7 Program Ramowy UE

1,045 views

Published on

Prezentacja 7 Program Ramowy UE. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,045
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

7 Program Ramowy UE

 1. 1. Możliwości finansowania projektów w7.Programie Ramowym UE w 2012 roku Renata Downar-Zapolska
 2. 2. Geneza powstania RPK ds. 7. PR UEW związku z przystąpieniem Polski do 5. Programu Ramowego Badaoi Rozwoju Technologicznego UE (1999-2002) Komitet BadaoNaukowych ogłosił konkurs na realizację akcji informacyjno-szkoleniowych. W jego wyniku została powołana sied punktówkontaktowych, których pracę koordynuje Krajowy Punkt KontaktowyProgramów Badawczych Unii Europejskiej (KPK) przy InstytuciePodstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie.Podobne zadania Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powierzyłsieci punktów kontaktowych na okres realizacji kolejnych programówramowych: 6. PR (2002-2006) i obecnego 7. PR (2007-2013).
 3. 3. Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE RPK – Zadania Współpraca z siecią Punktów Kontaktowych ds. Europejskich Programów Badawczych w regionie oraz współpraca z Krajowym Punktem Kontaktowym w Warszawie Współpraca z instytucjami naukowymi regionu (woj. pomorskie i kujawsko-pomorskie) w zakresie wspomagania uczestnictwa w Programach Ramowych UE Pozyskiwanie i dystrybucja informacji o wszelkich sprawachi związanych z pozyskiwaniem funduszy Unii Europejskiej na badania naukowei Udzielanie konsultacji osobom reprezentującym instytucje zamierzające wziąć udział w konkursach w programach ramowych Organizacja szkoleń, warsztatów i seminariów dotyczących możliwości udziału w programach ramowych Obsługa Regionalnego Centrum Informacji dla Mobilnych Naukowców (woj. pomorskie i kujawsko-pomorskie)
 4. 4. Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE Sied Regionalnych Punktów Kontaktowych Politechnika Gdańska IPPT PAN Warszawa Uniwersytet Łódzki Politechnika Krakowska Politechnika Wrocławska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Politechnika Szczecińska Politechnika Śląska Instytut Agrofizyki PAN Lublin Poznański Park Naukowo-Technologiczny
 5. 5. Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE Platforma Współpracy Punktów Kontaktowych Regionu Północnego Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Akademia Medyczna Uniwersytet Technologiczno-Akademia Morska Przyrodniczy RPK - GdańskUniwersytet Gdański Uniwersytet Mikołaja Kopernika Akademia Marynarki Wojennej
 6. 6. Obszar objęty działalnością konsultacyjno-doradczą przez Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE
 7. 7. Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE Targi Konferencje Szkolenia
 8. 8. Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE Strona internetowa
 9. 9. Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE Publikacje
 10. 10. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE Program Ramowy (7. PR) jest największym mechanizmem UniiEuropejskiej finansującym badania naukowe i rozwój technologiczny wEuropie w latach 2007 – 2013. Program Ramowy jest skierowany do jednostek naukowychprowadzących badania i opracowujących nowe rozwiązania, osóbzainteresowanych wyjazdami stypendialnymi oraz przedsiębiorstw(zwłaszcza małych i średnich – MŚP), których udział jest bardzo częstowarunkiem dofinansowania projektu.
 11. 11. PROGRAMY RAMOWE WE 1984 - 2020 Programy Ramowe (PR) UE i ich budżet w latach 1984 - 2020 ok. 80 mld €mld € 60 50,52 50 40 30 17,5 20 13,12 14,96 10 5,36 6,6 3,27 0 1. PR 2. PR 3. PR 4. PR 5. PR 6. PR 7. PR HORIZON 2020
 12. 12. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE Głównym celem programu jest budowa europejskiej przestrzeni badawczej (ERA) poprzez:wspieranie współpracy ponadnarodowej w całej UE,zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości europejskich badaonaukowych w pionierskich dziedzinach wiedzy,wzmacnianie potencjału ludzkiego w zakresie badao i technologii m.in. poprzezwspieranie naukowców rozpoczynających karierę,zintensyfikowanie dialogu między światem nauki i społeczeostwem celemzwiększenia społecznego zaufania do nauki,wspieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania wiedzyuzyskanej w wyniku działalności badawczej (finansowanej ze środkówpublicznych).
 13. 13. Podstawowe zasady 7. PR UE O sposobie wykorzystania budżetu PR decydują wyłącznie instytucje europejskie: Rada i Parlament Europejski uchwalając 7PR oraz Komisja Europejska odpowiedzialna za jego wdrożenie. Budżet nie jest dzielony na poszczególne kraje. Finansowane są najczęściej projekty realizowane przez konsorcja złożone z kilku (kilkunastu) partnerów z różnych krajów (min. 3 partnerów z 3 krajów UE) Finansowane są projekty zgodne z priorytetami tematycznymi Unii Europejskiej zawartymi w dokumentach 7PR. Wybór projektów skierowanych do finansowania odbywa się na drodze zaproszeo do składania wniosków (call for proposals) ogłaszanych regularnie przez KE. Oceny jakości zgłoszonych projektów dokonuje grupa niezależnych ekspertów z różnych krajów. Realizowane w projektach działania są dofinansowywane, a nie finansowane. Środki finansowe 7PR nie służą subsydiowaniu biorących w nim udział instytucji. Mogą byd wykorzystane jedynie dla sfinansowania jasno określonych prac służących rozwojowi naukowemu i technologicznemu Europy. Projekty muszą mied wymiar europejski, a nie tylko lokalny.
 14. 14. Ogólne zasady realizacji projektów:• Wnioski składane są do KE w odpowiedzi na ogłaszane konkursy• Projekty realizowane są przez międzynarodowe konsorcja, według zasady: minimum trzy jednostki z trzech różnych krajów UE• Partnerzy w konsorcjum podpisują Umowę Konsorcjum która reguluje prawne relacje pomiędzy partnerami, w tym: ochronę własności intelektualnej• Umowę grantową podpisuje z KE koordynator konsorcjum
 15. 15. STRUKTURA 7. PROGRAMU RAMOWEGO UE COOPERATION (WSPÓŁPRACA) IDEAS (POMYSŁY) Wsparcie międzynarodowej współpracy naukowo- Wsparcie badao inicjowanych w wybranych tematykach badawczej w wybranych 10 obszarach tematycznych: przez samych naukowców, poprzez budowanie  Zdrowie  Żywnośd, rolnictwo i biotechnologia  pojedynczych zespołów krajowych i/lub zagranicznych, Technologie informacyjne i komunikacyjne  realizujących projekty w nowatorskich dziedzinach Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe nauki (frontier research). Przewidziane SA 2 strumienie technologie produkcyjne  Energia  Środowisko (w finansowania: tym zmiany klimatu)  Transport (w tym aeronautyka)   ERC Starting Grants dla młodych naukowców, Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne   ERC Advanced Grants dla badaczy o ugruntowanej Bezpieczeostwo  Przestrzeo kosmiczna. pozycji naukowej. PEOPLE (LUDZIE) 7. PR CAPACITIES (MOŻLIWOŚCI) Wspieranie kształcenia i rozwoju kariery naukowców Wspieranie kluczowych aspektów europejskich przede wszystkim poprzez spójny zestaw „akcji Marie możliwości badawczych, technologicznych i Curie”. Wsparcie obejmuje następujące „akcje Marie innowacyjnych w następujących dziedzinach: Curie”:  Infrastruktury badawcze  Kształcenie początkowe (ITN)  Badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw  Kształcenie przez całe życie i rozwój kariery (IEF, (MŚP) ERG)  Regiony wiedzy  Partnerstwo między przemysłem  Potencjał badawczy a środowiskiem akademickim (IAPP)  Nauka w społeczeostwie  Wymiar międzynarodowy (IOF, IIF, IRG, IRSES)  Spójny rozwój polityk badawczych  Działania szczegółowe (Res. NIGHT AWARDS)  Współpraca międzynarodowa
 16. 16. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMIE www.kpk.gov.pl www.rpkgdansk.plwww. cordis.europa.eu
 17. 17. http://cordis.europa.eu
 18. 18. http://cordis.europa.eu
 19. 19. http://cordis.europa.eu
 20. 20. Konkursy 2012• PEOPLE ok. 16 marca 2012 z terminem zamknięcia 16 sierpnia 2012 roku• pozostałe programy szczegółowe: COOPERATION, CAPACITIES, IDEAS, (+PEOPLE) otwarcie 20 lipca 2012 z terminem zamknięcia jesieo 2012 i zima 2013
 21. 21. Konkursy 2012 Na szczególną uwagę zasługują konkursy w ramach:- Regionów Wiedzy (CAPACITIES) – dla urzędów miast, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, parków naukowo-technologicznych,- Akcji CIVITAS plus (Transport – COOPERATION) – dla fundacji, przedsiębiorstw komunalnych, jednostek samorządowych,
 22. 22. Miasta realizujące projekty w:CIVITAS I – GdyniaCIVITAS II – KrakówCIVITAS Plus – Szczecinek, Gdaosk Projekty w 7. PR realizowały również fundacje, jednostki samorządowe, MŚP oraz przedsiębiorstwa (Mostostal, Rafako, Stocznia Marynarki Wojennej i inne)
 23. 23. Przykłady realizowanych projektów CIVITAS RENAISSANCE • Partner: Urząd Miasta Szczecinek • Koordynator projektu: Urząd Miasta w Perugii Włochy • Konkurs: COOPERATION – Transport, CIVITAS + • Czas trwania: 01.08.2011 - 31.10.2011 • Całościowy koszt projektu: 24,01 mln euro • Rodzaj kontraktu: Collaborative Project large-scale (IP) • Liczba konsorcjantów: 30 ( w tym 5 z Polski, Komunikacja Miejska Szczecinek, Samorządowa Agencja Promocji i Kultury, Szczeciniecka Lokalna Organizacja Turystyczna, Politechnika Koszalioska)Rezultatem projektu będzie zmniejszenie oddziaływania transportu naśrodowisko, poprawa stanu transportu miejskiego, zwiększenie udziałutransportu miejskiego w przewożeniu osób („Cleaner and better transportin cities”) 23
 24. 24. Przykłady realizowanych projektów CIVITAS MIMOSA • Partner: Urząd Miejski w Gdaosku • Koordynator projektu: Urząd Miejski w Bolonii Włochy • Konkurs: COOPERATION – Transport, CIVITAS + • Czas trwania: 15.10.2008 – 14.10.2012 • Całościowy koszt projektu: 24,48 mln euro • Rodzaj kontraktu: Collaborative Project large-scale (IP) • Liczba konsorcjantów: 17 ( w tym 1 jednostka polska)Rezultatem projektu jest opracowanie bardziej stabilnego, ekologicznego ienergooszczędnego systemu transportu miejskiego. „Uczymy się lepiejporuszad, by mieszkad w lepszych miastach” „Cleaner and better transportin cities” 24
 25. 25. Przykłady realizowanych projektów CORFAT • Wydział PG: Oceanotechniki i Okrętownictwa • Koordynator projektu: TUV AUSTRIA SERVICES GMBH Austria • Konkurs: Cooperation - Transport • Czas trwania: 01.11.2008 - 30.04.2012 • Całościowy koszt projektu: 4,19 mln euro • Rodzaj kontraktu: Small or medium-scale focused research project • Liczba konsorcjantów: 11 ( w tym: Politechnika Gdaoska i Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni)Rezultatem projektu będzie całościowa strategia na rzecz kontroli wsystemie on-line stanu konstrukcji (pęknięd, korozji) różnych środkówtransportu (statków, cystern, wagonów) z wykorzystaniem techniki emisjiakustycznej. 25
 26. 26. Przykłady realizowanych projektów ClosedFishCage • Wydział PG: Oceanotechniki i Okrętownictwa • Koordynator projektu: firma Plastsveism z Norwegii • Konkurs: CAPACITIES – badania na rzecz MSP • Czas trwania: 01.08.2011 - 31.08.2011 • Całościowy koszt projektu: 1,11 mln euro • Rodzaj kontraktu: Badania na rzecz MSP • Liczba konsorcjantów: 11 ( w tym 6 jednostek MSP)Rezultatem projektu będzie budowa nowatorskich, ekonomicznych iprzyjaznych środowisku zamkniętych klatek do hodowli ryb morskich wnaturalnym środowisku. 26
 27. 27. Przykłady realizowanych projektów SMARTCATCH • Wydział PG: Oceanotechniki i Okrętownictwa • Koordynator projektu: firma SWFPA z Wielkiej Brytanii • Konkurs: CAPACITIES – badania na rzecz MSP • Czas trwania: 01.08.2011 - 31.10.2011 • Całościowy koszt projektu: 1,98 mln euro • Rodzaj kontraktu: Badania na rzecz MSP • Liczba konsorcjantów: 13 ( w tym 9 jednostek MSP)Rezultatem projektu będzie budowa skutecznego systemumonitorującego: oprzyrządowania systemu lin cumowniczych, zwiększeniawydajności i zapewnienia bezpieczeostwa hodowli ryb. 27
 28. 28. Dane Kontaktowe Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. 7. PR UE Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. Programu Ramowego UE Politechnika Gdańska Pokój 401 Budynek B ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Tel. + 48 58 347 24 12 Tel./Fax. + 48 58 347 27 11 Pokój 401 Gmach B PG proeuro@pg.gda.pl www.pg.gda.pl/pr

×