Studyp odpady ati_ww_jh_20130312

817 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
817
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Studyp odpady ati_ww_jh_20130312

 1. 1. Studia Podyplomowe:Zagospodarowanie odpadów i czyste technologie Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny Opieka Naukowa: Prof. dr hab. inż. Jan Hupka Kierownik Studiów – Dr inż. Andrzej Tonderski 1
 2. 2. Zagospodarowanie odpadów i czyste technologie koncepcja studiów podyplomowych I semestr Wprowadzenie Wprowadzenie Korzystanie zz platformye-learningowej Korzystanie platformy e-learningowejIII- VI 2013 Prof. dr hab. inż. Jan Hupka - -4h Prof. dr hab. inż. Jan Hupka 4h Dr inż. Andrzej Tonderski ––4h Dr inż. Andrzej Tonderski 4h mgr Dorota Skura - -2h mgr Dorota Skura 2h Zarządzanie Technologia E-learning Warsztaty E-learning Warsztaty Testy Laboratoria Testy Laboratoria Krzysztof Krzysztof Krzysztof Krzysztof Postępowanie zz odpadami (2+6e) Postępowanie odpadami (2+6e) Składowanie (2+6e) Składowanie (2+6e) Jagodziński Jagodziński Jagodziński Jagodziński Anna Anna Krzysztof Krzysztof Planowanie (2+6e) Planowanie (2+6e) Grapatyn- Grapatyn- MBT - - Kompost (2+6e) MBT Kompost (2+6e) Jagodziński Jagodziński Korzeniowska Korzeniowska Michał Michał Karin Karin Prawo (2+6e) Prawo (2+6e) MBT - - Biogaz (2+6e) MBT Biogaz (2+6e) Behnke Behnke Tonderski Tonderski Sabina Sabina Termiczne unieszkodliwianie (2+6e) Termiczne unieszkodliwianie (2+6e) Dębogórze Dębogórze Finansowanie (2+6e) Finansowanie (2+6e) Kowalska Kowalska Wojciech Wojciech Selektywna zbiórka aa Centralne sortowanie Selektywna zbiórka Centralne sortowanie Sprawozdawczość (7+35e) Sprawozdawczość (7+35e) PKE PKE Winiecki Winiecki (2+6e) (2+6e) Tematy prac Tematy prac dyplomowych dyplomowych 2
 3. 3. Zagospodarowanie odpadów i czyste koncepcja studiów podyplomowych Wprowadzenie Wprowadzenie II semestr Prof. dr hab. inż. Jan Hupka, 4h Prof. dr hab. inż. Jan Hupka, 4h Jak pisać pracę dyplomową ?? Jak pisać pracę dyplomową Dr inż. Andrzej Tonderski Dr inż. Andrzej Tonderski Dr inż. Andrzej Tonderski, 4hX 2013 – II 2014 Dr inż. Andrzej Tonderski, 4hOdpady – Ropa/Gaz z Łupków Odpady Chemiczne Odpady Portowe Wizyta (2+2) PGNiG Wizyta (2+2) Lotos SA Wizyta (2+2) Photon - Zatoka Technologia (6) Jan Krzysiek Technologia (6) Aneta Magnuszewska Technologia (6) Barbara Aftanas Zarządzanie (6) Hanna Dzikowska Laboratorium (6) Waldemar Wardencki Laboratorium (6) Anna Zielińska-Jurek Katarzyna GłowalaOdpady Komunalne - Analiza Odpady Komunalne - Odzysk Odpady Komunalne - MBT Wizyta (2+2) Łężyce Wizyta (2+2) Chlewnica Wizyta (2+2) Szadółki Technologia (6) Technologia (6) Technologia (6) Nikola Chruściel Robert Aranowski Józef Haponiuk Izabela Konkol Laboratorium (6) Laboratorium (6) Laboratorium (6) Seminarium dyplomowe (12) Seminarium dyplomowe (12) Obrona pracy Obrona pracy Konsultacje osobiste (6) Konsultacje osobiste (6) Konsultacje wirtualne 3(6) Konsultacje wirtualne (6) dyplomowej dyplomowej
 4. 4. Wprowadzenie Prof. dr hab. inż. Jan Hupka Dr inż. Andrzej Tonderski Wykład (2) Elearning (2e) Wykład (2) Elearning (2e)Celem tego bloku tematycznego jest zapoznanie słuchaczy z ramowym programem studiów, zasadamiorganizacji i współpracy.Po zakończeniu zajęć uczestnik będzie posiadał zrozumienie zasad uczestnictwa w studiach orazcałościowej koncepcji stuków podyplomowych, a w szczególności:• Generalna koncepcja studiów; (JH)• Aspekty zarządzania gospodarką odpadami; (JH)• Aspekty technologiczne gospodarki odpadami; (JH)• Wykłady – Warsztaty/Laboratoria; (AT)• Praca podyplomowa; (AT)• Wizyty studyjne. (AT) 4
 5. 5. Korzystanie z platformy e-learningowej Mgr Dorota Skura Warsztaty (2)Celem tego bloku tematycznego jest praktyczne zapoznanie słuchaczy z zasadami korzystaniaz platformu e-learningowej.Po zakończeniu zajęć uczestnik będzie posiadał umiejętność i zrozumienie korzystania z platformy,a w szczególności:• posługiwanie się platformą moodle;• uczestniczenie w poszczególnych zajęciach;• korzystanie z udostępnionych materiałów;• zamieszczanie własnych plików. 5
 6. 6. Postępowanie z odpadami Dr inż. Krzysztof Jagodziński, Politechnika Gdańska E-learning (6h – 60 slajdów) Warsztaty/Laboratorian (2h) Testy (0,25) (6 pytań)Celem tego bloku tematycznego jest wprowadzenie do sposobów postępowania z odpadamikomunalnym i przemysłowymi.Po zakończeniu zajęć uczestnik będzie posiadał umiejętność i zrozumienie metod postępowaniaz odpadami, a w szczególności:• Hierarchię postępowania z odpadami;• Charakterystykę odpadów;• Zasady klasyfikacji odpadów;• Zasady przekazywania odpadów;• Metody odzysku i recyklingu odpadów; 6
 7. 7. Planowanie Mgr inż. Anna Grapatyn- Korzeniowska E-learning (6h – 60 slajdów) Wykład/Warsztaty (2h) Testy (0,25) (6 pytań)Celem tego bloku tematycznego jest wprowadzenie do zasad planowania gospodarki odpadami naszczeblu województwa i kraju. Słuchacze zapoznani zostaną z planami gospodarki odpadami, roląi znaczeniem regionalnych instalacji przekształcania odpadów komunalnych (RIPOK)Po zakończeniu zajęć uczestnik będzie posiadał umiejętność i zrozumienie systemu gospodarkiodpadami w skali województwa, kraju, a w szczególności:• Rolę i znaczenie planów gospodarki odpadami;• Cele strategiczne, długoterminowe i krótkookresowe w gospodarce odpadami;• Obowiązki gmin wynikające z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;• Zasady planowania gospodarki odpadami. 7
 8. 8. Prawo Mgr Michał Behnke E-learning (6h – 60 slajdów) Wykład/Warsztaty (2h) Testy (0,25) (6 pytań)Celem tego bloku tematycznego jest zapoznanie słuchaczy z obowiązującym prawem z zakresugospodarki odpadami, obowiązkami wszystkich uczestników procesu zagospodarowania odpadów.Po zakończeniu zajęć uczestnik będzie posiadał umiejętność i zrozumienie zasad gospodarowaniaodpadami w świetle obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności.• Zasady klasyfikacji odpadów;• Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne;• Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, utrata statusu odpadów;• Zasady ogólne gospodarki odpadami;• Uprawnienia wymagane do gospodarowania odpadami oraz prowadzenie rejestru;• Szczególne zasady gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów;• Wymagania dotyczące prowadzenia procesów wytwarzania odpadów. 8
 9. 9. Finansowanie Mgr inż. Sabina Kowalska E-learning (6h – 60 slajdów) Wykład/Warsztaty (2h) Testy (0,25) (6 pytań)Celem tego bloku tematycznego jest zapoznanie słuchaczy z zasadami finansowania inwestycjiz zakresu gospodarki odpadami.Po zakończeniu zajęć uczestnik będzie posiadał umiejętność i zrozumienie zasad pozyskiwaniaśrodków finansowych na realizację przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami, a w szczególności:• Źródła finansowania;• Zasady przygotowania wniosków o dofinansowanie;• Warunki dofinansowania• Strukturę finansowania przedsięwzięć. 9
 10. 10. Sprawozdawczość Mgr inż. Wojciech Winiecki E-learning (35h – 350 slajdów) Wykład/Warsztaty (7h) Testy (0,25) (6 pytań)Celem tego bloku tematycznego jest zapoznanie słuchaczy z systemem sprawozdawczościobowiązującym w gospodarce odpadami.Po zakończeniu zajęć uczestnik będzie posiadał umiejętność i zrozumienie prowadzenia ewidencjiodpadów, składania wymaganych prawem sprawozdań dot. masy odpadów poddanychposzczególnym procesom unieszkodliwiania, odzysku i recyklingu, wprowadzonych na rynekodpadów opakowaniowych, sprzętu elektronicznego, baterii i akumulatorów. 10
 11. 11. Składowanie Dr inż. Krzysztof Jagodziński, Politechnika Gdańska E-learning (6h – 60 slajdów) Warsztaty/Laboratoria (2h) Testy (0,25) (6 pytań)Celem tego bloku tematycznego jest wprowadzenie do metod i zasad przekazywania odpadów do odzysku,unieszkodliwienia.Po zakończeniu zajęć uczestnik będzie posiadał umiejętność i zrozumienie metod postępowania z odpadamina składowisku, a w szczególności:• Zasad przekazywania odpadów do odzysku i unieszkodliwienia;• Zasad eksploatacji składowisk odpadów;• Obowiązków przekazujących odpady;• Kart charakterystyk odpadów. 11
 12. 12. MBT - kompost Dr inż. Krzysztof Jagodziński, Politechnika Gdańska E-learning (6h – 60 slajdów) Warsztat/Laboratorium (2h) Testy (0,25) (6 pytań)Celem tego bloku tematycznego jest praktyczne zapoznanie słuchaczy z metodami mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów na przykładzie funkcjonujących kompostowni.Po zakończeniu zajęć uczestnik będzie posiadał umiejętność i zrozumienie procesów kompostowania,uwarunkowań technologicznych i prawnych. 12
 13. 13. MBT – biogaz Prof. Karin Sundblad Tonderski E-learning (6h – 60 slajdów) Warsztat/Laboratorium (2h) Testy (0,25) (6 pytań)Celem tego bloku tematycznego jest praktyczne zapoznanie słuchaczy z technologią produkcji biogazuz komunalnych osadów ściekowych.Po zakończeniu zajęć uczestnik będzie posiadał umiejętność i zrozumienie procesu produkcji biogazu,a w szczególności:• Dobór najkorzystniejszych parametrów operacyjnych;• Roli i znaczenia fermentacji beztlenowej;• Czynników wpływających na proces fermentacji;• Właściwości energetycznych biogazu, energetycznego wykorzystania biogazu; 13
 14. 14. Selektywna Zbiórka a Centralne Sortowanie Ewa Podlesińska - Polski Klub Ekologiczny E-learning (6h – 60 slajdów) Warsztat/Laboratorium (2h) Testy (0,25) (6 pytań)Celem tego bloku tematycznego jest praktyczne zapoznanie słuchaczy z problematyką sortowaniaodpadów komunalnych, selektywnie zbieranych odpadów tworzyw sztucznych, szkła, makulatury.Po zakończeniu zajęć uczestnik będzie posiadał umiejętność i zrozumienie procesu centralnegosortowania, a w szczególności:• Roli i znaczenia selektywnej zbiórki odpadów u źródła;• Metod, technik i technologii i systemów sortowania odpadów;• Budowy i zasady działania sortowni;• Ekonomicznych aspektów systemów centralnego sortowania. 14
 15. 15. Przekształcanie Termiczne Dębogórze E-learning (6h – 60 slajdów) Warsztat/Laboratorium (2h) Testy (0,25) (6 pytań)Celem tego bloku tematycznego jest praktyczne zapoznanie słuchaczy z odzyskiem energiiz odpadów, metod termicznego unieszkodliwiania odpadów.Po zakończeniu zajęć uczestnik będzie posiadał umiejętność i zrozumienie procesu termicznegoprzekształcania odpadów, a w szczególności:• Uwarunkowań lokalizacji spalarni odpadów;• Technologii spalania, współspalania, procesów termicznego przekształcania odpadów;• Metod odzysku energii;• Wpływu instalacji termicznego przekształcania odpadów na środowisko;• Aspektów ekonomicznych termicznego przekształcania odpadów. 15
 16. 16. Odpady – Ropa/Gaz z Łupków Mgr inż. Hanna Dzikowska RDOŚ w Gdańsku Mgr inż. Katarzyna Głowala RDOŚ w Gdańsku Jan Krzysiek – Ekspert/Praktyk Wizyta (2+2) PGNiG Technologia (2+6e) Jan Krzysiek Hanna Dzikowska Zarządzanie (2+6e) Katarzyna GłowalaCelem tego bloku tematycznego jest wprowadzenie do zarządzania (mgr inż. Hanna Dzikowska i mgr inż.Katarzyna Głowala) i technologicznych sposobów postępowania (Jan Krzysiek) z odpadami przemysłuropy/gazu z łupków.Po zakończeniu zajęć uczestnik będzie posiadał umiejętność i zrozumienie podstawowych metodpostępowania z odpadami przemysłu ropy/gazu z łupków, a w szczególności:• Rodzaje odpadów generowanych w trakcie wydobycia z łupków;• Sposoby zagospodarowania odpadów z wydobycia z łupków;• Najnowsze technologie zagospodarowania odpadów z wydobycia z łupków;• Uwarunkowania formalno-prawne zagospodarowania odpadów z wydobycia z łupków. 16
 17. 17. Odpady przemysłu chemicznego Prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki, PG Mgr inż. Aneta Magnuszewska, Grupa Lotos S.A. Wizyta (2+2) Grupa Lotos S.A. Technologia (6) Aneta Magnuszewska Laboratorium (6) Waldemar WardenckiCelem tego bloku tematycznego jest zapoznanie słuchaczy z problematyką gospodarowaniaodpadami pochodzącymi z przeroby ropy naftowej.Po zakończeniu zajęć uczestnik będzie posiadał umiejętność i zrozumienie podstawowych metodpostępowania z odpadami z przemysłu rafineryjnego, a w szczególności:• odpadów ropopochodnych;• zużytych katalizatorów;• zaolejonych odpadów opakowaniowych;• osadów ściekowych. 17
 18. 18. Odpady portowe Mgr inż. Barbara Aftanas Instytut Morski Dr inż. Anna Zielińska-Jurek - PG Rejs (2+2) Photon – Zatoka Gdańska Technologia (6) Barbara Aftanas Laboratorium (6) Anna Zielińska-JurekCelem tego bloku tematycznego jest zapoznanie słuchaczy z problematyką zagospodarowaniaosadów dennych z kanałów portowych i stoczniowych.Po zakończeniu zajęć uczestnik będzie posiadał umiejętność i zrozumienie podstawowych metodpostępowania z osadami portowymi, a w szczególności:• rodzaju i charakterystyki odpadów• analizy ich składu;• metod unieszkodliwienia, odzysku odpadów;• portowych urządzeń do odbioru odpadów;• portowych planów gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków. 18
 19. 19. Odpady komunalne - analiza Mgr inż. Izabela Konkol Mgr inż. Nikola Chruściel Wizyta (2+2) Łężyce Technologia Nikola Chruściel/Izabela Konkol (2+4e) Laboratorium Nikola Chruściel/Izabela Konkol (4+2e)Celem tego bloku tematycznego jest zapoznanie słuchaczy z problematyką morfologii odpadów i jejznaczenia dla planowania zarządzania gospodarka odpadami komunalnymi.Po zakończeniu zajęć uczestnik będzie posiadał umiejętność i zrozumienie metodyki prowadzeniabadań z zakresu gospodarki odpadami, a w szczególności:• Badania składu fizykochemicznego;• Badania składu morfologicznego;• Analizy sitowej;• Oznaczania właściwości technologicznych odpadów;• Rozwiązań technologicznych przetwarzania odpadów. 19
 20. 20. Odpady komunalne - odzysk Prof. dr hab. inż. Józef Haponiuk Wizyta (2+2) Chlewnica Technologia (2+6e) Józef Haponiuk Laboratorium (6)Celem tego bloku tematycznego jest zapoznanie słuchaczy z metodami odzysku (recyklingu)odpadów komunalnych, a także ponownego ich wykorzystania.Po zakończeniu zajęć uczestnik będzie posiadał umiejętność i zrozumienie metod odzyskui recyklingu odpadów, a w szczególności:• odpadów ulegających biodegradacji;• frakcji energetycznej odpadów komunalnych;• odpadów tworzyw sztucznych, szkła, makulatury, metali. 20
 21. 21. Odpady komunalne - Kompostowanie Dr inż. Robert Aranowski, PG Wizyta (2+2+2) Szadółki Technologia (6) Dr inż. Robert Aranowski Laboratorium (6) Dr inż. Robert AranowskiCelem tego bloku tematycznego jest zapoznanie słuchaczy z mechaniczno-biologicznymi metodamizagospodarowania odpadów z wykorzystaniem komputerowych narzędzi wspomagania.Po zakończeniu zajęć uczestnik będzie posiadał umiejętność i zrozumienie praktycznegowykorzystania ChemCAD do planowania i projektowania procesów zagospodarowania odpadów,przepływów masowych i energetycznych w procesach odzysku odpadów. 21

×