• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Wniosek o płatność RPO WP
 

Wniosek o płatność RPO WP

on

 • 1,240 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,240
Views on SlideShare
1,167
Embed Views
73

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

3 Embeds 73

http://dpr.pomorskie.eu 64
http://www.pomorskie.eu 8
http://www.dpr.pomorskie.eu 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

CC Attribution-ShareAlike LicenseCC Attribution-ShareAlike License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Wniosek o płatność RPO WP Wniosek o płatność RPO WP Presentation Transcript

  • WNIOSEK O PŁATNOŚĆ – RPO Województwo Pomorskie LUCYNA KUBIAK ZESPÓŁ DS. SPRAWOZDAWCZOŚCI REFERAT MONITORINGU DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: l.kubiak @ pomorskie.eu
  •  
   • Umowa o dofinansowanie projektu,
   • Wniosek o dofinansowanie projektu,
   • Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność – załącznik nr 9 do Przewodnika beneficjenta RPO WP 2007-2013
   Dokumenty niezbędne przy wypełnianiu wniosku o płatność:
  • Kiedy należy złożyć wniosek o płatność? Wnioski o płatność należy składać raz na trzy miesiące, za wyjątkiem wniosków z kwotą dofinansowania do wypłaty powyżej 400 tys. złotych , które mogą być składane przez beneficjenta w terminach częstszych niż raz na trzy miesiące, jednakże nie częściej niż raz na miesiąc. W jednym wniosku o płatność można ująć zarówno wydatki do refundacji, jak i rozliczające zaliczkę. W przypadku pierwszego wniosku o płatność termin ten liczy się od dnia podpisania umowy o dofinansowanie . Termin graniczny złożenia kolejnego wniosku o płatność zostanie wskazany przez IZ RPO WP w przesłanej do beneficjenta informacji o wynikach weryfikacji bieżącego wniosku o płatność. Brak pozytywnej weryfikacji bieżącego wniosku o płatność nie zwalnia z obowiązku złożenia kolejnego wniosku, chyba, że IZ RPO WP wskazała inaczej.
  • Kolejny: Przykład: Umowa o dofinansowanie (…) Pierwszy wniosek o płatność powinien zostać złożony nie później, niż po upływie 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy , tj. 6 stycznia 2012 roku , obejmując okres sprawozdawczy od początku realizacji Projektu. najpóźniej
  • Generator można pobrać ze strony http://dpr.pomorskie.eu , zakładka RPO WP , zakładka Generator Wniosków o Płatność . Generator wniosków o płatność IZ RPO WP 2007-2013: Załącznik nr 9 do Przewodnika Beneficjenta zawiera szczegółową instrukcję wypełniania wniosku o płatność .
  • UWAGA!!! Brak wydatków w okresie sprawozdawczym po stronie beneficjenta NIE ZWALNIA z obowiązku przedkładania wniosku o płatność do IZ RPO WP z wypełnioną częścią dotyczącą przebiegu realizacji projektu!
  • Część ogólna (A) wniosku o płatność: Szare pole wypełnia pracownik IZ RPO WP Każda, nawet najdrobniejsza zmiana w Generatorze powoduje zmianę sumy kontrolnej!
  • Część ogólna (A) wniosku o płatność: Ważne jest, aby podawać dane osoby faktycznie sporządzającej sprawozdanie. Numer umowy o dofinansowanie należy aktualizować w oparciu o podpisywane aneksy.
  • Część dotycząca przebiegu realizacji projektu (C): W punkcie C.1 należy podać informacje dotyczące stanu realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym: przedmiot zamówienia, tryb zamówienia, status zamówienia, datę podpisania umowy podstawowej z wykonawcą, wartość podpisanej umowy podstawowej z wykonawcą oraz zamawiającego. W punkcie C.2 należy podać informacje dotyczące postępu rzeczowo-finansowego w realizacji projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, w tym m.in. nazwę kategorii wydatków, stan realizacji, wydatki przypisane poszczególnym kategoriom w harmonogramie rzeczowo-finansowym (kolumna 3 i 4), wydatki poniesione od początku realizacji projektu (kolumna 5 i 6), wydatki na zakup gruntów czy wydatki na cross-financing. Uwaga : punkt ten należy wypełnić również w przypadku wniosku rzeczowego!
  • Za pomocą przycisków Dodaj/Usuń należy wpisać wszystkie wymagane przedmioty zamówienia (C.1) oraz kategorie wydatków (C.2) zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do Umowy o dofinansowanie. Kolumnę 3 i 4 należy wypełnić zgodnie z harmonogramem ! Jak to wygląda w Generatorze Wniosków o Płatność? Stan realizacji jest ściśle powiązany z wydatkowaniem funduszy. Do momentu opłacenia pierwszych faktur w ramach danej kategorii wydatków, kategoria ta pozostaje nierozpoczęta . UWAGA!!!
  • Wskaźniki: Wskaźniki produktu (C.3) i rezultatu (C.4) należy wybrać z listy rozwijanej za pomocą przycisków Dodaj/Usuń zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie. Okno wskaźników rezultatu nie będzie aktywne , dopóki w sekcji B (B.1) nie zaznaczymy, że wniosek dotyczy płatności końcowej! Dla wskaźników rezultatu automatycznie pojawią się wskaźniki dotyczące liczby bezpośrednio utworzonych miejsc pracy. Pozostałe należy wybrać ręcznie.
  • Sprawozdawczość: Kolejne dwa punkty stanowią część ściśle sprawozdawczą – dotyczą problemów, które pojawiły się w bieżącym okresie sprawozdawczym (C.5) oraz planowanego przebiegu realizacji projektu, czyli co się będzie działo do momentu złożenia kolejnego wniosku o płatność (C.6). Harmonogram wydatków (C.7) stanowi podstawę do planowania wydatkowania funduszy na kolejne kwartały. Jeśli w danym okresie nie są przewidziane żadne płatności, należy wpisać wartość „0.00”. Suma kwot planowanych do wydania oraz już wykazanych nie może przekroczyć całkowitych wydatków kwalifikowalnych!
  • Pozostałe punkty zawierają informacje dotyczące bieżącego okresu sprawozdawczego (C.8, C.9 oraz C.9.1), informacje dotyczące zgodności projektu z zasadami polityk wspólnotowych oraz oświadczenia i podpis. Data podpisania wniosku jest datą bieżącą – dla wniosku pierwotnego powinna być tożsama z datą „do…” w punkcie A.1, natomiast dla korekty powinna być datą jej sporządzenia . Na wniosku o płatność powinna się podpisać przynajmniej jedna osoba, której podpis widnieje na karcie wzorów podpisów. W punkcie C.8 należy ująć kontrole przeprowadzone przez instytucje inne niż IZ RPO WP
  • Co się zmieni we wniosku o płatność po podpisaniu aneksu?
   • Przede wszystkim należy uaktualnić punkt A.17 wpisując aktualny nr aneksu – w tym wypadku zamiast „-00” będzie to „-01”.
   • Jeśli zmianie ulega:
   • kwota wydatków kwalifikowalnych – aktualizujemy punkty C.2 oraz C.7.
   • wskaźniki – aktualizujemy punkty C.3 oraz C.4 (w przypadku płatności końcowej),
   • Aneks obowiązuje od momentu podpisania przez obie strony!
   • Dopóki ten warunek nie będzie spełniony, podstawą do weryfikacji wniosku o płatność będą dokumenty dotyczące umowy pierwotnej (w powyższym przypadku) lub aktualnego aneksu, nawet mimo zaakceptowania planowanych zmian przez IZ RPO WP.
  • Dziękuję za uwagę