Basic it

1,075 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,075
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Basic it

 1. 1. ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. 2. ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ <ul><li>บอกบทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ </li></ul><ul><li>บอกความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ </li></ul><ul><li>บอกประโยชน์และของผลกระทบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ </li></ul><ul><li>บอกข้อมูลและคุณสมบัติของสารสนเทศได้ </li></ul><ul><li>สามารถยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศที่พบในชีวิตประจำวันได้ </li></ul>จุดประสงค์การเรียนรู้
 3. 3. บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อการคำนวณและเก็บข้อมูล เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ เพื่องานสำนักงาน
 4. 4. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดำเนินชีวิตประจำวัน การติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียม เครื่องอำนวยความสะดวกภายในบ้าน ความบันเทิง การติดต่อสื่อสาร
 5. 5. เพื่อการคำนวณและเก็บข้อมูล ตัวอย่าง เช่น
 6. 6. เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ ตัวอย่าง เช่น กระบวนการผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการขนส่ง
 7. 7. เพื่องานสำนักงาน บัญชีเงินเดือน บัญชีรายรับรายจ่าย ประวัติบุคลากร ทำรายงานต่างๆในสำนักงาน ตัวอย่าง เช่น
 8. 8. ความหมายของสารสนเทศ <ul><li>สารสนเทศ </li></ul>สิ่งที่ได้จากการนำเอาข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาประมวลผล เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลให้เหมาะกับการใช้งานให้ทันเวลา สารสนเทศ ข้อมูล การประมวลผล
 9. 9. ข้อมูล ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สถานที่ สิ่งของต่าง ๆ ซึ่งมีการเก็บรวมรวมเอาไว้ และสามารถเรียกมาใช้ประโยชน์ได้ในภายหลัง ข้อมูลจึงจำเป็นต้องเป็นข้อมูลที่ดีมีความถูกต้องแม่นยำ ความหมายของข้อมูล
 10. 10. คุณสมบัติของข้อมูล ความถูกต้อง ความรวดเร็ว และ เป็นปัจจุบัน ความสมบูรณ์ ความชัดเจน และ กะทัดรัด ความสอดคลอ้ง ข้อมูล
 11. 11. ข้อมูลและสารสนเทศ ระเบียนประวัติของนักเรียน การแจกแจงข้อมูลปีเกิดของนักเรียนทั้งโรงเรียน
 12. 12. การทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การดูแลรักษาเพื่อการใช้งาน การป้อนข้อมูล , การอ่านข้อมูล , การตรวจสอบข้อมูล จัดกลุ่ม , จัดเรียง , คำนวณ , สรุปผล การเก็บรักษา , การค้นหา , การทำสำเนา , การสื่อสาร
 13. 13. ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษา สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ สุขภาพจิต
 14. 14. ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต การเสริมสร้างความเสมอภาคในสังคม และ การกระจาย โอกาส การเรียนการสอนในสถานศึกษา การรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันประเทศ การผลิตในอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรม   ความคิดและการสร้างสรรค์
 15. 15. แบบฝึกหัด <ul><li>จงบอกบทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ </li></ul><ul><li>จงอธิบายความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ </li></ul><ul><li>ประโยชน์และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่อะไรบ้าง จงอธิบาย </li></ul><ul><li>จงอธิบายความหมายข้อมูล </li></ul><ul><li>คุณสมบัติของข้อมูลที่ดีได้แก่อะไรบ้าง จงอธิบาย </li></ul><ul><li>จงยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศที่พบในชีวิตประจำวัน </li></ul>

×