikers; een andere tijd. (bijv. jongeren aanspreken) Welke kiezers zijn het meest trouw? Welke kiezers worden het meest aangesproken door de persoon van de Burgemeester? (en wethouders?) Hoe ziet de Decision Making Unit van de kiezer er uit? (Beslisser, Beïnvloeder, Uitvoerder) Hoe ziet het keuze-, besluitvormingsproces van de kiezer eruit? (voor, tijdens en na de interactie) Welke gewoonten, hindernissen, twijfels, keuzen en handelingen komen hierbij aan de orde? Wat is de invloed van lokale en regionale media op het gedrag van de kiezer?
 • Doel van deze oefening is het signaleren van de relevante en impactvolle producten en diensten voor de meest belangrijke doelgroepen.
 • (serviceconcept, positionering, propositie en merk) Wat zijn de Motieven, behoeften, wensen, verwachtingen, opofferingen bij het kiezen? Wat zijn hierbij de meest relevante voordelen van de Gemeente? En kan ik die communiceren en waarmaken? Welke obstakels kom je in het verkiezingenproces tegen? Wat is de impact? En wat is de oplosbaarheid? Wat stel ik centraal in mijn dienstverlening: Proces (wordt het leven goedkoper) Probleem (Worden specifieke problemen opgelost) Persoon (spreken we de kiezer persoonlijk aan) Profiel (spreken we specifieke groepen aan) Wat is hierin de rol van de Burgemeester en de wethouders? Welke samenwerkingsverbanden met andere groepen binnen de samenleving kunnen het proces positief beïnvloeden? (verenigingen / belangengroepen, etc) Wat doet de gemeente aan burgerparticipatie? Welke meerwaarde, of minderkosten levert het serviceconcept de kiezer op? (meer geld, tijd, ontwikkeling – lagere kosten, tijd, complexiteit) Is de kiezertevredenheid te verbeteren? Wat weten we hierover? Hoe zit het met de loyaliteit? Wat doen we om de kiezer vast te houden? Hoe houden we kiezers binnen? Positionering Beschrijving van de positionering (het voordeel dat geboden wordt in een bepaalde markt, t.o.v. concurrentie, op instrumenteel, functioneel, emotioneel en eindwaarde niveau) Propositie Wat is de belofte aan de markt, de maatschappij en overige stakeholders Merk In hoeverre dekt de Gemeentenaam de lading. Welke invloed heeft dit op: Positionering Loyaliteit Strategische waarde Interne binding
 • Het serviceconcept is bedoeld om de klant, in dit geval de kiezer centraal te stellen, met al zijn/haar wensen, behoeften, vewachtingen etc. Graag hoor ik wat voorbeelden van hoe dit bij jullie gemeenten vormgegeven wordt. Kortom: wat is de boodschap van de Gemeente aan de kiezer?
 • Wie kan mij de betekenis van deze termen geven? Geintegreerde communicatie Alle communicatieactiviteiten van een organisatie. Van public relations tot marketingcommunicatie en van reclame tot sponsoring. De kracht is het feit dat de verschillende communicatiegebieden en -middelen op elkaar zijn afgestemd en elkaar daardoor kunnen versterken . Middelenvrij denken Eerst uitgaan van de interne en externe analyse en op basis daarvan de meest geschikte middelen selecteren. Hoe worden deze begrippen bij jullie gemeenten ingezet? Welke media en middelen worden gebruikt en waarom?
 • Oude en nieuwe media. Geintegreerde communicatie impliceert ook de inzet van oude en nieuwe media. Geïntegreerde Marketingcommunicatie Welke media en middelen past bij de wijze waarop de kerndoelgroep informatie verzamelt tijdens het keuze- en besluitvormingsproces? Zet de Gemeente de media en middelen op een geïntegreerde manier in? Kan dit nog meer geïntegreerd worden? Voldoet de communicatie aan de volgende criteria: Valt het op? Hebben mijn uitingen de juiste frequentie Heb ik de optimale titelselectie (o.b.v. mediaconsumptie doelgroep) Hanteer ik de juiste plaatsbepaling in de media en middelen? Zend ik een eenduidige boodschap (o.b.v. gekozen kiezergerichtheidstrategie) Hanteer ik de juiste Tone of Voice Pas ik consistent de huisstijl toe? Ga ik creatief genoeg om met de mogelijkheden?
 • Benut de Gemeente de 7 stappen van Marketing PR optimaal: Focus op een actueel relevant thema Richt op de kerndoelgroep(en) Inventariseer beschikbare en bruikbare content en bewijsmaterialen Zorg dat Burgemeester en andere boegbeelden / sprekers tijd vrijmaken voor follow-up Zorg voor geïntegreerde inzet van media en middelen (on- en offline / social media) Zorg voor een gedegen planning en afstemming met (in- en externe) stakeholders Doe aan resultaatmeting
 • Benut men de mogelijkheden van (sport) sponsoring voldoende? Gebruik meetbare doelstelling. Is sponsoring onderdeel van het Communicatieplan? Werk samen met betrouwbare Gemeenteen Wat zijn de risico’s van negatieve publiciteit, is men daarop voorbereid Heeft men een degelijk, juridisch steekhoudend contract
 • Voldoet de internetsite aan de eisen en wensen die de kiezer stelt? Eenvoudige en overzichtelijke structuur Moderne en bruikbare functionaliteit Voldoende en regelmatige updates Modern design passend bij huisstijl en beleving van de doelgroep Toegankelijkheid (eenvoudige navigatie) Teksten (aangepast aan doelgroep begrijpelijk, juiste tone of voice) Printvriendelijk Vindbaar voor zoekmachines (doe ik aan SEO) Maakt de Gemeente optimaal gebruik van direct e-mail, nieuwsbrieven, etc. (Haaksbergen) Maakt de Gemeente optimaal gebruik van interactiemogelijkheden, zoals weblogs, fora, etc. Maak ik gebruik van statistieken en tracking &amp; tracing mogelijkheden?
 • Online Netwerken is Hot. Daarom zijn er ook zoveel. Een groeiend aantal particulieren en ondernemers zijn actief op sociale netwerken. Een belangrijk medium dus voor een gemeente om met diverse doelgroepen in contact te komen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de gemeente en haar bestuurders actief zijn, of worden op deze media. Wie zit er zelf al op 1 of meerdere online netwerken? Welke? Benut de Burgemeester en de wethouders de nieuwe / social media voldoende? Is er optimale interactie met de doelgroep? Wat doet hij/zij met Twitter, Hyves, Facebook, Linkedin, weblog, etc.? Wat kan de rol van afd. Communicatie hierbij zijn? Aanmaken van algemene accounts Gohstwriting voor B&amp; W Procedures en richtlijnen opstellen voor gebruik en voor het plaatsten van reacties. Filteren van reacties conform de richtlijnen. Beantwoorden van algemene vragen. (Eind)redactie van teksten
 • Bloggen, Twitteren, hyven, etc. De lokale politicus moet eraan geloven. Tenminste, dat stelt Politiek Online. Op www.volgdeverkiezingen.nl is haarfijn te volgen wat er per gemeente gedaan wordt met Twiiter, weblogs, etc. Social Media zijn van groeiend belang voor de interactie met verschillende doelgroepen.
 • Op www.volgdeverkiezingen.nl is per gemeente te zien wat er gebeurt op het gebied van nieuwe media. het verschilt per gemeente wie er actief is en hoe vaak.
 • De meest actieve gemeenten op Social media zijn hier gerangschikt (stand per 29 november 2009) Het lijkt dat de grote gemeenten het voortouw nemen met het inzetten van de social media. Optimale inzet van social media vergt de nodige capaciteit. Het is aannemelijk dat grotere gemeenten makkelijker deze capaciteit ter beschikking kunnen stellen. Toch moet het ook voor kleinere gemeente goed mogelijk zijn om actief met Social media bezig te zijn.
 • Twitter wordt voor zowel zakelijk als particulier gebruik aangewend. Volgens internationaal onderzoek zijn er in Nederland al meer dan 400.000 twitteraars en is snel groeiende. (Nieuw onderzoek van het Canadese bedrijf Sysomos ) Hier kunnen berichten geplaatst worden van max. 140 karakters. Dit dwingt tot kernachtig formuleren en doorlinken naar websites, profielen op het web en naar weblogs, van jezelf of anderen. Twitter is goed voor het profileren als autoriteit, of specialist op een bepaald gebied. De wethouders en raadsleden van de deelnemende gemeenten die twitteren hebben over het algemeen nog weinig followers. En twitteren uiteraard vanuit hun politieke partij. Een algemeen twitteraccount voor de gemeente is een oplossing om onafhankelijk van een politieke partij berichten naar followers te zenden, zoals bij de gemeente Haaksbergen. Het aantal followers is te vergroten door: andere twitteraars te volgen (in de regel volgen ze terug), door trefwoorden en hashtags (#) te gebruiken. De meest belangrijke manier is uiteraard door zeer regelmatig relevante en impactvolle informatie te plaatsen voor je doelgroep(en).
 • Algemene, partij onafhankelijke berichten worden in Haaksbergen via een algemeen twitter account verstuurd. Vraag: Wie beheert dit account? Wat zijn de reacties? En de leerpunten?
 • In april dit jaar had LinkedIn ongeveer 1.2 miljoen gebruikers in Nederland. Dit zijn vooral personen die zakelijk actief zijn, veelal beslissingnemers (46%), hoger opgeleid en een bovenmodaal inkomen. LinkedIn biedt mogelijkheden voor B&amp;W om te linken met zakelijke parijen in de gemeente. met name voor de wethouder van economische zaken, maar uiteraard ook voor wethouders met andere portefeuilles of voor een algemeen Gemeente profiel Het is belangrijk via de verschillende media doorverwijzingen te maken naar andere media om zo de bekendheid en bezoek positief te beïnvloeden. Links tussen Twitter, LinkedIn, Facebook zijn technisch mogelijk. Ook vanuit de website, printmedia, radio en TV is doorverwijzing naar dit soort social Networks een must.
 • Hier een voorbeeld van een raadslid van de gemeente Enschede. Raadsleden kunnen vanuit hun Linkedin account in contact treden met relevante personen en functionarissen in relatie tot hun portefeuille. De gemeenten hebben ook een company profile op LinkedIn. De hier aanwezige gemeenten ook. Het is wel van belang dat de company profiles goed gekoppeld zijn aan de profielen van burgemeester, wethouders en raadsleden. Hierdoor wordt de vindbaarheid en contactmogelijkheid vergroot. In veel gevallen zijn het aantal personen op de company profiles nog beperkt en dan zijn het vaak ook nog de communicatiemensen. LinkedIn biedt o.a. de mogelijkheid tot het deelnemen aan diverse discussiegroepen, het plaatsen van presentaties, events, het doen van online onderzoek via Answers en het volgen van Company Buzz. Naast het linken met personen, biedt LinkedIn dus ook een goede mogelijkheid tot het publiceren van nieuws en informatie. Ook het werven van personeel gebeurt in toenemende mate via LinkedIn. Last but not least verbetert de aanwezigheid op Linkedin ook de resultaten in zoekmachines. Door het regelmatig plaatsen van updates worden gelinkte personen op de hoogte gehouden en verbetert de zichtbaarheid en het contact. Zie ook de 27 tips voor optimaal linkedin gebruik op http://www.ernohannink.nl/27-tips-voor-een-perfecte-profielpagina-in-linkedin-om-klanten-te-krijgen/
 • Tips voor een succesvolle weblog Vertel wat op je weblog ; zoals hierboven ook al werd gezegd. Zorg voor een geschreven tekst! Een plaatje kan misschien meer zeggen dan 1000 woorden, maar een plaatje wordt meestal niet weergegeven in een zoekmachine of RSS-feed. Gebruik belangrijke woorden in je posts vaker ; het wordt steeds belangrijker om zogehete keywords te gebruiken. Hierdoor stijgt je pagerank en dit zorgt voor meer bezoekers. Je bezoekers weten ook beter waar je over schrijft. Zorg voor informatieve titels ; het is belangrijk dat toekomstige bezoekers aan de titel kunnen zien waarover je schrijft. Anders klikken ze niet, als ze eenmaal hebben geklikt dan moet het content wel overeenkomen met de titel. Zeg wat je wilt zeggen in de eerste 200 woorden ; als de lezers/ zoekmachines niet in de eerste twee zinnen door hebben waarover het gaat zijn ze weg. Herschrijf ; als een artikel niet helemaal goed geschreven is dan mag je het herschrijven. Voeg woorden toe of verwijder een aantal. Zorg alleen dat je niet dingen weghaalt waar reacties op zijn gegeven. Dit zorgt voor onduidelijkheid of zelfs argwaan. Schrijf teksten die je altijd kan lezen ; sommige artikelen die je maakt zijn voor het moment andere artikelen kunnen vaker worden gelezen. Dit zorgt ervoor dat je nog nieuwe bezoekers ermee kan trekken ook al is je post al jaren oud. Houd je artikelen kort en bondig ; je artikelen hoeven geen informatie te bevatten welke je bezoekers niet willen weten. Ga dus niet uitgebreid je weekendplannen bespreken voordat je aan je artikel begint. Zorg voor begrijpelijke teksten ; mocht je specialistische woorden gebruiken ( niks mis mee!) neem dan de tijd om ze ook uit te leggen. Ga er niet vanuit dat je bezoekers alles al weten. Mocht je toch plaatjes gebruiken ; gebruik je plaatjes dan goed en maak gebruik van alt teksten. Audio, video of ander mediagebruik ; zorg voor een duidelijke beschrijving van wat de bezoekers kunnen verwachten. Schrijf over een probleem, oplossing en uiteindelijk het resultaat ; hierdoor geef je de bezoeker een compleet beeld en zorg voor een begrijpelijk verhaal. Presenteer je mening ; je mening zal je moeten onderbouwen anders maakt jou mening geen verschil met iemands anders mening. Zorg voor een duidelijke bron zodat bezoekers je mening gaan delen. Originaliteit! Zorg voor een compleet verhaal ; een goed verhaal heeft altijd een inleiding, midden en slot. Dit geldt ook voor een post op een weblog. Zo krijgen je bezoekers een duidelijk overzicht en willen ze het slot, conclusie lezen. Hierbij zorg je dat je korte paragrafen hebt, zodat het makkelijker te lezen is. Bezoekers zijn op zoek naar informatie! Zorg dat je je bezoekers wat laat doen ; als je een artikel schrijft waarin je de bezoeker wat wilt leren, schrijf dit dan ook. Bezoekers lezen graag ‘hoe ze iets moeten doen’, ‘wat ze moeten doen’ en ‘hoe ze het kunnen oplossen’. Gebruik synoniemen ; gebruik verschillende woorden die het zelfde betekenen. Hierdoor begrijpen bezoekers beter waar de tekst overgaat en is ook goed voor zoekmachines. Gebruik oudere artikelen ; lees je eigen artikelen nog eens na en verbeter ze. Hierdoor krijg je nieuwe ideeën en zorg voor betere artikelen. Mijd SCHREEUWEN ; Schreeuwen is uit de tijd en geeft de indruk dat je nog een kind bent. Elk Woord Met Een Hoofdletter is alleen leuk voor een dagboek van een puber. Let op je grammatica en interpunctie ; een tekst zonder fouten lees makkelijker en komt professioneler over. Lees je tekst nog een keer door! Schrijf over iets wat je aanspreekt. Zorg dat je bezoekers terugkomen om iets te lezen. Dit kan je doen door te schrijven over iets wat ze nog nooit hebben gelezen of schrijf over iets vanuit een ander standpunt.
 • Als u serieus aan de slag gaat met online activiteiten, dan is het zinvol een webcare team in te richten. Dit team kan vermeldingen op het web registreren en waar nodig gepaste actie ondernemen. Zij kan ook ondersteuning bieden bij het bloggen en activiteiten op sociale netwerken, zoals het zoeken en filteren van followers, vrienden, fans, e.d. Reacties die geplaatst worden op weblogs, fora en sociale netwerken kunnen door dit team worden gescreend en waar nodig kan actie ondernomen worden. Als laatste kan een webcare team ondersteunen in het (schrijven) en plaatsen van teksten op het web. Dat is nuttig in tijden van crisis, maar ook daarbuiten.
 • Doel van deze oefening is het signaleren van de relevante en impactvolle producten en diensten voor de meest belangrijke doelgroepen.
 • Wat kost het (Budget, kosten, timing) Welk budget is mogelijk, wenselijk en toegestaan? Weet men wat de kosten zijn van verschillende media en middelen? Houdt men ook rekening met productiekosten? Wanneer en in welke frequentie moet er gecommuniceerd worden? Plant men Go – no go momenten, kan men de bestedingen faseren? Is men van plan tussentijds te evalueren en bij te sturen waar nodig en mogelijk?
 • (rapportages, onderzoek en analyses) Heeft men onderzoek en analyse ingepland? Analyseert men de statistieken van de website / weblog Bezoekers Herkomst Welke pagina’s meest bezocht Conversie Meet u de resultaten van email nieuwsbrieven? % geopend en wie? % doorgeklikt en naar welke pagina? Kunnen respondenten nagebeld worden? Wat is de response op Direct Mail? Heeft men een knipseldienst voor persvermeldingen en free publicity? Meet men het aantal berichten Wordt de boodschap juist verwoord? Wat is de teneur van het bericht (positief, neutraal, of negatief)? Meet men veranderingen in verkoop, marktaandeel en leads? Doet men aan imago onderzoek? Meet men kiezertevredenheid, loyaliteit en aanbevelingsbereidheid? Heeft men een 0-meting gehouden Zijn de doelstellingen en criteria wel SMART? Heeft men vervolgmetingen ingepland Heeft men ook analyse, feedback en bijsturing ingepland?
 • Doel van deze oefening is het signaleren van de relevante en impactvolle producten en diensten voor de meest belangrijke doelgroepen.
 • Verkiezingscommunicatie

  1. 1. Verkiezings- Communicatie
  2. 2. <ul><li>Inleiding </li></ul><ul><li>Relatie Opkomst ~ Imago </li></ul><ul><li>De rol van Communicatie </li></ul><ul><li>Verkiezingscommunicatie in 8 stappen </li></ul>
  3. 4. Kijk ook op http://www.binnenlandsbestuur.nl/opkomstbevordering
  4. 5. Belang van een hoge opkomst?
  5. 6. Peiling op LinkedIn bij meerdere groepen Hoge opkomst wel belangrijk voor gemeenten, maar verschilt per pol. partij
  6. 7. IMAGO GEMEENTEBESTUUR
  7. 8. Opkomst is rapportcijfer voor klantenbinding Gemiddeld rapportcijfer grote steden: 6,2 (Bron: Burgerpeiling G4, 2005)
  8. 9. De rol van communicatie
  9. 11. Communicatievraagstuk ?
  10. 12. Communicatievraagstuk <ul><li>Wat staat het bereiken van de doelstelling in de weg en kan door communicatie opgelost worden? </li></ul>
  11. 13. In 8 stappen naar een complete aanpak
  12. 14. 1 Wat is de basis / kern <ul><li>Missie </li></ul><ul><li>Doel </li></ul><ul><li>Authentiek </li></ul><ul><li>Passie </li></ul><ul><li>Personal Brand </li></ul><ul><li>Sterkte en Zwakte </li></ul>
  13. 15. 2. Marktomstandigheden <ul><li>Concurrentie </li></ul><ul><li>Macro omgeving </li></ul><ul><li>Lange Termijn Visie </li></ul><ul><li>Kansen en bedreigingen </li></ul>
  14. 16. Rode draad <ul><li>Maak in groepjes een SWOT overzicht voor de betreffende gemeente. </li></ul><ul><li>Pak alleen die vragen de relevant zijn en veel impact hebben. </li></ul><ul><li>Vat ze kort samen </li></ul>
  15. 17. 3. Het concrete aanbod <ul><li>Kernactiviteit </li></ul><ul><li>Doelstellingen </li></ul><ul><li>Interactie </li></ul>
  16. 18. 4. Doelgroepen <ul><li>Typering Kiezer </li></ul><ul><li>Anders naar doelgroepen kijken </li></ul><ul><li>Loyaliteit </li></ul><ul><li>Natural fit </li></ul><ul><li>DMU </li></ul><ul><li>Proces aspecten </li></ul><ul><li>Invloed media </li></ul>
  17. 19. Rode draad <ul><li>Maak een overzicht van de belangrijkste producten en diensten voor de belangrijkste doelgroepen. </li></ul><ul><li>Pak alleen relevante en impactvolle aspecten. </li></ul><ul><li>Vat ze kort samen </li></ul>
  18. 20. 5. Het serviceconcept <ul><li>Hoe maken we het leven van de kiezer zo aangenaam mogelijk? </li></ul>
  19. 22. Hoe stelt uw gemeente de kiezer centraal?
  20. 23. 6. Media en middelen <ul><li>Geintegreerde communicatie </li></ul><ul><li>Middelenvrij denken </li></ul>
  21. 24. Effecten van opkomstbevordering Activiteit Door wie? Gevonden effect Partijverschillen benadrukken Politieke partijen Groot Rekrutering aansprekende politici Politieke partijen ? Maatschappelijke organisaties betrekken Politieke partijen Groot Stemmen per post, internet of mobieltje Rijk 5 % Verkiezingen in het weekend Rijk 3 % Langere openstelling stemlokalen Rijk/gemeente 2‐4% Meer stemlokalen Gemeente 5 % Gratis (openbaar) vervoer Overheid/bedrijven 1‐3 % Stemhulpen (Kieskompas/Stemwijzer) Gemeente 2‐13 % Folders (in brievenbus) Politieke partijen 0,5 % Folders op straat/markt Politieke Partijen 0,5 % Posters en billboards Gemeente/partijen 1‐2% TV spotjes Politieke Partijen 0,5 % Radio spotjes Politieke Partijen 0,8 % Gerichte campagne voor doelgroep Gemeente/partijen 3 % Verkiezingsfestival Gemeente/partijen 6 % Direct mail Politieke Partijen 0,5‐8 % E-mails Politieke Partijen 0 % SMS campagne Politieke Partijen ? Telefoon campagne Politieke partijen 0,5 % Canvassen Politieke partijen 1‐7 % (Bron: Onderzoek Almere)
  22. 25. Oude en nieuwe media
  23. 26. Marketing PR in 7 stappen
  24. 27. Sponsoring
  25. 28. Nieuwe (social) media
  26. 30. Bron: Leeuwarder Courant / www.volgdeverkiezingen.nl
  27. 32. <ul><li>Top 10 </li></ul><ul><li>Meest actieve gemeenten deze week </li></ul><ul><li>Twitter Weblog </li></ul><ul><li>Den Haag [575 tweets, 94 berichten] </li></ul><ul><li>Ede [104 tweets, 173 berichten] </li></ul><ul><li>Nijmegen [579 tweets, 27 berichten] </li></ul><ul><li>Tilburg [384 tweets, 38 berichten] </li></ul><ul><li>Eindhoven [395 tweets, 32 berichten] </li></ul><ul><li>Amsterdam [307 tweets, 55 berichten] </li></ul><ul><li>Utrecht [401 tweets, 21 berichten] </li></ul><ul><li>Rotterdam [176 tweets, 62 berichten] </li></ul><ul><li>Breda [237 tweets, 24 berichten] </li></ul><ul><li>Zwolle [119 tweets, 57 berichten] </li></ul>Bron: www.volgdeverkiezingen.nl
  28. 35. Twips for beginners <ul><li>Read Twitter 101 Guide and other Twitter articles . </li></ul><ul><li>Use keywords and #hashtags on your profile and a fun fact to earn trust, add personality and enable you to be found. </li></ul><ul><li>Dump the default Twitter avatar and use a photo of yourself </li></ul><ul><li>Follow experts, companies, competitors and leaders </li></ul><ul><li>Think quality not quantity . </li></ul><ul><li>Be authentic, genuine and real. In other words, be yourself. </li></ul><ul><li>Mix up the tweet types to include retweets (RT), @replies, original thoughts, and links to other people’s content </li></ul><ul><li>Don’t get overwhelmed by the number of contacts you have. Organize them into groups using third-party applications like Tweetdeck and Seesmic . </li></ul><ul><li>Meer Twitter tips (62) in een aparte bijlage. </li></ul>
  29. 38. Doe het goed, of doe het niet!
  30. 39. Webcare team <ul><li>Monitoring van het web </li></ul><ul><li>Ondersteuning bij bloggen en sociale netwerk activiteiten </li></ul><ul><li>Filteren van reacties </li></ul><ul><li>Ghost writing </li></ul><ul><li>Niet alleen tijdens een crisis </li></ul>
  31. 40. Rode draad <ul><li>Maak een overzicht van de belangrijkste media en middelen voor uw gemeente. </li></ul><ul><li>Geef aan hoe u die zou willen inzetten. </li></ul><ul><li>Pak alleen relevante en impactvolle media en middelen. </li></ul><ul><li>Vat het kort samen </li></ul>
  32. 41. 7. Planning en budgettering <ul><li>(Budget, kosten, timing) </li></ul><ul><li>Welk budget is mogelijk, wenselijk en toegestaan? </li></ul><ul><li>Weet wat de kosten zijn van media en middelen? </li></ul><ul><li>Houdt ook rekening met productiekosten? </li></ul><ul><li>Wanneer en in welke frequentie moet er gecommuniceerd worden? </li></ul><ul><li>Plant men Go – no go momenten, kan men de bestedingen faseren? </li></ul><ul><li>Is men van plan tussentijds te evalueren en bij te sturen waar nodig en mogelijk? </li></ul>
  33. 42. 8. Resultaatmeting 1 <ul><li>(rapportages, onderzoek en analyses) </li></ul><ul><li>Heeft men onderzoek en analyse ingepland? </li></ul><ul><li>Analyseert men de statistieken van de website / weblog </li></ul><ul><ul><li>Bezoekers </li></ul></ul><ul><ul><li>Herkomst </li></ul></ul><ul><ul><li>Welke pagina’s meest bezocht </li></ul></ul><ul><ul><li>Conversie </li></ul></ul><ul><li>Meet u de resultaten van email nieuwsbrieven? </li></ul><ul><ul><li>% geopend en wie? </li></ul></ul><ul><ul><li>% doorgeklikt en naar welke pagina? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kunnen respondenten nagebeld worden? </li></ul></ul><ul><li>Wat is de response op Direct Mail? </li></ul>
  34. 43. 8. Resultaatmeting 2 <ul><li>Is er een knipseldienst voor free publicity? </li></ul><ul><ul><li>Meet men het aantal berichten </li></ul></ul><ul><ul><li>Wordt de boodschap juist verwoord? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat is de teneur van het bericht (positief, neutraal, of negatief)? </li></ul></ul><ul><li>Meet veranderingen in opkomst - stemgedrag </li></ul><ul><li>Doe aan imago onderzoek </li></ul><ul><li>Meet kiezertevredenheid, loyaliteit </li></ul><ul><li>Houdt een 0-meting </li></ul><ul><li>Zijn de doelstellingen en criteria wel SMART? </li></ul><ul><li>Zijn er vervolgmetingen ingepland </li></ul><ul><li>Is er ook analyse, feedback en bijsturing ingepland? </li></ul>
  35. 44. Rode draad <ul><li>Maak een globale planning van de activiteiten. </li></ul><ul><li>Geef aan hoe u welke resultaten wilt gaan meten. </li></ul>
  36. 45. Tot slot <ul><li>Boodschap, doelstellingen en doelgroep leidend. </li></ul><ul><li>Proactief adviseren </li></ul><ul><li>Vooral doen </li></ul><ul><li>Meten is weten. </li></ul>

  ×